На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Дипломатичн вдносини України з Республкою Латвя, сучасний стан та перспективи. Деклараця про розвиток спвробтництва. Дяльнсть Українсько-Латвйської мжурядової комсї з питань економчного, промислового науково-технчного спвробтництва.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Междун. отношения. Добавлен: 10.03.2011. Сдан: 2011. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):ЗМІСТ
ВСТУП
Розділ 1. Правове підґрунтя Українсько-Латвійських двосторонніх відносин
Розділ 2. Українсько-Латвійська міжурядова комісія з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництв
Розділ 3. Українсько-латвійська науково-технічне співробітництво
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ВСТУП

Питання взаємовигідного співробітництво, яке, природно, будується на засадах взаємності, пошуку компромісів між державами, виробленні спільних цінностей і напрямів політики на рівні міжнародних організацій, є однією із ключових засад зовнішньої політики кожної держави.

Відповідно до Закону України „Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України” від 1 липня 2010 року № 2411-VI Україна здійснює зовнішньою політику, зокрема, на засадах забезпечення національних інтересів і безпеки України шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права; забезпечення захисту прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном; підтримки розвитку торговельно-економічного, науково-технічного та інвестиційного співробітництва України з іноземними державами на засадах взаємної вигоди; розширення міжнародного співробітництва з метою залучення іноземних інвестицій, новітніх технологій та управлінського досвіду в національну економіку в інтересах її реформування, модернізації та інноваційного розвитку, забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі тощо Закон України „Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України” від 1 липня 2010 року № 2411-VI -<zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

Республіка Латвія, після відновлення повної незалежності 1991 року, відразу взяла курс на входження до європейських та міжнародних організацій. Так, вже 1999 році, вона першою з прибалтійських країн офіційно вступила до Світової організації торгівлі та була запрошена на Хельсінкській самміт Європейського Союзу для початку обговорення деталей вступу до ЄС. Менш ніж за п'ять років Латвія вступила до Північноатлантичного альянсу (29 березня 2004 року) та стала повноправним членом Європейського Союзу (1 травня 2004 року).

Зі вступом до ЄС Латвія відповідно приєдналась і до Лісабонської стратегії (про перехід ЄС до „економіки знань”, і до Рамкової програми ЄС з наукових досліджень та технологічного розвитку). Так, витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи у Латвійській республіці зросли від 0,42% від ВВП у 2004 році до запланованих 1,5% від ВВП на 2010 рік (хоча це лише половина від встановлених Лісабонською стратегією 3% від ВВП відрахувань на науку). При цьому Європейська Комісія відзначає, що Латвія знаходиться серед тих 6 країн, які найвірогідніше досягнуть запланованого рівня витрат на 2010 рік Насілдник І.Л. Фінансово-економічний механізм реалізації Лісабонської стратегії у країнах-членах ЄС // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності'2009 - с. 241-242.

Україна в цьому плані переживає далеко не кращі часи. Глибока економічна і соціальна криза привела до того, що досить значний технологічний і науковий потенціал України використовується не цілком. Більш того, щорічно наукову сферу залишають 30 тис. вчених і фахівців. Тільки 1% промислових підприємств України займаються освоєнням нових технологій Кознк В.В., Пайкова Л.А., Давнленко Н.Б., Міжнародні економічні відносини Навч. посіб. -- 3-тє вид., перероб. і доп. -- К.: Знання-Прес, 2002. -- 406с. - с.315.

З огляду на викладене вище, зміцнення та розширення взаємовигідних відносин України з Латвією є одним з елементів реалізації курсу нашої держави на євроатлантичну та європейську інтеграцію, поглиблення політичного та економічного співробітництва з державами Балтії та країнами Північної Європи Історія українсько-латвійських відносин // Сайт Посольства України в Латвійській Республіці - <mfa.gov.ua/latvia/ua/26342.htm.

дипломатичний співробітництво міжурядовий

Розділ 1. Правове підґрунтя Українсько-Латвійських двосторонніх

відносин

Дипломатичні відносини між Україною та Республікою Латвія -колишніми радянськими республіками - було встановлено після здобуття ними незалежності 12 лютого 1992 року.

У серпні цього ж року між країнами було підписано Угоду про розвиток торговельно-економічного співробітництва між Урядом України і Урядом Латвійської Республіки, на реалізацію положень якої 1995 року було утворено прототип Українсько-Латвійської міжурядової комісія з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва - Міжурядову українсько-латвійську комісію з питань торговельно-економічного співробітництва.

Наступним кроком у плідному двосторонньому співробітництві стало підписання у 1995 році Договору між Україною та Латвійською Республікою про дружбу і співробітництво.

У Декларації про розвиток співробітництва між Україною і Латвійською Республікою оголошеній 23 травня 1995 року держави оцінили цей Договір, як такий, що відкриває нові можливості для більш широкого та активного розвитку міждержавних відносин та задекларували намір розвивати засноване на принципах взаємовигідності економічне, науково-технічне і торговельне співробітництво і створювати сприятливі умови для спільного підприємництва і господарської діяльності, а також налагоджувати зв'язки між підприємцями і підприємствами-товаровиробниками Декларація . про розвиток співробітництва між Україною і Латвійською Республікою від 23 травня 1995 року - <zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

Варто відзначити, що згадані тези Декларації не залишились лише намірами. Так, лише за травень-грудень 1995 рік було укладено 12 угод. Зокрема, Договір між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах, Угода між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки про створення міжурядової українсько-латвійської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, Угода між Урядом України і Урядом Латвійської Республіки щодо взаємної допомоги у митних питаннях, Конвенція між Урядом України і Урядом Латвійської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і на майно, Угода між Україною та Латвійською Республікою про вільну торгівлю.
В цілому ж договірно-правова база українсько-латвійських відносин складається з 6 міждержавних угод, 22 міжурядових, 3 міжпарламентських і 44 міжвідомчих документів.
Що стосується співробітництва України та Латвії у сфері, що є предметом розгляду зазначеної роботи, окремо слід розглянути Договір між Україною та Латвійською Республікою про дружбу і співробітництво Договір між Україною та Латвійською Республікою про дружбу і співробітництво від 23 травня 1995 року - <zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi (1995 року) та Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво від 5 жовтня 2004 року - <zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi (2004 року).
Основу для науково-технічного співробітництва було закладено у статті 11 Договору: Високі Договірні Сторони сприяють створенню умов для ефективного співробітництва в галузі фундаментальних і прикладних наук, розвитку і впровадження передової техніки і технологій, а також для підтримання прямих зв'язків і загальних ініціатив учених, науково-дослідних інститутів, науково-виробничих об'єднань.
Однак, довгий час - майже 9 років - співробітництво України та Латвії у цій сфері залишалось на дуже низькому рівні, і фактично здійснювалось в рамках торговельно-економічних відносин двох держав, яке забезпечувала Міжурядова українсько-латвійська комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.
Початком нового етапу співробітництва України та Латвійської Республіки у науково-технічній сфері став 2004 рік. У зв'язку з денонсацією з 1 травня 2004 року, внаслідок вступу Латвії до ЄС, Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про вільну торгівлю та Угоди між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки про створення міжурядової українсько-латвійської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва та враховуючи прагнення держав підтримувати і зміцнювати економічне , промислове та науково-технічне співробітництво 5 жовтня 2004 року у Ризі підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво, що набрала чинності з 1 лютого 2006 року (далі - Угода).

Розділ 2. Українсько-Латвійська міжурядова комісія з питань

економічного, промислового і науково-технічного співробітництва

З урахування досягнутого станом на 2004 рік рівня економічного, промислового та науково-технічного співробітництва у статті 2 Угоди Україна та Латвія визнали перспективними такі галузі для співробітництва: легка промисловість; транспорт, включаючи транспортні засоби; енергетика; охорона здоров'я та фармацевтична промисловість; хімічна та нафтохімічна промисловість; газова промисловість; деревообробна промисловість, включаючи целюлозно-паперову; електрообладнання та електропобутові прилади; електронна та електротехнічна промисловість; металургія, включаючи металообробну промисловість; промислове обладнання; сільськогосподарська та лісова техніка; обладнання для харчової промисловості, включаючи обладнання для переробної промисловості; екологічне машинобудування; гірничодобувна промисловість; виробництво будівних матеріалів та обладнання; модернізація та реконструкція електростанцій, включаючи системи електропостачання; розширення та реконструкція газо- і нафтопроводів, включаючи співробітництво у сфері розвідки та обладнання нових родовищ; співробітництво в галузях промислового та цивільного будівництва, освіти та навчання фахівців в різних галузях промисловості, співробітництво в галузі статистики.

З метою забезпечення розвитку, зміцнення і диверсифікації економічного, промислового і науково-технічного співробітництва двох держава на взаємовигідній основі та у галузях, визначених статтею 2 Угоди, було утворено Міжурядову Комісію з економічного, промислового і науково-технічного співробітництва (далі - Міжурядова Комісія).

До складу Міжурядової Комісії відповідно до статті 3 Угоди входять представники відповідних органів державної влади та можуть бути запрошені представники ділових структур для участі в її роботі, що проходить у формі засідань. Засідання Міжурядової Комісії проводяться у разі необхідності, але не раніше одного разу на рік почергово в Україні та Латвійській Республіці. З 2006 року було проведено три засідання Міжурядової Комісії. За підсумками кожного засідання Міжурядової Комісії складається протокол. Він стає своєрідною „дорожньою картою” для держав на найближчий рік.

Основними завданнями діяльності Міжурядової Комісії є:

1) обговорення програм економічного, промислового та науково-технічного співробітництва в галузях, що представляють взаємний інтерес;

2) сприяння створенню необхідних умов для надання кредитів та забезпечення фінансування економічного, промислового і науково-технічного співробітництва;

3) сприяння співробітництву малого та середнього підприємництва;

4) сприяння створенню відповідних умов для участі підприємців обох держав в міжнародних виставках та ярмарках, які проводитимуться на території будь-якої з Договірних Сторін;

5) співробітництво з розвитку екологічно безпечних систем інфраструктури, а саме в галузях:

- енергетики;

- автомобільних та залізничних мереж;

- морських та річкових транспортних мереж;

- авіаційного транспорту;

- телекомунікацій;

- збору та обробки промислових та побутових відходів;

- меліорації;

- водного господарства;

6) розробка пропозицій з метою захисту та охорони навколишнього природного середовища та захист споживачів;

7) розробка пропозицій та прийняття заходів з забезпечення безпеки та сталості поставок електричної енергії, нафти та природного газу, а також привернення потенційних інвесторів. При цьому надаватиметься особлива увага питанням використання та передачі електричної енергії, транспортування газу та нафтопродуктів;

8) розробка пропозицій та прийняття заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки атомних електростанцій відповідно до міжнародно визнаних стандартів ядерної безпеки;

9) співставлення статистичних даних Договірних Сторін.

Крім того, на Міжурядову Комісію покладено обов'язок сприяти розвитку коопераційних відносин та інших форм виробничого співробітництва, надавати рекомендації щодо змін та доповнень до Угоди.

Перше засідання ї Міжурядової Комісії відбулось 11 травня 2007 року у Ризі із залученням експертів відповідних міністерств і відомств, а також представників бізнес-спільнот України та Латвії.

Українську делегацію на засіданні Комісії очолив Міністр економіки України, Голова Української частини Комісії А. Кінах, латвійську -- Міністр економіки Латвійської Республіки, Голова Латвійської частини Комісії Ю. Стродс. Під час засідання Міжурядової Комісії було обговорено весь комплекс питань співробітництва як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях, сторони обмінялися інформацією щодо розвитку економіки України і Латвії, а також обговорили стан та перспективи розвитку двостороннього українсько-латвійського економічного співробітництва.

Найбільш перспективними сферами розвитку торговельно-економічного співробітництва між обома країнами було визнано:

- транспортно-транзитну галузь

- паливно-енергетичний комплекс

- промисловість

- сільське господарство

- туризм

- науково-технічне співробітництво

Разом з тим на засіданні Міжурядової Комісії обговорювалися факт скорочення протягом 2005-2006 років обсягів взаємного товарообігу, відновлення тенденції подальшого його зростання у 2007 році, було відмічено активізацію інвестиційного співробітництва та наявність позитивної динаміки взаємного залучення інвестицій в економіку обох країн. Члени Міжурядової Комісії відзначили, що наявний обсяг економічної співпраці між Україною та Латвією не відповідає потенційним можливостям обох країн і висловлено зацікавленість у подальшій активізації двосторонніх торговельно-економічних відносин.

В ході засідання Міжурядової Комісії латвійська сторона висловила підтримку реформам і євроінтеграційним процесам в Україні та готовність надавати відповідну технічну допомогу, розробляючи і реалізовуючи спільні проекти в рамках різних програм Європейського Союзу.

Серед іншого сторони домовилися провести робочу зустріч експертів Міністерств освіти і науки України та Латвії з метою розробки проекту Програми українсько-латвійського співробітництва в галузі наукових досліджень і технологій для забезпечення активізації науково-технічного співробітництва Діяльність Українсько-Латвійської міжурядової комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва // Сайт. Міністерства економіки України Державна підтримка українського експорту - <ukrexport.gov.ua/ukr/mk_info/?country=lat.

Друге засідання Комісії під головуванням Міністра економіки України Богдана Данилишина та Міністра економіки Латвійської Республіки Артіса Кампарса відбулося у Києві 4 червня 2009 року.

Сторони обмінялися інформацією про стан виконання Протоколу першого засідання Комісії та положень Програми економічного співробітництва між Україною і Латвійською Республікою на 2008 - 2009 роки та відзначили, що в цілому положення документів виконані або перебувають у стадії реалізації. Домовлено про розробку Програми економічного співробітництва між Україною і Латвійською Республікою на 2010 - 2011 роки.

Як і у 2007 році латвійська сторона висловила підтримку реформам і євроінтеграційним процесам в Україні та готовність надавати відповідну технічну допомогу, розробляючи і реалізовуючи спільні проекти в рамках різних програм Європейського Союзу Там же.

Голови національних частин Міжурядової Комісії поінформували про стан розвитку економіки України та Латвійської Республіки в умовах світової фінансово-економічної кризи. Зокрема, обмінялися статистичною інформацією щодо стану торговельного й інвестиційного співробітництва (за даними Посольства Латвійської Республіки в Україні) Двосторонні Латвійсько-Українські відносини. // Сайт Посольства Латвійської Республіки в Україні - <mfa.gov.lv/ua/ukraine/relations/:
Таблиця 1. Латвійсько-український торговельний оборот за 2008 рік ths, EUR
Загальний оборот
192 132
Експорт
91 740
Імпорт
100 392
Сальдо
- 8 652
Коефіцієнт покриття імпорту експортом
0.91
Таблиця 2. Динаміка латвійсько-української торгівлі з 2005 по 2008 рік, EUR
Рік
Експорт
Імпорт
2005
56 633 712
132 254 551
2006
82 030 534
95 445 205
2007
85 130 774
110 728 078
2008
91 732 612
100 388 279
Водночас Сторони відзначили суттєве зменшення щомісячних обсягів торгівлі в І кварталі 2009 року, зумовлене негативним впливом світової фінансової кризи на економіку України та Латвії. У зв'язку з цим увага членів Міжурядової Комісії була зосереджена на питаннях пошуку нових напрямів взаємодії з метою розширення експортного потенціалу обох країн.
Щодо питання активізації науково-технічного співробітництва Українська сторона запропонувала створити робочу групу з питань науково-технічного співробітництва і провести перше засідання в першому кварталі 2010 року, під час якого визначити пріоритетні напрями співробітництва між країнами в науково-технічній галузі.
Також під час другого засіданням Міжурядової Комісії було проведено українсько-латвійський бізнес - форум, у роботі якого взяли участь співголови Комісії, члени Комісії та понад 60 представників ділових кіл України та Латвії Діяльність Українсько-Латвійської міжурядової комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва // Сайт Міністерства економіки України Державна підтримка українського експорту. - <ukrexport.gov.ua/ukr/mk_info/lat/1387.html .
Третє засідання Міжвідомчої Комісії, як і було домовлено Сторонами, пройшло 29 липня 2010 року у Ризі. Українську делегацію відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2010 р. N 983-р очолив Міністр економіки - Цушко Василь Петрович.
У ході третього засідання Комісії сторони обговорили перспективи співпраці у сфері транспорту, енергоефективності, підприємництва, промисловості, туризму, освіти та науково-технічної співпраці, регіональної політики тощо. В агропромисловому комплексі була досягнута домовленість сприяти збільшенню взаємного товарообігу продукції агропромислового комплекс и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.