На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Франця як одна з найбльш розвинених ндустрально-аграрних країн свту. Економчне становище Францї. Зовншнй подл прац Францї. Торгово-економчн зв'язки, особливост розвитку науково-технчного потенцалу країни. Структура французького експорту.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Междун. отношения. Добавлен: 19.03.2011. Сдан: 2011. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):Реферат на тему
Франція в міжнародному поділі праці
Вступ
Економічний прогрес в наш час слід оцінювати у двох взаємозалежних, хоча зовсім не обов'язково збігаються, вимірах. Щоб визначити його складові, загальноприйняті стандартні показники рівня, структури, динаміки виробництва і споживання доцільно доповнити даними, що характеризують участь кожної країни у світовому поділі праці, і ресурси, на які це участь спирається. Остання група даних містить унікальну інформацію про конкурентоспроможність продукції даної країни, яка в першому наближенні може служити індикатором ефективності відповідних виробництв з точки зору світових стандартів. У світовий поділ праці фактично включено багато сфери господарської діяльності країни. Серед європейських країн Франція користується заслуженою популярністю як країна високого життєвого рівня населення, надійної особистої безпеки та соціальної захищеності громадян. Франція є однією з найбільш розвинених індустріально - аграрних країн світу. Її ВНП оцінюється орієнтовно в 1500 млрд. дол США. За цим показником вона займає 5-е місце у світі, а за розміром ВНП на душу населення їй міцно належить 4-е місце (26,7 тис. дол США). За обсягом промислового виробництва Франція посідає 5-е місце, поступаючись США, Японії, ФРН і Великобританії. Промисловість створює близько 25% ВНП, забезпечує близько третини робочих місць. Її основними галузями є: Машинобудівна, хімічна, сталеливарна, авіакосмічна, автомобілебудівна, електроніка, суднобудування, гірничорудна, металургія, текстильна, атомна енергетика, радіоелектроніка, харчова. За обсягом сільськогосподарського виробництва Франція посідає 3-е місце в світі, поступаючись лише США і Канаді.
Вона повністю забезпечує себе основними видами сільськогосподарської продукції. За зовнішній торгівлі Франція займає 4-е місце після США, ФРН і Японії. З 1981 р. частка експорту у ВВП перевищує 25%. Її головними партнерами є в першу чергу країни Євросоюзу, на частку яких припадає близько 65% всього товарообігу, а також Японія і США. Чотири останні роки Франція зводить свій торговий баланс з позитивним сальдо, яке становило у 1996 р. 122,3 млрд. фр. (Проти 97,8 млрд. фр. В 1995 р.). Що стосується взаємин Росії і Франції, то вони мають багатовікове коріння співробітництва в самих різних областях, включаючи давні торгово - економічні традиції. Щоправда, за свою історію вони відчували як підйоми, так і спади. Нові процеси, що відбуваються в Росії, істотно підвищили інтерес і розширили коло вітчизняних учасників зовнішньоекономічної діяльності. Значні зміни відбулися у вся система зовнішньоекономічного регулювання. На світовий ринок вийшли тисячі підприємств, кооперативів, фірм, товариств, асоціацій та інших організацій, багато з яких роблять тут лише перші й не завжди вдалі кроки і разом з тим, можливо, захочуть встановити серйозні ділові відносини з французькими компаніями, освоїти французький ринок. Франція тривалий час є провідним торгово - економічним партнером Росії. Торгово - економічні зв'язки між нашими країнами розвиваються динамічно. За останні два роки оборот взаємної торгівлі збільшувався щорічно в середньому на 10%. Цьому багато в чому сприяли створені сторонами солідні договірно - правова та організаційна бази економічного співробітництва та відміна деяких раніше існуючих перешкод. Разом з тим у двосторонніх відносинах існує багато невикористаних можливостей, пов'язаних крім інших причин та з недостатнім знанням російськими та французькими партнерами один одного, відсутністю необхідної інформації.
праця франція економічний
Зовнішній поділ праці Франції
Економіка Франції глибоко вбудована у світове господарство. Французьким компаніям у 80-ті рр.. вдалося трохи збільшити свою частку в світовому експорті (6,5%) і скоротити в імпорті. Зовнішня торгівля виступає серйозним фактором економічного зростання. На експорт йде близько 1 / 5 її кінцевого продукту 1970 р. - 19,4%). За обсягом експорту Франція поступається в Західній Європі тільки Німеччині. Структура французького експорту має певні особливості. У ньому більш високу питому вагу мають сільськогосподарські товари і сировина - 20%. В на-варте час ліквідують позиції у зовнішній торгівлі України займають машини і устаткування (43% експорту і 39% імпорту). Найбільшу питому вагу в цій групі світової торгівлі займає цивільна авіатехніка, електротехнічне устаткування і комплектне устаткування для будівництва крупних промислових об'єктів, різні види озброєння. У 80-і рр.. позиції Франції в торгівлі багатьма видами машинобудівної продукції помітно ослаблі.
Знизилася частка у світовому експорті легкових автомобілів, конторського устаткування й обчислювальної техніки, спеціального промисвання, верстатів, електроприладів. Це значною мірою визначається особливостями галузевої структури господарства і характером її спеціалізації у міжнародних рідному поділі праці, а також зниженням конкурентоспроможності промисловості. У теж час по експорті авіаційної техніки, локомотивів, вагонів вона займає друге місце; автомобілів, хімічних товарів-третє місце; в експорті військової техніки і зброї Франція утримує друге місце у світі після США. Трьома головними статтями експорту озброєння є військові корабеле, літаки й армійське озброєння.
За обсягом сільськогосподарського експорту Франція відстає тільки від США. На зовнішніх ринках реалізується понад 1 / 3 виробленої продукції. У аграрне експорті переважають "масові" продукти - пшениця, ячмінь, кукурудза, молочні продукти. Частка продуктів високого ступеня обробки - кондитерських, м'ясних виробів, шоколаду, консервів - нижче, ніж в інших провідних країнах. Експортна спеціалізація Франції значно поступається іншим крупним країнам. Так, у загальному машинобудуванні тільки одне виробництво відноситься до високого рівня спеціалізації (реактивні двигуни) і ряд - до помірного (насоси, парові машини, ядерні реактори, роторні електроенергетичні установки, холодильники, опалювальне устаткування, сільгоспмашини).
В останнє десятиліття в економіці країни значно зріс імпортний компонент (21% ВВП), що пов'язано з посиленням міжнародного поділу праці і зміною конкурентоздатності французьких товарів. Найбільш висока частка імпорту у виробництві продукції хімічної промисловості (40-60%). Це значною мірою пов'язано з особливостями розвитку науково-технічного потенціалу країни і впровадженням наукових досягнень у виробництво.
Франція відстає від своїх конкурентів за часткою НДДКР у ВВП (3,3% в 1991 р., тоді як у Німеччині - 3,6%). Характерною рисою науково-дослідної діяльності виступає її військова спрямованість. Частка коштів, що спрямовується на військові дослідження, досягає 19% всіх витрат на НДДКР, а ФРН - близько 5%.
Франція проводить дослідження з широкого кола тем. По цілому ряді з них вона займає провідні позиції - атомна енергетика, авіаційна техніка, устаткування зв'язку, деякі види електроніки промислового призначення. За іншими сильно відстає-інформатика, електроніка, біотехнологія. У теперішній час на частку електронної, авіакосмічної, автомобілебудівної промисловості, хімічної і фармацевтичної припадає понад 60% асигнувань ний на НДДКР у промисловості. У той же час у таких галузях, як загальне металообробка, харчова промисловість та ці витрати незначні. У машинобудуванні частка витрат на НДДКР значно нижче, ніж в інших провідних галузях.
Багато французьких компаній відносяться до ринку ЄС як своєму внутрішнього. Понад 60% експорту направляється в країни ЄС. Це найбільша частка серед чотирьох провідних країн Західної Європи. Головним торговим партнером Франції в цьому регіоні виступає Німеччина, на яку припадає 16% експорту і 20% імпорту. На другому місці Італія (12%). Серед інших країн важливим торго-вим партнером виступають США (6,1% експорту). Частка країн, що розвиваються, у торгівлі країни скоротилася, у тому числі частка Африки з 13,3 до 7,4% за 80-і рр.. Недоліком географічної структури зовнішньої торгівлі є значна орієнтація експорту в країни з повільно ринками.
Французькі компанії докладають великих зусиль для розширення зовнішнє економічній експансії. Важливим засобом її виступає експорт капіталу. На долю Франції припадає 5% загального обсягу закордонних прямих інвестицій. При цьому в 80-і рр.. відбулося скорочення її частки.
Експорт капіталу помітно переорієнтувався на промислово розвинені країни, де основним об'єктом застосування капіталу є Західна Європа, але значення її зменшилося. У 1960 р. на країни Західної Європи припадало 86,4% французьких прямих інвестицій, а в 1986 р. їх частка знизилася до 57%. За цей же період різко зросла пит и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.