На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Поняття купвельної спроможност валюти, теоря довгострокового рвноважного обмнного курсу, заснованого на вдносних рвнях цн двох країн. Розрахунок обмнного курсу по паритету купвельної спроможност, закон єдиної цни, поняття споживчий кошик.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Междун. отношения. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


16
Паритет купівельної спроможності

Студент 11 групи IV курсу
ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана
Соколовський Андрій
Київ - 2010
Вступ
Паритет купівельної спроможності (ПКС) - це теорія довгострокового рівноважного обмінного курсу, заснованого на відносних рівнях цін двох країн. Ідея належить школі Salamanca (Саламанка), 16 століття, і була розроблена в її сучасній формі Gustav Cassel (Густав Кассель) в 1918 році. Концепція заснована на "законі єдиної ціни" - ідеї, що за відсутності трансакційних витрат, ідентичні товари матимуть однакові ціни на різних ринках. Однак коливання обмінного курсу по ПКС виникають в основному через різні темпи інфляції економік двох країн. Крім мінливості, спостерігаються постійні відхилення ринку і обмінних курсів ПКС, наприклад ціни на товари і послуги, що не є об'єктом міжнародної торгівлі, як правило, нижче там, де доходи населення нижче.
В основі концепції ПКС лежить поняття купівельної спроможності валюти: спроможності грошей (валюти) обмінюватися на блага. Ці блага поділяються на групи, у межах яких і визначається ПКС. Структуризація благ необхідна через значну їх диференціацію та неоднорідність. Для розгорнутих міжнародних зіставлень прийнято користуватися значеннями ПКС і рівнем відносних цін, що розраховується по великій сукупності товарів і послуг, максимальною мірою відбиває структуру виробництва та споживання в порівнюваних країнах. Однак такого роду розрахунки дуже трудомісткі, і їх результати стають доступними для використання лише після значного проміжку часу. ПКС і обмінний курс є досить самостійними показниками. ПКС є статистичною, чисто розрахунковою величиною. ПКС відображає результат сформованої економічної ситуації. Обмінний курс є практичним економічним інструментом поточної політики. Тому спостерігаються розбіжності між ПКС і обмінним курсом.
Версії ПКС
ПКС має декілька версій. У своїй "абсолютної" версії, купівельна спроможність різних валют є однаковою для даного кошика товарів. У "відносній" же версії, різниця у швидкості зміни цін у країні і за кордоном - тобто різниця в темпах інфляції - рівна знеціненню або зміцненню обмінного курсу. Обидві гіпотези припускають повернення реального валютного курсу до деякого рівня, який залежить від тієї стадії розвитку, на якій знаходиться дана країна. Альтернативною концепцією а ПКС ефективних ринків, що розглядає паритет з іншої позиції - позиції капіталу.
Основою для аналізу в рамках теорії ПКС є поняття «споживчого кошика», тобто однакового в різних країнах набору товарів. Виходячи з цього, курси валют визначаються виходячи з цін цього «споживчого кошика». Очікується, що зміни в рівні інфляції повинні бути нейтралізовані такої ж сили, але протилежного спрямування, змінами ціни «споживчого кошика».
Абсолютний ПКС
Історично найстарша версія ПКС, що тепер називається абсолютним ПКС, має наступне формулювання: деякий еталонний кошик товарів, куплений в двох країнах, повинен коштувати однаково при переведенні вартості цього кошика в єдину валюту за поточним курсом. Встановлення ПКС на ринку відбувається внаслідок міждержавного товарного арбітражу, тобто покупки товарів в одній країні за низькими цінами і продажу їх в іншій країні за вищими цінами.
Якщо один і той же товар коштує 2 долари в США і 2 євро в Європі, то відповідно до теорії рівності купівельних спроможностей валют, курс євро до долара має бути 1:1. Якщо ж в даний час середній курс - 1.16 доларів за 1 євро, то говорять, що долар "недооцінений», а євро «переоцінений». Ця теорія говорить, що курс валют повинен прагнути в бік 1:1.
Абсолютний ПКС ніколи не спостерігається в реальності через наявність трансакційних витрат перевезення товарів з країни в країну. Це робить товарний арбітраж між країнами у більшості випадків неможливим. Інший недолік - вона застосовується тільки до обмеженого стандартного набору товарів, але не до послуг, де мають місце значні різниці в цінах. Більше того, існує багато чинників, що впливають на курси валют, крім різниці валютних курсів. Серед них прес-релізи та звіти про стан економіки, ринки активів, політичні події і розстановки політичних сил.
Відносний ПКС
Інша версія ПКС називається відносною і стверджує, що темп приросту валютного курсу за деякий період часу дорівнює різниці темпів інфляції у вітчизняній і зарубіжній економіках за даний період часу. Відносний ПКС не стверджує, що вартість кошика товарів за кордоном і у країні повинна бути однаковою при переведенні в одну валюту, але їх співвідношення, що називається реальним валютним курсом, має залишатися постійним. Реальний валютний курс, за своєю суттю, є відносна ціна, в найбільш загальному сенсі - ціна «внутрішніх» товарів (усередині країни) по відношенню до ціни «зовнішніх» товарів (на світових ринках або в країнах - торговельних партнерах). Таким чином, якщо номінальний обмінний курс є відносна ціна двох національних грошових одиниць, то реальний обмінний курс - це відносна ціна товарів у двох країнах.
Прикладом реального валютного курсу є ситуація двох країн, скажімо, у Великобританії споживчий кошик подорожчав на 7 відсотків, а в Швейцарії подешевшав на 1 відсоток. Тоді різниця курсів повинна скласти 8 відсотків, тобто швейцарський франк повинен подорожчати на вісім відсотків по відношенню до британського фунта стерлінгів, адже тепер на ту ж саму суму в Швейцарії можна купити більше товарів і послуг, а у Великобританії - менше. Значить, британська валюта стала слабшою, а швейцарського - зміцнилася.
Зазвичай у розвинених країнах кошик товарів коштує дорожче, ніж у країнах, що розвиваються. Це пояснюють різницею в рівнях доходу, багатства, якості споживаних товарів, рівні розвитку технології основних галузей та іншими факторами.
ПКС ефективних ринків
Є принципово інша версія ПКС, яку називають ПКС ефективних ринків. Виводиться дана версія з умови рівноваги на міжнародному ринку фінансових активів. Традиційно ПКС аналізують з точки зору балансу поточних операцій, тобто через ринки товарів і послуг між державами. Версії абсолютного та відносного ПКС засновані саме на цьому підході. На даний момент роль ринків товарів у переміщенні валюти між країнам набагато менша, ніж роль різних ринків капіталу. Інвестори активно купують іноземні активи, що призводить до виникнення валютних потоків, що багаторазово перевищують потоки оплати експорту та імпорту в світі. Не дивно, що більшу популярність серед економістів отримала інша версія ПКС, яка намагається зв'язати рівні цін в двох країнах і динаміку валютного курсу через умову рівноваги на світових ринках капіталу.
Основним висновком ПКС ефективних ринків є випадкове коливання реального валютного курсу, тобто така динаміка, коли майбутній приріст реального валютного курсу ніяк не пов'язаний з попередніми приростами. Випадково блукаючий процес не має такого рівня, до якого буде прагнути з плином часу на відміну від процесів, що відбуваються при абсолютному або відносному ПКС.
Емпіричні дослідження демонструють, що в короткостроковому періоді (до півтора року) саме ПКС ефективних ринків найкраще описує динаміку валютних курсів. У довгостроковому ж періоді у більшості країн є стаціонарний рівень реального валютного курсу. Тобто найкращою гіпотезою, яка описує динаміку валютного курсу в довгостроковому періоді, є відносний ПКС. Абсолютна версія ПКС зараз використовується в основному в декоративних цілях.
Застосування ПКС
Існує декілька різних підходів і методик до вимірювання ПКС: як прості, а іноді і жартівливі, так і складні, що потребують велику кількість статистичних досліджень. В залежності від цих підходів до визначення ПКС, розрізняють його застосовується.
Міжнародний долар
Найвідомішим і найбільш часто використовуваних за паритетом купівельної спроможності обмінним курсом є долар Geary-Khamis (Гирі-Хаміс) або міжнародний долар. Долар Geary-Khamis є гіпотетичною грошовою одиницею, що має таку ж купівельну спроможність, що і долар США в Сполучених Штатах на даний момент часу. Роки 1990 або 2000 часто використовується в якості базових років для порівнянь.
Вона заснована на двох концепціях паритетів купівельної спроможності (ПКС) валют і міжнародній середній ціні на товари. Долар Geary-Khamis показує, скільки коштує місцева грошова одиниця в межах кордонів країни. Він використовується, щоб зробити порівняння як між країнами, так і з плином часу. Наприклад, порівняння валового внутрішнього продукту на душу населення різних країн у міжнародних доларах, а не тільки на основі обмінних курсів, забезпечує більш об'єктивні критерії для співставлення рівнів життя. Він був запропонований Roy C. Geary (Рой С. Гирі) в 1958 році і створений Salem Hanna Khamis (Салем Ханна Хаміс) в 1970 році до 1972 року.
Термін, хоч і не в широкому застосуванні, іноді використовується міжнародними організаціями, такими як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд у своїх опублікованих статистичних даних.
Дані, наведені в міжнародних доларах, не можуть бути переведені у валюту іншої країни, використовуючи поточні ринкові обмінні курси, замість цього вони повинні бути перетворені за допомогою курс ПКС країни, який використовується в дослідженні.
Біг-Мак Індекс
Один з прикладів вимірювання ПКС є Біг-Мак Індекс, який популяризується журналом The Economist з 1986 року, що відслідковує ціни гамбургерів Біг-Мак у ресторанах McDonald в різних країнах. Якщо Біг Мак коштує US$4 в США і GBPЈ3 в Сполученому Королівстві, то обмінний курс по ПКС буде Ј3 за $4. Біг-Мак індекс імовірно корисний, тому що він заснований на добре відомому товарі, кінцева ціна якого легко відслідковуються в багатьох країнах та включає в себе витрати широкого спектру секторів місцевої економіки, такі як сільськогосподарські товари (яловичина, хліб, листя салату, сир), праця, реклама, витрати на оренду та нерухомість, транспорт і т.п. Проте, в деяких країнах з економікою, що розвивається, Біг-Мак не є основною дешевою їжею, як це є на Заході. Хоч цей показник і не ідеальний, але він надає розуміння і простий приклад ПКС.
Коригування по ПКС
Обмінний курсу відображає цінність угоди торгівлі товарами між країнами, на відміну від товарів, що не приймають участь у міжнародній торгівлі, тобто товарів, вироблених для домашнього використання. Крім того, торгівля валютами відбувається в інших цілях, ніж торгівля товарами та послугами, наприклад, для покупки капітальних активів, ціни на які змінюються сильніше, ніж на фізичні товари. Крім того, різна відсоткова ставка, спекуляції, хеджування або інтервенції центральних банків можуть впливати на валютний ринок.
Метод ПКС використовується в якості альтернативи для коригування можливої статистичної похибки. Найзначнішим дослідницькою інституцією у галузі ПКС є Університет Песильванії, США. Вчені цього університету розробляють і збирають інформацію у так званій Penn World Table, що являє собою набір даних національних рахунків для вимірювання реального ВВП (на душу населення) з відповідними відносними рівнями цін у різних країнах і з плином часу. Послідовні поповнення зібрали дані майже 190 країн з 1950 по 2005 роки, які складаються з демографічних даних та оцінок капітальних фондів. The Penn World Table є джерелом, що широко цитується, при коригуванні по ПКС, і так званий Пенн ефект відображає систематичні помилки у використанні обмінного курсу для підраховування даних країн.
Наприклад, якщо курс мексиканського песо падає вдвічі в порівнянні з доларом США, мексиканський валовий внутрішній продукт падає у доларах також удвічі. Однак, цей обмінний курс є результатом міжнародної торгівлі і фінансових ринків. Це не обов'язково означає, що мексиканці стали біднішими в два рази, якщо доходи і ціни, що вимірюються в песо залишаються тими ж, вони будуть не в гіршому положенні, припускаючи, що імпортні товари не є суттєвими для якості життя людей. Вимірювання доходів у різних країнах з використанням ПКС дозволяє уникнути цієї проблеми.
ПКС особливо корисний, коли офіційний обмінний курс штучно маніпулюється урядами. Країни з сильним державним контролем економіки іноді дотримуються офіційних обмінних курсів, які роблять їх власну валюту штучно сильнішою. На відміну від цього, курс валюти на чорному ринку набагато слабший. У таких випадках ставка ПКС, ймовірно, є найбільш реалістичною основою для економічного порівняння.
Розрахунок обмінного курсу по ПКС є доволі спірним через труднощі, які виникають при виборі співставного для обох країн кошика товарів для порівняння купівельної спроможності. Оцінка за ПКС ускладнюється тим, що країни не просто відрізняються рівнем цін, а, швидше, різниця цін на продукти харчування може бути більша, ніж різниця в цінах на житло, а також менше, ніж різниця на дозвілля. Люди в різних країнах зазвичай споживають різний кошик товарів. Необхідно порівняти вартість кошика товарів і послуг з використанням індексу цін. Це важке завдання, бо купівельні моделі і, навіть, товари, що продаються, відрізняються у різних країнах. Таким чином, необхідно внести поправки на відмінності в якості товарів і послуг. Додаткові статистичні труднощі виникають із багатостороннім зіставленням, коли (як це зазвичай і буває) порівнюється більше ніж дві країни.
Концептуальні підходи до ПКС
Закон єдиної ціни
Абсолютний ПКС тісно пов'язаний із Low of one price (законом єдиної ціни) (ЗЄЦ), який, у застосуванні до міжнародної торгівлі, можна сформулювати наступним чином:
Ціни ідентичних товарів у різних країнах при переведенні їх у єдину валюту повинні бути рівні в кожен момент часу.
Наведена формулювання передбачає відсутність обмежень на торгівлю і транспортних витрат, - у даному випадку ЗЄЦ означає відсутність и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.