На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Неологзми

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 17.08.2012. Сдан: 2011. Страниц: 12. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Німецький елемент представляє слова, загальні для всіх або     
більшості мов германського походження. Деякі основні      
групи німецьких  слів схожі з групами індоєвропейського елемента:       
1.Часть тіла: head, hand, arm, finger, bone       
2.жівотние: bear, fox, calf       
3.растенія: oak, fir, grass       
4.пріродние явища: rain, frost       
5.времена року: winter, spring, summer       
6.ландшафти: sea, land       
7.человеческое житло та меблі: hous, room, banch       
8.мореходние суду: boat, ship       
9.прілагательние: green, blue, grey, white, small, thick, hight,     
old, good       
10.глаголи: see, hear, tell, say, answer, make, give, drink       
потрібно  відзначити, що власне англійський елемент, в певному     
відношенні, протиставлений першим двом групам. Він  не тільки     
приблизно датований, але ці слова мають  іншу рису: вони     
визначено англійські і не мають спільного походження зі словами     
інших мов, тоді як у індоевронейскіх і німецьких  словах можна     
знайти  спільний корінь. 

До сильних  неологізмів можна віднести і  запозичення. Запозичення як джерело поповнення словникового складу посідають в англійській мові значне місце. [14, 57] Дуже велику роль відіграли запозичення в XIII і XIV ст., коли в Англії одночасно функціонували три мови : англійська - мова основної маси населення, французька - мова школи, державних і законодавчих органів і латинська - мова церкви і науки. Пізніше запозичення були, головним чином, наслідком розширення політичних, економічних і культурних зв’язків Англії, а також США з іншими країнами.
      Аналіз  запозичень, які прийшли в англійську мову, показує, що традиційні джерела (французька, іспанська, італійська, російська, німецька, грецька, португальська та інші європейські  мови) дали 52% запозичень, тобто трохи  більше половини. Для деяких запозичень характерне вживання в одному, рідше  двох варіантах англійської мови (британському, канадському, австралійському  та ін.). Так, запозичення з німецької  мови:
 patzer - шахіст-аматор вживається головним чином в американському слензі; запозичення з французької мови Канади
touriste [tu:ri:st] - діарея, підхоплена під час туристичної подорожі вживається в канадському слензі. 
 
 

акуни внаслідок необхідності номінації об’єктів навколишньої дійсності.
Під час Першої світової війни військовий термінологічний лексикон поповнюється такими французькими
лексемами як  camouflage, flechette, pacifism.  Лише окремі слова запозичуються з німецької мови, наприклад,
Fokker, Immelmann (turn), Zeppelin.
Наступний історичний період  – 1939-1945 роки – характеризується подальшим розвитком бронетанкової
техніки, артилерії, що зумовлює появу в англомовній  військовій термінології лексем рanzer, flak.
Більшість запозичень  періоду Другої світової війни  приходять до англійської мови з німецької  й
позначають:
1) характер ведення  військових дій: Anschluss, Blitz, Blitzkrieg;
2) військові підрозділи: Abwehr, Gestapo, Luftwaffe, Wehrmacht;
3) зброю: teller-mine, Vergeltungswaffen, Jagerfaust;
4) військову техніку: Panzerkampfwagen, Messerschmitt, Junkers.
У цей же період до англійської мови входять російські  терміни partisan, stormovik, Yakovlev, Ilyushin, а також
flying katjusha, що було пов’язане з використанням радянськими штурмовиками  ИЛ-2 таких самих ракетних
снарядів, які застосовувались на установках Катюша.
Як і в попередні  часи французька мова продовжує постачати  терміни, пов’язані з авіацією та предметами
повітроплавання: astronautics, pilotage, stratostat, volplane.
У цей же період набувають  розповсюдження японські запозичення kamikazer,Yamato, Kawasaki.
Під час війни у  В’єтнамі широко відомим стає слово Vietcong.
У другій половині ХХ століття в процесі поширення міждержавних контактів окремі  назви зброї,
військових підрозділів іноземних армій починають вживатися американськими і британськими військовими,
наприклад, назва російського  військового підрозділу особливого призначення Spetznaz, російського винищувача
Sukhoi,  російської снайперської гвинтівки Dragunov,автомата  Kalaschnikov, назва німецького пересувного
засобу піхотинців Marder.
Процес  запозичення  іншомовної лексики відбувається  й у сфері англомовної військової
субстандартної лексики. Час проникнення тієї чи іншої  іншомовної лексичної одиниці до англійської мови
корелює з періодами  активних військових дій за участю англо-американських військ.
Більшість військових неологізмів-жаргонізмів іншомовного  походження часів  Першої і Другої світових
війн походять з  німецької мови і позначають:
1) військовослужбовців:  Fritz, Hans, Heine, kraut (WW I);
2) військові дії:  strafe (WW I), Fritzkrieg (WW II);
3) зброю і військову  техніку: kraut outfit, minnehaha (WW I), wuwa (WW II);
4) укріплення, укриття: Rathskeller (WW I).
Для переважної більшості  цих запозичень в англійській мові притаманною є негативна коннотація. Причини
такого явища зумовлені  екстралінгвальними чинниками та мають  історичні корені, про що свідчить, наприклад,
вживання британськими та американськими військовими образливих найменувань ворога та його країни.
Інші запозичення  періоду Першої та Другої світових  війн приходять з французької мови  й позначають
військовослужбовців: boche, poilu, parafemme.Широко відомими стають лексеми японського походження baka (bomb), banzai.
Слова, що увійшли  до англомовної військової субстандартної лексики під час Корейської війни позначають
специфічні поняття  й реалії, пов’язані з країною, в якій відбувалися військові події, а також з Японією, де
військовослужбовці  проводили короткочасові відпустки, лікувалися й відпочивали після участі в бойових діях у
Кореї. До запозичень цього періоду належать такі лексеми, як: johong = ‘їжа, рис’, skoshi = ‘маленький’, toksan
= ‘значна кількість’, tombi = ‘сигарета’, honcho = ‘лідер’, hooch = ‘бункер, будь-яка будівля’, chogie = ‘нести’,
cuta chogie =  ‘випадати’,  cutta cutta =  ‘іти’,  hyakoo =  ‘поспішати, незабаром’,  ichiban =  ‘найкращий, номер
один’, idewa = ‘іди сюди’, moose = ‘подруга’, papa-san = ‘бос’.
Такі іноземні слова  зберігають риси свого іншомовного  походження у вигляді звукових, орфографічних,
граматичних і семантичних  особливостей, які не є притаманними правічним словам мови-реципієнта. Вони
позначають властиві іншому народу і країні поняття й  залишаються в ролі екзотизмів в  англійській мові.
Деякі лексеми перейшли до складу англомовних військових жаргонізмів  із в’єтнамської мови під час 
військових подій  у В’єтнамі. Військовослужбовці, як правило, запам’ятовували і вживали  слова, що були
необхідними у спілкуванні  з місцевим населенням, наприклад,  em =  ‘брат, друг’, dung lai =  ‘стояти’,  dich =
‘мертвий’,  chu-hoi =  ‘здаватися’,  ap =  ‘село’,  bo doi =  ‘солдат в’єтнамської армії’,  di di mau =  ‘швидко
пересуватися’.
Наприкінці ХХ століття в мові військових, а також журналістів, які вели репортажі з місця  військових дій в 
Афганістані й Іраку, почали вживатися слова арабського походження, пов’язані з реаліями арабського світу:
jihad =  ‘священна війна’,  mujahideen =  ‘партизан мусульманин’, chagul =  ‘бак для води’,  dhow =  ‘вітрильний
корабель’,  sabkha =  ‘тверда поверхня висохлого дна озера’,  wadi =  ‘висохле дно річки’,  zariba =  ‘захисна
загорода’.
При переході до мови-реципієнта іншомовні запозичення починають  видозмінюватися у відповідності  до її
законів. Науковці виокремлюють декілька рівнів асиміляції запозичених  слів: графічна, фонетична,
морфологічна асиміляція [5: 69].
Запозичені слова, як правило, передаються на письмі графічними знаками, які існують у мові-реципієнті та
змінюють свою графічну форму:
pacifisme (Fr) >  pacifism (Engl),  pacifiste (Fr) >  pacifist (Engl),  kaputt (Germ) >  kaput (Engl),  strafen (Germ) >
strafe (Engl), Сухой (R) > Sukhoi (Engl).
Деякі іншомовні лексичні одиниці зберігають своє оригінальне  написання, наприклад,  Vergeltungswaffen
(Engl), Auftragstaktik (Engl), Sturmgeschutz (Engl).
Ступінь фонетичної асиміляції варіюється й залежить від того, наскільки близькими за своїм  походженням є 
мова-постачальник нової  лексичної одиниці  й мова-реципієнт. У споріднених мовах іншомовне  слово 
передається доволі точно. У випадку, коли запозичене слово  складається зі звуків, що не є притаманними для 
мови-реципієнта, вони замінюються найбільш близькими  звуками, що існуюють у мові, наприклад, Schnorchel
(Germ) > snorkel (Engl).
Одним із видів фонетичної асиміляції є зміна акцентної  структури слова. Так, у французьких  запозиченнях в 
англійській мові словниковий  наголос, як правило, зміщується з останнього складу на перший:
camoufl`age > `camouflage, barr`age > `barrage, piqu`e > `pique.
Найбільш значних  змін графічної й фонетичної форми  зазнають запозичення з японської  й корейської мов:
uchi (Jap) = house > hooch (Engl), початковий звук [h], можливо, вживається за асоціацією зі словом hut;
skoshi (Kor) = small > skosh (Engl).
Морфологічну асиміляцію розглядають за граматичними категоріями. Більшість запозичень у сфері 
військової лексики  належать до лексико-граматичного розряду  іменників. Загальновідомим є той  факт, що
іменники завжди приймаються  легше, ніж прикметники або дієслова.
Одним із показників ступеня лексичної асиміляції запозичених  слів у новому для них мовному  середовищі є 
їх словотворча  активність [6: 35]. Лексичні одиниці поступово  адаптуються  в новій для них  мовній системі,
асимілюються фонетично, набувають семантичної самостійності  та продуктивної сили і стають потенційними
засновниками нових  слів.
Деякі запозичені військові  термінологічні лексеми створюють  деривати шляхом суфіксації:
camouflage (Fr) > camouflageable, camouflager, camouflagic;
fleche (Fr) > flechette ;
pacifiste (Fr) > pacifistic, pacifistically.
В англомовній військовій лексиці існують запозичення (терміни  й жаргонізми), створені шляхом
скорочення, наприклад,
Blitzkrieg (Germ) > Blitz;
Flieger abwehr kanone (Germ) = Flieger aircraft (flyer) + Abwehr defense + Kanone gun cannon > flak;
Stamm Lager (Germ) > stalag;
Sauerkraut (Germ) > kraut (sl);
Wunderwaffe (Germ) = wonder weapon > wuwa (sl);
camouflage (Fr) > cammi (sl);
STUKA (Sturzkampflugzeug) = dive-bomber.
Найбільшу активність у словотворенні виявляють лексеми  kraut, blitz, flak,  krieg, створюючи нові слова
шляхом словоскладання:
krautfish (sl), krautland (sl), kraut outfit (sl), kraut ship (sl) (1910–20);
blitzkrieg, blitzbuggy (sl), blitz wagon (sl), blitzy (sl), blitzed out (sl), roblitz (sl) (1939–45);Fritzkrieg (sl), meteorskrieg (sl), sitzkrieg, peacekrieg (1940–45);
flak happy (sl), flak suit (sl), flak jacket (sl), flak shack (sl) (1940–45).
Окремі неологізми являють собою дослівний переклад іншомовних запозичень. Таким чином  в англомовній 
військовій термінології виникли лексеми storm troops < Sturmtruppen (Germ), bloodbath < Blutbad (Germ), tellermine < Teller (Germ) = plate, Devil Dogs < Teufelshunder (Germ), німецьке призвісько моряків.
Лексико-семантичне словотворення  також відображає процес асиміляції запозичень. Назви бойової техніки
(Fokker), фігур вищого пілотування (Immelmann), призвіська людей (Fritz (Germ) = Friedrich, Hans (Germ), Heine
(Germ) = Heinrich, poilu (Fr) = hairy (thick whiskers) (1940-45) будуються на метонімічному переносі.
Прикладами метафоричного переносу є запозичення з японської мови baka (Jap) =  ‘дурний, нерозумний’, >
baka (бомба), корейської мови cuta chogie (Kor) = ‘випадати’ > cuta chogie (знижувати ранг).
Проведений аналіз англомовних запозичених військових лінгвальних інновацій дозволяє дійти певних
висновків:
– процес запозичення  іншомовних лексичних одиниць у  військовій сфері зумовлюється екстралінгвальними
чинниками (етапами  розвитку військових галузей і війнами  та військовими кофліктами), а також 
внутрішньомовними чинниками (необхідністю позначання нових понять і реалій);
– більшість запозичень проникає до англомовної військової термінологічної лексики з французької  і 
німецької мов, субстандартна  підсистема поповнюється запозиченнями  не лише європейських мов, але й 
східних мов (японської, корейської, арабської);
– процес запозичення  відбувається неравномірно,  - більшість  іншомовних одиниць входить до англійської 
мови у період Першої та Другої світових війн;
– іншомовні запозичення  підлягають процесам графічної, фонетичної та морфологічної асиміляції;
– типами словотворення  запозичень є суфіксація, словоскладання, скорочення, метонімічні і метафоричні 
переноси;
– словотворча активність вихідних основ іншомовного  походження, виникнення нових значень у 
запозичень, їх експресивність є важливими показниками глибини  лексичної асиміляції іншомовних слів у 
системі англомовної  військової підмови.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Голдованский Я.А.  Етапи іншомовного походження  в лексичній системі мови-реципієнта // Іншомовна філологія.  –
Львів. – 1983. – Вип. 69. – С. 17-21.
2. Algeo J. Fifty Years Among The New Words. A Dictionary of Neologisms. – Cambridge: Cambridge University Press, 1991. –
257 p.
3. Bowyer R. Campaign. Dictionary of Military Terms. – Macmillan, Bloomsbury, 2004. – 280 p.
4. Dickson P. War Slang. American Fighting Words and Phrases from the Civil War to the Gulf War. – N.Y., 1994. – 403 p.
5. Кимягарова Р.С.  Типы и виды адаптаций заимствованной  лексики в русском языке нового  времени (XVIII-XX) // Вест.
Моск. ун-та. – Сер. 9. Филология, 1989. – № 6. – С. 69-78.
6. Беляева С.А. Словообразовательная  активность заимствованного слова  // Словообразование и его место  в курсе 
обучения иностранному языку.  – Ежегодный межвузовский тематический сборник.  – Владивосток: ДВГУ, 1979.  –
Вып. 7. – С. 34-39.
Матеріал надійшов до редакції 18.04 2007 р.
Василенко Д.В. Заимствования  в соста 
 

Накопичення знань про історію розвитку різних сторін мови повинно призвести у  підсумку до такого рівня підготовки, коли за допомогою етимологічного словника, а значною мірою і без нього, можна пояснити джерела форм та явищ, які відображаються в будь-якому  сучасному слові.
 

Таблиця 1.
Етимологічна  структура словника англійської  мови.
Місцевий  елемент Запозичений елемент
Індоєвропейський  елемент германський елемент
англійський елемент
кельтський (V – VI ст.н.е) латинський 
I група (І ст.н.е.) 
ІІ група (VII ст.н.е.)

скандинавський  
(VIII – XІ ст.н.е.)

французький:
нормандські запозичення  
(XI – XIII ст.н.е.)

парізькі  запозичення (Відродження)
грецький (Відродження)
італійський (Відродження)
іспанський (пізнє Відродження)
германський
індійський
російський
Ця таблиця  вимагає пояснень. По-перше, треба  звернути увагу на те, що друга колонка  в таблиці включає не лише більше груп, а й велику кількість слів. Це пояснюється високим відсотком  запозичених слів в англійській  мові (75%), що прибули в результаті численних явищ та міжнародних зв’язків.
З точки зору словникового складу треба класифікувати  англійську мову як мову міжнародного походження, або як одну з романських (тому що переважають французькі та латинські слова). Але беручи до уваги  відносну частоту розповсюдження слів, ясно, що місцевий елемент в англійській  мові має велику кількість часто  повторюваних слів, таких як артиклі, прислівники, з’єднання, допоміжні  дієслова, а також слова які  означають предмети повсякденного  життя.
Запозичення – це слова, запозичені з іншої  мови, які модифікували фонемічну  форму, значення та вимову до стандартів англійської мови.
Існуючі в  словниковому складі мови запозичені слова можна класифікувати:
по джерелу  запозичення;
по тому, який аспект слова запозичений;
за ступенем асиміляції.
По джерелу  запозичення в словниковому складі англійські слова виділяють:
французького  запозичення
німецького  запозичення
запозичення з ідіш
русизми та запозичення-неологізми з грецької, португальської, японської та інших  мов
португальські запозичення.
Класифікація  по джерелу запозичення розроблена найбільше повно, але не є єдиною можливою. Запозичення-неологізми можна  також класифікувати по тому, який аспект слова є новим для приймаючої мови. За цим принципом запозичення-неологізми розділяються на:
фонетичні;
кальки (translation-loans);
семантичні;
запозичення словоскладаючих елементів.
Семантичні  запозичення відбуваються дуже легко  в близьких мовах. Цілий ряд прикладів  можна знайти серед запозичень. Так, наприклад, др.-англійське слово dwellon “блукати”  під впливом др.-скандинавського dveljaween, розвинулося в сучасній англійській  мові в dwell “жити”.
Таким чином  в звуковому відношенні dwell приходить  до англійського, а в семантичному – до скандинавського дієслова.
Випадків  семантичного запозичення серед  іменників більше, ніж серед дієслів. Іменник gift в др. англійській значило  не “подарунок”, а “викуп за жінку”, а потім, в результаті асоціації  – “весілля”. В усіх мовах широко використовуються суфікси: -ist, -ism, -isk. Та часто вживаним в сучасній англійській  мові є суфікс з французької: -eur.
В сучасній англійській мові лише деякі запозичені іменники зберегли флексію множини, яку мали в тій мові, звідки прийшли.
Іноді дві  різні мови множини диференціюються  семантично. Наприклад, з формою bandits збереглася італійська форма banditti, коли розмова йде про різноманітних  розбійників в казці чи опері. Прикметники з суфіксом –ly, прикметники  на –ml і –less та абстрактні іменники на –ness, –ship, -dom також вільно утворюються  від французьких основ.
Слова, складені з елементів запозичених з  різних мов або з елементів  частково запозичених та частково споконвічних слів називаються гібридами: beautiful (фр.корінь + англійський суфікс), unijombist (англ.префікс + фр.корінь).
Французькі  запозичення-неологізми асимілюються мало і залишаються іншомовними  і за орфографією і за вимовою. В них зберігається назалізація  голосних, зберігається наголос на останньому складі: visagist, frisee.
Латинські запозичення, потрапивши в англійську мову, не тільки прийняли нову систему граматичних  форм, але й нерідко переходили в іншу частину мови.
2.3. Суфікси  латинського походження, як найпродуктивніші  суфікси в утворенні неологізмів  в англійській мові.
Велика кількість  англійських суфіксів походять від  грецьких, латинських, французьких  суфіксів. В сучасній англійській  мові спостерігається утворення  неологізмів в основному за допомогою  суфіксів латинського походження.
Для аналізу  розглянемо утворення нових лексичних  одиниць за допомогою суфіксів латинського  походження:
в утворенні  іменників зафіксовано 5 найбільш продуктивних суфіксів:
-ation/ion, -ity, -an, -ese, -ant;
в утворенні  прикметників зафіксовано 6 найбільш продуктивних суфіксів:
-al, -able, -an, -ary/ory, -ous, -ant;
в утворенні  дієслів зафіксовано 2 найбільш продуктивних суфікса:
-afe, -ify/fy.
Ці суфікси  володіють різним ступенем продуктивності. Проте необхідно відмітити, що в  сучасній англійській мові суфікси  латинського походження займають значне місце в утворенні нових лексичних  одиниць і серед продуктивних суфіксів іншого походження.
Утворення нових  лексичних одиниць відбувається як по транспонуючим, так і по нетранспонуючим  словотвірних моделях.
Суфікси латинського  походження виявили тенденцію приєднуватись  головним чином до основ романського, рідше корінного та іншого походження.
В XIII – XIV ст. словниковий склад англійської  мови значно поповнився за рахунок  запозичених з романських мов  іменників з абстрактним значенням, які містять в своєму складі –ation/-ion, -tion, -sion, -fication. Проте не всі ці варіанти суфікса, який розглядується, в англійській  мові отримали свій розвиток. Деякі  з них, а саме –tion, -ution, -sion, ввійшовши  в англійську мову з романськими  основами, залишились лише морфологічними прикметами абстрактних іменників, не утворюючи ні одного нового слова (discussion, fruition, impression, resolution, solution).
В англійських  тлумачних словниках морфеми  –ation, -ion, -sion, -fication розглядається як аломорфи одного суфікса. Це твердження також притримується і радянський лінгвіст Р.Г.Зятковська [Зятковская 1971: 78-81]. Проте Т.І.Бєляєва та Р.Д.Єлісеєва вважають ці морфеми окремими суфіксами  з близьким значенням [Беляева 1979: 56; Елисеева 1975: 11].   
 

Введення.         

Тема даної  курсової роботи відноситься до області  лексикології. Як    
відомо, лексика  є найбільш динамічною стороною мови в будь-    
період  часу. Вона являє собою найменший  ступінь абстракцій в    
мовою, оскільки слово завжди предметно орієнтоване; воно може    
заимствоваться, утворюватися, утворюватися заново або  з наявних    
у мові елементів. Я розглядаю у своїй роботі запозичення як один    
з головних способів словотвору в англійській  мові.       
Робота  побудована відповідно до цілей, які  автор перед собою    
ставить:  
1) розглянути  найважливіші джерела і шляхи  проникнення запозичень в    
англійська  мова 
2) визначити  їх роль і місце в словниковому  складі англійської мови 
3) розглянути  особливості запозичення слів  на основі етимологічного    
аналізу       
в завдання курсової роботи входить також навчитися  визначати витоки    
форм і  явищ, що відбиваються в будь-якому  сучасному слові. Для цього я    
детально  розглянула історію Британії, історію  мови, а також провела    
аналіз  слів (що є практичною частиною роботи). Також мною була    
зроблена  спроба систематизувати і класифікувати  запозичення,    
грунтуючись на дослідженнях фахівців в галузі лінгвістики.       
Робота  складається з п'яти розділів і висновку. Теоретичні положення    
розроблялися  на базі досягнень в галузі запозичення  та етимології    
англійської мови. Практична частина складається  в етимологічному аналізі    
слів.        
 
 

I Етимологічна  структура словникового складу  англійської мови.       
Сучасна мова - це продукт тривалого історичного  розвитку, в     
процесі якого мова зазнає різнобічним змін,      
обумовленим різними причинами. Зміни зачіпають  всі сторони     
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.