На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Класифкаця країн за станом соцально-економчного розвитку на сучасному етап. Оцнка мсця та значення Америки, Захдної вропи, Японї та країн, що розвиваються, нових ндустральних країн та країн з перехдною економкою у свтовй економц.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Междун. отношения. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

План
Класифікація країн за станом соціально-економічного розвитку
США у світовій економіці (СЕ)
Західна Європа у СЕ
Японія у СЕ
Країни, що розвиваються, у СЕ
«Нові індустріальні країни» у системі світового господарства
Країни з перехідною економікою у світовому господарстві
1. Класифікація країн за станом соціально-економічного розвитку

На початку ХХІ ст. світове господарство досягло принципово нових кількісних і якісних параметрів.
Чисельність населення перевищила 6 млрд. чол., економічно активне населення перевищило 2,8 млрд. чол., з них 20% зайняте в промисловості, а близько 49% - у сільському господарстві.
У середньому на душу населення у світі продукується близько 4000 дол. ВВП на рік.
За даними Світового банку, 8% дає сільське господарство, 37% - промисловість, понад 50% - обслуговуючі галузі.
У світі існують понад 200 країн. Вони відрізняються за економічним потенціалом, соціальними умовами.
Визначимо головні критерії, за якими здійснюється класифікація різних країн:
- схожі характеристики економічного розвитку;
- галузева і кваліфікаційна структура економіки;
- близька структура управління економікою;
- схожі принципи організації виробництва;
- спільні проблеми.
Традиційно визначають три групи країн:
- промислово розвинуті країни;
- країни з перехідною економікою;
- країни, що розвиваються.
До промислово розвинутих належать країни, які, насамперед, об'єднані в Організацію Економічного Співробітництва і Розвитку (ОЕСР або OECD).
На 1 січня 2004 р. їх було 30 (Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Республіка Корея, Словаччина, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, ФРН, Чехія, Швейцарія, Швеція, Японія).
Крім того, до списку розвинутих відносяться нові члени ЄС, тобто Словенія, Кіпр, Мальта, Естонія, Латвія, Литва.
На чолі списку найбільш розвинутих країн стоїть так звана «велика сімка:
- США;
- Японія;
- Німеччина;
- Велика Британія;
- Франція;
- Італія;
- Канада.
До другої групи належать країни колишнього СРСР і Східної Європи, які не стали членами ЄС.
Йдеться про наступні країни: Албанія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Македонія, Сербія і Чорногорія, Румунія, Болгарія, Білорусія, Росія, Україна, Молдавія, Грузія, Азербайджан, Арсенія, Туркменія, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан і Киргизія.
До третьої групи належать інші держави світу.
Зазначена класифікація має суттєві зауваження. Так, Таджикистан або Киргизія відносяться до більш розвинутих країн, ніж Бразилія, Китай або Індія.
Існує інший критерій - рівень доходів на душу населення на рік, за яким визначають:
- країни з низьким доходом, тобто до 125 дол. США;
- країни із середнім доходом, тобто до 8995 дол. США;
- країни з високим доходом, тобто понад 8995 дол. США.
Економічно розвинуті країни, частина яких досягла постіндустріальної стадії розвитку, тенденції розвитку в цілому складаються під впливом НТР, насамперед, інформаційних технологій.
Господарська структура являє собою універсальний набір галузей, підгалузей та виробництв, орієнтованих на забезпечення потреб не тільки внутрішніх, а й світового ринку. Інформація стала провідним економічним ресурсом.
У країнах з перехідною економікою пріоритетну роль відіграють структурна перебудова економіки, яка повинна забезпечити виконання завдань завершальних циклів індустріального суспільства.
У найменш розвинутих країнах ще чекають свого вирішення проблеми аграрної цивілізації (продовольча криза, відстала соціальна структура), також питання індустріальної епохи та втілення засад інформаційного суспільства.
2. США у світовій економіці (СЕ)

США є найбільш розвинутою державою світу. Обсяг ВВП на початку ХХІ ст. перевищує 8 трлн. дол., тобто становить близько 25% світового ВВП.
Головними причинами пануючого становища Сполучених Штатів є такі:
- значні природні ресурси, зокрема сприятливі кліматичні умови;
- кваліфікована робоча сила, зокрема, за рахунок декількох хвиль імміграції;
- величезний споживчий ринок, який стимулює економічне зростання;
- пануюче воєнно-політичне становище;
- ефективна економічна система ліберального типу, тобто обмежене державне втручання, захист конкурентного середовища, значні традиції економічної культури.
Важливими передумовами розвитку країни є:
- дуже високий рівень приватизації виробничих об'єктів;
- низькі торговельні бар'єри;
- стабільна монетарна політика, зокрема, унікальна роль долара в світі;
- відносно низькі податки, які стимулюють розвиток виробництва;
- сприятливий інвестиційний клімат, хоча інколи виникають проблеми довіри, наприклад, після краху деяких великих компаній на чолі з Enron у 2002-2003 р.р;
- технологічне світове лідерство;
- висока частка виробництва послуг у сумі ВВП;
- статус єдиної супердержави у воєнно-політичному аспекті.
Господарська структура США підкреслює постіндустріальний характер економіки, коли сфера послуг забезпечує 63% ВВП країни, тоді як промисловість і будівництво дають 36%, а сільське господарство - 3%.
Схожі цифри пропонує структура зайнятості населення: сфера послуг - 72%, промисловість і будівництво - 25%, сільське господарство - 3%.
США мають найміцніші ТНК світу. Тільки «Дженерал Моторз» за обсягами продаж випереджає ВВП 105 країн.
Штат Каліфорнія за обсягом валової продукції в змозі займати 6 місце у світі.
Долар залишається провідною світовою валютою. Індекси фондового ринку США DJIA (Доу-Джонса) і NASDAQ є найвпливовішими при аналізі ділової активності. Саме на території Сполучених Штатів розташовані ключові міжнародні організації, насамперед, ООН з численними підрозділами, включаючи МВФ і СБ.
3. Західна Європа у СЕ

Географічно і політично Західна Європа являє собою неоднозначне утворення. Йдеться про вступ 10 нових членів до ЄС і плани подальшого розширення організації за рахунок Румунії та Болгарії, а також Хорватії. Таким чином, ЄС і Західна Європа більше не є синонімами.
Традиційні західноєвропейські країни являють собою диференційовану картину. Найбільш впливовими за масштабами економіки є Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія.
За розмірами території та населення і темпами зростання до лідерів наближається Іспанія.
Достатньо високий економічний потенціал і високі соціальні стандарти життя характерні для скандинавських країн, Нідерландів, Бельгії, Люксембургу, Австрії, Швейцарії, Ісландії, Данії.
Повинні подолати значне відставання Португалія і Греція.
Ірландія зробила значний стрибок у розвитку за рахунок значної допомоги з боку ЄС.
Держави-карлики (Ліхтенштейн, Монако, Сан-Марино, Ватикан) своєрідно вмонтовані в національні економіки більш розвинутих країн.
ФРН закріпила позиції у повоєнні роки за рахунок заборони воєнного виробництва, великого припливу іноземного капіталу в межах плану Маршалла, традиційно міцної важкої індустрії, а пізніше за допомогою дешевої робочої сили з колишньої Німецької Демократичної Республіки й кр и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.