На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Використання англйської американської поезї як засобу естетичного виховання

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 07.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 9. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


План
Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Естетична підготовка учнів на уроках англійської мови……….……5
Розділ 2. Робота з англомовною поезією  як метод розвитку творчих здібностей учнів………………………………………………………………….9
Розділ 3. Методика використання англійської та американської поезії як засобу естетичного впливу……………………………………………………...17
Висновки…………………………………………………………………………23
Список використаної літератури……………………………………………….26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вступ 

     Сучасний  період розвитку освіти в Україні  дуже цікавий та продуктивний. Відбувається переоцінювання моральних цінностей у зв’язку з чим реформація педагогічної школи привертає особливу увагу. Формування нового покоління вчителів, які здатні сприймати, високо цінувати, а також творчо застосовувати естетичне надбання минулого та теперішнього, є найважливішим завданням педагогічної школи України.
     Сучасний  вчитель – це не тільки професіонал у своїй галузі знань, але також людина з високим рівнем естетичної культури. На сьогоднішній день, це, на нашу думку, не завжди так. Аналіз теорії та практики естетичного виховання у середніх школах свідчить, що найважливішою причиною недостатнього рівня естетичного виховання школярів є непідготовленість вчителя до цієї важливої сфери виховної роботи. Так, вчитель англійської мови не завжди може кваліфіковано аналізувати мистецькі твори, зокрема поетичні, на уроках та у позакласній роботі, часто не володіє вмінням створити емоційно-естетичну атмосферу у класі, забезпечити естетично-виховний вплив свого предмету.
     Головною  причиною цього є недостатня естетична підготовка майбутнього вчителя. Так склалося, що у педагогічній практиці минулого питання естетичної підготовки майбутнього вчителя не знайшло належної оцінки, а також достатнього відображення на сторінках науково-методичної літератури.
    Власне, вирішення проблеми ефективного  використання англійської та американської  поезії як засобу естетичного виховання  на уроках англійської мови зумовила актуальність теми дослідження. Предметом дослідження є використання англійської та американської поезії як засобу естетичного виховання. Для досягнення потрібного результату і вирішення завдання у даній роботі використано методи спостереження і порівняння.
    Об’єкт  дослідження: методика використання англійської та американської поезії як засобу естетичного впливу.
    Мета  роботи: дослідити зміст, форми і методи роботи з англомовною поезією на уроках англійської мови і розробити ефективну методику використання англійської та американської поезії як засобу естетичного впливу.
    Завдання:
      визначити суть і засади естетичної підготовки учнів на уроках англійської мови;
      проаналізувати зміст, форми і методи роботи з англомовною поезією на уроках англійської мови;
      представити методику використання англійської та американської поезії як засобу естетичного впливу.
    Курсова робота складається з вступу, трьох  розділів, висновків і списку використаної літератури.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 1. Естетична підготовка учнів на уроках англійської мови 

     Поняття «естетична підготовка» знайшло своє визначення у сучасний період розвитку естетичної думки. Протягом багатьох віків мислителі, вчені-естети, філософи, педагоги складали головні проблеми естетики, визначали естетичні поняття та терміни. Естетика ніколи не обмежувалась одним тільки вивченням закономірностей естетичного та художнього освоєння людиною світу, але так чи інакше направляла це освоєння, напрацьовувала остаточні критерії естетичної оцінки та програми художньої діяльності.
     А. С. Макаренко вважав необхідним створення широкої підготовки вчителів у педагогічних вузах:
     1) давати молодим спеціалістам  широку освіту незалежно від  вибраного профілю;
     2) «...взагалі випускники педагогічних вузів повинні бути у всіх відношеннях ввічливими, охайними, знайомими з літературою, мистецтвом, музикою» [11, 147].
     Серед проблем педагогічного дослідження В. Сухомлинський приділяв багато уваги проблемам естетичного виховання, про що свідчать його праці «Поезія та її роль у духовному житті сучасної молодої людини», «Естетичне та розумове виховання», «Естетичне почуття у вихованні молодших школярів», «Естетика праці у молодшому віці».
     У організації педагогічного процесу В. Сухомлинський виділяє передовсім усього вивчення індивідуальних, творчих здібностей, уміння вчителя створювати особисту своєрідність уроків позакласної роботи. За визначенням В. Сухомлинського, емоційно-естетичне виховання повинно пронизувати всю навчально-виховну діяльність учителя, увесь його вигляд. Поняття «естетична підготовка» отримало своє визначення у сучасний період розвитку естетичної думки. Учений-педагог Т. А. Петрова розглядає його як єдність естетичної освіти та естетичного виховання, здійснюваних у складі, різноманітних формах та методах навчального процесу, а також у спеціальній діяльності вузу щодо естетичного розвитку особистості. Цей складний процес спрямований на загальний духовний розвиток особистості і має професійну спрямованість (Т. І. Корольова, Т. А. Петрова «Система естетичної підготовки студентів у вищих навчальних закладах», 1984 р.) Щоб найбільш повно вивчити зміст естетичної підготовки вчителя, визначити найбільш ефективні форми та методи управління і самоуправління цим процесом, вчений-педагог вважає, що необхідно розробити модель, професіограму вчителя в галузі його естетичної освіти та вихованості. Необхідно зазначити, що однією з перших професіограм вчителя у галузі його естетичної освіти і вихованості була розроблена у статті Б. Рождественського «Естетичне виховання вчителя» професіограма, де особлива увага приділяється вихованню таких якостей як широкий художньо-естетичний кругозір, естетичне сприймання, смак, здібності, естетика зовнішнього вигляду та поводження [18].
     У професійно розробленій Т. А. Петровою книзі «Питання естетичної підготовки вчителя» особлива увага відводиться необхідності виховання системи знань, вмінь та навиків у галузі мистецтва та естетичного виховання. Педагогіка розробила педагогічні і методологічні принципи естетичного виховання у школі (праці Ю. Шарова, Б. Ліхачова, М. Любинського, Т. Шуртакової).
     У процесі естетичного виховання  важливо навчити учнів розуміти й сприймати красу. Спостерігаючи прекрасне, людина не може залишатися байдужою, вона переживає, відчуваючи любов або ненависть до спостережуваного. Тому треба, щоб діти вміли розрізняти справді красиве і потворне.
     Під час естетичного сприймання виникають певні емоції. Завдання виховання — створення умов, які б сприяли формуванню емоційної сфери учнів. Багатство емоційної сфери людини свідчить про її духовне багатство.
     Складною  є проблема формування сприймання мистецтва.
     Щоб сприймати художній чи музичний твір, треба мати елементарну теоретичну підготовку. Краще сприймається те, що зрозуміле, про що є певні знання. Цей принциповий підхід слід узяти за основу при використанні в естетичному вихованні музики, образотворчого мистецтва, скульптури.
     Сформовані  естетичні смаки та естетичний ідеал і розвинена здатність оцінювати прекрасне дають людині змогу зрозуміти суть прекрасного. Сприймаючи прекрасне, аналізуючи побачене, порівнюючи з відомим і баченим раніше, вона дає йому певну оцінку. Рівень такого естетичного мислення залежить від розумового виховання, вміння здійснювати мислительні операції.
     Поряд із розвитком естетичного сприймання, прищепленням естетичних смаків у процесі  естетичного виховання в учнів  формують естетичне ставлення до навколишньої дійсності. Людина повинна не лише милуватися красою природи чи пам’ятками культури, а й берегти і захищати їх.
     В естетичному вихованні школярів використовують різні джерела: а) твори  образотворчого мистецтва. Під час  спостереження картини або скульптури, яка відображає життя людини чи природи, в дитини розвивається не лише сприйняття, а й фантазія: вона мислить, уявляє, «домальовує» зображене, бачить за картиною події, образи, характери; б) музику, яка, відображаючи дійсність за допомогою мелодій, інтонацій, тембру, впливає на емоційно-почуттєву сферу людини, на її поведінку; в) художню літературу. Головним виразником естетики в літературі є слово. На думку К. Ушинського, слово як засіб вираження в літературному творі набуває подвійної художньої сили. Словесний образ має ще й понятійну основу і сприймається насамперед розумом. Тому література — важливий засіб розвитку інтелекту учнів; г) театр, кіно, телебачення, естраду, цирк. Цінність їх у тому, що, крім змістової частини, вони об'єднують у собі елементи багатьох видів мистецтв (літератури, музики, образотворчого мистецтва, танцю); ґ) поведінку і діяльність школярів. Достойні вчинки учнів, успіхи в навчанні, праці, спортивній, громадській, художній діяльності повинні стати предметом обговорення з естетичних позицій; д) природу: її красу в розмаїтті та гармонії барв, звуків, форм, закономірній зміні явищ, які мають місце в живій і неживій природі; е) факти, події суспільного життя. Героїчні вчинки людей, краса їх взаємин, духовне багатство, моральна чистота й фізична досконалість повинні бути предметом обговорення з учнями; е) оформлення побуту (залучення дітей до створення естетичної обстановки в школі, класі, квартирі).
     У нашій роботі ми докладно розглянемо один із найважливіших засобів естетичного  виховання – використання англійської та американської поезії на уроках англійської мови і власне саму методику ефективного використання англомовної поезії. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 2. Робота з англомовною поезією  як метод розвитку творчих здібностей учнів 

     Дуже  цікавим і плідним видається використовування зразків англомовної поезії для досягнення провідних цілей навчання, реалізації особистісно-орієнтованого підходу, розвитку творчих здібностей учнів, і, як наслідок, реалізації цього ефективного засобу естетичного виховання.
     Основне розвиваюче завдання даної діяльності – викликати в учнів інтерес до критичного і аналітичного сприйняття поетичного твору, сприяти становленню творчого мислення.
     Освітнє завдання полягає в тому, щоб сформувати у учнів уявлення про англомовну поезію як складової частини світового творчого процесу. Виховне завдання – прищепити учням любов до поезії, збагатити духовний світ учня.
     В процесі роботи над віршем можна  виділити два етапи, для кожного  з яких характерні свої специфічні завдання.
     Основне завдання першого етапу – прищеплення інтересу до англійської поезії, доступної для учнів в змістовному і мовному відношеннях. На другому етапі на перший план виходить навчання інтерпретації і творче переосмислення вірша.
     Спираючись  на досвід ряду дослідників [1; 5-7; 9; 12; 28], можна виділити наступні принципи відбору поетичних текстів:
     1) принцип дії на емоційну та мотиваційну сферу особи з урахуванням вікових особливостей і інтересів учнів, які опановують англійську мову;
     2) принцип методичної цінності  для розвитку всіх видів мовної діяльності (аудіювання, письмо, усне мовлення, читання) і формування лексичних, фонетичних і граматичних навиків;
     3) тематичний принцип;
     4) принцип автентичності. 
     Кажучи  про принцип дії на емоційну і  мотиваційну сферу особи, мають на увазі доступність, наочність, зрозумілість і зацікавленість в навчанні.
     Принцип методичної цінності важливий тим, що не будь-який поетичний текст може бути використаний на уроці для розвитку якого-небудь виду мовної діяльності або  формування мовних навиків.
     Тематичний  принцип стає актуальним при відборі  матеріалу по певних лексичних темах: «The City», «Family», «Nature».
     Принцип автентичності пов’язаний з критерієм  культурологічної цінності і повинен  забезпечувати розширення лінгвокраїнознавчого кругозору учнів, які вивчають англійську мову.
     Ряд дослідників включають в цей  перелік також і принцип пізнання, під яким мається на увазі ступінь корисності і ефективності роботи з тим або іншим матеріалом, та інформацію і знання, які можуть бути одержані дітьми при роботі з поетичним текстом [9, 70].
     Поетичні  тексти можуть бути використані:
     1) для фонетичної зарядки на  початковому етапі уроку;
     2) на етапах введення і закріплення  лексичного і граматичного матеріалу;
     3) на будь-якому етапі уроку як  стимул для розвитку творчих здібностей і мовних навиків і умінь;
     4) як свого роду релаксація на  уроці, коли учням необхідна  розрядка, що знімає напругу і  поновлююча їх працездатність.
     Підходи до роботи над віршами на уроках англійської мови можуть бути різними, залежно від того, які задачі ставить вчитель, і від віку учнів.
     Якщо  в молодших класах вірші використовуються як один з найефективніших видів  фонетичної зарядки, допомагають поповнити  словарний запас слів учнів, засвоїти лексичний або граматичний матеріал за темою, то в старших класах робота над віршами набуває іншого характеру. Це вже робота не стільки над фонетикою, скільки над змістом. Значна увага надається при цьому художнім образотворчим засобам мови і стилю поетичного твору.
     Виділяють наступні основні етапи роботи над віршем:
     1. Підготовка учнів до первинного  прослуховування вірша з метою  зняття мовних труднощів;
     2. Первинне прослуховування вірша;
     3. Самостійне прочитання його учням;
     4. Перевірка розуміння змісту, обговорення  прослуханого і аналіз образотворчих засобів мови;
     5. Виразне читання вірша учнями;
     6. Переклад учнями на рідну мову  частково, вибірково або повністю;
     7. Знайомство з наявними перекладами  цього вірша;
     8. Підбір прислів’їв, що виражають  основну тему вірша;
     9. Творче завдання;
     10. Складання проекту (презентація) [25, 60-70].
     Роботі  над віршем передує повідомлення вчителя про особливості творчості  даного письменника, країнознавчий  коментар і ознайомлення з новими словами.
     Тож спочатку слід наперед написати вірш і на дошці або на аркушах паперу і роздати їх учням. Незнайомі слова і вирази з еквівалентами на рідній мові слід дати на полях. Вчитель читає вірш (або використовує запис).
     Після прослуховування та первинного сприйняття вірша учнями рекомендується виконати наступну серію вправ (на розсуд учителя):
     1. Вправи для контролю розуміння змісту прочитаного з можливість мислити творчо (учитель може запропонувати учням, наприклад: відповідайте на наступні питання: яка картина більш підійде до даного твору? Яка із запропонованих мелодій більш підходить до вірша? Чому?).
     2. Вправи по інтерпретації тексту  вірша. Вони можуть включати  наступні завдання:
     - відповідайте на проблемні питання  (обговоріть проблему);
     - визначте головну ідею поетичного  твору;
     - виділіть в тексті і прокоментуйте  засоби художньої виразності, які використовує автор.
     3. Креативні вправи. Ці вправи ставлять  перед учнями завдання творчо переосмислити прочитані на основі власних оцінних установок.
     Можливе також і використання завдань на мовну творчість. Система роботи над розвитком мовної творчості допомагає тренувати увагу до англійської мови, її звукового звучання, мелодики, рими і малюнка інтонації, збагачує словниковий запас учнів [14, 136].
     Діти складають вірші, короткі вірші для тренування граматичних явищ, загадки, скоромовки, ігрові двовірша, підбір слів в риму до даного слова, лімерики, акровірші [28, 80].
     Приклад вправ:
     1. Завдання «Я почну, а ти закінчи».
     Ці  завдання застосовуються на початковому етапі навчання англійській мові як фонетична зарядка.
     Вчитель: [ai, ai, ai] Учні: «Say good-bye». ( 3 клас)
     2. Двовірші.
     Вчитель дає два слова, що римуються, наприклад: space – face
     Учні (можуть працювати в парах, в невеликих  групах або командах): You fly into space. I see уоur face (5 клас)
     3. Самостійно складені вірші після  проходження теми.
     4. Push – Pin Роеm (вірш, складений на  уроці, коли використовують представлені  на дошці урозкид слова).
     Наприклад, на дошці слова: battle, famous, all over world, Borodino, is, became, free, independent, capital, Russian, ran away, Napoleon, and, Kutuzov, ended, at head, French, against, and, war.
     5. Лімерики (англ. Limerick) – смішний вірш – нісенітниця, що складається з 5 рядків. Показується алгоритм складання лімериків.
     6. Твір скоромовок (їх вдало використовувати  на будь-якому етапі навчання для тренування звуків).
     Наприклад:
     [b]: Bob and Fred brought home some bread
     Bob and Fred took bread to bed.
     7. До дня народження діти складають  невеликі акровірші для своїх  однокласників. Це непросто, оскільки  ім’я або прізвище людини повинні  бути записані в перших буквах вірша.
     Наприклад, вірш для Іри:
     I like уоur character
     Really nice
     And I can repeat it twice.
     8. Твір своїх куплетів до пісні.
     Наприклад, куплет до пісні "What are little girls made of?":
     What are little girls made of?
     What are little girls made of?
     Beautiful flowers and fairy tales
     Little dolls and stars in space.
     And that's what little girls are made of.
     9. При вивченні віршів для розширення  словникового запасу учнів  аналогічно складають свої роботи.
     Наприклад, вірш в підручнику: "Your cold is getting worse"
     Дітям пропонується слово 'quinsy', яке замінює  слово 'cold'.
     10. Один з видів роботи, що викликають  інтерес до мови, — це робота  над перекладом поетичних творів.
     Подібні заняття забезпечують різносторонню  мотивацію комунікативної діяльності (естетичну, пізнавальну). Учні знайомляться з автентичним твором, що має велику культурну, етичну цінність. Робота над перекладом дозволяє підвести їх до усвідомленого використовування лексики і граматики для передачі думки автора, познайомити з реальним функціонуванням мови [15, 31]. Одночасно вчитель дістає можливість працювати над формуванням навиків читання, аудіювання, мовлення.
     Така  робота сприяє узагальненню культурної компетенції учнів, оскільки вони знайомляться з лінгвокраїнознавчою, історико-культурною і літературознавчою інформацією.
     Всі ці можливості можуть бути реалізовані  лише за умови ретельної методичної підготовки роботи. Опрацьовуючи основні етапи в роботі з віршем, необхідно включити етап творчого осмислення твору.
     Учні  відповідають на питання за змістом тексту. Ці питання повинні не тільки контролювати розуміння тексту, але і спонукати учнів до обговорення тим, зачеплених у вірші. Як ми вважаємо, корисно використовувати питання трьох типів:
     - про тематику вірша, 
     - про його емоційну дію на учнів,
     - про його мову.
     Наведемо  приклади питань кожної з цих трьох  груп.
     а) Яка тема вірша? Чи виражена тема в  назві вірша? Які слова і фрази  у вірші пояснюють назву? Чи розповідається у вірші яка-небудь історія?
     б) Які відчуття виражає даний вірш? В яких словах і фразах вірша виражено те або інше відчуття? Чи використовуються у вірші конкретні образи, що виражають відчуття? Чи були у вас коли-небудь подібні переживання?
     в) Які мовні особливості бачите ви у вірші? Чи є слова, що римуються? Чи повторюються у вірші які-небудь звуки (алітерація)? Чи є відхилення від звичайного порядку слів?
     г) Яка головна ідея вірша?
     д) Чи сподобався вам вірш?
     Під час завершення роботи над віршем можна оголосити конкурс віршованих перекладів.
     Можливі декілька варіантів проведення конкурсу. Ми пропонуємо один з можливих варіантів.
     Найбільш оптимальним видається проведення такого конкурсу під егідою вчителів української і англійської мов. Об’єднання зусиль сприятиме не лише більшій ефективності, але і більшій значущості для учнів. Хлопці в цьому випадку сприймають таку роботу як природне продовження занять не тільки іноземною, але й українською мовою. Вони починають відноситися до перекладу як до літературного твору на рідній мові.
     Залежно від складності вірша, його об’єму і цілей, які ставлять перед собою учителі, можна надати учням підрядковий переклад або навіть класичні переклади даного вірша. Зрозуміло, це приведе до того, що переклади, які будуть створені учнями, виявляться наслідувальними. Проте в цьому є своя причина. Курс української мови звичайно не передбачає навчання поетичній творчості. У школярів просто немає необхідних навиків творчості. І наслідування у такому разі швидше принесе користь, ніж шкоду. Крім того, така підмога дасть можливість проявити себе не тільки сильним і обдарованим учням, але і тим, кому творчість дається насилу.
     Учні  протягом певного часу (тиждень, декілька тижнів) готують свої переклади.
     Як  одна з умов участі в конкурсі висувається  обов’язкове художнє оздоблення перекладів. Малюнок дає учням можливість передати своє бачення змісту вірша. Крім цього, малюнок є для учнів зоровою опорою для запам’ятовування тексту. Малюнок, крім того, сприяє і формуванню асоціативного мислення, творчому розвитку.
     Паралельно  з роботою над перекладами  школярам можна дати завдання знайти біографічні і літературно-критичні матеріали про автора вірша. Можна  запропонувати зробити доповіді по якій-небудь з конкретних тем. Ці доповіді можуть бути зроблені як по-українськи, так і на англійській мові. Тематика подібних доповідей може бути продумана і розширена залежно від рівня учнів, їх віку і побажань вчителів.
     Для підведення підсумків вибирається  журі. Воно складається з вчителів і самих школярів. Всі переклади  по можливості під час проведення конкурсу повинні бути анонімними (учні можуть брати участь в конкурсі під псевдонімами). Вибираючи кращі переклади, журі може підготувати письмові рецензії з докладними розборами недоліків представлених на конкурс перекладів, що забезпечуватиме реальний контроль за роботою школярів і зробить оцінки більш об'єктивними.
     Підведення  підсумків конкурсу можна проводити  у вигляді свята. Тут можливе  і читання вірша напам’ять, і  читання кращих перекладів.
     Таким чином, що ж дає робота над віршем в процесі вивчення англійської мови?
     1. Розвивається естетичний смак  учнів, їх творчі здібності.  Формується позитивне відношення  до поезії, до англійської зокрема.
     2. Більш міцно засвоюється і  розширюється лексичний запас учнів. У віршах зустрічаються реалії країни мови, що вивчається, нові слова. Це сприяє розвитку у школярів відчуття мови, отриманню знань його стилістичних можливостей.
     3. Вірш допомагає більш міцно  засвоїти і активізувати граматичні  структури.
     4. При заучуванні вірша удосконалюються  навики аудіювання, вимовні навики, закріплюються правила фразового наголосу, особливості рими. При формуванні фонетичних навиків учнів необхідно надавати увагу читанню віршів також для того, щоб показати красу звучання англійської мови, його ритмів і звуків.
     5. В процесі роботи над віршем  повторюються і активізуються  багато програмних тем («Екологія», «Дружба», «Природа» тощо). 
 

Розділ  3. Методика використання англійської та американської поезії як засобу естетичного впливу
     Відомо, що кожна навчальна дисципліна має величезні можливості естетичного виховання, і кожному вчителеві треба дбати про ефективне використання цих можливостей, зокрема і вчителю іноземної мови. Для того, щоб робота на уроках іноземної мови була спрямована на естетичне виховання учнів, необхідно вибрати таку систему дій, яка, послідовно здійснюючись, впливала б на учнів і сприяла розвитку естетичних смаків і почуттів, тобто формувала естетичну культуру. «Естетична культура – сформованість у людини естетичних знань, смаків, ідеалів, здібностей до естетичного сприймання явищ дійсності, творів мистецтва, потреби вносити прекрасне в оточуючий світ» [4, 122].
     Аналіз  літератури з цієї проблеми показав, що естетичне виховання на уроках іноземної мови здійснюється, по-перше, при формуванні навичок естетично сприймати мовознавчу інформацію; по-друге, в роботі над розвитком уміння бачити красу слова; по-третє, у процесі вироблення навичок зв’язного мовлення на основі кращих зразків літератури, музики, живопису; по-четверте, у вихованні прагнення творити власне мовлення за законами краси. Дослідження вчених (Л. С. Виготського, Є. П. Крупник, О. М. Леонтьєва, С. Л. Рубінштейна) переконливо доводять, що завдяки творам мистецтва відбувається активізація творчої діяльності. Унаслідок впливу художніх образів гармонізується внутрішній світ людини, формується здатність сприймати і перетворювати дійсність за законами краси. «Краса – могутній засіб виховання чутливості душі, – писав В. Сухомлинський. – Це вершина, з якої ти можеш побачити те, чого без розуміння і почуття прекрасного, без захоплення і натхнення ніколи не побачиш. Краса – це яскраве світло, що осяває світ. При цьому світлі тобі відкривається істина, правда, добро; осяяний цим світлом, ти стаєш відданим і непримиренним. Краса вчить розпізнавати зло і боротися з ним. Я б назвав красу гімнастикою душі, вона виправляє дух, нашу совість, наші почуття і переконання. Краса – це дзеркало, в якому ти бачиш сам себе і завдяки йому так чи інакше ставишся сам до себе» [21, 414].
     Свідоме естетичне сприйняття мистецтва можливе лише в юнацькому віці, коли вже належним чином сформовані високі критерії оцінки мистецьких явищ, коли вже виробилися стійкі естетичні смаки, естетичні погляди і уподобання. Молодші і середні підлітки ще не можуть всебічно оцінити художній твір з позицій естетичного ідеалу.
     Безперечно, одним із невичерпних джерел духовного  розвитку учнів є поезія. Крім того, на уроках іноземної мови поетичні твори вивчаються з практичною метою: для постановки та поліпшення вимови, ілюстрації та запам’ятовування граматичного матеріалу, розвитку аудіювання та мовлення. Аналіз поетичного висловлювання розвиває мислення школярів, учить їх міркувати, спонукає до висловлення своїх думок, розвиває оціночне естетичне ставлення старшокласників до поезії. Адже сприйняття поетичного твору є глибоко індивідуальним творчим процесом, це своєрідна взаємодія двох особистостей: один нав’язує певні думки, естетичні переживання, почуття радості, захоплення тощо; інший може приймати чи відкладати їх, вступати в уявну суперечку з поетом, або бути байдужим до розмови. Проявляючи внутрішню активність, читач розвиває творчу уяву, в нього народжуються нові думки і почуття. Якщо розглядати вивчення англійської та американської поезії на уроках іноземної мови з погляду його виховного естетичного впливу на старшокласників, то тут слід, перш за все, визначитися з такою методикою аналізу поетичних творів, яка б сприяла саме розкриттю їх естетики, цим самим естетично виховуючи учнів.
     Глибоке сприйняття поетичного твору досягається  не тільки завдяки уважному читанню тексту, а й унаслідок такого аналізу, який сприяє формуванню естетичних переконань, а саме лінгвоестетичного аналізу. Основне завдання такого аналізу полягає у виявленні узагальнюючого емоційного/естетичного смислу твору, розкриває реалізацію естетичних можливостей мовних одиниць, виявляє їхню естетичну спрямованість для вираження ідейного змісту [13, 64].
     На  уроках іноземної мови лінгвоестетичний аналіз поетичного твору підпорядкований  літературно-критичному аналізу. Без  виявлення глибинних підтекстових значень, тобто без з’ясування смислового аспекту тексту, не можна розкрити ні системи образів поетичного твору, ні його ідейно-художнього змісту [27, 126].
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.