На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Сталий розвиток туризму в Португалї

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 22.08.2012. Сдан: 2011. Страниц: 6. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ  ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ГЕОГРАФІЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 
 
 
 
 

Сталий  розвиток туризму  в Португалії 
 
 

             Реферат
         з дисципліни «Наукові основи сталого  розвитку туризму» 

         Виконала
             студентка 2 курсу  магістратури
         групи «Міжнародний туризм»
             Шипова Дар’я 
         
         
         
         
         

          Київ – 2010
План
Вступ
  Загальна інформація про індустрію туризму і подорожей Португалії.
  Пріоритетні напрями розвитку туризму.
  Політика в галузі сталого розвитку Португалії.
  Методи для забезпечення сталого розвитку Португалії.
  Особливості сталого розвитку туризму в Португалії
Висновок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вступ
     Термін «сталий розвиток» є офіційний український відповідник англійського терміну “англ. sustainable development”, дослівний переклад якого з урахуванням контексту може бути «життєздатний розвиток» а за сенсом - «самопідтримуваний розвиток», інколи тлумачать як всебічно збалансований розвиток. За визначенням Комісії ООН зі сталого розвитку, його мета — задовольняти потреби сучасного суспільства, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Теорія сталого розвитку є альтернативою парадигмі економічного зростання, яка ігнорує екологічну небезпеку від розвитку за екстенсивною моделлю.
     Автором інноваційної економічної теорії сталого розвитку, системно висвітленої в монографії «Поза зростанням: економічна теорія сталого розвитку» (“англ. Beyond Growth. The Economics of Sustainable Development”), є провідний дослідник економічних аспектів забруднення довкілля, колишній економіст Світового банку Дейлі Ґерман. Спираючись на визначення Комісії ООН та науковий аналіз, Ґ. Дейлі логічно тлумачить термін «сталий розвиток» як означення гармонійного, збалансованого, безконфліктного прогресу всієї земної цивілізації, груп країн (регіонів, субрегіонів), а також окремо взятих країн нашої планети за науково обґрунтованими планами (методами системного підходу), коли в процесі неухильного інноваційного інтенсивного (а не екстенсивного) економічного розвитку країн одночасно позитивно вирішується комплекс питань щодо збереження довкілля, ліквідації експлуатації, бідності та дискримінації як кожної окремо взятої людини, так і цілих народів чи груп населення, у тому числі за етнічними, расовими чи статевими ознаками. Сталий розвиток — це керований розвиток. Основою його керованості є системний підхід та сучасні інформаційні технології, які дозволяють дуже швидко моделювати різні варіанти напрямків розвитку, з високою точністю прогнозувати їхні результати та вибрати найбільш оптимальний.
     Ряд теоретиків і прихильників сталого розвитку вважають його найбільш перспективною ідеологією 21 століття і навіть усього третього тисячоліття, яка, з поглибленням наукової обґрунтованості, витіснить усі існуючі світоглядні ідеології, як такі, що є фрагментарними, неспроможними забезпечити збалансований розвиток цивілізації.
   Парадигма сталого розвитку включає в себе вимоги до захисту довкілля, соціальної справедливості та відсутності расової й національної дискримінації.
   Важливе значення також має сталий розвиток туризму, як складова всебічного стійкого розвитку країни. У Португалії багато уваги приділяється сталому розвитку туризму, так як індустрія туризму  і подорожей є однією з пріоритетних галузей економіки держави. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Загальна  інформація про індустрію туризму і подорожей Португалії.
  Площа Португалії: 91,620 км кв.
  Населення: 10 705 тис.
Табл. 1. Місце туристичної галузі Португалії у світі та Європейському регіоні.
Показники Місце туристичної галузі Португалії у  світі  (серед  181 країни)
Місце туристичної галузі Португалії у  Європейському Союзі (серед 27 країн)
Абсолютний  розмір ринку туристичних послуг 28 11
Відносний внесок в національну економіку 41 6
Прогнозований приріст 131 14
 
Табл. 2.
2010 Ключові показники 10-річний прогноз
14,4% ВВП Очікується, що частка Туризму у ВВП країни підніметься  із 14,4% (EUR 24,2 млрд. або $35,8 млрд.) у 2010 р. до 16,9% (EUR 43,7 млрд. або $57 млрд.) у 2020 р.
1,9% Приріст ВВП Приріст реального  ВВП країни в галузі Туризму складатиме 1,9% у 2010 та в середньому 4% щороку протягом наступних 10 років.
 
18,8% Зайнятість Частка зайнятих у сфері туризму підніметься  з 18,8% (943 тис. робочих місць або 1 з  кожних 5,3 робочих місць) у 2010 р. до 23,2% (1 199 тис. робочих місць або 1 з кожних 4,3 робочих місць) у 2020 р.
 
14,9% Прибутки  від туризму Очікується, що прибутки від міжнародного туризму  складуть 14,9% від загальних прибутків (EUR8,8 млрд. або $13 млрд.) у 2010 р., і піднімуться до EUR18,1 млрд. або $23,6 млрд. (15,3%) у 2020 р.
 
13,8% Інвестиції У 2010 р. інвестиції в туристичну галузь складають EUR5,1 млрд. або $7,6 млрд. (13,8% від всіх інвестицій). У 2020 р. цей показник має сягнути 14,3% - EUR8,8 млрд. або $11,5 млрд.
 
 
 
Табл. 3. Основні показники індустрії туризму і подорожей Португалії, EURO млрд.
Сфери діяльності 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2020*
Приватні  подорожі 9,4 9,5 10,0 10,4 10,1 10,4 17,4
Діловий туризм - корпоративний
- державний1
2,5 2,0
0,5
2,6 2,1
0,5
2,6 2,1
0,5
2,7 2,2
0,5
2,5 2,0
0,5
2,5 2,0
0,5
4,1 3,3
0,8
Державні  витрати  - індивідуальні2
- колективні3
 
1,1 0,8
 
1,2 0,8
 
1,2 0,8
 
1,2 0,9
 
1,2 0,9
 
1,3 0,9
 
1,8 1,3
Капіталовкладення 5,0 4,2 4,8 6,1 4,8 5,1 8,8
Експорт від туристів4 7,2 8,3 9,4 9,6 8,4 8,8 18,1
Експорт (не туристичний)5 1,9 2,0 2,1 2,2 1,8 2,0 4,1
Споживання  індустрії туризму і подорожей6 20,2 21,5 23,2 23,9 22,2 22,9 41,5
Попит на туризм і подорожі7 27,9 28,5 31,0 33,0 29,7 30,9 55,6
Індустрія туризму і подорожей у ВВП 8,5 9,1 9,8 10,1 9,5 9,7 17,9
Індустрія туризму і подорожей і пов’язані  галузі з нею галузі економіки  у ВВП 21,9 22,2 24,2 25,9 23,4 24,2 43,7
Зайнятість  в індустрії туризму і подорожей (тис.) 370,7 376,7 389,0 397,3 379,2 376,7 491,2
Зайнятість  в індустрії туризму і подорожей  і в пов’язаних з нею галузях економіки (тис.) 973,2 937,1 966,9 1029,3 945,4 942,6 1198,8
*прогнозовані  дані
1- державні витрати на товари і послуги (транспорт, проживання, продукти харчування, розваги і т.д.), якими користуються державні службовці під час ділових подорожей.
2- ця категорія формально називається «неринкові (індивідуальні) послуги» і включає в себе витрати державними установами на послуги сфери туризму і подорожей, які надаються іноземцям (наприклад, культурні програми, музеї, національні парки, прикордонна служба).
3- ця категорія формально називається «неринкові (колективні) послуги» і включає в себе витрати державних закладів на послуги, пов’зані з туризмом і відпочинком, але на ті, що не відносяться безпосередньо до окремого іноземця (наприклад, стимулювання туризму, утримання адміністрації аеропортів і служб безпеки, санітарно-гігієнічне обслуговування туристичних дестинацій і курортів і т.д.) – здійснюються суспільством в цілому.
4- ця категорія включає в себе витрати іноземців на товари і послуги в даній країні.
5- споживчі товари (одяг, електроніка, паливо), які експортуються виключно з метою продажу іноземцям, а також капітальні товари (літаки або кораблі), які експортуються для використання постачальниками послуг в індустрії туризму і подорожей.
6- загальні витрати у сфері туризму і подорожей на товари і послуги, які здійснюються іноземцями або від імені іноземців у даній країні.
7- номінальний агрегований показник активності туристської галузі в національній економіці.
Табл. 4. Місце Португалії за розвитком туристичної галузі у світі  

  2010 2020
  За абсолютним розміром галузі За відносним  внеском у національну економіку За середнім щорічним приростом За абсолютним розміром галузі За відносним  внеском у національну економіку За середнім щорічним приростом
Приватні  подорожі 28 50 104 33 58 143
Діловий туризм 33 --- 105 36 --- 145
Державні  витрати  22 49 152 22 51 170
Капіталовкладення 24 48 16 32 51 137
Експорт від туристів 25 64 51 28 49 87
Експорт (не туристичний) 45 46 33 46 44 94
Попит на туризм і подорожі 29 --- 50 34 --- 134
Індустрія туризму і подорожей у ВВП 24 39 74 26 37 123
Індустрія туризму і подорожей і пов’язані  галузі з нею галузі економіки  у ВВП 28 41 57 32 37 131
Зайнятість  в індустрії туризму і подорожей 32 32 91 32 27 70
Зайнятість  в індустрії туризму і подорожей  і в пов’язаних з нею галузях економіки 35 31 74 34 30 82
 
     Протягом  останніх років у всіх секторах галузі туризму спостерігалось зростання. Лише у 2009 р. через світову фінансову  кризу дещо зменшились показники, що характеризують галузь туризму і  подорожей. Але на наступні 10 років  прогнозується значне покращення ситуації на туристичному ринку Португалії (табл. 4). [1] 

   Пріоритетні напрями розвитку туризму.
     Португалія  має всі необхідні ресурси  - клімат, природні та культурні ресурси – для зміцнення і розвитку 10 стратегічних продуктів туризму: сонце і пляж, культурний та ландшафтний туризм, тури вихідного дня, діловий та інсентів туризм, кемпінги, круїзи, лікувально-оздоровчий туризм, гольф, відпочинок у приватних закладах розміщення та в готельних комплексах, а також гастрономічні та винні тури.
     Просування  цих продуктів включає в себе розвиток структурованих, визначних та інноваційних пропозицій, як на національному рівні, так і на регіональному рівні.
     В залежності від ресурсів та визначних  факторів, такі пропозиції, як пляжний  відпочинок та тури вихідного дня, мають  лише короткострокову перспективу. Важливу роль тут відіграє сезонність. Особлива увага приділяється покращенню інфраструктури та іміджу регіону Альгарве, який є найбільш популярною туристичною дестинацією.
     На  додаток до Азорських островів, який вже має досить високий рівень розвитку туристичної галузі, важливе значення має розробка 6 нових туристичних полюсів - Дору, Серра-да-Ештрела, Оест, Алкуева, Літораль, Алентежу і Порту-Санту - з урахуванням їх специфічних та визначних ресурсів, з тим щоб сприяти 
розвитку внутрішнього та міжнародного туризму. Це дасть можливість диверсифікації туристичну пропозицію. 

     У той же час необхідно гарантувати здійснення стійкої моделі розвитку. 
Зміцнення авіасполучень з основними туристичними центрами буде мати 
значний вплив на зростання туристичних потоків. Пріоритетна увага повинна приділятися видаленню прогалин у прямих зв'язках між основними аеропортами Португалії і зовнішнім ринком, з метою зменшення сезонності.
 

   Політика  в галузі сталого розвитку Португалії
     Загальна  стратегія сталого розвитку Португалії полягає у розвитку та моніторингу великих об’ємів практики та процедур на трьох рівнях: економічному, соціальному та природоохоронному.
     У рамках політики сталого розвитку Португалія активно приймає участь у великій  кількості міжнародних організацій, діяльність яких пов’язана із використанням найкращого досвіду у сфері сталого розвитку. Португалія прийняла принципи сталого розвитку відповідно до Світового пакту ООН, Хартії соціальної відповідальності Міжнародної мережі спілок, Хартії сталого розвитку Європейської Асоціації Телекомунікацій, і є членом Бізнес-ради Португалії зі сталого розвитку.
   Витрати Португалії на охорону навколишнього  середовища призвели до покращення роботи заводів з переробки стічних  вод та контролювання утилізації сміття. Однак, економічне зростання, промисловий  розвиток та міграції у напрямку узбережжя  та міст ускладнили пошук рішень, створюючи  нові проблеми навколишнього середовища, особливо на континентальній частині  Португалії. Це вплинуло на якість життя  та туристичну галузь. На сучасному  рівні зменшення забруднення  навколишнього середовища та контролювання витрат перед Португалією постають складні проблеми:
  підтримувати сталий розвиток в умовах відносно стрімкого економічного розвитку;
  и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.