На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Торгвельн марки

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 25.08.2012. Сдан: 2011. Страниц: 13. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
     НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
     «КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Реферат з дисципліни «Патентознавство та авторське право»
     на  тему «Торгівельні марки» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Виконала:    студентка 6 курсу ІЕЕ
              групи ОН-62
              Іщенко К.В.
        Перевірила: доц. Ромашко А.С. 
         
         
         
         

Київ 2011
Зміст:
1. Загальна характеристика товарних знаків та його джерела............... 3
2. Поняття “торговельна марка”, її об’єкти............................................. 4
3. Функції торговельних марок та їх характеристика............................. 4
4. Види торговельних марок та їх правове значення.............................. 5
5. Процедура реєстрації торговельних марок.......................................... 9
6. Питання - відповіді................................................................................. 10
  Список використаних джерел............................................................... 11
     
 


1. Загальна характеристика товарних знаків та його джерела
    Торговельна марка - найважливіша складова будь-якого бізнесу, що робить компанію відомою і популярною. Найчастіше тільки один, грамотно розроблений фірмовий знак здатний збільшити продажі або допомогти придбати нових ділових партнерів.
    Торговельна марка служить для персоніфікації товарів або послуг виробника  щодо аналогічних товарів (послуг) іншого виробника. Відповідно вона також є об'єктом інтелектуальної та нематеріальної власності. Пізнавана і добре розкручена торговельна марка здатна без додаткових слів заявити щодо популярності та якості тієї чи іншої продукції. Відома торгівельна марка - це навіть своєрідна форма самореклами, що вже саме по собі збільшує її значимість. Це один з безпрограшних способів залучення споживача.
    У сучасному світі компанія може володіти необмеженою кількістю торгівельних марок, які часто називають "брендом". Отже, торговельну марку можна назвати соціокультурним явищем, і виділення цього поняття, розвиток торговельної марки відбувалися поступово, разом з розвитком самого суспільства. Вона займає певне місце в сучасному житті. На упаковці ж торговельна марка виступає як носій інформації, гарант якості продукції.
    З розвитком ринку товарів і  послуг з'являється все більше число  підприємств. Споживачеві пропонується все більш широкий вибір товарів і послуг, що неминуче призводить до загострення конкурентної боротьби, яка не завжди ведеться чесними методами.
    Як  виділити свій товар, послугу серед  величезної маси товарів  і послуг конкурентів? Виділити свій товар або послуги можна лише одним способом - додавши риси індивідуальності своєї продукції. І тут величезну роль у боротьбі за споживача і його гроші грає торговельна марка.
    Товарний  знак є засобом індивідуалізації підприємства, а також вироблених ним товарів або послуг, що надаються. Виразний, простий і легко запам'ятовує товарний знак покликаний асоціюватися у споживача з конкретною фірмою, якістю пропонованих нею товарів або послуг, що надаються. Будучи одним з головних елементів іміджу фірми, товарний знак допомагає споживачеві у виборі товарів і послуг.
    До товарного знаку споживач звертається в першу чергу як до гарантії якості.
    Товарний  знак незамінний, як засіб реклами. Відображаючи інформацію про якість товару і його виробника, товарний знак може розміщуватися на товарі, на упаковці і в рекламі та дозволяє споживачеві відразу відрізняти його від аналогічних товарів інших виробників.
    До  товарних знаків і знаків обслуговування відносяться зареєстровані в  установленому порядку позначення, здатні відрізняти відповідно товари і послуги одних юридичних або фізичних осіб від однорідних товарів і послуг інших юридичних або фізичних осіб.
    Крім  цього, товарний знак являє собою власність фірми, тому що він має свою вартість у грошовому вираженні (часом дуже високу), він може входити в нематеріальні активи підприємства, може бути проданий або наданий в користування [1]. 

    2. Поняття “торговельна марка”, її об’єкти
    Зараз в Україні одночасно використовується досить велика кількість понять, пов'язаних з одним й тим самим об'єктом. Тому дуже важливо розуміти точне  визначення кожного з них.
    Торговельна марка – найбільш точний переклад англійського “trademark” – загальноприйнятий світовий термін, в українське законодавство вперше уведений в 2003 році із прийняттям Цивільного кодексу України. Кодекс дає наступне визначення: «торговельна марка -- будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами».
    Товарний  знак – термін російського законодавства, що вживається поряд з терміном «знак обслуговування». Їхні визначення містяться в Законі РФ «Про товарні знаки, знаки обслуговування та найменування місць походження товарів»: «товарний знак і знак обслуговування - позначення, що служать для індивідуалізації товарів, виконуваних робіт або надаваних послуг юридичних або фізичних осіб». В Україні термін товарний знак не має нормативно-правового визначення, але перебуває в широкому вжитку аналогічно російському.
    Знак  для товарів і  послуг – визначення українського законодавства, введене в 1993 році Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», що діє до сьогодні із численними змінами. Даний закон визначає, що «знак для товарів і послуг – позначення, за яким товари й послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб».
    Таким чином, всі перераховані вище терміни  визначають той самий об'єкт правової охорони і є дуже близькими  синонімами [2].
    У наш час торгові марки надійно  увійшли в повсякденне життя  майже кожної людини.
    Немарковані товари зазвичай вважаються менш якісними і викликають у споживача певну  підозру щодо товару, який знаходиться в обігу "анонімно''. Тому, як правило, немарковані товари реалізуються за цінами на 15-25% нижче маркованих. Даючи можливість споживачам зробити свій вибір серед різних товарів, що є на ринку, торгові марки спонукають своїх власників до збереження та поліпшення якості товарів, щоб виправдати надії споживачів. 

3.Функції торговельних марок та їх характеристика
    Важливо відзначити, що ідентифікуючи товар  певного виробника, торговельна  марка виконує для виробників і споживачів різні функції. Одночасно для споживача торговельна марка вирізняє тільки одне з потоку нових слів і зображень, які надають можливість йому знайти або назвати товар, який він хоче придбати.
    У науковій літературі, присвяченій дослідженню  функцій торговельної марки, наводиться розмаїття функцій, притаманних маркам. Але в будь-якому випадку є необхідним, при аналізі функцій торговельної марки, відмежувати функції, як правову категорію, і функції економічної дійсності.
    Торговельній  марці як правовому феномену не властиві особливі функції, які відрізнялися б від функцій цивільного права в цілому (охоронна, регулятивна тощо). Ці правові функції є основою для виконання торговою маркою її економічних функцій, які обумовлюють її своєрідність серед інших об'єктів виняткових прав.
    Торговельна марка виконує ряд важливих функцій:
    1) Створює відмінності між товарами.
    2) Надає товару ім'я.
    3) Полегшує впізнавання товару.
    4) Стимулює запам'ятовування товару.
    5) Вказує на походження товару.
    6) Надає інформацію про товар.
    7) Викликає бажання придбати.
    8) Символізує гарантію.
    Традиційно  в якості визначальної функції торговельної марки, як соціальної реальності виділяється відмінна або індивідуалізуюча. Так, К. Вєркоманія вважає, що якої б форми торговельна марка не набувала, її загальна функція полягає в тому, щоб дати можливість відрізнити конкретну компанію, послугу або продукцію від конкуруючих компаній, послуг або продукції, тобто зробити їх легко впізнаваною. Для виконання відмінної функції необхідно, щоб позначенням були притаманні високі розпізнавальні властивості.
    Однак наявність у торговельної марки  здатності відрізняти одні товари від  інших, однорідних, зовсім не передбачає однозначного визнання того, що торговельна марка виконує тільки відмінну функцію. Торговельна марка перш за все відрізняє певний товар, виділяє його з маси однорідних, служить засобом ідентифікації товару, тобто відрізняє товар одного виробника від товару іншого - в цьому функціональне призначення торговельної марки. З цього випливає, що торговельна марка - марка, що відрізняє товари одних осіб від однорідних товарів інших осіб лише на наступному етапі, виконуючи функції гарантію якості та рекламну, може призвести до індивідуалізації джерела походження товару [1]. 

4. Види торговельних марок та їх правове значення
    Загальне  визначення поняття торговельної марки  не може бути сформульовано без встановлення і дослідження різних видів торговельних марок і значення видової класифікації торгових марок для застосування правової і нормотворчої практики. Торгові марки можуть бути класифіковані за видами залежно від їхнього зовнішнього оформлення, а також залежно від суб'єктів права на торговельну марку. І це знаходить відповідне відображення в чинному законодавстві України. Так, ст. 492 ЦК України та ч.2 ст. 5 Закону передбачають, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або комбінація позначень, а саме: слова, букви, цифри, зображувальні елементи, кольори, комбінації кольорів.
    Торговельна марка може бути представлена будь-яким позначенням, яке виконано графічним способом, "особливо слова, включаючи імена, малюнки, літери, цифри, форму товарів або їх упаковку". Умовою охорони таких позначень в якості марок є їх здатність відрізняти товари або послуги одного виробника від однорідних товарів і / або послуг іншого виробника. Головним є те, що позначення, яке представлене на реєстрацію в якості торговельної марки, повинно бути представлене графічно і сприйматися споживачами візуально. Зовнішня форма вираження ідеї, закладеної в марці, може бути різною. Але при всій різноманітності видів торговельних марок можна стверджувати про чотири групи торгових марок, що допускаються законами практично всіх держав, у тому числі й України, а саме:
     1) словесні -  це загальновживані слова, вигадані слова або словосполучення слів, різноманітні абревіатури, лозунги та ін.,
    2)зображувальні – це позначення відтворене у формі малюнків, логотипів, символів, графічних комбінаціях будь-яких форм, поєднанні кольорів та ін.
    3) комбіновані – це позначення яке включає в себе як словесні так і зображувальні елементи в будь-якому їх поєднанні. 
    4) об’ємні (тривимірні) – це об’ємне (тривимірне) позначення будь-якого об’єкту, зокрема особливої форми пляшки, упаковки прального порошку та ін. [3].
    Жоден закон не містить вичерпного переліку, який би вказував на конкретні способи зовнішнього оформлення. Наприклад, законодавство США крім вживання понять "слово" і "ім'я" оперує тільки родовими поняттями - символ, емблема і їх з'єднання, але саме вони охоплюються п'ятьма останніми видами (ст. 45 Закону Ленхема). У Великобританії в якості торгових марок можуть розглядатися всі позначення, які можуть бути представлені графічно і мають можливість відрізнити товари або послуги одного підприємства від аналогічних інших підприємств (пункт 1 частини першої Закону 1994 про марки).
    Найбільш  широкий перелік видів матеріального  втілення марки міститься в новому німецькому законі "Про реформу законодавства про торгові марки" згідно з яким, торгові марки - це позначення, зокрема, слова, включаючи імена, малюнки, літери, числа, акустичні сигнали, зображення в трьох вимірах , включаючи форму товару або його упаковку, а також інші властивості зовнішнього вигляду, включаючи колір, або поєднання кольорів, які можуть відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства (частина 1 пункту 3 розділу 1 частини 2 Закону).
    Слід  зазначити, можливість тільки візуального  сприйняття торговельної марки звужує обсяг правової охорони марки. А як же бути зі звуками, запахами? Звуки можна визначити не тільки як музичні фрази, але і як шуми будь-якого походження які не можуть бути виражені нотами (наприклад, гарчання лева для відомого кінематографічного підприємства, шум води, тощо). Звичайно, виникають і труднощі у графічному відтворенні таких позначень.
    Найбільш  різноманітно відрізняються словесні марки. Без сумніву, саме словесні торговельні марки мають перевагу через найбільшу простоту розробки та виконання. Відмінна сила словесної марки представлена як семантикою слова (смисловим значенням), так і фонетичним звучанням.
    Словесна  марка індивідуалізується саме цими ознаками, незалежно від зовнішнього  художнього (графічного) її виконання. У світовій практиці словесні торговельні марки становлять близько 80% всіх використовуваних марок. В якості торговельної марка може бути використано не тільки вигадане, але прізвища. При цьому висновок про відсутність розпізнавальної здатності не може залежати від того, що прізвище зазначене у множині, наприклад "Сурмачі", або в будь якому відмінку з прикметником, наприклад, "Від Фесенко".
    У тому випадку, коли позначення складається  з прізвища та інших елементів, необхідно  оцінити його значення і положення  в просторі (займає воно домінуюче  або не домінуюче положення) і  відмінну здатність в цілому. При  цьому слід враховувати, що включення  в позначення поруч із прізвищем  імені посилює відмінну здатність  позначення (наприклад відома українська торговельна марка "Михайло Воронін"). Можуть підсилити відмінну здатність позначення, що містять прізвища, образотворчий елемент або опис товарів в оригінальній графічній манері, зменшуючи при цьому домінуючий вплив прізвища.
    Що  стосується відомих прізвищ, то такі позначення не підлягають реєстрації, якщо відсутній дозвіл особи, якій воно належить. Так, Верховний суд Онтаріо  заборонив використання відомого імені Rothschild торговцю тютюном Th. Hinds, який назвав свій магазин «Rothschild at Yorkville. Th. Hinds знав, що прізвище Rothschild асоціюється з багатством і є всесвітньо відомим. Щоб продемонструвати якість і престиж своєї продукції, він дав магазину назву «Rothschild at Yorkville». Суд визнав дії Th. Hinds протизаконними.
    Якщо  в якості торговельної марки використовуються окремі літери, то до них застосовуються загальні вимоги, але з деякими застереженнями. Можлива реєстрація позначень в якості торговельної марки, якщо вони є легко вимовними словами мають спеціальне концептуальне значення, а також, коли вони набули іншого значення внаслідок використання.
    Крім  того, реєстрація букв в якості торговельної марки не виключає можливості використання цих букв у словах чи у вигляді абревіатур. Складність для майбутнього власника марки може виникнути тоді, коли абревіатура з'явилася в словнику раніше заявки і було подано на реєстрацію аналогічне поєднання букв. Можливим виходом із цієї ситуації може бути перетворення марки у вільну марку, яка використовується всіма.
    У Великобританії поєднання трьох  або більше букв реєструється тільки за умови доведеного стороною розрізняльного характеру. У справі Vuitton "була визнана розрізняльна здатність окремих букв" LV "в якості торговельної марки. Якщо особа доведе, що тривалий час використовувала торговельну марку на території всієї країни, і вона мала інше значення, то позначення з двох або більше букв має право на існування.
    Особливу  складність серед словесних торгових марок являють собою географічні  зазначення.
    Згідно  загальним правилом, географічні  терміни не підпадають під захист законодавства про торгові марки. Така заборона спрямована на обмеження переважного права окремої особи використовувати географічні назви, які є суспільним надбанням. Але цілком можливо, що їх тривале використання може призвести до того, що географічна марка придбає вторинне значення. Для реєстрації в якості торговельної марки можуть допускатися такі географічні зазначення:
    - Якщо географічне зазначення  використовується як торговельна  марка довільно і з фантазією щодо певних товарів, то немає причин для відмови (наприклад, "Полюс" для шоколадних батончиків).
    - Коли географічне зазначення  є назвою маленького села чи  міста, що не має промислових підприємств;
    - Коли географічне зазначення  набуде вторинного значення, що  значно відоміше, ніж географічна назва. У країнах континентального права у разі набуття торговою маркою, що складається з географічного найменування, вторинного значення в результаті широкого виключного використання, право заявника може бути визнано. У Німеччині не реєструються марки, які складаються виключно з вказівок на місце виробництва, оскільки всі виробники і продавці, що знаходяться в цьому місці, повинні мати право використовувати дане найменування [1].
    Що  не може бути торговельною маркою?
    Не  можуть бути зареєстровані як торговельні  марки:
  позначення, які зображують або імітують державні герби, прапори та інші державні символи, офіційні назви держав, емблеми, найменування міжнародних організацій, гарантійні та пробірні клейма, печатки, нагороди;
  позначення, які не мають розрізняльної здатності;
  описові позначення;
  оманливі позначення;
  позначення, що схожі із торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг [4].
 
    5. Процедура реєстрації торговельних марок
    Основним  документом, який регулює відносини, що виникають у зв'язку з придбанням або реалізацією права власності на торговельні марки, є Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", введений в дію з 01.07.1994 р.
    Також важливе значення мають Правила  складання, подачі і розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знаки для товарів і послуг, зареєстровані Мінюстом України 02.08.1995 № 276/812, які визначають вимоги до заявки, встановлюють правила подачі і процедуру розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знаки для товарів і послуг.
    Для реєстрації торговельної марки в  Україні необхідно подати заявку до Державного Департаменту інтелектуальної власності при Міністерстві Освіти України. Заявником, може бути фізична особа (громадянин України), організація або іноземна організація, а також іноземець - фізична особа.
    Заявка  на реєстрацію торговельної марки оформляється у трьох екземплярах. У заявці міститься зображення торговельної марки і вказується повне найменування підприємства або організації (ФІО - для фіз. осіб), поштова адреса заявника, перелік товарів і (або) послуг, для позначення яких реєструється торговельна марка.
    Заявка  підписується заявником або його представником у справах інтелектуальної  власності (патентним повіреним), скріпляється печаткою підприємства або організації. До заявки також додається державний збір за подачу заявки.
    Заявка  на реєстрацію торговельної марки подається  в УКРПАТЕНТ, який перевіряє відповідність  заявки встановленим вимогам, класифікує перелік товарів і послуг відповідно до міжнародної класифікації і направляє  заявнику рішення про встановлення дати подачі заявки.
    Далі  по заявках УКРПАТЕНТ проводить  експертизу на відповідність вимогам, що пред'являються до торговельних марок, а також перевіряє тотожність і схожість з раніше заявленими і зареєстрованими в Україні торговельними марками. За наслідками експертизи ухвалює рішення про реєстрацію і видачу свідоцтва або про відмову в ньому.
    При позитивному рішенні необхідно  сплатити мито за видачу свідоцтва. Після  оплати мита торговельна марка вноситься в Державний реєстр торговельних марок України, далі Департамент проводить публікацію про реєстрацію в офіційному бюлетні і видає заявнику свідоцтво на торговельну марку.
    Свідоцтво діє 10 років з дня подачі і може бути продовжено на наступні 10 років  до закінчення попереднього терміну дії.
    Якщо  торговельна марка не використовується повністю або використовується частково на території України щодо товарів  і послуг, вказаних в свідоцтві  протягом 3 років від дати публікації або від іншої дати після публікації, то дія свідоцтва може бути припинена  повністю або частково рішенням суду на підставі звернення зацікавлених осіб [1].  

    6. Питання - відповіді
    1. Яким документом засвідчується право на торговельну марку?  
      Право власності на торговельну  марку засвідчується Свідоцтвом, що видається Державним департаментом  інтелектуальної власності. Термін  дії Свідоцтва - 10 років з можливістю  багаторазоваго подальшого продовження.
    

    2. Як довго триває  реєстрація торговельної  марки?
  стандартна процедура реєстрації торговельної марки триває 12-18 місяців;
  прискорена процедура реєстрації торговельної марки триває 8-9 місяців;
  швидка процедура реєстрації торговельної марки триває 2,5-3 місяці [4].
  На  деяких інтернет-ресурсах вказані ще й такі терміни:
    Прискорена  реєстрація торговельної марки 1,5-2 місяці – юридична компанія KODEX єдина компанія в Україні у якої реєстрація товарних знаків займає 1,5 місяці. Прискорена реєстрація торговельної марки дозволяє швидко отримувати домени UA які потребують наявності Свідоцтва про реєстрацію торговельної марки. Така реєстрація торговельної марки не дешева, але ті хто її замовляють платять за швидкість та гарантовану якість [3].
    3. Чи потрібна попередня перевірка торговельних марок на схожість?  
    Радять проводити попередню перевірку позначень, що будуть реєструватися як торговельні марки, на тотожність і схожість з вже зареєстрованими торговельними марками. Таку перевірку часто називають попереднім пошуком торгових марок. Пошук проводиться за базою даних зареєстрованих в Україні торговельних марок, а також за відомостями про подані заявки на реєстрацію торговельних марок. Термін проведення пошуку від 3 до 10 робочих днів.  
      Для проведення перевірки вам  необхідно надати зображення  торговельної марки, яку ви  збираєтеся реєструвати, а також  зазначити товари і послуги,  щодо яких торговельна марка буде використовуватися або реєструватися. За результатами перевірки вам буде наданий звіт, в якому будуть вказані відомості про зареєстровані торговельні марки тотожні або схожі з Вашою.  
      За вашим бажанням заявка на  реєстрацію торговельної марки  може бути подана і без попередньої  перевірки, проте в цьому випадку  ризик отримання відмови в  реєстрації від Укрпатента може  істотно збільшитися [4].
    4. Навіщо реєструвати торговельну марку?
    1. Реєструвати торговельну марку  необхідно для того, щоб захистити  ім'я свого бізнесу Свідоцтвом  на торговельну марку, і, при  цьому, одержати:
  право на використання торговельної марки;
  виняткове право дозволяти використання торговельної марки;
  виняткове право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, у тому числі забороняти таке використання, тощо.
    2. Реєструвати торговельну марку  необхідно для того, щоб заощадити  гроші на рекламі, рекламуючи  торговельну марку, а не кожний  товар окремо.
    3. Реєструвати торговельну марку  необхідно для того, щоб одержати  право на реєстрацію домену .UA.
    4. Реєструвати торговельну марку  необхідно для того, щоб поставити  на баланс підприємства торговельну  марку як нематеріальний актив,  і, таким чином, забезпечити:
  залучення необхідних фінансових ресурсів, наприклад, кредиту під заставу торговельної марки;
  більш ефективну оцінку вартості активів і, як результат, формування оптимальної структури капіталу;
  оптимізацію оподаткування, оскільки торговельна марка зменшує дохід, що підлягає оподаткуванню, на суму амортизаційних відрахувань.
    5. Реєструвати торговельну марку  необхідно для того, щоб забезпечити  успішний розвиток сучасних форм  бізнесу на основі передачі  прав інтелектуальної власності  на торговельну марку (франчайзинг,  передача прав за ліцензією,  тощо).
    6. Реєструвати торговельну марку  необхідно для того, щоб внести  торговельну марку в митний  реєстр і перешкоджати ввезенню  в країну підробок, що імітують  вашу продукцію.
    5. Де потрібно реєструвати торговельну марку?  
    Торговельну марку потрібно реєструвати в тій країні, в якій ви ведете бізнеса також в тих країнах, в яких ви збираєтеся вести бізнес або продавати свою продукцію. Можна реєструвати торговельну марку і в тих країнах, де ви не вестимете бізнес в найближчому майбутньому, але бажаєте "застовпити" для себе місце.
    6. Реєстрація домена .UA і торговельна марка.  
      Згідно з чинними правилами  одержати доменне ім'я вигляду  "NNN.UA" можна лише маючи на руках Свідоцтво на торговельну марку "NNN". В жодних інших випадках домен .UA не надається. Це зроблено для захисту власників торговельних марок від кіберсквоттерів. Якщо ви зацікавлені в отриманні домена.UA, то ми радимо вам реєструвати торговельну марку, якнайшвидше, оскільки вас можуть випередити інші компанії. Додаткову інформацію щодо реєстрації доменів .UA 
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.