На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Етапи розвитку макроекономки як складової економчної теорї. Положення кейнсанства. Поява розвиток монетаризму. Позитивна нормативна макроекономка. Можлив негативн наслдки економчного росту. Негативн тенденцї економки за роки незалежност.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Междун. отношения. Добавлен: 25.12.2008. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


8
Контрольна робота
з дисципліни: „Макроекономіка”
План:

1.Етапи розвитку макроекономіки як складової економічної теорії.
2. Можливі негативні наслідки економічного росту.
3. Задача
Етапи розвитку макроекономіки як складової економічної теорії.
Економічна наука є однією з найдавніших. Її намагалися окреслити ще давньогрецькі філософи Аристотель і Ксенофонт у IV - III ст. до н. е. Глибокий інтерес до економічної теорії зумовлений тим, що вона вивчає проблеми вирішальної сфери життя суспільства - виробництва економічних благ, обміну, розподілу та споживання національного багатства в матеріальній та нематеріальній формах, економічні потреби, інтереси й цілі людини, а також закони, які управляють цими процесами й втілюються в раціональній економічній політиці держави.
Розглянемо докладніше розвиток макроекономіки - частини економічної теорії, що вивчає економіку в цілому, а саме: аналіз рівня реального національного доходу, проблеми зайнятості, інфляції, зміни валютного курсу і, звісно, аналіз та концептуальне обґрунтування державної економічної політики.
Першим етапом розвитку економічної теорії, а в її складі і макроекономіки як науки були дослідження класичної школи політичної економії, представленої В. Петті, А. Смітом, Д. Рікардо та іншими.
Те, що в наш час отримало назву класичної школи, в дійсності не є якоюсь цілісною концепцією макроекономіки, а є деяким вибірковим викладенням думок та праць економістів-класиків по проблемам, що мають макроекономічний характер.
Аналіз конкретних проблем макроекономічного характеру можна зустріти у працях багатьох видатних економістів минулого, таких як Ф. Кене, А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс. Але все одно можна стверджувати, що існує певна течія в макроекономіці, яка отримала назву „ортодоксальна” класика. В найбільш систематизованому вигляді вона представлена у працях А. Маршалла та інших економістів „Кембріджської школи”.
Основні постулати класичної концепції такі: ціни в економіці абсолютно гнучкі. Це означає, що вони можуть змінюватись в достатньо короткий період як в бік підвищення, так і навпаки, враховуючи те, що це стосується цін як на блага, так і на фактори виробництва;
· економічні суб'єкти діють раціонально, виходячи з максимізації свого прибутку;
· економіка є саморегульованою;
· провідну роль в моделі „сукупний попит - сукупна пропозиція” відведено сукупній пропозиції;
· об'єм пропозиції встановлюється тільки наявними факторами виробництва, при цьому фактори є взаємозамінними.
Усі вищезазначені постулати визначають характерну особливість класичного підходу, а саме: до дослідження макроекономічних проблем широко застосовуються методи мікроекономічного аналізу.
З появою кейнсіанства класична школа поступово трансформувалась у неокласичну. Її розвиток пов'язаний з іменами таких відомих економістів, як Р. Солоу, Т. Сарджент, Р. Лукас та ін. Основною відмінністю неокласичної концепції полягає в розробці теорії раціональних очікувань, пояснюючої характер поведінки суб'єктів у сучасній економіці.
Кейнсіанська школа повністю заперечує постулати класиків. Кейнсіанці вважали, що економіка представляється класиками як деяка абстрактна, „ідеальна” економіка, яка не висвітлює реальних процесів.
Основні положення кейнсіанства такі:
· ціни не є гнучкими через довгострокові контракти та особливості поведінки економічних суб'єктів (грошових ілюзій);
· економічні суб'єкти діють не раціонально, а в першу чергу керуючись суб'єктивними факторами, такими як традиції, вимоги середовища, психологія поведінки;
· гроші - це багатство, вони мають самостійну цінність що визначає механізм взаємодії грошового ринку і з реальним сектором економіки;
· усі ринки взаємопов'язані;
· ситуація повної зайнятості не характерна для економіки в силу особливостей функціонування ринку праці;
· економіка не є саморегульованою, будь-які відхилення від стану рівноваги є для її розвитку характерними, тому необхідне активне втручання держави.
Кейнсіанство, так само як і класична течія, знаходиться в постійному розвитку. Можна назвати таких відомих представників посткейнсіанства, як Р. Клакер, Р. Барроу та ін.
Монетаризм. Якщо кейнсіанство ознаменувало революцію в економічній теорії, то поява монетаризму часто характеризується як контрреволюція.
Поява і розвиток монетаризму пов'язаний з ім'ям М. Фрідмана та його послідовників, якими можна вважати посткейнсіанства і неокласику, та все одно монетаризм можна вважати самостійним і одним із самих цікавих течій сучасної макроекономіки.
Основні постулати монетаризму такі:
· гроші є не просто багатством, а одним із елементів широкого набору активів;
· грошовий ринок взаємодіє з реальним сектором безпосередньо через механізми оптимізації структури портфеля активів;
· гроші нейтральні тільки в довгостроковому періоді, а в короткостроковому ні, при чому зміни в грошовому секторі первісні по відношенню до змін в реальному секторі.
Загалом макроекономіку можна визначити як позитивну і нормативну.
Позитивна макроекономіка має справу з аналізом економічних фактів і ставить перед собою мету побудувати економічну модель, вільну від суб'єктивних суджень. Нормативна ж макроекономіка представляє собою сукупність суб'єктивних суджень про те, як повинна функціонувати економіка.
З одного боку, позитивна теорія служить основою для вибору головних початкових тверджень, а з іншого - нормативні постулати при певних умовах можуть послужити основою для створення нової або спеціальної макроекономічної концепції. Отже, позитивні і нормативні судження в макроекономіці достатньо тісно взаємопов'язані.
Можливі негативні наслідки економічного росту.

Під економічним зростанням розуміють збільшення кількості товарів і послуг, які продукує національна економіка. Економічне зростання вимірюють двома способами:
· темпами зростання реального ВВП за певний проміжок часу (здебільшого за рік);
· темпами зростання реального ВВП на душу населення за той самий період.
Економічне зростання є важливою економічною метою кожної країни, адже економіка, що зростає, спроможна повніше задовольняти потреби людей і ефективніше розв'язувати соціально-економічні проблеми.
Економічне зростання є однією з найважливіших суспільних проблем, до якої постійно звернута найпильніша увага е и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.