На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Сутнсть, задач та основн функцї Торговельно-промислової палати (ТПП) України. Класифкаця органзацй України, що дють при ТПП. Порядок реєстрацї торговельною палатою українських пдприємств. Зовншньоекономчна полтика України та її регулювання.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Междун. отношения. Добавлен: 07.06.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Реферат
Торговельно-промислова палата.
Зовнішньоекономічна політика України
До групи організацій, що сприяють розвитку зовнішньоекономічного співробітництва України з закордонними країнами, відносяться Торгово-промислова палата України і регіональні ТПП, Інститут міжнародної економіки і міжнародних економічних відносин Національної академії наук України, Академія зовнішньої торгівлі, а також інші науково-дослідні установи, різного роду асоціації по сприянню розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, консультаційно-інформаційні фірми й організації, вищі навчальні заклади, що готують фахівців для зовнішньоекономічної сфери діяльності, різні друковані видання, у тому числі один з основних у цій області журналів - „Діловий вісник”, який видається ТПП України.
Серед українських організацій, що сприяють розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України з закордонними країнами, особливе місце займає Торгово-промислова палата України, а також регіональні торгово-промислові палати, покликані активно сприяти розвитку підприємницької діяльності в Україні, і насамперед у зовнішньоекономічній сфері.
ТПП України є недержавною, некомерційною, громадською організацією, що поєднує українські підприємства й українських підприємців з метою захисту їхніх інтересів у відношенні з державою і його органами, а також із соціальними партнерами - організаціями трудящих.
Торгово-промислова палата України може займатися підприємницькою діяльністю лише оскільки це необхідно для виконання нею своїх статутних задач. Отриманий ТПП прибуток між її членами не розподіляється. ТПП України є юридичною особою. Вона відповідає за своїми обов'язками усім своїм майном, однак при цьому не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів, так само, як і вони не відповідають за її зобов'язаннями. ТПП не відповідає за зобов'язаннями створених нею підприємств. У свою чергу, і вони не відповідають за її зобов'язаннями. Виконуючи свої функції, передбачені статутом, ТПП діє в рамках Конституції й українських законів.
Відповідно до Закону про ТПП, вони створюються з метою сприяння розвитку економіки України й інтегруванню у світову господарську систему, формуванню сучасної промислової, фінансової і торгової інфраструктури, створенню сприятливих умов для підприємницької діяльності, врегулюванню взаємин підприємців з їхніми соціальними партнерами, усілякому розвитку усіх видів підприємництва, торгово-економічних і науково-технічних зв'язків українських підприємців з підприємцями закордонних країн.
Торгово-промислові палати утворюються на території одного чи декількох суб'єктів України, а також інших адміністративно-територіальних утворень на основі принципу добровільного об'єднання їхніх засновників. На одній і тій же території може бути утворена одна ТПП. Членами торгово-промислової палати можуть бути українські підприємства незалежно від форми власності і їхньої організаційно-правової форми і підприємці, зареєстровані у встановленому українським законодавством порядку, а також організації, що поєднують підприємства і підприємців.
Відповідно до Закону про Торгово-промислову палату України вона здійснює свою діяльність і виконує свої задачі і функції на національному рівні відповідно до статуту і має всі права, необхідні для їхньої реалізації. ТПП України здійснює представницькі функції як в Україні, так і за кордоном, поєднує на національному рівні торгово-промислові палати областей і регіонів, здійснює загальну координацію їхньої діяльності.
ТПП здійснює наступні функції:
§ видає дозволи на відкриття в Україні представництв іноземних торговельних палат, змішаних торговельних палат, федерацій, асоціацій і союзів підприємців, а також іноземних фірм і організацій, у співробітництві з який зацікавлені члени торгово-промислових палат;
§ засвідчує обставини форсу-мажору (обставини нездоланної сили) відповідно до умов зовнішньоторговельних операцій і міжнародних договорів України, а також торговельні і портові порядки, прийняті в Україні;
§ визначає порядок ведення недержавного Реєстру підприємств і підприємців, фінансове й економічне становище яких свідчить про їхню надійність як партнерів для підприємницької діяльності в Україні і за кордоном;
§ надає допомогу, представляє і захищає інтереси членів ТПП усередині країни і за кордоном з питань, пов'язаних з господарською діяльністю;
§ сприяє розвитку виробництва конкурентноздатної продукції шляхом залучення закордонних технологій і "ноу-хау", інвестицій, створення акціонерних товариств, спільних підприємств і інших організацій;
§ здійснює організацію навчання сучасним методам ведення підприємницької діяльності, проведення стажувань фахівців як у країні, так і за кордоном;
§ сприяє розвитку фермерства і малих підприємств;
§ здійснює заходи для недопущення і припинення несумлінної конкуренції і неділового партнерства, використовуючи властиві торгово-промисловим палатам форми і методи впливу;
§ надає консультаційні послуги, сприяє іноземним фірмам і організаціям у пошуку ділових партнерів в Україні, здійснює інформаційне обслуговування з питань зовнішньоекономічної діяльності, її правового забезпечення і комерційної діяльності у закордонних країнах;
§ засвідчує Свідоцтва про походження товарів, що вивозяться з України, товаросупроводжувальної документації на них і низку інших документів, зв'язаних зі здійсненням зовнішньоекономічних операцій;
§ виконує доручення господарських організацій на проведення експертизи, контроль якості і комплектності, перевірку кількості імпортних і експортних товарів;
§ здійснює посередницькі операції з патентування винаходів, промислових зразків, реєстрацію товарних знаків і знаків, обслуговування фірмових найменувань і місць походження;
§ здійснюють декларування товарів при проведенні експортно-імпортних операцій суб'єктами ВЭД;
§ проводить активну виставкову діяльність на території України і за рубежем;
§ встановлює і розвиває зв'язку з іноземними діловими і суспільними колами;
§ сприяє діловому туризму, організації і проведенню ділових зустрічей, симпозіумів, конференцій і конгресів з найширшого спектру господарської і зовнішньоекономічної діяльності;
§ виконує замовлення на переклади економічної і науково-технічної документації, а також на усні переклади з іноземної на українську (російську) і з української (російської) на іноземний мови;
§ здійснює рекламну роботу, виконує замовлення на виготовлення художніх рекламних оригіналів-макетів;
§ видає журнали, бюлетені, збірники, довідники, інформаційно-рекламні, навчально-методичні матеріали й іншу друковану продукцію з питань, що входять у компетенцію ТПП України, і т.п.
Основу ТПП України складають регіональні, обласні і місцеві палати, що захищають інтереси своїх членів практично з усіх питань господарської діяльності. Крім окремих підприємств і фірм, у ТПП України входять асоціації, об'єднання. Через ці об'єднання з ТПП взаємодіють десятки тисяч учасників господарської діяльності (від індивідуальних виробників до великих промислових і фінансових структур).
При ТПП України в даний час діють:
Міжнародний комерційний арбітражний суд (МКАС), предметом розгляду в який можуть бути цивільно-правові суперечки в сфері зовнішньоекономічних зв'язків, якщо хоча б одна зі сторін має комерційні підприємства за кордоном, а також суперечки підприємств з іноземними інвестиціями між собою й іншими суб'єктами українського права;
Морська арбітражна комісія (МАК), у компетенцію якої входять практично будь-які цивільно-правові суперечки у сфері торговельного мореплавства, включаючи перевізні і буксирні відносини, купівлю-продаж і ремонт суден, рятування суден і т.д. Сторонами таких суперечок можуть бути як іноземні, так і тільки українські суб'єкти права.
ТПП України є членом Міжнародної торговельної палати (МТП), що поєднує торгово-промислові палати і підприємницькі організації більш ніж 100 країн. Статус „члена національного рівня” дозволяє ТПП України брати участь у роботі міжнародних технічних комісій (з питань податків, маркетингу, банківської справи, міжнародні інвестиції, торгівлі, менеджменту, навколишнього середовища, інтелектуальній власності і ряду ін. проблем), одержувати на пільгових умовах велику частину публікацій, видаваних МТП, брати участь у конгресах, конференціях і інших заходах, які організуються під її егідою.
ТПП України співробітничає з Всесвітнім економічним форумом, Конференцією ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), Міжнародним торговим центром ЮНКТАД/ГАТТ, Міжнародною організацією праці, Міжнародним бюро виставок, Союзом міжнародних ярмарків, Міжнародним виставочним комітетом „Інтерекспо”, Міжнародною асоціацією з охорони промислової власності, Асоціацією центрів міжнародної торгівлі, Асоціацією європейських торговельних палат, Європейським центром з питань управління, Конференцією країн Балтійського моря й ін. ТПП України має свої представництва в низці країн, їхні функції - сприяння встановленню двосторонніх економічних контактів, збір аналітичної і комерційної інформації про стан ринків, надання ділових послуг українським підприємцям-експортерам. Діють також змішані торгово-промислові (торгові) палати за участю ТПП України.
Успіх соціально-економічного розвитку України в чималому ступені залежить від якості і кількості споживаних суспільством товарів і послуг. У країні створюється система правового регулювання якості продукції. Діє ряд законодавчих актів, що захищають права споживача. Однак стан справ щодо якості товарів і в першу чергу харчових продуктів і продовольчої сировини на споживчому ринку України є складним. Це стосується також товарів, імпортованих в Україну.
ТПП - це експертна організація, акти якої приймаються до розгляду в будь-якому Міжнародному комерційному арбітражному суді. Якщо постачання йде з-за кордону, то на підставі акту експертизи буде здійснене нарахування мита і податків.
Недоброякісний товар реалізувати стає усе сутужніше, тому що вимоги споживача до якості підвищуються, а закони країни, що захищають інтереси споживача, удосконалюються, але умови виробництва, транспортування і збереження продукції залишаються поки колишніми, тобто далекими від досконалості. У цих умовах товароодержувач повинний бути особливо уважним, запрошуючи експерта ТПП у випадку виникнення спірних ситуацій, зв'язаних з постачанням продукції неналежної якості і невідповідного товаросупроводжувальним документам кількості.
З огляду на нові підходи в оцінці можливостей українських підприємств із боку закордонних бізнесменів, для затвердження українських підприємств, організацій, фірм і підприємців, що чесно і сумлінно хочуть виконувати свої зобов'язання перед інофірмами і вітчизняними партнерами, прагнуть затвердити свій імідж на світовому і вітчизняному ринках, президія ТПП України, як незалежної організації, затвердила рішення про ведення Реєстру надійних українських партнерів, фінансове положення яких свідчить про їхню надійність як партнерів для підприємницької діяльності в Україні і за її межами.
На відміну від Державного реєстру, що фіксує наявність того чи іншого суб'єкта підприємницької діяльності, Реєстр ТПП не є обов'язковим, у нього входять на добровільних и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.