На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике Отчет по практике в ПриватБанке

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Добавлен: 12.09.2012. Сдан: 2012. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     ВСТУП 

     Банківська  система є одним із найважливіших  елементів економіки країни, тому ефективна діяльність комерційних банків — сьогодні особливо актуальне питання.
     Метою практики є поглиблення знань, які були набуті в процесі навчання, оволодіння сучасними формами та методами економічної і контрольної роботи, формування умінь і навичок прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в сучасних економічних умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.
     Завдання  практики:
  закріпити теоретичні знання на практиці;
  набуття нових навичок, знань, досвіду;
  розвинути творчі здібності студента;
  розвинути професійні якості студента;
  зформувати професійне вміння приймати рішення;
  зформувати вміння працювати в колективі.
           Джерела інформації, які використовувалися для звіту: Закон України “Про Національний банк України”  від 20.05.1999  № 679-XIV, Закон України “Про банки й банківську діяльність” від 07.12.2000  №2121-III, Закон України “Про платіжні системи та переказ грошів в Україні”  від 05.04.2001  №2346-III, Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах” від 05.07.1994  №81/94-ВР, Закон України “Про електронний цифровий підпис” від 22.05.2003р. № 852-IV, Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті від 16.08.2006 долі N 320.
     Об’єктом  дослідження є філіал “Розрахунковий центр ПриватБанку” в м. Ірпінь.
     На  сьогоднішній день ПриватБанк є одним  з банків, що найбільш динамічно  розвиваються в України, і посідає провідні позиції банківського рейтинґу країни. Станом на 1 квітня 2006 року розмір чистих активів ПриватБанку становить 24 891 млн. грн. Статутний фонд банку становить 1 млрд.  130 млн. грн., власний капітал - 2 823 млн. грн. Кредитний портфель банку становить 17,276 млрд. грн., у тому числі кредити фізичним особам - 7,491 млрд. грн. Фінансовий результат Приватбанку за підсумками роботи за перший квартал 2006-го року склав 38,349 млн. грн.
     ПриватБанк  є лідером серед українських  комерційних банків за кількістю клієнтів: його послугами користується понад 16% населення України.
      ПриватБанк  здійснює послідовну політику зміцнення стабільності банку й удосконалювання якості обслуговування та  вважає одним із пріоритетних напрямків своєї діяльності розвиток комплексу сучасних послуг для індивідуального клієнта. На сьогоднішній день банк пропонує громадянам України більше 150 видів найсучасніших послуг, серед яких поточні, вкладні операції, карткові продукти, різноманітні програми споживчого кредитування, котрі здійснюються у партнерстві із провідними вітчизняними торговельними, ріелтерськими компаніями й автовиробниками. ПриватБанк є вповноваженим Урядом України банком з виплати пенсій та соціальної допомоги громадянам, а також виплаті компенсацій жертвам нацистських переслідувань. Сьогодні свою пенсію й соціальні виплати в ПриватБанку одержують понад 1 мільйон чоловік. 
 

 

      РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З БАНКІВСЬКОЮ  УСТАНОВОЮ 

     Комерційний банк ПриватБанк був заснований в 1992 році. На сьогоднішній день ПриватБанк є одним з банків, що найбільш динамічно розвиваються в України, і посідає провідні позиції банківського рейтинґу країни. Станом на 1 квітня 2006 року розмір чистих активів ПриватБанку становить 24 891 млн. грн. Статутний фонд банку становить 1 млрд.  130 млн. грн., власний капітал - 2 823 млн. грн. Кредитний портфель банку становить 17,276 млрд. грн., у тому числі кредити фізичним особам - 7,491 млрд. грн. Фінансовий результат Приватбанку за підсумками роботи за перший квартал 2006-го року склав 38,349 млн. грн. [32]
     Починаючи з 1996 р., стратегічне бачення ПриватБанку  є таким:
     “Бути найбільш надійним універсальним міжреґіональним  банком України, що орієнтується на інтереси клієнтів усіх форм власності й надає  повний спектр якісних послуг у всіх сеґментах фінансового ринку”.
     Пріоритетними завданнями банку є:
         * підвищення якості обслуговування  й розширення клієнтської бази;
         * активне просування інноваційних  банківських продуктів у всіх  сеґментах фінансового ринку;
         * підвищення професійно-кваліфікаційного рівня й добробуту персоналу банку;
         * ефективне управління фінансовими  й трудовими ресурсами;
         * проведення збалансованої політики  управління ризиками;
         * подальше зміцнення надійності  банку;
         * створення гнучкої системи управління, що відповідає передовим світовим досягненням.                                       
     Місія ПриватБанку полягає в:
         * завоюванні й утриманні лідируючих  позицій на фінансовому ринку  України;
         * сприянні економічному розвиткові  корпоративних і поліпшенню добробуту індивідуальних клієнтів на основі взаємовигідного партнерства;
         * наданні комплексу якісних банківських  послуг на території України.
     Організаційна структура управління (ОСУ) ПриватБанку  являє собою впорядковану сукупність підрозділів із чітким розподілом на прибуткові (бізнесові) та витратні (підтримуючі) залежно від характеру впливу на прибутковість банку.
     До  складу системи ПриватБанку входять:
        1. Головний офіс (ГО), розташований  у м. Дніпропетровську;
        2. Реґіональні підрозділи (РП), розташовані у всіх реґіонах України, а також за її межами;
        3. Філійні (дочірні) банки - МоскомПриватБанк (м. Москва, Росія), Паритате Банка  (м. Рига, Латвія)
     ГО  є вищим (ведучим) підрозділом системи  ПриватБанку, що має повну господарсько-економічну й адміністративну самостійність і діє на підставі Статуту Приватбанку.
     Управління  Головним Офісом і системою Приватбанку  в цілому здійснюється Правлінням Банку, що очолює Голова Правління Приватбанку. Правління Банку є постійно діючим виконавчим органом загальних Зборів учасників і Ради Банку. [31]
     Реєстрація  філій банків здійснюється за рішенням територіального управління НБУ  за місцезнаходженням філії на підставі згоди територіального управління НБУ за місцезнаходженням банку - юридичної особи або згоди Генерального департаменту банківського нагляду НБУ (щодо банків, кореспондентський рахунок яких відкрито в Операційному управлінні НБУ).
       Банк для отримання згоди на відкриття філії подає територіальному управлінню НБУ за місцезнаходженням банку або Генеральному департаменту банківського нагляду (щодо банків, кореспондентський рахунок яких відкрито в Операційному управлінні НБУ) такі документи:
  клопотання банку про надання згоди на відкриття філії із зазначенням її місцезнаходження і письмовим підтвердженням банку щодо дотримання умов, необхідних для відкриття структурних підрозділів. У клопотанні має зазначатись інформація про внутрішньобанківський реєстраційний код та перелік операцій, які може здійснювати філія;
  рішення компетентного органу банку про відкриття філії (протокол або витяг з протоколу, засвідчений відбитком печатки банку). Рішення компетентного органу повинно бути прийняте не більше ніж за один рік до подання клопотання про відкриття філії;
  затверджене компетентним органом та підписане головою правління (ради директорів) положення про філію в чотирьох примірниках. [18]
     Після отримання всіх потрібних документів територіальне управління НБУ за місцезнаходженням банку (або Генеральний  департамент банківського нагляду) перевіряє відповідність банку умовам, яких банк повинен дотримуватися для відкриття структурного підрозділу, а також відповідність положення про філію законодавчим актам України, нормативно-правовим актам НБУ та внутрішнім документам банку, що регламентують його діяльність і діяльність філії. Генеральний департамент банківського нагляду або територіальне управління НБУ за місцезнаходженням банку можуть відмовити банку в наданні згоди на відкриття філії в разі невиконання умов, яких банк повинен дотримуватися для відкриття структурного підрозділу.
     Про надання згоди на відкриття філії  Генеральний департамент банківського нагляду або територіальне управління НБУ за місцезнаходженням банку  повідомляє банк листом.
     Банк  після отримання цього повідомлення подає територіальному управлінню НБУ за місцезнаходженням філії нотаріально засвідчену копію договору оренди приміщення (або користування приміщенням), у якому розташовуватиметься філія, на строк не менше ніж п'ять років або документальне підтвердження права власності банку на це приміщення (нотаріально засвідчені копії свідоцтва про власність, цивільно-правові угоди, що підтверджують право власності) та відомості про кандидатів на посади керівника та головного бухгалтера (або виконуючих їх обов'язки) філії, а також документи, що дають можливість зробити висновок про професійну придатність і бездоганну ділову репутацію та довідки про технічне обладнання філії, охорону та інкасацію приміщення філії. [18]
     Територіальне управління НБУ за місцезнаходженням  філії перевіряє на місці:
     · відповідність технічного стану приміщень філії (у тому числі касового вузла - у разі потреби його наявності) і організації їх охорони вимогам законодавчих актів України і нормативно-правових актів НБУ;
     · наявність у філії технічних та інших належних умов, потрібних для забезпечення функціонування філії, проведення нею відповідних операцій і забезпечення їх обліку (у тому числі відповідне приміщення і програмне забезпечення, технічні можливості якого забезпечують щоденне формування операційної та звітної інформації банку в розрізі філій і доступ до цієї інформації НБУ, спеціальне банківське обладнання, комп'ютерна техніка, комунікаційні засоби тощо) відповідно до вимог законодавчих актів України та нормативно-правових актів НБУ, а також нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо порядку формування і ведення бази даних про вкладників - фізичних осіб та надання звітності.
     У разі дотримання банком умов, необхідних для відкриття структурного підрозділу, та відповідності положення про  філію законодавчим актам України, нормативно-правовим актам НБУ та внутрішнім документам банку, що регламентують його діяльність і діяльність філії, відповідності приміщення та обладнання філії встановленим вимогам, а також професійної придатності та ділової репутації кандидатів на посади керівника (виконуючого його обов'язки) і головного бухгалтера (виконуючого його обов'язки) філії, територіальне управління НБУ за місцезнаходженням філії протягом місяця з дня отримання повного пакета документів приймає рішення щодо професійної придатності та ділової репутації кандидатів на посади керівника (виконуючого його обов'язки) та головного бухгалтера (виконуючого його обов'язки), щодо відповідності приміщення і обладнання філії вимогам НБУ та про реєстрацію філії
       Філія є зареєстрованою після внесення відповідного запису до Державного реєстру банків. Про здійснення запису щодо реєстрації філії Генеральний департамент банківського нагляду повідомляє спецзв'язком або нарочним територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням філії, територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку і банк листом з доданням положення про філію з реєстраційним номером, яке засвідчене підписом директора Департаменту реєстрації та ліцензування банків. [18]
     Нова ОСУ ПриватБанку є однієї з найбільш проґресивних ОСУ як серед банків України, так і банків Східної Європи. По суті вона є комбінованою, тому що містить ознаки широко розповсюджених у світовій практиці видів ОСУ:
     - горизонтальна (площинна), оскільки  в ній виділено лише 3 рівні управління (1-й рівень - Head-offіce (ГО), 2-й рівень - Mіddle-offіce, 3-й рівень - Front-offіce, що виконують  різні функції);
     - лінійно-функціонально-штабна, тому  що в ОСУ сформовано штаби  при Голові Правління - Head-offіce (ГО), при Директорах ГРУ, РУ та філій - Mіddle-offіces; крім лінійних, широко використаються функціональні вертикальні зв'язки;
     -  дивізіональна клієнто- і функціонально-орієнтована, тому що виділено підтримуючі й бізнесові дивізіони (напрямки), які  зорієнтовані на комплексне обслуговування певних груп клієнтів або виконання комплексу однорідних функцій. Наприклад, бізнес індивідуальних VІP-клієнтів, підтримуючий напрямок Бухгалтерія);
     - дивізіональна продуктова, тому  що в межах окремих бізнесів  виділяються підрозділи, що спеціалізуються на розробці й просуванні до клієнтів однорідних продуктів або послуг (наприклад: напрямки "Карткові продукти" у Бізнесі роздрібного обслуговування фізичних осіб й у Роздрібному корпоративному бізнесі);
     - дивізіональна реґіональна, тому що є велика кількість реґіональних підрозділів (35 ГРУ, РУ, СФ та більше 2000 відділень);
     - мережна - наявність зв'язаних ( дочірніх) банків і компаній;
     - проєктно-матрична, тому що в межах  ОСУ банку часто створюються  тимчасові  проєктні групи для реалізації конкретного проєкту або робочі групи для вирішення важливих завдань. [32]
     У ПриватБанку сформовано три рівні  управління:
     - вищий - Head-offіce , тобто Головний  офіс (ГО);
     - середній - Mіddle-offіce, себто ГРУ, РУ ,СФ (РП) ;
     - нижчий - Front-offіce, тобто відділення. (Таблиця 1.1)      

     Таблиця 1.1    
     Основні функції рівнів управління в ОСУ
     № п/п      Рівень      Основні функції
     1      Head-office (ГО)      1. Планування, організація, мотивація  та контроль діяльності банку  в цілому, окремих його напрямків  й Mіddle-offіce.      2. Розробка банківських продуктів  і технологій їхнього просування.
     3. Розробка різного роду методик,  рекомендацій та ін.
     4. Розробка програмного забезпечення, необхідного для здійснення нормального  процесу обслуговування клієнтів  і роботи співробітників банку.
     5. Розробка типових ОСУ й штатні  розклади, нормативів завантаження, систем мотивації й ін.
     6. Розробка загальних концепцій  і стратегій розвитку конкретних  напрямків діяльності;
     -підбір  і ротація співробітників ГО  й топ-менеджерів РП 
     7. Навчання й профпідготовка персоналу банку
     2      Middle-office (ГРУ, РУ, самостійні філії)      Функції управління  відносно  Front-offіce (відділень), у т.ч. :      - управління підрозділами Front-offіce;
     - підбір і ротація співробітників Front-offіce;
     - забезпечення нормальної та ефективної роботи Front-offіce, включаючи забезпечення необхідними ресурсами;
     -навчання  та профпідготовка персоналу 
     3      Front-office (відділення)      Безпосереднє  обслуговування клієнтів.
 
     Основні переваги нової ОСУ:
     - оперативність у прийнятті й  реалізації управлінських рішень за рахунок мінімальної кількості рівнів управління;
     - висока  швидкість реакції на зміни зовнішнього середовища - усунення структурних бар'єрів підсилює здатність швидко реагувати на зміни потреб ринку;
     - підвищення вірогідності інформації при передачі від одного рівня управління до іншого за рахунок їхньої мінімальної кількості - за результатами досліджень, до 30% вірогідності інформації губиться при передачі між рівнями управління;
     - високий ступінь централізації  функцій підтримуючих напрямків на рівні Head-offіce й Mіddle-offіce, повна відмова від підтримуючих функцій на рівні Front-offіce, що дозволяє їм концентрувати свої зусилля, в основному , на процесі обслуговування клієнтів;
     - підвищення відповідальності й  повноважень лінійних керівників;
     - широке й ефективне використання  функціональних зв'язків в ОСУ  банку;
     - чітке виділення лінійних і  функціональних пірамід управління, що підвищує ефективність управління, як ось: лінійна піраміда "Голова  Правління Банку - Керівники ГРУ, РУ, СФ - керівники відділень -  спеціалісти відділень"; функціональна піраміда  "Керівники бізнесів ГО - керівники бізнесів ГРУ, РУ та CФ - закріплені менеджери та спеціалісти відділень". [32]
     При лінійному зв'язку вищестоящий елемент  ОСУ (суб'єкт управління) здійснює керівництво нижчестоящим (об'єктом управління) за всіма аспектами його діяльності й реалізує стосовно нього всі основні функції управління (планування, організація, мотивація, контроль).
     Лінійні керівники (від Голови Правління  Банку до керівника відділення) несуть персональну відповідальність за стратегічні (12 - керівники напрямків ГО, 6 - керівники ГРУ, РУ, філій, 3 - керівники відділень відповідно до п. 3.1.3 протоколу засідання Стратегічного комітету № 1-страт від 02.02.07р.) і загальні (кінцеві) показники діяльності підлеглих йому підрозділів і виконують по відношенню до них всі загальні функції управління (планування, організація, мотивація, контроль) - див. розділ 2 "Визначення основних термінів".
     До  загальних (кінцевих) результатів належать:  прибуток, частка ринку, капітал, обсяг активів, якість й ефективність використання ресурсів (трудових, фінансових, матеріально- технічних й ін.), місце в рейтинґу, ефективність і дисципліна праці персоналу, безпека, розвиток підрозділів й ін. Перелік цих показників встановлюється Єдиною системою внутрішньобанківських показників (ЄСП).
     Кожен лінійний керівник має свій апарат управління, яким він управляє лінійно. Наприклад, до штабу лінійного керівника - Директора РУ входять його заступники й помічники.
     Функціональні зв'язки вертикально інтеґровані  від керівника Head-оffіce через керівників бізнесів Mіddle-offіce до спеціалістів з  даного бізнесу у відділеннях (Front-offіce).
     Рівнів  управління в структурі  функціонального управління також три - Head-offіce, Mіddle-offіce і Front-offіce. 
     При функціональному зв'язку нижчестоящий елемент ОСУ підпорядковується  вищестоящому лише за одним або декількома аспектами своєї діяльності.
     Ці  зв'язки дозволяють знизити завантаження лінійних керівників, підвищити якість й оперативність управлінських рішень, а також ефективність функціонування ОСУ в цілому.
     Функціональний  керівник  не є керівником конкретних співробітників (Іванова, Петрова, Сидорова), а лише керує реалізацією спеціалізованих банківських програм на закріпленій за ним території, які, у свою чергу, повинні виконувати Іванов, Петров і Сидоров. 
     Аналогічно  лінійним керівникам кожен функціональний керівник також має свій штаб, яким він керує лінійно. Наприклад, до штабу функціонального керівника - Керівника бізнесу "Роздрібне обслуговування фізичних осіб" входять керівники департаментів і закріплених спеціалістів напрямків. [32]
     Штаби лінійних і функціональних керівників функціонують у межах делегованих  їм вищестоящим керівником повноважень  і не є окремим рівнем управління, а лише  інструментом управління, тобто штаби являють собою  той же  рівень  управління, що й основний менеджер. Заступники  керівника бізнесу  і його штаб  належать  до того  ж рівня  управління,  що  й основний  функціональний керівник.
     Укрупнений розподіл повноважень і зон відповідальності керівників Head-offіce, Mіddle-offіce, Front-offіce у лінійній і функціональній пірамідах управління наведено в додатках А і Б.
 

      РОЗДІЛ 2. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ІНФОРМАЦІЙНОЮ  СИСТЕМОЮ “ОПЕРАЦІЙНИЙ ДЕНЬ БАНКУ” 

     Перехід України до ринкової економіки супроводжувався  впровадженням сучасних інформаційних технологій у банківській системі України.
     Комп'ютерно-орієнтовані банківські технології дозволяють автоматизувати  синтетичний і аналітичний бухгалтерський облік у банку, розрахунково-касове обслуговування клієнтів, віддалене обслуговування клієнтів, електронний документообіг,   формування звітності, надання  послуг в області безготівкових електронних платежів і платежів з використанням пластикових карток, та  інші операції.
     Інформаційні  технології, значно підвищили швидкість, якість і надійність виконання платежів, забезпечили IT-заходи безпеки та конфіденційність банківської інформації, відкрили  нові можливості в організації всієї банківської діяльності.
     Одним із значних  досягнень України за роки її незалежності є побудова загальнонаціональної платіжної системи, центральне місце в якій  займає  система електронних платежів - СЕП НБУ  (уведена в  експлуатацію в 1994 р.). 
     Система електронних платежів Національного  банку (СЕП НБУ) є державною банківською системою, що забезпечує міжбанківські розрахунки через кореспондентські рахунки банків (філій), відкриті  в Національному банку, з використанням електронних засобів прийому, обробки та захисту інформації у файловому режимі  або в режимі реального часу. [13]
     СЕП НБУ нового покоління (СЕП -2) підтримує  наступні моделі консолідованого коррахунку:
     3 модель:  Консолідований кореспондентський рахунок комерційного банку без відкриття технічних рахунків філіям.
     Банк  має  консолідований коррахунок у територіальному управлінні НБУ за місцем свого перебування та технічний рахунок у ЦО СЕП.
     При роботі по третій моделі філії банку  не мають кореспондентських рахунків у територіальних управліннях Національного  банку та технічних рахунків у  ЦО СЕП.Філії банку, що працюють по третій моделі, не мають програмно-технічних  комплексів НБУ для виходу в СЕП. 
     Застосовуючи  засоби внутрішньої платіжної системи (ВПС), філії відправляють електронні платіжні повідомлення в головний банк. Платежі, що надійшли від філій, поділяються  на внутрішньобанківські та інші. Внутрішньобанківські розрахунки здійснюються  засобами  ВПС.  Документи, одержувачами яких є інші банки,  направляються в СЕП через НБУ головного банку.     Аналогічно, головний банк одержує від СЕП всі платежі, які надходять на його адресу та на адресу його філій і здійснює транспортування платежів філіям-одержувачам засобами ВПС.
     Головний  банк обліковує платежі філій  на окремих субкоррахунках філій (як міжфілійні  всередині  ВПС, так і міжбанківські платежі, що пройшли через СЕП).
     Головному банку надається програмно-технічний  комплекс НБУ і засоби захисту інформації в СЕП. Результати обробки розрахункових документів банку і його філій відображаються на технічному рахунку банку в ЦО СЕП.  Таким чином, безпосереднім учасником СЕП є головний банк, а його філії є опосередкованими учасниками СЕП.
     Третя модель - єдина модель, що вимагає використання банком ВПС, при цьому головний банк приймає на себе функції організації міжбанківських розрахунків філій.
     Все керівництво розрахунками філій (як загальними сумами оборотів, так і  окремими платежами) виконує головний банк засобами ВПС, тобто, якщо головний банк відправляє платіж від імені філії в СЕП, то вважається, що головний банк схвалив цей платіж і додаткове керівництво роботою окремих філій при цьому не потрібно.
     У підсумковій інформації, що надається  ЦО СЕП,  за результатами обробки платіжних документів у СЕП, головний банк представлено як один абонент із зазначенням реквізитів головного банку. Інформація про роботу філій включається в інформацію про роботу головного банку без розбивки по філіях.  
     ПриватБанк і його філії працюють у СЕП НБУ за третьою моделлю коррахунку.
     4 модель: Консолідований кореспондентський  рахунок комерційного банку з  відкриттям технічних рахунків  філіям.
     7- модель: Консолідований кореспондентський  рахунок комерційного банку з відкриттям технічних рахунків філіям.
     8 модель: Консолідований кореспондентський  рахунок комерційного банку з  відкриттям технічних рахунків  філіям. [13]
     Система автоматизації  банку (САБ) - програмно-апаратне забезпечення, що обслуговує поточну внутрішньобанківську діяльність банківської установи (бухгалтерський облік,  обслуговування рахунків клієнтів й ін.).   Програмні комплекси, призначені  для автоматизації фінансово - кредитної діяльності банку,  робіт з розрахунково-касового обслуговування, обліку операцій пов'язаних з рухом грошових коштів  і формування відповідних вихідних звітних форм звичайно називають «Операційний день банку» (ОДБ).
     Інформаційна система  «Операційний день банку» (ОДБ)  є центральною IT-системою Банку, в яку інтегруються всі інші підсистеми.
     В основу ОДБ  Приватбанку  покладена  архітектура клієнт-сервер, з використанням  реляційної   СУБД Sybase SQL  ASE  (Sybase Adaptive Server Enterprise).
     З огляду на територіальний разподіл інформаційної  системи Приватбанку, використовуються   автономні (периферійні) інформаційні вузли із власними базами даних і  власною автономною клієнт-серверною  архітектурою у філіях банку.
     СУБД  Sybase SQL  ASE  забезпечує побудову вертикально інтегрованої інформаційної системи,  забезпечує  централізоване зберігання та обробку інформації. Це означає, що всі дані, необхідні для вирішення виробничих і фінансових завдань, включаючи інформацію про роботу вилучених підрозділів, надійно передаються в центральну базу даних, і навпаки, інформація із  центрального сховища гарантовано передається в підрозділи Банку.
     Для централізації керування описаними  вище розподіленими організаційно - виробничими структурами, у САБ банку забезпечено надійну синхронізацію інформації, наявної в центрі, з інформацією автономних підрозділів. Синхронізація досягається шляхом копіювання (реплікації)  трансакцій.
     Двонаправлена  реплікація в системі забезпечує синхронізацію вмісту центральної бази даних і баз даних автономних інформаційних вузлів, встановлених  у віддалених  підрозділах Банку, передача трансакцій дозволяє забезпечити цілісність інформації одержувача та копіювання тільки змінених даних. Головної складового блоку реплікації та шлюзування даних у   СУБД Sybase SQL  ASE  є Replication Server.
     Технологічно  система  ОДБ   Приватбанку  розподіляється на 2 рівні:
     HEAD OFFICE - сховище та місце централізованої обробки інформації  банку в цілому.
     BRANCH - група банківських рахунків (частина банківської інформації), яка розглядається як єдиний центр фінансового контролю.
     Об'єднання  офісів банку у філії,  та філій  у регіональні управління відбувається за допомогою об'єднання та зв'язування Branch в ієрархічну   структуру. Будь-який Branch, у тому числі і Головний офіс,  і всі регіональні управління та філії обмінюються інформацією тільки з Head Office. При цьому логічно однакові дані фізично зберігаються в однотипних таблицях як Head Office, так й Branch. [16]
     Місцем "еталонного" зберігання даних, по якому проводиться звірка у випадку неузгодженості,  є Head Office.
     В операційній роботі кожен Branch має в своїй базі даних (БД) як інформацію, введену безпосередньо ним самим, так і інформацію,    надану з Head Office у відповідності із рівнем підпорядкування.
     Операційний день банку (далі ОДБ) Приватбанку складається  з наступних блоків:
         * Sybridge – блок, призначений для роботи віддаленого територіального підрозділу (філії) банку, що дозволяє проводити облік всіх операцій цього підрозділу, одержувати необхідну звітність по даних цього підрозділу. У кожному Sybridge підтримується баланс залишків по особових рахунках.
         * Syland – блок, призначений для забезпечення роботи внутрішньої системи електронних платежів (далі СЕП) із централізованою їх авторизацією, а також для забезпечення маршрутизації інформаційних потоків між ОДБ та іншими системами банку. Установлюється в головному офісі банку, а також у підрозділах банку, що мають власний закритий інформаційний цикл даних.
         * Backoffice – блок, призначений для контролю й візування банківських операцій. Установлюється в головному офісі банку, а також у підрозділах банку, що мають власний закритий інформаційний цикл даних.
     Схема взаємодії блоківОДБ Приватбанку:
     Система Sybridge дозволяє відображати облік всіх операцій територіального  підрозділу банку, одержувати необхідну звітність по даних цього підрозділу.
     Основні функції системи Sybridge:
       - Ведення клієнтів і рахунків (Ведення клієнтів; Ведення рахунків; Виписки та довідки)
       - Платіжний блок (Внутрішні платежі-платежі без SWIFT/telex; Зовнішні платежі)
       - Блок по відображенню угод (Кредитні  угоди; Кредити; Застави; Договори  страхування;  Депозити);
       - Блок комісій і тарифів (Автоматизований  аналітичний облік; Комісійні  й процентні проводки по тарифах банку);
       - Звітний блок (Текстові звіти  - формуються щодня після закриття  ОДБ);
       - Блок настроювань й адміністрування  (Настроювання ОДБ на конкретний  підрозділ; Адміністрування користувачів.)
     Основні функції системи Syland:
          - Централізоване ведення довідкової інформації;
          - Ведення ОДБ усього банку;
          - Електронні платежі НБУ   (при  роботі на 3 моделі коррахунку);
          - Централізована звітність банку  перед НБУ;
     Основні функції системи Backoffice:
          - Операційна робота з угодами;
          - Електронне візування банківських  операцій;
          - Централізоване зберігання та  обробка угод;
          - Звітність у міжнародному стандарті. [31]
     Для підвищення позитивного іміджу банку, своєчасного інформування клієнтів про нові банківські продукти, послуги, умови їхнього надання, забезпечення зворотного зв'язку між банком та клієнтами ПриватБанк має зовнішній сайт у мережі Інтернет www.privatbank.ua
     На  зовнішньому сайті представлено інформацію для клієнтів про банк, про послуги, про існуючі та нові інноваційні продукти, про акції, також представлені курси валют і новини банку.
     Сайт 10.1.100.53 є інтранет-версією офіційного сайту www.privatbank.ua - порталу, що містить інформацію для клієнтів та інших відвідувачів.
     Відмінність сайту 10.1.100.53 від www.privatbank.ua лише в тім, що він доступний для перегляду із внутрішньобанківської мережі навіть із комп'ютерів, що не мають виходу в Інтернет і на ньому є (у долішній частині): рядок про відповідального за сторінку топ-менеджера й вікно для її оцінки співробітниками.
     Для нагромадження, зберігання й використання внутрішньої банківської інформації, необхідної співробітникам, у ПриватБанку  створено внутрішній сайт (http://10.1.100.120:85/info/index1.stm) , на якому, крім інформації зовнішнього сайту, Ви можете одержати доступ до внутрішньої нормативної та методичної документації, знайти телефони потрібних співробітників, їхні електронні адреси і т.п.
     Сайт 10.1.100.120, на відміну від 10.1.100.53, призначено для наповнення інформацією, що містить  елементи комерційної таємниці, або не привертати інтерес сторонніх відвідувачів. Доступ до сайту 10.1.100.120 із зовнішнього Інтернету закритий.
     Сайт 10.1.100.120 доповнює своїми ресурсами сайт 10.1.100.53.
     Окрім того, всім співробітникам ПриватБанку  надається право користування електронною поштою.
     Кадрове діловодство в банку здійснюється переважно на електронних носіях на базі системи PrivatPersonal (https://10.1.99.40:8083/ poffice/poffice0.jsp). [5]
     У Приватбанку впроваджено також Систему електронного документообігу PrivatDoc (https://10.1.100.90:81/PrivatDoc/Html/PDoc2.jsp) та Систему дистанційоного навчання (СДН) “Прометей” (http://10.1.11.252/)
     Забороняється використовувати Інтернет і електронну пошту для доступу й поширення інформації, що містить комерційну і банківську таємницю, а також матеріали, що мають відверто антидержавний, порнографічний, наклепницький і образливий характеру. Департамент безпеки банку залишає за собою право здійснювати моніторинґ використання Інтернету й електронної пошти і блокувати можливість доступу й поширення нелегальної інформації. 

 

      РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ  ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ БАНКУ  ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЙОГО ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

     На  сьогоднішній день ПриватБанк є одним  з банків, що найбільш динамічно розвиваються в України, і посідає провідні позиції банківського рейтинґу країни. Станом на 1 квітня 2006 року розмір чистих активів ПриватБанку становить 24 891 млн. грн. Статутний фонд банку становить 1 млрд.  130 млн. грн., власний капітал - 2 823 млн. грн. Кредитний портфель банку становить 17,276 млрд. грн., у тому числі кредити фізичним особам - 7,491 млрд. грн. Фінансовий результат Приватбанку за підсумками роботи за перший квартал 2006-го року склав 38,349 млн. грн. [31]
     У ході дослідження  ринку банківських послуг, здійсненого компанією GFK-USM, 19,8% опитаних жителів України назвали ПриватБанк найбільш привабливим для себе українським банком. ПриватБанк також має найбільш високий рівень упізнаваємості серед населення та найвищий показник привабливості: більше 26% опитаних, які знають бренд ПриватБанку, вважають його послуги і якість обслуговування найбільш привабливим. 
ПриватБанк також є лідером серед українських комерційних банків за кількістю клієнтів: його послугами користується понад 16% населення України.

     Маючи ґенеральну ліцензію Національного  Банку України на здійснення банківських  операцій, Приватбанк здійснює весь спектр наявних на вітчизняному ринку банківських  послуг з обслуговування корпоративних  і приватних клієнтів відповідно до міжнародних стандартів. Довгостроковий інтерес клієнта - головний пріоритет у роботі банку. Із клієнтами працює висококваліфікована команда фахівців і персональних менеджерів, які відповідають за забезпечення якісного обслуговування, оперативне й точне задоволення потреб клієнта. Впроваджуючи нові види банківських послуг і постійно вдосконалюючи комплекс банківського обслуговування, на сьогоднішній день банк обслуговує 306 тисяч корпоративних клієнтів і приватних підприємців і понад 10,7 мільйонів рахунків фізичних осіб. Обсяг притягнутих банком коштів юридичних осіб на 1 квітня 2006 року становить 6,679 млрд. грн., у тому числі депозитний портфель юросіб - 8,374 млрд. грн. Обсяг коштів фізичних осіб, притягнутих ПриватБанком на 1 квітня 2006 року становить 10,823  млрд. грн., у тому числі депозитний портфель фізосіб - 8,374 млрд. грн.
     Продукти  системи планування формуються як результат  інтерактивного процесу планування (змія). Згідно цьому процесу, планування ведеться на трьох рівнях (корпоративних, функціональних і операційному), по трьох періодах (довгостроковому – до 3-х років, середньостроковому – до 1 року і короткостроковому – до 1 місяця).
     Бізнес-планування є середньостроковим (тактичним) видом  планування діяльності Банку і його підрозділів. Об'єктами бізнес-планування є бізнесові напрямки ГО, ГРУ, РУ, самостійні філії, вхідні філії, а також банки-партнери.
     Продуктами  бізнес-планування є бізнес-плани  об'єктів планування на 1 рік, у т.ч. консолідований бізнес-план Банку.
     Консолідований  бізнес-план містить зведені по системі показники діяльності банку на майбутній період планування, згруповані по бізнесовим напрямкам. Консолідований бізнес-план проходить візування в Департаменті стратегічного менеджменту на предмет відповідності загальнобанківській Стратегії і затверджується Головою Правління банку відповідним наказом по банку. [32]
     Бізнес-процес (БП) – це стійка цілеспрямована сукупність взаємозалежних видів діяльності, в  рамках якої «на вході» вносяться  необхідні ресурси, і в результаті цієї діяльності на «виході» отримується продукт (послуга), який становить цінність для споживача.
     В залежності від призначення виділяють 3 типи процесів : основні (бізнесові), допоміжні (підтримуючі) й управлінські.
     Принципи  управління бізнес-процесами
         * Фокус на споживача.
         * Лідерство керівництва у відповідальності  за результативність і безперервне  вдосконалювання бізнесу-процесу.
         * Залучення персоналу до управління  процесом.
         * Системний підхід до виявлення  взаємозалежних процесів і управління  ними  як єдиною системою.
         * Постійне поліпшення організації  процесу є незмінною метою.
         * Прийняття рішень здійснюється максимум на якісній інформації і мінімум на інтуїції.
         * Взаємовигідні відносини з контрагентами (банками-партнерами, постачальниками) і клієнтами. Організації, їх клієнти і постачальники взаємозалежні, і взаємовигідні відносини підвищують здатність усіх сторін створювати цінності.
     Підходи до оптимізації бізнес-процесів:
     1. Методика швидкого аналізу рішення (FAST).
     "Проривной"  підхід, що концентрує увагу групи на певному процесі в ході одно - дводенної наради для визначення способів, якими група може поліпшити цей процес протягом наступних 90 днів. Ефект: зниження витрат, тривалості циклу, і рівня помилок на 5-15% за 3 місяці.
     2. Бенчмаркінг процесу.
     Поліпшення  процесу, що засноване на вивченні того, як різні організації виконують  однакові або схожі операції. Ефект: зниження витрат, тривалості циклу  і рівня помилок на 20-50% за 4-6 місяців.
     3. Перепроектування процесу (концентроване поліпшення)
     Удосконалювання існуючого процесу, як правило, перепроектовані процеси досить успішно працюють. Ефект: зниження витрат тривалості циклу і рівня помилок на 30-60% за 80-100 днів. Рекомендується застосовувати перепроектування для 70-90% бізнес-процесів організації.
     4. Реінжинірінг процесу (інновація процесу). [32]
     Найбільш  радикальний підхід, що представляє  розробку нового процесу замість  старого. Ефект: зниження витрат і тривалості циклу на 60-90%, рівня помилок на 40-70%. Рекомендується застосування для 5-20% бізнес-процесів організації.
     Відповідно до нормативних  документів  Приватбанку, Міжбанківський Бізнес здійснює розрахунок і контроль ресурсної позиції на період до п'яти днів, починаючи з поточного. Розрахунок здійснюється по основних видах валют.
     Для формування прогнозу ресурсної позиції повинні бути визначені вхідні дані:
  Початковий фінансовий стан банку в розрізі конкретних фінансових потоків на початкову (поточну) дату (Т+0). Розрахунок ресурсної позиції на поточний день.
  Статистичні дані по передісторії роботи банку, по рухах фінансових потоків, що мають вплив на інтервалі прогнозу.
  Інформація про плановані рухи грошових коштів.
  Керуючі впливи і необхідні обмеження фінансових ринків.
  Початковий фінансовий стан визначається шляхом обробки фактичної інформації про рухи грошових коштів за попередній банківський день.
     При формуванні прогнозу ресурсної позиції  на період (Т+5) використовуються статистичні  дані про рухи фінансових потоків, здійснюваних з ініціативи клієнтів банку. Вони дозволяють відстежити закономірності по обсягах надходжень і списань коштів і інтерполювати їх на прогнозований часовий інтервал. Таким чином, прогноз ресурсної позиції по операціях, зазначених нижче, здійснюється виходячи зі статистичних закономірностей розвитку ринку, що мали місце в минулому, при допущенні, що дані тенденції збережуться й у майбутньому (на п'ять днів).
     Перелік операцій, по яких необхідне прогнозування фінансових потоків:
  Надходження і списання коштів по розрахункових рахунках юридичних осіб;
  Надходження і списання коштів з кореспондентських рахунків банків-нерезидентів України;
  Надходження і списання коштів з кореспондентських рахунків банків-резидентів України;
  Надходження і списання коштів з кореспондентських рахунків філій системи ПриватБанку.
     Прогноз ресурсної позиції, сформований за допомогою методів математичного моделювання на основі статистичних даних, не може враховувати значні і різкі коливання фінансових потоків, що можуть виникнути в результаті значних розривів ліквідності при проведенні банківських операцій, впливу зовнішніх факторів, політичної й економічної нестабільності. У зв'язку з цим, у розрахунок ресурсної позиції необхідно вносити додаткові зміни, обґрунтовані на інформації, отриманої відповідальними виконавцями підрозділів банку при безпосередньому спілкуванні з клієнтами.
     Перелік операцій, по яких необхідне планування фінансових потоків:
  Міжбанківські операції;
  Розрахунки по операціях із НБУ;
  Валютообмінні операції (FOREX);
  Кредити і депозити юридичних осіб;
  Операції з цінними паперами і векселями;
  Cash операції.
     Інформація  про плановані надходження і  списання коштів формується виходячи з реально укладених угод. З  метою своєчасного відображення планованих операцій необхідно організувати збір і передачу інформації про укладені договори відповідальними виконавцями підрозділів. [32]
 

      РОЗДІЛ 4. ГРОШОВІ  РОЗРАХУНКИ ЗА БАНКІВСЬКИМИ ТА КЛІЄНТСЬКИМИ ОПЕРАЦІЯМИ 

     Філіями ПриватБанку здійснюються наступні операції з готівковими коштами в національній і іноземній валюті:
  Підкріплення власної операційної і валютної кас готівковими коштами через Головний банк.
  Підкріплення власної операційної і валютної кас на підставі договорів, що укладаються, через інші банки-резиденти (далі – банки).
  Підкріплення операційної і валютної кас Головного банку.
  Здійснення операцій по підкріпленню операційної і валютної кас між філіями системи ПриватБанку.
  Підкріплення операційної і валютної кас інших банків на підставі договорів, що укладаються.
  Поповнення власного кореспондентського рахунку в гривні готівковими коштами в Національному банку України (далі – НБУ) на підставі укладеного договору.
  Підкріплення власної операційної каси через НБУ на підставі укладеного договору.
  Перерозподіл неторгової позиції між філіями системи ПриватБанку.
  Перерозподіл неторгової позиції з Головним банком. 21
     Банківські  послуги, що надаються ПриватБанком
     1. Основні послуги для корпоративних  клієнтів
         * розрахунково-касове обслуговування
         * банківські гарантії
         * депозити 
         * валютообмінні операції
         * вексельні операції
         * акредитивне обслуговування в  національній валюті 
     2. Основні послуги для фізичних  осіб:
         * Розрахункові операції
         * Внескові операції
         * Кредитування
         * Пластикові картки
         * Банківські метали 
     3. Основні послуги Інвестиційного  бізнесу:
         * реєстраційна діяльність
         * торгові операції з цінними  паперами
         * інвестиційна діяльність.
     На  підставі письмового дозволу структурні підрозділи банку мають право здійснювати наступні операції:
     - приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
     - відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;
     - розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.
     - надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
     - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг);
     - лізинг;
     - послуги з відповідального зберігання та надання в оренду (майновий найм) сейфів для зберігання цінностей та документів;
     - випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;
     - випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
     - надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій;
     - операції з валютними цінностями;
     - емісію власних цінних паперів;
     - організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;
     - здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);
     - здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;
     - здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;
     - перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;
     - операції за дорученням клієнтів або від свого імені;
     - довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;
- депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. [3]
     Діяльність, що регулюється нормативно-правовими  актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і на здійснення якої потрібно мати її ліцензію, може здійснюватися структурним лише після отримання банком ліцензії цієї комісії, що видається у порядку, визначеному чинним законодавством України для структурного підрозділу. Також для здійснення операцій з цінними паперами структурний підрозділ банку повинен мати не менше трьох сертифікованих спеціалістів. [19]
     При здійсненні операцій з купівлі або  обміну банківських металів структурний  підрозділ повинен мати експерта з приймання та оцінювання банківських металів та відповідне технічне обладнання. [8]
     Послуги ПриватБанку для фізичних осіб
  Кредитування фізичних осіб
     Оформивши споживчий кредит в Приватбанку, клієнту надається можливість в  той же час стати власником  квартири, автомобіля, товарів широкого споживання. Це вигідніше, ніж просто накопичувати кошти на необхідну покупку, оскільки клієнт починає користуватися товаром відразу, а не чекає, поки у нього з'явиться необхідна сума.
     Відповідно  до умов нашого банку, клієнти, що мають  стабільні доходи, можуть:
         * одержати комплексне обслуговування  в Іпотечних центрах Приватбанку  в будь-якому регіоні України
         * зекономити час, оформивши протягом 30 хвилин "Іпотечний сертифікат", що гарантує надання кредиту  у будь-якого співробітника Приватбанку.
     Програма "Житло в кредит"
     ПриватБанк  пропонує "ключове рішення" квартирного  питання!!! Особливо вигідне це тим  громадянам, які до цього знімали  квартиру.                                                                                                                         
     Програма  кредитування ПриватБанку «Автокредит  за 30 хвилин» - це:
         * можливість мати автомобіль  вже сьогодні
         * крок до створення комфортних  умов життя
         * доступна сума щомісячного платежу
         * зручність, простота, висока швидкість оформлення пакету документів.                                                         
     Програма "Новий кредит" - це можливість одержати товар вже сьогодні, оформивши  кредит прямо в магазині з авансом  від 0%!
       При цьому забезпеченням по  кредиту виступає придбаний товар, який знаходиться в користуванні позичальника, але залишається в заставі у банку до моменту повної виплати кредиту. [31]                                                                                               
     Проект "Товари по каталогу"
     Ціль  проекту "Товари по каталогу" - розширити  круг клієнтів за рахунок продажу  товарів народного споживання по каталогу населенню невеликих міст, ПГТ і населених пунктів сільської  місцевості.
  Кредитні картки
     Кредитні  карти  - це пріоритетний напрямок розвитку кредитування індивідуальних клієнтів в ПриватБанку. Цей напрямок можна назвати дуже перспективним.
     Кредитний ліміт по платіжній карті - кредит, що надається на картковий рахунок  Клієнта.
     Можливо встановлення наступних типів кредитних  лімітів на пластикові картки:
        1. Торговий кредитний ліміт - кредитний  ліміт тільки для здійснення  покупок і оплати послуг в  торговій і сервісній мережі  по платіжній картці. Отримання  готівки по цьому кредитному  ліміту неможливе.
        2. Фінансовий кредитний ліміт - кредитний ліміт для здійснення покупок і оплати послуг в торговій і сервісній мережі по платіжній картці і отримання готівки. [31]
     Також Банк виділяє кредитні технології такі як:
         *  Кредитний ліміт з фіксованою  сумою - сума ліміту незмінна  впродовж терміну його дії.
         * Кредитний ліміт з розрахунковою  сумою - сума ліміту розраховується  по певному алгоритму:
     Основні переваги, які одержує клієнт при  використанні кредитки нашого банку:
         * економія часу (видача кредитної  карти відбувається дуже швидко, після чого клієнту взагалі не потрібно звертатися в банк, щоб купити бажаний товар);
         * економія коштів (кредитна карта  оформлюється безкоштовно, після  чого клієнт платить відсотки  тільки за реально витрачені  кошти);
         * зручність погашення (наш банк пропонує клієнту унікальну послугу - регулярний платіж з пластикової картки на погашення заборгованості, в цьому випадку клієнту взагалі не потрібно пам'ятати про період погашення і приходити у відділення);
         * комфорт (з мінімальними витратами клієнт дістає можливість значно поліпшити умови свого життя - придбати нову техніку, гідно провести відпустку, зробити ремонт і т.д.)  ( Додаток В )
  Пластикові картки
     Основна тенденція останнім часом - це поступове  звуження сфери використання наявних засобів, перехід до нових платіжних інструментів і сучасних технологій платежів.
       Який найпопулярніший, сучасніший, зручніший і мобільніший «носій»  засобів? Звичайно ж, це - пластикові  карти ПриватБанку, за допомогою  яких можна:
         * легко і зручно оплачувати всілякі покупки і послуги (до послуг клієнтів - більше 30 мільйонів точок обслуговування по всьому світу; нашому банку належить найбільша в Україні мережа обслуговування платіжних карт, що включає більше 29000 торгово-сервісних крапок);
         * не турбуватися за збереження  своїх грошей (при втраті картки  рахунок блокується у відповідь  на повідомлення клієнта про  втрату);
         * мати гроші під рукою в  будь-який слушний час доби (мережа  банкоматів ПриватБанку налічує  більше 3800 банкоматів по всій Україні).                                                                                                         
     Ми  пропонуємо клієнтам найширший вибір  пластикових карток двох найбільших систем безготівкових розрахунків:
       * VISA International
     * MasterCard International
     Елітні  карти - Visa Gold, EC/MC Gold ( Додаток Г )
     У клієнта є можливість вибрати  саме ту карту, яка йому найбільш необхідна:
        1. Карти миттєвого випуску - незамінні  у разі термінового від'їзду  у відрядження або на відпочинок. Основні переваги для клієнтів - це моментальна видача міжнародної пластикової картки, мінімум часу на заповнення документів (10-15 хвилин), простота використання. Поповнення таких карток здійснюється в режимі реального часу: гроші на картці доступні відразу після її придбання.
        2. Подарункова карта Найкращий  подарунок - подарунковий варіант  картки, яка бере участь в щомісячному  розиграші призів впродовж всього терміну дії.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.