На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


тест Аудит Тест з вдповдями

Информация:

Тип работы: тест. Добавлен: 28.08.2012. Сдан: 2012. Страниц: 12. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):Список всех вопросов по предмету " Аудит" 

Всего вопросов: 148
1   Формами фінансово-господарського контролю є: 
- Тематичні перевірки, ревізії, аудит. 
- Зовнішній аудит; 
- Інвентаризація, превентивні перевірки; 
- Внутрішній аудит; 
Правильный ответ: A
2   Метою ревізії є: 
- Складання акта; 
- Висловлення думки про достовірність показників звітності; 
- Виявлення недоліків із метою їх усунення; 
- Перевірка. 
Правильный ответ: A
3   Метою аудиту згідно з міжнародною практикою є: 
- Оцінка достовірності звітності. 
- Висловлення думки; 
- Написання звіту (висновку); 
- Оцінка фінансового стану; 
Правильный ответ: A
4   Метою аудиту згідно з національними нормативами є: 
- Висловлення думки (висновки); 
- Виявлення помилок; 
- Попередження обману; 
- Оцінка фінансового стану. 
Правильный ответ: A
5   Метою аудиту за українським законодавством є: 
- Оцінка системи обліку як такої, що відповідає вимогам законодавства. 
- Перевірка; 
- Складання висновку; 
- Оцінка звітності як достовірної; 
Правильный ответ: A

6   Завданням аудитора є: 
- Знайти і попередити помилки в бухгалтерському обліку і звітності; 
- Надати допомогу керівництву у підготовці фінансової звітності; 
- Перевірити бухгалтерську звітність і скласти про неї думку; 
- Немає правильної відповіді. 
Правильный ответ: A
7   Термін «аудит» у перекладі з латинської означає: 
- Слухати; 
- Обстеження; 
- Перевірка; 
- Експертиза. 
Правильный ответ: A
8   Аудит виник у: 
- Великобританії; 
- США; 
- Німеччині; 
- Франції. 
Правильный ответ: A
9   Перевірка законності фінансово-господарських операцій достовірності  
бухгалтерського обліку та звітності підприємства, об'єднання, організації  
незалежно від форми власності шляхом надання контрольних, консультаційних та  
експертних послуг - це: 
- Аудит. 
- Інвентаризація; 
- Ревізія; 
- Немає правильної відповіді 
Правильный ответ: A
10   Необхідність виникнення аудиту є обумовлена: 
- Неспівпаданням інтересів тих, хто займається управлінням підприємства, і  
тих, хто вклав кошти в його діяльність; 
- Бажанням підприємців приховати податки від контролюючих органів; 
- Потребою перевіряти дотримання законодавства щодо встановлення і застосування  
цін та їх економічного обґрунтування у всіх галузях економіки. 
- Немає правильної відповіді 
Правильный ответ: A

11   Головна відмінна риса сучасного аудиту - це: 
- Концентрація своєї уваги на сферах підвищеного ризику і підготування звіту  
на підставі результатів вибіркової перевірки; 
- Розгляд не всіх помилок, а лише тих, що суттєво впливають на правдивість і об'єктивність  
фінансової звітності; 
- Виявлення шахрайства; 
- Відповідальність за попередження помилок і шахрайства покладена на керівника  
підприємства. 
Правильный ответ: A
12   Під поняттям «зовнішній аудит» розуміють: 
- Незалежну перевірку стану бухгалтерського обліку, фінансової звітності та  
висловлення думки аудитора щодо повноти законності та достовірності відображених  
в них фінансово - господарських операцій господарюючого суб'єкта; 
- Процес, який забезпечує відповідність функціонування конкретного об'єкта  
прийнятим управлінським рішенням і спрямований на успішне досягнення поставленої  
мети; 
- Вивчення однієї або декількох сторін господарської діяльності підприємства. 
- Немає правильної відповіді. 
Правильный ответ: A
13   Предметом контролю є: 
- Правильно визначений фінансовий результат; 
- Адекватність відображення господарського факту в системі обліку; 
- Стійкий фінансовий стан підприємства; 
- Адекватність системи обліку. 
Правильный ответ: A
14   Основним об'єктом аудиту є: 
- Фінансова звітність; 
- Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку; 
- Стан обліку на підприємстві клієнта; 
- Система внутрішнього аудиту і контролю. 
Правильный ответ: A

15   Стан економічних, організаційних, інформаційних та інших характеристик окремих  
підприємств, комплексів, які перебувають у сфері аудиторської оцінки, - це: 
- Предмет аудиту; 
- Метод аудиту 
- Об'єкт аудиту; 
- Параметр аудиту. 
- Немає правильної відповіді. 
Правильный ответ: A
16   Оцінка стану об'єкта аудиту розглядається з точки зору: 
- Простору, часу і форми; 
- Простору і часу; 
- Простору і форми; 
- Часу і форми. 
Правильный ответ: A
17   До об'єктів, стан яких оцінюється тільки за кількісними характеристиками,  
належать: 
- Економічні ресурси і результати діяльності. 
- Господарські процеси; 
- Інформаційні можливості бухгалтерського обліку; 
- Оперативність функції управління; 
Правильный ответ: A
18   Критерієм вибору суттєвих факторів, що впливають на поведінку об'єкта, є: 
- Процедури контролю; 
- Мета контролю; 
- Завдання контролю; 
- Форми контролю. 
Правильный ответ: A
19   До загальнонаукових методичних прийомів контролю відносять: 
- Аналіз, синтез, аналогію, моделювання. 
- Інвентаризацію, контрольні виміри; 
- Економічний аналіз, експеримент; 
- Інформаційне моделювання, службове розслідування; 
Правильный ответ: A
20   Господарський факт - це: 
- Вартісна оцінка предмету угоди; 
- Господарська операція; 
- Предмет угоди; 
- Правильної відповіді немає. 
Правильный ответ: A

21   Який з методичних прийомів аудиту належить до документальних: 
- Інвентаризація; 
- Інформаційне моделювання; 
- Слідчо-юридичне обґрунтування; 
- Службове розслідування. 
Правильный ответ: A
22   Який з методичних прийомів аудиту належить до органолептичних: 
- Статистичні розрахунки; 
- Дослідження документів; 
- Групування недоліків; 
- Інвентаризація. 
Правильный ответ: A
23   До документальних прийомів аудиту належить: 
- Інвентаризація; 
- Статистичні розрахунки; 
- Слідчо-юридичне обґрунтування; 
- Нормативно-правове регулювання. 
Правильный ответ: A
24   Який з методичних прийомів аудиту належить до розрахунково-аналітичних: 
- Економіко-математичні методи; 
- Експертизи різних видів; 
- Камеральні перевірки; 
- Прийняття рішень. 
Правильный ответ: A
25   Аудит за характером діяльності - це: 
- Підприємницька діяльність; 
- Сфера обслуговування; 
- Контрольно-ревізійна діяльність; 
- Інформаційне обслуговування. 
Правильный ответ: A
26   Аудит, як вид підприємництва, кваліфікується як: 
- Інформаційні послуги; 
- Посередництво; 
- Представництво; 
- Комерційна діяльність. 
Правильный ответ: A
27   Аудиторська діяльність - це: 
- Підприємницька діяльність, спрямована на одержання прибутку; 
- Державна служба; 
- Культурно-освітня діяльність в Україні; 
- Благодійна діяльність, спрямована на розвиток бухгалтерської професії. 
Правильный ответ: A
28   Аудиторська діяльність в Україні може здійснюватися: 
- Суб'єктами підприємницької діяльності, які включені до Реєстру. 
- Лише юридичними особами, що мають свідоцтво про включення до Реєстру суб'єктів  
аудиторської діяльності; 
- Лише приватними підприємцями, що включені до Реєстру; 
- Фізичними особами, що мають сертифікат аудитора; 
Правильный ответ: A
29   Хто має право бути аудитором в Україні: 
- Громадянин України, що отримав сертифікат аудитора; 
- Нерезидент із сертифікатом аудитора України; 
- Громадянин України з міжнародним аудиторським сертифікатом; 
- Усі перелічені громадяни. 
Правильный ответ: A
30   Аудитор має право здійснювати свою діяльність: 
- Індивідуально працюючи в аудиторській фірмі або об'єднавшись з іншими  
аудиторами в спілку; 
- Лише як співробітник аудиторської фірми; 
- Лише як член Аудиторської палати України; 
- Лише як делегат з'їзду аудиторів України. 
Правильный ответ: A
31   Проведення аудиту забороняється аудитору, який: 
- Має особисті майнові інтереси в об'єкті перевірки; 
- Перебуває у шлюбі з посадовою особою - керівником об'єкта перевірки; 
- Колись працював головним бухгалтером об'єкта перевірки; 
- Має сертифікат аудитора, але працює в ДПА. 
Правильный ответ: A
32   Аудит, як вид підприємництва, кваліфікується як: 
- Інформаційні послуги; 
- Посередництво; 
- Представництво; 
- Комерційна діяльність. 
Правильный ответ: A
33   Аудиторська діяльність - це: 
- Підприємницька діяльність, спрямована на одержання прибутку; 
- Державна служба; 
- Культурно-освітня діяльність в Україні; 
- Благодійна діяльність, спрямована на розвиток бухгалтерської професії. 
Правильный ответ: A
34   Аудиторська діяльність в Україні може здійснюватися: 
- Суб'єктами підприємницької діяльності, які включені до Реєстру. 
- Лише юридичними особами, що мають свідоцтво про включення до Реєстру суб'єктів  
аудиторської діяльності; 
- Лише приватними підприємцями, що включені до Реєстру; 
- Фізичними особами, що мають сертифікат аудитора; 
Правильный ответ: A
35   Хто має право бути аудитором в Україні: 
- Громадянин України, що отримав сертифікат аудитора; 
- Нерезидент із сертифікатом аудитора України; 
- Громадянин України з міжнародним аудиторським сертифікатом; 
- Усі перелічені громадяни. 
Правильный ответ: A
36   Аудитор має право здійснювати свою діяльність: 
- Індивідуально працюючи в аудиторській фірмі або об'єднавшись з іншими  
аудиторами в спілку; 
- Лише як співробітник аудиторської фірми; 
- Лише як член Аудиторської палати України; 
- Лише як делегат з'їзду аудиторів України. 
Правильный ответ: A
37   На якій стадії здійснюється планування аудиту: 
- Після укладання договору на аудит; 
- На початку перевірки; 
- У ході перевірки; 
- Після обміну листами між клієнтом та аудитором (фірмою). 
Правильный ответ: A
38   Основним документом, який засвідчує факт досягнення домовленості між  
замовником та виконавцем про проведення аудиторської перевірки, є: 
- Договір на проведення аудиту; 
- Заява замовника про проведення аудиторської перевірки (лист клієнта); 
- Заява виконавця про проведення аудиторської перевірки (лист від аудитора). 
- Немає правильної відповіді. 
Правильный ответ: A
39   Надсиланню лист-пропозиції може передувати етап обстеження підприємства з  
метою визначення обсягів роботи, якщо: 
- Етап обстеження є обов'язковим. 
- Це зазначено в договорі на проведення аудиту; 
- Аудитор може вважати за необхідне проведення такого обстеження; 
- Немає правильної відповіді 
Правильный ответ: A

40   Договір на проведення аудиту складається: 
- Після обміну листами між аудитором та клієнтом. 
- Після надсилання листа-пропозиції клієнта аудитору 
- Після надсилання листа-зобов'язання аудитора клієнту; 
- Немає правильної відповіді 
Правильный ответ: A
41   Основною відмінністю договору на проведення аудиту від інших договорів є те,  
що: 
- Враховуються інтереси третьої сторони (користувачів інформації з фінансової  
звітності); 
- Форма договору не повинна відповідати загальноприйнятій в Україні формі  
складання договорів, оскільки детальна структура його може бути різною; 
- Форма договору може бути різною, проте, повинна відповідати загальноприйнятим  
в Україні вимогам. 
- Немає правильної відповіді 
Правильный ответ: A
42   У договорі обов'язково повинні бути обумовлені такі положення: 
- Масштаб аудиту; Мета аудиту; 
- Мета аудиту; 
- Можливість доступу до будь-яких записів; 
- Відповідальність аудитора перед законом; 
Правильный ответ: A
43   До договору не слід долучати: 
- Угоди щодо залучення інших аудиторів; Угоди щодо залучення експертів; 
- Угоди, які стосуються планування аудиту; 
- Угоди щодо залучення експертів; 
- Форс-мажорні обставини. 
Правильный ответ: A
44   Чи мають практичне значення такі розділи договору: 
- Реквізити сторін, особливі умови, предмет аудиту. 
- Особливі умови; 
- Предмет аудиту. 
Правильный ответ: A
45   Розділ «Зобов'язання сторін» містить перелік таких положень; 
- Дотримання конфіденційності; Надання права доступу до документації, записів  
тощо; Зобов'язання щодо приймання та оплати робіт; Відмова від дій, які можуть  
вплинути на думку аудитора. 
- Надання права доступу до документації, записів тощо; 
- Відмова від дій, які можуть вплинути на думку аудитора; 
- Зобов'язання щодо приймання та оплати робіт; 
Правильный ответ: A
46   Документ, що засвідчує факт досягнення домовленості між клієнтом і  
аудиторською фірмою (аудитором), - це: 
- Договір; 
- Протокол; 
- Акт; 
- Лист-зобов'язання. 
Правильный ответ: A

47   Призначення договору на проведення аудиту: 
- Встановлення обсягу робіт, їх оплати й термінів виконання обов'язків та  
відповідальності сторін. 
- Можливість запропонувати інші послуги і збільшити очікуванні гонорар; 
- Пояснення клієнту ролі аудиту; 
- Немає правильної відповіді 
Правильный ответ: A

48   Значення для аудитора інформації про кваліфікацію облікового персоналу  
замовника полягає у: 
- Визначенні економічної ефективності контролю; 
- З'ясуванні можливості змови з метою зловживань; 
- Сприянні забезпеченню збереження активів підприємства. 
- Немає правильної відповіді. 
Правильный ответ: A
49   Узгодження із замовником плану перевірки, її обсягу, термінів проведення, а  
також форми подання результатів аудиту здійснюється аудитором на стадії: 
- Підготовчо-узгоджувальній; 
- Дослідницькій; 
- Завершальній; 
- Основній. 
Правильный ответ: A

50   Загальний план і програма аудиту переглядаються та уточнюються: 
- Упродовж усієї перевірки 
- На підготовчо-узгоджувальній стадії 
- На дослідницькій стадії 
- Немає правильної відповіді 
Правильный ответ: A
51   Модель аудиторського контролю фінансово-господарської діяльності підприємства  
складається з таких елементів: 
- Об'єкти контролю, джерела інформації, методичні прийоми контролю,  
узагальнення і реалізації його результатів; 
- Визначення об'єктів контролю та їх економічної сутності; 
- Перелік методичних прийомів контролю відповідно кожного об'єкта; 
- Прийоми узагальнення і реалізації результатів контролю. 
Правильный ответ: A

52   Документальне оформлення аудиту передбачає складання наступних видів  
документів: 
- Робочих та підсумкових; 
- Підготовчих, робочих та підсумкових; 
- Підготовчих та підсумкових; 
- Підготовчих і робочих. 
Правильный ответ: A
53   Перш, ніж прийняти пропозицію від клієнта щодо проведення аудиту, аудитору  
необхідно отримати інформацію про: 
- Галузь економічної діяльності та форму власності. 
- Види продукції, які підприємство виробляє; 
- Здійснені операції на підприємстві протягом періоду, що перевіряється; 
- Немає правильної відповіді 
Правильный ответ: A
54   Якісному і кваліфікованому проведенню аудиту сприяє: 
- Досвід аудитора в економічній галузі; 
- Оцінка економічної інформації про діяльність клієнта; 
- Натхнення аудитора. 
- Немає правильної відповіді 
Правильный ответ: A

55   Аудитор надає керівництву результати своєї перевірки: 
- В письмовій формі у вигляді висновків; 
- В усній формі з обговоренням шляхів удосконалення внутрішнього контролю; 
- Передає висновок через працівників підприємства-клієнта. 
- Немає правильної відповіді. 
Правильный ответ: A
56   Характер планування залежить від: 
- Організаційної форми, розміру і виду діяльності підприємства; 
- Ризику аудиту; 
- Виду аудиту і уявлення аудитора про стан справ на ньому; 
- Відповіді а) і б). 
Правильный ответ: A

57   Ризик аудиту полягає у: 
- Висловленні аудитором неадекватної думки за наявності значних відхилень у  
звітності. 
- Наданні аудиторського висновку без зауважень; 
- Фізичному і психологічному тиску на аудитора; 
- Немає правильної відповіді. 
Правильный ответ: A
58   Під час розробки загального плану, оцінюючи існування можливості оперативного  
внесення змін в окремі напрями аудиту, аудитор здійснює аналіз з питань: 
- Визначення видів, часу і повноти проведення методичних прийомів; 
- Визначення ризиків і суттєвості; 
- Розуміння аудитором бізнесу клієнта. 
- Немає правильної відповіді. 
Правильный ответ: A
59   Складовими аудиторського ризику є: 
- Властивий ризик; ризик, пов'язаний з невідповідністю функцій внутрішнього  
контролю; ризик невиявлення помилок та відхилень; 
- Властивий ризик; ризик, що не буде своєчасно виконана робота; 
- Ризик невиявлення помилок; 
- Ризик невиявлення помилок; властивий ризик; ризик знаходження помилок. 
Правильный ответ: A

60   Аудитор повинен отримати таку інформацію про систему обліку клієнта, як: 
- Основні види операцій, їх суттєвість та важливість, їх документальне  
підтвердження та відповідність фінансовим показникам. 
- Правильність здійснення господарських операцій; 
- Правильність подання звітності і своєчасну оплату загальнообов'язкових  
платежів; 
- Немає правильної відповіді. 
Правильный ответ: A
61   Аудиторський ризик - це: 
- Небезпека нез'ясування помилок системи внутрішнього контролю клієнта; 
- Небезпека нез'ясування істотних помилок у процесі проведення вибіркової  
перевірки; 
- Небезпека складання неправильного висновку про результати фінансової  
звітності; 
- Ризик, що притаманний бізнесу клієнта, обумовлений характером і умовами  
діяльності підприємства. 
Правильный ответ: A

62   Чим обумовлюється аудиторський ризик: 
- Можливістю помилки в обліку та її пропуску при аудиті, а також власних  
помилок аудитора; 
- Некомпетентністю аудитора; 
- Неефективністю або відсутністю системи внутрішнього контролю; 
- Низькою кваліфікацією персоналу облікової служби клієнта. 
Правильный ответ: A
63   Згідно з вимогами національних нормативів аудитор повинен оцінити: 
- Ризик невідповідності системи внутрішнього контролю і управління; 
- Властивий (власний) ризик; 
- Усі відповіді є правильні. 
- Немає правильної відповіді. 
Правильный ответ: A
64   Аудитор повинен враховувати вплив ризику системи електронної обробки даних,  
щоб: 
- Оптимально здійснювати перевірку і максимально знизити імовірність  
формування неправильних висновків і рекомендацій. 
- Максимально знизити імовірність формування неправильних висновків; 
- Застосовувати прийоми і способи контролю; 
- Немає правильної відповіді. 
Правильный ответ: A
65   При збільшенні ризику бізнесу ризик невиявлення: 
- Підвищується; 
- Зменшується; 
- Залишається сталим. 
- Немає правильної відповіді. 
Правильный ответ: A
66   Імовірність того, що прийоми і способи, які застосовуються в процесі перевірки,  
не дозволяють виявити всі суттєві відхилення, визначають: 
- Ризик невиявлення. 
- Внутрішньогосподарський ризик аудиту; 
- Ризик контролю; 
- Немає правильної відповіді. 
Правильный ответ: A
67   Факторами підвищеного ризику під час вибору клієнта можна вважати: 
- Конфлікт між бухгалтером і головним бухгалтером; 
- Зміну директора підприємства; 
- Складну технологію виробництва; 
- Постійне зростання офіційного обмінного курсу іноземної валюти. 
Правильный ответ: A
68   Аудитор відповідає за високоякісне проведення аудиту та контроль згідно: 
- Ризику невиявлених помилок. 
- Властивого ризику; 
- Відносного ризику; 
- Ризику контролю; 
Правильный ответ: A

69   На підставі вивчення системи внутрішньою контролю аудитор може оцінити ризик  
контролю як максимальний, якщо вважає: 
- Що елементи внутрішнього контролю є не закріплені у положеннях, посадових  
інструкціях, наказах; 
- Політику і структуру контролю неефективними; 
- Політику і прийоми контролю здатними попередити, виявити і виправити можливі  
відхилення. 
- Немає правильної відповіді. 
Правильный ответ: A
70   Вказати, для яких із перерахованих прийомів може бути застосовано вибірку: 
- Оцінка умов збереження товарів; 
- Надсилання листів для підтвердження дебіторської заборгованості (400  
замовників, і залишок по кожному є незначний); 
- Порівняння листів для підтвердження дебіторської заборгованості (40  
замовників, і по кожному з них є значний залишок несплачених сум). 
- Немає правильної відповіді. 
Правильный ответ: A

71   Для визначення величини аудиторського ризику використовують таку модель: 
- АР = ВР х КРх НР; 
- АР = ВР • КР + (АП • ТК); 
- АР = ВР + КР + ПР. 
- Немає правильної відповіді. 
Правильный ответ: A
72   На якому етапі аудиту складають модель аудиторського ризику: 
- Дослідженій стадії; 
- Підготовчо-узгоджувальній стадії; 
- Основній стадії; 
- Завершальній стадії. 
Правильный ответ: A
73   Аудиторські докази - це: 
- Інформація, одержана аудитором із метою випрацювання професійного судження  
для підготовки аудиторського висновку; 
- Докази, які наводяться в аудиторському висновку; 
- Облікова фактографічна інформація; 
- Інформація, що міститься у робочих документах аудитора. 
Правильный ответ: A
74   Кількість доказів визначається: 
- Їх достатністю; 
- Масштабом перевірки; 
- Обмеженням у часі перевірки; 
- Обмеженням вартості перевірки. 
Правильный ответ: A
75   Аудиторські докази можна отримати за допомогою таких прийомів та процедур: 
- Документація; 
- Інспекція; 
- Спостереження; 
- Немає правильної відповіді. 
Правильный ответ: A
76   Найбільш надійними під час перевірки є аудиторські докази (свідчення),  
одержані: 
- Від третіх осіб; 
- За допомогою персоналу об'єкта перевірки; 
- Як пояснення посадових осіб керівників об'єкта перевірки; 
- Безпосередньо аудитором. 
Правильный ответ: A
77   Відомі такі види доказів: 
- Документальні; 
- Фронтальні; 
- Фізичні; 
- Хімічні. 
Правильный ответ: A
78   Чим більше зібрано доказів: 
- Тим більш достовірним є висновок; 
- Тим менш достовірним є висновок; 
- Кількість доказів не впливає на достовірність висновку. 
- Немає правильної відповіді. 
Правильный ответ: A
79   Докази повинні бути: 
- Достатніми і достовірними, але не релевантними; 
- Достатніми і достовірними і релевантними; 
- Достовірними і релевантними. 
- Немає правильної відповіді. 
Правильный ответ: A
80   За змістом інформації аудиторські докази поділяють так: 
- Немає правильної відповіді. 
- Законодавча; 
- Планово-нормативна; 
- Директивна; 

и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.