На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Завдання нформацйно-аналтичних служб пдприємств

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 16.08.2012. Сдан: 2011. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М. Є. ЖУКОВСЬКОГО «ХАІ» 

ГУМАНІТАРНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 
 
 
 
 
 

РЕФЕРАТ 

на  тему: 

Завдання  інформаційно-аналітичних  служб підприємств 

                     
         Студентки 735Д групи
         Мінченко  Н. Г.
 
         Викладач
         Парафійник  Н. І.
 
 
                                                                                          
          
          
          
          
          
          
          
          

м. Харків 2011  

ЗМІСТ
  ВСТУП………………………………………………………………………..3
  РОЗДІЛ 1. Поняття інформаційно-аналітичних служб підприємств…….4
  РОЗДІЛ 2. Завдання інформаційно-аналітичних служб в різних сферах діяльності……………………………………………………………………...6
  2.1  Завдання ІАС в комерційних підприємствах………………………………...6
  2.2. Завдання ІАС банківських структур...……………………………………….8
  2.3 Завдання ІАС на базі наукових бібліотек……………………………………11
  ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..13
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………………...14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСТУП
     Будь-яка  сфера людської діяльності потребує інформаційного забезпечення. Жодне  виважене рішення в науці, політиці, економіці чи в комерційній діяльності не можна приймати без належного інформаційного забезпечення. До того ж сьогодні вже ні в кого не викликає сумнівів той факт, що інформаційне суспільство приходить на зміну індустріальному способу економічного розвитку. Перехід до інформаційного (постіндустріального) суспільства вимагає ще більш глибоких перетворень, адже інформаційний фактор перетворюється в основний предмет виробництва і споживання соціально-економічної системи Тому кожна людина, в якій би сфері вона не працювала, користуючись документованою інформацією, має володіти основами її пошуку, аналізу і використання. Важливим напрямом інформаційної роботи є інформаційно-аналітична діяльність. Це особливий напрям інформаційної діяльності, пов'язаний з виявленням, опрацюванням, збереженням та поширенням інформації переважно у сфері управлінської, політичної та економічної діяльності. Проте, для управлінської сфери, політики та економіки, важливим є не стільки своєчасне ознайомлення з первинною інформацією, скільки випереджувальне виявлення проблемних ситуацій і прогноз розвитку подій.
     Аналітична  робота є необхідною для оцінки інформації і підготовки прийняття рішень. Це процес виявлення причинно-наслідкових залежностей і просторово-часових зв’язків у будь-яких об’єктах.  
 
 
 
 
 
 
 

РОЗДІЛ 1.   Поняття інформаційно-аналітичних служб підприємств 
 

    Інформаційно-аналітичні служби (підрозділи) стали створюватися в структурі органів влади, у  міністерствах і відомствах, в  органах ЗМІ, у сфері бізнесу, при політичних партіях і рухах. Загальною відмітною рисою даних служб є органічна інтегрованість у відповідні сфери діяльності, функціональний і організаційний симбіоз з їхніми соціальними інститутами і конкретними організаціями. В діяльності даних аналітичних служб, покликаних здійснювати інформаційний супровід керування у відповідних сферах, найбільше чітко проглядається інформаційно-допоміжна природа інформаційної аналітики, що ріднить останню з іншими видами інформаційно-інфраструктурних, інформаційно-допоміжних служб, що традиційно упорядковують інформаційний простір, оптимізуючи і направляючи рух інформаційних потоків, що забезпечують збереження накопичених інформаційних ресурсів і т.п. До їхнього числа відносяться як найдавніші винаходи людства (бібліотеки, архіви, бібліографічні служби), так і більш сучасні реферативні служби, органи НТІ, новітні фірми, що розроблюють електронні (у тому числі, мережні) інформаційні ресурси.
    Інформаційно-аналітичні підрозділи і служби підприємств (фірми, банки, підприємства, асоціації і т.п.), як правило, працюють в інтересах однієї структури, підрозділом якої і є. Інформаційне виробництво побудовано, зазвичай, таким чином, що збираються і накопичуються власні інформаційні ресурси і напрацьовуються можливості швидкого отримання та обробки необхідних даних у разі їх відсутності. Характерною рисою цих служб є конкретна спрямованість у відповідній сфері діяльності, функціональне і організаційне об’єднання з функціями самої організації де вони створені або на які працюють. Завдання служб полягає у зборі економічної, політичної, соціальної інформації про конкурентів, ринок, середовище діяльності. Інформаціойно-аналітична служба є основним центром, в якому концентрується, обробляється та аналізується найрізноманітніша зовнішня інформація. Основні завдання, що стоять перед інформаційною службою:
    1) збір, обробка й аналіз зовнішньої  інформації;
    2) збір, обробка та аналіз внутрішньої  інформації;
    3) на основі проведеного аналізу  вироблення відповідних рекомендацій  і пропозицій;
    4) оперативне, повне наочне надання  результатів аналізу, відповідних  висновків і вироблених рекомендацій;
    5) довготривале зберігання всієї  зібраної інформації для подальшого  її використання в роботі;
    6) рішення нестандартних завдань аналізу діяльності фірми.
     Мета  - у максимально короткі терміни надати витребувану своєю структурою інформацію та \ або результати аналітичних прогнозів та інших досліджень. Діяльність служб покликана здійснювати інформаційний супровід керування у різних сферах.
     Отже, інформаційно-аналітична діяльність стає необхідною для успішного функціонування будь-якого органу діяльності, адже інформаційне суспільство прогресує і заповнює собою майже всі ланки людського існування. Саме тому створюються інформаційно-аналітичні служби на підприємствах, основними завданням яких є створення системи інформаційного забезпечення управлінської діяльності. Це завдання включає поточне інформування керівника та розв’язання проблемних ситуацій, що виникають у сфері управління. 
 
 
 
 
 

РОЗДІЛ 2. Завдання інформаційно-аналітичних служб в різних сферах діяльності 

   Завдання  ІАС в комерційних підприємствах
 
    Сьогодні  всі великі й процвітаючі комерційні структури розвинених держав мають  у своєму штаті підрозділи, які  займаються інформаційною діяльністю. В одних фірмах - це інформаційно-аналітичний відділ, в інші - відділ маркетингу, на який керівництво фірми поряд з іншими покладає й інформаційно-аналітичні завдання, у третіх - відділ комерційної розвідки. Часто все залежить від ступеня розуміння керівництвом фірми ступеня важливості інформаційно - аналітичної роботи для безпеки всіх сторін діяльності будь-якої комерційної структури . Як показує практика, створення інформаційно-аналітичних підрозділів необхідно для прийняття оптимальних рішень і прогнозу тенденцій на ринку.
    Перед цією службою ставлять такі задачі, як стратегічні (план розвитку на декілька років, прогноз довгострокової тактики  конкурента) і тактичні ( перевірка  нового партнера). В інформаційно-аналітичному підрозділі може бути різна кількість працівників, в залежності від розмірів компанії. Одні спеціалізуються на зборі інформації, а інші – займаються аналітичної роботою. Важливо, щоб загальна частина задач за пошуком і обробкою інформації вирішувалася саме робітниками даної служби, куди б стікалися всі дані про інформаційні потреби інших підрозділів.   
        
Вся інформація, що надходить в інформаційну службу може розглядатися як маркетингова, оскільки вона відбирається в інтересах підприємства. Завдання інформаційної служби - кваліфіковано обробити її й розподілити по споживачах, тобто обслужити внутрішній ринок інформаційної продукції й послуг на підприємстві.
    Основна мета - це забезпечення оперативного одержання  керівником й іншими службами максимального  обсягу якісної й конкретної інформації, необхідної їм для прийняття більш обґрунтованих і зважених рішень, адекватного реагування на події, що відбуваються, а також одержання своєчасних рекомендацій і пропозицій. Наявність якісної інформації у керівництва допомагає не тільки при прийнятті яких-небудь рішень, але може зіграти на його користь при проведенні переговорів або дискусій.
    Інформаційно-аналітична служба є основним центром, у якому  концентрується, обробляється й аналізується найрізноманітніша зовнішня інформація. Те ж справедливо й стосовно внутрішньої інформації, але з деякими застереженнями. Більша частина внутрішньої інформації потрапляє в неї з інших підрозділів фірми й в основному представлена у вже обробленому (стандартні форми статичної звітності), підготовленому для аналізу виді. Таким чином, позначаються основні завдання, що стоять перед інформаційною службою:
    1) збір, обробка й аналіз зовнішньої  інформації;
    2) збір, обробка й аналіз внутрішньої  інформації;
    3) на основі проведеного аналізу  вироблення відповідних рекомендацій  і пропозицій;
    4) оперативне, повне наочне надання  результатів аналізу, що відповідають  висновків і вироблених рекомендацій;
    5) довгострокове зберігання всієї  зібраної інформації для наступного  її використання в роботі;
    6) рішення нестандартних завдань  аналізу діяльності фірми
Інформаційно-аналітичні служби допомагають:
Керівникам:
• Вчасно приймати ефективні управлінські рішення.  
• Отримувати достовірні факти про стан справ у компанії. 
• Создавать адекватную информационную модель предприятия.  
• Визначати основні потреби і напрями розвитку компанії.

• Оцінювати події, що відбуваються у компанії та за її межами.
Аналітикам: 
• Формувати власний архів документів. 
• Оперативно здійснювати пошук, оцінку і систематизацію інформації а архіві. 
• Проводити оглядовий, порівняльный и динамічний аналіз;  
• Разробляти гіпотези;  
• Прогнозувати розвиток ситуації.

Маркетологам: 
• Досліджувати ринок. 
• Аналізувати запити конкретних споживачів і визначати їх определять переваги. 
• Вивчати діяльність компаній-конкурентів.

     Отже, основним завданням інформаційно-аналітичної служби на комерційних підприємствах є дослідження й аналіз зовнішнього та внутрішнього станів підприємства та, на основі проведеного аналізу, вироблення відповідних рекомендацій і пропозицій, оперативне, повне наочне надання результатів аналізу, що відповідають висновків і вироблених рекомендацій. 

     2.2. Завдання ІАС банківських структур  

     Сьогодні  інформація стала найдорожчим і  найліквіднішим товаром, який приносить  величезні прибутки тим країнам, які вирвалися вперед у цих  інформаційних перегонах. Але ця інформаційна річка в ринкових умовах складається з численних струмків, які вливає в неї кожна комерційна структура. Тобто за сьогоднішніх умов ринкової економіки всі комерційні структури є суб’єктами інформаційних відносин: об’єктами інформації, її споживачами або організаторами збору та накопичення інформації. Виходячи з цього можна зазначити, що кожна з комерційних структур поряд з фінансовими, матеріальними, кадровими та іншими ресурсами, повинна мати ще й інформаційні ресурси, без яких вона не може бути учасником інформаційних відносин. Отже, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності комерційних структур, у тому числі і банків, насамперед має бути спрямоване на формування їхніх інформаційних ресурсів.
        Банки, проводячи інформаційно-аналітичну  роботу, виробили відповідну структуру  її органів. В узагальненому  вигляді така структура передбачає інформаційно-аналітичний підрозділ сил безпеки банку та посади економістів-аналітиків у підрозділах його установ. Основними завданнями інформаційно-аналітичного підрозділу є:
     - участь у формуванні інформаційних  ресурсів банку;
     - створення інтегрованих інформаційних баз даних;
     - інформаційно-аналітичне дослідження  об’єктів сфери інформаційної  уваги банків;
     - організація та проведення інформаційного  аудиту й інформаційного моніторингу;
     - розроблення інформаційних документів  для забезпечення управлінських рішень керівництва банку;
     - інформаційно-аналітичне дослідження  клієнтів, партнерів, конкурентів  та інформаційно-аналітичне забезпечення  операцій і угод банку.
        У свою чергу, завдання економістів-аналітиків  підрозділів установ банку такі:
     - аналіз ефективності технологій банківських операцій і послуг;
     - акумуляція інформації, яка є  в підрозділі, проведення інформаційного  аудиту;
     - участь в інформаційно-аналітичних  дослідженнях клієнтів, партнерів  та конкурентів, інших суб’єктів  ринку банківських послуг;
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.