На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Проблеми вивчення англйської мови в початковй школ

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 05.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 10. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Відділ  освіти Конотопської міської ради
Методичний  кабінет
Конотопська загальноосвітня  школа І ступеня
Конотопської  міської ради Cумської області 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проблеми  вивчення англійської  мови в початковій школі 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Виступ  на засідання творчої  групи
                                        вчителів  англійської мови
                                        підготувала Однодворець Н.Ю.,
                                        вчитель англійської мови,
                                        спеціаліст 
 
 
 
 
 

м. Конотоп
2011
    Сучасний  стан міжнародних зв' язків України, інкорпорованість її до європейського  та світового простору є свідченням того, що іноземну мову слід сприймати як важливий засіб міжкультурного спілкування. І саме початкова школа є таким навчальним закладом, який формує уміння й навички учнів щодо спілкування в усній і писемній формах відповідно до мотивів, мети, соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях. А в майбутньому випускники зможуть розвивати й удосконалювати володіння іноземною мовою відповідно до власних потреб. Всім відомо, чим більше людина знає мов, тим освіченішою, розумнішою, інтелігентнішою, всебічно розвиненішою вона є. Вчені довели, що залежно від того, якою мовою говорить людина (українською, англійською), вона відчуває себе по-різному. У наш час чим більше людина знає мов, тим більшими є її можливості реалізувати себе в сучасному світі.
    І батьки, і діти зацікавлені в тому, щоб дитина була всебічно розвиненою і могла реалізувати свої знання в майбутньому.
        Із середини 60-х років педагоги зіткнулися із проблемою збільшення труднощів у навчанні школярів. Цікаво відзначити, що за даними психолого- педагогічних досліджень труднощі у процесі навчання відчувають від 15 % до 40 % учнів молодших класів.  

    Можна сформулювати три  основі напрями неуспішності дитини:
    - соціальний напрям;
    - пізнавальний напрям;
    - фізіологічний.
    Проаналізуємо кожний із трьох напрямів. 

    До  соціальних трудношів  відносять:
       1) труднощі у галузі відносин  із дорослими, наприклад, недостатнє  розуміння професійної ролі вчителя, невміння будувати відносини у процесі навчальної діяльності;
    2) труднощі у галузі відносин із однолітками, шщриклад, діти не можуть встановити контакт з однокласниками; невміння будувати спільну діяльність з іншими дітьми;
    3) труднощі у встановленні та визначенні самооцінки: як правило, самооцінка завищена або занижена, і, як наслідок, невміння правильно оцінювати свої дії та вчинки;
       4) відсутність мотивації учня.  

    До  пізнавальних труднощів відносять:
    1) недостатню довільну увагу (дитина  не може сконцентрувати увагу  впродовж необхідного часу, відволікається тощо);
    2) несформованість розумового плану дій (школяр не може виконувати завдання «про себе», потребує зовнішньої опори);
    3) порушення короткочасної пам'яті  (виробляє незначний обсяг інформації, погано утримує проміжні матеріали);
    4) мовленнєві недоліки (учень плутає  слова за звучанням, неправильно вимовляє окремі звуки, відповідає вигуками).  

    Фізіологічні  труднощі тісно пов'язані  із властивостями нервової системи. Як відомо, серед основних властивостей нервової системи виділяють силу та рухливість. А протилежні Їм властивості - інертність та слабкість нервової системи. Діти з такими особливостями нервової системи часто відчувають труднощі у процесі навчальної діяльності, які за відсутності контролю можуть стати причиною неуспішності школяра. Незалежно від предмета в роботі з такими учнями вчителю рекомендується дотримуватись наступних правил:
    1) не ставити такого учня в  ситуацію несподіваного запитання, а також - швидкої відповіді на запитання;
    2) мінімально відволікати його, намагатися  не «перемикати» увагу учня;
    3) запропонувати дати відповідь у письмовому вигляді;
    4) формувати впевненість у власних  силах заохочуванням.  

    Слід  відзначити, що основні предмети, у вивченні яких виступають на перший план проблеми молодших школярів,- це математика та мова. Однак не завжди учень, невстигаючий з математики, є невстигаючим з мови та навпаки. Тому вчителю, який працює з дитиною, важко визначити причини труднощів для своєчасної корекції та допомоги. У даній роботі ми більш детально проаналізуємо труднощі з розвитком пізнавальних процесів школярів на уроках англійської мови. Аналізуючи особливості труднощів у учнів молодших класів у процесі вивчення англійської мови, відзначимо два види можливих причин:
    - психологічні причини, які передбачають недостатній рівень розвитку будь-яких пізнавальних процесів;
    - спеuифічні причини, які пов'язані з найбільш вірогідними помилками у методиuі викладання.  

    У своїй роботі ми виділимо психологічні причини труднощів та сформулюємо шляхи їх подолання. Особливості труднощів, а також їх психологічні причини та шляхи подолання вказані у таблиці 1.  

    Ми  зупинились на основних психологічних  причинах трудношів у навчанні, які  можуть виникнути у дитини та зробити  й невстигаючим учнем. Як бачимо, практично в усіх випадках під керівництвом вчителя можливе подолання цих труднощів та надання допомоги дитині під час вивчення іноземної мови.  

    Таблиця 1
    Види  труднощів у процесі  вивчення англійської  мови, їх причини та шляхи подолання
    Види  труднощів Психологічні  причини     Шляхи подолання
1. Учень погано знає  алфавіт  1. Низький рівень  розвитку механічної  пам'яті.  2. Недостатній розвиток  вольових якостей. 
   З. Розвиток загального     інтелекту нижче вікової норми
Надання допомоги з боку батьків
2. Нечітко вимовляє  Недостатній розвиток мовлення Використання  артикуляційної гімнастики (сукупність особливих, із певною метою підібраних вправ, які допомагають укріпленню артикуляційного апарату)
З. При написанні  пропускає літери або пише інші 1. Слабка концентрація уваги. 2. Слабкий самоконтроль за результатом своєї діяльності
Розвиток  фонематичного слуху 
4. Припускається орфографічних  помилок  1. Низький рівень  розвитку обсягу  та розподілення уваги.  2. Недостатній розвиток  короткочасної пам'яті
Акцентування  уваги на знанні правил
5. Зазнає труднощів  під час запам'ятовування нових слів  1. Недостатній розвиток  слухової або зорової  пам'яті.   2. Слабка мотивація  учня.
 З. Низький рівень розвитку довільності 
Активне використання ігрових  методів навчання
6. Зазнає труднощів під час складання речень    І. Недостатній розвиток мовлення. Активізація  знань, робота над     2. Низький рівень  розвитку образного  мислен- словниковим  запасом 
   ня, а також деяких розумових операцій (аналізу, синтезу, узагальнення)
Активізація знань, робота над словниковим запасом.
Повільно  вмикається в роботу вимагає від вчителя  декілька разів повторити  завдання, яке необхідно  виконати  1.Погана  організованість  уваги.  2.Погане  сприйняття усного  мовлення
Організація уяви дитини, орієнтування її на сприйняття пояснення з першого разу
    Таким чином, хоча на сьогодні немає остаточної відповіді на питання: «Чи потрібно вивчати іноземну мову?» і не досить часто обговорються проблеми що виникають при її вивченні, і погляди багатьох педагогів мають розбіжності, я вважаю, що в наш час вивченню іноземної мови потрібно приділяти ще більше уваги. Адже багато видатних людей світу, як правило, знали не одну іноземну мову. Скажімо, першим поліглотом в Україні був син Ярослава Мудрого - Всеволод, який знав 5 мов. Видатні діячі Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Орлик, поети Леся Українка, Іван Франко також володіли декількома мовами. Німець Шютун знав 270 мов, а датський учений Расмус Христіан Раск - 230 мов. Професор Львівського університету Андрій Гавронський володів 140 мовами, а украЇнський мовознавець Агатангел Кримський опанував 60 мов.
    Якщо  ми хочемо будувати європейську державу, то одного бажання замало. Потрібно мати грунтовні знання не лише рідної, але й найбільш поширених іноземних мов.
    Доказом цього є латинська приказка:
    «Скільки  мов ти знаєш, стільки  разів ти людина». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Проектная деятельность учащихся на уроках английского  языка 

    Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни нашего общества привели к существенным изменениям в сфере образования и не оставили без изменений ни одну сторону школьного дела. 

Изменился, в частности, и статус иностранного языка как школьного учебного предмета.  

   На современном этапе изучение  языка не всегда продвигается  так, как мы этого хотим.  На промежуточном уровне может  возникнуть момент, когда требуется  дополнительный импульс, стимул  для изучения иностранного языка.  Таким стимулом вполне может стать проектная работа. 

   Аргументируя актуальность выдвинутой  для осуждения темы необходимо  заметить, что метод проектов  приобретает все больше сторонников.  Целью данного метода является  то, что он направлен, чтобы  развить активное самостоятельное  мышление ребенка и научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, которые дает ему школа, а уметь применять их на практике. Для реализации поставленной цели необходимо решать следующие задачи: - способствовать развитию коммуникативных умений (говорить); 

            - развивать информационные умения (поиск, обработка информации); 

            - учить детей соединять знания (интегративная основа); 

            - способствовать развитию учебных  умений (умение обобщать, анализировать). 

   Применяя метод проекта Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Внутренний результат – опыт деятельности – становится бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе знания и умения, компетенции и ценности. 

   Основоположником педагогического метода проектов считается Джон Дьюи (1859 – 1952), американский философ, психолог и педагог. Именно этот американский ученый сто лет назад предложил строить обучение на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом и личными целями. Для того чтобы ученик воспринимал знания как действительно нужные ему, личностно-значимые, требуется проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка. «Решить проблему» значит получить реальный и ощутимый результат. 

  Проект  – это возможность учащимся  выразить свои собственные идеи  в удобной для них творчески  продуманной форме. Многое в  проектах идет от мечты, от  фантазии, но основой фантастического  развития мысли остается реальное  осознание сегодняшней жизни. Овладевая культурой выполнения проектных заданий, школьник приучается творчески мыслить, самостоятельно планировать свои действия, прогнозируя возможные варианты решения стоящих перед ним задач, реализовывать усвоенные им средства и способы работы. 

   За основу своей работы над  проектами я взяла методику  Джейн Майлз, главного редактора  журнала «Mary Glasgow Magazines». Именно она дает советы для учителей английского языка, которые я нахожу чрезвычайно полезными для проведения заключительных уроков в каждом цикле. Изучив опыт работы Д.Майлз, и адаптировав ее методику в этой области к условиям нашей общеобразовательной школы, метод проектов позволяет создать на уроке английского языка исследовательскую творческую атмосферу, где каждый ученик вовлечен в активный познавательный процесс на основе методики сотрудничества. Самое важное то, как считает Джейн Майлз, что ребенок, а не учитель определяет, что будет содержать проект, в какой форме и как пройдет его презентация. 

   Итак, если учитель решил использовать при изучении какого-либо раздела программы метод проектов, он должен все тщательно продумать, разработать, просчитать; четко определить учебные задачи; продумать, какую помощь можно оказать ученикам, не предлагая готовых решений. Желательно спланировать всю серию уроков, на которых предполагается использовать метод проектов. 

Вариативность деятельности на уроке предполагает индивидуальную, парную и групповую  формы работы. В последнем случае участникам совместного проекта  следует помочь распределить роли  и объяснить, что общий успех зависит от вклада каждого ученика. На итоговом уроке по каждой теме учащимся предлагается подготовить творческий проект. Для многих учащихся данный вид задания может оказаться новым, поэтому необходимо подробно объяснить учащимся цель данного задания. Прежде всего, с учениками нужно изучить памятку «Творческий проект – это интересно!», в которой даются советы о том, как лучше организовать работу над проектом. 

   На первом этапе учителю необходимо  разработать план проектной работы и продумать систему коммуникативных упражнений, обеспечивающую ее речевой уровень. Учащиеся должны свободно владеть активной лексикой и грамматикой в рамках учебной темы, перед тем как переходить к обсуждению проблемных вопросов. На своих уроках я тщательно отрабатываю  грамматические упражнения такие как «Образуй нужную грамматическую форму глагола», «Назови отрицательный вариант данного предложения», «Уточни информацию…», «Переведи предложения с русского на английский», «Продолжи предложение»  и.т.д. Моим ученикам предлагается в скрытом виде проблема, которую нужно выявить, сформулировать, ответив на проблемные вопросы.  

   Второй этап подготовительный, который  обеспечивает языковые и речевые  умения школьников. Параллельно  с этим провожу поэтапную работа над проектом. Диалоги, тексты, упражнения с различными заданиями служат содержательной базой для развития речевых и исследовательских умений учащихся. На этом этапе я продумываю адекватные коммуникативные ситуации, при которых увеличилась бы мотивация говорения учеников на английском языке. При работе на этом этапе  школьники сначала учатся описывать готовые предметы, явления, согласно проекту, повторяя специальную лексику, отвечая на различные типы вопросов учителя и учащихся. Таким образом, ребята готовятся к рассказу по изучаемой теме. Важно отслеживать деятельность школьников шаг за шагом. Конечно, основная поисковая работа ведется во внеурочное время, но и на уроке отвожу10 – 15 минут, чтобы потрудиться над проектом. На переменах до урока или после него могу поинтересоваться ходом работы. Кроме того, учащиеся сами обращаются ко мне, если сталкиваются с языковыми или иными трудностями.  

Итак, на втором этапе проектной работы совершенствуются сформированные ранее навыки иноязычного общения и закладываются основы будущих самостоятельных высказываний учеников. 

   Третий этап - это заключительный  этап, где каждая группа, пара  защищает перед классом свой  проект. Каждая группа вправе  решить сама, какую форму презентации  и оформления результатов своей проектной деятельности она изберет. 

Виды  презентационных проектов могут  быть различными, например: деловая  игра, демонстрация продукта, выполненного на основе информационных технологий, диалоги различных персонажей, игра с залом,  конференция,  доклад,  реклама,  соревнования,  спектакль,  телепередача, карта, учебное пособие и.т.д. (Демонстрирую групповые проекты, а затем парные, индивидуальные) 

  Четвертый  этап – контроль. После презентации  проектов предполагаю общую дискуссию,  которую заранее продумываю. Как подготовить эту дискуссию? Прежде всего, необходимо предварительно просмотреть готовые проекты учащихся, чтобы на их основе организовать обсуждение темы. Кроме того, заранее  1) предлагаю ребятам подготовить возможные вопросы по теме проекта; 2) определить правила ведения дискуссии: организационные моменты, этические нормы, обязательность использования речевых клеше, аргументированность высказываний.   

   В конце урока учащиеся выбирают  наиболее интересный, на их взгляд, проект, а затем я предлагаю им для общего обсуждения один из вопросов. Организуя процесс обсуждения, стараюсь затронуть различные стороны прошедшей работы над проектом: процесс и результат, позитив и негатив, объективную оценку продукта и степень удовлетворенности каждого участника. Вопросы для обсуждения могут быть такими:  

1) Достигнута  ли цель проекта? 2) Что ты узнал,  чему научился, что понял, в  чем изменился? 3) Какой из этапов  работы над проектом запомнился  тебе больше всего?  4)Что бы  ты в следующий раз сделал по-другому и почему? 

Я, разумеется, анализирую высказывания ребят; слежу  за тем, как усвоена ими лексика, правильно ли они употребляют  грамматические структуры; оцениваю ответы.  

   Важным моментом является подведение  итогов дискуссии. Для того  чтобы поддерживать и стимулировать активность учащихся во время дискуссии и иметь возможность объективно оценить участие каждого из них в работе, могу использовать различные способы поощрения учащихся. Так, например, во время урока ученики могут заработать баллы (получить карточку) за удачный ответ или вопрос, использование активной лексики, употребление коммуникативных клише и.т.д. В конце урока баллы суммируются, и по этим результатам проставляются оценки. 

С моей точки зрения, есть два принципа оценки проектной работы. 

1. Очевидно, что язык – это только составная  часть всего проекта. Ошибочно  оценивать проект только на  основе лингвистической правильности. Оценку следует выставлять за  проект в целом, многоплановость  его характера, уровень проявленного  творчества, четкость презентации. 

2. Я  бы советовала не исправлять  ошибки в конечном варианте  проекта (или, по крайней мере, не делать этого чернилами). Проект  представляет собой работу, в  которую вложено очень много  усилий, и, возможно, ученики захотят  сохранить ее для себя. Советую  ученикам делать черновой вариант проектной работы.  

    С моей точки зрения, не стоит  беспокоиться об ошибках. Обычно  ученики вкладывают много труда  в проект и стараются сделать  все как можно лучше. Нужно  помнить, что любой проект –  это только часть общего объема работы, которую ребята выполняют в течение всего языкового курса, и оценить грамотность учитель может в других видах деятельности. А проектная работа дает возможность развивать у ребенка творческие способности, навыки исследования, умение выразить себя. 

   После оценивания работ учащихся, проекты расположены в классе  несколько дней, они привлекают  внимание других детей, изучающих  английский язык. Ребята с удовольствием  рассматривают их, угадывают героев, читают, замечают свои недостатки.  

  Следует  отметить, что при такой форме работы наряду с преимуществами имеются определенные трудности. Они обусловлены следующими факторами: недостаточным уровнем языковой подготовки в отдельных группах; нехваткой времени; непривычностью этой формы работы; трудностью вовлечения слабых учащихся в активную дискуссию. 

   В курсе иностранного языка  метод проектов может использоваться  в рамках программного материала  практически по любой теме, поскольку  отбор тематики проводится с  учетом практической значимости  для ученика. Главное – это  сформулировать проблему, над которой учащиеся будут трудиться в ходе работы над темой. 

   Как мы видим, метод проектов  четко ориентирован на реальный  практический результат, значимый  для школьников. Во время работы  над проектом строятся новые  отношения учителя и учащегося.  Работа над проектом поможет детям проявить себя совершенно неожиданно. У них есть возможность показать свои организаторские способности, скрытые таланты, умение владения английским языком. Отмечается более высокий уровень сформированности общеучебных умений и навыков. 

Все это способствует изменениям показателей качественной успеваемости учащихся по английскому языку. 

2005 –  2006 учебный год – 58 %; 

2006 –  2007 учебный год – 61 %; 

2007 –  2008 учебный год – 66 %. 

   Имея небольшой опыт работы  в этой области, могу предложить свои методические пособия. Предлагаемый материал поможет в работе учителям общеобразовательных школ, особенно тем, кто не имеет еще своего опыта работы.  

   Никто не утверждает, что проектная  работа поможет решению всех  проблем в обучении иностранного языка, но это эффективное средство от однообразия, скуки, оно способствует развитию учащегося, осознанию себя как члена группы, расширению языковых знаний.  

Проект  – это также реальная возможность  использовать знания, полученные на других предметах, средствами иностранного языка. 

   Проект как метод обучения  может быть использован в изучении  любого предмета. Он может применяться  на уроках и во внеклассной  работе. Он ориентирован на достижение  целей самих учащихся, и поэтому  он уникален. Он формирует невероятно большое количество умений и навыков, и поэтому он эффективен. Он формирует опыт деятельности, и поэтому он незаменим. Проектная деятельность снова может стать альтернативой классно-урочному обучению. Ведь будущее школы – в балансе альтернатив. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методическая  разработка на тему: 

«Использование  компьютерных презентаций  на уроках английского  языка» 

  

Введение
Компьютерные  телекоммуникации все настойчивее  проникают в различные сферы  жизни современного общества: бизнес, финансы, средства массовой информации, науку и образование.
На общем  фоне развития телекоммуникаций в нашей  стране постепенно проявляется и  становится заметным процесс внедрения  компьютерных технологий в сферу  народного образования. Компьютерные телекоммуникации начинают постепенно осознаваться многими педагогами как один из инструментов познания мира. Инструмент этот насколько мощный, что вместе с ним в школу приходят новые формы и методы обучения, новая идеология глобального мышления.
Использование компьютерных технологий – требование времени.
Цель  данной работы - рассмотреть  вопросы использования  компьютерных сетей  и телекоммуникационных технологий в обучении иностранным языкам, подробно рассмотреть  метод использования  презентаций на уроках английского языка в школе с целью его        широкого применения в учебном процессе.
В приложении представлены готовые презентации  к урокам. 

  I.Использование компьютерных сетей и телекоммуникационных
  технологий в обучении  иностранным языкам 

Нам представляется, что в современных условиях высокого уровня развития информационных технологий и их растущего внедрения в процесс обучения использование компьютера и Интернет могло бы значительно повысить эффективность обучения иностранному  языку и помочь в организации межкультурного общения на уроке иностранного языка.
Компьютерные  телекоммуникации -  интенсивно развивающийся  вид информационных технологий, использование  глобальной сети – обещают современные  перевороты в методах и формах обучения. Учебное значение использования компьютерных телекоммуникаций в образовании состоит в том, что они: 

- стимулируют  и облегчают обмен опытом преподавания  различных предметов; 

- повышают  интерес учащихся к учебному  процессу; 

- расширяют  коммуникационную практику учащихся; 

- делают  возможным использование новых методических приемов, 

основанных  на сопоставлении собственных данных учащихся, и тех, которые они получают в результате общения.
В образовательном  практике могут найти применение все основные виды компьютерных телекоммуникаций: 

         - электронная почта; 

         - списки рассылки (List-серверы); 

         - электронные доски объявлений (BBS); 

         - телеконференции; 

         - Gopher-  и WWW-серверы. 

         Виды телекоммуникационных проектов: поиск информации, электронное сочинение, одновременное выполнение заданий, моделирование, социальные проекты, свободная переписка, глобальный класс, электронные  встречи, электронное обучение, ролевые игры.
         Компьютеры и Интернет в частности относятся к тем техническим средствам обучения иностранным языкам, которые не были предусмотрены специально для этой цели и выполняют в первую очередь другую функцию.
          Однако в связи со своими большими возможностями Интернет вскоре после своего возникновения привлек внимание преподавателей-практиков и методистов. Интернет используется сейчас и для обучения  самым различным предметам. Особое значение он приобрел в преподавании иностранного языка.
          С дидактической точки зрения преимущество Интернета перед традиционными средствами обучения заключается прежде всего в доступности и актуальности аутентичных материалов, а также в облегчении и ускорении межнациональной коммуникации.
          В настоящее время разрабатывается методика изучения иностранного языка с использованием Интернет.
         Таким образом, в настоящее время компьютеры и Интернет частично являются техническими средствами обучения иностранным языкам. Преимущество Интернета перед традиционными средствами обучения заключается прежде всего в доступности и актуальности аутентичных материалов, а также в облегчении и ускорении межнациональной коммуникации. 

  

II.Интернет как источник получения дополнительной информации
        Самое простое применение Интернета – это использование его как источника дополнительного материала для преподавания и подготовки к занятию. Конечно, в этом случае используется только часть возможностей Интернета. Но даже при таком применении Интернета обучение иностранному языку меняется: пользователь Интернета  получает доступ к актуальной и аутентичной информации, которую трудно отобрать из других
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.