На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике Органзаця туристичного обслуговування

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Добавлен: 10.09.2012. Сдан: 2012. Страниц: 9. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ
      Технологічна практика покликана  сформувати у молодшого спеціаліста  професійні уміння, навички приймати  самостійні рішення на конкретній  ділянці роботи в реальних  умовах шляхом виконання обов'язків,  властивих майбутній професії, організаційно-технологічній  діяльності.
    Реалізуються  поставленні цілі самостійним вивченням  виробництва і виконанням кожним студентом в умовах підприємства окремих технологічних завдань  в сфері послуг, передбачених займаною посадою та програмою практики.
    Метою технологічної практики є безпосередня практична підготовка до самостійної роботи на первинних посадах організатора виробництва в сфері туристичних послуг у відповідності з кваліфікаційною характеристикою.
    Основні завдання технологічної практики :
   закріплення теоретичних знань студентів та їх застосування на практиці;
   надання загальної характеристики туристичного підприємства;
   вивченні і практичному застосуванні сучасних технологій збору, накопичення, обробки інформації, яка стосується різних напрямків діяльності туристичних підприємств і організацій;
   самостійна розробка туру;
   оформлення технологічної документації;
   опис технологічного процесу підготовки, реалізації та проведення розробленого туру;
   розробка програми обслуговування туристів.
   виробленні навичок системного та ситуативного підходу до виявлення проблем та прийняття рішень в умовах реально функціонуючої організації туристичної сфери;
   застосуванні набутих знань в процесі виконання роботи, обумовленої займаною посадою.
       Об’єктом дослідження звіту є Західно – українська туристична компанія «Тіс - тур», яка спеціалізується на внутрішньому туризмі.
       Були  використані такі джерела інформації: підручники, посібники, словники, електронні ресурси (загалом ……. джерел інформації).
         Звіт складається з вступу, II розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. В першому розділі була подана організаційна структура та основні напрямки діяльності Західно-української туристичної компанії «Тіс-тур», запропонована до розгляду програма організації туристичних маршрутів, основні нормативні документи, пов’язані з організацією туристичної діяльності на туристичному підприємстві. Також розглядається рекламна діяльність тур фірми. У другому розділі звіту представлені основні етапи розробки нового туру, технологічний процес його підготовки, реалізації та проведення. Загальний обсяг звіту становить ………. сторінок.
 


Розділ  І. Аналіз діяльності туристичного підприємства
   Загальна характеристика туристичного підприємства
     Організації, які займаються формуванням та реалізацією  турів, наданням різноманітних туристичних  послуг називаються туристично –  екскурсійними.
     На  практиці вони можуть називатися по-різному: туристичні фірми, туристичні бюро та агентства, екскурсійні бюро і т. ін. Але щодо виду підприємницької  діяльності на туристичному ринку, їх можна поділити на туристичних операторів (туроператор) та туристичних агентів (турагент) [Бейдик О. О. Словник-довідник з географії туризму, рекреології та рекреаційної географії. - К.: Палітра, 1997.;105-106].
     Туроператор – це юридична або фізична особа, яка здійснює, на основі ліцензії, діяльність по формуванню, просуванню та реалізації туристичного продукту.
     Основним завданням туроператора є створення туру, підкріпленого программою обслуговування (програма обслуговування - план заходів, спрямованих на задоволення інтересів подорожуючих, які визначають призначення і вид туру).
     Турагент  - це юридична або фізична особа (підприємець), яка здійснює на основі ліцензії діяльність по просуванню і реалізації сформованого туроператором туру (туристичного продукту).
   За  видом діяльності туроператори можуть бути:
  туроператорами масового ринку - продають велику кількість турпродукту, сформованого на масовий попит та наперед визначені місця відпочинку;
  спеціалізованими туроператорами - це оператори, які спеціалізуються на окремо визначеному продукті або сегменті ринку (певна країна, певний вид туризму і т.ін.).
  За місцем діяльності туроператори бувають:
  внутрішні оператори - формують турпродукт для споживання громадянами своєї країни в межах країни;
  виїзні оператори - формують турпродукт для споживання громадянами своєї країни за кордоном;
  оператори на прийомі - базуються в місці призначення і обслуговують
прибулих  іноземних туристів [http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=53935].
      Західно – українська туристична компанія «Тіс-тур» є спеціалізованим туроператором, тобто спеціалізується на певних видах туризму: рафтинг(р. Дністер, р. Черемош) та піший туризм (Карпати).
     Об’єктом дослідження є Західно – українська туристична компанія  «Тіс-тур», займається туроператорською діяльністю. Першим і найважливішим завданням  компанії є популяризація туристичних принад західного регіону України, розвиток молоді у спортивному та патріотичному дусі, побудова конкурентноспроможної туристичної інфраструктури.
     Приватне  підприємство знаходиться за адресою: м. Тернопіль; пр-т. С. Бендери, 15, що неподалік від центру міста. Туристична фірма розташована у мальовничому куточку Тернополя, -  поблизу парку Слави, у приміщенні центрального стадіону міста (Додаток А).
       Зв’язатись із туристичною фірмою можна за контактним телефоном: (0352) 52-64-00, моб. 0673936876, або по імейлу: tistour8@gmail.com
     Західно-українська туристична компанія «Тіс-Тур» була заснована  у 2005 році, як одна із перших, що спеціалізується на внутрішньому туризмі.
     Здійснення  туроператорської та турагентської  діяльності відповідно до ст. 17 Закону № 324/95-ВР можливо лише за наявності ліцензії на право здійснення туроператорської та турагентської діяльності.
     Цю норму визначено  також Законом «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» № 1775-III (зі змінами та доповненнями), який є основним у сфері ліцензування і визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування та відповідальність суб'єктів господарювання й органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування [http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DG090418.html].
     Для отримання ліцензії на право здійснення туроператорської та турагентської діяльності суб'єкти господарювання повинні звернутися до Держтурадміністрації України із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії. До такої заяви додаються копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа, та додаткові документи згідно з п. 27 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 р. № 756 [Федорченко В.К., Лук’янова Л.Г., Дорошенко Т.Т., Мініч І.М. Уніфіковані технології готельних послуг. - К.: Вища школа, 2001. - 237 с.].
     Суб'єкт господарювання не має права у своїй назві  використовувати слова «туроператор»  і «турагент» без отримання ним  ліцензії на здійснення відповідно туроператорської чи турагентської діяльності [Кифяк В.Ф. організація туризму:Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХI, 2008. – 344с.;111- 112].
     Західно – українська туристична компанія «Тіс - тур» має в наявності документ, який засвідчує право фірми на здійснення тур операторської діяльності, -  ліцензію №020428, отриману восьмого травня 2006 року (Додаток Б).
     Туристична  компанія постійно підвищує свій рівень обслуговування, розробляє нові маршрути оновлює туристичне спорядження і відкриває нові горизонти відпочинку в Україні.
     Всі туристичні послуги, що надає західно - українська туристична компанія «Тіс-Тур» є ексклюзивними, запатентованими, і найвищого рівня.
   Структура управління туристичним підприємством
     Ефективність  діяльності туристичного підприємства багато в чому залежить від його організаційної структури, принципів  її побудови та постійного вдосконалення.
     Організаційна структура посідає особливе місце  у внутрішньому середовищі туристичного підприємства.
     Організаційна структура туристичного підприємства – це впорядкована сукупність взаємопов’язаних елементів, які перебувають між собою  у сталих відносинах, що забезпечує їх функціонування і розвиток як єдиного цілого [Чорненька Н.В. Ч75 Організація туристичної індустрії: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2006. – 264 с.;102].
     Елементи  структури – це окремі працівники, служби та інші ланки, задіяні в діяльності фірми, а відносини між ними підтримуються  завдяки зв’язкам, що прийнято поділяти на горизонтальні та вертикальні.
     Горизонтальні зв’язки мають характер погодження і є, як правило, однорівневими. Вертикальні зв’язки – це зв’язки підпорядкування, необхідність в них виникає при ієрархічності управління, тобто за наявності декількох рівнів управління [Чорненька Н.В. Ч75 Організація туристичної індустрії: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2006. – 264 с.;102 - 103].
     Західно-українська туристична компанія «Тіс - тур» не має  сильно розгалуженої організаційної структури. Це невелика фірма з обмеженим  штабом працівників.
     На  туристичній фірмі «Тіс – тур» лише троє працівників: директор підприємства, менеджер та бухгалтер. Їх права та обов’язки прописані у посадових інструкціях (Додаток В).
     Кожній  організаційній будові господарства відповідає певна структура управління, яка визначається системою взаємопідлеглості та характером відносин між управлінськими працівниками різних рівнів управління.
     Організаційна структура управління - це сукупність управлінських ланок, розташованих у суворій підпорядкованості  і яка забезпечує взаємозв'язок між  керуючою і керованою системами.
     В управлінській практиці індустрії  гостинності найбільш поширені такі типи організаційних структур:
     - лінійний;
     - функціональний;
     - лінійно-функціональний.
     Лінійна організаційна структура управління характеризується тим, що на чолі кожного структурного підрозділу знаходиться керівник, наділений усіма повноваженнями, що здійснює усі функції управління.
     Функціональна організаційна структура управління - це коли накази делегуються керівником вищого рівня управління, який керує  певною функцією менеджменту, керівнику  нижчого рівня, який керує аналогічною  функцією.
     Недоліки  лінійної і функціональної структури  значною мірою усуваються лінійно-функціональними структурами [http://tourlib.net/books_ukr/pucentejlo102.htm].
     Західно-українська туристична компанія «Тіс - тур» має  лінійну структуру управління (рис.1.1).
     
     рис.1.1 «Структура управління туристичної  фірми Західно-українська туристична компанія «Тіс-тур»»
     Менеджер  туристичної компанії «Тіс-тур» виконує  такі функції:
  організація конкретних видів туризму;
  упровадження сучасних методів роботи з клієнтами і партнерами;
  ведення спеціальної документації.
     Керівником  туристичної фірми «Тіс - тур» є  директор - Баб’юк Василь Мартинович, який починав свою діяльність інструктором водних маршрутів у далекому 1981 році. Клієнти фірми знають його, як непересічну і романтичну натуру, до нестями закохану у гори, ріки та історію рідного краю.
   Нормативні документи, пов’язані з організацією туристичної діяльності на туристичному підприємстві
     Вітчизняна  туристична галузь відіграє надзвичайно  важливу роль у соціально-економічному життя країни. Зростає її статус та зацікавленість держави в подальшому розвитку галузі, посилюється вплив  туризму практично на всі сфери  життя й діяльності людини. Прийнятий Верховною Радою України 15 вересня 1995 року Закон «Про туризм» констатує: «Держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямків розвитку національної культури та економіки і створює сприятливі умови для туристичної діяльності» [Цибух В.І. Стан і перспективи розвитку туризму в Україні. Туристично-краєзнавчі дослідження. в.2. – К., 1999;4].
     У цілому Законодавство України про  туризм складається з Конституції  України, Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм», інших нормативно – правових актів, виданих відповідно до них.
     Майнові відносини в галузі туризму, засновані  на рівності, автономії волі і майновій самостійності учасників їх, регулюються  Цивільним та Господарським кодексами  України [Кифяк В.Ф. організація туризму:Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХI, 2008. – 344с.;71].
     Із  великої кількості юридичних  актів, які регулюють усі напрямки діяльності туристичного підприємства, визначальним є Закон України  «Про підприємства в Україні», статут підприємства та узгоджений згідно чинним  законодавством колективний договір, що регулює відносини трудового  колективу з адміністрацією підприємства.
     Будь  – яке підприємство діє на підставі власного статуту, тобто певного  зібрання обов’язкових правил, що регулюють  його діяльність і взаємовідносини  з іншими суб’єктами господарювання. Статут має відповідати основним положенням закону України про підприємства; його затверджує власник (власники) чи засновник (засновники) підприємства. У статуті визначають: точне найменування підприємства, його місцезнаходження; основна місія і цілі діяльності; органи управління та порядок формування; умови реорганізації та припинення існування тощо [Кифяк В.Ф. організація туризму:Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХI, 2008. – 344с.;78].
     Західно – українська туристична компанія «Тіс-тур» має в наявності такий документ, де прописані усі деталі функціонування та діяльності даного підприємства тобто статут.
     Важливо відмітити, що на діяльність туристичного підприємства поширюється дія всіх законодавчих актів, регламентуючих підприємство в Україні взагалі.
     1.4. Основні напрямки  діяльності туристичного  підприємства
     Форми туризму визначають його кількісні  параметри. Види туризму визначаються за різними критеріями. Вирішальне значення серед них має мета подорожі, бо вона впливає на формування туру, вибір маршруту й організацію  обслуговування. За формою організації  виділяють туризм груповий та індивідуальний.
     За  спрямованістю туристичних потоків  вирізняють туризм:
   внутрішній (подорож громадян в межах своєї країни);
   виїзний за кордон – виїзд громадян за межі своєї країни, відвідання інших країн;
   в’їзний (іноземний) – поїздки, прийом та обслуговування в країнв іноземців. [Сокол Т.Г. С 59 Основи туристичної діяльності:  Підручник/За заг.ред. В.Ф. Орлова. – К.:Грамота, 2006. – 264с.: - Бібліогр. 260 с.; 99].
     Західно-українська туристична компанія «Тіс - тур» спеціалізується  на внутрішньому та в’їзному туризмі, а також організовує тури переважно для груп туристів.
     Діяльність  туристичної компанії «Тіс - тур» можна  віднести до організаційної форми туризму. Що стосується  виду туристичної  діяльності, то її відносять до ініціативної, - організовується лише туроператором.
     В основному туристична фірма спеціалізується  на організації турів у західних регіонах України: водні подорожі (річки Дністер – в середньому на 3 дні, Черемош), спелеомандрівки (печери: Кришталева, Вертеба, Млинки), порожі  замками та храмами (Збараж, Зарваниця, Кременець, Підкамінь та ін.), пішохідні маршрути (Карпати ).
     Безпека в галузі туризму – сукупність факторів, що характеризують соціальні, економічні, правові та інші чинники  забезпечення прав і законних інтересів  громадян, юридичних осіб та держави  в галузі туризму [Кифяк В.Ф. організація туризму:Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХI, 2008. – 344с.;193].
     В Україні діє міждержавний стандарт (ГОСТ 28681.1-95) «Туристично-екскурсійне  обслуговування», який передбачає порядок  проектування туристичних послуг, включаючи  розгляд можливих ризиків, які можуть мати негативні наслідки і спричинити шкоду здоров’ю туриста та його майна [ГОСТ 28681.1-95 «Туристическо – екскурсионное обслужевание. Туристические услуги. Общие требования»].
     Важливою  складовою організації туристичних  подорожей є страхування.
Страхування в туризмі являє собою систему  відносин між страховою компанією  і туристом по захисту його життя  і здоров’я та майнових інтересів при настанні страхових випадків.
     Західно-українська компанія «Тіс тур» співпрацює із страховою  компанією «Оранта», що забезпечує туристам впевненість у безпечності  послуг, які їм пропонують.
     За  формою побудови, тури які пропонує Західно-українська туристична компанія «Тіс - тур» відносять до пекідж - турів – подорож за визначеним маршрутом з певним комплексом послуг. У декреті ЄС з пекідж-турів (1993) цей тур визначається як пакет послуг, який включає не менше двох компонентів, таких як перевезення, розміщення та інші послуги, не пов’язані з першими двома.
     Туристична  фірма «Тіс-тур» пропонує такі типи турів за метою подорожі: пізнавальні, рекреаційні та спортивні. А за формою організації туристської діяльності -   в основному групові тури.
     Існують окремі класифікації для туристичних  маршрутів і турів.
     Маршрути  поділяються на види практично на підставі тих самих критерій, які  є основою класифікації туризму  за видами. Але виділяється їх поділ  за формою побудови траси маршруту: це лінійний, кільцевий, радіальний та комбінований (рис. 1.2).
     Лінійні маршрути – починаються в одному пункті (відправлення) й закінчуються в іншому (прибуття).
     Кільцеві  маршрути – починаються та закінчуються в одному і тому ж пункті.
     Радіальні маршрути – передбачають переміщення  в різних напрямках з одного і  того ж пункту та з поверненням  до нього.
     Комбінований  маршрут – поєднує в собі різні  види [Сокол Т.Г. С 59 Основи туристичної діяльності:  Підручник/За заг.ред. В.Ф. Орлова. – К.:Грамота, 2006. – 264с.: - Бібліогр. 260 с.;110-111].
     

     рис. 1.2 «Схема туристичних маршрутів»
     Туристична  фірма «Тіс - тур», залежно від  напрямку і тематики туру, використовує різні форми маршрутів.
     Одними  із найважливіших пунктів при  розробці маршруту є визначення його мети та змісту (визначення форми організації  маршруту, клієнтури на цей маршрут, його типізацію, визначення розміру  груп, сезонності, тривалості).
     При виборі засобів пересування керуються  відстанню, а при вборі типу транспортного  засобу - його комфортністю (швидкість, місткість, зручності). У перевезеннях на короткі відстані найбільшою популярністю користується автомобільний транспорт. Так, обсяг автобусних пасажироперевезень за останні 20 років збільшився майже вдвічі.
     Туристична  компанія «Тіс – тур» в основному, для перевезення туристів, використовує автобуси та мікро-автобуси.
       Сезонність туризму визначається  інтенсивністю туристичного потоку, спрямованого до того чи іншого  району або центру у певний  період часу. Сезоном називають  такий період року, коли у центрі (районі) концентрується найбільша  кількість туристів.
     Оскільки  туристична компанія «Тіс тур» займається проектуванням різного роду турів, тому і наплив туристів є постійно. Проте найбільша їх концентрація  припадає на літній та зимовий сезони. Причому влітку найбільшою популярністю серед турів користуються сплави по річц і Дністер. Сюди приїжджають туристи не лише з України, а й з Польщі, США та інших країн. Взимку ж найпопулярнішими є тури у Карпати.
     Перелік послуг кожного туру різний. Переважно  він визначений у програмі перебування (вид туристичної послуги, який характеризується чітким роз’ясненням для туристів які послуги і коли надаватимуться їм під час туру). Вартість кожного туру висвітлюється у прайс – листі (Додаток Г).
     Структура туристичного потоку за видами туризму  у Західно-українській туристичній компанії «Тіс - тур» має вигляд: найбільшу питому вагу в ньому має внутрішній туризм. Більшість туристів, які купують тури у «Тіс - турі», мають на меті відпочинок або проведення дозвілля.
     В основному туристична фірма спеціалізується  на організації турів у західних регіонах України:
  водні подорожі (р. Дністер – в середньому  на 3дні (Додаток Д)).  Дністровський каньйон є одним із найкрасивіших і найбільших у Європі. На його берегах знаходиться багато цілющих джерел, водоспадів, печер, старовинних замків і храмів. Каньйон є дуже теплим, тут випадає мало опадів за літній період.
  новинкою цього року є «Дністровське весілля» - оформлення великого катамарану різноманітними дністровськими квітами та повітряними кульками. На катамарані може знаходитись до 14 осіб, включаючи молодят. Веселити гостей будуть народні музики «На хвилях Дністра», весільний тамада та жіночий ансамбль, який проведе весільну церемонію у стародавньому національному звичаї. При бажанні можливий шлюб на воді згідно християнської традиції, який проведе священник. Дане дійство може відбуватись у будь-якій точці Дністровського каньйону від с.Нижнів до м.Хотин. Тривалість свята близько 4-5 годин.
  спелеомандрівки (печери: Кришталева, Вертеба, Млинки) (Додаток Е). На території Тернопільської області знаходиться більше 100 печер. Найбільші з них знаходяться в Борщівському районі в межиріччі р. Серету, р. Збруча та р. Дністра. Найбільшою печерою є «Оптимістична» (розвідана довжина ходів більше 230,5 км, це найбільша гіпсова печера в світі), «Голубі озера» - 120 км, «Млинки» - 28 км, «Кришталева» - 23 км, «Вертеба» - 9 км.
  порожі  замками та храмами (Збараж, Зарваниця, Кременець, Підкамінь, Зарваниця, Кам’янець - подільський та ін. (Додаток Є)).
  автобусно - пішохідні маршрути. Ворохта , г. Говерла,  г. Хомяк, Коломия (музей писанки), Шешори (водоспади), Косів (музей прикладного мистецтва), Криворівне (музей-садиба Івана Франка), Яремче (водоспад, скелі Довбуша), Торунський перевал, оз. Синевір (Закарпатська область), водоспад Шипіт, Рахів, Солотвино (солоні озера), Хуст (долина Нарцисів),  Берегово (термальні джерела), Ужгород (дегустаційний зал вин).
     Туристична  фірма «Тіс - тур» пропонує такі послуги:
   послуги по розміщеню туристів;
   послуги по переміщеню туристів різними видами транспорту;
   послуги по забезпеченню туристів харчуванням;
   послуги, спрямовані на задоволення культурних потреб туристів;
     Вітчизняні  фахівці з туризму визначають туристичний продукт, як упорядковану сукупність туристичних послуг, робіт  і товарів (пакет туристичних  послуг), що складається як мінімум  з двох, або більше одиничних чи множинних туристичних послуг, робіт, товарів і засобів забезпечення, інших туристичних ресурсів, достатніх  для задоволення потреб туристом в процесі із метою туризму [Мальська М.П., Худо В.В. Менеджмент туризму. Київ: «Знання», 2003. С. 106;106].
     1.5. Організація договірних  відносин за всіма  технологічними процесами  туристичного підприємства
     Договірні відносини в туристичній галузі регламентовані Цивільним Кодексом України, законами, постановами та іншими нормативними документами, але основним нормативним документом, що на даний  час визначає послідовність і  порядок договірних відносин в сфері  туризму є Закон України "Про  туризм" від 15 вересня 1995 року N 324/95-ВР із змінами, внесеними згідно із Законом N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009 [ Закон України "Про туризм" від 15.09.95 р. № 324/95-ВР у редакції Закону України від 18.11.2003 р. № 1282.].
     Цей Закон визначає загальні правові, організаційні  та соціально-економічні засади реалізації державної політики України в  галузі туризму та спрямований на забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян на відпочинок, свободу пересування, охорону здоров'я, на безпечне для життя і здоров'я довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав при здійсненні туристичних подорожей. Він встановлює засади раціонального використання туристичних ресурсів та регулює відносини, пов'язані з організацією і здійсненням туризму на території України. Порядок договірних відносин в сфері туризму роз’яснюється і деталізується в статтях 20 - 23 зазначеного Закону.
     Права й обов'язки, відповідальність сторін та інші умови договору між туроператором (турагентом) та готелем чи іншим  суб'єктом, що надає послуги з  розміщення, визначаються загальними положеннями про агентський договір, якщо інше не передбачено договором між ними та цим Законом. Ваучер - форма письмового договору на туристичне або на екскурсійне обслуговування, яка може використовуватися відповідно до цього Закону [http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=479666].
     Основними документами при оформленні туристичних  послуг, що використовує фірма "Тіс - тур" в своїй діяльності є:
- договір  з клієнтами;
- договір  з підприємствами, які беруть  участь у просуванні туристичного  продукту;
- туристський  ваучер (Додаток Ж);
- страховий  поліс та деякі інші документи.
Договір (угода, контракт) з клієнтами укладається  в письмовій формі і містить  таку інформацію:
- назву  країни, місце призначення подорожі;
- дату  початку і закінчення подорожі;
- транспортні  засоби, які будуть використані  для подорожі, їх клас і комфортність;
- назву  готелю, в якому розміщуватимуться  туристи, його місцезнаходження, класність, категорію номерів  з переліком послуг;
- систему  харчування (повний пансіон, напівпансіон, "шведський стіл" або тільки  сніданок);
- ціну  туристичної подорожі в гривнях  та іноземній валюті;
- маршрут  та програму екскурсій на кожен  день перебування з визначенням  їх терміну та тематики;
- транспортно-візові  та медичні вимоги в країні  перебування.
     Договори  з іншими організаціями, підприємствами, приватними підприємцями, що беруть участь у формуванні і просуванні туристичного продукту, - це договори з туроператорами, туристичними закладами, з постачальниками  і підрядниками - вітчизняними і  закордонними партнерами, що забезпечують туристів належними умовами розміщення і харчування, засобами транспорту, організацією екскурсій і відпочинку.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.