На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Органзаця управлння туризмом.

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 08.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 3. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Організація управління туризмом.
1. Загальні  положення     
1.1. Управління   туризму (далі  -  управління)  є  структурним  підрозділом головного управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації і підзвітне та підконтрольне голові облдержадміністрації, Міністерству культури і туризму України.              
1.2. Управління  у  своїй  діяльності  керується   Конституцією України, законами України,   актами  Президента України та Кабінету Міністрів  України,  наказами центрального органу виконавчої влади з питань туризму, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами начальника головного управління, Положенням про головне управління з питань туризму,  євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій облдержадміністрації та цим Положенням. 
ІІ. Основними завданнями управління є:             
- забезпечення реалізації  на території Івано-Франківської  області державної політики у  галузі туризму і курортів;             
- розроблення та  виконання регіональних комплексних і цільових програм розвитку туризму і  курортів,  ринку  туристичних  послуг, забезпечення захисту і безпеки туристів;              
- сприяння розвитку  міжнародного співробітництва у  сфері туризму. Створення сприятливих  організаційних умов для розвитку  внутрішнього та  міжнародного  туризму, туристичної та   курортно-рекреаційної індустрії,  провадження екскурсійної  діяльності  на відповідній   території,   розбудови матеріально-технічної бази туристичної галузі;             
- організація відпочинку  та оздоровлення населення,  створення рекреаційних зон з відповідним оснащенням  і  сервісом  насамперед для короткотривалого відпочинку населення великих міст;             
- забезпечення раціонального    використання    та   збереження туристичних  ресурсів,   природного    та    історико-культурного середовища на відповідній території;              
- пропагування серед    населення    ефективного   використання вільного часу, проведення змістовного  дозвілля,  ознайомлення  з історико-культурною спадщиною, природним середовищем;             
- координація діяльності  місцевих  органів  виконавчої влади з питань реалізації державної політики у галузі туризму  і  курортів на території області.  

ІІІ. Управління відповідно до покладених на нього завдань:               
-    представляє у   межах   наданих   йому  повноважень  інтереси держадміністрації у зносинах з відповідними органами суб'єктів або адміністративно-територіальних утворень іноземної держави, а також з міжнародними організаціями;            
-   готує  пропозиції  щодо  формування  державної  політики у галузі туризму і курортів та забезпечує її реалізацію;
-  розробляє разом з  іншими  місцевими  органами  виконавчої влади,  органами місцевого  самоврядування  за участю громадських організацій  програми  з  питань розвитку   туризму  і  курортів, забезпечує та здійснює контроль за їх виконанням;
-  бере  участь  у   розробленні  проекту  кошторису витрат на реалізацію програм, що стосуються розвитку туристичної діяльності, місцевих програм економічного і соціального розвитку, залученні інвестицій для розвитку туристичної індустрії;
-   проводить  аналіз стану справ щодо туристичної діяльності та прогнозування розвитку туризму на території області, забезпечує керівництво обласної державної адміністрації та центрального органу виконавчої влади в галузі туризму інформацією з питань туристичної діяльності;
-  вивчає потребу у фахівцях для туристичної галузі, бере  участь  у  виконанні місцевої  програми  зайнятості населення;
-  сприяє створенню нових туристичних підприємств та організацій, розвитку конкуренції з метою розвитку туризму;
-  розробляє  пропозиції  щодо   збільшення   надходжень   до бюджету, забезпечення зростання потенціалу туристичних підприємств та   обсягів  реалізації вітчизняного  туристичного  продукту  на зовнішньому та внутрішньому ринку,   зміни  умов   оподаткування  та  валютного регулювання,    визначення    особливостей    приватизації     та реструктуризації     зазначених    підприємств,    демонополізації економіки, розробляє пропозиції щодо розвитку виробництва рекламної та сувенірної продукції;
-  розробляє з  питань,  що  належать  до  його  компетенції, пропозиції    щодо  вдосконалення   системи фінансування, обліку та звітності; забезпечує збирання   та  обробку   статистичних  даних  і  контроль  за  їх достовірністю;
- забезпечує збирання   та   обробку   статистичних  даних  і  контроль  за  їх достовірністю;
-  вживає  заходів  до   вдосконалення   зовнішньоекономічної діяльності  туристичних   підприємств,  забезпечення  захисту  їх інтересів на внутрішньому та зовнішньому  ринку,  бере  участь  у межах  своєї  компетенції у виконанні міжнародних програм розвитку туристичної галузі;
- сприяє розвитку міжнародного співробітництва в сфері туризму. Створює сприятливі  організаційні умови для розвитку  внутрішнього та  міжнародного  туризму, туристичної  індустрії,  провадження екскурсійної  діяльності  на  відповідній   території,  розбудови матеріально-технічної бази туристичної галузі;
- організовує відпочинок  та оздоровлення населення,  створення рекреаційних зон з відповідним оснащенням  і  сервісом  насамперед для короткотривалого відпочинку населення великих міст, бере участь у межах  своєї  компетенції щодо виконання міжнародних програм розвитку туристичної галузі;
- подає в установленому порядку пропозиції  щодо  спрощення процедури оформлення  візових  документів  для туристів,  митних, прикордонних  та  інших  видів контролю,  вживає  в  межах  своїх повноважень  заходи  до  забезпечення  прав іноземних туристів в Україні та громадян України, які здійснюють туристичні подорожі за кордон;
- проводить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність, організовує і проводить  методичні семінари, конференції, інші заходи щодо обміну передовим досвідом, набутим у сфері туризму. Виступає замовником наукових, маркетингових та інших аналітичних досліджень;
- за дорученням центрального органу виконавчої влади з питань туризмуорганізовує   та   координує    роботу    заінтересованих підприємств,  установ, організацій та фізичних осіб у сфері туристичної індустрії;
- бере   участь  у  вирішенні  питань  облаштування  мережі міжнародних  транспортних   коридорів    об'єктами    туристичної інфраструктури на відповідній території, залучення інвестицій для розвитку туристичної індустрії,  а також  у  розробленні  проектів програм соціального і економічного розвитку населених пунктів;
- організовує    у    межах   своїх   повноважень   надання інформаційних і правових  послуг,  методичної  допомоги  з  питань туризму суб'єктам підприємницької діяльності;
- бере   участь   у   вирішенні   питань  щодо  регулювання діяльності  пошуково-рятувальних  служб  у   туристичній   галузі, розробляє  програми  забезпечення  захисту та  безпеки туристів і сприяє їх виконанню;
- подає в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників управління, підприємств,  установ  та організацій туристичної  галузі державними та відомчими  нагородами і відзнаками;
-  координує  діяльність  підприємств  туристичної  галузі, розміщених на території області, з питань обслуговування туристів,  зокрема, надання готельних послуг;
-  виконує інші функції, що випливають з покладених на управління завдань.  

IV. Управління має  право:             
- одержувати в  установленому порядку від  інших  структурних підрозділів  відповідної   місцевої   держадміністрації,  органів місцевого самоврядування, підприємств,  установ  і   організацій інформацію,  документи та інші матеріали,  необхідні для виконання покладених на нього завдань;              
- залучати спеціалістів  інших структурних підрозділів  облдержадміністрації, підприємств,  установ,  організацій, об'єднань громадян  (за  погодженням з їх керівництвом) для розгляду питань, що належать до його компетенції;             
- скликати в установленому  порядку наради з питань, що  належать до його компетенції;              
- у процесі виконання покладених на управління взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних  органів виконавчої влади, а також з підприємствами,  установами, організаціями та об'єднаннями громадян.   

V. Керівництво                 
5.1. Управління очолює  начальник, який призначається  і звільняється з посади головою  обласної державної адміністрації  за поданням начальника головного управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій облдержадміністрації за погодженням  з Міністром культури і туризму України. 
5.2. Начальник управління є одночасно заступником начальника головного управління та здійснює  керівництво діяльністю головного управління  у порядку делегованих йому начальником головного управління повноважень. У разі  відсутності начальника та першого заступника начальника головного управління, виконує їх обов'язки.
5.3. Начальник управління  може мати заступника, який очолює  один з відділів управління.  

5.4. Начальник управління:
5.4.1. Завдання, обов'язки  та повноваження:
-  здійснює  керівництво діяльністю управління у складі  головного  управління, розподіляє обов'язки між працівниками,  очолює та  контролює  їх  роботу;
- забезпечує  виконання  покладених   на управління завдань щодо реалізації державної  політики  у  сфері, дорученій управлінню;
-  визначає ступінь відповідальності начальників відділів у складі  управління, погоджує  положення   про   структурні   підрозділи, посадові  інструкції  працівників;
- готує  у  межах  своєї компетенції  відповідні  розпорядження,  організує та контролює їх виконання;
-  забезпечує    узагальнення     соціально-економічної інформації  з  питань,  що належать  до  компетенції управління;
- організовує  відповідно  до функціональних завдань,  покладених на управління розробку   проектів   програм   (розділів  програм), аналітичних матеріалів,   балансових   розрахунків,    планових показників,  комплексних заходів,  пропозицій,  прогнозів розвитку території  тощо;
- готує  пропозиції,  спрямовані  на   поглиблення економічних реформ з питань, що належать до діяльності управління;
- регулює роботу управління  щодо  його  ефективної  взаємодії   з   іншими підрозділами,    суміжними   сферами,   науковими   організаціями, провідними експертами  з   питань,   що   стосуються   діяльності управління;
- контролює   у   межах  своєї  компетенції дотримання на  підприємствах та організаціях чинного законодавства, рішень  місцевої державної адміністрації, спрямованих на розвиток відповідних сфер економіки на даній території,  аналізує  стан  та вносить   пропозиції   щодо  усунення  негативних  та  закріплення позитивних тенденцій;
- співпрацює з  різними  органами  виконавчої влади  при  виконанні  покладених на управління,  відділ завдань, керуючись чинним законодавством;
- організовує, регулює та контролює своєчасний  та  якісний  розгляд працівниками управління звернень  від органів  виконавчої  влади, громадських об'єднань,  підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності управління, а також готує  за  ними  проекти  відповідних  рішень;
- вживає  необхідних заходів  щодо вдосконалення організації роботи управління. Подає пропозиції  керівництву  головного  управління  про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, своєчасне заміщення вакансій,  заохочення та накладання  стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників;
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.