На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Сутнсть та типологя проектв МБРР

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 05.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство  освіти і науки України
Київський національний торговельно-економічний  університет 

Кафедра економіки підприємництва 

Реферат
на тему: «Сутність та типологія проектів МБРР» 
 
 

студентки ІІІ курсу
8 групи  ФФБС
Полегешко С.В. 
 
 
 
 
 
 

Київ 2011 

    План 

  
  Сутність  діяльності МБРР
  Сутність та типологія проектів МБРР
  Умови надання позик МБРР
  Стан проектного портфелю МБРР в Україні
Список  використаних джерел
 


  Сутність  діяльності МБРР
 
    Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) — міжнародна урядова організація для довготермінового кредитування економіки країн-членів.
    З 1947 р. МБРР набув статусу спеціалізованої  організації ООН. Відповідно до статуту  банку, його членами можуть бути лише держави-члени МВФ. МБРР — відокремлений  від МВФ інститут, що доповнює приватний інвестиційний капітал. Кожна країна-член МВФ зобов'язана вступити в МБРР, що надає їй право позичати кошти з фондів, отримувати допомогу з метою розвитку Банку та брати участь у справах Банку й конкурсах на одержання контрактів за всіма проектами, що фінансуються Банком.
    Капітал МБРР організований у формі акцій. Початкова кількість акцій Банку - 100 000 шт. із номінальною вартістю 100 тис. доларів США кожна. Найбільшу участь у капіталі МБРР узяли промислово розвинуті країни. За перші десять років діяльності Банку США отримали 34,1% акцій, Велика Британія — 14%, Франція — 5,6% від загальної суми підписки.
    На  сьогоднішній день основні цілі МБРР це:
  сприяння реконструкції і розвитку територій держав-членів, шляхом заохочення капіталовкладень для виробничих цілей;
  заохочення приватних іноземних капіталовкладень і на додаток до приватних інвестицій, якщо їх важко забезпечити, надання фінансових коштів на цілі виробництва;
  стимулювання довгострокового збалансованого росту і сприяння підтримці рівноваги платіжних балансів шляхом заохочення міжнародних інвестицій для розвитку виробничих ресурсів держав-членів МБРР .
    Основними напрями діяльності МБРР в даний  час є:
  середньострокове і довгострокове кредитування інвестиційних проектів;
  підготовка, технічне і фінансово-економічне обґрунтування інвестиційних проектів;
  фінансування програм структурної перебудови країн, що розвиваються, і постсоціалістичних країн.
    МБРР  виступає як партнер для країн  з економікою, що розвивається і економікою з розширеними ринками, з метою поліпшити якість життя людей. На відміну від багатьох програм гуманітарної і технічної допомоги, МБРР не надає гарантів. Всі позики, видані МБРР, носять поворотний характер.
    Країни, що розвиваються запозичують у МБРР, тому що потребують залученних фінансових ресурсів, технічної та організаційної допомоги.
    Позики  банку можна розділити на дві  категорії:
    1. Позики для країн, що розвиваються, які в змозі без шкоди для економіки сплатити відсотки за позиками. Гроші для цих позик залучаються від інвесторів з усього світу.
    2. Позики для найбідніших країн,  які є зазвичай некредитоспроможними на міжнародних фінансових ринках і неспроможні оплатити відсотки за позики, і для яких Світовий банк, відповідно, не може залучати для держав цієї групи кошти на міжнародних фінансових ринках.
    Основними партнерами Банку є уряди держав-членів.  Справа в тому, що відповідно до Статуту, МБРР надає позики тільки урядам держав-членів або під їх гарантії. Крім того, саме уряди володіють більшою частиною інформації, необхідної для нормальної роботи Банку і всі проекти реалізуються відповідно до національних законодавств і під національною юрисдикцією. МБРР заохочує уряди працювати в тісному контакті з неурядовими організаціями (в даний час вони співпрацюють у приблизно половині підтриманих банком проектів).
    Одним з пріоритетів МБРР - сприяння стимулювання приватного сектора. Причиною такої  уваги є та обставина, що приватний  сектор - основне джерело економічного зростання і високих доходів.  
Статут забороняє МБРР надання позик безпосередньо приватному сектору. Цим займається інший член Групи Світового Банку -  Міжнародна Фінансова Корпорація. Вона створена спеціально для вкладення капіталу в підприємства приватного сектора.
 

  Сутність  та типологія проектів МБРР
 
    Надання позик - значна складова діяльності Світового Банку. Однак робота МБРР виходить за ці рамки. Проекти МБРР зазвичай включають в себе і надання технічної допомоги. Подібне сприяння може стосуватися як консультаційної допомоги в питаннях розподілу фінансів у бюджеті країни, так і проблем створення сільських клінік або рекомендації з використання дорогого будівельного обладнання. Щорічно МБРР фінансує кілька проектів присвячених виключно навчанню фахівців. Крім цього, Інститут економічного розвитку МБРР навчає людей з держав-позичальників як створювати і виконувати програми розвитку.
    Увесь спектр позик, які надає МБРР для фінансування проектів, поділяється на дві великі групи — інвестиційні позики і системні кредити на структурну перебудову економіки. Тривалий час основна частина фінансової й технічної допомоги МБРР тим своїм країнам-членам, що розвиваються, здійснювалась у вигляді надання позик під конкретні проекти. МБРР є і кредитною установою, і установою розвитку. І кожний проект, що фінансується, має відповідати обом умовам, що випливають із завдань Банку: з одного боку, сприяти економічному розвиткові країни-позичальниці; з іншого — забезпечувати повернення позичених коштів. Звичайно МБРР не фінансує повної суми витрат за проектом. Надані позики забезпечують лише витрати на фінансування загальної вартості проекту в іноземній валюті. Решта витрат має покриватися за рахунок внутрішніх джерел фінансування або інших зовнішніх джерел. Причому позичальник або держава повинні покрити деяку частку або всю суму витрат у місцевій валюті.
    Традиційними  об'єктами фінансування МБРР є такі елементи базової інфраструктури, як шляхи, зв'язок, транспорт і енергопостачання, які вирізняються передусім високою  капіталомісткістю і відносно низькою  рентабельністю. Упродовж перших двох десятиріч своєї діяльності МБРР 2/3 загального обсягу позик надавав на проекти з виробництва електроенергії й забезпечення транспортних перевезень. І хоча проекти з організації інфраструктури й досі залишаються важливою ланкою фінансової діяльності Банку, в останні роки він значно урізноманітнив свою діяльність. Акцент перенесено з традиційних проектів розвитку базової інфраструктури на ширші програми, мета яких полягає в забезпеченні економічного зростання та удосконаленні розподілу доходів. Скоротилося фінансування великих промислових проектів, значно розширилися напрями надання позик: з'явилися позики на розвиток сільського господарства, розробку родовищ нафти і газу, міське будівництво і розвиток комунально-побутових послуг, водопостачання, розвиток малих підприємств приватного сектора, удосконалення освіти, розв'язання проблеми харчування тощо. Зазнала змін і політика фінансування великих інфраструктурних проектів, насамперед тих, які завдавали шкоди навколишньому середовищу або спричиняли значне перенаселення в місцях реалізації проектів, і були приводом серйозних претензій до Банку. Так, з діяльністю МБРР пов'язано не менш як 3 % переселень у світі, в результаті яких навіть створилася категорія так званих "біженців розвитку".
    За  час діяльності Банку значно змінився і сам характер фінансування проектів. Проект 50-х років у певному розумінні був "замкненим" проектом. Його розробляли і контролювали іноземні консультанти, виконували іноземні підрядники та постачальники. Керували здійсненням проекту теж іноземці. Звичайно аналізові підлягали технічна і фінансова життєздатність, управління та організація проекту. Але при цьому мало уваги приділялося раціональному використанню в межах проекту наявних ресурсів країни, відповідності проекту рівневі розвитку і структурі галузі, взаємному впливу галузі на проект та проекту на подальший розвиток галузі, соціокультурним та демографічним особливостям населення країни-позичальниці.
    Але вже з 70-х років проект, що фінансується Банком, являє собою інтегрований пакет товарів і послуг (поширення знань, освіти, кредит, маркетинг, інфраструктура, дослідження тощо), спрямований передусім на підвищення продуктивності праці і, відповідно, рівня життєвих стандартів позичальника. До уваги стали брати економію витрат при розробці й виборі відповідної техніки, більші можливості надані місцевим організаціям-підрядникам, які дістали змогу самостійно готувати технічне завдання, проводити тендери й обирати фірми для виконання робіт за проектом. Почала застосовуватися система моніторингу й оцінки реалізації проекту, щоб мати змогу коригувати його в міру здійснення. Загалом більша увага стала приділятися розподілу доходів і зайнятості населення, впливу на довкілля і подолання соціальних та культурних обмежень.
    Суттєвих  змін зазнала стратегія фінансування розвитку, спрямована на зменшення бідності в країнах, що розвиваються. Спочатку основу діяльності МБРР становила "теорія проникнення", згідно з якою вигоди від економічного зростання в кінцевому підсумку отримують значні маси бідного населення. Але практика показала, що не бідні верстви населення, а, навпаки, заможні дістають найбільші вигоди від реалізації проектів. Тому ще з 70-х років МБРР перейшов до іншої стратеги, яка поєднує прискорене економічне зростання і безпосередню допомогу бідним верствам населення через конкретні інвестиційні програми.
    Особливу  увагу проектам, від яких виграють найбідніші верстви населення, МБРР почав приділяти з початку 90-х  років. Була розроблена стратегія боротьби з бідністю в країнах-членах. Вона охоплює кілька напрямів:
   проведення оцінки рівня бідності всіх країн-позичальниць;
   підтримка державних заходів, спрямованих на зміцнення системи соціального захисту і розширення доступу бідних верств населення до соціальних послуг через створення цільових програм соціальної допомоги;
   пріоритет інвестуванню, здатному безпосередньо вплинути на добробут бідніших верств за допомогою підвищення продуктивності праці та залучення їх як активних членів у процес розвитку.
    Нині  заходи боротьби з бідністю розвиваються за трьома напрямами:
   активізація участі незаможного населення у процесі ухвалення рішень;
   соціальний захист від економічних негараздів, спричинених швидкими змінами у світовому середовищі;
   створення матеріальної бази для подолання бідності.
    А власне стратегія Банку переорієнтована з аналізу проблем бідності й моніторингу того, як використовуються надані ресурси, на вироблення політики допомоги для боротьби з бідністю та оцінку ефективності діяльності на основі конкретних результатів.
    Значну  частину (до 90 %) загального обсягу кредитних операцій МБРР становить технічна допомога країнам-позичальницям. Більша частина (85 %) цієї допомоги спрямовується в компоненти проектів, решта — в самостійні проекти технічної допомоги. Звичайно технічна допомога МБРР передує традиційним кредитним операціям і охоплює дві великі категорії послуг — інженерно-консультаційні послуги та адміністративно-організаційну допомогу. Відповідно вона поділяється на "жорстку" — технічну допомогу на рівні проектів у сфері фізичних інвестицій та "м'яку " — технічну допомогу інституційному розвиткові, спрямовану на розв'язання проблем у сфері розробки політики. Частка "м'якої" допомоги становить близько 2/3 загального вартісного обсягу технічної допомоги, що фінансується МБРР. Практично всі інвестиційні проекти містять компоненти технічної допомоги інституційному розвиткові. "М'яка" технічна допомога має як прикладне, так і політичне застосування. Вона передбачає консультування урядів країн, що розвиваються, з питань державної політики у сфері структурної перебудови економіки, освіти, захисту, промисловості й розвитку приватного сектора, управління державним сектором та реформи державного апарату тощо. Звичайно питання, пов'язані з розробкою економічної політики, є дискусійними, тому керування "м'якою" допомогою та її реалізація в країнах, що розвиваються, викликає багато проблем і суперечностей.
    З 80-х років МБРР почав збільшувати позики, спрямовані на загальне вдосконалення економічної політики країн, що розвиваються. Важливе місце у кредитній політиці МБРР посіло так зване стабілізаційне кредитування — фінансування програм структурної перебудови і галузевої адаптації, тобто галузевих реформ, не пов'язаних з проектами. Вперше в 1999 р. вперше за історію Банку обсяг кредитування структурних перетворень перевищив 50 % загальної суми зарезервованих коштів.
    Загальна  мета таких позик — допомога в  подоланні труднощів макроекономічного характеру та усунення їхніх причин. Так, позики структурного регулювання мають на меті фінансову підтримку трансформації економічної політики і здійснення інституційних реформ. Програми галузевих реформ охоплюють структурну перебудову найважливіших секторів економіки, зокрема оптимізацію їхньої організаційної структури і системи стимулювання (тарифів, ціноутворення, податків тощо). Політика структурного коригування здійснюється МБРР спільно з МВФ. Власне структурне регулювання пропонується МВФ у вигляді певної макроекономічної програми, а пізніше стає головною умовою надання позик Банком.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.