На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Прибутковий податок з громадян: проблеми вдосконалення

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 17.08.2012. Сдан: 2011. Страниц: 14. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство  освіти і науки  України
Міжнародний університет фінансів  
 
 
 
 
 
 

Курсова робота
         з дисципліни: Податкова система
  на тему: “Прибутковий податок з громадян: проблеми вдосконалення”. 
 
 

                                                                                        Виконала:
студентка III курсу
                                                                             групи ПФ-41
                                                                                Шершень І. В.
                                                                                         Перевірила:
                                                                               Докієнко Л. Н. 
 
 
 

Київ 2006
План 
  Вступ
    Розділ 1. Прибутковий податок  з громадян: сутність та основні платники
     Розділ 2. Порядок обчислення та сплати прибуткового податку
     Розділ 3. Пільги з прибуткового податку з громадян
    Розділ 4. Особливості оподаткування  доходів громадян, які займаються підприємницькою  діяльністю
     Розділ 5. Шляхи удосконалення прибуткового податку з громадян
     Висновки 
     Література
     Додатки 
 

               
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Вступ
    Для початку дамо визначення, що ж таке податкова система.
    Податкова система – це сукупність податків, зборів, інших платежів та внесків до бюджету і державних цільових фондів, платників податків та органів, що здійснюють контроль за правильністю обчислення, повнотою і вчасністю сплати їх у встановленому законом порядку.
    Податкова система України  почала формуватись  відразу ж після  проголошення незалежної держави в 1991 році. Хоча Закон Української РСР (на той час) "Про систему оподаткування" був прийнятий ще 25 червня 1991 року, але до проголошення Акту про незалежність і кілька місяців по тому при оподаткуванні використовувались нормативні акти колишнього СРСР.
    Згаданий  Закон був досить недосконалим як за структурою, так і за змістом, але ним фактично було проголошено  нову національну систему оподаткування  і основні принципи податкового  регулювання. У зв'язку з цим у  грудні 1991 року та в 1992 році з'являються нові види податків: податок на доходи підприємства, на додану вартість, акцизний збір. Паралельно використовуються старі податкові важелі: податок із власників транспортних засобів, плата на землю, прибутковий податок з громадян, які пізніше законодавче були змінені.
    Сутність, структура і роль системи оподаткування  визначаються податковою політикою, що є виключним правом держави, яка  проводить її в країні самостійно, відповідно до завдань соціально-економічного розвитку. Через податки, пільги і фінансові санкції, а також обов’язки і відповідальність, які виступають невід’ємною частиною системи оподаткування, держава ставить єдині вимоги до ефективного ведення господарства в країні.
    У структурі доходів консолідованого  бюджету України прибуткове оподаткування населення становить меншу питому вагу, аніж, наприклад,  податок на прибуток підприємств та організацій, податок на додану вартість та надходження до Пенсійного фонду.
    Що  до, безпосередньо, прибуткового оподаткування  населення, то основним прямим податком з населення в Україні сьогодні є прибутковий податок з громадян, який справляється   відповідно  до  Декрету  KM  України  №13-92 "Про прибутковий податок з громадян" зі змінами та доповненнями.
    Платниками  прибуткового податку є громадяни України та особи без громадянства як ті, що мають, так і ті, що не мають постійного місця проживання в Україні.
    До  громадян, що мають постійне місце проживання в Україні, належать громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які проживають в Україні в цілому не менше 183 днів у календарному році. Доходи   неповнолітніх   громадян  оподатковуються   на загальних підставах.
    Як показує практика, чисельність податків допомагає відчути платоспроможність платника податків і робить загальне податкове законодавство психологічно менш впливовим.
    Отже, метою даної курсової роботи є  дослідження прибуткового податку  з громадян  в Україні, а головними  завданнями являються наступні:
  дослідження порядку обчислення прибуткового податку;
  сплата податкового податку;
  дослідження структури пільг з прибуткового податку;
  шляхи гармонізації прибуткового оподаткування громадян.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Розділ 1. Прибутковий податок  з громадян: сутність та основні платники.
    Податок з доходів – це основний вид прямих податків, який стягується з доходів фізичних і юридичних осіб (із заробітної плати, іншого доходу) та є одним із джерел доходів державного бюджету [1, ст. 194].
    Податок з доходів громадян України займає особливе місце в системі оподаткування, відрізняється від інших видів  податків як за суб'єктом, так і за об'єктом оподаткування.
    Головною  рисою податку з доходу є те, що він становить рівень оподаткування у пряму залежність від джерела сплати податків – доходу.
    Головні умови, яких потрібно дотримуватись  при визначенні об'єкту оподаткування і ставки податку з доходу – це забезпечення справедливого розподілу податкового тягаря між верстами населення з різними рівнями доходів та максимізація ролі податку з доходу фізичних осіб в доходах бюджету.
    Суб’єктами оподаткування є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства – як і ті, що мають, так і ті, що не мають постійного місця проживання в Україні.
    Об’єктом оподаткування є сукупний оподатковуваний дохід громадян за календарний рік (складається з місячних сукупних оподатковуваних доходів), одержаний із різних джерел як на території України, так і за її межами. Об’єктом оподаткування у громадян, котрі не мають постійного місця проживання в Україні, є дохід, одержаний із джерел в Україні [2, ст. 137 – 138.].
    До  сукупного оподаткованого доходу включаються одержані за основним місцем роботи (служби, навчання) доходи за виконання трудових обов’язків, у тому числі за сумісництвом, за  виконання робіт за договорами підряду, доходи у формі дивідендів за акціями, доходи, одержані внаслідок розподілу прибутку (доходу) підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, а також інші доходи, що утворилися в результаті надання за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності своїм працівникам матеріальних і соціальних благ у грошовій та натуральній формах.
    Оподатковуваними  прибутковим податком доходами, одержаними за місцем основної роботи (служби навчання), вважаються доходи, одержані від підприємств,  установ  та організацій усіх форм власності, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, з яким громадянин має трудові відносини за умови обов’язкового ведення у цьому місці трудової книжки і провадження відрахувань до фонду соціального страхування.
     Об’єкти оподаткування прибутковим податком громадян 

    Громадяни, які постійно                                     Громадяни, які не мали 
    проживають в Україні                                     постійного місця проживання 
    
    Доходи отримані з різних                                     Доходи, отримані із джерел
     доходів, як на території  України,                        на території України
    так і за її межами   

    Доходи  отримані за
     основним місцем роботи               

    Доходи  за сумісництвом 

    Доходи  від підприємницької 
     діяльності 

        Рис. 1. Об’єкти оподаткування прибутковим податком громадян.
    При визначенні сукупного оподатковуваного доходу враховуються доходи, одержані як в натуральній формі, так і  в грошовій (у національній або  іноземній валюті). Доходи одержані в натуральній формі, зараховуються до сукупного оподатковуваного доходу за календарний рік за вільними (ринковими) цінами. Сплата податку з доходів, одержаних в іноземній валюті, провадиться у гривнях. Доходи, одержані в іноземній валюті, перераховуються у гривні за курсом, що встановлюється Національним банком України на дату одержання доходу.
    Як  вже вище згадувалось, нарахування, утримання і перерахування до бюджету прибуткового податку з  громадян здійснюється підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, котрі провадять виплати доходів. Обчислення податку протягом року провадиться із суми місячного сукупного оподатковуваного доходу. При цьому для громадян, котрі мають право на одержання пільг, сума місячного сукупного оподатковуваного доходу зменшується на розмір цих пільг.
    Обчислення  податку і перерахунок провадиться  до 1 лютого наступного за звітним роком, а до 15 лютого ці відомості за встановленою формою подаються ними до податкової адміністрації за місцем проживання платника.
    До сукупного оподаткованого доходу не включаються:
     допомога з державного соціального страхування і державного соціального забезпечення, крім допомоги з тимчасової непрацездатності, в тому числі по догляду за хворою дитиною, зокрема допомога:
    а) по вагітності та пологах;
    б) при народженні дитини;
    в) по догляду за дитиною;
    г) матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років;
    д) по догляду за дитиною-інвалідом;
    е) на дітей віком до 16 років (учнів до 18 років);
    є) на дітей одиноким матерям;
    ж) на дітей військовослужбовців строкової служби;
    з) на дітей, які перебувають під опікою, піклуванням;
    й) на неповнолітніх дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, або коли стягнення аліментів неможливе;
    і) на поховання;
     суми одержуваних аліментів;
     державні пенсії, а також додаткові пенсії,
      що сплачуються за умовами добровільного страхування пенсії;
      компенсаційні виплати в грошовій і натуральній формах у межах норм, передбачених чинним законодавством, за винятком компенсації за невикористану відпустку при звільненні;
     суми грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складів органів внутрішніх справ у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби;
     суми, одержувані внаслідок відчуження майна, що належить громадянам за правом власності, за нотаріальне посвідчення якого сплачується державне мито, крім доходів, одержуваних від реалізації продукції та іншого майна в результаті здійснення підприємницької та іншої діяльності з метою одержання доходу;
    – доходи громадян від продажу вирощеної в особистому підсобному господарстві на присадибній, дачній і ;садовій ділянках продукції рослинництва і бджільництва, худоби, кролів, нутрій, птиці як у живому вигляді, так і продукції їх забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки;
     суми, одержані в результаті успадкування і дарування, за винятком сум авторської винагороди, одержуваних неодноразово спадкоємцями (правонаступниками) авторів творів науки, літератури, мистецтва, а також відкриттів, винаходів та промислових зразків;
      виграш за облігаціями державних позик та лотереями, відсотки і виграші по вкладах в установах банків, по  ощадних сертифікатах та державних казначейських зобов'язаннях;
    – суми, одержані громадянами за обов'язковим і добровільним страхуванням (за винятком випадків, коли страхові внески по накопичувальному страхуванню здійснюються за рахунок коштів підприємств, установ і організацій);
    – суми матеріальної допомоги як в грошовій, так і натуральній формах незалежно від її розміру, що надається на підставі1 рішень Уряду України у зв'язку із стихійним та екологічним лихом, аваріями і катастрофами місцевими органами державної виконавчої влади, профспілками, Фондом соціального страхування, благодійними фондами та іноземними державами [3, ст. 194 - 195].
    Матеріальною  допомогою за рішенням зазначених органів  та іноземних держав вважається грошова  і натуральна допомога, що надається громадянам за вказаних умов;
    – суми, одержані громадянами внаслідок розміщення їх власних збережень на поточному (депозитному) рахунку банків України, в тому числі в іноземній валюті;
    – суми доходів, що спрямовуються у джерела їх одержання на придбання акцій та суми, інвестовані на реконструкцію і розширення виробництва суб'єктів підприємницької діяльності;
    – суми, що перераховувалися за заявами громадян (у тому числі фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності) до відділень благодійних та екологічних фондів, а також до
    підприємств, установ, організацій, закладів культури, освіти, науки, охорони здоров'я і  соціального забезпечення, які фінансувалися  з бюджету, в межах 12 мінімальних заробітних плат на рік;
  суми одержуваними працівниками на відшкодування шкоди, заподіяної їм каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ними трудових обов’язків, а також у зв’язку із втратою годувальника;
  суми, одержані громадянами за здавання ними крові, від інших видів донорства, за здавання грудного молока;
  вартість путівок на лікування, відпочинок та в дитячі оздоровчі табори, крім туристських та міжнародних;
  суми, одержувані громадянами від органів статистики за ведення записів сімейних бюджетів;
  суми доходів осіб, котрі виконують сільськогосподарські та будівельні роботи в сільській місцевості тимчасово або сезонно, а також членів студентських будівельних загонів на спорудженні об’єктів у сільській місцевості;
  доходи працівників сільськогосподарських підприємств і рибних господарств незалежно від форм власності та господарювання і риболовецьких колгоспів, одержані ними натурою (сільськогосподарською, рибною продукцією власного виробництва зазначених підприємств та продукцією її переробки, за винятком продукції, визначеної Кабінетом Міністрів України). Обчислення зазначених доходів провадиться за очікуваною собівартістю відповідної продукції.
     Згідно  з доповненнями, внесеними до законодавчих актів, до сукупного оподаткованого доходу громадян, крім переліку, наведеного вище, не включаються:
  суми плати за утримання та навчання дітей у дошкільних та виховних закладах, закладах загальної середньої, професійно-технічної освіти, розташованих на території України, за рахунок фізичних або юридичних осіб;
  суми дивідендів, що були оподатковані під час їх виплати відповідно до Закону України “Про оподаткування прибутків підприємств”;
  суми, одержані громадянами за здану ними вторинну сировину (макулатуру та ганчір’я);
  кошти, внесені фізичними та юридичними особами на пенсійні рахунки, відкритих уповноваженою холдинговою компанією “Київміськбуд” банках відповідно до Закону України “Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії “Київміськбуд””;
  кошти, що відповідно Закону України “Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії “Київміськбуд”” виплачуються фізичним особам згідно з договорами пенсійних вкладів, укладеними в період проведення такого експерименту (за винятком випадків, коли кошти зняті вкладником з пенсійного рахунка  з порушенням умов, зазначених у договорі пенсійного вкладу);
       – вартість благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги (далі – благодійна допомога), яка надходить у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги), на користі осіб [4, ст. 142 - 143].
     Пригадаємо, але детальніше, що ж у нас включається, а що не включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу.
     До  складу загального місячного оподатковуваного доходу включаються:
     – доходи у вигляді заробітної плати, нараховані платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору;
     – доходи від продажу  об'єктів прав інтелектуальної  власності;
     – доходи у вигляді  сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами) – роялті, у тому числі одержувані спадкоємцями власника такого нематеріального активу;
     – сума  (вартість)  подарунків  у межах,   що  підлягають оподаткуванню;
     – сума страхових виплат, страхових відшкодувань або викупних сум, отриманих платником податку за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування;
     –  частина доходів від операцій з майном;
     – дохід від надання  майна в оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування);
     – доходи, отримані платником  податку від його працедавця як додаткові блага (у вигляді вартості використання житла, інших об'єктів матеріального або нематеріального  майна,  наданих  платнику податку  у безоплатне користування);
     – доходи у вигляді  процентів (дисконтних доходів), дивідендів та роялті, виграшів, призів;
     – інвестиційний прибуток від здійснення платником податку операцій з цінними паперами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери формах;
     – доходи у вигляді  вартості успадкованого  майна в межах, що підлягають оподаткуванню;
     –  інші доходи згідно із Законом.
     До  складу  загального  місячного  оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:
     – суми державної адресної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій, винагород та страхових виплат, які отримуються платником податку відповідно з бюджетів, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового соціального страхування згідно із законом;
     –  суми коштів, отриманих  платником податку  на відрядження або під звіт;
     –  суми доходів, отриманих  платником податку  від розміщення ним коштів у цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України, виграші у державну лотерею;
     – суми внесків на обов'язкове страхування платника податку відповідно до закону, інших ніж збір на державне пенсійне страхування або внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
     – суми збору на державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його працедавця у розмірах, визначених законом;
     – кошти або вартість майна (немайнових активів), які надходять платнику податку за рішенням суду внаслідок поділу спільної сумісної власності подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу чи визнанням його недійсним або за добровільним рішенням сторін;
     –  аліменти;
     – кошти або майно, майнові чи немайнові  права, які отримуються спадкоємцями фізичної особи,  у разі оформлення права на спадщину в порядку,  передбаченому законодавством;
     – кошти, отримані платником  податку в рахунок компенсації (відшкодування) вартості майна (немайнових активів), примусово відчужених державою у випадках, передбачених законом або вартість такої компенсації, отриманої у формі, відмінної від грошової;
     –  сума відшкодування  платнику податку надміру сплачених ним податків, зборів (обов'язкових платежів) з бюджетів або державних цільових страхових фондів згідно із законом,  а також бюджетного відшкодування при застосуванні права на податковий кредит;
     –  дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою-резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови коли таке нарахування ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, внаслідок чого збільшується статутний фонд такого емітента на відповідну суму;
     – сума, сплачена працедавцем на користь закладів освіти в рахунок компенсації вартості підготовки чи перепідготовки платника податку-найманого працівника за профілем діяльності чи загальними виробничими потребами такого працедавця;
     – вартість путівок  на відпочинок, оздоровлення та лікування в межах на території України платника податку або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески такого платника податку – члена такої професійної спілки, створеної за законодавством України або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування;
       – дохід (прибуток), одержаний самозайнятою особою від здійснення нею підприємницької або незалежної професійної діяльності, який згідно із законом оподатковується за спеціальними (спрощеними) процедурами (системами);
     –  сума стипендії, яка  виплачується з бюджету  учню, студенту, ординатору, аспіранту;
     – сума грошового або  майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби (у тому числі осіб, що проходять альтернативну службу), передбачені законом, яка виплачується з бюджету;
     – інші доходи, які відповідно до норм цього Закону не включаються до складу загального місячного оподатковуваного доходу за іншими підставами.
    Розділ 2. Порядок обчислення та сплати прибуткового податку.
    Прибутковий податок обчислюється і сплачується  підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами – суб'єктами підприємницької діяльності при виплаті ними протягом року доходів громадянам.
    Протягом  календарного року у джерела виплати  доходів проводиться щомісячне утримання і перерахування до бюджету прибуткового податку, обчисленого з місячного сукупного оподатковуваного доходу платника.
    Всі суб'єкти підприємницької діяльності після закінчення кожного місяця, але не пізніше терміну одержання в установах банків коштів на виплату належних працівникам сум. зобов'язані перерахувати до бюджету суми нарахованого і утриманого прибуткового податку за минулий місяць. Нараховані працівникам суми прибуткового податку забороняється сплачувати за рахунок коштів підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності.
    Підприємства, які проводять виплати доходів, одержаних працівниками не за місцем основної роботи, зобов'язані не пізніше як через ЗО днів після виплати надіслати до податкових органів відомості про виплачені суми доходів і суми утриманого податку.
    Також прибутковий податок обчислюється податковими органами на підставі декларацій, поданих громадянами, які зобов'язані до 1 березня наступного року подати до податкового органу декларацію про суму сукупного доходу, одержаного як за основним, так і не основним місцем роботи.
     Щодо  вивчення світового досвіду оподаткування прибутку громадян, котре, як я вже вище згадувала, має супроводжуватись порівнянням прибуткового оподаткування, то хотілося б зазначити, що на відміну від США, де прибутковий податок сплачують заможні верстви населення, в Україні 95 % податку надходить з доходів до 600 грн. на місяць. По суті порушується головний принцип прибуткового оподаткування – принцип соціальної справедливості. Водночас питома вага прибуткового податку в Україні,  у загальних податкових надходженнях, зростала упродовж 1992 – 2002 років з 14,7 % до 23,8 % відповідно.
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Частка  податку у % 15, 3 15,4 16,3 20,3 23,9 23,8 24,8 25,2
Частка  податку у млрд.грн. 3,3 3,6 4,4 6,3 8,8 10,8 13,5 16
 
     У розвинених країнах у створеному валовому доході переважають індивідуальні доходи, тому частка індивідуального прибуткового податку значно вища.
     Схема 1.
     Середньо  місячна заробітна плата за основними  видами економічної діяльності у 2000 – 2004 році.
       

     де: 1 – Охорона здоров’я та соціальна допомога;
           2 – Освіта;
           3 – Транспорт і зв’язок;
           4 – Основна й роздрібна торгівля;
           5 – Будівництв;
           6 – Промисловість;
           7 – С/г, мисливство і лісове господарство;
           8 – Всього.
     На  даній схемі ми можемо спостерігати співвідношення отримання заробітної плати між різними основними видами економічної діяльності. На наступній схемі спостерігаємо розрахунок прибуткового податку з громадян.  

    Структурно-логічна  схема розрахунку прибуткового податку
    Дохід платника в грошовій і натуральній  формах
    
    Сума  витрат, які не включаються  в сукупний оподаткований  дохід
    =
     Сукупний дохід
    
    Доходи, отримані                 Доходи, отримані не            Доходи від підпри-
    за  місцем основної               за місцем основної                 ємницької діяльно-
    роботи                                   роботи                                           сті
     
    
    Дохід платника в грошовій і натуральних  формах
    =
    Сукупний  оподаткований дохід
    ?
    Ставка  податку
    =
    Розмір  прибуткового податку 
 
 
 

    Розділ 3. Пільги з прибуткового податку з громадян.
     З урахуванням норм прийнятого Закону платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у таких розмірах:
     –  для будь-якого  платника  податку – у  розмірі, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі (у розрахунку  на  місяць),  встановленій  законом на  1  січня звітного податкового року;
     – у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам від суми пільги (однієї   мінімальної   заробітної  плати),   для платника податку, який:
     а) є самотньою матір'ю або батьком (опікуном, піклувальником) у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;
     б)   утримує дитину інваліда 1 або 2 групи  – у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;
     в)  має три чи більше дитини віком до 18 років – у розрахунку на кожну таку дитину;
     г) є вдівцем або вдовою;
     д) є особою, віднесеною законом до 1  і 2 категорії осіб, | що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
     е) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, військово-службовцем строкової служби;
     є) є інвалідом 1 або 2 групи, у тому числі з дитинства;
     ж) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що   зазнав переслідувань за правозахисну 5 діяльність, включаючи журналістів;
       – у розмірі, що дорівнює 200 відсоткам від суми пільги (однієї мінімальної заробітної плати) – для платника податку, який є:
     а) особою, що є Героєм України, Героєм Радянського Союзу або повним кавалером ордена Слави чи Трудової Слави; 
     б) учасником бойових дій під час Другої світової війни, або працівником тилу, який має відповідні державні відзнаки;
     в) колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою;
     г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;
     д) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.
    Органи  місцевого самоврядування мають право додатково зменшувати сукупний оподаткований доход окремих громадян або звільнити їх від сплати податку в календарному році на підставі письмової заяви громадянина з попереднім обстеженням матеріального стану сім’ї [5, ст. 194 - 195].
     Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого місячного доходу платнику податку у вигляді заробітної плати виключно за одним місцем його нарахування (виплати). Якщо платник податку є самозайнятою особою, податкова соціальна пільга щодо отриманих нею доходів від такої діяльності не застосовується.
     Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, отриманого платником податку  як заробітна плата протягом звітного податкового місяця, якщо його розмір не перевищує суми місячного мінімального прожиткового рівня для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень.
     На  перехідний період установлюються такі розміри і   податкової соціальної пільги:
  Кількість у % від  суми  податкової соціальної пільги
У 2004 році 30 %
У 2005 році 50 %
У 2006 році 80 %
У 2007 році 100 %
 
     Принципово  новим моментом в механізмі оподаткування  фізичних осіб є податковий кредит. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Розділ 4. Особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю.
     Найпоширенішим  варіантом альтернативного оподаткування фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності є сплата громадянами – підприємцями прибуткового податку у фіксованому розмірі з придбанням патенту. Поширеність цієї системи оподаткування зумовлена простотою застосування і невеликими розмірами податкових ставок.
     Законодавчою  основою фіксованого прибуткового податку є Декрет Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" [6, №10].
     Платниками  фіксованого прибуткового податку  є фізичні особи, зареєстровані суб'єктами підприємницької діяльності, які самостійно можуть прийняти рішення про застосування цієї системи оподаткування. Однак не всі платники можуть перейти на дану систему оподаткування.
     Система обмежень щодо застосування фіксованого  податку включає наступні умови:
     – продаж товарів і надання супутніх послуг на ринках зі сплатою ринкового збору;
     – кількість працівників, які перебувають із платником податку в трудових відносинах, включаючи членів його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, не перевищує п'яти;
     – валовий дохід платника податку від здійснення підприємницької діяльності за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю придбання патенту, не перевищує семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (119 000 грн.);
     – відсутність торгівлі лікеро-горілчаними та тютюновими виробами.
     Особливостями фіксованого прибуткового податку є рівень і порядок встановлення ставок оподаткування. Податкові ставки встановлюються органами місцевого самоврядування у фіксованій сумі на місяць в межах від 20 до 100 грн. [7, база даних]. Для здійснення діяльності на всій території України ставка встановлена в розмірі 100 грн. Якщо підприємець використовує працю найманих робітників, то розмір фіксованого податку збільшується на 50 % за кожного додаткового найманого робітника. Причому в тому випадку, коли патент уже оформлений, але залучаються додаткові працівники, при умові відповідної доплати в патент вносяться зміни протягом трьох днів після того, як платник повідомить про цей факт відповідний податковий орган.
     Критерієм диференціації щодо визначення розміру  ставок виступає територіальне розташування місця торгівлі. При цьому асортиментний перелік товарів, що продаються, площа торгового залу та інші параметри торгівельної діяльності не впливають на розмір фіксованої ставки.
     Суб'єкти підприємницької діяльності, що сплачують  прибутковий податок у фіксованому розмірі звільняються від сплати наступних податків і зборів:
       – нарахування на фонд оплати праці;
       – податок на промисел;
       –  збір на обов'язкове соціальне страхування;
       – збір до Фонду соціального захисту інвалідів України;
       – плата за торговий патент.
     При цьому від сплати даних податків і зборів звільняється не тільки сам платник податку, але й особи, які перебувають з ним у трудових відносинах, а також члени його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності.
     Свідоцтвом  про право застосування фіксованого сільськогосподарського податку є патент, який підприємець повинен придбати до початку діяльності за цією альтернативною системою оподаткування. Патент видається органом державної податкової служби за місцем реєстрації фізичної особи суб'єкта підприємницької діяльності незалежно від того, де діяльність проводиться. Підприємець може перейти на сплату фіксованого прибуткового податку як безпосередньо після отримання свідоцтва про державну реєстрацію підприємницької діяльності, так і в будь-який інший період, коли він вже працює, застосовуючи звичайну систему оподаткування.
     Заява на одержання Патенту подається  в довільній формі і містить  такі реквізити:
  – прізвище,   ім'я,  по   батькові   заявника – платника податку;
  – ідентифікаційний номер платника податку з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;
  –  місце здійснення діяльності;
  –  вид діяльності;
  – перелік і ідентифікаційні номери осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку;
  – інформацію про доходи платника податку від здійснення підприємницької діяльності за останні 12 місяців або про неотримання таких доходів.
     Податковий  орган за місцем проживання підприємця на підставі документа, що засвідчує сплату фіксованого податку в розмірі, встановленому відповідною місцевою радою як для самостійної діяльності, так і в розмірі 50 % за кожну особу, зобов'язаний видати патент протягом трьох робочих днів з дня прийняття оформленої належним чином заяви від платника. Відповідальність за достовірність даних, зазначених у заяві, несе платник податку відповідно до законодавства України [8, ст. 198 - 200].
     Патент  видається на термін від одного до дванадцяти календарних місяців  за вибором платника податку, платник  може його придбати з початку або  з будь-якої дати будь-якого місяця року.
     Тривалість  звітного періоду для платників  фіксованого податку дорівнює одному кварталу. Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю подають податковому органу декларації за наслідками кожного звітного кварталу, а також звітного року в терміни, встановлені законом,
     У разі сплати фіксованого податку  платник звільняється від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат.
     Передбачена система санкцій, що накладаються на платників фіксованого податку  за порушення в сфері оподаткування та державного регулювання їх діяльності:
  1. Якщо за дорученням або від імені платника фіксованого податку здійснюється торгівля особою, відомості про яку не внесені до патенту, то підприємця позбавляють права застосовувати фіксовану ставку податку протягом 12 календарних місяців, накладають штраф в розмірі повної суми фіксованого податку з розрахунку за місяць за кожну особу, відомості про яку не внесені до патенту, а також за рішенням керівника податкового органу патент може бути скасований до закінчення терміну його дії.
  и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.