На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Поняття трудового договору

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 04.09.2012. Сдан: 2012. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст………………………………………………………………………2
Вступ……………………………………………………………………. .3
1.Поняття   трудового договору………………………………………....4
2.Загальні  підстави розірвання трудового  договору з ініціативи власника  або уповноваженого ним органу……………………………………………..6
3.Робота  в нічні і святкові дні…………………………………………....8
4.Трудові відпустки………………………………………………………10
5.Задача…………………………………………………………………....11
6.Висновок………………………………………………………………...12
7. Список використаних джерел………………………………………....13 

№5
До районного  центру зайнятості звернулися Дроздова і Прокопенко, віком 18 років, які закінчили у цьому році середню загальноосвітню школу. Заявники просили видати їм направлення на навчання до інституту харчових технологій за спеціальністю інженер-технолог з денною формою навчання на умовах контракту. Прокопенко заявив, що він ознайомився із законодавством і вважає, що державна служба зайнятості зобов'язана видати їм таке направлення й оплатити навчання, оскільки вони є особами, які вперше шукають роботу і не мають професійної освіти, а для таких осіб підходящою є така робота, яка вимагає попереднього професійного навчання.
Чи законні  вимоги заявників? Надайте правову  допомогу із належним обґрунтуванням. 
 
 
 
 
 
 
 

Вступ 

     Основним  джерелом будь-якої галузі права є  Конституція України 

     Відповідно  до цього конституційне право пов'язане також і з трудовим правом, оскільки Конституція України визначає основні трудові права і обов'язки громадян, які знаходять подальший розвиток в нормах трудового права.
       Конституція України закріплює  право кожного громадянина на працю, на винагороду за працю, право на умови праці, які відповідають вимогам безпеки та гігієни праці, право на соціальне забезпечення в старості, у випадку хвороби і т.д.
     Також Конституція України закріплює  право громадянина на відпочинок.
Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочогодня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи в нічний час (ст. 45 Конституція України)
     Влаштування на роботу є одним із життєвих рішень, що доводиться приймати майже кожній людині хоча б один раз у житті. І від того, наскількі вибір робити є вдалим, залежить зміст життя конкретної людини.Але це не означає, що проблема вибору професії та місця робити носить особливий характер. У вирішення цієї проблеми зацікавлене також суспільство, оскільки чим повніше використовуються особливості та знання кожного працівника, тим вище ефективність праці, більше простору для подальшого розвитку особи. З другого боку, чим швидше зайняті всі робочі місця здібними працівниками, тим вище суспільна продуктивність праці. 
 
 
 
 

1.Поняття   трудового договору 

     Трудовий  договір - є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Трудовий  договір може бути:
·  безстроковим, що укладається на невизначений строк;
·  на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; 
. таким, що укладається на час виконання певної роботи.
Строковий трудовий договір укладається у  випадках, коли трудові відносини  не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.
     Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України. Контракт обов’язково укладається в письмовій формі. Він передусім спрямований на виявлення ініціативності та самостійності працівника, а одним із шляхів максимальної віддачі працівником індивідуальних здібностей та професійних навичок є визначення в контракті відповідного рівня оплати праці та матеріального забезпечення з врахуванням складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності роботодавця.
Випробування  при прийнятті на роботу
При укладенні  трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.
Випробування  не встановлюється при прийнятті  на роботу:
·  осіб, які не досягли вісімнадцяти років;
·  молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів;
·  молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;
·  осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;
·  інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи;
·  при прийнятті на роботу в іншу місцевість;
·  при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію;
·  в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.
Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати:
·  трьох місяців;
·  шести місяців - в окремих випадках за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації;
·  одного місяця - при прийнятті на роботу робітників. 
 
 
 
 
 
 

2.Загальні  підстави розірвання  трудового договору  з ініціативи
власника  або уповноваженого ним органу 

     Трудовий  договір може бути розірваний роботодавцем у випадках:ліквідації організації  або припинення діяльності роботодавцем --фізичною особою, скорочення чисельності  або штату працівників організації,невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботівнаслідок стану здоров'я відповідно до медичного висновку,недостатньої кваліфікації, підтвердженої результатами атестації, змінивласника майна організації, неодноразового невиконання працівником без поважних причин трудових обов'язків, якщо він має дисциплінарне стягнення, одноразового грубого порушення працівником трудових обов'язків: - Прогулу, появи на роботі в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння, розголошення охороняється законом таємниці, що стала відомою працівникові у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків,вчинення за місцем роботи розкрадання чужого майна, розтрати, умисного його знищення або пошкодження, Звільнення з підстав, зазначених в пунктах 2 і 3 цієї статті,допускається, якщо неможливо перевести працівника з його згоди на іншу роботу.
     Не  допускається звільнення працівника з  ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності та в період перебування у відпустці.
У разі припинення діяльності філії, представництва або іншоговідокремленого структурного підрозділу організації, розташованих у іншій місцевості, розірвання трудових договорів з працівниками цихструктурних підрозділів здійснюється за правилами, передбаченими для випадків ліквідації організації.
Обов'язкове участь виборного профспілкового органу у розгляді питань, пов'язаних з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця
Даний пункт містить дві самостійні підстави. Перша стосується випадків, коли підприємство або його структурний підрозділ, де працює за трудовим договором працівник, переводиться в іншу місцевість. Іншою місцевістю вважається інший населений пункт. При відмові працівника від переведення разом з підприємством працівник може бути звільнений за п. 6 ст. 36. Закон не передбачає вимоги щодо спеціального попередження працівника у такому випадку. Разом з тим є підстави вважати, що роботодавець повинен зробити таке попередження письмово. У КЗпП необхідно врегулювати цю процедуру належним чином. Не можна не помітити, що зміна підприємством свого місця знаходження по суті є одним з випадків зміни істотних умов трудового договору, про який йдеться далі у цьому пункті. Законодавець виділив таку зміну в окремий вид. Очевидно, що тут мають бути застосовані правила ч. З ст. 32 КЗпП — необхідно попередити про зміни працівника за 2 місяці.  
Про зміни інших істотних умов праці, порядку їх проведення йшлося вище. Мова йде про об'єктивні зміни в організації виробництва і праці на підприємстві, а не про зміни, які викликані суб'єктивним відношенням роботодавця до працівника. Останні є незаконними, і якщо в подальшому суд встановить такий факт, працівника буде поновлено на роботі. Слід зазначити, що одним з випадків зміни умов праці є запровадження контрактної форми трудового договору щодо конкретної категорії працівників. Як вже відмічалося, сфера укладення контракту визначається законодавством, роботодавець не має права вимагати переоформлення безстрокового трудового договору з працівниками, для яких контракт не є обов'язковим. Але якщо працівник належить до категорії, з якою за законодавством має обов'язково бути укладений контракт, а він від контракту відмовляється, працівник може бути звільнений за п. 6 ст. 36 КЗпП. Слід пам'ятати про необхідність попередження працівника про перехід на контрактну форму трудового договору за 2 місяці. Якщо в судовому засіданні буде встановлено, що працівник не був попереджений належним чином, суд відповідно змінить дату звільнення з виплатою працівникові середнього заробітку до нової дати звільнення.  
 
 

3.Робота  в нічні і святкові  дні 

     Нічним  вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку. При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. Це правило не поширюється на працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу.
     Тривалість  нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках, коли це необхідно  за умовами виробництва, зокрема  у безперервних виробництвах, а також на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем.
Забороняється залучення до роботи в нічний час:
1) вагітних  жінок і жінок, що мають дітей  віком до трьох років;
2) осіб, молодших вісімнадцяти років;
3) інших  категорій працівників, передбачених законодавством.
Робота  жінок в нічний час не допускається, за винятком тих галузей народного  господарства, де це викликається особливою  необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід. Перелік цих галузей і видів робіт із зазначенням максимальних термінів застосування праці жінок у нічний час затверджується Кабінетом Міністрів України. Зазначені обмеження не поширюються на жінок, які працюють на підприємствах, де зайняті лише члени однієї сім'ї. Робота інвалідів у нічний час допускається лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.
     У числі основних конституційних прав громадян України передбаченоправо на відпочинок.
Часом відпочинку вважається та частина календарного часу, протягом якого працівники звільняються від виконання трудових обов'язків іможуть використовувати її на власний розсуд.
За трудовим законодавством у складі вільного від  роботи часу розрізняються:
святкові дні:  
1. 1 січня - Новий рік  
2. 7 січня - Різдво Христове  
3. 8 березня - Міжнародний жіночий день  
4. 1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих  
5. 9 травня - День Перемоги  
6. 28 червня - День Конституції України  
7. 24 серпня - День Незалежності України  
8. 7 і 8 листопада - річниця Великої Жовтневої соціалістичної революції

Робота також  не провадиться в дні релігійних свят:  
9. 7 січня - Різдво Христове  
10. один день (неділя) - Пасха  
11. один день (неділя) - Трійця (ст.73 КЗпП України).

Разом з тим  є багато підприємств, що працюють у  свята.  
Допускається така робота на безперервно діючих підприємствах,зупинити які не можна з виробничо-технічних причин, а такожна підприємствах, пов'язаних з постійним безперервним обслуговуваннямнаселення. Можуть проводитися в свята невідкладні ремонтні івантажно-розвантажувальні роботи (ст.73 КЗпП України).

Робота у зазначені  дні компенсується підвищеною оплатою. Її розміри іпорядок надання, а також  випадки, коли робота у святакомпенсується іншим днем відпочинку, регулюються  ст.107 КЗпП України. Забажанням працівника замість підвищеної оплати за роботу у святковий день йомуможе бути наданий інший день відпочинку.
Напередодні святкових днів тривалість роботи трудящихзменшується  на одну годину як при п'ятиденному, так і при шестиденномуробочому тижні. В умовах шестиденному робочому тижні тривалістьпраці в передвихідні дні не може перевищувати 5 годин (ст.54 КЗпП України).
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.