На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Обчислення середньорчних показникв динамки. Визначення рвних рядв вдсутних в таблиц ланцюгових характеристик динамки. Визначення абсолютної змни витрат на виробництво в цлому та за рахунок окремих факторв, грошових витрат на виробництво.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Математика. Добавлен: 20.11.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


20

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни "Статистика”

I. Завдання 1. Ряди динаміки

Задача 1

Видобуток різних видів палива в Україні за 1996-2001рр. характеризується даними:

Рік
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Нафта,млн.т.
4,1
4,1
3,9
3,8
3,7
3,7
Натуральний газ,млрд.м
18.4
18,1
18,0
18,1
17,9
18,3
Вугілля
70,5
76,9
77,2
81,8
81,0
83,9
Для кожного динамічного ряду обчисліть середньорічні показники динаміки (середньорічний абсолютний приріст, середньорічний темп росту та середньорічний темп приросту). Провести порівняльний аналіз показників.

Задача 2

Використовуючи взаємозв'язок показників динаміки, визначите рівні ряди (виробництво електроенергії в Україні за 1996-2001рр.) і відсутні в таблиці ланцюгові характеристики динаміки:
Рік
млрд. кВт год
Ланцюгові
показники динаміки
Абсолютний при-ріст,млрд.
кВт год
Темп росту, %
Темп приросту,%
1996
183,0
Х
х
х
1997
-5,0
1998
97,1
1999
-0,4
2000
99,6
2001
1,6

Задача 3

Графа 8, 9
Дані по деяких показниках за 12 місяців попереднього року.
Місяць
Кількість
народ-
жених,
тис.осіб
Кількість
помер-
лих,
тис.осіб
Кількість
зареє-
строваних
шлюбів,
тис.
Кількість
зареє-
строваних
розлучень,
тис.
Грошові
доходи
населен-
ня,
млн.грн.
Грошові
витрати
населен-
ня,
млн.грн.
Перевезення пасажирів залізнич-
ним транс-
портом,
млн.осіб
Переве-
зення пасажи-
рів ав -
тотранс-
портом,
млн.осіб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
28,8
60,6
11,2
15,0
7121
5967
42,4
229,9
II
32,3
66,4
15,6
15,4
6293
6393
43,2
222,3
III
32,0
55,4
24,8
14,6
7397
7040
44,2
218,9
IV
34,3
54,4
26,6
16,1
7608
6972
46,1
212,5
V
33,5
53,6
32,4
17,1
8456
7875
45,2
210,6
VI
33,8
54,3
39,7
15,5
7386
7878
42,7
208,8
VII
34,3
63,9
29,7
18,5
7737
8457
39,2
215,5
VIII
32,3
61,5
28,1
20,2
7907
7884
39,8
217,3
IX
29,9
64,9
15,4
19,2
10000
8257
44,8
227,1
X
29,6
69,9
17,9
15,9
6182
7002
39,5
214,8
XI
30,8
59,1
25,6
16,1
7397
7053
39,3
208,5
XII
31,8
63,2
14,1
17,0
8345
7867
39,9
228,2
За наведеними даними для кожної з вказаних ознак:
1) визначте індекси сезонності на основі постійної середньої;
2) оцініть амплітуди сезонних коливань і представте їх графічно;
3) порівняйте інтенсивність сезонності між вказаними ознаками.
Зробіть висновки.
Розв'язання:
Задача 1
Розрахунок середньорічних показників динаміки виконується за допомогою ПЕТ MS Excel.
Рік
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Нафта, млн.т.
4,1
4,1
3,9
3,8
3,7
3,7
Натур. газ млрд. куб.м
18,4
18,1
18
18,1
17,9
18,3
Вугілля млн.т.
70,5
76,9
77,2
81,8
81
83,9
Розрахунок середньорічного абсолютного приросту
Ланцюгові абс. прирости
1996
1997
1998
1999
2000
2001
середньорічний абс. приріст
Нафта, млн.т.
0
-0,2
-0,1
-0,1
0
-0,08
Натур. газ млрд. куб.м
-0,3
-0,1
0,1
-0,2
0,4
-0,02
Вугілля млн.т.
6,4
0,3
4,6
-0,8
2,9
2,68
Розрахунок середньорічного темпу росту
Ланцюгові темпи росту
1996
1997
1998
1999
2000
2001
середньорічний темп росту
cередньо-
річний
темп
приросту
Нафта, млн.т.
1,000
0,951
0,974
0,974
1,000
0,980
-0,020
Натур. газ млрд. куб.м
0,984
0,994
1,006
0,989
1,022
0,999
-0,001
Вугілля млн.т.
1,091
1,004
1,060
0,990
1,036
1,035
0,035
Середньорічний абсолютний приріст розраховується як середнє арифметичне ланцюгових абсолютних приростів по роках
де - абсолютний приріст і-го періоду, n - число періодів, Y0, Yn - початковий і кінцевий показники відповідно. Розрахунок показано у таблиці:
Розрахунок середньорічного абсолютного приросту
Ланцюгові абс. Прирости
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Середньо-
річний абс.
приріст
Нафта, млн.т.
0
-0,2
-0,1
-0,1
0
-0,08
Натур. газ млрд. куб.м
-0,3
-0,1
0,1
-0,2
0,4
-0,02
Вугілля млн.т.
6,4
0,3
4,6
-0,8
2,9
2,68
Середньорічний темп росту розраховується як середнє геометричне ланцюгових темпів росту по роках
де - темп росту і-го періоду, n - число періодів, Y0, Yn - початковий і кінцевий показники відповідно.
Разом з середньорічним темпом росту розраховується і середньорічний темп приросту за формулою
Розрахунок середньорічних темпів росту та середньорічних темпів приросту показано у таблиці:
Ланцюгові темпи росту
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Середньорічний темп росту
Середньо-
річний
темп приросту
Нафта, млн.т.
1,000
0,951
0,974
0,974
1,000
0,980
-0,020
Натур. газ млрд. куб.м
0,984
0,994
1,006
0,989
1,022
0,999
-0,001
Вугілля млн.т.
1,091
1,004
1,060
0,990
1,036
1,035
0,035
Аналіз показників
За підсумком 6 років, з 1996 по 2001 рр., спостерігається зменшення обсягів видобутку нафти та натурального газу. Загальне зменшення по нафті склало 0,4 млн.т, а по газу - 0,1 млрд. куб. м. Середньорічне зменшення обсягу видобутку нафти становить 0,08 млн. т на рік, а середньорічне зменшення обсягу видобутку газу - 0,02 млрд. куб. м на рік. При цьому обсяги видобутку постійно, за виключенням останнього 2001 р., зменшувались, а обсяги видобутку газу коливались, причому в останньому році мало місце збільшення, що дозволяє говорити про позитивну динаміку, хоча в середньому спостерігається зменшення обсягу видобутку. Темпи росту (в даному випадку - спадання) дорівнюють: по нафті 98%, по газу 99,9%. Відповідні темпи приросту (зменшення) склали: по нафті: -2%, по газу: -0,1%.
В той самий час мало місце стабільне зростання обсягів видобутку вугілля з середньорічним абсолютним приростом 2,68 млн. т. Відповідний середньорічний темп росту становить 103,5%, середньорічний темп приросту - +3,5%. Абсолютний приріст видобутку склав 13,4 млн.т.
Задача 2

Відсутні рівня ряду і ланцюгові характеристики динаміки розраховуються на основі формул для визначення ланцюгових характеристик.
1) Наступний рівень ряду Ys+1 розраховується за відомими поточним рівнем Yi і відомим абсолютним приростом за формулою
2) Поточний рівень ряду Yi розраховується за відомими попереднім рівнем Ys-1 і відповідним темпом росту ki, вираженим і відсотках, за формулою
3) Темп росту ki для i-го року, виражений у відсотках, дорівнює
4) Абсолютний приріст розраховується за відомими послідовними рівнями ряду Ys-1 та Yi:
5) Темп приросту Ті (у відсотках) при відомому відповідному темпові росту ki дорівнює
де темп росту ki виражений у відсотках,
а темп росту ki при відомому темпові приросту Ті (у відсотках) дорівнює
Розрахунок відсутніх рівнів ряду і ланцюгових показників динаміки виконується за допомогою ПЕТ MS Excel. и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.