Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Аналз фнансового стану пдприємства ВАТ Коломийський завод КРП

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 16.08.2012. Сдан: 2011. Страниц: 16. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
КУРСОВА РОБОТА
З дисципліни «АНАЛІЗ  ГОСПОДАРСЬКО – ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
На тему: Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ “Коломийський завод КРП”" 
 

 

ЗМІСТ 
 
 
 
 
 
 

ВСТУП
     Результати  в будь-якій сфері бізнесу залежать від наявності та ефективності використання фінансових ресурсів, які прирівнюються до кровоносної системи, що забезпечує життєдіяльність підприємства. Тому турбота про фінанси є відправним моментом і кінцевим результатом діяльності будь-якого суб'єкта господарювання, в умовах ринкової економіки ці питання мають першорядне значення; висунення на перший план фінансових аспектів діяльності суб'єктів господарювання, зростання ролі фінансів є характерною рисою і тенденцією в усьому світі.
     Щоб вижити в умовах ринкової економіки  і не допустити банкрутства підприємства, необхідно за допомогою фінансового аналізу своєчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення стану підприємства і його платоспроможності.
     Результативність  фінансового аналізу багато в  чому залежить від організації та досконалості його інформативної бази. Основним джерелом інформації для здійснення фінансового аналізу є звітний бухгалтерський баланс та додатки до нього: «Звіт про фінансові результати» 9форма № 2), «Звіт про рух капіталу» (форма № 3), а також відповідні таблиці підприємства.
     Метою роботи є проведення фінансового аналізу на прикладі ВАТ                “Коломийський завод КРП”, виявлення результатів аналізу як основи для прийняття управлінських рішень.
     Основними завданнями, поставленими при написанні курсової роботи, є:
1) Виявлення  призначення і ролі фінансового  аналізу; 
2) Вивчення  показників фінансового аналізу  підприємства;
3) Розгляд  методів оцінки та аналізу  фінансового стану; 
4) Оцінка фінансового стану на прикладі балансу і форми № 2 ВАТ “Коломийський завод КРП ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ХАРАКТИРИСТИКА І АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ВАТ “ КОЛОМИЙСЬКИЙ ЗАВОД КРП ”
 Коротка характеристика ВАТ “ Коломийський завод КРП ”
     Будівництво “Коломийського  заводу    комплектних    розподільчих  пристроїв”  почалося  на  основі  постанови    Ради Міністрів СССР №247 від 10.04.74 року .
        Метою діяльності підприємства, як і будь-якого комерційного, є  одержання прибутків від господарської  діяльності  і  задоволення загальнодержавних  інтересів місцевих органів влади і громадськості, акціонерів  товариства і  наймати працівників  в  рамках  чинного законодавства.
        Основним завданням  діяльності підприємства є виготовлення та  реалізація  продукції  високовольтної  і  низьковольтної  апаратури, товарів  народного вжитку в тому числі з використання дорогоцінних матеріалів.
  На заводі діють наступні виробництва:
  - розкрійно  штампувальні (розкрій листового  і профільного прокату, штампування  листових  деталей);
  - зварювальна  (напівавтоматичне зварювання);
  - переробка  пластмас (пресування і лиття деталей із пластмас);
  - механічна  обробка (токарні, свердлильні,  фрезерні роботи);
  - фарбувальне  (підготовка і фарбування деталей  на конвеєрі 3140 м. в зміну);
  - гальванічне  (покриття сріблом, нікелем, цинком, хромом);
  - шинна дільниця  ( виготовлення електропровідників із міді та алюмінію);
  - монтажно-складальне (пластинчатий конвеєр для монтажно-складальних  робіт);
  - випробовувальна  дільниця (випробовування виробів  напругою 2 кВ, 42 кВ, 95 кВ );
  - дільниця  товарів народного споживання.
  Допоміжні приміщення та виробництва:
  - механіко-енергетичний  цех;
  - ремонтно-інструментальний  цех;
  - побутові  приміщення - 1,3 тис. м2;
  - адміністративно-лабораторний  корпус - 976 м2;
  - котельня (4 котли  ДКВР -10) - 0.784 тис. м2;
  - компресорна  станція - 0,45 тис. м2;
  - їдальня на 300 місць - 0,9 тис. м2;
  - центральна  заводська лабораторія. 

    Структура підприємства
     Відкрите  акціонерне товариство “ Коломийський завод комплектних розподільчих пристроїв ” - спеціалізоване підприємство по випуску високовольтної апаратури: комплектних розподільчих пристроїв типу КМ-1М. К30-394 та роз’єднувачів РД3-35, крім того виготовляє товари народного споживання – електричну помпу “Малятко ” і щиток обліку електроенергії; надає послуги і виконує роботи стороннім організаціям, населенню.
  Правління ВАТ “ Коломийський завод КРП  ” складається з:  
  1.  Голови правління
  2.  Заступника голови правління по виробництву
  3.  Заступника голови правління по економіці
  4.  Заступника голови правління по маркетингу і комерції
  5.  Головного бухгалтера
  Структура підприємства складається  з таких підрозділів:
  1.  Заготівельно-зварювальний цех (ЗЗЦ) - виконує роботи: заготівельно-штампувальні, механічної обробки, гальванічні, пресування і обробка пластмас, зварювальні і фарбувальні.
  2.  Монтажно-складальний цех (МСЦ) - виконує роботи по монтажу, складанню і упакуванню високовольтної апаратури.
  3.  Дільниця товарів народного вжитку (ДТНВ) - займається виготовленням товарів і послуг для населення.
  4.  Дільниця внутрішньозаводських перевезень (ДВЗП) - виконує роботи по обслуговуванню основного і допоміжного виробництва по виконанню виробничих завдань.
  5.  Відділ матеріально-технічного забезпечення (ВМТЗ) і відділ зовнішньої кооперації (ВЗКІК) - здійснює комплексне і своєчасне забезпечення потреб підприємства необхідними матеріалами, сировиною, напівфабрикати і комплектуючими виробами.
  6.  Відділ зовнішньо - економічних зв’язків і маркетингу (ВЗЕЗІМ) - вивчає ринок, укладає угоди по виконанню замовлень, здійснює реалізацію готової продукції; відділу підпорядкований “салон-магазин”, який здійснює роздрібну торгівлю виробів які виготовляє завод, виконує разові замовлення від населення.
  7.  Транспортний цех (ТЦ) - здійснює транспортне обслуговування підрозділів підприємства і підприємства в цілому по забезпеченню виконання виробничих завдань ,займається відвантаженням готової продукції.
  8.  Економічний відділ (ЕВ) - здійснює керівництво роботи з економічного планування, виявлення резервів виробництва, організації економічного аналізу діяльності підприємства, розробка оптових і роздрібних цін на продукцію яка реалізується, займається організацією праці і заробітної плати, підвищення продуктивності праці, правильне використання заробітної плати.
  9.  Відділ головного конструктора (ВТК) - забезпечення конструкторської підготовки виробництва і підпорядкована експериментальна дільниця - займається виготовленням взірців виробів які пропонуються для основного виробництва.
  10.  Ремонтно-будівельна дільниця (РБД) - здійснює замовлення на необхідне будівельне обладнання, матеріали, будівельні конструкції і арматуру, виконує всі будівельно-ремонтні роботи по підприємству.
  11.  Центральна заводська лабораторія (ЦЗЛ) - сприяє впровадженню у виробництво новітньої технології, нового технологічного обладнання, забезпечення підвищення якості і надійності продукції, що випускається, забезпечення контролю за дотриманням технологічної дисципліни.
  12. Бюро стандартизації і технологічної документації (БСТД) - забезпечує впровадження стандартизації і уніфікації на підприємстві, організація роботи по впровадженню стандартів, технічних умов і інструкцій, розмноження технологічної документації.
  13.  Ремонтно-інструментальна дільниця (РІД) - виконує роботи по виготовленню нової і ремонту діючої технологічної оснастки.
  14.  Енерго - механічний відділ (ЕМВ) - забезпечення підприємства всіма видами енергоресурсів, підтримування діючого обладнання в справному робочому стані, підвищення економічності ремонтного обладнання, розроблення заходів по економії паливно-енергетичних ресурсів, підвищення коефіцієнта корисної дії обладнання.
  15.  Відділ інструментального господарства (ВІГ) - планування необхідності і виробничої оснастки і інструменту, забезпечення підприємства необхідними інструментами.
  16.  Дільниця нестандартного обладнання (ДНО) - впровадження у виробництво засобів амортизації і механізації виробничих процесів.
  17.  Відділ кадрів (ВК) - організація роботи по забезпеченню і підготовці кадрів для підприємства, організація обліку  робочого часу, робітників заводу.
  18.  Адміністративно-господарський відділ (АГВ) - господарське обслуговування підприємства, утримання в належному стані будівель, приміщень і території підприємства.
  19.  Їдальня - забезпечення харчування робітників підприємства у відповідності з затвердженими графіком.
  20.  База відпочинку “Слобода” - організація відпочинку працівників підприємства.
  21.  Відділ охорони праці (ВОП) - організація роботи по створенню безпечних умов праці, контроль за дотриманням діючого законодавства, інструкції, норми по охороні праці, техніки безпеки, надання робітникам встановлених пільг по умовах праці, підпорядкований медпункт - надання першої медичної допомоги, профілактика професійних захворювань.
  22.  Гуртожиток - забезпечення нормативних житлових умов для проживання.
  23.  Житловий масив - виконання робіт по утриманню житлового фонду.
  24.  Центральна заводська бухгалтерія (ЦЗБ) - організація обліку фінансово-господарської діяльності, здійснення контролю за зберіганням колективної власності, правильним використанням грошових і матеріальних цінностей, дотримання режиму економії на підприємстві.
  25.  Відділ технічного контролю - попередження випуску продукції, що не відповідає вимогам державних стандартів і технічним умовам, випробування готових виробів перед їх упаковкою, підвищення відповідальності за якістю продукції, що випускається.
  26.  Відділ охорони заводу - забезпечення зберігання власності підприємства, попередження розкрадання матеріальних цінностей.
  27.  Відділ головного технолога (ВГТ) - забезпечення впровадження нових прогресивних технологій, удосконалення технологічної підготовки виробництва.
  28.  Юридична група - забезпечення дотримання законності в діяльності підприємства, захист його правових інтересів, пропагування державного законодавства. 
   
   
   
   
   
   
   
   

  1.2 Характеристика виробничих показників роботи ВАТ “Коломийський завод КРП” і його технічних засобів
   ВАТ “Коломийський завод КРП” - спеціалізоване підприємство по випуску високовольтної апаратури: комплектних розподільчих пристроїв типу КМ-1М. К30-394 та роз’єднувачів РД3-35, крім того виготовляє товари народного споживання – електричну помпу “Малятко ” і щиток обліку електроенергії; надає послуги і виконує роботи стороннім організаціям, населенню.
      В витратах ВАТ “Коломийський завод КРП” " включається:
  матеріальні витрати становлять – 29,5 %;
  витрати на оплату праці – 10,2 %;
  відрахування на соціальні заходи – 3,7 %;
  амортизація – 35,9 %;
  інші операційні витрати – 20,7 %.
      Згідно  з вище наведеними даними, найбільшу  питому вагу мають витрати на амортизацію, найменшим показником являються відрахування на соціальні заходи. Побудуємо графік, маючи ці дані:
  

      Рисунок 1.1 ? Витрати ВАТ “Коломийський завод КРП”
      Дебіторська заборгованість станом на 1.12.10р. – 195 тис.грн.
      Кредиторська  заборгованість станом на 1.12.10р. – 670 тис.грн.
   1.3 Економічна ефективність  роботи ВАТ “Коломийський завод КРП”
     Економічна  ефективність - складна категорія економічної науки. Вона пронизує всі сфери практичної діяльності людини, всі стадії суспільного виробництва, є основою для  побудови кількісних критеріїв цінності прийнятих рішень. У цій роботі аналіз ефективності проводиться за даними бухгалтерської звітності і є загальною оцінкою сформованої ситуації на досліджуваному об’єкті.
     Таблиця 1.1 – Економічна ефективність роботи ВАТ “Коломийський завод КРП”
      Показники 2008 рік 2009 рік 2010 рік Відхилення
Чистий  дохід 436 313 476 163
Витрати 560 471 519 48
Чистий  прибуток (124) (158) (43) 115
Рентабельність% -22 -33,5 -8,3 25,2
     

     Рисунок 1.2 ? Економічна ефективність роботи ВАТ “Коломийський завод КРП”
     З таблиці 1.1 видно, що ВАТ “Коломийський завод КРП”  працює неефективно, так як доходи та прибутки зменшуються з кожним роком, а витрати збільшуються.
     Ефективність  господарської діяльності підприємства характеризується двома показниками:
  діловою активністю, що відбиває результативність роботи підприємства щодо величини авансованих ресурсів або величини їхнього споживання в процесі виробництва;
  рентабельністю (прибутком або прибутковістю), що відбиває отриманий ефект щодо ресурсів або витрат, використаних для досягнення даного ефекту.
 

      2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ “КОЛОМИЙСЬКИЙ ЗАВОД КРП”
2.1 Загальна оцінка динаміки і структури статей бухгалтерського балансу
     Аналіз  фінансового стану підприємств  здійснюється в основному за даними річної і квартальної бухгалтерської звітності й у першу чергу  за даними бухгалтерського балансу.
     Прийняте  угруповання дозволяє здійснити  досить глибокий аналіз фінансового  стану підприємства. Це угруповання  зручне для « читання балансу  », під яким приймають попереднє  загальне ознайомлення з підсумками роботи підприємства і його фінансовим станом безпосередньо по бухгалтерському балансі.
     Горизонтальний  аналіз означає зіставлення статей балансу й обчислювальних по них  показників на початок і кінець одного чи декількох звітних періодів; він  допомагає виявити відхилення, що вимагають подальшого вивчення. При горизонтальному аналізі обчислюють абсолютні і відносні зміни показників. Зіставлення дозволяє визначити загальний напрямок руху балансу. У звичайних виробничих умовах збільшення підсумків балансу оцінюють позитивно, а зменшення – негативно.
     Після оцінки динаміки зміна балансу доцільно установити відповідність динаміки балансу з динамікою обсягу виробництва  і реалізації продукції, а також  прибутку підприємства.
     Аналіз  динаміки і структури статей балансу  проводять за допомогою порівняльного  аналітичного балансу, який складається за агрегованими статтями за кожен рік, що аналізується. Проведемо аналіз порівняльного аналітичного балансу ВАТ “Коломийський завод КРП”
       (табл. 2.1 та табл. 2.2)
     Всі дані беруться з Додатку А та Б.
     Таблиця 2.1 – Аналітичне угруповання й аналіз статей активу балансу
Актив Балансу 2008 рік 2009 рік 2010 рік Абс. відхилення, тис грн Темп  росту % Темп  росту%
  тис. грн % до підс. тис. грн % до підс. тис. грн % до підс. 2009-2008 2010-2009 2009/2008 2010/2008
1. Майно всього 4507 100 4176 100 4388 100 -331 212 92,66 97,36
1.1. Необоротні активи 4304 95,50 3969 95,04 3892 88,70 -335 -77 92,22 90,43
1.2. Оборотні активи 203 4,50 207 4,96 496 11,30 4 289 101,97 244,33
1.2.1. Запаси 24 0,53 22 0,53 22 0,50 -2 0 91,67 91,67
1.2.2. Дебіторськака заборгованість 178 3,95 183 4,38 195 4,44 5 12 102,81 109,55
1.2.3. Грошові кошти 1 0,02 2 0,05 2 0,05 1 0 200,00 200,00
1.2.4.Інші оборотні активи 0 0,00 0 0,00 277 6,31 0 277 0,00 0,00
1.3. Витрати майбутніх періодів 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00
 
Таблиця 2.2 – Аналітичне угруповання й  аналіз статей пасиву балансу
Пасив Балансу 2008 рік 2009 рік 2010 рік Абс. відхилення, тис грн Темп  росту % Темп  росту%
  тис. грн % до підс. тис. грн % до підс. тис. грн % до підс. 2009-2008 2010-2009 2009/2008 2010/2008
1. Джерела майна 4507 100,00 4176 100 4388 100 -331 212 92,66 97,36
1.1. Власний капітал 4418 98,03 4093 98,01 3718 84,73 -325 -375 92,64 84,16
1.2. Позичковий капітал 89 1,97 83 1,99 670 15,27 -6 587 93,26 752,81
1.2.1. Довгострок. Зобов. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1.2.2. Короткостр.кред.та поз. 7 0,16 9 0,22 98 2,23 2 89 128,57 1400,00
1.2.3.Кредиторська  заборг. 82 1,82 74 1,77 572 13,04 -8 498 90,24 697,56
 
     З даних таблиць 2.1 і 2.2 видно, що за 3 роки майно та капітал підприємства зменшилися на 2,64%, що пояснюється збільшенням зносу основних фондів.
     Зменшення загальної величини активів відбулося  через зменшення залишкової вартості необоротних активів – на 412 тис.грн., а оборотні активи збільшились на 293 тис.грн.
     Відповідні  зміни відбулись і в статтях  пасиву балансу. Зменшилась величина власного капіталу на 700 тис.грн., в той час як величина позичкового капіталу збільшилась на 581 тис.грн.
     Далі  розраховуємо коефіцієнт зміни валюти балансу для кожного року:
2008:
КВб = (4176-4507)/ 4341,5= -0,076 або -7,62%
2009:
КВб = (4388-4176)/4282 = 0,049 або 4,95%
2010:
КВб = (3782-4388)/4085 = -0,14 або -14% 

     В цілому ж структура балансу суттєвих змін не зазнала. Як бачимо, питома вага необоротних активів складає близько 90%, так як і питома вага власного капіталу – в середньому 90%. Як негативним чинником в структурі активів можна розглядати наявність дебіторської заборгованості. Слід відмітити також незначну частку короткострокових кредитів в структурі джерел фінансування.
 

      2.2 Аналіз платоспроможності та ліквідності ВАТ “Коломийський завод КРП”
     Аналіз  ліквідності балансу може проводитись  двома методами: коефіцієнтним та методом балансових пропорцій.
     Для оцінки ліквідності і платоспроможності  використовують такі коефіцієнти.
     Коефіцієнт  абсолютної ліквідності:
  Кал = Гр.кошти/Короткострокові зобов.                         (2.1)
     Аналізують  цей показник в динаміці та порівнюють з рекомендованим значенням. Коефіцієнт абсолютної ліквідності вважається достатнім, якщо він більше 0,2. Однак, зважити на те, що на величину цього показника значною мірою впливають випадкові фактори, пов’язані з рухом грошових коштів. Тому для більш достовірної оцінки коефіцієнта абсолютної ліквідності його слід аналізувати не рідше 1 разу на місяць.
     Коефіцієнт  поточної ліквідності:
  Кпл = (ГК+Кор..фін.вкл+ДЗ)/Короткостр. зобов.             (2.2)
     Рекомендоване значення цього показника – більше 0,8. Аналізують цей показник в динаміці та порівнюють з рекомендованим значенням.
     Коефіцієнт  платоспроможності (коефіцієнт покриття) розраховується за формулою:
  Кплат = Оборотні активи/Короткострокові зобов.          (2.3)
     Цей коефіцієнт повинен бути не менше 2, щоб підприємство після повернення всіх боргів мало в своєму розпорядженні кошти для продовження поточної діяльності.
 

      А тепер розрахуємо за 3 роки вище перелічені показники:
За 2008:
     Кал = 1 / 89 = 0,01
     Кпл = (1+178) / 89 = 2,01
     Кплат = 203 / 89 = 2,28
За 2009:
     Кал = 2 / 83 = 0,02
     Кпл = (183+2)/ 83 = 2,23
     Кплат = 207/ 83 = 2,49
За 2010:
     Кал = 2/ 670 = 0,003
     Кпл = (195+2) /670 = 0,29
     Кплат = 496 / 670 = 0,74
     Для зручності перегляду всіх показників, занесемо їх результати в таблицю 2.3.
     Таблиця 2.3 – Аналіз показників ліквідності
Показник Рекомендоване значення 2008 2009 2010 Темп  росту Темп  росту
2009/2008 2010/2008
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ? 0,2 0,01 0,02 0,003 2,14 0,27
Коефіцієнт поточної ліквідності ? 0,8 2,01 2,23 0,29 1,12 0,15
Коефіцієнт платоспроможності ? 2 2,28 2,49 0,74 1,1 0,33
 
     Як  бачимо, не всі показники ліквідності за 3 роки (2008-2010рр.) відповідають нормативним значенням. Через збільшення в 2010 році короткострокових зобов’язань показники ліквідності за цей рік в декілька разів менше рекомендованого значення. Однак, слід зазначити що у формування показника платоспроможності найбільшу участь бере дебіторська заборгованість. Цей факт не можна вважати позитивним з точки зору забезпечення платоспроможності. Що ж стосується показників ліквідності за 2008 та 2009 роки, то вони цілком відповідають нормативним значенням. Перенесемо результати на графік, щоб побачити зміну показників ліквідності за 3 роки.

     Рисунок 2.1 ? Аналіз показників ліквідності 

     Аналіз  ліквідності балансу методом  балансових полягає в порівнянні агрегованих статей активу балансу, згрупованих за ознакою зменшення  ліквідності, з агрегованими статтями пасиву, що групуються за ознакою зростання  термінів їх погашення.
     Баланс  ліквідний, якщо виконуються умови ліквідності, наведені в таблиці 2.4 
 

Таблиця 2.4 –– Умови ліквідності балансу
Статті  активу Умови ліквідності Статті  пасиву
Грошові кошти А1     ?     П1 Кредиторська  заборгованість
Дебіторська заборгованість, короткострокові фінансові  вкладення А2     ?     П2 Короткострокові кредити
Матеріально виробничі запаси А3     ?     П3 Довгострокові кредити
Необоротні  активи А4     ?     П4 Власний капітал
 
2008 рік:
1 А1 < П1 82
178 А2 > П2 7
24 А3 > П3 -
4304 А4 < П4 4418
     Підприємство  в цьому році – в цілому ліквідне, але на даний момент неліквідне (мало грошових коштів, перевищує кредиторська заборгованість).
2009 рік:
2 А1 < П1 74
183 А2 > П2 9
22 А3 > П3 -
3969 А4 < П4 4093
     Підприємство  в цьому році – в цілому ліквідне, але на даний момент неліквідне (мало грошових коштів, перевищує кредиторська заборгованість).
2010 рік:
2 А1 < П1 572
195 А2 > П2 98
22 А3 > П3 -
3892 А4 < П4 3718
     Підприємство  в цьому році – в цілому ліквідне, але на даний момент неліквідне (мало грошових коштів, перевищує кредиторська заборгованість).
 

      2.3. Аналіз фінансової  стійкості ВАТ “Коломийський завод КРП”
     Аналіз  фінансової стійкості проводиться  шляхом розрахунку та аналізу таких  показників:
     Коефіцієнт  автономії(незалежності):
Кавт = ВК/Вб,                                                 (2.4)
де ВК – власний капітал;
Вб – валюта балансу.
     Коефіцієнт  автономії вважається достатнім, якщо його величина перевищує 0,5. Однак, жорстких нормативів щодо його величини немає, оскільки вона залежить від галузевих особливостей діяльності підприємства.
     Коефіцієнт  фінансування (покриття боргів власним  капіталом):
     Кф = ВК/ПК,                                                (2.5)
де ПК – позичковий капітал.
     Коефіцієнт  поточної заборгованості:
Кпз = КЗ/Вб,                                               (2.6)
де КЗ – короткострокові зобов’язання.
     Коефіцієнт  фінансової стійкості:
Кфс = (Вк + ДовЗоб)/Вб,                                      (2.7)
де ДовЗоб – довгострокові зобов’язання.
     Коефіцієнт  фінансової незалежності капіталізованих  джерел:
     Кнкдт = ВК/(ВК + ДовЗоб)                              (2.8)
 

      Коефіцієнт фінансового важеля (фінансового  ліверіджу):
     Кфл = ПК/ВК                                                (2.9)
      Далі  проаналізуємо вище перевищенні показники, для зручності перегляду занесемо результати в таблицю.
За 2008:
     Кавт = 4418 / 4507 = 0,98
     Кф = 4418 / 89 = 49,64
     Кпз = 89 / 4507 = 0,02
     Кфс = 4418 / 4507 = 0,98
     Кнкдт = 4418 / 4418 = 1
     Кфл = 89 / 4418 = 0,02
За 2009:
     Кавт = 4093 / 4176 = 0,98
     Кф = 4093 / 83 = 49,31
     Кпз = 83 / 4176 = 0,02
     Кфс = 4093 / 4176 = 0,98
     Кнкдт = 4093 / 4093 = 1
     Кфл = 83 / 4093 = 0,02
За 2010 рік:
     Кавт = 3718 / 4388 = 0,85
     Кф = 3718 / 670 = 5,55
     Кпз = 670 / 4388 = 0,15
     Кфс = 3718 / 4388 = 0,85
     Кнкдт = 3718 / 3718 = 1
     Кфл = 670 / 3718 = 0,18
     Таблиця 2.5 ? Аналіз показників фінансової стійкості 

Показник 2008 рік 2009 рік 2010 рік Темп росту 2009/2008 Темп росту 2010/2008
Коефіцієнт  автономії 0,98 0,98 0,85 1,00 0,86
Коефіцієнт  фінансування 49,64 49,31 5,55 0,99 0,11
Коефіцієнт  поточної заборгованості 0,02 0,02 0,15 1,01 7,73
Коефіцієнт  фінансової стійкості 0,98 0,98 0,85 1,00 0,86
Коефіцієнт  фінансового важеля 0,02 0,02 0,18 1,01 8,95

     Рисунок 2.2 ? Аналіз показників фінансової стійкості
     Основою забезпечення фінансової рівноваги  є наявність власних обігових коштів:
ВОК =АобЗкор = ВК + ДкрАнеоб,                       (2.10)
де ВОК  – власні обігові кошти;
Аоб – оборотні кошти;
Зкор – коротко-строкові зобов’язання (короткострокові кредити і кредиторська заборгованість);
ВК –  власний капітал;
Дкр – довгострокові зобов’язання;
Анеоб – необоротні активи.
     Збільшення  величини ВОК в динаміці свідчить про зростання фінансової стійкості  підприємства.
     Щоб визначити результати по нашим даним, розрахуємо показник власних обігових коштів:
За 2008:
     ВОК = 4418-4304=114
За 2009:
     ВОК = 4093-3969=124
За 2010:
     ВОК = 3718-3892=-174
     Відносним показником фінансової рівноваги є  коефіцієнт маневреності власного капіталу:
Кман = ВОК/ВК                                                (2.11)
      Тепер можна проаналізувати коефіцієнт маневреності:
За 2008:
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.