На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Рвень економчного розвитку України, її мсце в свтовй економц та мжнародних економчних вдносинах. Участь країни в процесах мжнародної мграцї капталу та торгвл. Удосконалення системи мжнародних економчних вдносин та спвробтництва.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Междун. отношения. Добавлен: 10.12.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


38
МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД

Курсова робота

з курсу: Міжнародна економіка

на тему: «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА СТУПЕНЮ ЇЇ УЧАСТІ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ»

Виконала:

студентка IIІ курсу 12 групи

факультету ФФ

Новікова О. В.

Харків, 2009

ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1.
Визначення місця України у світовій економіці та міжнародних економічних відносинах
1.1
Рівень економічного розвитку країни і її місце в світовій економіці
1.2 Рівень участі країни в МПП
1.
3 Участь країни в процесах міжнародної міграції капіталу
1.4 Участь країни в міжнародних міграційних процесах
1.5 Участь країни в міжнародній торгівлі
Розділ 2. Визначення напрямів підвищення рівня економічного розвитку України та удосконалення системи міжнародних економічних відносин
2.1
Визначення напрямів підвищення економічного розвитку України на основі даних дослідження
2.2
Удосконалення системи міжнародних економічних відносин, співробітництво з міжнародними організаціями
Висновок
Додатки
Список використаних джерел
ВСТУП
Роль і місце будь-якої країни в світовому господарстві і міжнародному розподілі праці (МПП) залежить від багатьох чинників. До основних належать: динаміка розвитку національної економіки, міра її відкритості та залучен
ня до МПП, стан трудових ресурсів, уміння адаптуватися до умов міжнародного господарського життя і ін. Україна як суверенна держава доки надає украй незначну дію на МРТ і інтеграційних процесах, що відбуваються в світовій економіці, залишаючись протягом довгого часу осторонь від основних світогосподарчих процесів.
Актуальність даної роботи полягає в необхідності вивчення умов та тенденцій економічного розвитку України, визначення її ролі та місця у світовому господарстві, а також напрямів подальшого розвитку і покращання економічного стану країни.
Мета роботи - аналіз сучасних тенденцій участі України в світовому господарстві та міжнародних економічних відносинах, розробка практичних рекомендацій щодо поглиблення інтеграції країни в світові економічні процеси.
Предметом вивчення є економічне положення України в світі та ступінь її участі в міжнародних економічних відносинах.
Об'єктом вивчення є показники економічного розвитку України, показники залучення країни до МПП та участь в міжнародній торгівлі.
Розділ 1. Визначення місця України у світовій економіці та міжнародних економічних відносинах

1.1 Рівень економічного розвитку країни і її місце в світовій економіці
Для визначення рівня економічного розвитку країни і її місця в світовій економіці використовують наступні показники: ВВП на душу населення, галузева структура економіки, рівень та якість життя населення, зокрема прожитковий мінімум та доля товарів тривалого використання в споживанні, продуктивність праці, капіталомісткість основних галузей та ін.
Основним показником, що визначає рівень економічного розвитку країни є ВВП на душу населення. Він відображує результати діяльності сферах матеріального виробництва і послуг розрахованих на 1 людину, що проживає в даній країні.
ВВП - це сукупна вартість продукції сфери матеріального виробництва і послуг незалежно від національної належності підприємств, розташованих на території даної країни.
Згідно даним Державного комітету статистики України ВВП на душу населення у фактичних цінах в 2005 р. Склав 9372 грн./чол.; у 2006г. 11630 грн./чол.; у 2007г 15496 грн./чол., що на 8,6% більш ніж в 2006г і на 65,3% більше, ніж в 2005г.
Ще одним важливим показником економічного розвитку країни і її місця на світовій арені є галузева структура економіки.
Співвідношення долі різних галузей народного господарства визначає спеціалізацію країни. Співвідношення галузей добувною і оброблювальною промисловості показує рівень розвитку виробництва, технологій і рівень економічного розвитку в цілому.
Розглянемо структуру економіки України в 2005-2007гг. (табл.1.1).
Таблиця 1.1.
Галузева структура економіки України
Галузь господарства
В фактичних цінах; млн. грн
Структура
рік
рік
2005
2006
2007
2005
2006
2007
Сільське господарство, охота, лісне господарство
40542
41006
47417
9,18%
7,54%
6,58%
Добувна промисловість
17939
22064
31695
4,06%
4,05%
4,40%
Оброблювальна промисловість
86863
109416
143428
19,68%
20,11%
19,90%
Виробництво і розподіл електроенергії, газу, та води
15169
18610
23245
3,44%
3,42%
3,23%
Будівництво
16370
21168
30456
3,71%
3,89%
4,23%
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів індивідуального використання
56041
68573
95220
12,69%
12,60%
13,21%
Діяльність транспорту і зв'язку
47435
56053
70063
10,75%
10,30%
9,72%
Освіта
20882
26243
32905
4,73%
4,82%
4,57%
Охорона здоров'я і надання соціальній допомозі
13965
17722
22542
3,16%
3,26%
3,13%
Інші види економічної діяльності
80797
106277
159921
18,30%
19,53%
22,19%
Оплата послуг фінансових посередників
-7402
-13009
-22098
-1,68%
-2,39%
-3,07%
Усього в основних цінах
388601
474123
634794
88,03%
87,13%
88,08%
податки
54183
71618
88212
12,27%
13,16%
12,24%
субсидії
-1332
-1588
-2275
-0,30%
-0,29%
-0,32%
ВВП в ринкових цінах
441452
544153
720731
100,00%
100,00%
100,00%
Найбільшу долю у ВВП України займає оброблювальна промисловість і інша економічна діяльність, тобто діяльність банків, різна фінансова діяльність.
Доля інших видів економічної діяльності має тенденції до збільшення, в 2005г вона склала 18,3%, в 2006 - 19,53%, в 2007г - 22,19%.
Не можна говорити про певні тенденції в оброблювальній промисловості оскільки її доля вагається.
Не дивлячись на історичну спеціалізацію країни і наявності сприятливих умов для розвитку сільського господарства його доля зменшується, в 2005г вона склала 9,18%, в 2006 - 7,54%, в 2007 - 6,58%.
Важливим показником економічного розвитку країни є відношення державного боргу країни до її ВВП.
За даними Міністерства фінансів України розмір державного боргу по відношенню до ВВП у 2005 році склав 14,3%, у 2006 р. - 12,1%, у 2007 - 10%.
Відношення державного та гарантованого державою боргу до ВВП на кінець відповідного року має наступний вигляд (рис 1.1):
Рис 1.1.Відношення державного боргу до ВВП
За діаграмою можна побачити зменшення державного боргу України відносно ВВП за період 2005-2007 рр.
Звичайно показник ВВП та галузева структура економіки не відображають рівня та якості життя населення країни, для цього використовують показник прожиткового мінімуму, споживчого кошику та структуру споживання населення.
Розглянемо прожитковий мінімум в Україні в 2005-2007 рр. згідно законів Про прожитковий мінімум:
(Закон N 2285-IV от 23.12.2004) на 2005 р. 423 грн.
(Закон N 3235-IV от 20.12.2005) на 2006 р.
с 01.01.2006 до 31.03.2006 = 453 грн.
с 01.04.2006 до 30.09.2006 = 465 грн.
с 01.10.2006 до 31.12.2006 = 472 грн.
(Закон № 489-V от 19.12.2006) на 2007 р.
с 01.01.2007 до 31.03.2007 = 492 грн.
с 01.04.2007 до 30.09.2007 = 525 грн.
с 01.10.2007 до 31.12.2007 = 532 грн.
Згідно даним можна прослідити номінальне підвищення прожиткового мінімуму.
Для визначення динаміки реального доходу населення підрахуємо середньорічний прожитковий мінімум в 2006 і 2007 рр.
ПМ2006 = (453*3 + 465*6 + 472*3)/12 = 463,75 грн.
ПМ2007 = (492*3 + 525*6 + 532*3)/12 = 518,5 грн.
У 2006г. в порівнянні з 2005 прожитковий мінімум склав 109,63%; індекс інфляції цього року - 109,1%. У 2007г. В порівнянні з 2006 прожитковий мінімум склав 111,81%; індекс інфляції цього року - 112,8%. Тобто в 2006г ми бачимо незначне збільшення середнього реального доходу населення, в 2007г. реальний дохід зменшився.
Для визначення долі вжитку товарів тривалого користування і послуг розглянемо структуру витрат домогосподарств (табл.1.2).
Таблиця 1.2.
Структура сукупних витрат домогосподарств
Рік
2005
2006
2007
Сукупні витрати в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн.
1229,4
1442,8
1722
Структура сукупних витрат домогосподарств
відсотків
Споживчі сукупні витрати
91,1
90,5
90
продукти харчування та безалкогольні напої
56,6
53,2
51,4
алкогольні напої, тютюнові вироби
2,9
2,6
2,6
непродовольчі товари та послуги
31,6
34,7
36
в тому числі
одяг і взуття
5,7
5,8
5,9
житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива
8,5
9,6
10,9
предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
2,6
2,8
2,9
охорона здоров'я
2,5
2,5
2,5
транспорт
3
3,7
3,4
зв'язок
2,1
2,6
2,6
відпочинок і культура
2,6
2,4
2,4
освіта
1,1
1,4
1,3
ресторани та готелі
1,7
2,2
2,3
різні товари і послуги
1,8
1,7
1,8
Неспоживчі сукупні витрати
8,9
9,5
10
Довідково: оплата житла, комунальних продуктів та послуг
6,4
7,1
8,5
Найбільшу долю у вжитку займають продукти харчування і безалкогольні напої їх доля більше 50%, проте їх доля має тенденції до зменшення, що свідчить про підвищення якості життя. В 2005г доля продуктів харчування в загальних витратах домогосподарств склала 56,6%, в 2006г - 53,2%, в 2007г - 51,4%.
Виробничий потенціал країни відображає стан її трудових ресурсів (табл.1.3).
Таблиця 1.3.
Стан трудових ресурсів
Показник
рік
2005
2006
2007
Середня тривалість життя (років)
68,1
68,25
68,27
Індекс рівня освіти населення
0,948
-
0,96
чисельність учнів і студентів на 10 тис. чол.
1841
1804
1758
доля освіти в ВВП
4,73%
4,82%
4,57%
За даними комітету ООН рівень освіченості дорослого населення за 1999-2007гг склав 99,7%. Рівень освіти з 2005-2007гг підвищився з одночасним підвищенням рівня тривалості життя, проте кількість учнів і студентів на 10 тис. люд. скоротилося.
Згідно Державного комітету статистики України забезпеченість населення житлом в середньому за 2005-2007гг змінилася трохи. У 2005г житлова площа в середньому на одного жителя склала 22 м2, в 2006 - 22,2 м2, в 2007 - 22,5 м2. Рівень розвитку охорони здоров'я за 2005-2007гг також змінився трохи (табл.1.4).
Таблиця 1.4.
Рівень охорони здоров'я
Показник
рік
2005
2006
2007
Кількість лікарів на 10 тис. чол.
47,9
48,4
48,3
Кількість середнього мед. персоналу на 10 тис. чол.
106,2
106,1
105,5
Кількість лікарняних ліжок на 10 тис. чол.
95,2
95,6
95,2
Доля охорони здоров'я в ВВП %
3,16%
3,26%
3,13%
Забезпеченість населення побутовими приладами також майже не змінилася. Значні зміни в показнику наявності мобільних телефонів в домогосподарствах (показник включений в програму дослідження з 2004р.) якщо в 2005р. цей показник складав 44 телефони в середньому на 100 домогосподарств, то в 2006р. він склав 81 телефон на 100 домогосподарств. (у 2007р. опит не проводився).
Згідно докладу ООН про розвиток людини Україна входить до групи країн з середнім рівнем розвитку людського потенціалу. У 2005г. Україна займала 76 місце в рейтингу країн, ІРЛП склав 0,783; у 2006р - 84 місце з ІРЛП 0,789; у 2007г Україна зайняла 85 місце в рейтингу, ІРЛП - 0,796.
Рівень використання основного і оборотного капіталу країни, трудових ресурсів відображають такі показники як продуктивність праці, капіталоємність, фондовіддача.
Розрахуємо продуктивність праці в цілому по Україні як ВВП / зайняте населення.
ПП2005= 441452млн.грн / 20 680 тыс.чол = 21347 грн/чол
ПП2006=544153млн.грн / 20 730,4 тыс.чол = 26249 грн/чол
ПП2007 = 720731 млн.грн / 20 904,7 тыс.чол = 34477 грн/чол.
Оскільки однією з найважливіших галузей є промисловість, розрахуємо капіталоємність промисловості як вартість основних засобів / об'єм реалізованої продукції промисловості.
Кап.єм2005 = 456738млн.грн / 468562,6 млн.грн = 0,975 грн./грн
Кап.єм2006 = 525222 млн.грн / 551729,0 млн.грн = 0,952 грн./грн
Кап.єм2007 = 660369 млн.грн. / 717076,7 млн.грн = 0,921 грн./грн
Близькість капіталоємності продукції до 1 свідчить про неефективне використання основних фондів.
Показник фондовіддачі основних фондів промисловості зворотний показнику капіталоємності і розраховується як 1 / Кап.єм.
Фвід2005 = 1 / 0,975 = 1,026 грн./грн
Фвід2006 = 1 / 0,952 = 1,050 грн./грн
Фвід2007 = 1 / 0,921 = 1,086 грн./грн
Показник фондовіддачі, хоча і трохи, але підвищується, що свідчить про позитивну тенденцію.
1.2. Рівень участі країни в МПП

Для характеристики участі країни в міжнародному розподілі праці перш за все необхідно знати об'єм валового внутрішнього продукту, а також об'єми експорту і імпорту країни. Дані про об'єм ВВП, експорту і імпорту було узято з сайту Держкомстату України і представлені в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1.
ВВП, експорт і імпорт у фактичних цінах (млн.грн.)
2005
2006
2007
Валовий внутрішній продукт
441452
544153
720731
Експорт товарів та послуг
227252
253707
323205
Імпорт товарів та послуг
223555
269200
364373
Для аналізу участі країни в МПП розрахуємо такі показники як експортна, імпортна та зовнішньоторгова квоти.
Розрахуємо експортну квоту як Експорт / ВВП за роками:
Ек2005= 227252 / 441452 = 0,515
Ек2006= 253707 / 544153 = 0,466
Ек2008= 323205 / 720731 = 0,448
Розрахуємо імпортну квоту як Імпорт / ВВП за роками:
Ік2005= 223555 / 441452 = 0,506
Ік2006= 269200 / 544153 = 0,494
Ік2007= 364373 / 720731 = 0,505
Зовнішньоторгову квоту розрахуємо як (Експорт + Імпорт) / ВВП за роками:
Кзт2005= (227252+22355) / 441452 = 1,02
Кзт2006= (253707+269200) / 544153 = 0,96
Кзт2007=(323205+364373) / 720731 = 0,95
Для зручності аналізу результати розрахунків представимо у вигляді таблиці 2.2.
Таблиця 2.2.
Експортна, імпортна та зовнішньоторгова квоти
Квоти
2005
2006
2007
Експортна квота
51,48%
46,62%
44,84%
Імпортна квота
50,64%
49,47%
50,56%
Зовнішньоторгова квота
102,12%
96,10%
95,40%
За даними таблиці видно зниження експортної та зовнішньоторгової квот, це є негативною тенденцією, бо відображає зменшення обсягів експорту та торгівлі в цілому відносно обсягів ВВП. Імпортна квота майже не змінюється це означає взаємозалежність показників імпорту та ВВП, тобто збільшення ВВП тягне за собою збільшення обсягів імпорту.
Розрахуємо коефіцієнт випередження темпами зростання експорту темпів зростання ВВП і коефіцієнт випередження темпами зростання імпорту темпів зростання ВВП, які розраховуються по наступних формулах:
ТрЕх = Ек зв.п. / Ек пл.п.
Тр Іm = Ік зв.п. / Ік пл.п.,
де ТрЕх - коефіцієнт випередження темпами зростання експорту темпів зростання ВВП;
Ек пл.п. - експортна квота планового періоду;
Ек зв.п. - експортна квота звітного періоду;
Tp Im - коефіцієнт випередження темпами зростання імпорту темпів зростання ВВП;
Ік пл.п. - імпортна квота планового періоду;
Ік зв.п. - імпортна квота звітного періоду.
Розрахунки представимо у вигляді таблиці 2.3:
Таблиця 2.3.
коефіцієнт випередження темпами зростання
2006/2005
2007/2006
експорту темпів зростання ВВП
0,91
0,96
імпорту темпів зростання ВВП
0,98
1,02
Розрахунок квот показує збільшення коефіцієнтів випередження темпами росту експорту і імпорту темпів росту ВВП, але якщо темп росту імпорту в 2007р перевищує темп росту ВВП, то в експорті спостерігається негативна тенденція т.я. ТрЕх < 1.
Також необхідно розрахувати показники групи Б: питома вага експорту країни в міжнародний регіон в її валовому експорті.
Оскільки ці дані вже були представлені в таблиці на сайті Міждержавного статистичного комітету СНД, то немає необхідності в їх розрахунку (табл.2.4.):
Таблиця 2.4.
Питома вага експорту окремих країн Співдружності в загальному об'ємі експорту СНД (у %)
2005
2006
2007
Азербайджан
країни СНГ
21
15
18
інші країни
79
85
82
Вірменія
країни СНГ
19
22
31
інші країни
81
78
69
Білорусь
країни СНГ
44
44
46
інші країни
56
56
54
Грузія
країни СНГ
47
42
38
інші країни
53
58
62
Казахстан
країни СНГ
15
15
17
інші країни
85
85
83
Киргизстан
країни СНГ
45
53
57
інші країни
55
47
43
Молдова
країни СНГ
51
40
41
інші країни
49
60
59
Росія
країни СНГ
14
14
15
інші країни
86
86
85
Таджикистан
країни СНГ
20
13
16
інші країни
80
87
84
Україна
країни СНГ
31
33
38
інші країни
69
67
62
Можна побачити, що майже в усіх країнах окрім Молдови експорт в країни що не входять в Співдружність більший ніж у країни СНД і ця тенденція посилюється за період 2005-2007рр.
Розрахуємо коефіцієнт випередження темпами зростання експорту країни в міжнародний регіон темпів зростання її валового експорту для України. Цей показник розраховується за формулою:
К= ТрЕхрег / ТрЕх,
де ТрЕх- темп росту валового експорту, що розраховується як:
ТрЕх= Ех т.п. / Ех б.п,
де Ех п.п. - валовий обсяг експорту країни за поточний період;
Ех б.п - валовий об'єм експорту країни за базисний період.
ТрЕхрег - темп зростання експорту окремої країни у відповідний регіон і розраховується як:
ТрЕхрег = Ехрег п.п. / Ехрег пл.п,
де Ехрег п.п. - частка експорту країни у відповідний регіон за поточний період;
Ехрег б.п - частка експорту країни у відповідний регіон за базисний період.
ТрЕх 2006/2005=253707 / 227252=1,11;
ТрЕх 2007/2006 = 323205 / 253707=1,27;
ТрЕхрег 2006/2005 =33 / 31=1,06;
ТрЕхрег 2007/2006 =38 / 33=1,15.
К 2006/2005 = 1,06 / 1,11=0,95;
К 2007/2006= 1,15 /1,27 =0,91.
Одним з важливих показників для планування напрямів розвитку економіки країни є міжнародно-спеціалізована галузь та продукція. в Україні міжнародно-спеціалізованою продукцією є чорні метали і вироби з них. Оскільки частка експорту даної продукції в сукупному експорті країни складає 40,93%. Отже: міжнародно-спеціалізованою галуззю можна назвати металургію. В світі Україна займає 6 місце по експорту чорних металів - 13% від світового експорту. Приведена статистика підтверджується таблицею 2.5.
Таблиця 2.5.
Країни-лідери світового експорту та імпорту чорних металів
Країна
Експорт, млн.тн.
Країна
Імпорт, млн.тн.
Росія
12,65
Туреччина
10,91
США
11,48
Китай
10,19
Германія
7,12
П.Корея
8,31
Японія
6,92
Індія
6,81
Великобританія
6,52
Іспанія
5,57
Україна
1,26
Італія
5,33
Увесь світ
84,83
Увесь світ
84,83
1.3 Участь країни в процесах міжнародної міграції капіталу

Міжнародний рух капіталу - це приміщення і функціонування капіталу за кордоном, перш за все з метою його самозростання. Вкладаючи капітал за кордоном, інвестор здійснює зарубіжні інвестиції.
Необхідними показниками при аналізі руху капіталу є такі показники як (таблиця 3.1.):
ѕ об'єм експорту капіталу;
ѕ об'єм імпорту капіталу;
ѕ сальдо експорту-імпорту капіталу.
На сайті Державного комітету статистики України дані про рух капіталу представлені на початок року, для можливості порівняння показника інвестицій з ВВП використаємо дані на початок наступного року від досліджуваного.
Таблиця 3.1.
Показники руху капіталу
рік
об'єм експорту капіталу, млн.дол. США
об'єм імпорту капіталу, млн.дол. США
сальдо експорту-імпорту капіталу
2006
219,5
16890,0
-16670,5
2007
243,3
21607,3
-21364
2008
6196,6
29542,7
-23346,1
За даними таблиці можна зробити висновок, що в період з 2006 по 2008 р. обсяг імпорту капіталу набагато перевищував обсяг експорту капіталу, це є позитивною тенденцією, бо іноземні інвестиції стимулюють розвиток економіки країни в цілому, але негативним є те, що в країні збільшується іноземна грошова маса, а також багато підприємств згодом переходять у власність до нерезидентів, таким чином прибуток даних підприємств не залишається в країні, а переводиться за кордон.
Залежність країни від експорту та імпорту капіталу, розклад сил та реальний стан міжнародної міграції капіталу відображають відносні показники, до них відносять:
ѕ коефіцієнт імпорту капіталу, що відображає частку іноземного капіталу (ГИК) у ВВП країни;
ѕ коефіцієнт експорту капіталу, що відображає частку капіталу (ЕК), що експортується, по відношенню до ВВП країни.
Розрахуємо коефіцієнт імпорту капіталу за формулою:
Кік = ІК / ВВП * 100%
Розрахунки оформимо у вигляді таблиці 3.2. та збудуємо графік (рис 3.1).
Таблиця 3.2.
Коефіцієнт імпорту капіталу
рік
ВВП,млн. дол. США
обсяг імпорту капиталу,млн.дол. США
Кік,%
2006
67179,38
16890,0
25,14
2007
87894,02
21607,3
24,58
2008
115837,1
29542,7
25,50
Рис.3.1. ВВП та обсяг імпорту капіталу.
За графіком можна побачити, що ВВП зростає у пропорціональній залежності від іноземних інвестицій, які щороку складають приблизно 25% від нього.
рік
ВВП,млн. дол. США
об'єм експорту капіталу, млн.дол. США
Кік,%
2006
67179,4
219,5
0,33%
2007
87894
243,3
0,28%
2008
115837
6196,6
5,35%
Можна побачити, на початок 2008 року зріс обсяг інвестицій капіталу з України, що говорить про зниження довіри національних інвесторів до національного виробництва, що є не дуже позитивною тенденцією.
1.4 Участь країни в міжнародних міграційних процесах

Природний рух населення - зміна чисельності населення за рахунок народження і смертей. Якщо різниця має негативний результат, то йдеться про показнику природного спаду населення. Але для того, щоб розрахувати коефіцієнт природного руху потрібно розрахувати коефіцієнти смертності і народжуваності. На основі даних узятих з Державного комітету статистиці України з розрахунку на 1000 жителів ці дані показані в таблиці 4.1.
Таблиця 4.1.
Коефіцієнти зміни чисельності населення
Рік
Кількість померлих
Кількість народжених
Природний приріст
2005
16,6
9,0
-7,6
2006
16,2
9,8
-6,4
2007
16,4
10,2
-6,2
На основі даних бачимо, що смертність перевищує народжуваність, про це говорить коефіцієнт природного руху, який негативний. Але слід зазначити, що протягом останніх років помітно деяке поліпшення економічної ситуації, що є результатом введення заходів керівництвом країни по стимулюванню народжуваності, які позитивно вплинули на показники природного руху населення. Також можна побачити, що коефіцієнт смертності є майже незмінним на протязі 2005-2007 рр.
Для аналізу природного руху населення країни розраховується також коефіцієнт щорічного приросту, який розраховується за формулою:
Р = ( Рr / Pm ) * 100%,
де Pr - приріст населення на протязі року;
Pm - середня чисельність населення на протязі року.
Оформимо розрахунки у вигляді таблиці 4.2.
Таблиця 4.2.
Коефіцієнт щорічного приросту
Рік
Pm
Pr
Р
2005
47280,8
-355,9
-0,75%
2006
46929,5
-297,7
-0,63%
2007
46646,0
-290,2
-0,62%
Ми бачимо, що коефіцієнт щорічного приросту є негативним, що говорить про те, що кількість народжених в країні за рік відстає від кількості смертності. Але показник повільно зменшується, що є позитивним.
Також важливим показником є показник очікуваної тривалості життя при народженні. В Україні він склав в 2005-2006рр 68,1 років; в 2006-2007рр 68,25 років; в 2007-2008рр 68,27 років. Можна побачити тенденцію до зростання тривалості життя, що є позитивним.
Для аналізу стану трудових ресурсів необхідно розглянути вікову структуру населення України (табл. 4.3).
Таблиця 4.3.
Вікова структура населення України
рік
населення на початок року, тис.чол.
0-14 років
15-24 років
25-44 років
45-64 років
65 та більше років
2005
47100,5
14,84%
15,83%
28,58%
24,81%
15,94%
2006
46749,2
14,47%
15,76%
28,54%
25,04%
16,19%
2007
46465,7
14,22%
15,64%
28,51%
25,27%
16,36%
За даними таблиці видно, що більшу частину населення складають працездатні люди у віці 25-44 роки - близько 28,5% та люди у віці 45-64 роки приблизно 25%, їх частка з роками збільшилась. Загалом структура населення є майже незмінною, але частка населення у віці 0-14 та 15-24 роки повільно зменшується, що говорить про зменшення трудових ресурсів у майбутньому.
Одним з дуже важливих показників ринку праці є рівень безробіття, що розраховується як безробітне населення / працездатне населення.
Україні в 2005 році рівень безробіття склав 7,2%, в 2006р - 6,8%, в 2007р - 6,4%. Зменшення рівня безробіття є позитивною тенденцією. Треба відмітити, що в розвинених країнах рівень нормальним рівнем безробіття вважають 5-7%.
Окрім природного руху великий вплив на чисельність населення країни надає переміщення населення по території країни - міграція населення.
За даними докладу про розвиток людини Комісії ООН чистий коефіцієнт міжнародної міграції в Україні складає 0,0 тобто не є визначальним.
До основних показників міграційного руху відносять:
ѕ імміграція - в'їзд працездатного населення до даної країни із-за її меж;
ѕ еміграція - виїзд працездатного населення з даної країни за її межі;
ѕ міграційне сальдо - різниця імміграції з країни і еміграції в країну.
Розглянемо показники міграційного руху в Україні у 2005-2007рр (табл. 4.4).
Таблиця 4.4.
Показники міграційного руху (осіб)
рік
імміграція
еміграція
міграційне сальдо
2005
39580
34997
4583
2006
44227
29982
14245
2007
46507
29669
16838
З таблиці видно, що міграційне сальдо є позитивним, що свідчить про пр и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.