На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Товарознавча характеристика та оцнка якост швейних виробв

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 20.08.2012. Сдан: 2011. Страниц: 15. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


              Зміст
Вступ……………………………………………………………………………...4
1.Стан та аналіз вітчизняного і світового ринку………………………………6
2. Асортимент та споживчі властивості продукції………………………….....11
3. Методи перевірки якості швейних виробів………………………………....24
  3.1 Органолептичний і вимірювальний метод……………………………..27
4. Послідовність перевірки якості швейних виробів………………………….36
5.Маркування, пакування, транспортування і зберігання швейних виробів...42
Висновки…………………………………………………………………………45
Список використаної літератури……………………………………………….47
                                                        

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вступ
    Торгівля  – галузь економіки, що однією із перших перейшла до ринкових механізмів господарювання.У короткий термін було скасовано централізований розподіл товарних ресурсів, адміністративно управлінську вертикаль замінено горизонтальними зв'язками між суб'єктами ринку, підприємства торгівлі змінили форму власності та отримали повну господарську самостійність. Держава залишила за собою лише регуліюючі функції. І останніми роками у сфері торгівлі відбуваються відчутні позитивні зміни. Практично завершено процес приватизації торговельних підприємств. У державній власності залишилося 12% підприємств роздрібної торгівлі, частка яких у обсязі товарообігу становить менше за 8 %.
    З кінця 1999 р. означилася стійка тенденція до реального (у порівнянних цінах) зростання обсягу роздрібного товарообігу, що є свідченням розширення та активізації внутрішнього споживчого ринку. Загальний обсяг товарообігу, включаючи громадське харчування, становив у 2006 р. 28,8 млрд. грн., вперше за період реформування економіки забезпечено його реальний приріст на 8,1 %. У 2007 р. обсяг товарообігу становив 34,1 млрд. грн.  і  реально збільшився проти відповідного періоду минулого року, на 12,6 %.
    Із  загального обсягу продажу товарів  народного споживання, що реалізуються через офіційно зареєстровані торговельні підприємства, понад три чверті - 76,5 % становить продукція вітчизняних товаровиробників, у тому числі продовольчих товарів 93,4, непродовольчих - 60,9 %.                                                 
    Поступово покращується ефективність фінансово-господарської  діяль- ності підприємств роздрібної торгівлі. На цей час прибутково працюють 63 % підприємств, що на 10 відсоткових пунктів більше, ніж у 2007 р.
              Виробництво швейних виробів – це надзвичайно важливий вид виробництва, а також об,єкт дизайнерського мистецтва, який включає використання якісної сировини, прогресивних технологій їх виготовлення, а також сучасних видів моделей і фасонів.
     На  сьогоднішній день у ринкових умовах господарювання економічні досягнення суспільства безпосередньо залежать від діяльності підприємств. Ось  чому радикальні економічні реформи  слід, насамперед, спрямовувати на підприємства, де відбуваються основні економічні процеси, вирішується комплекс проблем якості і технології виробництва, формуються певні економічні та соціальні відносини, стикаються інтереси суспільства, колективу і працівника.
     За  даними експертів в останні роки швейна промисловість нарощує виробництво  приблизно на 5-7% в рік. Тому вона є дуже перспективною галуззю  народного господарства.
     Дуже  важливим є питання якості швейних  виробів, що експортуються з України  за кордон. Тому питання про наявність ефективних методів контролю і системи якості є безпосереднім завданням товарознавців-експертів.
     Метою цієї роботи є вивчення асортименту, та оцінка якості швейних товарів на прикладі роздрібного торговельного підприємства «Есклюзив»
  Для  розкритя теми будуть розглянуті  такі питання: стан споживчого ринку швейних товарів; формування споживчих властивостей швейних товарів; класифікація швейних товарів; порівняльна характеристика асортименту швейних товарів; оцінка якості швейних товарів асортимент та споживчі властивості продукції; методи перевірки якості швейних виробів; послідовність перевірки якості швейних виробів; маркування, пакування, транспортування і зберігання швейних виробів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Стан та аналіз вітчизняного і світового ринку
    Світовий  та внутрішній ринок є сферою обміну товарів та послуг на основі міжнародного поділу праці, розвитку  міжнародної  спеціалізації, кооперування та економічної  інтеграції в процесі взаємодії  національних економік у системі  світового господарства.
    Міжнародна  спеціалізація виробництва експортних товарів та послуг відбивається в  товарній структурі світового ринку.
    Основними проблемами виходу України на світовий ринок товарів та послуг є завершення економічних реформ, створення ринкової інфраструктури, визначення пріоритетів експортного потенціалу на основі переваг міжнародного поділу праці у виробництві і збуті наукомістких товарів. Для ринкової економіки суверенної України необхідні кваліфіковані спеціалісти зовнішньоекономічної діяльності, які можуть використати знання законів і факторів розвитку світового ринку для формування ефективної зовнішньоекономічної політики України, використання зовнішньої торгівлі як фактора економічного росту і соціального розквіту.
    Пануюче положення за обсягами світового товарообігу, який становить 3661 млрд. дол. (46,4%) та показником товарообігу на душу населення – 7249 дол., посідає Західна Європа, де проживає 9,2% світового населення. Половину західноєвропейського товарообігу формують такі країни як – ФРН, Франція, Великобританія і Італія з високим рівнем економічного потенціалу, ємким насиченим внутрішнім ринком, високими експортними квотами товарів та послуг. Завдяки розвитку регіонального поділу праці та економічної інтеграції в країнах ЄС створений єдиний внутрішній ринок на принципі чотирьох свобод – вільного пересування товарів, капіталів, робочої сили та послуг.
    У 90-ті роки з розпадом СРСР і з припиненням  діяльності РЕВ (ради економічної взаємодопомоги) відбулися зміни в торгово-економічних  відносинах країн Сходу і Заходу. З ліквідацією РЕВ співробітництво в рамках «Схід-Захід» продовжує існувати. Кардинальні зміни в усіх сферах суспільного життя в країнах Сходу зумовили і нові тенденції в міжнародних відносинах, в тому числі і в торгово-економічному діалозі «Схід-Захід»
    У торгівлі між Сходом і Заходом  значне місце займає експорт-імпорт непродовольчих і продовольчих товарів  народного споживання, а також  сільськогосподарської продукції. Країни Заходу експортують зерно, мясо, консерви, швейні і трикотажні вироби, взуття , меблі, товари культурно-побутового призначення і господарського вжитку, медикаменти. Країни сходу експортують соняшникову олію, цукор (Україна); рибу, тканини, взуття, хутро (Росія).
    Нажаль  обмеженим є сучасний експортний потенціал України у виробництві непродовольчих товарів, частка яких в експорті складає всього 4% - це текстиль, взуття, трикотажне полотно, килими, головні убори, одяг, шкіряна та хутряна сировина.
   В експорті України переважає сировина та матеріали, але проблема полягає не в цьому, а в тому , що мало експортується промислових товарів і технологій.
   Легка промисловість України в 2002 р., як і в попередні два роки, продовжувала нарощувати  обсяги виробництва  продукції. Зростання обсягів виробництва  продукції відбулося у всіх підгалузях промисловості.
   Так, за даними Держкомстату України обсяг  промислової продукції у легкій промисловості ( в діючих цінах ) за 2002 р. становив 2921.1 млн. грн. (в тому числі у текстильній промисловості – 871,4 млн. грн.; виробництві готового одягу і одягу із хутра – 1421,9 млн. грн.; виробництві шкіри, галантерейних виробів із шкіри та взуття – 627,8 млн. грн.). Найбільшого темпу зростання до відповідного періоду 2001 р. досягнуто у виробництві готового одягу та одягу із хутра – 116,6%, у текстильній промисловості – 115,5, виробництві шкір товарів і взуття – 110,3%.
      Треба відмітити, що збільшення виробництва  товарів легкої промисловості за 2002 р. порівняно з відповідним  періодом 2001р. спостерігалось у всіх регіонах, крім Херсонської та Харківської областей. Збільшилось виробництво продукції в натуральному вираженні майже по всій основній номенклатурі, за винятком панчішно-шкарпеткових виробів, шкіряних рукавиць, фарфоро-фаянсового посуду, що повязано з добре відомими усім проблемами ринку та з проведенням реконструкції виробництв із впровадженням новітніх технологій.
      На 11 % збільшився випуск бавовняних тканин , в 1,6 разу – лляних тканин, на 12,6 % - нетканих  матеріалів, на 7,1 % - юхтових  шкір товарів. За звітний період зросло виробництво трикотажу білизняного на 59,3 % , верхнього – на 10,1 , взуття – на 5,3 %. Значними темпами збільшується виробництво готового одягу – 38 %, в тому числі чоловічих та жіночих костюмів – на 24 % , брюк – на 49,1%, курток – на 33,3%, верхніх сорочок – на 54%, фетрових головних уборів – на 35,3%.
      До  позитиву в розвитку промисловості  слід віднести стабільну тенденцію  нарощування обсягів виробництва  одягу для дітей, зокрема трикотажних  виробів – на 40,1 %, брюк – на 62,1%, курток – 51,5%, а також дитячого взуття – до 10%.
      В 2002 р. значно поліпшився фінансово-економічний  стан підприємств. Якщо в 2001 р. легка  промисловість в цілому була збитковою, то за підсумками роботи в 2002 р. отримано прибуток 47,8 млн. грн. Перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською зменшилось з 2,1 до 1,8 разу.
      Підсумовуючи  вище зазначене, можна окреслити основні чинники зростання виробництва продукції, якими є такі:
- структурні зміни в організації виробництва на підприємствах (виділення технологічно закінчених циклів виробництва зі створенням нових підприємств);
- підвищення попиту на вітчизняну продукцію, поступове повернення її на позиції внутрішнього ринку внаслідок удосконалення асортиментної політики та маркетингових досліджень, а також втрати споживачами довіри до продукції “човникових” ринків;
- створення нових виробництв, заснованих на приватному капіталі;
- значне збільшення поставок продукції на експорт, в основному до країн ЄС, як наслідок визнання технологічної конкурентоспроможності української текстильної продукції на ринках Європи та відміни квот на експорт цієї продукції з березня 2001 року;
- реалізація Угоди між Урядом України  та Урядом Республіки Узбекистан з поставки бавовни-волокна на еквівалентній взаємоповязаній основі.
   Певним  чином на стабілізацію стану в галузі вплинули заходи, що вживались на державному рівні. Протягом останніх років Уряд прийняв низку рішень, спрямованих на поліпшення ситуації в галузі. На жаль, не всі з них мали позитивні наслідки, деякі дали короткотерміновий результат, в цілому було створено умови для стабілізації стану в галузі й деякого його поліпшення.
   Підвищення  якості товарів легкої промисловості  стало наслідком впровадження нових  технологій та технічного переозброєння  виробництв. Так, протягом 2001-2002 рр. тільки у швейній підгалузі більше 20 підприємств закупили імпортне устаткування на суму близько 5 млн. дол. США.
   Всі ці заходи дали можливість українським  товарам зайняти серйозні позиції  на зовнішньому ринку.
   В 2002 р. значно зросли обсяги поставок продукції  легкої промисловості на експорт  й  становили 775,3 млн. дол. США (115,6% до 2001 р.). Імпорт аналогічної продукції до України становив 548,4 млн. дол. (119,6%). Позитивне сальдо за 2002 р. – 196,7 млн. дол.
   Із  загального експорту товарів легкої промисловості на країни ЄС припадає 2/3 його обсягу. Враховуючи, що з березня 2001 р. ліквідовано кількісні обмеження (квоти) на поставки текстилю до країн ЄС (із запровадження системи подвійної перевірки) експорт товарів легкої промисловості до країн ЄС зріс на 38%, в тому числі полотна трикотажного в 2 рази, трикотажних виробів на 20%, трикотажних рукавичних виробів в 2,6 разу, швейних виробів на 25,9%, а за категоріями продукції, яка квотувалася, наприклад жіночі костюми, темпи зростання становлять 31%, чоловічих костюмів – 28% та ін.
   На  підприємствах зрозуміли , що їх майбутнє і теперішня успішна діяльність неможливі без створення і  випуску продукції безпосередньо  для конкретного споживача. Формування іміджу підприємства є нагальною  потребою сьогодення. Так, в Україні  широко відомі торгові марки таких швейних підприємств, як “Трембіта” (Чернівці), “Парада” (Ужгород), “Маяк” (Львів), “Ворскла” (Полтава), “Селена” (Запоріжжя), “Вікторія” (Вознесенськ); трикотажних – “Оветри” (Орджонікідзе), “Україна” (Житомир).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Асортимент  та споживчі властивості продукції
      При класифікації швейних виробів враховують призначення, вихідна сировина і матеріали, конструкцію і характер оздоблення, спосіб виробництва, розміри. Застосовуються торговельні та галузеві класифікації, які приводяться в прейскурантах на швейні вироби і враховують особливості галузевих класифікацій. Важливе призначення для споживачів має класифікація асортименту одягу за призначенням, а також основні ознаки галузевих і торгових класифікацій, які зручні для вивчення асортименту одягу.  
Одяг багатофункціональний, він повинен 
відповідати таким вимогам: бути модним, красивим, сучасним, комфортним, відповідати санітарно-гігієнічними вимогами, відповідати розмірам тіла людини і зберігати споживчі властивості протягом усього терміну придатності.  Класифікують одяг за такими ознаками:  
За загальним призначенням:  
Побутовий одяг -- одяг для носіння в різних побутових і суспільних умовах. Підрозділяють на повсякденний, домашній, святковий, вихідний. 

     Повсякденний одяг. Повинен бути зручним, зносостійким, виконаний в діловому, класичному або в спортивному стилі з помірною кількістю прикрас і оздоблень.  
            Домашній одяг. Побутовий одяг для роботи і відпочинку в домашніх умовах. Повинен бути зручним, гігієнічним, сучасної форми.  
          Святковий одяг. Розробляється різноманітністю форм, стилів (романтичного, 
фольклорного, строгого класичного), напрямків. Основна функція цього одягу - прикраса зовнішності людини та створення святкового настрою. 
Виробничий (спеціальний) – призначений для людей різних професій, працюючих на виробництві, сільському господарстві, транспорті, на спеціальних роботах та захищати людину від несприятливих та шкідливих  виробничих факторів.  
Спортивний одяг. Призначений для створення максимальних зручностей для виконання фізичних вправ, а також розрізняють в залежності від виду спорту: для мотовелоспорту, лижного, водного спорту, тенису, футболу та інше.  
Формений (відомчий) одяг -- це одяг який вказує на приналежність 
того чи іншого відомства. Одяг військовослужбовців, працівників спеціальних відомств і учнів, для яких встановлено форму.  
За стилевим рішенням одяг поділяють на класичний (суворий), спортивний i фантазійний.

За  використаними матеріалами  – одяг з тканин , трикотажу, нетканих матеріалів, натуральної і штучної шкіри й хутра, комплексних, плівкових матеріалів.
За  сезоном – літній, зимній, демісезонний і всесезонний.
За  статево-віковим  призначенням одяг поділяють на вироби для дітей і для дорослих. Одяг для дітей поділяють на одяг для хлопчиків і дівчаток ясельного, молодшого дошкільного, молодшого шкільного, старшого шкільного й підліткового віку, немовлят. Одяг для дорослих поділяють на чоловічий і жіночий.
За  модельно-конструктивною ознакою одяг підрозділяють на костюмо-платтянні вироби, білизняні, панчішно-шкарпеткові, хустково-шарфові й головні убори.
За умовами експлуатації верхні, білизняні, корсетні вироби;
За  конструкцією і характером опорної поверхні – плечові, поясні, панчішно–шкарпеткові і головні убори.
 
 
 

     4. Порівняльна характеристика  асортименту швейних  виробів 
     Під асортиментом швейних товарів розуміють склад і співвідношення окремих видів виробів у випуску продукції певного виду і найменування за кількістю або ґатунками, розмірами, зовнішнім оздобленням та іншими ознаками.
     Види  швейних виробів поділяють на різновиди, що характеризуються найменуванням  виробу, фасоном, покроєм і видом оздоблення.
     Фасон визначається його силуетом, формою, покроєм i оздоблениям. Складність фасону визначається за нормативною складністю оброблення (НСО), що передбачає 10 i більше груп складності Складність оброблення визначається кількістю балів по вузлах обробки виробів. Група cклaднocтi вказується в технічному опису моделі та артикулах вироб1в.
     Силует  одягу може бути прилягаючим, напівприлягаючим, розширеним донизу, прямим, трапецієподібним, іксоподібним тощо.
     Kpiй  одягу визначається покроєм рукавів (реглан, втачні, широкі, об'емні,  комбіновані), формою коміра (відкладний, стійка, апаш і т.д..), видом застібки (висока двобортна, однобортна), вирізом горловини (фігурний, каре, овал і т.д.).
     Типи фігур встановлюються за результатами масового обміру населення.
     Різновиди одягу характеризуються розмірними ознаками - зростом, охопленням грудей (розміром), повнотою (для чоловіків - обхват талії, для жінок - обхват стегон).
       Poзмірні ознаки для дитячого одягу ( від 3 до 18 років) - зріст, обхват грудей i талії.
     Poзміри  головних y6opів визначають за їx внутрішнім колом. Указується вид підкладки, утеплювальний матеріал, хутряний наклад та оздоблення.
     Для уніфікації типових фігур, що найбільше  трапляються серед населення, використовують такі параметри.
     Розмір  фігури, який визначається величиною обхвату грудей у сантиметрах. Інтервал між суміжними розмірами - 4-6 см.
     3picт  - довжина тіла людини без взуття від верхньої точки голови до підлоги в сантиметрах. Інтервал між суміжними зростами - 6 см.
     Повнота характеризує тип статури і вікову змінність фігури дорослої людини. Повнотним показником є обхват талії у чоловіка і обхват стегон з урахуванням виступу живота у жінок.
     Типові  фігури дітей об’єднані в 5 вікових груп. Ясельна (6 міс- 3 роки), дошкільна (3- 6,6 років), молодша шкільна (6,5-12 років), старша шкільна (12-15,5 років), підліткова (15,5-18 років).
     Встановлено 6 зростів для дорослих(для чоловіків  від 158 до 188 см, для жінок від 146-176см); 12- для шкільного і підліткового(від 122 до 188 см) та для дошкільного і  ясельного віку( від 74т до 116 см).
     Розмірні  показники швейних виробів вказуються на товарних ярликах у певному порядку: зріст – обхват грудей- обхват стегон(талії) наприклад 176-100-96.
     Усі типи фігури розбиваються на групи  з урахуванням  статі і віку: чоловіча, жіноча, підліткова, шкільна, дошкільна, ясельна.
     У розмірі чоловічих сорочок - за обхватом шиї:38,39-48;за півобхватом грудей: 44,46-54.  
Чоловічий верхній одяг

      До  чоловічого верхнього одягу відносяться  наступні види виробів: пальто, півпальто, плащ, куртка, плащ-пальто, тренч, костюм, бушлат, шинель, піджак, блейзер, жилет, штани, штани-гольф, бриджі , шорти, джинси, комбінезон, напівкомбінезон і ін.
      Пальто – швейний чи трикотажний плечовий одяг з рукавами, коміром чи без нього, з розрізом спереду донизу, із застібкою, капюшоном чи без нього. Розрізняють пальта літні, зимові і позасезонні.
      Півпальто – укорочене пальто. Випускають півпальто одне- і двобортове, що напівприлягають і прямі, з каптуром і без нього, з поясом, хлястиком. Півпальто може бути зимовим і  демісезонним.
      Плащ-пальто, плащ відносяться до різновидів пальто. Їх шиють з водонепроникної тканини зі спеціальним просоченням полімерних матеріалів.
      Куртка  – швейний чи трикотажний плечовий одяг з рукавами, розрізом чи застібкою, що не має  жорстко фіксованої форми. Як побутовий одяг його виготовляють для хлопчиків дошкільного і шкільного  віку і для юнаків  (молодіжний одяг спортивного стилю).
      Шинель – різновид пальто відомчого призначення. Форма, покрій, матеріал, колір шинелі визначаються відомствами.
      Піджак  – швейний чи трикотажний одяг жорстко фіксованої форми з рукавами, розрізом, застібкою від верху до низу.
      Блейзер – однобортний піджак підкреслено  ділового стилю, напівприлягаючого  силуету, з формостійкою прокладкою і підкладкою. Ґудзики звичайно металеві, іноді по краях бортів прокладається  кант.
      Кітель  – формовий виріб напівприлягаючого силуету, з відкидним коміром чи стійкою, із глухою однобортною застібкою. Модель, колір, матеріал, обробка, знаки розходження залежать від відомства. Кітель шиють з погонами, на сатиновій чи шовковій підкладці.
      Жилет – швейний чи трикотажний плечовий одяг із проймами.
      Костюм  – комплект швейного чи трикотажного одягу, що складаєтьсґ з двох чи більше предметів.
      Штани підрозділяють за сезоном використання на зимові, демісезонні, літні, позасезонні. За фасоном розрізняють: штани цивільні, галіфе, бриджі; бюки спортивні – шорти, джинси, шаровари, бермуди й ін.
      Комбінезон  – швейний чи трикотажний одяг, що складається з ліфа без рукавів  і штанів, шортів, рейтуз, трусів, об'єднаних  в одне ціле.
      Напівкомбінезон – довгі чи короткі штани з  нагрудником і бретелями на еластичній тасьмі чи розйомами на пряжках.
      Жіночий верхній одяг
      Асортимент  жіночого верхнього одягу різноманітний  і включає пальто, півпальто, куртки, плащі, накидки, плащі з утепленою  прокладкою, пелерини, кардігани, комбінезони  й ін.
      Пальта  шиють однобортні і двобортні, прямого  силуету, що прилягають, напівприлягають  й ін. Залежно від сезону використання розрізняють пальта зимові, демісезонні, літні і позасезонні. Пальта можуть бути одношаровими і багатошаровими.
      Півпальто коротше за пальто на 20-30 см. Для його виготовлення використовують такі ж тканини , що і для пальто.
      Плащі виробляють прямого, напівприлягаючого  і трапецієподібного силуету, цільнокроєні і відрізні по лінії талії, з прямою чи розширеною спідницею, іноді гофрованою.
      Накидка – швейний чи трикотажний плечовий одяг вільної форми без рукавів  і пройм на шовковій підкладці, з  петлею і гачком, з розрізом спереду, із прорізами для рук, що імітують кишені в рамку.
      Костюм  – класичний універсальний тип  одягу, що складається з жакета і спідниці чи жакета, жилета і спідниці.
      Джемпер – трикотажний плечовий одяг з  рукавами, без застібок чи із застібкою  вгорі, без розрізу чи з розрізом не до кінця.
      Светр – трикотажний плечовий одяг з  довгими рукавами, без застібки, з високим коміром (більше 5 см). Виготовляється двох видів – з цільним і пришивним коміром.
      Рейтузи – трикотажний поясний одяг, що складається з торса і ніжок. Вони щільно облягають нижню частину  тулуба і ніг до ступнів, і по довжині  ніжок бувають короткими і  довгими, що закінчуються штрипками чи ластовичними переплетеннями.
          Дитячий верхній одяг
      В асортимент дитячого верхнього одягу  входять пальта зимові і демісезонні, плащі, куртки, комплекти, що складаються  з пальто і штанів, костюми для  хлопчиків і дівчаток. Одяг для дітей частіше буває багатошаровим, довжина дитячих виробів різна. Основний стиль – спортивний, частіше прямого силуету.
        Білизна верхня з тканин
      До  асортименту верхньої білизни входять  сорочки, піжами, манішки і манжети.
      Сорочки верхні чоловічі і для хлопчиків виготовляють різних фасонів. В залежності від конструкції коміра, застібки, довжини рукавів, обробки застосовуваних матеріалів розрізняють наступні тини верхніх сорочок: з пришитим коміром, з застібкою на гудзиках до низу, з довгими або короткими рукавами, з карманами чи без них, прямого чи напівприлягаючого силуету.
      Більшість сорочок виготовляється з жорсткою клеєвою прокладкою у комірах  і манжетах. Фасони сорочок дуже різноманітні: “спорт”, офіцерська, косоворотка, “українка”, “гуцулка”, “ковбойка”, “кубанка”, сорочка-куртка і ін.
      Піжама  представляє собою комплект, який складається з куртки (чи блузи) і  штанів. Розрізняють піжами для сну  і відпочинку. Куртки піжамні бувають  прямі, напівприлягаючі, однобортні і  двобортні, з застібкою на гудзиках донизу. Випускають з двома карманами на полочці, з хлястиком чи поясом. Штани піжамні виробляють довгими і короткими, на поясі чи еластичною тасьмою.
      Піжами  для жінок і дівчаток мало чим  відрізняються від чоловічих, але  більш ошатні по оформленню.
      Манішка – легкий чоловічий і жіночий одяг без рукавів, з коміром чи без нього. Надівається поверх натільної білизни і замінює верхню сорочку.
      Комірці випускають одинарні м'які – під  гімнастерку і кітель, а також  подвійні – з прокладковою тканиною усередині, тверді, з куточками і без них.
           Натільну білизну підрозділяють на жіночу і для дівчаток, чоловічу і для хлопчиків, для немовлят і дітей ясельного віку.
      Білизна жіноча і для дівчаток. Сорочка нижня – виріб, який використовують як чохол для плаття. Комбінація – ошатна денна сорочка з бретелями чи без них, довша за сорочку на 4 см. Гарнітур – ошатна денна білизна з бавовняних, шовкових чи синтетичних тканин. До неї входить сорочка на  бретелях чи плечиках, панталони чи труси. Труси використовують також як складову частину пляжного костюма і спортивного одягу. Сорочка нічна – це натільна білизна вільної форми. Пляжний ансамбль – комплект виробів, у який обов'язково повинен входити купальний костюм. Додатковими предметами можуть бути блузка, сарафан, спідниця, халат, головний убір, сумка й інші вироби, призначені для пляжу.
      Білизна чоловіча і для  хлопчиків. Сорочка нижня чоловіча і для хлопчиків – натільна білизна з рукавами і застібкою вгорі чи без неї, з коміром чи без нього. Кальсони для хлопчиків і чоловічі складаються з двох передніх і двох задніх половинок, з'єднаних між собою бічними і кроковими швами і швом сидіння. Труси чоловічі і для хлопчиків шиють на поясі чи з еластичною тасьмою, із сатину, ситцю, саржі. Випускаються також труси для занять спортом – футболом, боксом, гімнастикою. Плавки чоловічі і для хлопчиків – це короткі труси, що щільно облягають тіло. Вони можуть бути подвійні й одинарні, на ґудзиках чи на шнурівці. Піжами для сну складаються з куртки і штанів вільної форми. Їх шиють із сатину, ситцю, штапелю, шовку.
      Білизна для немовлят і  дітей ясельного  віку. До такої білизни пред'являють високі гігієнічні вимоги. Вироби повинні мати такі властивості як: повітропроникність, гігроскопічність, теплозахищенність, а також добре відпрасовуватися і гладитися, не стискувати рухів дитини, не порушувати подиху і кровообігу. В асортимент білизни для немовлят і дітей ясельного віку входять наступні вироби: кофточки, повзунки, пісочниці, нагрудники, конверти для немовлят, пелюшки, підгузники, простирадла, комбінезони.
      До  жіночих білизняних виробів відносяться комбінації, нічні сорочки, спідниці нижні, панталони й ін. Розмаїтість моделей комбінацій і сорочок забезпечується різними конструкціями ліфа, різною обробкою горловини, пройм і низу виробу. Асортимент жіночої білизни поповнюється завдяки розробці і впровадженню полотен нових структур, що володіють комфортністю і модним художньо-колористичним оформленням, а також за рахунок створення нових видів виробів.
      Вітчизняна  промисловість випускає домашній одяг. Домашній одяг для жінок і дівчат – це халати в комплекті з нічними сорочками чи піжамами; туніки в комплекті з нічними сорочками; жилети і спідниці з запахом у комплекті з нічними сорочками чи піжамами й ін.
      Корсетні  вироби. В асортимент корсетних виробів входять бюстгалтер, бюстгалтер-комбінація, корсет, напівкорсет, грація, грація-труси, пояс для панчіх, пояс-панталони й ін.
      Динаміка  оновлення швейних товарів підприємства приведена в таблиці 1.
Таблиця 1
Динаміка  оновлення швейних товарів підприємства
                                   Рік
  2001 2002 2003 2004 2005
  1.Кількість  найменувань товарів,од 23000 25000 26400 27900 28100
  2.Кількість  нових товарів,од 1300 1400 1500 1550 1680
  3.Коефіцієнт  оновлення 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
 
            Інструментом регулювання асортименту товарів в магазині служить асортиментний перелік товарів.Товарний асортимент харектиризується різними параметрами і відповідними їм показниками. Основними параметрами є: широта , глибина, ступінь оновленості, повнота асортименту. Коефіцієнт оновленості товарів становить 0,06.
        Перейдемо до розгляду асортиментної  структури товарообігу по окремих  підгрупах швейних товарів. Тут в 2010 році в порівнянні з 2009 роком відбулися деякі зміни. Питома вага спортивного одягу збільшилася з 6,1% до 7,5%, а постільної білизни – зменшився на 0,7% і склав 11,3%. Підгрупа чоловічий верхній одяг змінився трохи – на 0,1%, склавши 3,6%, питома вага жіночого одягу зменшилася на 0,7% і склала 4,2%. Питома вага групи кухонні вироби змінилася трохи: з 2,0% в 2009 році до 1,7% в 2010 році. Питома вага в реалізації групи "тканини" скоротилася на 0,6% і склала 1,8%. Збільшилася реалізація трикотажних виробів з 2,0% до 2,9% і виробів дитячого асортименту з 4,9 до 6,4%. Частка панчішно-шкарпеткових виробів зменшилася з 2,3% до 1,9%. Частка головних уборів залишилася майже на колишньому рівні: 26,4% в 2009 році і 26,5% в 2010 році. Скоротилася також питома вага білизни з 3,7% в 2009 році до 2,5% в 2010 році і рушників з 3,0% до 2,8%. Збільшилася питома вага групи "трикотажна білизна" з 6,1% до 7,7%. Не дивлячись на важкі економічні умови і різке падіння рівня життя і купівельної спроможності населення торгівельному підприємству вдалося зберегти досягнуті раніше позиції на ринку завдяки правильному підбору товарів, широкому і глибокому асортименту, а так само стабільним зв'язкам з постачальниками товарів, що забезпечує стійкість асортименту в магазині.
     Важливим питанням є співвідношення між імпортними і вітчизняними товарами в асортименті магазина. Не дивлячись на те, що відбулося різке подорожчання імпортних товарів, вітчизняні товари як і раніше дуже важко купити. Швейні фабрики часто відмовляються мати справу безпосередньо з магазинами, вважаючи за краще діяти через своїх посередників. А пропонований посередниками товар виявляється нітрохи не дешевше імпортного. Тому імпортні товари як і раніше складають близько 70% загального товарообігу.  

Чоловічий верхній одяг. До чоловічої верхньому одязі наступні види виробів: пальто, півпальто, плащ, куртка, плащ-пальто, тренч, костюм, бушлат, шинель, піджак, блейзер, жилет, брюки, брюки гольф, шорти, джинси, комбінезони, напівкомбінезони та ін  
Пальто - швейна плечовий одяг з рукавами, коміром чи без нього, з розрізом спереду донизу, із застібкою, капюшоном чи без нього. Розрізняють пальто літнє, зимове і позасезонні. Напівпальто - вкорочене пальто. Випускають півпальто одне-і двобортні, полуприлегающие прямі, з каптуром і без нього, з поясом, хлястиком [4]. Напівпальто може бути зимові та демісезонні.  
Плащ-пальто, плащ відноситься до різновидів пальто. Їх шиють з водонепроникної тканини зі спеціальним просоченням полімерними матеріалами.  
Тренч - 
американський плащ з Погончиков, шлевкамі [5], поясом.  
Куртка - швейна або трикотажна плечовий одяг з рукавами, розміром або застібкою, яка не має жорстко фіксованою форми. В якості матеріалу верху застосовуються плащові (непромокальні) тканини і формостійкість трикотажні полотна. Довжина куртки менше довжини напівпальто.  
Бушлат - різновид напівпальто; найчастіше це виріб відомчого призначення. В якості побутової одягу його виготовляють для хлопчиків дошкільного та шкільного віку і для юнаків (молодіжний одяг спортивного стилю).  
Шинель - різновид пальто відомчого призначення. Форма, покрій, матеріал, колір шинелі визначаються відомствами.  
Піджак - швейна одяг жорстко фіксованою форми з рукавами, розрізом, застібкою від верху до низу.  
Блейзер - однобортний піджак підкреслено ділового стилю, полупрілегающего силуету, з формостійкість прокладкою і підкладкою. Гудзики звичайно металеві, іноді по краях бортів прокладається кант. 

Жіноча  верхній одяг. Жіноча верхній одяг різноманітно і включає в  себе великий асортимент пальто, півпальто, куртки, плащі, стьобані пальта, накидки, плащі з  утепленою прокладкою, пелерини, кардігани, комбінезони та ін
Рейтузи - трикотажна поясний одяг, що складається з  торса і ніжок. Вони щільно облягають  нижню частину тулуба й ноги до ступень і по довжині ніжок  бувають короткими і довгими, що закінчуються штрипками або ластовічним переплетенням.  
Дитячий верхній одяг, в неї входять пальто зимове і демісезонне, плащі, куртки, комплекти, що складаються з пальто і штанів, костюми для хлопчиків і дівчаток. Одяг для дітей частіше буває багатошаровою, довжина дитячих виробів різна. Основний 
стиль - спортивний, частіше прямого силуету.  
Легке плаття відрізняється різноманітністю. Впроваджуються нові комплекти. Асортимент легкого плаття, плаття-костюм, плаття-халат, пеньюар, сарафан, спідниця, блуза, сукні з жакетами, сукні з пальто, та ін За віковою ознакою розрізняють сукні для дорослих жінок і дівчаток (від ясельного до старшого шкільного віку). За сезонності сукні поділяються на літні, зимові, демісезонні, позасезонні. За призначенням повсякденні, домашні, спортивно-побутові, спеціальні урочисті. Фасони суконь різні за кроєм, вирізу горловини, покрою рукава, коміра, виду застібки, формі кишень, обробки. Плаття випускають з рукавами - втачного, реглан, полуреглан, суцільнокроєними, сорочкового покрою, воланами, ліхтариками, вузькими, широкими, з манжетами, фігурними вилогами; різної довжини - довгі, короткі, три чверті, сім восьмих. Фасони комірів різноманітні - шалеві, відкладний, стійка, англійська, хомутик, драпірований, цельнокроеной та ін Кишені можуть бути накладними, з листочків [6], в рамку з клапанами, в рельєфною лінії.  
В асортимент білизни входять: вироби, які захищають 
шкірний покрив від зіткнення з верхньої та легким одягом, і створює тепловий комфорт; білизна постільна та столова; корсетні вироби. Верхнє і натільну білизну підрозділяють на чоловіче і жіноче, дитяче; по сезону використання - на зимове, демісезонне, літнє, позасезонні; за силуетом вироби можуть бути полуприлегающие, прилеглі, прямі. Білизна виготовляють суворої, спортивної форми та «фентезі», оброблення м'яка. За видом матеріалів розрізняють білизна з бавовняних, шовкових, лляних, вовняних, штучних і синтетичних тканин. З нетканих матеріалів виготовляють тільки деякі види виробів, наприклад, нижні сорочки і піжами для сну, труси, корсетні вироби, пелюшки. В даний час основна частка білизняних виробів припадає на трикотажні. Білизна з трикотажних полотен відрізняються підвищення теплозахисних, повітро-й паропроникність, високою гігроскопічністю і, отже, хорошими гігієнічними властивостями, легко відпираються, міцно в шкарпетці, мало мнеться.  
Білизна натільна. За призначенням розрізняють побутовий і спортивний білизняний трикотаж; по половозрастному ознакою - жіночий, чоловічий, підлітковий і дитячий; за матеріалом - з бавовни, хлопколавсановой пряжі, штучних ниток, синтетичної пряжі і ниток, еластичних і об'ємних ниток, чистошерстяної і змішаної пряжі. По виду полотна трикотажні білизняні вироби підрозділяють на основов і поперечно в'язані; по сезону - осінньо-зимові і весняно-літні; за способом виробництва - на в'язані і кроение. Крім того, існує класифікація за видами, фасонами, розмірами, ростам, полотнам та іншими ознаками. Білизна натільна поділяють жіноче і для дівчаток. Сорочка нижня - вироби, що використовується в якості чохла для платтів. Комбінація - ошатна денна сорочка з бретелями чи без них, довша сорочки. Гарнітур - ошатне денний білизна з бавовняних, шовкових або синтетичних тканин. У нього входять сорочка на бретелях або плічках, панталони або труси. Труси використовують також як складову частину пляжного костюма і спортивного одягу. Сорочка нічна - це натільна білизна вільної форми. Пляжний ансамбль - комплект виробів, у який обов'язково повинен входити купальний костюм. Додатковими предметами можуть бути блузка, сарафан, спідниця, халат, головний убір, сумка та інші вироби, призначені для пляжу. Нижня спідниця служить чохлом для сукні. Її носять влітку замість сорочки. До жіночих білизняним виробів відносяться комбінації, нічні сорочки, спідниці нижні, панталони і ін Різноманітність моделей комбінацій і сорочок забезпечуються різними конструкціями ліфа, різною
обробкою горловини, пройма і низу виробу. Асортимент нижньої білизни поповнюється завдяки розробці і впровадженню полотен нових структур, що володіють комфортністю і модним художньо-колористичним оформленням, а також за рахунок створення нових видів виробів. Вітчизняна промисловість випускає домашню одяг. Домашній одяг для жінок і дівчат - це халати в комплекті з нічними сорочками або піжамами; туніки в комплекті з нічними сорочками; жилети та спідниці з запахом у комплекті з нічними сорочками або піжамами та ін В асортимент корсетних виробів входять бюстгальтер, бюстгальтер-комбінація, корсет, напівкорсет, грація, грація-труси, пояс для панчіх, пояс панталони і ін 
Білизна чоловіче або для хлопчиків. Сорочка нижня - натільна білизна з рукавами і  застібкою з верху або без  неї, з коміром чи без нього. Кальсони для хлопчиків і чоловічі складаються  з двох передніх і задніх половинок, з'єднаних між собою бічними  і кроковими швами і швом сидіння. Труси чоловічі і для хлопчиків шиють на поясі чи з еластичною тасьмою, з саржі, сатину, ситцю. Випускаються також труси для занять спортом. Плавки чоловічі і для хлопчиків - це короткі труси, що щільно облягають тіло. Вони можуть бути подвійні й одинарні, на гудзиках або на шнурівці. Піжама для сну складається з куртки і штанів вільної форми. Їх шиють з сатину, ситцю, штапелю шовку.  
Білизна для новонароджених і дітей ясельного віку. До такого білизні висувають високі гігієнічні вимоги. Вироби повинні 
мати повітропроникністю, гігроскопічністю, теплозахисними властивостями, а також добре відпиралися і прасується, не заважати руху дитини, не порушувати дихання кровообігу. У асортимент входять вироби: сорочечка, сорочечка, кофтинка, повзунки, пісочниці, нагрудники, конверти для новонароджених, пелюшки, підгузники, простирадла, комбінезони.  
Побутові головні убори є частиною костюма. Їх основна функція - захист людини від різних впливів навколишнього середовища. Асортимент головних уборів класифікується за такими ознаками: за статтю та віком споживачів - на чоловічі, жіночі, дитячі; за часом використання - на літні, зимові, демісезонні; по виду застосовуваних матеріалів; за призначенням - на повсякденні, ошатні, для літнього відпочинку, спортивні ; за формою - на строгі, спортивні, «фентезі»; по обробці - на м'які, напівтверді, тверді; за 
характером обробкиповерхні - на гладкі, ворсові, з стрижених і нестриженим ворсом; за забарвленням - на гладко фарбовані, набивні, меланжеві та ін . Для виробництва головних уборів використовують різноманітні бавовняні, вовняні, шовкові, лляні тканини, штучне хутро, фетр, велюр, шкіру, соломку та ін Ворсові пухові капелюхи поділяються на такі види: замшеві - капелюхи з коротко зрізаним відшліфованим рівномірним ворсом; велюрові - з рівномірно підстриженим густим ворсом і висотою до 2 мм. Для головних уборів використовують різноманітні оздоблювальні матеріали: квіти з тканин, фетру, егрети з пір'я, банти, ремінці пряжки і ін  
Головні убори чоловічі і для хлопчиків. Асортимент головних уборів чоловічих і для хлопчиків включають кепі, кашкети, капелюхи, каскетку, берети, кепі-берети, матроски, башлики, шлемікі, фески та інші. До літніх головних уборів для хлопчиків відноситься жокейка, капітанка, башлик, шлемік, феска, тюбетейка, панама.  
Головні убори жіночі і для дівчаток. Різноманітність жіночих головних уборів багато в чому залежить від виду застосовуваних матеріалів. Модні силуети - за типом чоловічих, невеликі, облягають голову шапочки з овальними бортиками, кепі-берети, «фентезі», «чалма», «болеро», капелюхи спортивного вигляду. Для оздоблення для цих капелюхів використовують шовкову стрічку, металеву фурнітуру, егрети з пір'я, квіти та ін  
Панчішно-шкарпеткові вироби класифікує за такими ознаками: за призначенням - на побутові (повсякденні і нарядні), спортивні, медичні; за видами сировини - з натуральної, змішаної, хімічної пряжі, у тому числі з текстурованих ниток і об'ємної пряжі; за способом виготовлення - на вироби, одержувані з круглопанчішних
автоматів, котон плоских, фангових і основовязальних машин; кроение, цельновязание, зі стачнимі миском; вироблені гумкою, платірованним, плюшевим, жакардовим (комбінованим, пресовим, рельєфним або ажурним) переплетенням. За статтю і віком споживачів - для жінок, чоловіків і дітей. За способом обробки - на вибілені, гладко фарбовані, пестровязание, набивні, формовані і неформованих. За видами - на панчохи жіночі, напівпанчохи жіночі, чоловічі та дитячі, шкарпетки жіночі, чоловічі, дитячі, підслідники жіночі, колготки жіночі і дитячі. До спортивних панчішно-шкарпеткові вироби відносяться гетри, напівпанчохи спортивні, наколінники, гомілкостопи. Гетри складаються з ластику, паголенка і штрипки, напівпанчохи спортивні - з тих же частин, що і побутові напівпанчохи. Наколінники і гомілкостопи оберігають суглоби від ударів. Розміри панчішно-шкарпеткових виробів визначаються довжиною стопи в сантиметрах.  
Рукавичкові вироби випускаються шиті і в'язані. В якості сировини для їх виготовлення використовують різні види природних і хімічних волокон. Рукавичкові вироби випускають для чоловіків, жінок і дітей. За призначенням їх поділяють на спортивні та повсякденні (побутові), для шкарпетки в літній, зимовий період та демісезонні. При їх виготовленні використовують різні види переплетень - пресові, 
рельєфні, жаккакрдовие, начесние та інші. До рукавичним виробів відносяться рукавички, рукавиці і рукавички. Рукавички в'язані випускають п'ятипалі і двопалі, одинарні і на підкладці. Рукавичкові вироби випускають таких розмірів: рукавички, в'язані чоловічі - 9-14, жіночі - 8,5; 9; 9,5, дитячі - 7,8; ??рукавички шиті чоловічі - 10-14, жіночі - 8-10, дитячому - 7 -9; рукавиці, в'язані чоловічі - 9-14, жіночі - 8,5; 9; 9,5, дитячі - 5,5; 6; 6,5; 7; 8. Розміри рукавичок і рукавиць позначають номерами по обхвату кисті руки в сантиметрах. Вимірювання проводять по середині долоні між основами великого і вказівного пальців. У залежності від застібки розрізняють рукавички на кнопки і гумці; по обробці - пестровязание, гладко фарбовані, оздоблені під замшу, шкіру.  
Вироби цієї групи виробляють наступних видів: шарфи, косинки, шапки, берети, шоломи, чепчики, хустки. Асортимент головних уборів і шарфів групується наступним чином: за видом сировини - вироби з вовняної та напіввовняної пряжі, козячого пуху, бавовняної, текстурованою пряжі, синтетичних ниток, бавовняної пряжі (гребінній і Кардне), текстурованих 
поліамідних ниток, об'ємної поліакрилонітрильні пряжі; по половозрастному ознакою - чоловічі, жіночі та дитячі; за способом виготовлення - вироби ручної і машиною в'язання (регулярні, полурегулярних, кроение); по обробці - вибілені, гладко фарбовані, набивні та пестровязание; за конструкцією - одинарні та подвійні, з бахромою, китицями, облямівкою; по комплектності - однопредметні та вироби, двох-, трехпредметние гарнітури. Розміри шарфів і косинок визначаються по довжині і ширині в сантиметрах без бахроми. Хустки випускають таких розмірів: від 70x70 см до 140x140 см, головні убори для дорослих - 53-64 см, для дітей - 45-56 см.  
Білизна постільна та столова. Асортимент постільної білизни включає простирадла, пелюшки, наволочки, ковдри стьобані та інші. Постільна білизна шиють з окремих, гладкофарбовані і набивних бавовняних, лляних і напівлляних тканин. Підодіяльник [7] бувають подвійні, полуторні, для дорослих, дітей і підлітків, чотирьох типів (А, Б, В, Г) розрізняються за формою. Підодіяльники мають такі розміри: дитячі - 121x124 см і 143x143 см; підліткові - 173x123 см; для дорослих - 215x143 см (полуторні) і 215x175 см (подвійні) Простирадла шиють стачнимі в півтора чи два полотна з бавовняних тканин - ситцю, бязі, мадаполаму і цільними - з льону і напівлляних тканин. Ширина одинарних простирадлом для дорослих при довжині 214 см може складати 126, 130, 135 см, полуторних - 138, 149, 150, 165 см, подвійних - 170, 180, 187, 200 см. Наволочки [8] буває подушкові (верхні і нижні ), тюфячние і матрацні. Верхні наволочки мають наступні розміри 40х40, 60х60, 70х70, 75х75, 80х80 і 60х54 см; нижні наволочки на 2 см менше верхніх. Простирадла з капюшоном виготовляють з махрових бавовняних тканин. Ковдри стьобані складається з двох шарів тканини і утеплювальній прокладки з вати, ватину, пуху та інших матеріалів. Покривала стьобані мають розмір 210х150, 210х170, 210х180 і 210х190 см. Їх виготовляють в основному з шовкових тканин з обробкою низом. Столова білизна, яке призначене для
сервірування столу, відносяться скатертини, серветки, рушники-платочная вироби. Скатертини можуть бути квадратними і прямокутними, їх виготовляють з жакардовим переплетенням, бахромою або без них. Серветкиможуть бути квадратними з облямівкою або без неї. Випускають комплекти, що складаються з скатертини і 6 або 12 серветок. Рушникові-платочная вироби - рушники посудні, особисті, банні, прості купальні, носові хустки. Їх виготовляють з бавовняних і лляних тканин вологопоглинаючі жаккардового, мелкоузорчатой, атласного, петельного, полотняного переплетень. Для носових хусток застосовують тонкі бавовняні і лляні (шифон, батист, мадаполам, полотно), шовкові і напівшовкові тканини.  
ЗАТ "Калинка" одне з найбільших виробників швейних виробів у Республіці Білорусь. ЗАТ "Калинка" вітає різні форми співпраці, включаючи виготовлення виробів з давальницької сировини від відомих західних фірм США, Канади, Голландії, Франції під торговими марками "M & S МОDЕ" / МАХ Аbrаm (Голландія), "Amici", "LFС", "Emilio Cloud "," Brixon "," Yеssica "/ Flairo (Голландія)," John Weitz "/ Rose Cloak (Америка). Виробники дуже широкий асортимент чоловічого, жіночого та дитячого одягу. Дизайнери підприємства щорічно створюють колекцію з 300 моделей. У ній представлені:  
· Чоловічі пальто, куртки з вовняних і плащових тканин, плащі;  
· Жіночі пальто, півпальто, куртки з вовняних і плащових тканин, плащі, костюми, брюки, спідниці, блузи, сукні;  
· Дитячі куртки, комплекти, сарафани;  
Вироби з штучного хутра для дітей. 
 

   
 

5. Оцінка якості  швейних виробів
  5.1 Сертифікація як методи перевірки якості швейних виробів
   Експертиза  швейних виробів – це перевірка  відповідності показників вимогам  нормативно-технічної документації. Мета цієї експертизи – не допустити у продаж швейних виробів виготовлених з порушенням встановлених вимог.
     Сьогодні питання сертифікації продукції регулюються більш ніж 500 законами, декретами і постановами Кабінету Міністрів України, указами Президента України та іншими нормативними актами. Аналіз найбільш важливих з них дає можливість визначити мету, вимоги до сертифікації та основні недоліки розглянутих нормативних документів.
     Основні положення, що стосуються сертифікації продукції, містяться в Декреті Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію».
     Відповідно  до даного Декрету сертифікація продукції  здійснюється, насамперед, з метою захисту прав споживачів і поділяється на:
  обов’язкову;
  добровільну.
     Обов’язкова сертифікація на відповідність вимогам нормативних документів по якості виробляється винятково в державній системі сертифікації. При позитивних підсумках сертифікації заявнику видається сертифікат і дається право маркірувати продукцію спеціальним знаком відповідності.
     Обов’язкова сертифікація здійснюється уповноваженими на те органами з метою:
  запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров’я та майна громадян і навколишнього природного середовища;
  сприяння споживачеві в компетентному виборі продукції;
     Сертифікація  швейних виробів, як і інших товарів, є своєрідною гарантією споживачеві, що запропонований йому той чи інший  швейний виріб відповідає існуючим вимогам нормативної документації та має заданий рівень якості.
     Сьогодні  сертифікація продукції стає невід`ємною частиною будь-якої інфраструктури з управління якістю в ринковій економіці, а сертифікат – основним критерієм оцінювання на внутрішньому і особливо зовнішньому ринку.
     Сертифікат  відповідності на швейні вироби видається  після:
  проведення лабораторного визначення тих показників, які передбачені у відповідних стандартах для оцінювання якості цих виробів;
  атестації стану виробництва швейних виробів;
  узагальнення результатів подальшого інспекційного контролю рівня якості продукції та стану виробництва.
     У процесі атестації виробництва  органом сертифікації дається офіційний  висновок про наявність необхідних умов для вироблення високоякісної  продукції на швейному підприємстві. Особлива увага під час атестації  виробництва приділяється сертифікації систем якості продукції, яка найбільш повно дозволяє прогнозувати стабільність виробництва. Сертифікацію систем якості проводять на їх відповідність вимогам міжнародних стандартів серії 9000, європейських стандартів серії 2900 або національних стандартів, розроблених на основі цих систем. Однак в умовах постійного оновлення асортименту швейних виробів у процесі сертифікації все частіше віддають перевагу сертифікату на систему якості, а не сертифікатами відповідності окремих видів виробів.
     Обов`язкова сертифікація швейних виробів проводиться на їх відповідність вимогам чинних законодавчих актів України й обов`язкових вимог нормативних документів, які діють на території України. Держстандартом періодично затверджується перелік продукції, яка підлягає обов`язковій сертифікації на території України.
     Під час обов`язкової сертифікації швейних  виробів насамперед перевіряють  відповідність їх тим вимогам, які  гарантують безпеку для життя, здоров`я  та майна людини, а також охорону  навколишнього природного середовища у процесі виробництва, експлуатації, зберігання й утилізації цих виробів. Йдеться про наявність у виробах токсичних, алергічних, радіоактивних, пожежонебезпечних та інших небажаних сировинних компонентів.
     Добровільна сертифікація продукції в системі  УкрСЕПРО проводиться на відповідність вимогам, які в нормативній документації не віднесені до обов`язкових. Однак при цьому перевіряється відповідність і тим вимогам, які регламентуються, і для обов`язкової сертифікації. Добровільна сертифікація швейних виробів, як правило, проводиться з метою рекламування їх споживчих властивостей, освоєння нових ринків збуту, формування та підтримування іміджу окремих підприємств та фірм, а також коли цього вимагають умови контракту.
     У стандартах на окремі види швейних  виробів окремо наведена номенклатура показників якості для обов`язкової та добровільної сертифікації. Прикладом стандартів даного типу може бути ДСТУ 3045-95, згідно з яким обов`язкова сертифікація проводиться для виробів різного цільового призначення ( для верхніх, білизняних, спортивних, хустко-шарфових, підкладкових та меблевих виробів). Під час обов`язкової сертифікації цей принцип зберігається і для деяких інших груп швейних виробів.
     Слід  підкреслити, що в процесі сертифікації різних за призначенням груп швейних  виробів, крім перевірки передбачених ДСТУ 3045-95 показників якості для обов`язкової та добровільної сертифікації, обов`язковій перевірці підлягають показники, які належать до оцінки їх сортності, відповідності встановленим лінійним розмірам і зразкам-еталонам, а також правильності маркування, складання та пакування.
     Практичне використання нормативно-технічних  документів, регламентуючих якість швейних  виробів у торговельному підприємстві наведено у вигляді ситуацій.
     Ситуація 1
     У процесі контролю якості партії швейних виробів побутового призначення було встановлено, що покривало з шовкового матеріалу має:
  потовщення нитки шестикратної товщини – 2;
  забоїна від різної лінійної щільності – 1;
  затягнутість ниток – 1;
  перекіс на 3% від довжини виробу.
     Вирішення:
     Згідно ГОСТ «Изделия швейные бытового назначения» 12566-81 (див. додаток 7) пункту 16 допускається потовщення нитки до восьмикратної товщини у шовкових виробах у кількості 2 шт. для 2-го сорту; забоїни від різної лінійної щільності у кількості 1 шт. для 1-го сорту; натягнутість ниток – для 1-го сорту; перекіс на 3 % від ширини деталі – 1-го сорту.
     Висновок: даний зразок 2-го сорту є якісним  та допускається до реалізації.
     Ситуація 2
     У процесі контролю якості партії швейних  білизняних виробів було встановлено, що бюстгальтер з ярко вираженими симетричними полосами має:
  відхилення 1,5см від номінального розміру ширини під чашечками у розстібнутому виді;
  несиметричність малюнка чашечок;
  стійкість окраски основного матеріалу групи «прочна».
     Вирішення:
     Згідно  ГОСТ 25296-91 «Изделия швейные бельевые» (див. додаток 8) таблиці 5 відхилення 1,5см від номінального розміру ширини під чашечками у розстібнутому вигляді допускається; несиметричність малюнка чашечок, розкроєних під кутом – не допускається; стійкість окраски основного матеріалу «прочна» - допускається.
     Висновок: даний виріб є неякісним та не допускається до реалізації.
     Ситуація 3
     У процесі контролю якості партії верхнього  одягу платтяно-блузочного асортименту  було встановлено, що трикотажна формостійка дитяча спідниця прямого силуету має:
  відхилення від номінального розміру довжини переднього полотнища спідниці 0,3 см;
  спідниця виготовлена на підкладці;
  спідниця виготовлена з вішалкою;
  внутрішні зрізи не обметані.
     Рішення: згідно ГОСТ 25294-91 «Одежда верхняя  платьево-блузочного ассортимента» (див. додаток 9) пункту 2.1.6 було встановлено, що відхилення від номінального розміру довжини переднього полотнища спідниці на 0,3см допускається; згідно пункту 2.1.10 виготовлення спідниці на підкладці та з вішалками допускається; пункту 2.1.11 внутрішні зрізи можна не обметувати.
     Висновок: дана спідниця є якісною та допускається до реалізації.
     Ситуація 4
     У процесі контролю якості партії верхнього  одягу пальтово-костюмного асортименту  було встановлено, що півпальто в  клітинку зі зміщеною бортовою застібкою має:
  нижній воріт має незначне відхилення відтінку кольору від основного матеріалу;
  неспівпадання клітинок по середньому шву;
  на виробі відсутній полотримач та замінюючі його деталі;
  ширина пілгибу низу виробу – 5см.
     Рішення: згідно ГОСТ 25295-91 «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента» (див. додаток 10) пункту 2.1.19 ширина підгибу низу у розмірі 5см допускається; пункту 2.1.33 незначне відхилення відтінку кольору нижнього вороту від основного виробу допускається; пункту2.1.30 відсутність полотримача та замінюючи його деталей у виробах зі зміщеною бортовою застібкою не допускається; пункту 2.1.31 неспівпадання клітинок по середньому шву не допускається.
     Висновок: півпальто не відповідає вимогам  стандарту та не допускається до реалізації.
     Ситуація 5
     У процесі контролю якості партії верхнього  одягу пальтово-костюмного асортименту було встановлено, що брюки чоловічі з трикотажного формостійкого полотна мають:
  прокладену стрічку по всьому периметру низу брюк;
  закріплені кінці кишень;
  підкладка закінчується на відстані 22см від нижче лінії коліна.
     Рішення: згідно ГОСТ 25295-91 «Одежда верхняя  пальтово-костюмного ассортимента» (див. додаток 10) пункту 2.1.20 прокладання стрічки  по периметру низу брюк вимагається; пункту 2.1.26 кінці кишень мають бути закріплені; пункту 2.1.19 підкладка повинна закінчуватися на відстані не менше 20см від лінії коліна.
     Висновок: брюки відповідають вимогам стандарту  та допускаються до реалізації.
     5.2 Органолептичний і вимірювальний метод 

   Товарознавча експертиза швейних виробів є комплексною і включає в себе: розпізнання тканин, з яких виготовляють швейні вироби; вивчення пороків тканин; вивчення асортименту швейних матеріалів; визначення якості швейних виробів та інше.

  Визначення  якості швейних виробів проводиться за дефектами зовнішнього вигляду, посадку виробу, виконання окремих вузлів і деталей.

  Якість  швейних виробів за дефектами зовнішнього вигляду визначається органолептичним і вимірювальним методом, шляхом перегляду їх у роздубльованому виді при нормальному освітленні на бракувальному столі.  

  Зовнішній вигляд
   Відповідність зовнішнього вигляду виробу і його конфекціонування зразку-еталону.
  Проводиться зіставлення виробу зі зразком-еталоном і перевіряється відповідність зовнішнього вигляду виробу вимогам нормативно-технічної документації на виріб.
Засіб перевірки зразок-еталон, манекен.
  Ознака, що характеризує якість виробу відповідність силуету, пропорціям, конструктивному рішенню ліній, вузлів, деталей, за використовуваними матеріалами (колір, фактура, відповідність призначенню виробу), зразку-еталону і вимогам нормативно-технічної документації.

Посадка виробу

  Виріб надягають на манекен, защібають, оправляють спинку, полички, борти, лацкани, комір  і рукава.
  Посадку виробу верхнього одягу без бортів, легкого одягу, білизняних виробів перевіряють одночасно з перевіркою якості виготовлення усього виробу.
  При перевірці з'єднання коміра з горловиною вимірюють відстань від середнього шва нижнього коміра до кута плечового шва і горловини спинки, далі від плечового шва до уступу лацкана.
  Засіб перевірки зразок-еталон, манекен, лінійка, рулетка.
  Ознака, що характеризує якість виробу відповідність зразку-еталону.
  - не  повинно бути заломів, складок,  зморщок і перекосів;
   - полички не повинні розходитися чи заходити одна за одну більше, ніж це передбачено моделлю;
  - борти  не повинні бути деформовані;
  - кути коміра і лацканів не повинні відгинатися;
  - комір  не повинен бути перекошений;
   - горловина не повинна бути  розтягнута чи зайве посаджена;
   - комір повинен щільно прилягати до горловини і закривати шов ушивання в горловину в тих виробах, де це передбачено зразком-еталоном;
   - лінія перегину лацканів не  повинна бути нижче чи вище  встановленого зразком-еталоном;
   - рукави не повинні мати відхилення вперед чи назад,посадка рукавів по проймах повинна бути розподілена відповідно до зразка-еталона;
   - сторони шліци не повинні розходитися чи заходити одна на одну більше, ніж це передбачено зразком-еталоном, верхня сторона шліца повинна щільно прилягати до нижнього;
      -верх виробів, підкладка, прокладки не повинні бути деформовані в результаті укорочення чи перекосу.
    Наявність дефектів зовнішнього вигляду матеріалів
  Перевіряють зовнішнім оглядом з боку верха  і підкладки, включаючи закриті  частини виробу, керуючись вимогами стандартів на сортність готових виробів.
  Засіб перевірки зразок-еталон на матеріали, лінійка, рулетка, текстильна лупа.
  Ознака, що характеризує якість виробувідповідність вимогам нормативно-технічної документації.
Симетричність форми і розташування парних деталей
  Сполучають  парні деталі і вимірюють їх. Симетричність бортів перевіряють шляхом додавання бортів, сполучаючи кінці уступів, верхні краї лацканів і нижні кути бортів, одночасно перевіряють симетричність розташування петель і ґудзиків.
  Симетричність, форму кінців коміра і рівність лінії відльоту перевіряють складанням коміра посередині, сполучаючи при цьому плечові шви.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.