На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Основн функцї задач у сфер зовншньоекономчної дяльност (ЗЕД). Роль значення Мнстерства економки, Мнстерства фнансв та Нацонального банку України у здйсненн ЗЕД. Торгов представництва України за кордоном. Державна митна служба.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Междун. отношения. Добавлен: 07.06.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Реферат
Органи державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні та їхні функції
1. Основні функції і задачі у сфері зовнішньоекономічної діяльності

У дійсний період система управління економікою в цілому і ЗЕД зокрема в Україні в загальнодержавному масштабі охоплює наступні рівні:
загальнодержавний - Верховна Рада, Президент, Кабінет Міністрів;
функціональний - Мінекономіки та з питань європейської інтеграції, Мінфін, Держстандарт, ДМСУ, ДПАУ й ін.;
територіальний - регіональні органи влади, управління зовнішніх зв'язків і ЗЕД обласних державних адміністрацій;
господарський - суб'єкти господарської діяльності, що функціонують як у сфері виробництва, так і обігу, і самостійно здійснюють зовнішньоекономічні операції на зовнішньому ринку (спеціалізовані зовнішньоекономічні організації, підприємства й об'єднання сфери виробництва, кооперативні і малі підприємства, підприємства сфери обслуговування, торговельні будинки, біржі, спільні підприємства, концерни, транснаціональні корпорації й ін. господарські організації), а також організації, що обслуговують ЗЕД і сприяють її розвитку (банки, торгово-промислові палати, як національні, так і регіональні, консультаційно-інформаційні фірми, рекламні агентства, економічна преса і т.д. ).
Об'єктами управління, що знаходяться під впливом перерахованих вище державних керуючих структур, є суб'єкти господарської діяльності, що відносяться до усіх форм власності, які самостійно здійснюють зовнішньоекономічні операції з закордонними фірмами й організаціями.
У процесі здійснення ЗЕД суб'єкти господарської діяльності знаходяться під контролем і тісно взаємодіють з цілим поруч українських організацій.
Так, визначені контрольні функції в сфері зовнішньоекономічної діяльності виконують такі державні органи й організації, як Державний комітет зі стандартів, у системі якого виробляється сертифікація і стандартизація товарів, що звертаються в зовнішньоекономічних зв'язках, патентна служба, що здійснює контроль експортних і імпортних товарів у відношенні їхньої патентної чистоти і що видає відповідні документи й ін.
Валютно-кредитне і фінансове обслуговування суб'єктів господарської діяльності - учасників ЗЕД в їхніх взаєминах із закордонними партнерами здійснюється українськими державними і комерційними банками, яким Національний банк України видав ліцензії, що надають їм право здійснювати операції з розрахунком в іноземній валюті, відкривати валютні рахунки учасникам ВЭД.
Правове обслуговування українських учасників ВЭД у їхніх суперечках із закордонними партнерами, що виникають у них у процесі здійснення зовнішньоекономічних операцій, забезпечує Міжнародний арбітражний суд, а також Морська арбітражна комісія і Бюро диспашерів, що діють у рамках Торгово-промислової палати (ТПП) України. Крім того, ТПП України надає учасникам ЗЕД усілякі види послуг, сприяючи розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України.
Вкажемо коротко на конституційні положення і повноваження суб'єктів управління:
Верховна Рада - парламент України - представницький, законодавчий орган України. Верховна Рада приймає закони України, що відносяться до всіх сфер соціально-економічного розвитку країни, у тому числі й області загальногосподарської і зовнішньоекономічної діяльності. Законопроекти про введення або скасуванні податків, звільненні від їхньої сплати, про випуск державних позик, інші законопроекти, що передбачають витрати, що покриваються за рахунок національного бюджету, вносяться у Верховну Раду України тільки при наявності висновку Комісії ВР і Кабінету міністрів України.
Закон України приймається Верховною Радою простою більшістю. У випадку відхилення закону Верховна Рада може створити погоджувальну комісію, і після подолання виниклих розбіжностей закон підлягає повторному розгляду Верховною Радою. У цьому випадку закон вважається прийнятим, якщо за нього проголосує не менш двох третин від загального числа депутатів ВР.
Прийнятий закон спрямовується Президенту України для підписання й обнародування. У випадку відхилення Президентом спрямованого йому Верховною Радою закону він повертається у ВР для повторного розгляду.
Президент України - є головою держави й у сфері управління на загальнодержавному рівні забезпечує погоджену взаємодію органів державної влади.
Президент відповідно до Конституції і законів України визначає основні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики держави. Президент як глава держави представляє Україну усередині країни й у міжнародних відносинах.
Кабінет Міністрів України - здійснює виконавчу владу України. Він складається з Прем'єр-міністра Кабінету, його заступників і міністрів, їхніх заступників. Серед повноважень, що здійснює Кабінет міністрів України, такі як розробка бюджету, проведення фінансової, кредитної і грошової політики, здійснює координацію, регулювання і контроль у зовнішньоекономічній сфері діяльності на загальнодержавному рівні.
Конституцією в основному визначений розподіл функцій і повноважень між галузями влади - законодавчо-представницької (Верховна Рада) і виконавчої (Президент і Кабінет Міністрів). Однак слід зазначити, що такий розподіл функцій і повноважень може забезпечити ефективне управління на національному рівні як економікою в цілому, так і ЗЕД зокрема, лише за умови створення найбільш раціонального господарського механізму управління на макрорівні, що базується на обґрунтованому виборі основних параметрів стратегічного планування, розробці економічних важелів і стимулів, удосконалюванні організаційної структури і правового забезпечення системи управління народним господарством, включаючи ЗЕД.
Особливу увага в цьому плані повинно приділити принципам побудови організаційної структури господарського механізму (включаючи формування структур, необхідних для забезпечення ефективного управління економікою і ЗЕД) на національному рівні. Воно має базуватися на чіткому розподілі функцій і повноважень між центральною владою і керівництвом регіонів, включаючи сферу податкової й інвестиційної політики. При цьому неодмінною умовою забезпечення загальнодержавних інтересів є збереження за центральними органами основних важелів державного управління в області внутрішньоекономічної і зовнішньоекономічної політики, оборони і зовнішньої політики.
2. Роль і значення Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України

На Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України (далі - Мінекономіки) як провідний державний орган покладені наступні функції:
розробка стратегії соціально-економічного розвитку України і забезпечення її реалізації;
розробка програми економічної реформи й організація її здійснення; визначення форм і методів державного впливу на економічні процеси і підготовка проектів необхідних законодавчих і ін. нормативних актів; сприяння розвитку усіх форм власності і підтримка нових економічних структур;
здійснення комплексного аналізу і прогнозування тенденцій розвитку економіки, її ресурсно-виробничого потенціалу, обґрунтування цілей і пріоритетів соціально-економічного розвитку України, найважливіших її регіонів і народногосподарських комплексів;
прогнозування разом з Мінфіном фінансових ресурсів на території України й основних напрямків їхнього використання;
розробка структурної, інноваційної й інвестиційної політики, розробка разом з Мінфіном пропозицій по здійсненню інвестиційної діяльності за рахунок засобів республіканського бюджету, централізованих інвестиційних фондів, а також іноземних інвестицій, формування лімітів державних централізованих капітальних вкладень; контроль і регулювання інвестиційної діяльності, здійснюваної за рахунок позабюджетних фондів;
підготовка пропозицій по розміщенню продуктивних сил і найважливіших об'єктів державної власності на території країни, а також висновків про доцільність здійснення великих інвестиційних програм по регіонах України;
підготовка і координація реалізації республіканських програм; визначення разом з Мінфіном джерел централізованих фінансових і ін. ресурсів, необхідних для здійснення цих програм;
розробка системи народногосподарських балансів, балансів найважливіших видів продукції і послуг, у тому числі по галузях і регіонах;
підготовка для Кабінету міністрів пропозицій по координації міждержавного економічного співробітництва й узгодженню проблем економічної реформи на двосторонній і багатобічній основі;
забезпечення розробки і реалізації державної зовнішньоекономічної політики, координації і регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до рішень вищих органів державної влади і управління України; Мінекономіки є центральним органом виконавчої влади України, що здійснює керівництво сферою зовнішніх економічних зв'язків.
розробка механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності, квотування основних видів постачань сировини і продукції, участь у визначенні напрямків використання валютних ресурсів;
участь у формуванні регіональних програм розвитку зовнішньоекономічної діяльності;
розробка зовнішньоторговельного і платіжного балансів України;
розробка пропозицій з підвищення ефективності зовнішньоекономічних зв'язків, у т.ч. зі стимулювання експорту наукомісткої продукції,
участь у здійсненні експортного контролю, організації страхування експортних проектів, удосконаленні сертифікації і стандартизації продукції, розробці міжнародних і вітчизняних норм, правил і стандартів;
підготовка пропозицій про укладення міжнародних договорів і угод України з питань торгово-економічного співробітництва, включаючи питання платіжних і кредитних відносин, спільного здійснення в Україні промислових, сільськогосподарських і ін. проектів за участю іноземного капіталу; перевірка відповідно до чинного законодавства виконання міністерствами і різними суб'єктами господарської діяльності зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів України про торгово-економічне співробітництво;
підготовка пропозицій з удосконалення порядку експорту й імпорту товарів, у т.ч.. загальнодержавного призначення;
оперативне нетарифне регулювання зовнішньоекономічних зв'язків, видача у встановленому порядку ліцензій на експорт і імпорт товарів (робіт, послуг);
контроль за експортом товарів, у відношенні яких застосовуються заходи нетарифного регулювання;
внесення у встановленому порядку пропозицій про зміну ставок і порядку обкладання митами товарів;
видача у встановленому порядку ліцензій на експорт і імпорт майна, технологій, робіт і послуг військового призначення;
участь у розробці, узгодженні і реалізації міжнародних договорів в області транспорту, а також правових, тарифних і інших заходів для регулювання зовнішньоторговельних перевезень;
облік використання кредитів, видача доручення зовнішньоекономічним організаціям (що входять у систему Мінекономіки) на здійснення операцій у рахунок кредитів і забезпечення оперативного контролю за відповідністю кредитів контрактам, що укладаються в рахунок, прийнятим рішенням по пред'явленні їх до фінансування державою; організація роботи з залучення і використання в економіці України іноземних кредитних ресурсів, підготовка пропозицій по товарному наповненню іноземних кредитів;
контроль за станом розрахунків із закордонними країнами за всіма видах розрахунків;
контроль за рівнем зовнішньоторговельних цін по основних експортних і імпортних товарах і послугам, закуповуваним для національних державних нестатків і в рахунок залучення іноземних кредитів;
участь у роботі міжнародних економічних і фінансових організацій, їхніх органів і забезпечення разом із зацікавленими міністерствами і відомствами взаємодії з зазначеними організаціями з питань надання технічного сприяння Україні, а також в організації міжнародних і іноземних торгово-промислових виставок в Україні і українських виставок за рубежем;
проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України з закордонними країнами, діловими колами цих країн, з використанням для цього різних засобів, включаючи видання нормативно-довідкової літератури, публікації в українських і іноземних засобах масової інформації, і т.ін.;
забезпечення разом із зацікавленими міністерствами і відомствами організації контролю за цільовим використанням пільг в області зовнішньоекономічної діяльності, наданих окремим регіонам, підприємствам, організаціям.
участь у розробці напрямків формування і використання засобів республіканського валютного резерву України, розробці і реалізації валютно-кредитної політики України;
формування обсягів і структури державних закупівель і постачань найважливіших видів сировини і продукції для системи життєзабезпечення, оборони і реалізації державних соціально-економічних програм, створення державних запасів і резервів; визначення обсягів експортних постачань продукції (робіт, послуг) і обсягу бюджетних коштів, необхідних для реалізації експортного замовлення держави з метою виконання міжнародних економічних, у тому числі і валютно-кредитних зобов'язань України, а також внесення пропозицій про склад державних замовників, відповідальних за його виконання;
ліцензування виробництва окремих видів продукції, послуг, видів діяльності, що мають найважливіше народногосподарське значення;
розробка і здійснення програм конверсії і розвитку оборонних галузей промисловості;
аналіз економічного і фінансового стану народногосподарських комплексів, регіонів і підприємств, розробка пропозицій по реструктуруванню і санації неефективних виробництв;
участь у розробці і реалізації єдиної державної політики в області демографії праці, зайнятості, ринку робочої сили і доходів населення;
розробка за участю Мінфіну пропозицій по удосконаленню системи органів державного управління України.
З повноважень, якими наділене Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції, слід зазначити такі, як право запитувати в державних і ін. організацій і посадових осіб інформацію, документи і матеріали для виконання своїх задач; право видавати у встановленому порядку іноземним організаціям і фірмам дозволу на відкриття в Україні представництв.
Міністерство економіки, що успадкувало певною мірою роль і значення колишнього Держплана у визначенні всіх основних параметрів соціально-економічного розвитку країни має у своєму розпорядженні дуже широкі повноваження і важливі функції в системі управління економікою і зовнішньоекономічною діяльністю. Мінекономіки відповідно до указів Президента і постановами Кабінету міністрів з питань, віднесених до його компетенції і потребуючих нормативного регулювання, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма міністерствами, державними комітетами і відомствами, місцевими органами державної влади, підприємствами, організаціями й установами, незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості. У необхідних випадках Мінекономіки приймає рішення спільно чи за узгодженням з іншими органами державної влади.
Таким чином, Мінекономіки є найважливішим органом управління економікою і зовнішньоекономічною діяльністю України, що здійснює розробку економічної і зовнішньоекономічної стратегії і формування механізмів її реалізації.
3. Міністерство фінансів України

Мінфін розробляє фінансову політику України і забезпечує впровадження її в життя. Мінфін здійснює діяльність в області кредитних і валютно-фінансових операцій з іншими органами, формування і контроль за реалізацією платіжного балансу. Вивчає валютно-фінансові проблеми, пов'язані з міжнародним економічним співробітництвом і вносить пропозиції по удосконаленню валютно-фінансових відносин з іноземними державами, а також бере участь у розробці фінансових умов договорів і угод України з іноземними державами. Контрольно-ревізійне управління Мінфіну здійснює контроль в області державної фінансової дисципліни суб'єктами господарської діяльності, що є об'єктами державної власності або використовують бюджетні кошти.
4. Національний банк України

Нацбанк у межах своїх повноважень провадить в Україні єдину національну грошово-кредитну політику, здійснює регулювання грошового обігу, уживає заходів по забезпеченню стійкості і зміцненню купівельної спроможності грошової одиниці України, організує роботу з фінансування капітальних вкладень, установлює форми і порядок розрахунків і народному господарстві, здійснює захист інтересів вкладників банків, здійснює видачу банкам ліцензій на здійснення банківських операцій в тому числі в інвалюті, реєструє їхні статути і здійснює нагляд за діяльністю цих банків, організує і здійснює банківські операції, пов'язані з зовнішньоекономічною діяльністю.
Нацбанк здійснює наступні операції й угоди:
надає як кредитор останньої інстанції банкам кредити на термін за згодою з позичальником;
залучає депозити, розміщати облігації для мобілізації ресурсів з метою довгострокового кредитування державних інвестиційних програм;
веде рахунки банків-кореспондентів і здійснює розрахунково-касове обслуговування банків;
видає банкам гарантії і поручительства за третіх осіб, що передбачають виконання в грошовій формі;
купує, продає і зберігає державні цінні папери, а також купує в юридичних осіб і продає їм дорогоцінні метали і камені й вироби з них;
купує, продає і здійснює інші угоди з векселями і чеками;
надає кредити під заставу векселів і державних цінних паперів;
здійснює операції на міжнародних валютно-кредитних ринках, а також ринках дорогоцінних металів.
Нацбанк має право давати кредит Мінфіну на загальних умовах на покриття розривів між річними поточними бюджетними доходами, а також внутрішнього державного боргу України.
В зовнішньоекономічній сфері діяльності Нацбанк має наступні повноваження:
здійснення будь-яких операцій в інвалюті в Україні і за кордоном, що відповідають діючому в країні законодавству і прийняті в міжнародній банківській практиці;
представлення інтересів України в центральних банках інших країн, міжнародних банках і інших фінансово-кредитних організаціях, у рамках яких міждержавне співробітництво здійснюється на рівні центральних (національних) банків;
видача дозволів на відкриття представництв іноземних банків і інших фінансово-кредитних організацій на території України;
регулювання курсу грошової одиниці України стосовно грошових одиниць іноземних держав;
управління золотовалютними резервами України, що перебувають на балансі Нацбанку, здійснення операцій по розміщенню офіційних українських золотовалютних резервів самостійно або через уповноважені їм банки;
видача у встановленому порядку ліцензій на здійснення банками операцій і банківське обслуговування розрахунків в іноземній валюті за поточними валютними операціями; введення, за необхідності, обмежень для банків на обсяги залучення кредитів через кордон і рівень процентних ставок за ними у межах єдиної національної грошово-кредитної політики.
Нацбанк України здійснює нагляд і регулювання діяльності банків за наступними напрямками:
видача банкам ліцензій на здійснення банківських операцій і реєстрація їхніх статутів; відмовлення у встановлених діючим на території України законодавством випадках у видачі зазначених ліцензій, а також їхнє відкликання, введенн и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.