На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


практическая работа НДИВДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

Информация:

Тип работы: практическая работа. Добавлен: 16.08.2012. Сдан: 2011. Страниц: 8. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
З МЕНЕДЖМЕНТУ  ПЕРСОНАЛУ 
 
 
 
 
 
 

                         Студента 5 курсу
                         спец. 8504,групи 3
                         Дудникова Сергія                     

                              
         
         
         

                          Викладач:
                          Дмитрук С.М. 
         
         
         
         
         
         
         
         
         

КИЇВ  – 2011
Зміст 
 

  Характеристика  підприємства
  Посадові інструкції для  головного бухгалтера для підприємства «БМК Планета-Міст»
  Компетенції для посади головного бухгалтера для підприємства «БМК Планета-Міст»
  Показники для оцінки роботи працівників
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Характеристика  підприємства
 
Компанія  «БМК Планета-Міст» створена в 2004 році для виконання будівельних, ремонтних, монтажних і обробних робіт, супроводжуючих зведення будівель і спорудження об'єктів промислового, гідротехнічного, транспортного і водогосподарського призначення, а також для проведення гірничопрохідницьких і тунельних робіт, будівництва метрополітенів, мостів та інших складних інженерних проектів.
Генеральний директор — Циганок Олександр Миколайович  
Головний інженер — 
Музиченко Петро Васильович.
Колектив  компанії — 1150 чоловік. Фахівці мають досвід роботи на території країн СНД у спорудженні великих об'єктів, серед яких автомобільна дорога Москва–Мінськ, шляхопровід на Колтушевському шосе з повним комплексом штучних споруд, мости через річки Волга, Ока, Бузан, Москва.
Компанія «БМК Планета-Міст» успішно використовувала досвід роботи в складних геологічних умовах, проводячи протизсувні роботи в Криму (автодорога Сімферополь–Ялта–Севастополь) і в Карпатах.
Найбільш  масштабним об'єктом будівництва  компанії на сьогодні є залізнично-автомобільний  мостовий перехід через р. Дніпро в Києві (на залізничній ділянці  Київ-Московський–Дарниця). Пролітні будови моста витримують навантаження під шість смуг автопроїзду і дві залізничні колії, габарити проїзду автомобілів відповідають світовим стандартам. Уперше в Україні автомобільні підходи до об'єкту будуються на естакадах серпантинового і трекового типу. Конструкції арочних зведень не мають аналогів у світі. По застосуванню нових конструктивних форм пролітних будов і опор, нестандартного устаткування, вдосконалених способів монтажу та інших технологічних нововведень міст унікальний і єдиний на території СНД.
Досягнення  високої якості, необхідних експлуатаційних властивостей конструкцій і скорочення термінів будівництва стало можливим завдяки застосуванню будівельних механізмів і устаткування нового покоління, у тому числі й свердлового. Технічне оснащення компанії складає високопродуктивна техніка, призначена для виконання різних видів робіт: як на суші, так і на воді. Парк техніки постійно поповнюється найсучаснішими механізмами всесвітньо відомих виробників.
Підтвердженням  якості роботи компанії «БМК Планета-Міст» на рівні світових стандартів стало впровадження і сертифікація (Сертифікат №75 100 60106) сертифікуючим органом TUV Rheinland InterCert системи менеджменту якості на базі стандарту ISO 9001:2008.
Функції системи — координація управління, планування і забезпечення якості — розповсюджуються на основні види діяльності підприємства: господарську, будівельно-монтажні роботи, будівництво мостів, тунелів, шляхопроводів, гідротехнічних споруд і об'єктів інфраструктури, виконання функцій підрядчика. Це гарантує задоволення всіх вимог, що пред'являються замовниками, надійність і довговічність реалізованих проектів. 

  Посадові  інструкції для головного бухгалтера для підприємства «БМК Планета-Міст»
  Загальні положення
 
  Головний  бухгалтер належить до категорії  керівників.
 
  Призначення на посаду головного бухгалтера та звільнення з неї здійснюється керівником установи з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 
  Головний  бухгалтер підпорядковується безпосередньо  керівнику установи.
 
  Головний  бухгалтер здійснює керівництво  працівниками бухгалтерії установи.
 
  На посаду головного бухгалтера призначається  особа, яка має спеціальну вищу освіту та стаж роботи за спеціальністю не менше 5 років.
 
  Під час  відсутності головного бухгалтера права і обов’язки головного  бухгалтера переходять до заступника головного бухгалтера.
 
Головний  бухгалтер повинен  знати: 

  Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення, нормативно-правові  акти органів державної влади  і місцевого самоврядування та керівні  матеріали фінансових, контрольно-ревізійних та податкових органів з організації бухгалтерського обліку і складання звітності, а також інші документи, які регулюють господарсько-фінансову діяльність установи та її планування.
 
  Порядок організації  бухгалтерського обліку і звітності.
 
  Специфіку господарської діяльності установи.
 
  Порядок оформлення операцій і організацію документообігу за розділами обліку.
 
  Форми і  порядок фінансових розрахунків.
 
  Порядок приймання, оприбуткування, зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних та інших  цінностей.
 
  Правила розрахунків з дебіторами і кредиторами.
 
  Порядок списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості та інших  витрат.
 
  Правила проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків.
 
  Порядок і терміни складання бухгалтерських балансів і звітності.
 
  Правила проведення перевірок і документальних ревізій.
 
  Засоби  обчислювальної техніки і можливості їх використання для автоматизації  обліково-обчислювальних робіт і аналізу господарської діяльності.
 
  Передовий вітчизняний і світовий досвід удосконалення  господарсько-фінансової діяльності установи.
 
  Економіку, організацію профільної діяльності, праці і управління.
 
  Податкову справу, основи цивільного права.
 
  Трудове, фінансове і господарське законодавство.
 
 
  Функції
 
 
Головний  бухгалтер забезпечує контроль за відображенням  на рахунках бухгалтерського обліку всіх здійснених господарських операцій, подання оперативної інформації про фінансовий стан установи, складання  у встановлені терміни звітності, проведення економічного аналізу та планування діяльності установи. 
 
 
 
 
 

  Посадові  обов’язки
 
 
Головний  бухгалтер: 

  Визначає, формулює, здійснює і координує організацію  та ведення бухгалтерського обліку, виконання кошторису установи.
 
  Здійснює  контроль за ефективним використанням  матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
 
  Забезпечує  раціональну організацію обліку і звітності в установі на основі централізації та автоматизації  обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю, розроблення і здійснення заходів, які направлені на додержання фінансової дисципліни і зміцнення матеріально-технічної бази установи.
 
  Складає баланс установи (основні засоби та інші позаоборотні активи, запаси і затрати, грошові кошти, розрахунки та інші активи, власний капітал, розрахунки, доходи, витрати).
 
  Організує та контролює складання розрахунків  щодо використання власних коштів в  установах, затрат на виробництво, платежів до бюджету, своєчасність і правильність складання звітності.
 
  Здійснює  контроль за додержанням порядку  оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних  зобов’язань, витрачанням фонду  оплату праці, встановленням посадових  окладів, за проведенням інвентаризацій основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, документальних ревізій у підрозділах підприємства.
 
  Організує складання щомісячного бухгалтерського обліку, квартальних та річних бухгалтерських звітів (за результатами інвентаризації).
 
  Контролює правильність відображення в інвентаризаційній  відомості інвентаризаційних різниць (нестачі, надлишки, пересортиці), втрати та псування цінностей з обчисленням розміру збитків.
 
  Регулює розходження  фактичної наявності цінностей  з даними бухгалтерського обліку, що були виявлені під час інвентаризації.
 
  Бере участь у проведенні планування та економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності за даними бухгалтерського обліку і звітності.
 
  Вживає  заходів щодо запобігання нестач, незаконного витрачання коштів і  товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства.
 
  Бере участь в оформленні матеріалів з нестач, крадіжок та псування цінностей, контролює подання в необхідних випадках матеріалів у слідчі і судові органи.
 
  Веде роботу, яка направлена на забезпечення суворого додержання штатної, фінансової і касової  дисциплін, кошторисів доходів і  витрат, додержання законності списання з бухгалтерських балансів дебіторської заборгованості, нестач та інших втрат.
 
  Стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформленням і здаванням їх за встановленим порядком до архіву.
 
  Бере участь у роботі з удосконалення планової та облікової документації, в організації впровадження засобів автоматизації обліково-обчислювальних робіт.
 
  Забезпечує  на основі даних первинних документів і бухгалтерських записів своєчасне  складання бухгалтерської та податкової звітності, подання її за встановленим порядком відповідним органам.
 
  Надає методичну  допомогу працівникам підрозділів  підприємства з питань бухгалтерського  обліку, контролю, звітності та економічного аналізу.
 
  Повідомляє  керівнику установи про всі виявлені недоліки в роботі бухгалтерії, структурних підрозділів з обов’язковим поясненням причин їх виникнення, а також з пропозиціями щодо їх усунення.
 
  Керує працівниками бухгалтерії установи.
 
  Встановлює  службові обов’язки для підпорядкованих  йому працівників та вживає заходів  для забезпечення їх виконання.
 
  Проводить інструктаж матеріально відповідальних осіб з питань обліку та зберігання цінностей, що знаходяться на їх відповідальному  зберіганні.
 
  Права
 
 
Головний  бухгалтер має  право: 

  Діяти від  імені бухгалтерської служби установи, представляти її інтереси у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами установи та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань.
 
  Вносити на розгляд керівництва установи пропозиції щодо покращення її діяльності.
 
  Вимагати  та отримувати від структурних підрозділів установи необхідну інформацію.
 
  Вносити на розгляд керівнику установи:
 
   Подання про  призначення, переведення та звільнення з займаних посад працівників  бухгалтерії;
 
   Пропозиції:
 
   про заохочення працівників, що відзначилися;
 
   про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності порушників трудової дисципліни.
 
  Самостійно  вести листування зі структурними підрозділами установи, а також з іншими організаціями  з питань, які належать до компетенції  бухгалтерії та не вимагають рішення  керівника установи.
 
  Вимагати  від керівника установи (інших  керівників) сприяння у виконанні головним бухгалтером обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Відповідальність 
 

Головний  бухгалтер несе відповідальність: 

  За неналежне  виконання або невиконання своїх  посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, — в межах, визначених діючим законодавством України про працю.
 
  За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї  діяльності, — в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 
  За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених діючим цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 
 
 
VІ. Взаємовідносини за посадою 
 

Для виконання обов’язків та реалізації прав головний бухгалтер  взаємодіє: 

  З керівниками  всіх структурних підрозділів установи з питань фінансово-господарської діяльності установи.
 
  З начальником  відділу кадрів — з питань підбору, прийняття на роботу, звільнення, переміщення  матеріально відповідальних осіб та працівників бухгалтерії установи.
  З начальником планово-економічного відділу з питань. 
 
 
 
 
 
 
 
  3. Компетенції для посади головного бухгалтера 

   Головний  бухгалтер самостійно розв'язує всі  питання, що у його віданні.
 
   Головний  бухгалтер має право:
 
 
  вимагати  від керівників підрозділів, служб, службових осіб, а в необхідних випадках і від Генерального директора вживання заходів з підвищення ефективності використання власності Товариства і посиленню її схоронності, а також по забезпеченню правильної організації бухгалтерського обліку і контролю;
 
  вимагати перегляду завищених і застарілих норм витрачання сировини, матеріалів, витрат праці і інших норм;
 
  вимагати  поліпшення складового і ваговимірювального господарства, належної організації  приймання і зберігання сировини, матеріалів і інших цінностей, а також відпускання цих цінностей для потреб виробництва, обслуговування ними управління;
 
  вимагати  проведення заходів по поліпшенню контролю за правильністю застосування норм і  нормативів, організації правильного  первинного обліку вироблення продукції  і руху деталей і напівфабрикатів, організації кількісного (натурального) обліку використання сировини і матеріалів; 
  перевіряти у підрозділах і службах Товариства дотримання установленого порядку приймання, оприбуткування, зберігання товарно-матеріальних і інших цінностей;

 
  вести листування з питань діяльності бухгалтерії  у межах своєї компетенції;
 
  у межах  своєї компетенції видавати нормативні документи, розпорядження, давати вказівки, обов'язкові для підпорядкованих  йому працівників
 
 
 
   Бухгалтерські служби філій, дочірніх підприємств, працівники інших підрозділів і служб Товариства, зайняті бухгалтерським обліком, з питань організації і ведення обліку і звітності підпорядковуються Головному бухгалтерові. Керівники бухгалтерських служб філій і дочірніх підприємств Товариства приймаються на роботу їх керівниками за згодою головного бухгалтера. 
 
   Вимоги  Головного бухгалтера щодо порядку  оформлення операцій і надання до бухгалтерії або на обчислювальні  установки необхідних документів і  відомостей обов'язкові для всіх підрозділів і служб Товариства.
 
 
   Генеральний директор забезпечує виконання підрозділами, службами, службовими особами і іншими працівниками Товариства обов'язків  стосовно Головного бухгалтера, бухгалтерії, а також інших обов'язків, пов'язаних з бухгалтерським обліком, які передбачені законодавством, і документами Товариства.
 
   Документи, що правлять за основу для приймання  і видачі грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, а також кредитні і  розрахункові зобов'язання підписуються Генеральним директором і Головним бухгалтером або особами уповноваженими на це.
 
 
   Головний  бухгалтер має право передбачати  в контрактах, укладених ним з  працівниками бухгалтерії, умови про  пере-дання повноважень для підписання згаданих документів.
В усіх випадках надання права підписання документів іншим особам має бути оформлене наказом Генерального директора. Останній не має права відмовити в оформленні наказу на передання Головним бухгалтером повноважень підписання документів працівникові бухгалтерії, якщо таке передання передбачене контрактом.
Зазначені вище документи без підпису Генерального бухгалтера або осіб, уповноважених  ним для цього, вважаються недійсними і не повинні прийматися до виконання  матеріально відповідальними особами  і працівниками Товариства, а також установами банків. 
 

  Показники для оцінки роботи працівників
 
     Критерії  оцінки — це основні вимоги, що їм повинен відповідати працівник, вони виражають лише загальні вимоги до працівників і потребують конкретизації.
  Виділяють п'ять основних критеріїв оцінки:
  кількість праці: визначаються обсяг, результативність, інтенсивність праці, використання часу;
  якість праці: встановлюється частка браку в роботі, якість продукції та відповідність її кращим світовим зразкам тощо;
  ставлення до роботи: ініціативність працівника, його здатність витримувати великі навантаження на роботі, здатність пристосовуватися до різних ситуацій, особливо нових, і т.п.;
  старанність у роботі: ставлення до засобів виробництва, їх використання, оптимальність використання сировини і матеріалів, ступінь обліку матеріальних витрат на робочому місці та ін.;
  готовність до співробітництва всередині підприємства: участь працівника у вирішенні спільних завдань, відносини в колективі, вміння брати участь у колективній роботі, реакція на зауваження з боку керівників та колег, інші особисті якості.
 
    Список  критеріїв може бути продовжений, але  важливо, щоб кожен з них можна було виразити кількісно (наприклад, у балах).
          Бальна оцінка дозволяє визначити, наскільки дані критерії притаманні тому чи іншому працівникові.
        Далі необхідно  розшифрувати, що розуміється під  тією чи іншою вимогою, тобто показати певні умови її дії. Як конкретизація критеріїв виступають чинники оцінки.
        Основними з чинників є: працьовитість, активність, фізична  стійкість (витривалість), здібність планувати, рішучість, здібність вести переговори, точність виконуваної роботи, відчуття відповідальності, дисциплінованість, допитливість, мобільність, швидкість у роботі, кваліфікація, здатність управляти. Чинники оцінки кожного працівника можуть бути кількісно або якісно виражені за допомогою різноманітних методів оцінки. Кількісна або якісна оцінка чинників показує конкретний ступінь відповідності працівника тому чи іншому критерію оцінки та загальній сукупності їх.
     За  першою з класифікаційних ознак (формою вираження кінцевого результату), методи оцінки можна поділити на три групи, як показано в табл.1.
Таблиця 1
Група методів
  Призначення
  Переваги
  Недоліки
Описові Дають описову  характеристику без чіткої КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ Простота, а  значить, добре психологічне сприймання Високий ступінь  суб'єктивності, а значить, низька надійність
Кількісні Отримання кількісної оцінки Не передбачається тривалого підготовчого періоду Високий ступінь  математизації
Комбіновані На базі описових характеристик отримують кількісну оцінку Можливість  використання кількох методів одночасно, що зменшує ступінь суб'єктивізму Складність  підготовчої роботи
 
     До  описових методів належить метод оцінки порівнянням, придатний для оцінки працівника, що виконує ті роботи, результати яких важко оцінити за часом і в кількісному відношенні. В такому разі оцінка дається суб'єктивним порівнянням типу: працівник А працює краще або більш результативно, ніж працівник Б.
     До  кількісних належать такі методи: метод оцінки шкалою, який дає можливість за допомогою шкали, що має мінімальне та максимальне значення характеристик із заданим інтервалом кількісно оцінити якості працівника. Наприклад, знання можуть оцінюватися за такою шкалою: 7 — дуже високий ступінь; 6 — високий ступінь; 5 — вище середнього; 4 — середній показник; 3 — нижче середнього; 2 — низький ступінь; 1 — дуже низький ступінь.
     До  комбінованих належать:
  метод оцінювання докладним описом особи (аналогічний методу оцінки шкалою за тією різницею, що замість інтервалів і кількісних значень даються формулювання характеристик). Для оцінки конкретного працівника треба вибрати опис, найбільш відповідний йому. Наприклад, працьовитість оцінюється таким чином: 5 — дуже любить працювати; 4 — старанно працює; 3 — нормально працює; 2 — трохи несерйозний; 1 — погано працює;
  метод оцінки відповідності нормативам роботи (передбачає застосування нормативів на виконувану роботу за її кількістю, якістю і часом виконання);
  алфавітно-цифровий метод (основу його становлять бальна шкала, відповідно до якої порівнюються трудові досягнення, і особисті   якості   працівників):
  А — оцінка працівника, на основі порівняння його діяльності з обов'язками, викладеними  в посадовій інструкції;
  В — оцінка того, якою мірою даному працівникові необхідні допомога і контроль з боку безпосереднього керівника для виконання ним своїх завдань;
  С — оцінка досвіду працівника, виявленого ним під час виконання роботи.
   комплексний метод оцінки (дозволяє здійснити комплексну і всебічну оцінку персоналу на основі різних оцінок). В результаті працівники отримують такі, наприклад, оцінки: «працівник А перебуває на високому рівні», «працівник В — на середньому рівні» і т. ін. 

  За  другою ознакою (інструментами оцінювання) виділяють такі методи оцінювання:
  прогностичний метод,
  и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.