На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике Отчет по практике в адмнстрацї

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Добавлен: 17.08.2012. Сдан: 2011. Страниц: 12. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Національна академія державного управління при  Президентові України Одеський регіональний інститут державного управління 
 

Кафедра управління проектами 
 

Звіт  з практики  
 

         Виконала:
         студентка 1 курсу УП
         групи УП-1
         Іщенко  Т.М 

         Перевірив:
         Керівник  практики від підприємства
         Ткаченко  В.М.
         Керівник  практики від ВНЗ
         ст. викл. Пєклун К.В. 
          
          

Одеса – 2010
ЗМІСТ
   Вступ
   Арцизська районна державна адміністрація, її сутність та функції.
   Структура адміністрації
   Опис структурного підрозділу
   Створення розважального центру

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1.Районна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади, що в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Арцизького  району, а також реалізує повноваження, делеговані їй районною радою.  
Районна державна адміністрація діє на підставі основного закону – Конституції України та Закону України “Про місцеві державні адміністрації.  
Основними завданнями районної державної адміністрації є:  
1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;  
2) забезпечення законності та правопорядку; додержання прав і свобод громадян;  
3) виконання державних, обласних та районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;  
4) підготовка та виконання районного бюджету;  
5) звіт про виконання бюджету та відповідних програм;  
6) взаємодія з органами місцевого самоврядування;  
7) реалізація інших наданих державою, а також делегованих Арцизькою районною радою повноважень.  
Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації:  
1. На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень голова районної державної адміністрації видає розпорядження, а керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації – накази.  
2. Розпорядження голови районної державної адміністрації, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання на території району всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами.  
3. Розпорядження голови районної державної адміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію. Ці акти доводяться до їх виконавців, а при потребі – оприлюднюються.  
4. Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативно-правового характеру підлягають державній реєстрації в районному управлінні юстиції і набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.  
5. Розпорядження, які стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.  
В своїй діяльності районна державна адміністрація керується слідуючими нормативно-правовими актами:  
1. Конституція України.  
2. Закон України “Про місцеві державні адміністрації”.  
3. Закон України “Про державну Службу”.  
4. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”.  
5. Закон України “Про боротьбу з корупцією”.  
6. Закон України “Про державну статистику”.  
7. Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.  
8. Закони України “Про фізичну культуру і спорт”, “Про освіту”, “Про інформацію”, “Про пенсійне забезпечення”.  
9 .Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.  
10. Закони України “Про оплату праці”, “Про відпустки”, “Про зайнятість населення”, “Про охорону праці”.  
11. Закон України “Про бюджетну систему України”.  
12. Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.  
13. Земельний кодекс України.  
14. Кодекс законів про працю.  
Нормативно-правові засади діяльності

     Організацію повноважень та порядок  діяльності районної державної адміністрації  визначають:  
1. Конституція України від 13.10.2005 р. (ст.118, 119):  
Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.  
Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.  
Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій.  
Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.  
Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.  
Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.  
Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.  
Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України, або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.  
Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь.  
Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.  
Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:  
1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;  
2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;  
3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;  
4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;  
5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;  
6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;  
7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.  
2. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 07.10.2010 року.

 


 

     
2.Структура Арцизської районної державної адміністрації 

 

3. Опис структурного  підрозділу
     Я проходила практику в організаційно-кадровому  відділі апарату Арцизької районної державної адміністрації.  
Положення  про відділ організаційно - кадрової роботи апарату Арцизької районної державної адміністрації.

     1. Відділ організаційно - кадрової  роботи (далі – відділ) є структурним  підрозділом  апарату районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 №328 «Про структуру місцевих державних адміністрацій»  і підпорядковується безпосередньо голові райдержадміністрації та керівнику апарату райдержадміністрації.
     2. Відділ у своїй діяльності  керується Конституцією України,  законами України,  актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації і голови райдержадміністрації, Регламентом роботи райдержадміністрації, Положенням про апарат райдержадміністрації, наказами  керівника апарату райдержадміністрації, іншими нормативно –правовими актами, а також цим Положенням.
     3. Відділ  проводить свою діяльність на основі перспективного (річного), квартальних і поточних (місячних) планів роботи районної державної адміністрації та квартальних і місячних планів роботи відділу, що затверджуються керівником апарату райдержадміністрації і готуються на основі особистих планів роботи працівників відділу.
     4. Основними завданнями відділу  є:
     -  забезпечення організаційної діяльності райдержадміністрації;
     - здійснення систематичних перевірок  виконання в районі указів  України, актів Президента України,  постанов Верховної Ради України,  рішень Кабінету Міністрів України,  розпоряджень голови облдержадміністрації і райдержадміністрації, рішень районної ради у межах компетенції відділу;
     - забезпечення реалізації загальних  напрямів державної кадрової  політики в райдержадміністрації;
     - організація контролю та надання  методичної і практичної допомоги виконавчим органам місцевих рад у здійсненні ними делегованих повноважень органів виконавчої влади, сприяння здійсненню самоврядних повноважень.
     5.  Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
     5.1. За дорученням керівництва райдержадміністрації  перевіряє роботу управлінь, відділів, інших структурних підрозділів  райдержадміністрації, виконкомів  органів місцевого самоврядування (в частині делегованих їм органами  виконавчої влади повноважень)  щодо виконання ними законів  України, актів Президента України,  Кабінету Міністрів України, розпоряджень  голови облдержадміністрації  і райдержадміністрації, інших чинних законодавчих актів у межах компетенції відділу, вносить керівництву райдержадміністрації  відповідні пропозиції.
     5.2. Бере участь у розробленні  проектів програм соціально-економічного  розвитку району.     
     5.3. На основі пропозицій заступників  голови, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів  райдержадміністрації формує перспективний  (річний), квартальні, місячні плани  роботи райдержадміністрації та  щотижневі плани основних заходів  райдержадміністрації, здійснює контроль  за їх виконанням, готує з цих  питань інформації голові райдержадміністрації.
     5.4. Забезпечує організаційне проведення  засідання колегії райдержадміністрації,  нарад, семінарів, інших заходів, які здійснюються головою райдержадміністрації та його заступниками. Спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, місцевим органами виконавчої влади готує матеріали на розгляд колегії райдержадміністрації.
     5.5. Готує проекти рішень районної  ради, розпоряджень і доручень  голови райдержадміністрації з  питань, віднесених до компетенції  відділу.
     5.6. Готує аналітичні, інформаційні  та інші матеріали на розгляд  голови райдержадміністрації про  хід виконання законів України,  актів Президента України, Кабінету  Міністрів України, розпоряджень  голови облдержадміністрації і райдержадміністрації у межах компетенції відділу.
     5.7. Надає допомогу депутатам, постійним  комісіям районної ради у здійсненні  ними своїх повноважень.
     5.8. Здійснює в установленому порядку  організаційне забезпечення виборів  і референдумів.
     5.9. Надає організаційно-методичну допомогу  структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам сільських (селищних) рад в частині виконання делегованих  повноважень органів виконавчої  влади, іншим державним органам  і громадським об`єднанням з  питань, що належать до компетенції  відділу.
     5.10. Вивчає, узагальнює та пропагує  нові форми і методи  роботи  управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади, надає їм методичну допомогу у поліпшенні та удосконаленні управлінської роботи.
     5.11. Здійснює контроль за реалізацією  органами місцевого самоврядування  делегованих повноважень органів  виконавчої влади, сприяє їм  у реалізації самоврядних повноважень.  Надає методично – консультаційну  допомогу виконавчим комітетам  сільських (селищних) рад з питань, віднесених до компетенції відділу.
     5.12. Аналізує рішення виконкомів  сільських (селищних) рад, при  виявленні невідповідності їх  чинному законодавству вносить  пропозиції про їх скасування.
     5.13. Забезпечує організацію навчання  сільських (селищних) голів, секретарів  сільських (селищних) рад з питань  віднесених до компетенції відділу.
     5.14. Здійснює контроль за дотриманням  управліннями, відділами, іншими  структурними підрозділами райдержадміністрації  законів України  “Про місцеві державні адміністрації”,  “Про державну службу” та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби.
     5.15. Оперативно розглядає віднесені  до компетенції відділу питання,  внесені  управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, установами і готує для доповіді голові районної державної адміністрації  проекти відповідних документів або пропозиції про порядок і вирішення поставлених завдань, попередньо погодивши їх з першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації згідно розподілу функціональних обов`язків.
     5.16. Разом з структурними підрозділами  райдержадміністрації організовує  роботу з кадрами в апараті,  управліннях, відділах  райдержадміністрації, узагальнює її та вносить керівництву райдержадміністрації пропозиції щодо її вдосконалення.
     5.17. Забезпечує організаційну діяльність  консультативно-дорадчих органів  райдержадміністрації: ради по роботі  з кадрами, конкурсної комісії  для проведення відбору кандидатів  на заміщення вакантних посад  державних службовців, комісії по  обчисленню стажу державної служби, комісії з питань попереднього  розгляду звернень державних  службовців щодо продовження  терміну перебування на державній  службі, атестаційної комісії. Контролює  в структурних підрозділах райдержадміністрації  проведення атестації та щорічної  оцінки виконання державними  службовцями посадових обов`язків  і завдань.
     5.18. Спільно з  структурними підрозділами райдержадміністрації організовує роботу з кадрами в районній державній адміністрації відповідно до положення, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 28.11.2005  №377 «Про роботу з кадрами в районній державній адміністрації».
     5.19. Забезпечує реалізацію державної  політики з питань кадрової  роботи та державної служби  в апараті районної державної  адміністрації і разом з відповідними  структурними підрозділами узагальнює  практику роботи з кадрами,  вносить пропозиції керівництву  райдержадміністрації щодо її  вдосконалення.
     5.20. Виконує завдання, покладені на  кадрову службу райдержадміністрації, відповідно до Положення, затвердженого  розпорядженням голови райдержадміністрації  від 08.11.2001 № 327.
     5.21.  Розглядає звернення громадян, заяв і скарг, які надходять до районної державної адміністрації, з питань віднесених до компетенції відділу.
     5.22. Виконує інші завдання, покладені  на нього головою райдержадміністрації, першим заступником, заступниками  голови, керівником апарату райдержадміністрації  в межах компетенції відділу.
     6. Відділ має право:
     6.1. Проводити в структурних підрозділах  райдержадміністрації, в органах  місцевого самоврядування (в частині  делегованих їм повноважень органів  виконавчої влади) перевірки з  виконання ними законів України,  актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної та районної держадміністрацій.
     6.2. Одержувати від структурних підрозділів  райдержадміністрації, органів місцевого  самоврядування (в частині делегованих  їм повноважень органів виконавчої влади), підприємств, установ, організацій інформацію, документи, інші матеріали необхідні для виконання покладених на нього завдань.
     6.3. За дорученням керівництва райдержадміністрації  брати участь у  засіданнях колегії райдержадміністрації, нарад, консультативно-дорадчих органів райдержадміністрації,  виконавчих комітетів і сесій сільських та селищних рад.
     6.4. Подавати в установленому порядку  керівництву райдержадміністрації  пропозиції щодо удосконалення  організаційної та кадрової роботи  в апараті, структурних підрозділах  райдержадміністрації.
     7. Відділ у процесі виконання  покладених на нього завдань  взаємодіє з іншими структурними  підрозділами райдержадміністрації,  органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, громадськими об`єднаннями.
     8. Відділ очолює начальник, який  призначається на посаду та  звільняється з посади головою  райдержадміністрації за поданням  керівника  апарату райдержадміністрації та за  процедурою, передбаченою чинним законодавством.
     9. Начальник відділу організаційно  - кадрової роботи апарату райдержадміністрації  за посадою є заступником керівника  апарату райдержадміністрації.
     10. Начальник відділу:
     - здійснює керівництво діяльністю  відділу, несе персональну відповідальність  перед головою райдержадміністрації  за виконання  покладених на відділ завдань;
     - розподіляє  обов`язки між  працівниками  відділу та контролює їх виконання;
     - виконує інші обов`язки, покладені  на нього головою райдержадміністрації.
     11. Працівники відділу призначаються  на посади та звільняються  з посади головою районної  державної адміністрації  в установленому порядку.
     Відділ  утримується за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на утримання  апарату райдержадміністрації.
     12.Структура  і гранична чисельність працівників  відділу затверджується головою  райдержадміністрації.
     Відділ-організаційно-кадрової роботи апарату державної адміністрації  є структурним підрозділом і  підпорядковується у своїй діяльності голові державної адміністрації  та керівнику апарату державної  адміністрації.
     Основні завдання відділу  з організаційної роботи
     Здійснює  організаційне та інше забезпечення діяльності районної державної адміністрації, підготовку аналітичних, інформаційних  та інших матеріалів, надає методичну  і практичну допомогу органам  місцевого самоврядування.
     За  дорученням голови державної адміністрації  перевіряє роботу відділів, управлінь, інших служб державної адміністрації, виконкомів місцевих рад щодо виконання  ними законів України , актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови адміністрації, делегованих повноважень. Систематично інформує з цих питань голову та керівника апарату державної  адміністрації.
     Забезпечує  взаємозвязок голови державної адміністрації  з органами місцевого самоврядування району.
     На  основі пропозицій заступників голови державної адміністрації, керівників відділів, управлінь, інших служб  державної адміністрації готує  проект перспективних і поточних планів роботи, інших заходів, які  здійснюються головою державної  адміністрації та керівником апарату.
     Спільно з відповідними відділами, управліннями бере участь у підготовці необхідних матеріалів і пропозицій з метою  інформування голови державної адміністрації  щодо фактів порушення виконавчими  комітетами сільських, селищних, міської  рад Конституції України, законів  України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.
     Спільно з іншими структурними підрозділами готує пропозиції про поглиблення  взаємодії районної державної адміністрації  з органами місцевого самоврядування щодо спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного  розвитку району та відповідних територій.
     Перевіряє стан виконання перспективних і  поточних планів роботи, дотримання виконавської дисципліни у відділах, управліннях, інших службах державної адміністрації, виконавчих комітетах сільських, селищних, міської рад; надає з цих питань відповідну допомогу у межах компетенції  відділу.
     Готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали  з організаційних та кадрових питань, що розглядаються головою державної  адміністрації.
     Розробляє і здійснює заходи по підготовці матеріалів на засідання колегій державної  адміністрації, постійних комісій, сесій районної ради, семінарів, виробничих нарад.
     Оперативно  розглядає віднесені до компетенції  відділу питання, внесені відділами, управліннями, іншими службами державної  адміністрації, виконкомами місцевих рад, підприємствами, організаціями  та установами і готує для голови державної адміністрації, керівника  апарату проекти відповідних  документів або пропозицій про порядок  подальшого розгляду і вирішення  питань.
     Організовує та контролює виконання державною  адміністрацією, її структурними підрозділами, виконкомами сільських, селищних, міської  рад делегованих місцевим радам  повноважень згідно зі статтею 44 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні.
     Забезпечує  аналіз наявної статистичної звітності  щодо діяльності державної адміністрації  з необхідних питань.
     Забезпечує  надходження від відділів і управлінь, виконавчих комітетів місцевих рад, підприємств, установ і організацій  незалежно від форм власності  матеріалів, необхідних для підготовки розпорядчих документів державної  адміністрації.
     Відповідно  до діючого законодавства вирішує  питання організації та проведення виборів народних депутатів України, депутатів обласної та місцевих рад, їх відкликання. Організовує проведення загальнодержавних та місцевих референдумів. Забезпечує необхідною виборчою документацією, сприяє виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень, здійснює контроль за виконанням організаційно-технічних заходів по підготовці і проведенню виборів.
     Забезпечує  контроль і організацію виконання  документів вищестоящих органів, розпоряджень і доручень обласної та районної державних  адміністрацій взятих у відділі  на контроль.
     Вивчає, узагальнює і поширює нові форми  і методи діяльності структурних  підрозділів державної адміністрації, виконавчих органів місцевого самоврядування, надає їм методичну і практичну  допомогу у поліпшенні управлінської  роботи.
     Розглядає листи, звернення і скарги, які  надійшли у відділ.  

     Основні завдання відділу  з кадрової роботи
     Забезпечує  реалізацію політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті  державної адміністрації, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління державної  адміністрації і разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи з кадрами, вносить  керівнику органу пропозиції щодо її вдосконалення.
     Разом з іншими структурними підрозділами державної адміністрації та підпорядкованими установами розробляє річні плани  роботи з кадрами, визначає щорічну  та перспективну (на 5 років) потребу  в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців та керівників підпорядкованих установ, забезпечує укладання відповідних угод із закладами  освіти.
     Здійснює  організаційне забезпечення роботи ради по роботі з кадрами, а також  методичне та інформаційне забезпечення роботи кадрових служб підпорядкованих  установ.
     Веде  встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність  з кадрових питань, аналізує якісний  склад державних службовців, а  також керівників підпорядкованих  установ.
     Проводить роботу з резервом кадрів апарату  органу виконавчої влади, а також  здійснює практику формування кадрового  резерву в структурних підрозділах  органу виконавчої влади та підпорядкованих  йому установ, вносить керівнику  органу пропозиції щодо її вдосконалення.
     Вивчає  разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які  претендують на зайняття посад в  апараті державної адміністрації , попереджує їх про встановлені  законодавством обмеження, повязані з  прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і  розстановку кадрів в апараті  органу виконавчої влади та підпорядкованих  установ.
     Приймає від претендентів на посаду державних  службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації  конкурсного відбору.
     Розглядає та вносить керівнику апарату  державної адміністрації пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, готує  разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.
     Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників  органів виконавчої влади та керівників підпорядкованих установ.
     Оформляє  документи про прийняття Присяги  та присвоєння рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових книжок.
     Обчисляє  стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток  відповідної тривалості, складає  графіки щорічних відпусток працівників  апарату.
     Розглядає матеріали та готує документи  для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік.
     У межах свої компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, повязані з проведенням  службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу.
     Своєчасно готує документи щодо продовження  терміну перебування на державній  службі із призначенням пенсій працівникам.
     Здійснює  роботу, повязану із заповненням, обліком  і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників.
     Оформляє  і видає службові посвідчення  та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.
     Здійснює  організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії  та проведенні щорічної оцінки виконання  державними службовцями покладених на них завдань і обовязків, а  також контролює проведення цієї роботи у підпорядкованих установах.
     Забезпечує  підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також разом  з іншими структурними підрозділами державної адміністрації організує  регулярне навчання працівників  апарату.
     Разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль в апараті органу виконавчої влади та підпорядкованих  йому установ за дотриманням Закону України Про державну службу та інших  актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби.
     Проводить разом з іншими підрозділами роботу щодо укладення, продовження терміну  дії, розірвання контрактів з керівниками  державних підприємств, установ  і організацій, що належать до сфери  управління.
     Здійснює  організаційні заходи щодо своєчасного  щорічного подання державними службовцями  відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі за кордоном, щодо себе і членів своєї сімї (декларування доходів).
     Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає  роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції кадрової служби.
     Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.
     Згідно  положення про сектор взаємодії  з правоохоронними органами, оборонної  та мобілізаційної роботи апарату державної  адміністрації основними функціями є:
  взаємодія з правоохоронними та контролюючими органами району;
  здійснення заходів щодо боротьби та протидії корупції;
     - взаємодія з прикордонною комендатурою  та прикордонними підрозділами, що розташовані на території району;
     - взаємодія з Тячівським районним  військовим комісаріатом щодо  організації приписки та призову  юнаків;
     - робота по військово-патріотичному  вихованню молоді;
     - здійснення заходів щодо оборонної  та мобілізаційної роботи в  районі.
     - облік військовослужбовців, що потребують покращення житлових умов;
     - розгляд скарг та звернень  громадян;
 


     Создание  развлекательного центра 

     Сьогодні, коли рівень фінансового добробуту багатьох жителів нашої країни досить високий, більшість заможних батьків перестали віддавати своїх дітей до дитячого садка. Деякі залучають до турботи про дітей особистих вихователів і педагогів, а люди з бюджетом поменше все охочіше звертають свою увагу на дитячі розвиваючі центри. Необхідність таких центрів очевидна, і це розуміють дуже багато бізнесменів-початківців, які бажають розпочати свій бізнес. І на доказ цього все більше людей набирають у пошукових системах запит «бізнес план дитячого центру». Відкрити дитячий розвиваючий центр - відмінне бізнес-рішення, так як кількість дітей з кожним роком зростає, а дитячих дошкільних установ (особливо альтернативних) катастрофічно не вистачає. Однак для повноцінного створення подібного центру необхідний пророблений бізнес-план, який наш сайт надає Вам абсолютно безкоштовно.
     Зауважимо, що існують деякі різночитання в питанні, що вважати дитячим центром. План дитячого центру передбачає створення дитячого дошкільного закладу, спрямованого на розвиток і творче виховання дітей у віці від 1 до 8 років. Суть методики, за якою будуть проходити заняття, не настільки важлива - головне визначитися з основними факторами.
     Оглядовий розділ
       Бізнес план дитячого розвиваючого  центру передбачає створення  дитячого дошкільного закладу  денного перебування дітей віком від 1 до 8 років. Встановити остаточний вік дітей, які приймаються у центр, Ви можете самостійно.
       Організаційно-правовою формою ведення  бізнесу варто вибрати індивідуального  підприємця, так як це не тільки спростить фінансову звітність та бухгалтерію. Крім того, при такому підході податкова ставка буде набагато нижче.
       Ступінь успішності проекту оцінюється  як дуже висока, зважаючи на  те, що приватних альтернативних  дитячих дошкільних установ катастрофічно  бракує практично в усіх регіонах  нашої країни.
     Опис  підприємства
       Передбачається відкриття дитячого  дошкільного розвиваючого центру  денного перебування з режимом роботи з 6.00 до 20.00. Це самий оптимальний графік роботи для подібного центру, що задовольняє потреби практично всіх клієнтів.
     Опис  послуг
       Справжнім бізнес-планом передбачається  надання дитячим центром наступних  послуг для своїх клієнтів:
      - Спостереження за дітьми з  6.00 до 20.00
      - Розвиток дітей з обраної  методикою
      - Організація харчування в режимі  «сніданок-обід-вечеря»
      - Організація дитячого денного сну
      - Організація ігрової діяльності  дітей
      - Організація грамотного взаємодії  дітей між собою 

     Найменування  і цілі проекту
     Назва проекту: «Маленький світ». Цілі проекту:
     1) Розвага для дітей.
     2) Зайняти дітей проведенням часу  у нас.
     3) Підготовки ваших дітей у фізичному розвитку.
     4) Завоювати увагу споживачів.
     5) Отримання прибутку.
     Головною  метою проекту в місті Читі є реалізація дитячого розважального центру під назвою «Маленький світ» з комплексом послуг для населення, а також проведення культурно-масових заходів. Також нашою метою є різні акції на допомогу дітям з малозабезпечених сімей, дітям з обмеженими можливостями та дітей з дитячих будинків. 

     Проектом  передбачається створення комплексу  послуг, які включають в себе:
     • Дитячий розважальний комплекс (замки, гойдалки, каруселі, надувні гірки).
     • Дитяче кафе на 100 посадочних місць. 

     План  персоналу
     У центрі працюватимуть висококваліфіковані  фахівці: директор, заступник директора, чотири менеджера по персоналу, три  бухгалтера, п'ять охоронців, два менеджери з реклами та три менеджери по дизайну.
     Директор  буде здійснювати управлінську діяльність підприємства. Він буде нести відповідальність за саме підприємство, робочий персонал.
     Заступник директора допомагатиме в роботі директора підприємства.
     Менеджери будуть займатися розробкою розкладів  завдань на тиждень. Наприкінці робочого тижня менеджери будуть проводити  наради про виконану роботу за тиждень. Також вони нестимуть відповідальність за проведення святкових заходів, акцій.
     Бухгалтери  проводитимуть операційні завдання. Вони відповідальні за звіт руху грошових коштів, за звіт про прибутки і збитків.
     Охоронці  будуть нести відповідальна, перш за все за охорону всього обладнання підприємства.
     Менеджери з реклами будуть займатися розробкою  рекламних програм, візиток, їх дизайном. Вони будуть відповідальні за підготовку акцій.
     Історія розвитку індустрії розваг
     Найпершим парком розваг прийнято вважати данський «Бакен» на півночі Копенгагена. Втім, справедливості заради треба сказати, що з тим, що ми вкладаємо в поняття «парк розваг», датське творіння мало мало спільного. Люди там грали в хованки і інші дитячі забави, а вечорами споглядали феєрверки.
     Все почалося з того, що на місці майбутнього  парку було виявлено джерело з  чистісінькою (і, як говорили, неймовірно цілющою) водою, а для Копенгагена  це було справжнє щастя, бо вода в місті була огидна на смак, і городяни інакше як "супом з вугра "її не називали. Спочатку з'явилося джерело, і народ повалив до нього пити, потім знайшлися підприємливі люди, які стали продавати у джерела глиняні кружки, пояснюючи, що вода стає удвічі цілющі, якщо пити її з нової посуду. А оскільки не всі гуртки доїжджали до місця продажу цілими, незабаром щербаті і тріснуті екземпляри стали виставляти в рядок, і городяни могли за певну плату влучно кидати в них камінням. Так з'явився перший атракціон Бакена. З часом веселощів навколо джерела ставало все більше, і тепер цей парк може позмагатися з будь-яким своїм європейським побратимом. Відкритий він з кінця березня до кінця вересня, вартість відвідування - близько 30 євро за цілий день необмеженого користування всіма атракціонами, розваги є як для самих маленьких, так і для дорослих, але головна гордість парку (звичайно, крім солідного віку) - унікальне розташування: з лісу, який оточує парк з трьох сторін, в будь-який момент може вискочити білка або вийти північний олень, а такого немає більше ні в жодному іншому парку розваг в світі! 

     Середньовічна Європа почала підбадьорювати нерви городян парками розваг на початку ХVШ століття - після того, як в передмістях столиць Старого Світу виросли перші «сади задоволення», в яких били фонтани, виступали канатохідці і клоуни, влаштовувалися танці і, що найважливіше, робилися перші спроби спорудити щось, що нагадує нинішні атракціони. Століття потому індустрія розваг досягла і Америки. І саме тут справжня «забава» і почалася: загальна урбанізація після Громадянської війни привела до того, що в кожному містечку Сполучених Штатів з'явилася власна трамвайна компанія, якій місцева влада виставляли дикі навіть за нинішніми мірками рахунки за електрику. Трамвайники ж, намагаючись зводити кінці з кінцями, хотіли змусити мешканців кататися не тільки в будні дні, поспішаючи на роботу, а й у вихідні, причому бажано куди-небудь подалі, за місто. Був придуманий незвичайний хід: власники всіх трамваїв стали скидатися на будівництво парків розваг. Звідси і типова картина - ці самі парки перебували якраз на кінцевих станціях трамвайних маршрутів і складалися з декількох данс-холів, галявинки для пікніків, ресторанчика, ігрових майданчиків, на яких кидали м'ячі або дротики, і декількох атракціонів. 

     І все ж справжня золота ера для  парків розваги настала після Чиказької всесвітньої виставки 1893 року, де публіку вразили перше колесо огляду 80-метрової висоти. І почалося ... Вже на наступний рік підприємець Пол Бойтон відкрив в тому ж Чикаго перший парк, більш-менш нагадує сучасні. «Водяні гірки», де брали плату за вхід (небачена досі нахабство) і заманювали вже не барбекю на природі, а потужними атракціонами. 

     Не  дивно, що до кінця Першої світової війни в одних лише Сполучених Штатах діяло дві тисячі парків розваг. Втім, зовсім скоро ейфорія закінчилася. Спочатку нову індустрію підкосило поширення приватних автомобілів (автолюбителі воліли відпочивати подалі від масових гулянь), потім Велика депресія і, нарешті, війна. Із закінченням війни в Європі і США знову сплеск «паркостроенія». В Америці у розрахунку на покоління бебі-бумерів в 1955 році відкрився головний і по сьогоднішній день парк планети - «Діснейленд», що обійшовся, до речі, тоді в божевільні 17 млн. доларів. Правда, все окупилося менше ніж за рік, коли тут побували вже більше чотирьох мільйонів чоловік. 

     Європа  намагалася не відставати, однак більш  консервативні погляди на життя сказали своє вагоме слово. Тому спочатку парки Старого Світу поступалися своїм заокеанським «колегам» по всіх статтях. Основний внесок у розвінчання стереотипів внесли, як не дивно, італійці, які на цей момент побудували вже п'ять всесвітньо відомих парків, серед яких «Мірабіландія», «Гардаленд» і «Аквафан». На думку італійців, що працюють в Москві, в успіху підприємства позначився, ймовірно, авантюрний південний темперамент, що постійно вимагає якихось розваг. Десь із середини 1970-х стала «підтягуватися» і решта Західна Європа. Великобританія, Німеччина, скандинавські країни та Нідерланди все активніше впроваджували сучасні технології у вже побудовані, правда, на той момент досить нудні, парки атракціонів. Можна сміливо стверджувати, що саме з цього часу змагання парків стало йти не по дорозі «а у нас теж парк є», а в бік незвичності, захопливості і ексклюзивності. 

     Найбільший  і найвідоміший парк - це, безумовно, вже згаданий «Діснейленд». До речі, «Діснейлендів» налаштували в світі вже кілька штук, проте кожному з них далеко і по цікавинки, і за актуальністю до парку, що знаходиться в американському. Паризький парк «імені Уолта Діснея» досить нудний і нецікавий, має досить незручне розташування, і взагалі, більшість виходять з нього відвідувачів виглядають не зовсім весело - парк і справді дуже багатьом не подобається. 

     Зовсім  інша справа голландський «Ефтелінг». Не особливо барвистий зовні, він  бере свій завдяки приголомшливим атракціонів. Наприклад, тутешні «американські гірки» довгий час вважалися найбільш тривалими і «страшними». До речі, найстаріша в світі карусель, побудована в 1865 році, знаходиться якраз в «Ефтелінг». Спочатку вона приводилася в дію кіньми, але після реставрації в ті ж 1970-ті тепер працює на електриці. 

     Ефтелінг - це ціле місто, в деякому віддаленні від населених пунктів. Величезна  паркова територія на якій представлені численні видовищні та розважальні  атракціони, від урн-пилососів у  вигляді Робін-Бобін Барабека і  театралізірованих сцен з гномами, драконами і джинами у виконанні  ляльок-роботів (Фата-Моргана) до катань на надувних плотах по гірській річці ( Піранья), американських гірок (Пітон), сезонних мюзикл-шоу з відомими національними артистами (Звуки музики), концертами і світловими уявленнями (семимильні літо). Не важливо якого ви віку, гуляючи по Ефтелінг, вам важко буде повірити, що ви прибуваєте в повсякденному світі при вигляді літаючих навколо розфарбованих голубів, музичних лавочок-мухоморів на узбіччі стежок і виглядає з-за верхівок дерев голови велетня на 20-ти метрової шиї . 

     У світовому рейтингу самого страшного парку лідерство давно вже тримає доживає свій вік «Фанленд» містечка Літтл-Рок в Арізоні (США). У 2002 році там навіть було засновано спеціальний приз «Сміх у темряві», який «найстрашнішим з кращих» вручав ветеран смішного хоррора Леон Кессіді, в 1928 році запатентував знаменитий темний тунель - атракціон зі скелетами, стогонами і скрипучим вагончиком. 

     Навпаки, найвеселішим вважається «Експоленд»  в японській Осаці. Тут близько 40 атракціонів, армія клоунів, розважають дітей через кожні 10 метрів, або  несподівані потоки води, що з'являються  незрозуміло звідки. Правда, іноді  там відбуваються не зовсім веселі події. У 2005 році в результаті сходу з рейок вагончиків «американських гірок» одна людина загинула і 21 отримали поранення. Втім, у прес-службі парку запевнили, що «робота над помилками проведена, і подібного більше ніколи не станеться». Враховуючи педантичність японців, в це охоче віриться.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.