Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Поширення нових форм мжнародних економчних вдносин, обмн результатами науково-дослдницьких та дослдно-конструкторських робт. Суть та особливост науково-технчних вдносин, мжнародна передача технологї, технчне сприяння, регулювання технологй.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Междун. отношения. Добавлен: 28.04.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


10
Вищий навчальний заклад
Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту
(ХІЕРВМ)
Реферат
Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві

Виконав студент
Півторонос Є.М.
Лубни 2008 рік
План

1. Суть та особливості науково-технічних відносин
2. Міжнародна передача технології
3. Міжнародне технічне сприяння
4.Міжнародне регулювання передачі технології
1. Суть та особливості науково-технічних відносин

В сучасних умовах все більше поширюються відносно нові форми міжнародних економічних відносин -- міжнародні науково-технічні відносини. Під ними розуміють відносини з приводу обміну результатами науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), спільного проведення країнами, підприємствами чи організаціями НДДКР з подальшим сумісним чи роздільним використанням їх результатів; спільного розроблення і використання науково-технічних нормативів, вимог і стандартів; обміну загальною науково-технічною, маркетинговою інформацією [б, с. 100]. Формами їх прояву є:
Обмін загальною науково-технічною інформацією, накопичення останньої в банках даних для спільного використання, наприклад для консультацій, зокрема обмін програмними продуктами.
Укладання і реалізація контрактних угод щодо проведення
НДДКР контрагентом з наступною передачею всієї інформації і
права розпорядження результатами розробок замовнику (зокрема,
права оформлення патенту і ліцензії на виробництво).
Спільне проведення на основі прямих (зв'язків партнерами з
різних країн коопераційних НДДКР щодо конкретного винаходу з
наступним спільним володінням патентом і правом надання ліцензій (чи, що буває значно рідше, -- роздільним).
Реалізація міжнародних (за участю кількох країн або фірм)
науково-технічних програм з розроблення важливих спеціальних проблем (наприклад, телекомунікаційна технологія чи біотехнологія) на основі спеціалізації та кооперації НДДКР.
5. Виконання міжнародних комплексних науково-технічних програм.
Головними причинами швидкого розвитку міжнародних науково-технічних відносин є посилення нерівномірності економічного розвитку окремих держав; монополізація НТП великими фірмами, які можуть фінансувати проведення дорогих НДДКР; загострення конкурентної боротьби на світовому ринку.
Нерівномірність економічного розвитку спричиняє неоднаковий рівень розвитку науки і техніки у різних країнах, внаслідок чого в умовах сучасного рівня НТП передова техніка і технологія зосередилась у відносно невеликій групі промислово розвинутих країн. Велика роль у цьому процесі належить потужним фірмам, які мають змогу отримувати надприбутки за рахунок утримання передових позицій в технічному розвитку і продажу результатів наукових досліджень. Великі ТНК використовують експорт наукових досягнень та передових технологій для встановлення панування на світових ринках і контролю над дрібнішими фірмами.
Основними формами реалізації науково-технічних досягнень є міжнародна передача технології та міжнародне технічне сприяння.
2. Міжнародна передача технології

Міжнародна передача технології -- це сукупність економічних відносин, які складаються між підприємствами різних країн у галузі використання зарубіжних науково-технічних досягнень.
Міжнародну передачу технології можна розглядати у широкому і вузькому розумінні. У вузькому розумінні -- це передача власне технології або технології "в чистому вигляді", а в широкому --г передача матеріалізованої технології. Технологія в чистому вигляді -- це методи і техніка виробництва товарів і надання послуг. Матеріалізована технологія -- це машини і обладнання. Пере дача технології об'єднує обидва поняття.
Міжнародні організації розглядають міжнародну передачу технології не як разовий захід, а як тривалий процес, що містить:
відбір і придбання технології;
адаптацію і освоєння придбаної технології;
розвиток місцевих можливостей удосконалення технології з
урахуванням особливостей національної економіки.
Технологія передається способами, які можна поділити на некомерційні і комерційні.
Способи некомерційної передачі технології:
надання науково-технічної інформації, тобто поширення відомостей про технології через літературні джерела, патенти, інформаційні листи, стандарти тощо;
проведення виставок, ярмарків, конференцій, симпозіумів;
стажування спеціалістів;
спільні фундаментальні науково-технічні розробки.
Всі вищеназвані способи спрямовані на широкомасштабний пошук місць впровадження технології. Некомерційні способи, як правило, передують комерційним способам передачі технології.
Способи комерційної передачі технології залежно від складності реалізації можна поділити на три групи:
1. Власне передача технології:
виконання НДДКР за замовленнями;
ліцензування;
інжиніринг;
закупівля зразків техніки для імітації;
закупівля машин і обладнання;
лізинг машин і обладнання.
2. Спільне розроблення і використання технології:
* координація НДДКР -- взаємне інформування партнерів про
плани науково-технічних розробок;
кооперування НДДКР на договірній основі;
* спільне ведення НДДКР через залучення спеціалістів для роботи за кордоном чи організацію спільного колективу розробників.
3. Промислове кооперування та спільне підприємництво:
* у формі науково-технічного виробничого кооперування -- спільного розроблення і спільного виробництва продукції в різних країнах;
У формі спільних підприємств (СП).
Усі способи передачі технології в рамках окремої угоди можуть використовуватись у будь-якому поєднанні. Технологія передається двома каналами:
* внутріфірмовим;
* міжфірмовим.
Внутріфірмовий канал -- це реалізація власних науково-технічних досягнень або зарубіжних досягнень в зарубіжних філіях фірми.
Міжфірмовий -- це укладання ліцензійних, зовнішньоторгових, коопераційних угод про спільне підприємництво між незалежними компаніями в різних країнах.
Основою міжнародної передачі те и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.