На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Сутнсть посередницької дяльност в мжнароднй практиц. Характеристика основних торгово-посередницьких операцй у зовншньоекономчнй дяльност сучасних органзацй. Види посередникв. Договрно-правов основи факторингового обслуговування.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Междун. отношения. Добавлен: 01.08.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


1. Торгово-посередницькі операції. Операції брокерські

В міжнародній практиці під посередницькою діяльністю розуміється здійснення зовнішньоторговельних операцій фірмами і організаціями, а також окремими особами, незалежними від виробників і покупців даних товарів. Понад половину міжнародного товарообігу здійснюється за допомогою посередників.
Посередницькі зовнішньоторговельні фірми - різні торгові фірми, компанії, що виконують за дорученням виробників-експортерів товарів функції посередників на міжнародних ринках на основі укладеного між ними угоди або окремого доручення.
В даний час значна частина зовнішньої торгівлі здійснюється через торгове посередництво. Воно включає широкий круг послуг з експорту і імпорту товарів, у тому числі по тому, що підшукав закордонного контрагента, підготовці і здійсненню торгової операції, кредитуванню сторін і наданню гарантій оплати товару покупцем, здійсненню транспортно-експедиторських і страховок операцій, виконанню митних формальностей, а також рекламних і інших заходів щодо просування товарів на ринки, організації післяпродажного обслуговування, маркетингових досліджень і т.д.
Крупні торгові фірми разом з комерційною діяльністю виконують і виробничі операції, пов'язані в основному з обробкою товарів, що закупляються і реалізовуваних.
Торгові посередники створюють для фірм експортерів певні переваги, перш за все унаслідок економії засобів і часу по збуту, що і зумовлює їх важливу роль в міжнародній торговій практиці. Разом з тим, експортер в цьому випадку безпосередньо не пов'язаний з ринками збуту і цілком довіряється сумлінності і активності торгового посередника.
Залежно від характеру функцій, виконуваних торговим посередником, розрізняють декілька видів торгово-посередницьких операцій: дилерські, комісійні, агентські і брокерські. Торгові фірми здійснюють комерційні операції, як правило, за свій рахунок і від свого імені і мають справу з постійною клієнтурою.
Торгові фірми підрозділяються на торгові (експортні) будинки, експортні і імпортні фірми, оптові і роздрібні фірми і ін.
Комісійні фірми виконують разові комерційні доручення від свого імені, але за рахунок виробника (продавця) або покупця.
Агентські фірми виступають від імені і за рахунок принципала, юридично вони повністю незалежні.
Брокерські фірми - це особливий вид посередницьких фірм, у функції яких входить звести контрагентів.
Фектори - торгові посередники, що виконують широкий круг посередницьких обов'язків від імені експортера.
Підприємства можуть виходити на зовнішній ринок безпосередньо, тобто самостійно здійснювати весь комплекс заходів, пов'язаних з просуванням і реалізацією товарів на зовнішній ринок. Але в цьому випадку підприємство затрачує чималі засоби, оскільки необхідно мати власну збутову і сервісну служби, потрібен час на організацію збуту, організацію реклами, окрім цього, необхідно мати висококваліфікованих працівників, що мають досвід роботи і зв'язку на зовнішньому ринку.
У використовуванні посередників є свої переваги, які необхідно враховувати при проведенні зовнішньоторговельних операцій. Посередник спеціалізується в здійсненні просування товарів на зовнішній ринок, тому він має комерційний досвід, зв'язки на зовнішньому ринку, володіє інформацією, як правило, має власну збутову і сервісну служби.
Як посередники можуть виступати спеціалізовані фірми, організації і окремі особи. Існує певна класифікація основних видів посередників, заснована на специфіці діяльності, об'ємі повноважень і прав, що надаються, різним видам посередників.
1. Торгові агенти - це посередники, виступаючі на зовнішньому ринку від імені і за рахунок продавця. Між сторонами підписується агентська угода. Власник товару або продавець виступає як принципал, посередник - як агент. Торгові агенти використовуються при тривалих контрактах між учасниками зовнішньоекономічної діяльності. Мінімальний термін агентської угоди складає два роки. В агентській угоді обмовляються об'єми продажів за рік, територія, де може діяти агент, а також сума винагороди. Вона може коливатися від 7 до 13% від суми операції.
2. Посередник-консигнатор. Суть консигнації полягає в тому, що експортер, званий консигнантом, передає свій товар посереднику-консигнатору на певний термін для подальшої його реалізації. Договір консигнації полягає на тривалий термін (до 5 років). Власником товару за договором консигнації є консигнант (експортер-продавець). За договором обмовляється термін консигнації, тобто термін продажу товару.
Після закінчення терміну реалізації непроданий товар повинен бути:
або повернений власнику;
або перейти у власність посереднику-консигнатору, який потім його продає;
або частково куплений посередником, а частково повернений власнику (залежно від умов договору).
В договорі-консигнації обмовляються наступні основні моменти:
термін дії договору;
терміни консигнації товару;
територія, на якій може діяти консигнатор;
мінімальний об'єм продажів товару за певний термін;
розмір і порядок виплати винагороди;
гарантія умов повного збереження якості товару з боку посередника;
рівень цін і право власника змінювати встановлені ціни.
Договори консигнації широко поширені в міжнародній практиці. На умовах консигнації реалізуються товари масового попиту (машини, верстати і інші).
3. Посередники-комісіонери. Виступають на зовнішньому ринку від свого імені, але за рахунок і за дорученням продавця. Експортер або імпортер в цьому випадку виступають як комітент, а посередник - як комісіонер.
Між комітентом і комісіонером підписується договір комісії, в якому визначаються права і обов'язки комісіонера по реалізації зовнішньоторговельної операції. Договір комісії включає наступні основні моменти:
комісіонер зобов'язаний за умов договору продати товар протягом встановленого терміну і на конкретній території;
обмовляються розмір і порядок виплати винагороди. В міжнародній практиці розміри комісійної винагороди коливаються від 1,5 до 3,5% від суми операції по чистій комісії;
встановлюється матеріальна відповідальність сторін. Звичайно комісіонер відповідає тільки за збереження товару, тому комісіонер повинен страхувати товар на користь комітента;
обмовляється порядок встановлення ціни товару;
обмовляються терміни і порядок платежів.
4. Торгові доми (або купці, або агенти-збувальники). В цьому випадку операції по перепродажу здійснюються посередниками від свого імені і за свій рахунок, тобто полягає контракт купівлі-продажу з власником товару. При цьому посередник стає власником товару і перепродує його від свого імені і за свій рахунок. Між посередником і власником (принципалом) полягає агентська угода, в якій регулюються права і обов'язки сторін.
Особливості цього виду посередників полягають в тому, що:
по відношенню до принципала (власнику товару) посередник є однією із сторін контракту;
по відношенню до покупців товару посередник виступає від свого імені і за свій рахунок, тобто як власник товару і може самостійно встановлювати ціни на даний товар;
винагорода виходить шляхом різниці цін поставки товару і цін реалізації.
5. Брокери - найпоширеніший вид посередників. Це прості посередники, які виконують в основному функцію «звідницького», тобто зводять продавця і покупця, і виступають на ринку тільки за рахунок, від імені і за дорученням продавця або покупця. Один брокер може також виконувати одночасно доручення продавця і покупця. Брокер спеціалізується на виконанні зовнішньоторговельних операцій по одному-двом товарам, тому є фахівцем в своїй області. За свою роботу брокер одержує спеціальну брокерську винагороду (куртаж). Розмір винагороди коливається від 0,25 до 2-3%.
Брокер - окрема особа (фірма), що займається посередництвом при висновку операцій на фондовій, товарній і валютній біржах. Брокери укладають угоди, як правило, по дорученню і за рахунок клієнтів, а також можуть діяти і від свого імені, але за рахунок довірителів. За посередництво між покупцями і продавцями цінних паперів, товарів, дорогоцінних металів і т.д., брокери одержують певну платню за угодою сторін або відповідно до встановлюваною біржовим комітетом такси.
Брокери спеціалізуються на виконанні певних операцій: біржові, у тому числі валютні, брокери скоюють операції з товарами, цінними паперами, іноземною валютою на біржах; страховки - здійснюють посередництво між клієнтом і компанією страховки; суднові - виступають посередниками при висновку договорів про фрахтування судів. Посередницькі операції скоюються головним чином через брокерські контори, фірми або їх філіали. Крупні брокерські фірми можуть надавати кредит покупцям або виступати гарантом при висновку операції.
2. Договірно-правові основи факторингового обслуговування

Сутність і принципи факторингу
Світова практика знає сотні банківських операцій. Більшість же банків нашої країни освоїла в кращому разі один-два десятка. З другого боку, практично всі наші банки прагнуть проводити будь-які відомі їм операції, не віддаючи ніяким з них явної переваги. В результаті у нас немає ні дійсно універсальних, ні раціонально спеціалізованих банків і кредитних установ. Недолік спеціалізованих кредитних установ робить неможливим надання на високому рівні багатьох банківських послуг, до числа яких можна віднести і факторинг.
Факторинг - це достатньо новий вид послуг в області фінансування, яким займаються спеціальні факторингові компанії, тісно пов'язані з банками або є їх дочірніми філіалами, або самі банки.
Фак и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.