На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Облк прибутку на виробничому пдприємств

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 19.08.2012. Сдан: 2012. Страниц: 47. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство  освіти та науки, молоді та спорту України
Дніпродзержинський  державний технічний університет

Кафедра програмного забезпечення систем

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
до  курсової роботи
з дисципліни
„Методи аналізу та проектування АСУ бізнес-процесів”
на тему: 

«Облік прибутку на виробничому підприємстві» 
 
 
 
 
 

Розробив                ст.гр. ПЗ-08-1д
                                                                   Циб А.С. 

Перевірив       к.т.н., ст. викл. каф. ПЗС
                                                                 Ялова  К.М. 

Захист відбувся____________________________________________________
Оцінка_________________________________________________________ 
 
 
 

м. Дніпродзержинськ
2012 
 
 

Дніпродзержинський  державний технічний університет

Факультет      Електроніки та комп’ютерної техніки       

Кафедра   Програмне забезпечення систем

Напрям 0501 – Програмна інженерія 
 
 

ЗАВДАННЯ
на  курсову роботу 
 

Студенту групи           ПЗ-08-1д     
ПІБ Цибу Антону Сергійовичу 
Тема роботи         Розробка проекту АІС та пакету  прикладних програм          
                               "Облік прибутку  на виробничому  підприємстві"  
 

      дата  видачі завдання 
      дата  подання закінченої роботи  
 
 
 

Завдання видав  к.т.н., ст. викл. каф. ПЗС
керівник курсової роботи   Ялова К.М. 

Завдання прийняв    ст. гр. ПЗ-08-1д
до виконання   Циб А.С. 
 
 

 

 

РЕФЕРАТ 

     Курсовий  проект:   50 с., 4 рис., 7 джерел, 2 додатка.
     Об’єкт  дослідження: прибуток та його облік, як один із основних показників фінансових результатів діяльності підприємства.
     Мета  роботи: розробити проект АІС та пакет прикладних програм для обліку бухгалтерського прибутку на окремо взятому підприємстві, для спрощення самого процесу обліку, та більш наочного вигляду прибутку за допомогою графіків та діаграм. .
     Методи  дослідження: об'єктно-орієнтований підхід до вивчення об’єктів предметної області та створення прикладних програм на мові Delphi з використанням багатьох компонентів середовища Borland Delphi 7. Також мову структурованих запитів (SQL) для створення, модифікації та регулювання даними у реляційних базах даних, за допомогою середовища IBExpert.
     У розділі 1описання предметної області приводяться загальні відомості про прибуток, та його облік, а також за допомогою онтологічної моделі зображується зв'язок між платником та бухгалтерією, та якими саме документами користується бухгалтерія для формування обліку прибутку підприємства. У заключній частині пояснюється, як саме формується вихідна інформація,тобто сам облік.
     У розділі 2структура меню АІСз використанням блоків, зображено з яких саме частин утворена АІС: НДІ, Вхідна та Вихідна інформація.
     У розділі 3 „логічна структура бази даних ” графічно зображено структуру БД ,які використовує АІС, їхні внутрішні та зовнішні ключі.
     У розділі 4 екранні форми АІС за допомогою рисунків зображено, як саме виглядають форми АІС, та як вони між собою взаємодіють.
     У розділах 5 та 6 на мовах SQL та Delphi приведені лістинги створених для АІС баз даних, та пакету прикладних програм.
      
ЗМІСТ 

1. Описання предметної  області
     1.1. Описання об’єктів предметної  області, їх атрибутів, взаємозв’язків  та взаємодії. 
     1.2. Схема документообігу, описання  документів вхідної інформації
     1.3. Мета створення АІС, описання  вихідної інформації
2. Структура  меню АІС
3. Логічна структура  бази даних
4. Екранні форми  АІС
5. Лістинг створення  бази даних
6. Лістинг створення  пакету прикладних програм
Висновки
Перелік посилань 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Описання предметної  області
     1.1. Описання об’єктів  предметної області,  їх атрибутів,  взаємозв’язків  та взаємодії.
     Прибуток  як результат фінансово-господарської  діяльності підприємства
     Прибуток  є однією з основних категорій  товарного виробництва. Це передусім  виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в  процесі суспільного виробництва.
     Водночас  прибуток є однією з важливих форм розподілу національного доходу. Відтак прибуток характеризує відносини, які складаються в процесі первинного розподілу національного доходу, його перерозподілу і кінцевого використання.
     Поява прибутку безпосередньо зв'язана  з появою категорії «витрати виробництва». Прибуток — це та частина вартості продукту, що реалізується підприємством, яка залишається після покриття витрат виробництва. Обособления частини вартості продукції у вигляді витрат виступає в грошовому виразі як собівартість продукції.
     Визначення  економічної сутності прибутку, як і інших форм, що їх набирає національний дохід за його первинного розподілу  і наступного перерозподілу, неможливе без правильного тлумачення сутності необхідного й додаткового продукту в суспільстві.
     Необхідний  і додатковий продукт — це категорії  виробництва. Для з'ясування сутності цих категорій необхідно уточнити, що лежить в основі поділу чистого  продукту на необхідний і додатковий. Згідно з економічною теорією це поділ часу праці, витраченої у сфері матеріального виробництва, на необхідний і додатковий. Протягом необхідного часу забезпечується створення «... фонду життєвих коштів або робочого фонду, що необхідний робітнику для підтримання і відтворення його життя і що за всіх систем суспільного виробництва він сам постійно повинен виробляти й відтворювати»[1].
     Додатковий  продукт — частина чистого  продукту, створювана безпосередніми виробниками понад вартість необхідного продукту. Додатковий продукт властивий усім суспільно-економічним формаціям і є однією з важливих умов їхнього успішного розвитку. У необхідному й додатковому продукті втілено заново створену вартість, грошове вираження якої становить національний дохід.
     Прибуток  — це частина заново створеної  вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість пройде відповідну стадію обороту і набере грошової форми.
     Отже, об'єктивна основа існування прибутку пов'язана з необхідністю первинного розподілу додаткового продукту. Прибуток — це форма реалізації вартості в основному додаткового продукту. Однак прибуток включає і частину вартості необхідного продукту. Прибуток підприємств сфери матеріального виробництва — це частина національного доходу, що в результаті його первинного розподілу набирає форми чистого доходу підприємств.
     Таким чином, прибуток є об'єктивною економічною  категорією. Тому на його формування впливають об'єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу суспільного продукту, національного доходу.
     Водночас  прибуток — це підсумковий показник, результат фінансово-господарської діяльності підприємств як суб'єктів господарювання. Тому прибуток відбиває її результати і зазнає впливу багатьох чинників. Є особливості у формуванні прибутку підприємств залежно від сфери їхньої діяльності, галузі господарства, форми власності, розвитку ринкових відносин.
     Па  формування прибутку, як фінансового  показника роботи підприємства, що відбивається в бухгалтерському обліку, в офіційній звітності суб'єктів господарювання, впливає встановлений державою порядок формування витрат на виробництво продукції (робіт, послуг); обчислення й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг); визначення позареалізаційних прибутків і витрат; визначення балансового (валового) прибутку.
     Отже, на формування абсолютної суми прибутку підприємства впливають результати, тобто ефективність його фінансово-господарської діяльності; сфера діяльності; галузь господарства; установлені законодавством умови обліку фінансових результатів.
     Прибуток  — це показник, що формується па мікрорівні. Прибуток народного господарства — це результат діяльності окремих підприємств, галузей економіки, розвитку окремих сфер, структурних зрушень в економіці, змін в порядку обліку фінансових результатів.
     У таблиці 1 наведено дані щодо сучасної структури прибутку в різних галузях  економіки. Частка прибутку промисловості  становить трохи більше 50% усього прибутку. Частка цієї галузі в обсязі одержуваного прибутку с достатньо сталою. На збиткове перетворилося сільське господарство. Значно зросла частка транспорту і зв'язку в загальному обсязі прибутку й досягла 25,6%. На третьому місці за обсягом отриманого прибутку в 1996 році були підприємства фінансово-банківської сфери.
     Таблиця.1.
     СТРУКТУРА ПРИБУТКУ ПО ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ, %
     Показники      Роки
     1992      1995      1996
     Прибуток (+). збиток (-). Усього      100,0      100,0      100,0
     У тому числі промисловість      50,8      49,7      51,2
     сільське господарств      18,7      4,4      -9,2
     будівництво      1,4      6,7      6,9
     транспорт і зв'язок      4,8      20,1      25,6
     торгівля і громадське харчування      4,5      5,1      6,1
     постачання і збут      1,3      2,3      2,3
     Фінанси, кредит, страхування      13,8      6,9      10,1
     інші галузі      1,4      4,8      7,1
 
А тепер  перейдемо до саме об’єктів предметної області. Облік прибутку відбувається так, як наведено на рис.1.1 : 

$
Бухгалтерія
Банк
Платник

$
          Каса 

Прибутковий касовий ордер
Виписка
                        
 
 
 
 
 
 
 

рис. 1.1
      Під платником слід розуміти будь-яку  юридичну особу, ЧП чи установу. Платник  може оплатити за надання готової продукції двома шляхами:
    Через касу. Факт оплати фіксується у «Прибутковому касовому ордері», а платнику віддається квитанція на руки (рис. 1.2).
    Через банк. Платник перераховує через банківські установи на рахунок підприємства потрібну суму. Щодня банк формує «Виписку з лицьового рахунку», яка передається бухгалтеру. У цій виписці вказано хто та скільки перерахував грошей на рахунок в поточний день(рис. 1.4).
Далі  на основі цих обох документів бухгалтерія  формує загальну суму грошових надходжень, що й буде нашим прибутком за вибраний період часу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.2. Схема документообігу, описання документів  вхідної інформації
Прибутковий касовий ордер :

рис. 1.2
Загальні  відомості. Прибутковий касовий ордер призначений для оформлення надходжень грошових коштів до каси організації.
Прибутковий касовий ордер складається з  двох частин: безпосередньо з прибуткового касового ордера і відривний квитанції. Ордер виписується в одному примірнику працівником бухгалтерії. Його підписують головний бухгалтер і касир (або  підприємець). Термін зберігання прибуткового касового ордера в архіві організації  становить п'ять років.
Квитанція до прибуткового касового ордеру підписується головним бухгалтером і касиром (або підприємцем), засвідчується  печаткою касира і видається на руки здав гроші.
Підчистки, помарки та виправлення в прибутковому касовому ордері не допускаються!
В прибутковому касовому ордері і квитанції до нього  повинні бути заповнені такі реквізити:
- Найменування  підприємства та структурного  підрозділу, а також код підприємства  за ЗКПО та код структурного  підрозділу (якщо у вас немає  структурного підрозділу, ви цей  розділ не заповнюєте);
- Реєстраційний  номер і дата виписки прибуткового  касового ордера;
- Номер  кореспондуючого рахунку, субрахунки (для тих підприємців і організацій,  які ведуть бухгалтерський облік.  Навіть якщо ви не ведете  його, можна в цьому полі або  нічого не писати, або заповнити  на підставі описаних нижче  проводок).
Також повинні бути заповнені наступні графи і рядки:
Крім  того, в головну касу підприємства може надходити виручка від торгової точки. У цьому випадку також  оформляється прибутковий касовий  ордер. Порядок його заповнення наступний:
- В графі  «Прийнято від» вказується прізвище  особи, що здає виручку;
- В графі  «Підстава» вказується: «Торгова  виручка за (число, місяць, рік)»;
- В графі  «Додаток» вказується: «Звіт касира  за (число, місяць, рік)»;
і додається  звіт касира.
На виручку, отриману від населення, зазвичай складають  один прибутковий касовий ордер  в кінці робочого дня. Готівкові  гроші, що надійшли від фірм і підприємців, можна прибуткувати протягом дня  окремими ордерами для забезпечення аналітичного обліку.
Далі  розглянемо, як оформляються основні  проводки.
Гроші,що надійшли в касу, відображають проводками наведеними на рис.1.3.

рис.1.3
Виписка з лицьового рахунку :

рис.1.4
Основні поля документа:
"Дата  проводки" - вказується дата, коли  зроблена операція на розрахунковому  рахунку клієнта.
"ВО" - вид фінансової операції:
01 - платіжне  доручення;
02 - платіжна  вимога;
03 - грошовий  чек (одержання готівки з розрахункового  рахунку);
04 - чек  розрахунковий;
06 - інкасове  доручення;
08 - акредитив;
16 - платіжний  ордер.
"Ном.  Док. Банку" - вхідний номер  документа, що надійшов до уповноваженого  банку з іншого банку.
"Ном.  Док. Клієнта" - номер платіжного  документа.
"БІК  банку кор." - БИК банку одержувача (відправника), тобто кореспондента.
"Корр. Рахунок" - кореспондентський рахунок  його банку.
"Рахунок  платника" - розрахунковий рахунок  платника.
"Рахунок  одержувача" - розрахунковий рахунок  одержувача.
"Дебет" - видаткові операції клієнта.
"Кредит" - прибуткові операції клієнта.
Перевірку та обробку виписок бухгалтер  зобов'язаний провести в день їх отримання.
Обробка полягає в наступному:
    бухгалтер підбирає все виправдувальні документи, прикладені до виписки банку: спочатку по зарахуванню, потім зі списання;
    ретельно звіряє всі наявні записи у виписці з доданими первинними документами, що дозволяє встановити наявність зайво нарахованих сум або незарахування сум. Виявивши розбіжності, негайно повідомляє про це банк;
    на полях перевіреної виписки праворуч від відповідних сум проставляє коди бухгалтерських рахунків.
Для нашої  системи досить знати лише скільки  грошей було переведено на рахунок  підприємства, тому поля «Рахунок одержувача»  та «Дебет» нам надалі не потрібні. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Мета створення  АІС, описання  вихідної інформації
      Після отримання вхідної інформації бухгалтер  має змогу сформувати окремий  прибуток за прибутковими касовими ордерами та виписками з лицьового рахунку  за вказаний проміжок часу. Їхня сума і  буде загальним обліком прибутку на виробничому підприємстві.
      Основна мета створення АІС,це спрощення  та пришвидшення оформлення вхідної  інформації, та більш детальне опрацювання  вихідної, а саме, за допомогою діаграм  можна більш детальніше продивитись, які саме підприємства сплатили за готову продукції, та в якому відсотковому відношення відносно інших платників. На відміну від ручної системи, за допомогою АІС можна отримати більш повну картину, щодо обліку прибутку. Також треба мати на увазі, що усі обчислення відбуваються повністю автоматично,а отже зменшується відсоток помилок, що робить облік більш точним. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Структура меню  АІС 

АІС «Облік прибутку на підприємстві»

Вихідна інформація 

Вхідна  інформація
Нормативно-довідникова  інформація
Довідник  платника
Кореспондуючий  рахунок(субрахунок) 

Виписка з лицьового рахунку
Прибутковий касовий ордер  

Облік прибутку
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Логічна структура  бази даних
Нормативно-довідникова  інформація: 

Довідник платника(Schet_plat)
Код платника Назва платника Рахунок платника БІК банка Кореспондуючий  рахунок
Kod_plat Nazva_plat Schet_plat Bik_banka Korr_schet
I4 C25 C20 C20 C20
 
Довідник кореспондуючого  рахунку(Operacii_po_kreditu)
Код операції Рахунок по кредиту Найменування  операції
Kod_op Rah_po_kreditu Naimen_operac
I4 I4 C100
 
Вхідна  інформація: 

Виписка(Vupiska)
Код виписки Номер виписки Дата виписки
Kod_vup Nomer_vup Data_vup
I4 I4 D8
 
Рух по рахунку(Dvig_po_schetu)
Код Код виписки Дата проводки ВО Номер банка
Kod Kod_vupiski Data_provodki VO Nomer_banka
I4 I4 D8 I4 I4
 
Номер клієнта Рахунок платника БІК банка Кореспондуючий рахунок
Кредит
Nomer_klienta Schet_plat Bik_banka Korr_rah Kredit
I4 C20 C20 C20 N 15,2
 
Прибутковий ордер(Prih_order)
Код ордера Номер ордера Дата  Рахунок по кредиту
Kod_ordera Nomer_ordera Data_sost Rah_po_kreditu
I4 I4 D8 I4
 
Прийнято  від Підстава Сума
Prinato_ot Osnovanie Summa
С20 С100 N 15,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Екранні форми  АІС
Головна форма: 

 

Довідник  платника:
 
 
 
 
 

Кореспондуючий  рахунок(субрахунок):
 

Виписка з лицьового рахунку:
 
 
 
 
 
 


Додати  виписку з лицьового  рахунку: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прибутковий касовий ордер:

 
 
 
 
 
 

Додати  прибутковий ордер:

Облік прибутку:
 
 
 
 
 

5. Лістинг створення  бази даних
Довідник платника:
CREATE TABLE SCHET_PLAT (
    KOD         INTEGER NOT NULL,
    NAZVA       VARCHAR(25),
    SCHET_PLAT  VARCHAR(20),
    BIK_BANKA   VARCHAR(20),
    KORR_SCHET  VARCHAR(20)
);
Довідник кореспондуючого  рахунку 

CREATE TABLE OPERACII_PO_KREDITU (
    KOD_OP          INTEGER NOT NULL,
    RAH_PO_KREDITY  INTEGER,
    NAIMEN_OPERAC   VARCHAR(100)
);
Виписка 

CREATE TABLE VUPISKA (
    KOD    INTEGER NOT NULL,
    NOMER  INTEGER,
    DATA   DATE
);
Рух по рахунку 

CREATE TABLE DVIG_PO_SCHETU (
    KOD            INTEGER NOT NULL,
    KOD_VUPISKI    INTEGER,
    DATA_PROVODKI  DATE,
    VO             INTEGER,
    NOMER_BANKA    INTEGER,
    NOMER_KLIENTA  INTEGER,
    SCHET_PLAT     VARCHAR(20),
    BIK_BANKA      VARCHAR(20),
    KORR_SCHET     VARCHAR(20),
    KREDIT         NUMERIC(15,2)
);
Прибутковий ордер 

CREATE TABLE PRIH_ORDER (
    KOD           INTEGER NOT NULL,
    NOMER_ORDERA  INTEGER,
    DATA_SOSTAV   DATE,
    KREDIT        INTEGER,
    SUMMA         NUMERIC(15,2),
    PRINATO_OT    VARCHAR(20),
    OSNOVANIE     VARCHAR(100)
); 

Представлення обліку прибутку по ордерам: 

CREATE OR ALTER VIEW OBLIK_PO_ORD(
    NOMER,
    DATA_SOST,
    PLATNUK,
    SUMMA)
AS
select prih_order.nomer_ordera,prih_order.data_sostav,prih_order.prinato_ot,prih_order.summa from prih_order
; 

Представлення обліку прибутку по випискам: 

CREATE OR ALTER VIEW OBLIK_PO_VUP(
    NOMER,
    DATA,
    PLATNUK,
    KREDIT)
AS
select vupiska.nomer,vupiska.data,schet_plat.nazva,dvig_po_schetu.kredit from vupiska,dvig_po_schetu,schet_plat
where (dvig_po_schetu.kod_vupiski=vupiska.kod)and(dvig_po_schetu.bik_banka=schet_plat.bik_banka)
; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Лістинг створення  пакету прикладних  програм
unit MainForm; 

interface 

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, Menus, IBDatabase, DB; 

type
  TMain = class(TForm)
    MainMenu1: TMainMenu;
    N1: TMenuItem;
    N2: TMenuItem;
    N3: TMenuItem;
    N4: TMenuItem;
    IBDatabase1: TIBDatabase;
    IBTransaction1: TIBTransaction;
    N5: TMenuItem;
    N6: TMenuItem;
    N7: TMenuItem;
    N8: TMenuItem;
    N9: TMenuItem;
    procedure N4Click(Sender: TObject);
    procedure N5Click(Sender: TObject);
    procedure N6Click(Sender: TObject);
    procedure N7Click(Sender: TObject);
    procedure N8Click(Sender: TObject);
    procedure N9Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end; 

var
  Main: TMain; 

implementation 

uses NDI_Platnuk,Vupuska,Order,Oblik,NDI_Kor_rah;
{$R *.dfm} 
 

procedure TMain.N4Click(Sender: TObject);
begin
Close;
end; 

procedure TMain.N5Click(Sender: TObject);
begin
Platnuk.ShowModal;
end; 

procedure TMain.N6Click(Sender: TObject);
begin
Vupiska.ShowModal;
end; 

procedure TMain.N7Click(Sender: TObject);
begin
pruh_order.ShowModal;
end; 

procedure TMain.N8Click(Sender: TObject);
begin
Oblik_prub.ShowModal;
end; 

procedure TMain.N9Click(Sender: TObject);
begin
Korr_rah.ShowModal;
end; 

end. 

unit NDI_Platnuk; 

interface 

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, DB, IBCustomDataSet, Grids, DBGrids, StdCtrls; 

type
  TPlatnuk = class(TForm)
    IBDataSet1: TIBDataSet;
    DataSource1: TDataSource;
    DBGrid1: TDBGrid;
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    Button3: TButton;
    Button4: TButton;
    Button5: TButton;
    Edit1: TEdit;
    IBDataSet1KOD: TIntegerField;
    IBDataSet1NAZVA: TIBStringField;
    IBDataSet1SCHET_PLAT: TIBStringField;
    IBDataSet1BIK_BANKA: TIBStringField;
    IBDataSet1KORR_SCHET: TIBStringField;
    Label1: TLabel;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button4Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
    procedure Button5Click(Sender: TObject);
    procedure Edit1Click(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end; 

var
  Platnuk: TPlatnuk; 

implementation 
 

{$R *.dfm}
uses MainForm; 
 

procedure TPlatnuk.Button1Click(Sender: TObject);
begin
IBDataSet1.Active:=true;
IBDataSet1.insert;
IBDataSet1NAZVA.Value:='<null>';
IBDataSet1SCHET_PLAT.Value:='0';
IBDataSet1BIK_BANKA.Value:='0';
IBDataSet1KORR_SCHET.Value:='0';
DBGrid1.ReadOnly:=false;
end; 

procedure TPlatnuk.Button4Click(Sender: TObject);
begin
if(IBDataSet1.Fields[1].Value=null) then
ShowMessage('Введіть юр.назву  платника!') else
if(IBDataSet1.Fields[2].Value=null) then
ShowMessage('Введіть рахунок!') else
if(IBDataSet1.Fields[3].Value=null) then
ShowMessage('Введіть БІК  банка!') else
if(IBDataSet1.Fields[4].Value=null) then
ShowMessage('Введіть корр.рахунок!') else
begin
IBDataSet1.ApplyUpdates;
DBGrid1.ReadOnly:=true;
end;
end; 

procedure TPlatnuk.Button2Click(Sender: TObject);
var
str:string;
begin
str:='Вы действительно  хотите удалить плательщика <'+IBDataSet1.FieldValues['nazva']+'>?';
if (application.MessageBox(pchar(str), 'Подтверждение удаления',mb_yesno)=mryes) then
   begin
   IBDataSet1.Delete;
   DBGrid1.ReadOnly:=false;
   end;
end; 

procedure TPlatnuk.Button3Click(Sender: TObject);
begin
DBGrid1.ReadOnly:=false;
end; 

procedure TPlatnuk.Button5Click(Sender: TObject);
begin
if (IBDataSet1.RecordCount<>0) then
IBDataSet1.Locate('nazva',edit1.Text,[locaseinsensitive,lopartialkey]);
Edit1.Text:='Введіть юридичну  назву платника';
end; 

procedure TPlatnuk.Edit1Click(Sender: TObject);
begin
Edit1.Text:='';
end; 
 
 

procedure TPlatnuk.FormCreate(Sender: TObject);
begin
IBDataSet1.Close;
IBDataSet1.Open;
IBDataSet1.Active:=true;
end; 

end. 

unit NDI_Kor_rah; 

interface 

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, DB, IBCustomDataSet, Grids, DBGrids; 

type
  TKorr_rah = class(TForm)
    DBGrid1: TDBGrid;
    Label5: TLabel;
    IBDataSet1: TIBDataSet;
    IBDataSet1KOD_OP: TIntegerField;
    IBDataSet1RAH_PO_KREDITY: TIntegerField;
    IBDataSet1NAIMEN_OPERAC: TIBStringField;
    DataSource2: TDataSource;
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    Button3: TButton;
    Button4: TButton;
    Button5: TButton;
    Edit1: TEdit;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
    procedure Button4Click(Sender: TObject);
    procedure Button5Click(Sender: TObject);
    procedure Edit1Click(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end; 

var
  Korr_rah: TKorr_rah; 

implementation 
 

{$R *.dfm}
uses MainForm; 

procedure TKorr_rah.Button1Click(Sender: TObject);
begin
IBDataSet1.Active:=true;
IBDataSet1.insert;
IBDataSet1RAH_PO_KREDITY.Value:=0;
IBDataSet1NAIMEN_OPERAC.Value:='<null>';
DBGrid1.ReadOnly:=false;
end; 

procedure TKorr_rah.Button2Click(Sender: TObject);
var
str:string;
begin
str:='Вы действительно  хотите удалить счет <'+IBDataSet1.FieldValues['naimen_operac']+'>?';
if (application.MessageBox(pchar(str), 'Подтверждение удаления',mb_yesno)=mryes) then
   begin
   IBDataSet1.Delete;
   DBGrid1.ReadOnly:=false;
   end;
end; 

procedure TKorr_rah.Button3Click(Sender: TObject);
begin
DBGrid1.ReadOnly:=false;
end; 

procedure TKorr_rah.Button4Click(Sender: TObject);
begin
if(IBDataSet1.Fields[1].Value=null) then
ShowMessage('Введіть корр.рахунок!') else
if(IBDataSet1.Fields[2].Value=null) then
ShowMessage('Введіть найменування  операції!') else
begin
IBDataSet1.ApplyUpdates;
DBGrid1.ReadOnly:=true;
end;
end; 

procedure TKorr_rah.Button5Click(Sender: TObject);
begin
if (IBDataSet1.RecordCount<>0) then
IBDataSet1.Locate('rah_po_kredity',edit1.Text,[locaseinsensitive,lopartialkey]);
Edit1.Text:='Введіть кореспондуючий  рахунок';
end; 

procedure TKorr_rah.Edit1Click(Sender: TObject);
begin
Edit1.Text:='';
end; 

procedure TKorr_rah.FormCreate(Sender: TObject);
begin
IBDataSet1.Close;
IBDataSet1.Open;
IBDataSet1.Active:=true;
end; 

end. 

unit Vupuska; 

interface 

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, DBGridEh, Grids, DBGrids, DB, IBCustomDataSet, StdCtrls,
  FR_DSet, FR_DBSet, FR_Class, ExtCtrls;
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.