На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Закономрност поширення корисних копалин в залежност вд геологчної будови. Регональн особливост в поширенн корисних копалин Африки. Основн родовища корисних копалин Пвденної Африки. Рацональне використання ресурсв охорона природи.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Междун. отношения. Добавлен: 18.03.2007. Сдан: 2007. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


28
Мінерально-сировинні ресурси Південної Африки.
ПЛАН

  Вступ 3
  1.Закономірності поширення корисних копалин в залежності від геологічної будови 5
  2.Регіональні особливості в поширенні корисних копалин Африки 8
  3.Основні родовища корисних копалин Південної Африки 9
  4.Освоєння мінерально-сировинних ресурсів і соціально-економічні проблеми країн, що розвиваються 13
  5.Раціональне використання ресурсів і охорона природи регіону 19
  Висновок 26
  Список використаної літератури 28

Вступ

Африка самий спекотний континент Землі. Вона майже симетрично розташована по дві сторони екватора. Цей материк - другий по площі і висоті над рівнем моря (після Азії) і четвертий по чисельності населення. Там знайдені самі древні останки людини. Є всі підстави думати, що саме Африка була "колискою людини", які розселилися з її приекваторіальних лісів по інших континентах. Африка лежить між двох океанів: Атлантичним на заході, Індійським на сході, близько стикаючись на півночі з Європою і на північному сході - з Азією. До складу регіону входять 55 країн.

Африка винятково багата корисними копалинами, хоча вивчені вони поки слабко. Серед інших континентів вона займає перше місце по запасах руд марганцю, хромітів, бокситів, золота, платини, кобальту, алмазів, фосфоритів. Великі також ресурси нафти, природного газу, графіту, азбесту.

Основна мета даної курсової роботи полягає у дослідженні особливостей розташування мінерально-сировинних ресурсів Південної Африки.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов'язаних завдань:

· дослідити закономірності поширення корисних копалин в залежності від геологічної будови;

· розглянути регіональні особливості в поширенні корисних копалин Африки;

· вивчити основні родовища корисних копалин Південної Африки;

· проаналізувати особливості освоєння мінерально-сировинних ресурсів.

Предметом курсової роботи є особливості розташування мінерально-сировинних ресурсів Південної Африки.

В якості об'єкта курсової роботи виступають безпосередньо мінерально-сировинні ресурси Південної Африки.

Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначаються мета, завдання, предмет та об'єкт дослідження. Основна частина присвячена вивченню поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати курсового дослідження.

1.Закономірності поширення корисних копалин в залежності від геологічної будови

Під корисними копалинами розуміють природні мінеральні речовини земної кори, що при визначеному рівні розвитку техніки можуть бути з позитивним економічним ефектом витягнуті і використані в народному господарстві в природному виді чи після попередньої переробки. Масштаби використання мінеральних ресурсів постійно ростуть. У той час, як у середні століття з земної кори витягалося лише 18 хімічних елементів, то в даний час це число зросло до більш, ніж 80. З 1950 р. видобуток корисних копалин збільшився в 3 раз. Щорічно з надр Землі витягається більш 100 млрд. т. різної мінеральної сировини і палива. Сучасне господарство використовує близько 200 видів мінеральної сировини. При використанні мінеральних ресурсів необхідно враховувати, що майже усі вони відносяться до категорії не возобновимих. Крім того, запаси окремих їхніх видів далеко не однакові. Наприклад, загальногеологічні запаси вугілля у світі оцінюються в 14,8 трлн. т, а нафти - у 400 млрд. т. Однак, необхідно приймати в увагу і постійно зростаючі потреби людства.

Єдиної загальноприйнятої класифікації стосовно видів корисних копалин немає. Однак, часто використовують наступний поділ: паливні (пальні), металеві (рудні) і неметалічні (нерудні) корисні копалини. На базі цієї класифікації побудована карта мінеральних ресурсів у навчальному атласі. Поширення корисних копалин у земній корі підкоряється геологічним закономірностям.

Паливні (пальні) корисні копалини знаходяться насамперед у вугільних (усього їх 3,6 тис. і вони займають 15% суші) і нафтогазоносних (розвідано їхній більш 600, розробляється 450) басейнах, що мають осадове походження, супроводжують чохлу древніх платформ і їх внутрішні і крайові прогини. Основна частина світових вугільних ресурсів приходиться на Азію, Північну Америку і Європу і залягає в 10 найбільших вугільних басейнах, що знаходяться на території Росії, США, ФРН. Основні нафтогазоносні ресурси зосереджені в Азії, Північній Америці, Африці. До числа найбільш багатих басейнів відносяться басейни Перської затоки, Мексиканської затоки, Західносибірський. Іноді цю групу називають "паливно-енергетичною" і тоді, крім вугілля, нафти і газу в неї включають уран, що є паливом для атомних електростанцій. У противному ж випадку уранові руди включають у наступну групу.

Рудні (металеві) корисні копалини звичайно супроводжують фундаменти і виступи (щити) древніх платформ, а також складчасті області. У таких областях вони нерідко утворять величезні по довжині рудні (металлогенічні) пояса, наприклад, Альпійсько-Гімалайський, Тихоокеанський. Країни, розташовані в межах таких поясів, звичайно мають сприятливі передумови для розвитку гірничодобувної промисловості. У межах цієї групи виділяються чорні, легуючі і тугоплавкі метали (руди заліза, марганцю, хрому, нікелю, кобальту, вольфраму й ін.), кольорові метали (руди алюмінію, міді, свинцю, цинку, ртуті й ін.), благородні метали (золото, срібло, платиноїди). Великі запаси залізорудної сировини зосереджені в США, КНР, Індії, Росії. Останнім часом до них додалися деякі країни Азії (Індія), Африки (Ліберія, Гвінея, Алжир), Латинської Америки (Бразилія). Великі запаси алюмінієвої сировини (бокситів) є у Франції, Італії, Індії, Сурінамі, США, державах Західної Африки, країнах Карибського басейну, Росії. Мідні руди зосереджені в Замбії, Заїрі, Чилі, США, Канаді, а свинцево-цинкові - у США, Канаді, Австралії.

Крім цього, практично повсюдне поширення мають нерудні корисні копалини. У межах цієї групи виділяють хімічну й агрономічну сировину (калійні солі, фосфорити, апатити й ін.), технічна сировина (алмази, азбест, графит і ін.), флюси і вогнетриви, цементна сировина й ін.

Для господарського освоєння найбільш вигідні територіальні сполучення корисних копалин. Наукова концепція таких сполучень, розроблена вченими-географами, має велике практичне значення, особливо при формуванні великих територіально-виробничих комплексів.

В даний час пошуки корисних копалин ведуться двома шляхами. У випадку, якщо є погано досліджена території, то розширюється площа вивчення і за рахунок цього йде приріст розвіданих корисних копалин. Цей спосіб переважає в азіатській частині Росії, Канаді, Австралії, Бразилії. В другому випадку йде вивчення більш глибоких родовищ. Це пов'язано з давнім освоєнням території і сильним виробленням родовищ, що знаходяться близько до поверхні. Такий шлях характерний для країн Західної Європи, для європейської частини Росії, для України, США.

Багато учених світу говорять про рух суспільства до системи оборотного використання ресурсів, коли в економіці головною сировиною стануть відходи. На сучасному етапі багато розвитих країн використовують глибоку утилізацію промислових і побутових відходів. У першу чергу, це держави Західної Європи, США і, особливо, Японія.

2.Регіональні особливості в поширенні корисних копалин Африки

Африка винятково багата корисними копалинами, хоча вивчені вони поки слабо. Серед інших континентів вона займає перше місце по запасах руд марганцю, хромітів, бокситів, золота, платини, кобальту, алмазів, фосфоритів. Великі також ресурси нафти, природного газу, графіту, азбесту.

Частка Африки у світовій гірничодобувній промисловості - 1/4. Майже вся сировина, що добувається, і паливо вивозиться з Африки в економічно розвиті країни, що ставить її економіку у велику залежність від світового ринку.

Усього в Африці можна виділити сім головних гірничопромислових районів. Три з них знаходяться в Північній Африці і чотири - до півдня від Сахари.

Район Атлаських гір виділяється запасами залізних, марганцевих, поліметалевих руд, фосфоритів (найбільший у світі фосфоритний пояс).

Єгипетський гірничопромисловий район багатий нафтою, природним газом, залізними, титановими рудами, фосфоритами й ін.

Район Алжирської і Лівійської частин Сахари відрізняється найбільшими нафтовими і газовими родовищами.

Західно-Гвінейський район характеризується сполученням золота, алмазів, залізних руд, графітів.

Східно-Гвінейський район багатий нафтою, газом, рудами металів.

Заїрско-Замбійский район. На його території розташований унікальний "Мідний пояс" з родовищами високоякісних мідних руд, а також кобальту, цинку, свинцю, кадмію, германія, золота, срібла. Конго (б. Заїр) - головний світовий виробник і експортер кобальту.

Самий великий гірничопромисловий район Африки розташований у межах Зімбабве, Ботсвани і ПАР. Тут добувають практично усі види паливних, рудних і нерудних корисних копалин, за винятком включенням нафти, газу і бокситів.

Розвитком гірничодобувної промисловості виділяється Нігерія. У Центральній Африці ця галузь особливо розвинута в Заїрі (перше місце в світі за видобутком технічних алмазів, кобальту, багаті родовища міді) і Конго (поліметалічні руди). Недавно поклади нафти, урану й алмазів знайдено в Чаді. У Східній Африці Замбія на весь світ славиться добуванням і експортом міді, її називають «країною червоного металу».

Надзвичайно багата на різноманітні корисні копалини Південна Африка. Більша частина гірничодобувної промисловості перебуває в руках іноземного капіталу.

Розвитком цієї галузі виділяється Зімбабве, де добувають золото, залізну руду, хроміти, руди поліметалів, кольорових і рідкісних металів, кам'яне вугілля, азбест тощо.

3.Основні родовища корисних копалин Південної Африки

Південна Африка - одна з найбільш щедро обдарованих природою країн. Вона - всесвітньо відомий постачальник золота, платини й алмазів; країна добуває їх у колосальних кількостях.

Подібні копалини формуються, коли розпечена магма вторгається в земну кору серією поштовхів, створюючи шаруваті інтрузивні породи. Склад злегка міняється від шару до шару доти, поки в магматичній камері не залишаться переважно ті елементи, що, по більшій частині, не зустрічаються серед породоутворюючих мінералів. Ці елементи і мінерали звичайно відносяться до найрідших і найбільш коштовних; жила Меренського в Трансваалі містить, зокрема, платину. Рухи Землі й ерозія підняли цей шар у даний час до поверхні, де його зручно розробляти. Товщина жили всього 1 -2 м, але вона простягнулася на 240 км, як мінімум. Жила Меренського розробляється компанією Рюстенбург Платінум Майн Груп, найбільшим постачальником платини у світі, що добуває до 28 тонн металу в рік.

Золото, як і багато інші корисні копалини, зустрічається в жилах, особливо там, де добувають мідь. По правді говорячи, розробка деяких мідних рудників рентабельна лише тому, що там як побічний продукт добувається золото в кількості, достатньому для того, щоб шахта не розорилася. Однак велика частина південноафриканського золота міститься в розсипних родовищах. Це відкладення уламкового матеріалу, що утворилися в процесі руйнування і перевідкладення гірських порід, частина яких містила золотоносні жили. Дрібні часточки золота, набагато більш важкі, ніж будь-які крупинки породи, природним шляхом сконцентрувалися в процесі відкладення, що зробило видобуток металу порівняно нескладним.

На долю ПАР приходиться 19,9% світового видобутку марганцю. Марганець використовується при виробництві легованої сталі і чавуна, а також як легуючу добавку до сплавів для додання їм міцності, в'язкості і твердості.

З 15,3 млрд. т передбачуваних запасів високосортних хромітових руд 79% приходиться на ПАР, де видобуток у 2003 склала 5,1 млн. т.

Хром - один з основних компонентів нержавіючої жароміцної, кислототривкої сталі і важливий інгредієнт коррозійностійких і жароміцних суперсплавів.

Південна Африка є одним з основних виробників ванадію. Ванадій - самий рідкий представник чорних металів. Головна область застосування ванадію - виробництво марочних чавунів і сталей. Добавка ванадію забезпечує високі характеристики титанових сплавів для аерокосмічної промисловості. Він широко використовується також як каталізатор при одержанні сірчаної кислоти. У природі ванадій зустрічається в складі титаномагнетитових руд, рідко фосфоритів, а також в урановмісних піщаниках і алевролітах, де його концентрація не перевищує 2%. Головні рудні мінерали ванадію в таких родовищах - карнотит і ванадієвий мусковит-роскоеліт. Значні кількості ванадію іноді присутні також у бокситах, важкій нафті, бурих вугіллях, бітумінозних сланцях і пісках. Ванадій звичайно одержують як побічний продукт при отриманню головних компонентів мінеральної сировини (наприклад, з титанових шлаків при переробці титаномагнетитових концентратів, чи з золи від спалювання нафти, вугілля і т.д.).

У ПАР ведеться видобуток свинцевих руд. Свинець використовується головним чином при виготовленні автомобільних акумуляторів і присадок тетраетилата свинцю до бензину. Біля чверті свинцю, що добувається, витрачається на потреби будівництва, зв'язку, електротехнічної й електронної промисловості, на виготовлення боєприпасів, барвників (свинцевого білила, сурику й ін.), свинцевого скла і кришталю і керамічних глазурей.

Головний рудний мінерал свинцю - галеніт (свинцевий блиск), що представляє собою сульфід свинцю; він часто містить також домішку срібла, що витягається попутно. Галеніт звичайно асоціює зі сфалеритом - рудним мінералом цинку і нерідко з халькопіритом - рудним мінералом міді, утворити поліметалеві руди.

Південна Африка є одним із крупних видобувальників сурми. Основна область застосування сурми - антипірени - склади (переважно у формі оксиду Sb2O3), що знижують горючість деревини, тканин і інших матеріалів. Сурма використовується також у хімічній промисловості, у напівпровідниках, при виготовленні кераміки і скла, у якості відтверджувача свинцю в автомобільних акумуляторах. Головний рудний мінерал - антимоніт (стибніт), сульфід сурми, що дуже часто асоціює з кіновар'ю (сульфідом ртуті), іноді з вольфрамітом (ферберитом).

Світові запаси сурми, оцінювані в 6 млн. т, зосереджені головним чином у Китаї (52% світових запасів), а також у Болівії, Киргизії і Таїланду (по 4,5%), ПАР і Мексиці.

На ПАР припадає 7,2% світового видобутку алмазів. Звичайно алмази зустрічаються в трубчастих тілах - трубках вибуху (діатремах), складених вулканічною породою - кімберлітом. Однак істотна частина алмазів добувається з алювіальних розсипних родовищ, що утворилися в результаті розмиву кімберлітових трубок.

Мінеральні ресурси не відновляються, тому необхідно постійно вести пошуки нових родовищ. Таким чином збільшується значення морів і океанів як джерел одержання нафти, сірки, повареної солі і магнію; їхній видобуток звичайно ведеться в шельфовій зоні. У перспективі постає питання про освоєння глибоководної зони. В ПАР розроблено технологію видобутку рудних залізо-марганцевих конкрецій із дна океану. У їхній склад входять також кобальт, нікель, мідь і ряд інших металів.

Великомасштабна розробка глибоководних корисних копалин поки не почата через економічний ризик і нерозв'язаність питання про правовий статус таких родовищ.

4.Освоєння мінерально-сировинних ресурсів і соціально-економічні проблеми країн, що розвиваються

Не потребує особливих доказів твердження, що ступінь використання мінерально-сировинного потенціалу планети зростає в міру розвитку науково-технічного прогресу. У більшості випадків добробут народів і країн, їх економічна і соціально-політична незалежність, а також геополітичне положення у світовому співтоваристві визначаються багатством надр відповідних регіонів. Звичайно, при цьому не останню роль відіграє наявність комплексу фінансових і технічних засобів і технологій, необхідних для більш вигідного освоєння і застосування наявних мінеральних ресурсів (як у національних інтересах, так і при участі в міжнародній мінерально-сировинній інтеграції). Однак єдина точка зору про вплив мінерально-сировинної бази на подальший розвиток і прогрес як країн, що розвиваються так і земної цивілізації взагалі, відсутня.

Більш того, дана проблема протягом останніх років викликає гострі дискусії. На сьогодні існують дві крайні точки зору. Перша - мінерально-сировинна база планети при систематичному росту споживання природних ресурсів, що особливо яскраво проявився наприкінці минулого століття, швидко вичерпається і людство вже до середини XXІ ст. потрапить у тиски сировинного голоду. Протилежна точка зору стверджує, що проблема полягає не в дійсному її виснаженні, а у відсутності теоретичних знань і технічних можливостей для більш повної реалізації наявного потенціалу земних надр, у тому числі з використанням нетрадиційних джерел сировини і технологій його видобутку.

І все-таки деякі аспекти при більш ретельному аналізі проблеми викликають визначену стурбованість.

По-перше, усі види мінеральної сировини характеризуються нерівномірним територіальним розподілом, що обумовлено різною спеціалізацією окремих геологічних структур.

По-друге, підвищення детальної геологічної вивченості територій більшості країн приводить до зменшення перспектив відкриття нових родовищ.

По-третє, у міру залучення у відпрацьовування родовищ в складних умовах об'єктивно відбувається подорожчання як геологорозвідувальних робіт, так і видобутку мінеральної сировини.

По-четверте, корисні копалини відносяться до непоновлюваних природних ресурсів, у силу чого є кінцевими. З огляду на можливість залучення нетрадиційних джерел сировини і застосування сучасних технологій видобутку, їхнє вичерпання відбудеться, по видимому, у досить віддаленому періоді. Однак повне використання найбільш багатих і технологічних типів родовищ, принаймні по найбільш витрачаємих видах сировини, може відбутися в найближчі терміни.

Отже, споконвічна нерівномірність розподілу природних ресурсів по регіонах, різке скорочення їхніх запасів через інтенсивне відпрацьовування в ряді країн, а також поступове вичерпання перспектив відкриття родовищ, що залягають у сприятливих гірничо-геологічних умовах, з одного боку, і закономірно зростаюча потреба світового співтовариства в різних корисних копалин - з іншого, неминуче сприяють глобалізації в цій сфері, так чи інакше ведуть до формування загальносвітової мінерально-сировинної бази.

Найважливіша роль у глобалізації освоєння мінерально-сировинної бази планети належить трьом факторам - зусиллям урядів промислово розвитих країн по забезпеченню національних потреб у природних ресурсах; діяльності міжнародних економічних структур; активній роботі транснаціональних гірничодобувних корпорацій.

Найбільш ефективним прикладом впливу на зазначений процес першої групи факторів є діяльність адміністрації США. На сьогоднішній день ця країна - найбільший світовий споживач мінеральної сировини, що жадає від її керівництва постійної уваги до даної проблеми. Варто визнати, що як внутрішня, так і зовнішня політика США з питань мінерально-сировинного комплексу найвищою мірою раціональна і цілком відповідає національним інтересам. Там задіяний широке коло мір: від консервації на своїй території родовищ по окремих видах мінеральної сировини до активної роботи з керівництвом країн-експортерів тих ресурсів, в імпорті яких США кровно зацікавлені.

Прикладом стимулюючого і регулюючого впливу другої групи факторів на формування загальносвітової бази вуглеводородної сировини служить діяльність ОПЕК. Роль цієї організації не всіма суб'єктами ринку сприймається з належним розумінням, однак необхідність ув'язування інтересів експортерів і споживачів сировини очевидна і навряд чи вимагає додаткових доказів.

Особлива увага з погляду глобалізації освоєння природних ресурсів необхідно приділити ТНК, які протягом останніх 10-15 років належить ключова роль у виявленні, розвідці й освоєнні об'єктів мінеральної сировини в масштабі планети. Ці структури мають доступ до значних фінансових засобів. Вони володіють новітніми технологіями проведення геологорозвідувальних робіт і мають у розпорядженні кваліфікованих менеджерів і фахівців. У них накопичений досвід робіт у різних країнах і налагоджені широкі міжнародні зв'язки. Усе це сприяє відкриттю нових родовищ корисних копалин, концентрації в їхній власності найбільших запасів сировинних ресурсів і своєчасному залученню останніх в експлуатацію.

Досвід показує, що у провідних ТНК найвища ефективність досягається за рахунок значної концентрації капіталу й обсягів видобутку, що дає можливість маневрувати фінансовими і матеріальними ресурсами, а також дозволяє підтримувати стабільний стан навіть в умо и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.