На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Переврка гпотези про нормальний розподл параметрв загального аналзу кров для компенсованого, субкомпенсованого та декомпенсованого станв за кишкової непрохдност. Переврки гпотез про рвнсть середнх значень та про незалежнсть параметрв.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Математика. Добавлен: 13.08.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


62
Міністерство освіти і науки України
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
Механіко-математичний факультет
Кафедра статистики й теорії ймовірностей
КУРСОВА РОБОТА
Визначення маркерів компенсованих, субкомпенсованих та декомпенсованих станів за кишкової непрохідності

Виконавець студентка
Бондаренко Наталія Сергіївна
Керівник роботи
к.ф.-м.н., доцент
Турчин Валерій Миколайович
м. Дніпропетровськ
2009 р.
Зміст
Вступ
Розділ 1. Перевірка гіпотези про нормальний розподіл параметрів загального аналізу крові для компенсованого, субкомпенсованого та декомпенсованого станів за кишкової непрохідності
Розділ 2. Перевірки гіпотези про рівність середніх значень параметрів загального аналізу крові для компенсованого, субкомпенсованого та декомпенсованого станів за кишкової непрохідності
Розділ 3. Перевірка гіпотези про незалежність параметрів загального аналізу крові для компенсованого, субкомпенсованого та декомпенсованого станів за кишкової непрохідності
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Вступ
Товста кишка є одним з найбільш розповсюджених місць локалізації злоякісного процесу. Незважаючи на можливості сучасних діагностичних методів, кількість ускладнених форм раку товстої кишки залишається високою. У структурі ускладненого раку товстої кишки провідне місце займає товстокишкова непрохідність.
Розрізняють три ступіні товстокишкові непрохідності.
Компенсована ступінь - це рання ступінь непрохідності, характеризується посиленою перистальтикою кишечника, при цьому вміст травного каналу намагається подолати перешкоду, що виникла - пухлину.
Субкомпенсована ступінь характеризується частковим порушенням проходження вмісту травного каналу, зумовленим пухлиною.
Декомпенсована ступінь характеризується повним порушенням проходження вмісту травного каналу внаслідок пухлини.
В роботі розглядаються дані 289 хворих з кишковою непрохідністю: у 102 хворих - компенсована ступінь, у 103 хворих - субкомпенсована ступінь, у 84 хворих - декомпенсована ступінь непрохідності.
Медиками були запропоновано розглянути такі фактори, що можуть суттєво впливати на диференціацію хворих з компенсованою та декомпенсованою ступінню, компенсованою та субкомпенсованою ступінню, субкомпенсованою та декомпенсованою ступінню непрохідності, а, отже, і на прийняття рішення щодо невідкладної операції: вік хворого та параметри загального аналізу крові, а саме гемоглобін, еритроцити, кольоровий показник, гематокрит, лейкоцити, швидкість осідання еритроцитів, еозінофіли, нейтрофіли палочкоядерні, нейтрофіли сегментоядерні, лімфоцити та моноцити.
Необхідно встановити зв'язок між значеннями цих факторів та ймовірністю диференціації декомпенсованої (субкомпенсованої) ступіні кишкової непрохідності у хворого.
При первинній обробці даних було розглянуто 14 параметрів загального аналізу крові, що могли б диференціювати (відрізняти) компенсований, субкомпенсований та декомпенсований стани за кишкової непрохідності. Це гемоглобін, еритроцити, ЦП, Ht, лейкоцити, СОЕ, базофіли, еозінофіли, міелоцити, юні, нейтрофіли палочкоядерні, нейтрофіли сегментоядерні, лімфоцити та моноцити.
Крім вищезазначених параметрів розглядалися також такі параметри як стать, вік, діагноз (1- рак сліпої кишки, 2 - рак висхідної ободової кишки, 3 - рак печінкового вигину ободової кишки, 4 - рак поперечної ободової кишки, 5 - рак селезінкового вигину ободової кишки, 6 - рак низхідної ободової кишки, 7 - рак сигмовидної кишки, 8 - ураження ободової кишки, яке виходить за межі вищезазначених локалізацій, 9 - рак ободової кишки, неуточнений, 10 - рак ректосигми), характеристика пухлини (1 - пухлина інфільтрує підслизову оболонку, 2 - пухлина інфільтрує м'язову оболонку, 3 - пухлина інфільтрує підсерезну основу або тканину, яка прилягає до неперитонізованих ділянок ободової кишки, 4 - пухлина поширюється на інші органи або структури і (або)проростає вісцеральну очеревину, 5 - недостатньо даних, 6 -первинна пухлина не визначається), наявні метастази (1- N1 - метастази в 1-3 периколічних ЛВ, 2 - метастази в 4 і більше ЛВ, 3 - метастази в ЛВ вздовж судинних стовбурів, 4 -недостатньо даних для оцінки ЛВ, 5 - немає ознак враження ЛВ), віддалені метастази (0 - немає віддалених метастазів, 1 - наявні віддалені метастази, 2 - недостатньо даних), стадія (1 - стадія 1 - Т1-2N0M0, 2 - стадія 2 - Т3-4N0M0, 3 - стадія 3 - Т1-4N1-3M0, 4 - стадія 4 - Т1-4, любі N, M).
При виконанні курсової роботи застосований програмно-методичний апарат комплексу статистичного аналізу та побудови графічної інтерпретації результатів “STATISTIKA 6.0”.
Розділ 1. Перевірка гіпотези про нормальний розподіл параметрів загального аналізу крові для компенсованого, субкомпенсованого та декомпенсованого станів за кишкової непрохідності
Нехай - вибірка з невідомого розподілу , стосовно якого висувається гіпотеза .
Для перевірки гіпотези скористаємося критерієм . Невідомі параметри і оцінюються за вибіркою згідно з методом максимальної правдоподібності.
Спільною щільністю розподілу незалежних випадкових величин є
Функцією максимальної правдоподібності вибірки є
диференційована за і . Точкою , в якій функція набирає найбільшого значення, є
, .
Статистикою критерію є величина
,
де - імовірність того, що вибіркове значення потрапить до множини обчислена за гіпотетичним розподілом , - кількість вибіркових значень, що потрапили до множини . Гіпотезу будемо відхиляти, якщо , і не будемо відхиляти в супротивному разі; при цьому з імовірністю гіпотеза буде відхилятися, коли вона справджується, - верхня -межа -розподілу з ступенями вільності (рівень значущості критерію дорівнює ).
Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл параметрів загального аналізу крові для компенсованого, субкомпенсованого та декомпенсованого станів в таблицях 1.1-1.21 (див. також відповідні рисунки при кожній таблиці).
Невідхилення гіпотези означає, що далі за розподіл параметра крові ми можемо розглядати нормальний розподіл.
Гемоглобін у стані компенсації
Таблиця 1.1
Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл гемоглобіна у стані компенсації
Показник
Обсяг вибір-ки n
Оцінки параметрів
(a; )
Значення
Число ступенів вільності
Гіпотеза
Гемоглобін
104
(110,09; 819,83)
3,86
7
14,07
Не відхиляється
Гемоглобін у стані декомпенсації
Таблиця 1.2
Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл гемоглобіна у стані декомпенсації
Показник
Обсяг вибір-ки n
Оцінки параметрів
(a; )
Значення
Число ступенів вільності
Гіпотеза
Гемоглобін
86
(124,5; 584,1)
0,86
3
7,82
Не відхиляється
Гемоглобін у стані субкомпенсації
Таблиця 1.3
Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл гемоглобіна у стані субкомпенсації
Показник
Обсяг вибір-ки n
Оцінки параметрів
(a; )
Значення
Число ступенів вільності
Гіпотеза
Гемоглобін
108
(107,7; 518,3)
3,56
3
7,82
Не відхиляється
Еритроцити у стані компенсації
Таблиця 1.4
Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл еритроцитів у стані компенсації
Показник
Обсяг вибір-ки n
Оцінки параметрів
(a; )
Значення
Число ступенів вільності
Гіпотеза
Еритроцити
104
(3,77; 0,44)
0,43
1
3,84
Не відхиляється
Еритроцити у стані декомпенсації
Таблиця 1.5
Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл еритроцитів у стані декомпенсації
Показник
Обсяг вибір-ки n
Оцінки параметрів
(a; )
Значення
Число ступенів вільності
Гіпотеза
Еритроцити
86
(124,5; 584,15)
0,86
3
7,82
Не відхиляється
Еритроцити у стані субкомпенсації
Таблиця 1.6
Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл еритроцитів у стані субкомпенсації
Показник
Обсяг вибір-ки n
Оцінки параметрів
(a; )
Значення
Число ступенів вільності
Гіпотеза
Еритроцити
108
(3,59; 0,266)
4,32
3
7,82
Не відхиляється
7. Ht у стані компенсації
Таблиця 1.7
Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл Ht у стані компенсації
Показник
Обсяг вибір-ки n
Оцінки параметрів
(a; )
Значення
Число ступенів вільності
Гіпотеза
Ht
104
(31,49; 73,03)
3,13
1
3,84
Не відхиляється
8. Ht у стані декомпенсації
Таблиця 1.8
Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл Ht у стані декомпенсації
Показник
Обсяг вибір-ки n
Оцінки параметрів
(a; )
Значення
Число ступенів вільності
Гіпотеза
Ht
86
(34,85; 3839)
3,04
1
3,84
Не відхиляється
9. Ht у стані субкомпенсації
Таблиця 1.9
Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл Ht у стані субкомпенсації
Показник
Обсяг вибір-ки n
Оцінки параметрів
(a; )
Значення
Число ступенів вільності
Гіпотеза
Ht
104
(29,02; 42,04)
4,583
2
5,99
Не відхиляється
10. Лейкоцити у стані компенсації
Таблиця 1.10
Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл лейкоцитів у стані компенсації
Показник
Обсяг вибір-ки n
Оцінки параметрів
(a; )
Значення
Число ступенів вільності
Гіпотеза
Лейкоцити
104
(6,9; 4,84)
13,52
1
3,84
відхиляється
11. Лейкоцити у стані декомпенсації
Таблиця 1.11
Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл лейкоцитів у стані декомпенсації
Показник
Обсяг вибір-ки n
Оцінки параметрів
(a; )
Значення
Число ступенів вільності
Гіпотеза
Лейкоцити
86
(9,28; 11,489)
2,43
2
5,99
Не відхиляється
12. Лейкоцити у стані субкомпенсації
Таблиця 1.12
Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл лейкоцитів у стані субкомпенсації
Показник
Обсяг вибір-ки n
Оцінки параметрів
(a; )
Значення
Число ступенів вільності
Гіпотеза
Лейкоцити
108
(7,59; 8,35)
9,62
1
3,84
Відхиляється
13. Нейтрофіли палочкоядерні у стані компенсації
Таблиця 1.13
Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл нейтрофіли палочкоядерні у стані компенсації
Показник
Обсяг вибір-ки n
Оцінки параметрів
(a; )
Значення
Число ступенів вільності
Гіпотеза
Нейтрофіли
палочкоядерні
104
(6,; 18,2)
5,23
2
5,99
Не відхиляється
14. Нейтрофіли палочкоядерні у стані декомпенсації
Таблиця 1.14
Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл нейтрофіли палочкоядерні
у стані декомпенсації
Показник
Обсяг вибір-ки n
Оцінки параметрів
(a; )
Значення
Число ступенів вільності
Гіпотеза
Палочкоядерні
86
(12,76,; 75,32)
5,56
1
6,64
Не відхиляється
15. Нейтрофіли палочкоядерні у стані субкомпенсації
Таблиця 1.15
Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл нейтрофіли палочкоядерні у стані субкомпенсації
Показник
Обсяг вибір-ки n
Оцінки параметрів
(a; )
Значення
Число ступенів вільності
Гіпотеза
Палочкоядерні
108
(8,72; 39,02)
5,15
1
6,64
Не відхиляється
16. Нейтрофіли сегментоядерні у стані компенсації
Таблиця 1.16
Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл нейтрофіли сегментоядерні у стані компенсації
Показник
Обсяг вибір-ки n
Оцінки параметрів
(a; )
Значення
Число ступенів вільності
Гіпотеза
Сегментоядерні
104
(59,23; 127,51
0,15
1
3,84
Не відхиляється
17. Нейтрофіли сегментоядерні у стані декомпенсації
Таблиця 1.17
Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл нейтрофіли сегментоядерні у стані декомпенсації
Показник
Обсяг вибір-ки n
Оцінки параметрів
(a; )
Значення
Число ступенів вільності
Гіпотеза
Сегментоядерні
86
(62,95; 110,04)
4,94
1
6,64
Не відхиляється
18. Нейтрофіли сегментоядерні у стані субкомпенсації
Таблиця 1.18
Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл нейтрофіли сегментоядерні у стані декомпенсації
Показник
Обсяг вибір-ки n
Оцінки параметрів
(a; )
Значення
Число ступенів вільності
Гіпотеза
Сегментоядерні
108
(59,89; 85,02)
6,17
4
9,48
Не відхиляється
19. Лімфоцити у стані компенсації
Таблиця 1.19
Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл лімфоцитів у стані компенсації
Показник
Обсяг вибір-ки n
Оцінки параметрів
(a; )
Значення
Число ступенів вільності
Гіпотеза
Лімфоцити
108
(29,73; 110,12)
7,72
5
11,07
Не відхиляється
20. Лімфоцити у стані декомпенсації
Таблиця 1.20
Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл лімфоцитів у стані декомпенсації
Показник
Обсяг вибір-ки n
Оцінки параметрів
(a; )
Значення
Число ступенів вільності
Гіпотеза
Лімфоцити
86
(20,36; 105,02)
1,74
3
7,82
Не відхиляється
21. Лімфоцити у стані субкомпенсації
Таблиця 1.21
Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл лімфоцитів у стані субкомпенсації
Показник
Обсяг вибір-ки n
Оцінки параметрів
(a; )
Значення
Число ступенів вільності
Гіпотеза
Лімфоцити
108
(26,90; 100,25)
1,85
4
9,48
Не відхиляється
Отже, за розподіл гемоглобіна, еритроцитів, Ht, лейкоцитів, нейтрофілів палочкоядерних, нейтрофілів сегментоядерних та лімфоцитів ми можемо розглядати нормальний розподіл.
Розділ 2. Перевірки гіпотези про рівність середніх значень параметрів загального аналізу крові для компенсованого, субкомпенсованого та декомпенсованого станів за кишкової непрохідності
У термінах перевірки статистичних гіпотез цю задачу можна сформулювати так. Маємо реалізації двох незалежних вибірок значень параметра крові для компенсованого стану та значень параметра крові для субкомпенсованого станів з розподілом та відповідно. Відносно параметрів і висувається гіпотеза . Це гіпотеза про відсутність відмінностей між значеннями параметра для компенсованого та субкомпенсованого станів.
Якщо , то може бути як , так ; тому альтернатива двобічна. Відхилення гіпотези на користь цієї альтернативи інтерпретується як наявність відмінностей між значеннями параметрів для компенсованого та субкомпенсованого станів за кишкової непрохідності, невідхилення - це відсутність відмінностей між значеннями параметрів для компенсованого та субкомпенсованого станів за кишкової непрохідності.
Згідно з критерієм Стьюдента для перевірки гіпотези за двобічний альтернативи треба порівняти значення
з - верхньою - межею розподілу Стьюдента з ступенями вільності.
Якщо , то гіпотеза відхиляється, у супротивному разі - ні (рівень значущості критерію ).
Перевірка гіпотези (про рівність середніх нормальних розподілів) значень параметрів крові для субкомпенсованого та декомпенсованого станів, компенсованого та декомпенсованого станів проводиться аналогічно.
Порівняємо середні значення факторів для компенсованого та субкомпенсованого станів хворих за кишкової непрохідності
Фактор
n
m
комп
субкомп
комп
субкомп
n+m-2
Гіпотеза
Вік
104
108
62,05
64,60
9,73
10,55
1,82
210
1,652
відхиляється
Діагноз
104
108
5,25
6,67
3,03
2,52
3,72
210
1,652
відхиляється
Характерис-
тика пухлини
104
108
3,30
3,60
0,68
0,54
3,46
210
1,652
відхиляється
Наявні
Метастази
104
108
0,36
0,44
0,65
0,68
0,85
210
1,652
не
відхиляється
Віддалені
Метастази
104
108
0,10
0,17
0,30
0,38
1,46
210
1,652
не
відхиляється
Гемоглобін
104
108
110,09
107,70
28,63
22,76
0,67
210
1,652
не
відхиляється
Еритроцити
103
104
3,77
3,59
0,66
0,51
2,11
205
1,652
відхиляється
ЦП
75
75
0,81
0,79
0,09
0,07
1,38
148
1,655
не
відхиляється
Ht
74
87
31,49
29,02
8,54
6,48
2,08
159
1,654
відхиляється
Лейкоцити
103
104
6,90
7,59
2,20
2,89
1,93
205
1,652
відхиляється
СОЭ
95
100
16,68
14,92
15,44
12,30
0,88
193
1,652
не
відхиляється
Базофіли
2
2
Еозінофіли
75
69
2,06
1,91
1,43
1,56
0,61
142
1,655
не
відхиляється
Міелоцити
1
1
Нейтрофіли
103
107
6,00
8,72
4,27
6,24
3,68
208
1,652
відхиляється
Нейтрофіли
104
108
59,23
59,89
11,29
9,22
0,47
210
1,652
не
відхиляється
Лімфоцити
104
108
29,73
26,90
10,49
10,01
2,00
210
1,652
відхиляється
Моноцити
и?`
104
107
3,52
3,05
2,84
2,28
1,33
209
1,652
не
відхиляється
Згідно з критерієм Стьюдента гіпотеза про рівність середніх значень таких факторів як вік, діагноз, характеристика пухлини, еритроцити, Ht, лейкоцити, нейтрофіли палочкоядерні, та лімфоцити на рівні значущості 0,05 відхиляється.
Цей результат можна трактувати так. Припущення про відсутність відмінностей між віком, діагнозом, характеристикою пухлини, еритроцитами, Ht, лейкоцитами, нейтрофілами палочкоядерними та лімфоцитами хворих компенсованого стану та субкомпенсованого стану суперечить експериментальним даним. Іншими словами, експеримент дає підстави говорити про наявність відмінностей між віком, діагнозом, характеристикою пухлини, еритроцитами, Ht, лейкоцитами, нейтрофілами палочкоядерними та лімфоцитами хворих у компенсованому та субкомпенсованому станах.
2.Порівняємо середні значення факторів для cубкомпенсованого та декомпенсованого станів хворих за кишкової непрохідності
n
m
субкомп
декомп
субкомп
декомп
n+m-2
Гіпотеза
Вік
108
86
64,60
65,56
10,552
11,36
0,61
192
1,652
не
відхиляється
Діагноз
108
86
6,67
6,22
2,52
2,26
1,30
192
1,652
не
відхиляється
Характерис-
тика пухлини
108
86
3,60
3,56
0,54
0,52
0,41
192
1,652
не
відхиляється
Наявні
метастази
108
86
0,44
0,41
0,688
0,67
0,26
192
1,652
не
відхиляється
Віддалені
метастази
108
86
0,17
0,12
0,38
0,33
0,91
192
1,652
не
відхиляється
Гемоглобін
108
86
107,70
124,56
22,76
24,16
4,98
192
1,652
відхиляється
Еритроцити
104
83
3,59
3,77
0,51
0,57
2,28
185
1,653
відхиляється
ЦП
75
28
0,79
0,80
0,078
0,07
0,63
101
1,660
не
відхиляється
Ht
87
69
29,02
34,85
6,48
6,19
5,68
154
1,654
відхиляється
Лейкоцити
104
85
7,59
9,28
2,89
3,38
3,6
187
1,653
відхиляється
СОЭ
100
66
14,92
17,10
12,30
11,19
1,16
164
1,654
не
відхиляється
Базофіли
2
0
Еозінофіли
69
32
1,91
1,62
1,56
1,21
0,91
99
1,660
не
відхиляється
Міелоцити
0
1
Юні
1
5
Нейтрофіли
палочкоядерні
107
85
8,72
12,76
6,24
8,67
3,74
190
1,652
відхиляється
Нейтрофіли
сегментоядерні
108
85
59,89
62,95
9,22
10,49
2,14
191
1,652
відхиляється
Лімфоцити
108
85
26,90
20,36
10,01
10,24
4,46
191
1,652
відхиляється
Моноцити
107
85
3,05
2,98
2,28
1,91
0,21
190
1,652
не
відхиляється
Згідно з критерієм Стьюдента гіпотеза про рівність середніх значень таких факторів як гемоглобін, еритроцити, Ht, лейкоцити, нейтрофіли палочкоядерні, нейтрофіли сегментоядерні та лімфоцити на рівні значущості 0,05 відхиляється.
Цей результат можна трактувати так. Припущення про відсутність відмінностей між гемоглобіном, еритроцитами, Ht, лейкоцитами, нейтрофілами палочкоядерними, нейтрофілами сегментоядерними та лімфоцитами хворих субкомпенсованого стану та декомпенсованого стану суперечить експериментальним даним. Іншими словами, експеримент дає підстави говорити про наявність відмінностей між гемоглобіном, еритроцитами, Ht, лейкоцитами, нейтрофілами палочкоядерними, нейтрофілами сегментоядерними та лімфоцитами хворих у субкомпенсованому та декомпенсованому станах.
3. Порівняємо середні значення факторів для компенсованого та декомпенсованого станів хворих за кишкової непрохідності
n
m
комп
декомп
комп
декомп
n+m-2
Гіпотеза
Вік
104
86
62,06
65,57
9,74
11,36
2,29
188
1,653
відхиляється
Діагноз
104
86
5,25
6,22
3,04
2,26
2,45
188
1,653
відхиляється
Характерис-
тика пухлини
104
86
3,31
3,57
0,68
0,52
2,92
188
1,653
відхиляється
Наявні
метастази
104
86
0,37
0,42
0,65
0,68
0,55
188
1,653
не
відхиляється
Віддалені
метастази
104
86
0,11
0,13
0,31
0,34
0,47
188
1,653
не
відхиляється
Гемоглобін
104
86
110,10
124,57
28,63
24,17
3,72
188
1,653
відхиляється
Еритроцити
103
83
3,77
3,78
0,66
0,58
0,09
184
1,653
не
відхиляється
ЦП
75
28
0,82
0,81
0,09
0,07
0,45
101
1,660
не
відхиляється
Ht
74
69
31,49
34,86
8,55
6,20
2,68
141
1,656
відхиляється
Лейкоцити
103
85
6,90
9,28
2,20
3,39
5,80
186
1,653
відхиляється
СОЭ
95
66
16,68
17,11
15,45
11,20
0,19
159
1,654
не
відхиляється
Базофіли
2
0
Еозінофіли
75
32
2,07
1,63
1,44
1,21
1,52
105
1,659
не
відхиляється
Міелоцити
0
1
Юні
1
5
Нейтрофіли
палочкоядерні
103
85
6,00
12,76
4,27
8,68
6,96
186
1,653
відхиляється
Нейтрофіли
сегментоядерні
104
85
59,23
62,95
11,29
10,49
2,33
187
1,653
відхиляється
Лімфоцити
104
85
29,73
20,36
10,49
10,25
6,17
187
1,653
відхиляється
Моноцити
104
85
3,53
2,99
2,84
1,91
1,50
187
1,653
не
відхиляється
Згідно з критерієм Стьюдента гіпотеза про рівність середніх значень таких факторів як вік, діагноз, характеристика пухлини, гемоглобін, Ht, лейкоцити, нейтрофіли палочкоядерні, нейтрофіли сегментоядерні та лімфоцити на рівні значущості 0,05 відхиляється.
Цей результат можна трактувати так. Припущення про відсутність відмінностей між віком, діагнозом, характеристикою пухлини, Ht, лейкоцитами, нейтрофілами палочкоядерними, нейтрофілами сегментоядерними та лімфоцитами хворих компенсованого стану та декомпенсованого стану суперечить експериментальним даним. Іншими словами, експеримент дає підстави говорити про наявність відмінностей між віком, діагнозом, характеристикою пухлини, Ht, лейкоцитами, нейтрофілами палочкоядерними, нейтрофілами сегментоядерними та лімфоцитами хворих у компенсованому та декомпенсованому станах.
Розділ 3. Перевірка гіпотези про незалежність параметрів загального аналізу крові для компенсованого, субкомпенсованого та декомпенсованого станів за кишкової непрохідності
Гіпотеза про незалежність факторів нейтрофіли палочкоядерні та нейтрофіли сегментоядерні.
Висувається гіпотеза про незалежність нейтрофілів палочкоядерних та нейтрофілів сегментоядерних.
Таблиця спряженості ознак
Нейтрофіли
палочкоядерні
Нейтрофіли сегментоядерні
Разом
16-60,53
60,53-86
1-6
54
78
132
6-46
79
87
166
Разом
133
165
298
Перевіримо необхідну умову використання критерію незалежності:
Нейтрофіли
палочкоядерні
Нейтрофіли сегментоядерні
Разом
16-60,53
60,53-86
1-6
74,09
91,91
132
6-46
58,91
73,09
166
Разом
133
165
298
Отже, необхідна умова використання критерію незалежності виконується. Обчислимо відхилення:
За таблицями математичної статистики знаходимо: .
Оскільки 1,328<3,84, то гіпотеза про незалежність нейтрофілів палочкоядерних і нейтрофілів сегментоядерних не відхиляється.
Гіпотеза про незалежність факторів Ht і нейтрофіли палочкоядерні.
Висувається гіпотеза про незалежність нейтрофілів палочкоядерних та Ht.
Таблиця спряженості ознак
Ht
Нейтрофіли
палочкоядерні
Разом
1-6
6-46
18-31
59
62
121
31-50
42
66
108
Разом
101
128
229
Перевіримо необхідну умову використання критерію незалежності:
Ht
Нейтрофіли
палочкоядерні
Разом
1-6
6-46
18-31
53,36
67,63
121
31-50
47,63
60,36
108
Разом
101
128
229
Отже, необхідна умова використання критерію незалежності виконується. Обчислимо відхилення:
За таблицями математичної статистики знаходимо: .
Оскільки 2,255<3,84, то гіпотеза про незалежність нейтрофілів палочкоядерних і Ht не відхиляється.
Гіпотеза про незалежність факторів Ht і нейтрофіли сегментоядерні.
Висувається гіпотеза про незалежність нейтрофілів сегментоядерних та Ht.
Таблиця спряженості ознак
Ht
Нейтрофіли
сегментоядерні
Разом
16-60,53
60,53-86
18-31
59
62
121
31-50
46
62
108
Разом
105
124
229
Перевіримо необхідну умову використання критерію незалежності:
Ht
Нейтрофіли
сегментоядерні
Разом
16-60,53
60,53-86
18-31
55,48
65,52
121
31-50
49,52
58,48
108
Разом
105
124
229
Отже, необхідна умова використання критерію незалежності виконується. Обчислимо відхилення:
За таблицями математичної статистики знаходимо: .
Оскільки 0,874<3,84, то гіпотеза про незалежність нейтрофілів сегментоядерних і Ht не відхиляється.
Гіпотеза про незалежність факторів лейкоцити і Ht.
Висувається гіпотеза про незалежність лейкоцитів та Ht.
Таблиця спряженості ознак
Лейкоцити
Ht
Разом
18-31
31-50
2,8 - 8
77
61
138
8 - 19,2
43
43
86
Разом
120
104
224
Перевіримо необхідну умову використання критерію незалежності:
и т.д.................


Лейкоцити
Ht
Разом
18-31
31-50
2,8 - 8
73,93
64,07
138
8 - 19,2
46,07
39,93
86
Разом
120
104
224

Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.