На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Проектирование зубчатой передачи редуктора

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 22.08.2012. Сдан: 2010. Страниц: 8. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра опору матеріалів 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до розрахунково-графічної  роботи з
основ конструювання 

ВИЗНАЧЕННЯ  КІНЕМАТИЧНИХ І СИЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИВОДУ  СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРА.
 ПРОЕКТУВАННЯ  ЗУБЧАСТОЇ ПЕРЕДАЧІ РЕДУКТОРА 
 
 
 
 

Виконав студент _____________  ______   “__” _______ 2008 р.
                                 (Прізвище І. Б.)      (Підпис)      (Дата)            
                   групи     ___________________ 
 

Викладач  _______________  ______   “__” _______ 2008 р.
                              (Прізвище І. Б.)      (Підпис)     (Дата)              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Донецьк 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗМІСТ 

  Вступ 4
1 Визначення  основних параметрів приводу стрічкового конвеєра 5
1.1 Попередній  розрахунок основних параметрів приводу  стрічкового конвеєра 5
1.2 Вибір електродвигуна 5
1.3 Остаточний  розрахунок основних параметрів приводу  стрічкового конвеєра 7
2 Проектування  коліс циліндричної зубчастої передачі редуктора 8
2.1 Вибір матеріалу  і призначення твердості та виду термічної обробки зубів  коліс 8
2.2 Визначення  граничних і допустимих напружень  для  розрахунку зубів коліс на міцність 8
2.3 Проектний розрахунок зубчастих коліс 8
2.4 Перевірочний  розрахунок зубів коліс зубчастих  передач на згинaльну і контактну  витривалість 10
3 Список використаної літератури 13
3.1    

                                                       ВСТУП

 
 Відповідно  до завдання 1 ДМ проводиться розрахунок основних кінематичних і силових параметрів приводу стрічкового конвеєра. Кінематична схема привода наведена на рис. 1.
 Привод призначений  для надання обертального руху ведучому барабану 5 стрічкового конвеєра з заданим тяговим зусиллям F і швидкістю v стрічки 6. Рух передається до барабана від електродвигуна 1 через клинопасову передачу 2, одноступінчастий циліндричний редуктор 3 і муфту 4. У процесі виконання контрольної роботи необхідно: розрахувати кінематичні і силові параметри привода, спроектувати зубчасту передачу редуктора і виконати робоче креслення колеса передачі.
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Кінематична  схема привода стрічкового конвеєра:

  1 – електродвигун; 2 – клинопасова передача;
  3 – редуктор; 4 – муфта; 5 – барабан; 6 – стрічка 

      Вихідні характеристики привода
1. Тягове зусилля стрічки F = 7,5 кН
2. Швидкість стрічки   v =  1,72 м/с
3. Діаметр барабана   D =  0,42 м
4.  Коефіцієнт перевантаження kп = 1,4
5. Вимоги до габаритів привода                                     нежорсткі
6. Тип передачі                                                                 прямозуба
 
 
 
 
 
                    1 ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИВОДУ
    СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРА
      1.1 Попередній розрахунок основних  параметрів приводу стрічкового конвеєра
      Необхідна потужність на виході (на валу барабана)
      Pвих = F v  = 7,5 • 1,72 = 12,9 кВт
      Кутова  швидкість барабана
        

      ККД привода
      ?пр =  ?пас  ?зп  =  0,95 • 0,97 = 0,92 ,
де ?пас = 0,95 – ККД пасової передачі
?зп = 0,97 – ККД прямозубої передачі.
      Попереднє значення передаточного числа привода
uпр?= uпасuзп?  = 3 ? 3 = 9,
де uпас?  = 3 – передаточне число пасової передачі
uзп?  = 3 - передаточне число прямозубої передачі.
      Необхідне значення потужності на валу електродвигуна

      Необхідна кутова швидкість електродвигуна

Необхідна частота  обертання електродвигуна 

 

     1.2 Вибір  електродвигуна
     По  необхідній потужності і частоті  обертання підбирається електродвигун 4A180M843
  Технічні характеристики електродвигуна приведені в табл. 1.     Таблиця 1. Технічні характеристики електродвигуна
Тип електродвигуна Номінальна  потужність, кВт Частота обертання, об/хв Tпуск/Tном
4A200M843 15 730 1,2
 
  Перевірка електродвигуна на можливість запуску при максимальному навантаженні.
   
 

   Умова запуску не виконується. Тому приймається електродвигун 4A180M8У3.
   
   
   
     Таблиця 2. Технічні характеристики електродвигуна
Тип електродвигуна Номінальна  потужність, кВт Частота обертання, об/хв Tпуск/Tном
4A200M8У3 18,5 735 1,2
 
  Перевірка електродвигуна на можливість запуску при максимальному навантаженні.
                                                      

   Ескіз електродвигуна приведений на рис.2. Геометричні  параметри електродвигуна приведені в табл. 3
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 

Рисунок 2 – Ескіз електродвигуна 

      Таблиця 3 -  Габаритні, настановні і приєднувальні розміри електродвигуна 4A200M8У3
l30 h31 d30 l1 l10 l31 d1 d10 b1 b10 h h1 h5 h10
760 535 450 110 267 133 60 19 18 318 200 10 59 25
 
  1.3 Остаточний  розрахунок основних параметрів  привода стрічкового конвеєра
      Кутова  швидкість ротора електродвигуна  

 

      Дійсне значення передаточного числа привода 

      
 

      Приймається остаточне значення передаточного  числа зубчастої передачі uзп = 3.
      Остаточне значення передаточного числа пасової  передачі
      

      Кутова  швидкість шестірні
      
 

      Обертаючий  момент на валу шестірні
      

      Кутова  швидкість колеса
      

      Обертаючий  момент на валу колеса
      

      Результати  розрахунку зведені в табл. 3.
      Таблиця 4. Кінематичні і силові параметри привода
Ланка uпр uпас uзп ? , рад/с T , кН ? м
Шестерня 9,38 3,13 3 24,58 0,54
Колесо 8,2 1,62 Проектування коліс  циліндричнОЇ зубчастОЇ  передачІ редуктора

  2.1 Вибір матеріалу  і призначення твердості та  виду термічної обробки зубів  коліс

      Відповідно  до нежорстких вимог до габаритів привода для редукторів загального призначення приймається матеріал для зубчастих коліс сталь 45 з термічною обробкою – об'ємне загартування з твердістю поверхонь зубів шестерні  і колеса 180 HB 

  2.2 Визначення граничних  і допустимих напружень для  розрахунку зубів коліс на міцність
      Граничні  напруження згинальної витривалості при  об'ємному загартуванні приймаються
s0F = 2 HB +70 = 180 ? 2 + 70 = 430 МПа
 
      Граничні  напруження контактної витривалості
s0H = 1,8 HB = 1,8 ? 180 = 324 МПа.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.