На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Ревзя товарного асортименту фрми

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 08.09.2012. Сдан: 2012. Страниц: 8. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ
Факультет обліку і аудиту 
 
 

                                                                                Кафедра міжнародного менеджменту  та маркетингу 
 
 

ІНДЗ
на тему:
«Ревізія  товарного асортименту  фірми»
на прикладі ВАТ «ТерА» 

                                                                                       Виконала:
ст. гр. ОБ-31
                                                                                       Гіна О. П. 

                                                                                      Перевірив:
                                                                                      к. е. н. доцент 
                                                                                      Окрепкий Р. Б. 
 

ТЕРНОПІЛЬ - 2011
ПЛАН
Вступ
  Теоретичні аспекти ревізії товарного асортименту фірми
  Маркетинговий аналіз ВАТ «ТерА»
  Шляхи удосконалення ревізії товарного асортименту на фірмі
Висновки
Список використаної літератури  

 

ВСТУП
      На  сьогоднішній день є загальновизнаним те, що планування та управління асортиментом — це важлива й невід’ємна частина  маркетингу. Планування товарного асортименту — це важливий засіб конкурентної боротьби. Управління асортиментом базується на координуванні взаємозв’язаних видів діяльності: науково-технічної, проектної, комплексного дослідження ринку, організації збуту, сервісу, реклами, стимулювання попиту.
      Актуальність  теми. Кожному великому виробничому  підприємству потрібно у своїй організаційній структурі мати службу маркетингу, яка б виконувала такі функції: дослідження ринку і ринкових ситуацій; визначення асортименту продукції;управління процесами товарного руху; прогнозування і стимулювання продажу готової продукції; ціноутворення і розроблення системи знижок;комунікацію і зростання іміджу фірми; сервіс; організацію фірмової торгівлі; маркетинговий контроль і аналіз; матеріально-технічне забезпечення; розроблення бюджету маркетингу;) розроблення та просування нових товарів; формування попиту. Відділ маркетингу допоможе керівництву у прийнятті стратегічних рішень, адже зможе надавати інформацію про замовників, обсяги та географію збуту. Потрібно зосередити увагу на тому, що ревізія товарного асортименту, що проводиться службою маркетингу дає можливість визначити товари, які слід виключити з асортиментної програми. Методи, що при цьому використовуються забезпечать досягнення успіхів в ринкових умовах.
      Мета  роботи:проаналізувати проведення ревізії товарного асортименту на фірмі та виявити шляхи покращення цього процесу.
      Завдання: охарактеризувати процес ревізії товарного  асортименту на фірмі; виділити основні  етапи цього процесу; здійснити  маркетинговий аналіз ВАТ «ТерА»; проаналізувати товарний асортимент на фірмі; зробити АВС-аналіз та виявити товари із найменшими обсягами збуту.
      В якості об’єкту дослідження виступає тернопільське Відкрите Акціонерне Товариство «ТерА».
      Ревізію товарного асортименту як складову ревізії маркетингу досліджував  Котлер Ф. Ревізія товарного асортименту — комплексне, системне, неупереджене і регулярне дослідження товарів фірми (або організаційної одиниці), з метою виявлення проблем, що виникають, та майбутніх можливостей для розроблення рекомендацій щодо вдосконалення товарного асортименту фірми. Основна мета ревізії ТА — сформулювати правильно товарний асортимент, щоб забезпечити максимальний обсяг збуту.
      Ревізія товарного асортименту відіграє важливу роль у товарній політиці, допомагає керувати асортиментом, тобто його раціоналізувати та оптимізувати. Процес ревізії забезпечується використанням різноманітних методів аналізу товарного асортименту. Методи аналізу:
   допомагають визначити поточні та перспективні потреби покупців;
   оцінюють існуючі товари – аналоги, що випускаються конкурентами;
   дають критичну оцінку товарів, що випускаються підприємством, з позиції покупця;
   допомагають прийняти рішення про розширення або звуження асортименту;
   розглядають пропозиції про створення нових видів товарів і вдосконалення існуючих;
   пропонують заходи щодо зниження витрат на виробництво, розподіл, збут, і обслуговування, а також розробляють спеціальні рекомендації для виробничих підрозділів.
      Найчастіше  використовуються такі методи аналізу  товарного асортименту:
    аналіз продажів товару в минулому та їхньої екстраполяції;
    регулювання товарного асортименту залежно від рівня відповідної реакції ринку;
    аналіз рентабельності асортиментної групи;
    ABC – аналіз.
 
 
 
 
 
 


  Теоретичні  аспекти ревізії товарного асортименту  фірми
      На  сьогоднішній день є загальновизнаним те, що планування та управління асортиментом — це важлива й невід’ємна частина  маркетингу. Крім збуту цей процес безпосередньо зачіпає сфери  виробництва, фінансування, матеріально-технічного забезпечення, а також взаємовідносини  з технологічними та конструкторськими  підрозділами. Тому наслідки помилок, допущених у плануванні асортименту, не можуть бути в майбутньому нейтралізовані лише політикою збуту та зусиллями  реклами. Сутність управління асортиментом полягає у створенні продуктів, які споживач бажає придбати, з  метою пропонування цих товарів  у необхідних обсягах і своєчасно. Планування товарного асортименту  — це важливий засіб конкурентної боротьби. Управління асортиментом базується  на координуванні взаємозв’язаних  видів діяльності: науково-технічної, проектної, комплексного дослідження  ринку, організації збуту, сервісу, реклами, стимулювання попиту. Остаточна  мета планування — оптимізація асортименту  з урахуванням стратегічних ринкових цілей підприємства. Залежно від  обсягів збуту, особливостей продукції, цілей і завдань, що стоять перед  виробництвом, формування асортименту  здійснюється різними методами. Однак  управління асортиментом має бути безпосередньо  підпорядковане керівникові служби маркетингу. Для того, щоб знати  який товар краще виробляти підприємству необхідно провести ревізію товарного  асортименту. Ревізія товарного  асортименту є складовою ревізії  маркетингу.
      Ревізія маркетингу — комплексне, системне, неупереджене і регулярне дослідження  маркетингового середовища фірми (або  організаційної одиниці), її завдань, стратегій  та оперативної діяльності з метою  виявлення проблем, що виникають, та майбутніх можливостей для розроблення  рекомендацій щодо вдосконалення маркетингової  діяльності фірми. Основна мета ревізії маркетингу — сформулювати питання, які необхідно опрацювати для планування діяльності та виявлення слабких місць, недоліків. Ревізія маркетингової діяльності може бути горизонтальною й вертикальною.
      Горизонтальна ревізія, або ревізія структури  маркетингу, контролює загальне функціонування маркетингу, тобто у взаємозв’язку всі функції маркетингу, наприклад роботу з вивчення ринків збуту, рекламну і збутову роботу одночасно. Вертикальна ревізія передбачає ретельний контроль з однієї, окремої маркетингової функції всієї діяльності фірми, наприклад з рекламної роботи або планування товарного асортименту.
      Ревізія маркетингу здійснюється в кілька етапів: визначається склад групи фахівців для проведення ревізії; встановлюється час та періодичність її проведення; визначається напрямок ревізії, тобто ревізія структури маркетингу та процес детального вивчення однієї зі сторін маркетингової стратегії, напр. планування продукції; вивчаються інформаційні джерела, заповнюються відповідні документи; оформляється матеріал для вищого керівництва, в якому висвітлюється стан фірми, її комерційна та інша діяльність. Для здійснення маркетингового контролю підприємство може самостійно проводити внутрішній аудит за наявності власної ревізійної служби або запрошувати для цієї роботи незалежних експертів. У першому випадку забезпечується швидкість, оперативність, невисока вартість аудиту, можливість використання будь-якої інформації, навіть конфіденційної. Проте співробітники підприємства, котрі звикли до його внутрішнього середовища, можуть не звернути увагу на окремі недоліки в маркетинговій діяльності. Залучення професіоналів — співробітників консультативних організацій забезпечує підприємству більш глибокі дослідження маркетингової діяльності та розроблення рекомендацій щодо її вдосконалення [9,c.243].
      Також ревізія маркетингу може проводитися з урахуванням не стільки кількісних, скільки якісних показників роботи фірми і містить контроль якості інформації, що надходить, контроль якості стратегічних напрямів і цільових завдань, а також контроль ефективності важелів маркетингової дії на ринок. Існує концепція, яка також визначає два напрями маркетингового контролю: маркетинговий контроль, орієнтований на результати, і маркетинговий аудит, що припускає постійний контроль і аналіз якісних сторін діяльності фірми. Контроль результатів маркетингової діяльності підприємства передбачає перевірку відповідності плановим показникам фактичних даних виробничо-збутової діяльності, таких як обсяг реалізації, прибуток, рентабельність за асортиментними групами, за групами споживачів, за періодом. Проводиться також аналіз ефективності витрат. Система якісного контролю містить:
   аналіз основних гіпотез і прогнозів про закономірності й структури розвитку маркетингового макро- і мікросередовища;
   цілей і стратегічних напрямів діяльності фірми, їх адекватності вимогам ринку і можливостям самої фірми;
   ефективності маркетингової діяльності фірми, комплексу маркетингу і маркетингового бюджету;
   організації (організаційних структур фірми і правил їх побудови), а також системи та ефективності методів отримання маркетингової інформації.
      Ревізія товарного асортименту відіграє важливу роль у товарній політиці, допомагає керувати асортиментом, тобто його раціоналізувати та оптимізувати. Процес ревізії забезпечується використанням різноманітних методів аналізу товарного асортименту [5, c.37]. Методи аналізу:
  допомагають визначити поточні та перспективні потреби покупців;
  оцінюють існуючі товари – аналоги, що випускаються конкурентами;
  дають критичну оцінку товарів, що випускаються підприємством, з позиції покупця;
  допомагають прийняти рішення про розширення або звуження асортименту;
  розглядають пропозиції про створення нових видів товарів і вдосконалення існуючих;
  пропонують заходи щодо зниження витрат на виробництво, розподіл, збут, і обслуговування, а також розробляють спеціальні рекомендації для виробничих підрозділів [7, c.67].
      Найчастіше  використовуються такі методи аналізу товарного асортименту:
    аналіз продажів товару в минулому та їхньої екстраполяції;
    регулювання товарного асортименту залежно від рівня відповідної реакції ринку;
    аналіз рентабельності асортиментної групи;
    ABC – аналіз.
      Джерелами інформації при плануванні оптимального асортименту на основі аналізу продажів товару в минулому та їхньої екстраполяції  є: тенденції й перспективи розвитку ринку за кожною асортиментною групою (товарною лінією); обсяги збуту в  попередніх періодах; опитування споживачів; інформація про конкурентів [12, c. 154].
      Прогноз тенденції розвитку асортименту  повинен показувати таку траєкторію розвитку процесу, що дозволить забезпечити  досягнення відповідної товарної пропозиції підприємства, що намічена, до мінливої в перспективі асортиментної  структури попиту на ринку.
      Методи  регулювання товарного асортименту залежно від рівня відповідної реакції ринку:
   Визначення кола потенційних споживачів і обробка ймовірної кількості замовлень, які від них можна отримати: аналіз статистичних даних за регіонами й виявлення потреб у товарі на базі середніх норм споживання ( як правило, для товарів споживчого призначення); визначення потреб у товарі на основі аналізу портфеля замовлень; пробний маркетинг – моделювання початкового збуту продукту в найбільш типовому регіоні протягом нетривалого періоду часу і екстраполяція результатів на весь ринок.
   Аналіз трендів – вивчення динаміки й структури реалізації продукції або аналогів в області, регіоні, інших регіонах, у країні.
   Виявлення і аналіз факторів, що найбільш впливають на динаміку місткості ринку. При цьому визначається ступінь зміни темпів зростання (скорочення) попиту або відсоток скорочення (розширення) потенційної місткості ринку [4, c.315].
      Аналіз  рентабельності асортиментної групи  – найменш складний і трудомісткий метод аналізу асортименту, заснований на визначенні показників рентабельності при різних станах товарної номенклатури й порівнянні їх між собою [13, c.198].
      Показник  рентабельності продукції являє  собою відношення між прибутком, що одержується від продажу продукції, і витратами на її виробництво. На основі цього показника можна визначити ефективність виробництва кожної номенклатурної позиції й прийняття рішення щодо доцільності її подальшого виробництва.
      Якщо  розрахувати цей показник для  групи товарів, то можна оцінити  ефективність змін, що відбуваються в  номенклатурі.
      ABC – аналіз – це метод структурного аналізу, заснований на ранжируванні об’єктів дослідження з обраних показників. Особливістю методу є застосування до об’єкту дослідження принципу, відомого як принцип Парето. Принцип Парето стверджує, що критична частина дуже мала, а все інше другорядне. Необхідно концентрувати ресурси на тій малій частині, що дуже важлива, а не на величезній частині другорядного [14, c.111].
      Об’єктом  дослідження можуть бути: окремі товари або асортиментні групи, регіони  й канали збуту. Як показники можуть використовуватися: обсяг збуту, прибуток і покриття витрат. Покриття витрат – це частина виручки виробника, що залишається після виключення прямих витрат на виробництво продукції  й може бути використана для покриття непрямих витрат і формування прибутку підприємства [10, c. 98].
      Техніка проведення ABC - аналізу передбачає групування об’єктів за органами, з погляду їхньої вагомості для обраного показника:
   група A- характеризується значним внеском в аналізований показник;
   група В- робить середній внесок;
   група С- незначний внесок.
      На  основі проведеного аналізу товарного  асортименту підприємства приймають  рішення про його зміну й розвиток.
      Таким чином підприємству (фірмі) необхідно  мати й постійно підтримувати, вдосконалювати товарну стратегію, що дозволить  їй забезпечити стійку структуру  асортименту, постійний збут і стабільний прибуток. Для цього потрібна ревізія товарного асортименту та висококваліфіковані працівники служби маркетингу. 
 

  Маркетинговий аналіз ВАТ «ТерА»
      Маркетинговий аналіз складається з наступних  складових: аналіз ринку, вивчення товарів, аналіз споживачів, аналіз конкурентів, аналіз цінової політики, аналіз процесу  товароруху, аналіз сервісного обслуговування продукції, аналіз системи формування попиту і стимулювання збуту; аналіз реклами.
      Тернопiльська кондитерська фабрика заснована в 1945 роцi пiд назвою «Артiль «Харчокомбiнат». В склад артiлю входили кондитерський цех та цех безалкогольних напоїв i три млини: Тернопiльський, Iгровецький, Довжанський. В 1963 роцi з метою укрупнення до харчокомбiнату був приєднаний завод безалкогольних напоїв. Кiлькiсть працiвникiв досягла 150 чол. Пiдприємство стало випускати бiльше продукцiї, розширився її асортимент. Було побудовано оцтовий цех.
      В 1965 роцi було введено в дiю цех круп’яних паличок. Провiдною галуззю стала продукцiя цеху безалкогольних напоїв i пiдприємство було перейменовано на «Завод безалкогольних напоїв». В 1971 роцi введено в експлуатацiю новий корпус пiдприємства - кондитерський цех по випуску пряникiв, печива, зефiру, завод був перейменований на Тернопiльський завод продтоварiв.1978 роцi були від’єднанні безалкогольний та оцтовi цехи i з складу заводу самостiйно видiлився кондитерський цех, в тому числi дiльницi по виробництву вафель, пряникiв, печива, зефiру. В груднi 1992 року на заводi введено в дiю виробничий корпус, в якому на даний час працюють лiнiї по виробництву зефiру, мармеладу, затяжних та цукрових сортiв печива. 18 лютого 1994 року Тернопiльська кондитерська фабрика отримала статус орендного підприємства.
      В липні 2000 року у відповідності з  рішенням Загальних зборів акціонерів, іменована відкритим акціонерним  товариством від 06.02.1996р. Тернопільська  кондитерська фабрика перетворилась  у ВАТ ТерА. На сьогодні ВАТ спеціалізується на випуску різноманітних кондитерських виробів. Освоєно також випуск хлібобулочних та макаронних виробів. Головними пріоритетами в роботі фабрики є якість продукції та доступна ціна. Саме це дозволило підняти рівень збуту продукції не лише в регіоні, але і за його межами. Виходячи з даної стратегії в 2003-2005 роках підприємством розширено асортимент випуску всіх груп продукції. Слід зазначити також, що основну сировину для виробництва кондвиробів підприємство закупляє у вітчизняних виробників. За підсумками роботи 2000р. ВАТ «ТерА» визнано переможцем конкурсу Підприємство 2000 у номінації Зроблено в Тернополі. На сучасному етапі підприємство завантажене на 80-90 % своєї виробничої потужності, ВАТ необхідно розширити мережу збуту.
      Що  стосується товарного асортименту  ВАТ «ТерА», то він складає понад 100 найменувань кондитерських виробів, хлібобулочні та макаронні вироби. Товарний асортимент може характеризуватися шириною та глибиною. У даному випадку ширина асортименту включає: вафлі, пряники, печиво, зефір, мармелад, драже, східні солодощі, цукерки. Кількість позицій в кожній асортиментній групі становить глибину асортименту. Наприклад, драже випускають таких видів: арахіс в цукрі, арахіс в кавовій патоці, морські камінці, ізюмове, лісовий горіх в кавовій патоці. ТерА виготовляє найрізноманітніший зефір на будень і на свято - ваговий і фасований: Біло-рожевий, Ківі, в шоколаді, казкові грибочки, а також власну розробку фабрики - Королеву Марго, який фасують у коробки. Також фабрика виготовляє желейний мармелад, якого налічується аж 12 видів: у вигляді ягідок і сердечок, різних фігурок та звірів, апельсинових та лимонних дольок, посипаних кокосовою стружкою чи цукром. Традиційна продукція фабрики - пряники та печиво.
      А також, окрім, звичних різновидів вафель, сьогодні ТерА пропонує споживачам смачну новинку - серію вафель Ажур. Ексклюзивною продукцією є вафельні торти Клас. В асортименті фабрики є також широкий вибір східних солодощів. Здійснюючи стратегію, спрямовану на підвищення якості продукції та утримання доступних цін, ТерА за 2001-2003рр., розширило асортимент випуску всіг груп продукції, зокрема вафель, пряників, цукерок, печива, мармеладу, святкових зефірних виробів. Отже, можна побачити, що діяльність ВАТ ТерА має досить широкий діапазон.
      Кондитерська  промисловість є досить розвинута  в Україні, тому тут існує значна конкуренція, що є, в свою чергу, вигідним для споживачів. Географічні межі ринку ВАТ визначимо з урахуванням специфіки використання товару. Оскільки кондитерські вироби відносяться до товарів широкого вжитку та існує значна кількість виробників даного напрямку, то сфера реалізації товару знаходиться в основному в межах Західного регіону України. Вибір конкурентів проведемо за двома параметрами: вибір могутніх конкурентів та вибір найближчих конкурентів.
      Основними могутніми конкурентами ВАТ ТерА є: Світоч, Корона, Рошен, Київ-КОНТІ, АВК. Ці підприємства займають лідируючі положення на українському ринку, користуються великою популярністю серед споживачів та мають високу ринкову частку. Що ж до найближчих конкурентів, то такими є: Буковина (м. Чернівці), Хмельницька кондитерська фабрика, Ласощі (м. Івано-Франківськ), Житомирські ласощі (м. Житомир). Ці підприємства виробляють аналогічний асортимент продукції та обсяги їх реалізації є найбільш близькі до розглядуваного підприємства. До потенційних конкурентів можна віднести будь-яку кондитерську фірму, яка в майбутньому може вийти на ринок, який займає ВАТ ТерА. Тобто кожний обласний центр таїть в собі загрозу.
      Аналіз  конкурентоспроможності ВАТ ТерА проведемо на основі двох конкурентів: ВАТ Ласощі (м. Івано-Франківськ), ВАТ Житомирські ласощі (м. Житомир). Для цього експертним методом було визначено бальні оцінки кожного з вказаних підприємств та ВАТ ТерА в тому числі. Оцінка проводилась по 6 бальній шкалі, підсумки занесено в таблицю.
      Таблиця 2.1
Оцінка критеріїв конкурентоспроможності 

Найменування  факторів ЛАСОЩІ ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ ТерА
Якість  продукції 4 5 6
Швидкість доставки 3 4 6
Імідж 2 5 4
Рекламний бюджет 3 6 4
Ціна  товару 6 3 4
Після продажне обслуговування 4 3 5
Обсяги  збуту 2 4 3
Кваліфікація  персоналу 2 6 5
      Визначивши  рівень конкурентоспроможності, ми бачимо, що ВАТ ТерА випереджає своїх конкурентів. Проте, якщо ВАТ Ласощі значно відстає від нашого підприємства, то ВАТ Житомирські ласощі має близьке значення, тобто може швидко наздогнати наше підприємство, покращивши деякі показники роботи. Місткість ринку. Згідно із статистичними даними пересічний громадянин споживає в середньому 1,2 кг. солодощів за місяць або 14,4 кг. за рік. Загальна чисельність населення в географічних межах ринку ВАТ ТерА становить близько 6 млн.чол. згідно перепису.
      ВАТ ТерА використовує такий метод позиціонування товару - використання характеристики продукції або інтересів покупців. Основним є рівень за задумом. Він складається з основної вигоди, яку хоче отримати споживач, купуючи даний товар. Тому першим рівнем товару, який пропонує ТерА, насолода та естетичне задоволення споживача при смакуванні даним товаром. Товар у реальному виконанні повинен з’явитись за допомогою праці розробника товару за задумом. Цей рівень повинен володіти певними характеристиками. Вафлі наділені певними смаковими властивостями, якість вафель визначається терміном зберігання (до 2 міс.), величиною вологості. Кожен вафельний продукт має свою назву.
      Також фабрика виготовляє вафельні торти  і важливе місце тут займає упаковка. Розфасовані кондитерські вироби мають поліетиленову або  паперову упаковку, оригінально оформлену  з чітко виділеною назвою та логотипом виробника [1] . До товару за задумом та товару у реальному виконанні ВАТ ТерА пропонує ще товар з підкріпленням, тобто додаткові послуги та вигоди. Отже, тут для постійних клієнтів дійсні знижки, пільги при здійсненні оплати, постачання продукції протягом коротких термінів після укладання угоди. Підприємство ТерА притримується стратегії, направленої на встановлення цін в рамках товарного асортименту. Це означає встановлення цінового інтервалу між різними товарами, які входять в асортиментну групу, виходячи з різниці в собівартості товарів, в оцінці споживачами їх різних властивостей, а також цін конкурентів.
      Ціни  ВАТ ТерА є одними з найнижчих в західному регіоні, але це виправдано, оскільки підприємство пропонує найякісніші кондитерські вироби в зазначеному регіоні. Підприємство ТерА здійснення розповсюдження своїх товарів через канали розподілу. Канали розподілу - це сукупність фізичних та юридичних осіб, які перебирають на себе або сприяють передачі права власності на товар на шляху від виробника до споживача. Метою створення каналів є зниження витрат. ВАТ в своїй діяльності використовує одночасно два типи каналів розподілу - прямий та непрямий. Суть прямого каналу розподілу: ТерА продає свою продукцію через відділ збуту безпосередньо споживачам. При збуті продукції прямим каналом розподілу підприємство використовує такі методи, як директ-маркетинг та телемаркетинг.
      При застосуванні директ-маркетингу йде пряма робота з клієнтами. Тобто працівники відділу збуту зустрічаються зі своїми майбутніми клієнтами, переконують їх в доцільності здійснення покупки та підписують договір про купівлю. Телемаркетинг заключається у використанні телефону для продажу товару покупцям.
      Непрямим  каналом розподілу є продаж продукції  ТерА через торгових посередників. Реклама даного підприємства подається за допомогою друкованих, радіо- та телевізійних засобів масової інформації. Поки що ВАТ ТерА виділяє досить малі кошти на рекламу, але в перспективі це повинно змінитися на користь збільшення реклами. Рекламу ВАТ ТерА можна зустріти в пресі, а саме: RIA-плюс, Тернопіль вечірній, Свобода, Вільне життя, У кожен дім. Серед місцевих радіостанцій для розміщення своєї реклами ТерА використовує Українську хвилю та Радіо-ТОН. Що стосується телебачення, то підприємство дає свою рекламу на декількох телеканалах обласних центрів Західного регіону України. На Тернопільщині це телеканал TV4.
      Особистий продаж - це представлення товару одному чи декільком потенційним клієнтам, яке здійснюється в процесі безпосереднього  спілкування і має на меті продаж і встановлення довгострокових взаємовідносин із даними клієнтами. В особистому продажі  ВАТ ТерА використовує торгові презентації, ярмарки, виставки-продажі. За останні 2-3 роки ТерА відвідала декілька виставок-ярмарок, а саме: VI Міжнародна виставка-ярмарок, V Тернопільський передріздвяний ярмарок, XІІІ Міжнародна виставка-ярмарок та ін.
      Стимулювання  передбачає широкий набір засобів  просування - купони, конкурси, скидки, премії. У своїй діяльності ВАТ ТерА використовує для стимулювання рекламу в місцях торгівлі, тобто в магазинах, що продають кондитерські вироби, використовує гнучку систему знижок для своїх постійних клієнтів, а також премії для тих, хто здійснює найбільшу купівлю товару ВАТ.
      Зв'язки з громадськістю мають декілька особливостей, які вигідно використовує підприємство в своїй діяльності. Статті в газетах мають високу степінь правдоподібності і дозволяють встановити контакт з тими покупцями, які уникають контактів з продавцями і не читають рекламних оголошень. Виступаючи меценатом різних фестивалів та конкурсів, таких як Західно-українська Панна, Кришталевий Жайвір та ін.., підприємство таким чином створює собі позитивний імідж серед населення. Також ВАТ ТерА виступає спонсором багатьох концертів відомих артистів естради, акторів театру та ін.., тобто створює вигідну для себе репутацію.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.