На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Сутнсть цнних паперв та їх класифкаця

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 07.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 9. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


  Міністерство  освіти і науки України
  Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана 
   
   
   
   
   

Реферат з дисципліни «Фондовий ринок» на тему:
     «Сутність цінних паперів та їх класифікація» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ -2010
     План. 

  Цінні папери як права на ресурси. Фундаментальні властивості цінних паперів________________________________________________________3
     2. Функції цінних  паперів__________________________________________10
     3. Поняття цінних  паперів та їх  класифікація в  український практиці_12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Цінні папери як права на ресурси. Фундаментальні властивості цінних паперів 

     Майже все що оточує в житті людей  і сама їх діяльність може розглядатися як ресурси і бути об’єктом власності (володіння, розпорядження, використання).
     Кожному виду ресурсів відповідають свої цінні папери, які, в свою чергу, можуть бути предметом власності, купуватись і продаватись, передаватись в заставу і т.п.
     
     Вид ресурсів      Відповідні  цінні папери
     Земля облігації іпотека, заставні
     Нерухомість акції інвестиційні сертифікати
приватизаційні  цінні папери
     Продукція товаророзпорядчі  цінні папери ф’ючерсний  контракт
опціон
     Гроші облігації, векселі, депозитні сертифікати, чеки
     Майнові права на ці ресурси можуть відокремлюватись від них і існувати в самостійній речовій формі – у вигляді цінних паперів, які також можуть розглядатися як ресурси, права на які можуть мати самостійне життя, свій фондовий ринок.
     цінні папери Похідні фондові  інструменти (варанти, фінансові ф’ючерси, опціони, депозитарні розписки)
 
     Отже, цінні папери - це права на ресурси, що відокремилися від своєї основи і навіть мають власну матеріальну форму (наприклад, паперовий сертифікат, записи по рахунках і т.п.).
       Проте, немає підстави вважати  цінними паперами контракт на купівлю-продаж дому, постачання партії сировини, договір оренди устаткування і т.п., якщо умови цих операцій носять індивідуальний і разовий характер, якщо передача прав, що виникають з них, може бути забезпечена тільки складанням нового договору, а не через продаж вже укладеного контракту.
       Інакше кажучи, в якості цінних паперів визнаються тільки такі права на ресурси, які відповідають наступним фундаментальним вимогам:
     Обіговість - здатність цінного паперу купуватися і продаватися на ринку, а також у багатьох випадках, виступати як самостійний платіжний інструмент, що полегшує обіг інших товарів.
       Доступність для цивільного обігу - здатність цінного паперу не тільки купуватися і продаватися, але і бути об'єктом інших цивільних відносин, включаючи всі види угод-операцій (позики, дарування, зберігання, комісії, доручення і т.п.) 

 

Рис. 1. Фундаментальні властивості цінних паперів 
 

     Стандартність - цінний папір повинен мати стандартний зміст (стандартність прав, які надає цінний папір, стандартність учасників, термінів, місць торгівлі, правил обліку і інших умов доступу до вказаних прав, стандартність операцій, пов'язаних з передачею цінного паперу з рук в руки, стандартність форми цінного паперу і т.п.). Саме стандартність робить цінний папір товаром, здатним обертатися.
       Індивідуальний нестандартний контракт  не може перебувати в обігу. Для передачі прав по цьому контракту необхідне укладення нового договору на індивідуальних умовах.
       Серійність. Стандартність пов'язана з такою якістю цінного паперу як серійність, можливість випуску цінних паперів однорідними серіями, класами. В зв'язку з цим дуже часто як цінний папір признаються саме стандартні, серійні документи, які можуть випускатися і обертатися однорідними групами. Не може бути визнаний цінним папером документ, за яким стоїть разове, з індивідуальними умовами, майнове відношення - документ, що має унікальні реквізити і виражає суто індивідуальну операцію-сделку.
       Документальність. Цінний папір - це завжди документ, незалежно від того, чи існує він у формі паперового сертифікату або в безготівковій формі запису по рахунках.
       Документальність придає остаточну, "матеріальну" зовнішність товару, який називається цінним папером. Тільки документ може зафіксувати стандартні умови обігу і використання, забезпечити багатократний перехід цінного паперу з рук в руки, як одного і того ж товару, стать доказом правомочності доступу інвестора до прав, що надаються цінним папером.
       Згідно сталій правовій практиці, цінний папір, як документ, повинен містити всі передбачені законодавством обов'язкові реквізити. Відсутність хоч би одного з них тягне за собою недійсність цінного паперу, або переводить даний документ з розряду цінних паперів в розряд інших зобов'язальних документів. (Цивільний кодекс України, ст..196) Наприклад, відсутність хоч би одного обов'язкового реквізиту може зробити вексель недійсним або перевести його в розряд боргової розписки, відносини по якій регулюються замість вексельного цивільним законодавством.
       Регульованість і визнання державою. Фондові інструменти, що претендують на статус цінних паперів, повинні бути визнані державою як такі, що повинні забезпечити їх регульованість і, як слідство, довіру публіки до них. Відповідно, погано регульовані фондові інструменти, не визнані державою як цінні папери, не можуть претендувати на статус останніх, якою б необмеженою була б фантазія фінансистів, що пропонують публіці все нові і нові фінансові продукти і послуги. Виконання даної вимоги важливо для підтримки суспільної довіри до індустрії цінних паперів, що є найважливішим компонентом сприятливого економічного клімату в країні.
       Ринковість. Обіговість вказує на те, що цінний папір існує тільки як особливий товар, який повинен мати свій ринок з притаманною йому організацією, правилами роботи на ньому і т.д.
       Повинні в основній масі бути ринковими і ті ресурси, правами на які є цінні папери.
       Ліквідність - здатність цінного паперу бути швидко проданим і перетвореним на грошові кошти (у готівковій чи в безготівковій формі) без істотних втрат для утримувача, при невеликих коливаннях ринкової вартості і витратах на реалізацію.
     Якщо  ринок відмовляється визнати  її ліквідність, реальність виражених нею прав, то цінний папір перетворюється в нічого не вартий паперовий клаптик. Саме це трапилося на російському фондовому ринку з акціями ряду товарних бірж восени-весною 1991/92 р. Інший приклад - акції "МММ" (літо 1994г.)
       Ризик- можливість втрат, що пов'язані з інвестиціями в цінні папери. Фінансова, грошова сфера, як вторинна, похідна від реального виробництва, ще в більшій мірі, ніж виробничий сектор, чутлива до імовірнісних дій несприятливих чинників.
     При будь-яких операціях з ЦП неодмінно слід враховувати, що чим вище очікувана прибутковість ЦП, тим вище властивий йому ризик.
     Як  приклад приведемо таблицю середньої  прибутковості різних ЦП і відповідного їм ризику на фондовому ринку США. Приведенні дані одержані при середньорічних темпах інфляції рівних 2-4%. Слід враховувати, що в окремі періоди спостерігалися вищі темпи інфляції і при цьому необхідні ставки прибутковості для інвесторів зростали. Тому в таблиці приведені дані середньої прибутковості приблизно за 50 останніх років.
     ІНСТРУМЕНТИ      ФОНДОВОГО РИНКУ
     РІВЕНЬ  РИЗИКУ      ДОХОДНІСТЬ %      РІЧНИХ
Казначейські  векселі Мінімальний рівень ризику      2,5-3,5
Державні  облігації Висока надійність при помірній прибутковості      3,0 - 5,0
Ощадні  рахунки в банках Ризик дещо вищий, але вкладені засоби забезпечуються урядовими гарантіями      3,5 – 5,5
Корпоративні  облігації Ризик вищий, ніж при вкладенні в ощадні рахунки. Дають переваги перед простими акціями      4,0 – 6,0
Акції Найвищий  ступінь ризику із-за можливості банкрутства      7,0 – 10,0
     На  фондовому ринку всі основні  ризики можна розподілити на дві  групи:
     Систематичний (ризик, що недиверсифікується) ризик – це ризик падіння ринку цінних паперів в цілому (зниження цін на ньому). Цей ризик властивий практично всім цінним паперам і його не можна понизити шляхом збільшення числа і видів цінних паперів, наявних в портфелі (шляхом диверсифікації портфеля).
     Несистематичний (ризик, що диверсифікується) ризик – це ризик, пов’язаний з володінням ЦП конкретного емітента. Цей ризик можна понизити шляхом диверсифікації портфеля, тобто шляхом формування оптимального портфеля цінних паперів різних емітентів.
     Ступінь ризику роботи на фондовому  ринку України  з різних причин значно вищий, ніж в розвинених країнах.
       Надійність – пов’язана з ризиком - це ступінь ризику якому піддається інвестор (акції – самі ризиковані).
     Обов'язковість  виконання. За українським законодавством (Цивільний кодекс України ст..198 “Виконання за цінним папером”) не допускається відмова від виконання зобов’язаннь, які посвідчені цінним папером, якщо не буде доказано, що ЦП попав до власника неправомірним шляхом.
     Власник незаконно виготовленого або підробленого цінного паперу має право пред’явити особі, яка передала йому папір, вимоги про неналежне виконання зобов’язання, посвідченого цим папером, та про відшкодування збитків.
     Цінний  папір має номінальну емісійну і  ринкову (або курсову) ціну.
     Номінальна  ціна (Nominal price, Nominal value) має формальне облікове значення і використовується при різних розрахунках. Формальне значення номінальної ціни підкреслює той факт, що в різних країнах значною популярністю користуються без номінальні цінні папери.
     Емісійна  ціна (Issue price) – це ціна цінного паперу при її продажу в процесі первинного розміщення.
     Курсова ціна (Market price) – формується на вторинному ринку при купівлі-продажу цінних паперів. 

     2. Функції цінних  паперів 

     
     Рис.2.  Функції цінних паперів 

     1. Мобілізаційна – ця функція стосується усіх ЦП. Суть – всі підприємства, організації, держава на певній стадії свого розвитку досягає такого моменту, коли починає відчувати нестачу коштів. З метою поліпшення фінансового стану приймається рішення про випуск того чи іншого цінного паперу.
     2. Управлінська –  не всі ЦП, що знаходяться в обігу виконують цю функцію. Така функція має відношення до акцій, пайових свідоцтв, інвестиційних сертифікатів. Мова йде про участь в управлінні компанією: участь у загальних зборах акціонерів, голосування, внесення пропозицій, отримання інформації про фінансовий стан емітента, участь у розподілі майна емітента при його ліквідації.
     3. Запозичувальна –  ця функція виконується лише борговими ЦП: облігаціями, векселями. До категорії боргових ЦП належать такі грошові документи, які свідчать про наявність між емітентом та власником ЦП дебіторсько-кредиторських відносин.
     4. Розрахункова – це коли ЦП можуть виступати засобом розрахунку (платежу), тобто виконувати одну із функцій грошей – сплачувати цінними паперами вартість робіт, послуг або товарів. Наприклад, вартість акцій може оплачуватись іншими акціями, облігаціями. Векселі.
     5. Забезпечувальна  – коли ЦП:
     - передаються під заставу, як гарантія, як ризик від невиконання зобов’язань за ЦП («про всяк випадок»);
     - забезпечують отримання власником  доходу та повернення вкладень.
     6. Перерозподільча  – ця функція є у якійсь мірі уніфікованою і починає виконуватись на вторинному (біржовому та позабіржевому). Це перерозподіл капіталу між різними галузями держави, перелив капіталу з однієї сфери діяльності в іншу.
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3. Поняття цінних паперів та їх класифікація
     в український практиці
     ЗУ «Про ЦП та ФР», який був прийнятий ВР України 23.02.06 р., 28.03.06 р. підписаний Президентом України , а з 13.05.06 р. набув чинності, визначає, що «ЦП – документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов’язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам»(ст.. 3).
 


  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Рис.3 Визначення поняття «цінні папери» згідно з українським законодавством 
 
 

     Слід  також звернути увагу на те, що в  законі в ст. 1 дається також визначення фінансових інструментів – це ЦП, строкові контракти (ф’ючерси), інструменти грошового обігу, відсоткові страхові контракти (форварди), страхові контракти на обмін (на явну дату в майбутньому) в разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу чи фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати (курсові та відсоткові опціони). 

 

 

 


  

 


 
 
 

Рис.4 Визначення поняття «фінансові інструменти» згідно з українським законодавством 

     Вперше  цим Законом передбачена класифікація ЦП та поділено всі ЦП на дві великі групи - емісійні цінні папери та неемісійні цінні папери. До цього часу законодавства України не містило чіткого переліку цінних паперів які є емісійними або неемісійними. Більш того, в законодавстві навіть не було визначення, або хоча би ознак емісійних цінних паперів, що звичайно негативно впливало не практику функціонування фондового ринку.
     Однак, з прийняттям нового закону про ЦП питання визначення емісійних ЦП вирішено статтею 3. Частина друга цієї статті передбачає, що емісійні цінні папери — це цінні папери, що посвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе відповідні зобов'язання (емітент). 
 

 


  
 
 
 

Рис.5. Ознаки емісійних цінних паперів  
 
 
 
 
 
 

       До  емісійних цінних паперів належать:
                                                Е м і с і й н і   ц і н н і   п а п е р і  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

    
 
 
 
 
 

                                 Н  е е м і с і й н і   ц і н н і   п а п е р і
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.6. Склад емісійних та неемісійних цінних паперів  

     Інші  ЦП законом визначено як неемісійні. Ними є ощадні (депозитні) сертифікати, векселі та заставні. Також законом надано право ДКЦПФР відносити інші види ЦП до емісійних, якщо це не суперечитиме іншим законам України.
     Крім  того, новим законом про цінні  папери передбачено поділ цінних паперів за  формою існування та формою випуску.
     ЦП за формою існування поділяються на документарні та бездокументарні. За формою випуску - на на пред'явника, іменні або ордерні. 

 


 
 
 
 
 
 
 


Рис.7. Групування цінних паперів за різними ознаками 

     Поділ цінних паперів на документарні та бездокументарні, по-перше більше відповідає дійсному стану речей, тому що, коли зміна форми випуску здійснювалась за рішенням власника (власник цінних паперів випущених у документарній формі здійснював їх знерухомлення, тобто переводив у бездокументарну форму випуску), емітент таких цінних паперів навіть не знав про це. По-друге, такий поділ цінних паперів за формою випуску та за формою існування відповідає міжнародним стандартам та установленій світовій практиці.  
 

     Права посвідчені цінним папером, належать:
     - пред'явникові цінного паперу (цінний папір на пред'явника);
     - особі, зазначеній у цінному папері (іменний цінний папір);
     - особі, зазначеній у цінному папері, яка може сама здійснити
     ці  права або призначити своїм розпорядженням (наказом) іншу
       уповноважену особу (ордерний цінний папір).
Таблиця 1.
Правовий  статус та порядок  передачі прав, що закріплені за ЦП 

Тип ЦП Порядок передачи прав Відповідальність  продавця ЦП Порядок реалізації прав Власник прав за цінним папером
На  пред’явника Вручення цінного  паперу За недійсність  вимог за цінним папером Пред’ялення претензій особі, що випустила ЦП Пред’явник
Іменна Здійснення  цесії (заключення дво-сторонього договору  
Особа, яка названа у цінному папері
Ордерна Здійснення  індоса-менту (передаваль-ного напису) За недійсність вимог за цінним папером та за його невиконання Пред’ялення претензій  особі, що випустила ЦП та (або) ко всім особам, які здійс- нили індосамент
 
 
     Ще  одним позитивним моментом ЗУ «Про ЦП та ФР» є чітка класифікація видів ЦП за групами цінних паперів (за функціональним призначенням), а саме: 

     1) пайові ЦП — ЦП, які посвідчують участь їх власника у статутному капіталі (крім інвестиційних сертифікатів), надають власнику право на участь в управлінні емітентом і отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента. До пайових цінних паперів відносяться:
        а) акції;
        б) інвестиційні сертифікати;
     2) боргові ЦП - ЦП, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов'язання. До боргових ЦП відносяться:
       а) облігації підприємств;
       б) державні облігації України;
       в) облігації місцевих позик;
  г) казначейські зобов'язання України; 
  д) ощадні (депозитні) сертифікати;

       ж) векселі; 

     3) іпотечні ЦП — ЦП, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів. До іпотечних цінних паперів відносяться:
       а) іпотечні облігації;
       б) іпотечні сертифікати;
       в) заставні;
       г) сертифікати ФОН; 

     4)приватизаційні ЦП - ЦП, які посвідчують правовласника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду; 

     5)похідні ЦП - ЦП, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів;
     6)товаророзпорядчі ЦП - ЦП, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах. 

     Законом не віднесено жодного виду цінних паперів до приватизаційних цінних паперів, похідних цінних паперів та товаророзпорядчих цінних паперів через одну просту причину — законодавство України не містить інших видів цінних паперів, крім тих, що були віднесені до перших трьох груп цінних паперів.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Список  використаної літератури: 

  Криничанский  К.В. Рынок ценных бумаг. Санкт-Петербург, 2007
 
  Головко О. П. Международный рынок ценных бумаг. Киев, 2009
 
  Барановський  О.І. Фінансова безпека фондового ринку // Фінанси України.
 
  Губський  Б.В. Біржові технології ринку. –  Київ, 2007
 
  Давидов О.І., Зінченко Я.В. Фондові кризи у  ринковій економіці //
  Фінанси України. – 2008. - №3 

  Жукова  Е.Ф. Общая тория денег и кредита. – Москва: Банки и   биржи, ЮНИТИ, 2005
 
  "Загальні  засади функціонування Національного  депозитарію України", затверджені Указом Президента України №703 від 22 червня 1999 року.
 
  Загородній  А.Г., Вознюк Г.Л. – Цінні папери. Фондовий ринок. –
  Термінологічний –словник. – Л.: БаК, 2009 

  Загорський В.С. Цінні папери. Фондовий ринок. – Наукове видання для студентів економічних спеціальностей. – Львівська комерційна академія. –К.:2006
 
  Хоружий Сергій Гаврилович. Проблеми ринку  цінних паперів,
  http://www.horuz.narod.ru/ 

  Журнал "Ринок  Цінних Паперів" №3 за 2010  рік, стаття „Фондовий ринок України”

и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.