На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Органзаця та планування в туристичнй сфер

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 07.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 17. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ
Херсонський НАЦІОНАЛЬНИЙ технічний  УНІВЕРСИТЕТ 
 

Факультет  переподготовки и повышения квалификации кадров 
 
 

Курсова РОБОТА 

на тему «Організація та планування в туристичній сфері»
Студента __________курсу, спец.________
______________________ форми навчання 

(П.І.Б.) 

(підпис)
Науковий  керівник
_______________ (учений ступінь, учене звання)
(П.І.Б.) 

(підпис) 
 
 

Херсон, 2010
 

      Вступ
     Розділ 1. Загальна характеристика туристського підприємства
     1.1. Базова характеристика туристського підприємства
     1.2. Структура управління туристським підприємством
     Висновки  до розділу 1
     Розділ 2. Організація діяльності туристського підприємства при формуванні нового тур маршруту
     2.1. Загальна характеристика визначеного  туру за його спрямуванням
     2.2. Обґрунтування вибору пунктів  нового маршруту
     2.3. Розробка схеми маршруту з  зазначенням транспортного обслуговування, розрахунок вартості туристського  продукту.
     2.4. Підготовка інформаційно-методичного  та рекламного забезпечення туру 
     Висновки до розділу 2
     Розділ 3. Особливості діяльності туристської організації в процесі реалізації розробленого туру
     3.1. Визначення каналів збуту нового  туру та особливості реалізації  розробленого туру туристу
     3.2. Технологія туристських процедур (туристські формальності) при здійсненні туристської подорожі
     Висновки  до розділу 3
     ЗАГАЛЬНІ  Висновки
     Список  використаної літератури.
     Додатки
 

ВСТУП 

В останні  часи туризм отримав значний розвиток і став масовим соціально-економічним  явищем міжнародного масштабу. Швидкому його розвитку сприяло розширення політичних, економічних, наукових та культурних зв’язків між державами ії народами світу. Масовий розвиток туризму дозволяє мільйонам людей розширювати знання про історію своєї Батьківщини й інших країн, познайомитись з визначними пам’ятками, культурою, традиціями, тієї чи іншої країни.
               Туризм є одним із важливих засобів гармонійного розвитку, зміцнення здоров’я, залучення широких мас населення до занять фізичною культурою.
Туризм  – це різносторонній виховний засіб для розвитку духовних і фізичних сил, формування характеру й оволодіння життєво необхідними навичками та вміннями.
Під час  подорожей туристи знайомляться з природними багатствами, історичними  й архітектурними пам’ятками, визначними місцями, творами мистецтва й народною творчістю.
Туризм  є одним із засобів всебічного розвитку й виховання, тому що під  час подорожей туристи вивчають природні особливості місцевості й  ресурси корисних копалин, збирають колекції для краєзнавчих музеїв. Туризм сприяє естетичному вихованню, розвиває почуття прекрасного.
Слово туризм походить від латинського tornus (рух по колу; вертіти, крутити). В  широкому розумінні воно означає  переміщення з одночасною зміною побуту людей.
          З економічної точки зору, туризм - це особливий вид споживання туристами матеріальних благ, послуг і товарів, який виділяється в окрему галузь господарства, що забезпечує туриста всім необхідним: транспортними засобами, харчуванням, розміщенням, культурно-побутовими послугами, розважальними заходами. В наші дні не можливо уявити собі крупне європейське місто без іноземних туристів. Сьогодні туризм перетворився на індустрію, яка відіграє помітну роль в економіці багатьох країн, на розвиток туризму виділяють значні кошти. Будуються туристичні центри – цілі міста для відпочинку з розвагами. В таких містах тисячі людей зайняті обслуговуванням відпочиваючих.
        Слід зазначити, що об’єктивно Україна має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму: особливості географічного положення та рельєфу, сприятливий клімат, багатство природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалів.
Україна об’єктивно має могутній туристичний  потенціал, який, нажаль, використовується не дуже ефективно. Так, вагомою складовою туристичного потенціалу країни є історико-культурні пам’ятки. Найбільше туристів приваблюють розкопки античних міст Північного Причорномор’я (Тіра, Ольвія, Херсонес, Пантікапей); пам’ятки Київської Русі ІХ-ХІІ ст. у Києві, Чернігові, Каневі, Овручі, Володимирі-Волинському; пам’ятки оборонної архітектури (фортеці в Луцьку, Меджибожі, Кам’янці-Подільському, Хотині, Білгороді-Дністровському, Ужгороді та Мукачевому); палацеві комплекси в Криму, на Львівщині та Чернігівщині; пам’ятки культової архітектури в Києві, Львові, на Івано-Франківщині, у Почаєві, Мукачевому і Чернівцях, а також дерев’яної культової та цивільної архітектури в Карпатах.
         Природний потенціал України складають узбережжя Чорного та Азовського морів, рельєф, водні (понад 70 тис. річок, більше 3 тис. природних озер і 22 тис. штучних водоймищ), лісові, рослинні та тваринні ресурси. На їх основі створено 5 національних природних парків, 15 державних заповідників, заказники, дендропарки, пам’ятки садово-паркового мистецтва, які належать до природоохоронних територій. Родовища лікувальних грязей, а також мінеральних і радонових вод входять до рекреаційного потенціалу нашої країни, який має не тільки внутрішнє, а й міжнародне значення. Крім того, Україна розташована на перехресті шляхів між Європою і Азією: важливі залізничні та автомобільні магістралі, порти Чорного і Азовського морів, а також Дунаю, авіа мережа здатні забезпечити її інтенсивні багатосторонні зв’язки з багатьма країнами.
Дана  робота практичне значення. Практичним значенням даної курсової роботі є те, що розробка нового туру в мало розвинутій туристській області, може дати новий поштовх на його розвиток, стане початком будівництва нових туристських підприємств таких як готелі, заклади розваг, харчування, транспортні мереж, заклади культури та підприємств, що виготовляють спеціалізований тур. товар. Щодо наукового значення розробки туру – це є пізнання людьми історії своєї Батьківщини.
    В даній курсовій роботі об’єктом дослідження було обрано давньоруські міста Правобережжя. Цей об’єкт є актуальним тому, що має багато історичних та архітектурних пам’яток , гарні дендропарки. Але має низьких рівень розвитку туризму. Саме тому ця робота є актуальною на сьогоднішній день і спрямована на розвиток туризму в Україні в усіх його напрямках.
Тому  метою роботи є розробка туру для  залучення вітчизняних та іноземних  туристів для відвідування даного регіону, що у подальшому стане поштовхом  для розвитку туризму у цьому  регіоні.
    Структура курсової роботі складається зі вступу, основної частини та висновків. Основна частина вміщує в себе 3 розділи. В першому розділі представляється загальна характеристика туристського підприємства. У другому розділі викладаються теоретичні теоретичні основи розробки нового туристичного продукту, тобто розробка самого туру. І нарешті в третьому розділі пояснюється технологія діяльності туристського підприємства. У висновку підводяться підсумки даної курсової роботи. 
 
 
 
 
 
 
 

     Розділ 1. Загальна характеристика туристського підприємства 
 

   Базова  характеристика туристського підприємства
 
Туристична  компанія «Вікторія» заснована в 1991 році як самостійний господарюючий  суб'єкт із правами юридичної  особи, що здійснює просування й реалізацію послуг туристам, а також інші види допоміжної господарської діяльності, не заборонені законодавством і передбачені його статутом. «Вікторія» є одним з деяких представників підприємств-довгожителів на туристському ринку Кіровограда й Кіровоградської області, завоювавши, таким чином, заслужену репутацію надійного партнера. Компанія пропонує різноманітні види відпочинку, широкий набір туристських маршрутів, відмінне розміщення й харчування по відповідних до рівня обслуговування цінам. Діяльність здійснюється на підставі ліцензії АД № 156372  від 16 травня 2008 року.
Таблиця 1.1
Характеристика туристичного підприємства
Назва статті Характеристика
Назва підприємства (юр. адреса) Вікторія: вул.  Ленина 23
м. Кіровоград 25006
Тип підприємства (туроператор, турагент) за формою діяльності туристичний оператор
Форма власності підприємства приватна
Контактні телефони, факс, адреса електронної  пошти, сторінка в Інтернеті (якщо є) Тел.: 24-36-24, 8(050)444-44-44
e-mail: viktoria@mail.ru
Прізвище, ім’я, по батькові керівника Іваненко Ірина  Михайлівна
Номер ліцензії та дата її видачі ліцензія Державної  туристичної адміністрації України  на туроператорську діяльність АД № 156372  від 16 травня 2008 року
Штатний розклад:  –  чисельність персоналу;
 –  посади працівників
5 працівників: 1 директор  підприємства, 1 бухгалтер, 3 менеджера  по роботі з клієнтами
Види  туризму, якими займається:
  внутрішній туризм;
  закордонний (виїзний);
  іноземний туризм (в’їзний)
Внутрішні туризм, закордонний туризм, іноземний туризм
Країни, або напрямки, за якими працює фірма Турція, Єгипет, Таїланд
Країни, туристів яких приймає фірма Росія, Білорусія, Польща
Регіони України (міста), в які направляє  туристична фірма Київська, Миколаївська, Вінницька, Запорізька, Львівська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Черкаська та ін. області
Відношення, %:
  груп туристів;
  індивідуальних туристів
Групи туристів – 70 %; Індивідуальні туристи – 30%
Типи  турів за метою Культурні та пізнавальні, рекреаційні, спортивні, дитячі, зелені, ділові, паломницькі та наукові тури
Види  туристських маршрутів:
  наземний;
  водний ;
  повітряний
Використання  наземних, водних та повітряних видів  туристських маршрутів
Маршрути  за видами засобів пересування:
  залізничний;
  авіаційний;
  автобусний;
  велосипедний;
  пішохідний;
  автомобільний;
  кінний;
  теплохідний;
  на байдарках;
  комбінований;
  інші
Застосовуються  залізничний, авіаційний, автобусний, велосипедний, пішохідний, автомобільний, комбінований та інші види засобів  пересування
Маршрути  по конфігурації:
  лінійний;
  круговий;
  радіальний;
  комбінований
Можуть використовуватися  лінійний, круговий, радіальний та комбінований маршрути конфігурації
Структура туристського потоку, %:
  сільське-міське населення;
  вікова структура;
  соціальний склад (робітники, службовці, підприємці, студенти, учні)
Міське населення-90%, сільське населення-10%; Діти-20%, молодь-40%, молоді люди-40%, люди середнього віку-10%, люди 3-го віку-10%;
Робітники-10%, службовці-20%, підприємці-35%, студенти-20%, учні-15%
Сезонність  поїздок, %:
  літній період;
  зимовий;
  на протязі року
Літні період – 65% поїздок, зимовий період – 20%, на протязі  року – 15%
Забезпечення  туристських формальностей:
  оформлення закордонного паспорту;
  відкриття візи;
  митні формальності;
  валютні формальності;
  санітарно-епідеміологічні;
  страхування
Зі згоди  обох сторін забезпечуються всі туристські формальності: оформлення закордонного паспорту, відкриття візи, митні, валютні, санітарно-епідеміологічні формальності та страхування
Види  туристських послуг:
  транспортне забезпечення;
  екскурсійне забезпечення;
  харчування;
  проживання;
  послуги гіда;
  інші
Залежно від  виду туризму та побажань клієнтів надаються транспортні, екскурсійні  послуги, послуги харчування, проживання, послуги гіда та інші послуги
Наявність власного транспортного засобу:
  марка;
характеристика  транспортного засобу
Туристське  підприємство не має власного транспорту але співпрацює з приватними особами, які забезпечують транспортне перевезення  туристів
Автоматизація технологічних процесів:
  бази даних;
програмне забезпечення
Туристичне підприємство має технічні засоби (комп’ютери, сканери, факси та інше), що забезпечують обробку інформації на підприємстві; Сукупність  програм і документації для реалізації можливостей інформаційної системи;
Спеціальні  інформаційні системи управління;
Цифрові телефонні мережі;
Мультимедійні системи;
Інтернет
  
 
 

             Туристська фірма «Вікторія» одна з провідних туристичних фірм області, відома на ринку Кіровоградщини як професійний турагент, що прагне до якісного обслуговування клієнтів, підтримує створений імідж фірми, позицію і статус на туристичному ринку Кіровоградщини.
В діяльність туристського підприємства «Вікторії» особливу увагу приділяють укладанню  великої кількості договорів  з різними суб'єктами господарювання. Оскільки туристське підприємство не має принципових відмінностей від інших суб'єктів господарювання стосовно договірної роботи, то до договорів, що укладаються туристським підприємством, застосовуються всі правові норми діючого законодавства у сфері договірних відносин.
На практиці туристська фірма «Вікторія» перед усім керується нормами національного законодавства.
                Договірна робота є дуже важливою для туристського підприємства «Вікторії».Так як від розробки договорів і їх своєчасності укладання залежить ефективність роботи підприємства в цілому. Усі суперечки відносно предмету і умов договору, що можуть виникнути між сторонами, які уклали договір вирішуються згідно з нормами діючого законодавства і змісту договору. Тому укладання договору на туристському підприємстві виконується особливо ретельно.
Для здійснення своєї діяльності туристська фірма  «Вікторія» укладає договори з однієї сторони з іншими організаціями  і підприємствами, які беруть участь у формуванні й просуванні туристського продукту, а з іншої сторони - зі споживачами туристського продукту (туристами). 

     1.2. Структура управління  туристським підприємством: 

Штат фірми складається з 5 чоловік: директор, бухгалтер, менеджер з реклами, менеджери по напрямках. Менеджери проходили додаткові курси   з туризму  та сервісу,необхідні стажування,маютьнавички корпоративного спілкування, володіютьдостовірною інформацією про озроблюванімаршрутах, мають уявлення про правові основи туристської діяльності.Організаційно-управлінська структура підприємства відповідно до напрямків роботи є лінійно-функціональної і виглядає наступним чином:
     Рисунок 1.1 - Організаційно-управлінська структура ТОВ «Вікторія» 

     Керівництво поточною діяльністю підприємства здійснюється одноосібно генеральним директором, який організовує роботу і ефективну взаємодію всіх структурних одиниць, виробничо-господарську діяльність, вирішує фінансові питання, питання кадрового забезпечення, займається створенням і підтримкою необхідних умов праці для персоналу турагентства, контролює дотримання встановлених норм і правил з охорони праці, техніки безпеки, здійснює стратегічне планування: визначена місія (задоволення потреб клієнтів за допомогою співвідношення «ціна - якість») і чітко вибудовано дерево цілей підприємства, кожна з яких знайшла своє відображення у відповідних посадових інструкціях співробітників. Щомісяця проводиться порівняльний аналіз поточної діяльності з встановленими плановими показниками і поставленими цілями. Директору підпорядковується бухгалтер, який здійснює контроль над роботою фірми, володіє інформацією про наявність та рух грошових коштів, здійснює різні господарські операції і є одночасно касиром, менеджер з реклами, організуючий просування туристського підприємства та його можливостей і менеджери з продажу турів, основними функціями яких є інформування та консультування туристів, організація успішних продажів, ведення документації по закріпленим напрямами, володіння повної достовірної інформаційної та правовою базою. Успіх в технології продажів туристського продукту досягнуто фірмою завдяки добре налагодженій системі реалізації та гнучкої політики. Організаційна структура ТОВ «Вікторія» представляє собою упорядковану сукупність взаємопов'язаних елементів, чітко знають свої завдання, які забезпечують ефективне функціонування підприємства як єдине ціле.
             
Висновки  до розділу 1 

 Безпека туристів на території України гарантується державою. Держкомітет України по туризму, разом з зацікавленими підприємствами і відомствами, розробляє програму забезпечення захисту і безпеки туристів. Суб'єктами туристської діяльності розробляються конкретні заходи щодо забезпечення туристів, екскурсантів, запобігання травматизму і нещасних випадків і несуть відповідальність за їх виконання.
 Рекламу  туристичної фірми можна побачити на сайті : hup:// www.lourism.com.ua На сторінках сайта можна почерпнути багато корисної інформації про діяльність фірми, основні напрямки поїздок, розцінки на послуги та багато іншого.
 Фірма  „ВІкторія" бере участь на різних ярмарках і виставках в країнах Європи. Також розміщує рекламу в газетах, по телебаченню. Входить в різні каталоги.
 Туристська  фірма „ Вікторія" додержує всі нормативи, які пов'язані з туристською діяльністю. Тури та їх технічна документація відповідає нормативним вимогам, які направлені на захист прав споживачів. Вони контролюються в процесі проведення сертифікацій туристської продукції. Технологічна документація комплектується в папки турів. 

     Розділ 2. Організація діяльності туристського підприємства при формуванні нового тур маршруту 
 

     2.1. Загальна характеристика визначеного  туру за його спрямуванням 

     На  ринку туристських послуг в Україні  туристських фірм, що пропонують поїздки в інші міста з пізнавальною метою досить багато. Але, як правило, пропонуються в основному поїздки по вже давно розкручених відомих містах, таким, наприклад, як Київ, Умань, Львів і ін. В даному випадку наш екскурсійний тур проходить по маршруту Кіровоград – Полтава. Цей маршрут не є особливо розкрученим і фірми, що пропонують поїздки до Полтави обслуговують їх, як правило, по замовленнях окремих клієнтів, а не надають вже сформований давно пакет тур. послуг.
     Що  стосується розвитку культурного туризму  в світі, то з упевненістю можна  відзначити, що кількість туристів, мандрівних з пізнавальними цілями постійно збільшується. Лідируючими країнами в цьому аспекті можна назвати Туреччину, Китай, Індію, Таїланд, а також Росію і Монголію і ін.
     В даному випадку наш тур слід орієнтувати  на молодь (школярів, студентів). Оскільки в цьому проекті пропонується екскурсійний тур, потрібно враховувати, що великого заробітку від індивідуальних туристів чекати не варто. Але реалізувавши тур. пакет на групу туристів, можна розраховувати на певний заробіток.
     Це  пояснюється тим, що зусилля, витрачені  на реалізацію індивідуальних екскурсійних турів на невеликі відстані, не окупаються і займатися реалізацією індивідуальних екскурсійних турів просто нерентабельно. Організувавши ж екскурсійну поїздку на групу туристів, можна запрацювати значно більше, витративши при цьому приблизно стільки ж зусиль, як на організацію індивідуальних екскурсійних турів. 

     2.2. Обґрунтування вибору пунктів  нового маршруту 

     Даний маршрут Кіровоград - Полтава проходить через такі населені пункти, як Знаменка, Олександрія, Кременчук, Козельщина.
     Окрім цього по дорозі до Полтави можна було б запропонувати такі екскурсійні зупинки в різних містечках:
     Знам’янка – знаменитий залізничний вокзал, один з найбільших на Україні, через який проходять поїзди з самих різних точок України. А також на території Знам’янки розкинувся відомий Чорний ліс, в якому можна було б провести прогулянкову екскурсію. Відомо також, що на території Чорного лісу знаходиться Чорне озеро, знамените тим, що до цих пір не було виміряне його глибину.
     Олександрія – на території Олександрії діє досить багато шахт, де добувають буре вугілля, тому тут було б доречніше зробити зупинку не більш, ніж на 10 хв., оскільки в цьому містечку немає пам'яток, які можна було б винести на екскурсію.
     Кременчук – це чималий промисловий центр України, де діє безліч різних заводів. Тут можна було б зробити екскурсію на один із заводів, наприклад, завод по виготовленню найбільших транспортних машин в Україні КРАЗ. А також влаштувати оглядову екскурсію по місту з відвідинами краєзнавчого музею і музею Антона Макаренка.
     Козельщина – в цьому смт можна було б провести історичну екскурсію по самому місту і в Козельщинському монастирі Різдва Богородиці.
     З освітою в 1802г. Полтавській губернії с. Козельщина відійшла до неї. У 2-ій половині 19 століть П.С. Козельський заповідав свій маєток в Козельщине С.М. Капніст (дочці математика М.В. Остроградського) – дружині графа В.І. Капніста – одного з нащадків письменника В.В. Капніста. У 1882 р. В.І. і С.М. Капністи з нагоди одужання від важкої хвороби їх дочки Марії спорудили церкву Різдва Богородиці, а в 1891 р. заснували Козельщинський монастир Різдва Богородиці. Певний вплив на розвиток села мав завершення в 1870 р. будівництва залізничної колії. До 1900-1906 р.р. побудовано мармуровий собор Козельщинського монастиря.
     Козельщинський монастир Різдва Богородиці заснований в дзвіниці, в якій було встановлено ікону Козельщинськой Богоматері, яка допомогла «зцілитися» дочці Капністів, – господарів маєтку. Дзвіниця побудована в 1881 р. Поруч, в 1881-1883 р.р. зведено церкву Різдва Богородиці, відкрито лікарню і аптеку. 1885 р. Синод дозволив заснувати православну общину. 1886 р. прибули перші 20 жінок на чолі з черницею Золотоніського Красногорського монастиря Олімпіадою (Вербицька О.К.). У 1891 р. освячено муровану церкву Преображенською, а общину перетворено на монастир. У 1900-1906 р.р. за проектом архітектора С.В. Носова зведене собор Різдва Богородиці. У 1929 р. він був закритий і відновив діяльність лише в 1942 р. У 1949 р. знову закритий. 1990 р. храм Різдва Богородиці переданий православній громаді. 

     2.3. Розробка схеми маршруту з  зазначенням транспортного обслуговування, розрахунок вартості туристського  продукту. 

     Масштаб 1:10 

       

     Протяжність маршруту:
     Кіровоград (0 км.)      
          II 38 км
     Знам’янка (38 км)
          II 39 км
     Олександрія (77 км)   
          II 49 км
     Кременчук (126 км)
          II 62 км
     Козельщина (188 км)  
          II 71 км
       Полтава (259 км)
     Загальна  протяжність маршруту – 259 км.
     Тривалість  маршруту:
     Кіровоград  – Знам’янка – 40 хв
     Знам’янка – Олександрія – 40 хв
     Олександрія – Кременчуг – 55 хв
     Кременчук – Козельщина – 65 хв
     Козельщина  – Полтава – 75 хв
     Загальна  тривалість маршруту – 275 хв ~ 4,6 год 

     Технологія  проектування програми перебування на новому
     маршруті
     29.09.11
     6:30 – виїзд з пл. Б.Хмельницького, м. Кіровоград;
     11:30 – приїзд в готель;
     11:30 – 12:00 – реєстрація і поселення  в готелі;
     12:00 – виїзд на заміську екскурсію  по знаменитих Гоголівських місцях  Полтавської губернії;
     15:00 – 16:00 – обід (за додаткову плату);
     16:00 – переїзд до Великих Сорочинців. По дорозі огляд родового маєтку Гоголів - Яновських;
     17:30 – Миргород, екскурсія по місту-курорту;
     18:30 – повернення до Полтави. Вечеря. Ночівля в готелі.
     30.09.11
     8:30 – сніданок в готелі;
     10:00 – звільнення номерів; 
     10:30 – автобусно-пішохідна екскурсія по місту(речі переносять в автобус, який слідуватиме за туристами під час проведення оглядової екскурсії по місту); 13:00 – 14:00 – обід в кафе міста (за додаткову плату);
     14:30 – 17:00 відвідини соборної площі  з Білою альтанкою, садиба І.  Котляревського, Успенський Кафедральний Собор і стародавня дзвіниця;
     17:30 – збір біля автобуса, від'їзд  до Кіровограда; 
     23:00 – прибуття на пл. Б.Хмельницького, м. Кіровоград. 
 

       Оскільки  культурний (пізнавальний) вигляд туризму  в Україні не сильно розвинений, то передбачуваний об’єм продажів буде також не дуже великим. Оскільки ця екскурсія розрахована на 2 дні, то раціональніше організовуватиме поїздки групи туристів до Полтави на вихідні (плюс святкові дні). А це означає, що за місяць, зокрема за квітень, вийде організувати 5 групових поїздок до Полтави.
     Організовуючи екскурсійну поїздку в інші міста  туристичне підприємство відразу має  бути готове до здобуття невеликого прибутку. 
     Отже  потрібно орієнтуватися на кількісний чинник, тобто організовувати якомога більше поїздок за місяць (сезон). Таким чином за рахунок кількісних відправок туристів підприємство може розраховувати на здобуття нормального прибутку від організації пізнавальних турів.
     Дане  туристичне підприємство в середньому за 1 поїздку заробить 300 грн. Організувавши за квітень 5 таких же поїздок, передбачуваний місячний прибуток туристичного підприємства складе близько 1500 грн. А враховуючи кількість витрачених днів на організацію пізнавального туру, цей прибуток можна вважати сповна задовільним. 

     2.4. Підготовка інформаційно-методичного  та рекламного  забезпечення   туру 

     Кіровоград – Полтава – Кіровоград
     1. Обов’язкова інформація
     1. Дана екскурсія Кіровоград-Полтава-Кіровоград є культурним видом туризму, яка передбачає екскурсію до міста Полтави, пізнання історії міста, відвідання різноманітних об’єктів культурного надбання Полтавської області. Протяжність маршруту Кіровоград – Полтава – 260 км, а тривалість – 4,6 год.
     2. Траса подорожі проходить через такі населені пункти: Кіровоград, Знам’янка, Олександрія, Кременчук, Козельщина, Полтава, де передбачені нетривалі зупинки (10-15 хв). Кінцевою зупинкою являється м. Полтава, де група туристів на 2 дні зупиниться в готелі «Гармонія», що розміщений в центрі міста.
     Розміщення  групи буде проводитись за наступною схемою:
     2 керівники групи розмістяться  в двомісному номері 1-ї категорії,  всі інші туристи розмістяться  по 3 чоловіки на номер в 5-х  трьохмісних номерах 1-ї категорії.
     3. На 1-й день перебування туристів в Полтаві заплановано заміську екскурсію по Гоголівським місцям Полтавської губернії; відвідання Великих Сорочинців; огляд родового помістя Гоголів-Яновських та оглядова екскурсія по Миргороду.
     На 2-й день запланована автобусно-пішохідна  екскурсія по Полтаві; відвідання соборної площі з Білою бесідкою, помістя Котляревського, Успенського Кафедрального Собору та стародавньої дзвіниці.
     4. За додаткову плату будуть  надаватися послуги харчування  в обідній час в кафе поблизу  місць, де будуть перебувати  туристи. 
     5. Адреса туристського підприємства  «Вікторія»:
     вул. Леніна 23, Кіровоград. Туристичне підприємство розміщене навпроти кафе «Асторія», поблизу Кібернетико – технічного коледжу.
     2. Приблизний перелік додаткової  інформації
     1. Оскільки ця подорож розрахована  на дитячу вікову категорію,  то просимо приділяти вказівкам супроводжуючих групи особливу увагу. А також оскільки більшість екскурсій заплановано за містом, то бажано не відходити далеко від супроводжуючих групи аби не загубитися в незнайомому місті. 

     Програма  туру
     Програма  перебування туристів на маршруті
     29.09.11
     6:30 – виїзд з _рн. Б.Хмельницького, м. Кіровоград;
     11:30 – приїзд в готель;
     11:30 – 12:00 – реєстрація і поселення  в готелі;
     12:00 – виїзд на заміську екскурсію  по знаменитих Гоголівських місцях  Полтавської губернії;
     15:00 – 15:30 – обід (за додаткову плату);
     15:30 – переїзд до Великих Сорочинців. По дорозі огляд родового маєтку  Гоголів – Яновських;
     17:00 – Миргород, екскурсія по місту-курорту; 
     18:00 – повернення до Полтави. Вечеря. Нічліг в готелі.
     30.09.11
     8:30 – сніданок в готелі;
     10:00 – звільнення номерів; 
     10:30 – автобусно-пішохідна екскурсія  по місту (речі переносять в автобус, який слідуватиме за туристами під час проведення оглядової екскурсії по місту);
     13:00 – 14:00 – обід в кафе міста  (за додаткову плату);
     14:30 – 17:00 відвідини соборної площі з Білою альтанкою, садиба І. Котляревського, Успенський Кафедральний Собор і стародавня дзвіниця;
     17:30 – збір біля автобуса, від’їзд до Кіровограда;
     23:00 – прибуття на пл. Б.Хмельницького, м. Кіровоград. 
 

     Розрахунок  вартості туру 

                Розрахунок вартості туристичних послуг
  Послуги Тип послуг К-ть чол., які  корист. Послугою К-ть днів / ночей Вартість послуги  в роз-ку на 1 чол. (грн) за добу Вартість послуги  в роз-ку на 1 чол. (грн) за весь період пер.
  Загальна вартість послуг (грн)
  Розміщення: Група
  Керівники
   
  TRPL DBL
  17 15
  2
   
  2/1 2/1
   
  40 65
   
  40 65
   
  600 130
  Харчування : Сніданок  ОбідВечеря
   
  HB
   
  17
   
  1
   
  35
   
  35
   
  595
  Транспортні послуги (Кіровоград – Полтава – Кіровоград)    
  17
   
  1
   
  100
   
  100
   
  1700
  Екскурсійні послуги   17 2 100 100 1700
  Дод. Послуги - - - - - -
  Загальна  вартість послуг       340 340 4725
 
     Туристична  група у складі 15 чоловік і 2 керівники  здійснює екскурсійну поїздку з  м. Кіровограда в м. Полтаву з  29 вересня 2011 р. по 2 жовтня 2011 р.
     До  складу туристичного пакету входить ряд основних послуг, а саме:
     - розміщення в готелі терміном  з 12:00 29 вересня по 12:00 2 жовтня;
     - туристична група розміщується  в 5 тримісних номерах вартістю 120грн./добу;
     - керівники групи розміщуються  в 1 двомісному номері вартістю 130грн./сутки;
     - вид харчування – НВ (сніданок  і вечеря), вартість якого складає  35грн./добу;
     - транспортні послуги: Кіровоград-Полтава-Кіровоград  вартістю 100 грн. за одну людину;
     - транспортне обслуговування в  Полтаві за програмою 2 дні,  послуги екскурсовода, екскурсії і вхідні квитки в музеї вартістю 100 грн. за одну людину.
     При плануванні і розрахунку даного туру додаткові послуги не включаються  підприємством до основної вартості туру, тому їх в розрахунок туру не беремо.
     Собівартість  послуг на 1 туриста складе:
     Загальна  собівартість : кількість туристів
     4725 : 15 = 315 (грн)
     Вартість  туристичної путівки
     У загальну вартість (Ціна) туристичної путівки входять:
     - Собівартість послуг, що входять в тур. пакет;
     - Податки;
     - Прибуток, який планує отримати підприємство;
     - Комісійні туристичним агентствам;
     - Знижки на тур. продукт;
     А також враховується:
     - кількість туристів, що купуються  цю путівку (Т);
     - керівник групи, за якого платять  туристи (К).
     Ц=(С+П+П+-К-С)*(Т+К)
     При розрахунку даної туристичної путівки  собівартість всіх послуг, що входять в туристичний пакет складає 315 грн./грн..
     На  податки обчислюється 15 % від собівартості послуг:
     315*15%=47,25 (грн..).
     Прибуток, який планує отримати підприємство складає  близько 15 % від собівартості послуг:
     315*15%=47,25 (грн..).
     Оскільки  дане підприємство (туристичний оператор) не має в своїй структурі туристичних  агентств, то комісійні на туристичні агентства при розрахунку даної  путівки не враховуються.
     Оскільки  поки що знижок на даний туристичний  пакет немає, то вони не включаються в розрахунок даної туристичної путівки.
     У групу набрано 16 чоловік, плюс 1 супроводжуючий (представник від туристичного агентства).
     Таким чином загальна вартість послуг на групу туристів складатиме:
     Ц=(315+47,25+47,25)*17=6953,85 (грн)
     Але враховуючи, що загальна вартість туристичного пакету на групу туристів розраховується лише на кількість туристів без врахування керівників, то вартість туристичного пакету на 1 туриста складе:
     Загальна  вартість : кількість туристів
     6953,85 : 15 = 463,6 (грн) 

         Висновок до розділу 2                             
 

     Підводячи підсумки роботи потрібно підкреслити  наступне: туристичний продукт - це послуга, яка задовольняє потреби туристів під час подорожі і підлягає оплаті з їх сторони. Успіх будь-якої фірми на ринку залежить в першу чергу від привабливості вироблюваного продукту. Він утворює основну частину маркетингового комплексу, на якій зав'язані всі інші елементи: ціна, просування на ринку і розповсюдження.
     Туристського  продукту властиві чотири характеристики, які відрізняють послугу від товару: невідчутність, нерозривність виробництва і споживання, мінливість і нездатність до зберігання. 
 
 
 
 
 
 
 

ВАУЧЕР N 00-0000-0578432
1. Ліцензія  Державного комітету України по туризму N АД № 156372
__________________________________________________________________
(Licence of the State Committee of Ukraine for Tourism) N __________
від "_16__" ___травня________ 2008_ року
2. Має  бути пред'явлений       ПП «Вікторія»,м Кіровоград, вул. Леніна 23 (назва, адреса, телефон, факс приймаючого туристичного підприємства)
(To be present to) (name, address, telephone, fax of receiving tour agency)
3. Прізвище, ім'я та по батькові туриста,  що здійснює подорож індивідуально,  або керівника туристичної групи
________________________________________________________
(Name, surname of individual tourist or group leader)
4. Кількість  туристів (цифрою та прописом)
____________________16____________________________________
(Number of tourists (in figures in full))
5. Термін туру з "___" ______ 20_ р. по "___" ____ 20_ р.
(Duration of tour from ________________________________ till
______________________________)
6. Маршрут  та вид транспорту __________________________________
(Itinerary and mode of transportation)
7. Назва  готелів ______________________________________________
(Name of hotels)
8. Додаткова  інформація _______________________________________
(Additional information)
9. Відмітка  про оплату туру ___________________________________
(Note of tour payment)
10. Підпис керівника туристичного підприємства
________________________________________________________
(Authorized signature of tour agency)
Дата  видачі "___" _______________ 20_ р. Печатка
(Date of issue)                           (Stamp of tour agency)
11. Фактично надані послуги ___________________________________
(Provided services)
12. Підпис  керівника приймаючого туристичного  підприємства
______________________
(Authorized signature of receiving tour agency)
Дата "___" _______________ 20_ р.      Печатка
(Date)                                  (Stamp of tour agency) 
 
 
 
 

     Розділ 3. Особливості діяльності туристської в  процесі реалізації розробленого туру 
 

     3.1. Визначення каналів збуту нового  туру та особливості реалізації  розробленого туру туристу 

     Процес  продажу туристичного продукту відбувається при безпосередньому контакті спеціалістів з реалізації (продажу) турів, обслуговуванні клієнтів, зацікавлених у придбанні туристичних послуг, що відповідають їх індивідуальним уподобанням, очікуванням, мотивам, і включає:
  прийом клієнта та налагодження з ним контакту;
  визначення мотивації подорожі;
  запропонування турів;
  оформлення правовідносин та розрахунок з клієнтом;
  інформаційне забезпечення покупця.
     Обслуговування  клієнта не обмежується елементами продажу. Напередодні подорожі працівники фірми по телефону нагадують туристу про поїздку. Після закінчення туру слід з'ясувати враження туриста від подорожі, визначити негативні моменти і тлі. При цьому необхідно винайти можливість пом'якшити негативне враження клієнта через недоліки в роботі фірми, а недоліки, які не залежать від компанії, прийняти до уваги і врахувати на майбутнє.
     Існує досить багато різних методів по збуту  продукції. Та всіх їх можна класифікувати  за такими принципами:
  по місцю зустрічі:
  в офісі;
  на ярмарці.
  по характеру контакту:
  особисті;
  непрямі та ін.
     Одним із методів збуту продукту може бути електронний метод, який в порівнянні з іншими методами має ряд переваг, а саме:
  необмежений об’єм інформації;
  охоплює широку аудиторію;
  цілодобовий доступ;
  можливість оперативного оновлення інформації;
  ведення обліку відвідувань сайту;
  можливість інтерактивного взаємозв’язку та ін.
     Ще  один із методів по збуту туристичного продукту – метод особистих продаж – включає до свого складу наступні процеси:
  прийом клієнта та встановлення контакту з ним;
  визначення мотивації подорожі;
  попередження можливих заперечень;
  продаж туру.
     Технологія  стимулювання продажів туристичного продукту
     Оскільки  основний сегмент, на який орієнтується туристський оператор «Вікторія» в цьому вигляді туру це групи школярів і студентів, то при виборі методів проведення рекламної кампанії було вирішено в першу чергу дати загальну рекламу про саме туристичне агентство. Для цього вибрано такі види реклами:
     • реклама в мережі Інтернет – створення в мережі власної сторіночки, що дозволить розмістити загальні дані про самого туристичного оператора «Вікторія», а також про ті види турів, які цей оператор пропонує. Зокрема про пізнавальні тури в різні міста України (в даному випадку до Полтави на найближчий час);
     • друкарська реклама – замовити спеціально невеликі плакати, проспекти і листівки, які потім відповідно можна буде розвісити, що також дозволить прорекламувати «Вікторія» і ті види турів, яке він пропонує;
     • реклама на транспорті – використовувати заздалегідь замовлені і виготовлені плакати і листівки, повісивши їх усередині різних видів транспорту так, щоб кожна людина, що переїжджає на цьому транспорті міг ознайомитися з інформацією про даного туристичного оператора (реклама в маршрутах, тролейбусах, метро і так далі);
     • пряма реклама – рекламні матеріали (проспекти, листівки, прайс листи і ін.) вручаються самими працівниками туристичного оператора особисто представникам інших комерційних і некомерційних організацій…
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.