На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Зовншня торгвля як обмн певної країни з ншими, який включає оплачуваний експорт мпорт товарв послуг. Показники обсягу, динамки, структури та результатв свтової торгвл. Процес бартеризацї методи конкурентної боротьби на зовншнх ринках.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Междун. отношения. Добавлен: 14.02.2011. Сдан: 2011. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):Зміст
Вступ
Світова торгівля та її основні показники
Висновок
Література
Вступ
Тема реферату "Світова торгівля та її основні показники".
Сучасний світовий ринок - це в першу чергу сфера обміну, яка охоплює сукупний товарний обіг країн - учасниць світового співтовариства. Сьогодні важко навіть уявити собі державу, що могла б обійтися без зовнішньої торгівлі, яка представляє собою обмін певної країни з іншими, який включає оплачуваний експорт і імпорт товарів і послуг (зовнішньоторговий оборот).
Світова торгівля та її основні показники
Як свідчить зовнішньоторгова статистика за останні півтора-два десятиліття, спостерігається стабільне зростання зовнішньоторгового обороту, перевищення його зростання порівняно з ВВП (Таблиця 1).
Таблиця 1. Середньорічні темпи приросту світового ВВП та міжнародної торгівлі в цінах 2005 р. за період з 1951 по 2009 pp., %
1951-1960 pp.
1961-1973 pp.
1974-1990 pp.
1991-2009рр.
Світовий ВВП
3,9
4,8
3,4
3,8
Світовий експорт товарів
5,7
8,5
4,1
6,7
Якщо за 40 років до другої світової війни обсяг міжнародної торгівлі зріс дещо більше, ніж у два рази, то за 50 повоєнних років - більше, ніж в 30 разів. Якщо до другої світової війни ріст світової економіки перевищував зростання зовнішньоекономічних зв'язків (43%, 19%), то після другої світової війни мало місце значне перевищення темнів зростання зовнішньоекономічних зв'язків порівняно з розвитком економіки, про що уже йшлося. Високі темпи зростання світового товарообороту збереглися і в останнє десятиріччя XX століття.
Цілком зрозуміло, що домінантне положення серед найбільших світових експортерів займають країни з розвинутою ринковою економікою. Традиційно це США, ФРН, Японія, Франція, Велика Британія тощо. Але серед країн - лідерів у світовому експорті та тих, що найбільш динамічно розвивають зовнішню торгівлю ми бачимо країни, що розвиваються та країни з перехідною економікою (див. табл.2).
Таблиця 2. Найбільш успішні країни серед світових експортерів
Питома вага у світовому експорті станом на 2000 рік
Країни, частка яких у світовому експорті за період 1985-2010 роки зросла найбільше
Сполучені Штати Америки -13,2%
Китай - 4,5%
Німеччина - 8,2%
Сполучені Штати Америки
Японія - 7,7%
Південна Корея
Китай - 6,1%
Мексика
Франція - 4,8%
Малайзія
Канада - 4,7%
Ірландія
Велика Британія - 4,5%
Таїланд
Італія
Тайвань
Нідерланди
Сінгапур
Тайвань
Іспанія
Мексика
Філліпіни
Південна Корея
Угорщина
Бельгія/Люксембург
В'єтнам
Іспанія
Індія
Малайзія
Ізраїль
Швейцарія
Польща
Сінгапур
Туреччина
Швеція
Чеська Республіка
Ірландія
Чилі
Таїланд
Португалія
Незмінною за останні 15-20 років зберігається частка у виробництві основних груп розвинених країн, тих, що розвиваються, і колишніх соціалістичних країн. У першому випадку - це величина близько 70-76 %, у другому - 20-24%, і нарешті для третьої групи цей обсяг становить 6-8%.
Основні показники, що використовуються в аналізі міжнародної торгівлі, наводяться в таблиці 3:
Таблиця 3. Система показників зовнішньої торгівлі
1. Показники обсягу міжнародних торгових відносин (МТВ):
- експорт
- імпорт;
- зовнішньоторговий оборот;
- реекспорт;
- реімпорт.
2. Показники по структурі МТВ:
- товарна;
- географічна;
- видова;
- інституціональна.
3. Показники динаміки МТВ:
- темпи росту експорту:
Тр.е.=
де Ез.п. - експорт у звітному періоді;
Еб.п. - експорт у базовому періоді;
- аналогічно темпи росту імпорту і зовнішньоторгового обороту;
- темпи приросту МТВ:
- темпи приросту експорту:
Тпр.е.=
- аналогічно темпи приросту імпорту і зовнішньоторгового обороту.
4. Показники результативності МТВ:
- сальдо торгового балансу - різниця між об'єктом товарів експорту і імпорту тієї чи іншої країни - S т.б.= Е-І;
- сальдо балансу послуг - S б.п. = Еп.-Іп.;
Е - об'єм експорту,
І - об'єм імпорту,
Еп - експорт послуг,
In - імпорт послуг;
- експорт на душу населення:
Ед.н.=
- аналогічно по імпорту і зовнішньоторговому обороту.
Аналіз міжнародної торгівлі свідчить, що відбулися суттєві зрушення в структурі. Зокрема збільшилася частка готових виробів і скоротилася частка продовольства і сировини, окрім палива. Якщо в 50-х роках частка сировини і палива становила 50%, то на кінець 90-х років вона знизилася до 30%, з яких 25% припадало на паливо і лише 5% - на сировину, а частка готових виробів зросла до 70%.
Зменшення частки сировини пояснюється такими трьома причинами:
- розширенням виробництва синтетичних виробів-замі-нників;
- більшим використанням вітчизняної сировини;
- переходом на ресурсозберігаючі технології;
- високими темпами зростання частки готових виробів в зовнішньоторговому обороті.
У той же час різко зросла торгівля мінеральним паливом - нафтою і газом. Зумовлено це: розвитком хімічної промисловості, де газ і нафта - важлива сировина та зміною в структурі паливно - екоенергетичного балансу.
Якщо раніше в міжнародному товарообігові переважали сировинні товари і кінцева продукція, то в сучасних умовах дедалі більшого значення набуває обмін напівфабрикатами, проміжковими формами виробів, окремими частинами кінцевого продукту.
Формування потужного виробничого апарату ТНК за рубежем, налагодження між окремими ланками в різних країнах технологічних ланцюгів, стійких кооперативних зв'язків призвело до того, що уже близько 1/3 всього імпорту і до 3/5 торгівлі машинами і устаткуванням припадає на проміжкову продукцію (комплектуючі вироби). Повузлова і подетальна спеціалізація стали домінуючими в машинобудуванні. Корпорації прагнуть знизити затрати на одиницю продукції шляхом збільшення мінімальних і оптимальних розмірів підприємств, добиваючись економії на крупномасштабному серійному виробництві. З цієї причини в умовах значного збільшення оптимальних розмірів виробництва обсяг внутрішнього ринку стає перепоною. Цікаво знати таку цифру: з подвоєнням серійного виробництва витрати на одиницю продукції знижуються на 8-10%.
Сьогодні номенклатура продукції, що випускається, нараховує більше 20 мільйонів видів, а кількість проміжних виробів сягає фантастичних масштабів. Так, у виробництві літака "Боїнг-747" використовується 4,5 мільйона різних частин і вузлів, на виробництві яких зайнято 16 тисяч компаній.
Рис. 1. Систематизація ринків товарів та послуг
світовий торгівля експорт бартеризація конкурентний
Такі процеси характерні для всієї обробної промисловості, світове виробництво якої за другу половину XX століття зросло у 10 разів. Міжнародні кооперативні поставки які можуть обліковуватися декілька разів в процесі здійснення транскордонних операцій і приводити до завищення реальних показників, займають близько третини товарообігу між розвішеними країнами. Тому и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.