На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Дослдження системи лнйних алгебраїчних рвнянь на стйксть. Одержання характеристичного многочлена методом Левурє, в основу якого покладено обчислювання слдв степенв матриц А. Приклад переврки на стйксть систему Аx=B за допомогою програми.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Математика. Добавлен: 29.08.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ
Курсова робота
по чисельним методам
на тему:”Стійкість СЛАР”
Суми 2005
Зміст
1. Постановка задачі.
2. Теоретична частина.
а) характеристичний многочлен
в) метод Левeр'є
б) критерій Калашнікова
Текст програми
Приклад
Список літератури
Постановка задачі
Дана система лінійних алгебраїчних рівнянь. Необхідно дослідити її на стійкість. Знайти характеристичний многочлен методом Левур'є. Зробити відповідні висновки щодо її стійкості.
Теоретична частина
Характеристичний многочлен
Нехай дана квадратна матриця А=[aij]. Розглянемо лінійне перетворення
у=Ах (1)
де х,у n-вимірні вектори (стовпові матриці) деякого, взагалі кажучи, комплексного n-вимірного простору.
Ненульовий вектор називається власним вектором даної матриці (або визначуваного нею лінійного перетворення), якщо в результаті відповідного лінійного перетворення цей вектор переходить в колінеарний йому, тобто якщо перетворений вектор відрізняється від початкового тільки скалярним множником.
Інакше кажучи, вектор х0 називається власним вектором матриці А, якщо ця матриця переводить вектор х у вектор
Ах=x (2)
Число , стоїть в рівності (2), називається власним значенням, або характеристичним числом, матриці А, відповідним даному власному вектору х.
Теорема 1. В комплексному векторному просторі кожне лінійне перетворення (матриця) має щонайменше один дійсний або комплексний власний вектор.
Доведення. нехай А матриця лінійного перетворення. Власні вектори матриці А є ненульовими розв'язками матричного рівняння
Ах=х
або
(А- Е)х=0 (3)
де матриця (А- Е) називається характеристичною матрицею. Рівняння (3) представляє собою лінійну однорідну систему, яка має ненульові розв'язки тоді і лише тоді, коли визначник системи рівний нулю, тобто повинна виконуватися умова
det(А- Е)=0. (4)
Визначник (4) називається характеристичним (віковим) визначником матриці А, а рівняння (4) називається характеристичним (віковим) рівнянням матриці А. В розгорненому вигляді характеристичне рівняння (4) запишеться таким чином:
а11- а12 ... а1n
а21 а22- ... а2n =0
an1 an2 ann-
або
n-1n-1+2n-2- ...+(-1)n-1n-1+(-1)nn=0. (5)
Поліном, що стоїть в лівій частині рівняння (5), називається характеристичним поліномом матриці А. Коефіцієнти його i(i=1,2,…,n) визначаються за наступними правилами. Коефіцієнт 1=.
Це число називається услід матриці А і позначається так: 1=Sp А. Коефіцієнт 2 є сума всіх діагональних мінорів другого порядку матриці А. Взагалі, коефіцієнт є сума всіх діагональних мінорів -го порядку матриці А. Зрештою, вільний член n рівний визначнику матриці А:
n=det А.
Характеристичне рівняння (5) є алгебраїчне рівняння n-ої степені відносно і, отже, як доводиться в алгебрі, має щонайменше один дійсний або комплексний корінь. Нехай 1 2,… m(mn) -- різні корені рівняння (5). Ці корені називаються власними значеннями, або характеристичними числами, матриці А, а сукупність всіх власних значень називається спектром матриці А. Візьмемо який-небудь корінь =j і підставимо його в рівняння (4). Тоді будемо мати (А-)х=0 або, в розгорненому вигляді
(а11-j112х2+…+а1nxn=0
а21х1+(а22-j2+ ...+а2nxn=0
an1х1+an2х2+ ...+(ann-j)xn=0. . . . . . . . . . . . (6)
Оскільки визначник системи (6) det(А-)=0, то ця система явно має ненульові розв'язки, які і є власними векторами матриці А, відповідними власному значенню j. Якщо ранг матриці А- рівний r(r<n), то існує k=n r лінійно незалежних власних векторів
х(1j), х(2j) ...,х(kj)

відповідаючих кореню j. Теорема доведена.
Метод Левер'є
Відомо багато інших способів одержання характеристичного многочлена.
Розглянемо метод Левер'є, що дозволяє вирішити проблему власних значень, в основу якого покладено обчислювання слідів степенів матриці А. Вказаний метод потребує більшої кількості операцій, ніж метод Данилевського, але зовсім не чутливий до частинних особливостей матриці, зокрема ”провалів” проміжних визначників.
Нехай ха и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.