На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Шпаргалка Облк в зар.країнах

Информация:

Тип работы: Шпаргалка. Добавлен: 17.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 18. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Задача 1. Поточні (оборотні) активи компанії становлять 210000 дол., в т.ч. грошові кошти 40000, запаси - 84000; поточна (короткострокова) заборгованість становить 70000 дол.; довгострокові пасиви - 35000 дол.; власний капітал - 275000. Визначити та прокоментувати показники платоспроможності компанії.
Рішення:
Показники платоспром-ті:
   пок-к поточної платоспром-ті = пот. активи / пот. пасиви = 210т. / 70т. = 3.
Пок-к платоспром-ті п. б. > 1 => пок-к є помірно високим; на 1$ поточної заборг-ті припадає 3$ поточних активів.
   пок-к швидкої платоспром-ті = швидкореал. акт. / пот. пас. = (210т.-84т.) / 70т. = 1,8.
   пок-к абсол. платоспром-ті = (грош. кошти / пот. пас.)*100% = (40т. / 70т.)*100% = 57,1%.
Якщо даний  пок-к > 20%, то це говорить про низьку ділову активність підпр-ва.
   пок-к, що хар-є чистий роб. кап-л: пот. активи – пот. пасиви = 210т. – 70т. = 140т.
За рах-к  ЧРК (чист. роб. кап-л) фірма розширює свою д-сть; підпр-во є платоспром. і конур., якщо пок-к ЧРК зростає. 
Задача 2. Активи компанії становлять 500000 дол., в т.ч. оборотні - 210000, необоротні - 290000. Заборгованість: поточна - 148000, довгострокова 132000.     Власний капітал компанії - 220000 дол. Визначити та прокоментувати показники заборгованості (структури капіталу).
Рішення:
Пок-ки заборг-ті:
   пок-к заг. заборг-ті = (довгосторк. + коротко строк.)/S Акт.*100% = (132т.+147т.)/500т = 56%.
Даний пок-к  відображає долю залучених коштів у  форм-ні всієї S активів підпр-ва; пок-к не повинен перевищувати 50% (повинен бути 25-30%).
   відношення довгострок. заборг-ті до власн. кап-лу = довгострок. заборг-ть / власн. кап-л = (132т./220т.)*100% = 60%.
Пок-к має  значення для одержання довгострок. кредитів; не повинен перевищ. 50%.
Задача 3. Активи компанії становлять 500000 дол.,  в т.ч. запаси - 84000; дебітори - 69000 ( в т.ч. 3000 дол. - сумнівна заборгованість); основні засоби первісна вартість  300000, амортизація - 50000; обсяг продаж за рік становить 400000 дол., собівартість реалізації — 336000 дол. Визначити та прокоментувати показники оборотності засобів.
Рішення:
Пок-ки оборотності:
   коеф-т обор-ті запасів: вироб. собів-ть реал-ції под-ції / величина запасів = 336т. / 84т. = 4 оборота;
тривалість 1-го оборота: 360/4 = 90 днів.
   обор-ть дебіт. заборг-ті = V продаж / S дебіт. заборг-ті = 400т./66т. = 5,797 оборота;
Період поверн. дебіт. заборг-ті = 360/5,797 = 62 дня.
Нормальним  вваж-ся строк до 60 днів.
   обор-ть осн. засобів = V продажу / S осн. засоби = 400т./250т. = 1,3 оборота.
   Обор-ть всіх активів = V продажу / S всіх активів = 400т./500т. = 0,8 обротів.
Задача 4. Показник компанії за рік: обсяг продаж - 400000 дол., собівартість реалізації - 336000, валовий прибуток - 64000, операційний прибуток 28000, чисгий прибуток - 16000; сума активів на кінець року - 500000 дол., власний капітал - 275000, кількість простих акцій в обігу - 32000 шт. Визначити та прокоментувати показники рентабельності компанії.
Рішення:
Пок-ки рент-ті:
   рент-ть по валов. доходу = (валов. доход / V продаж)*100% = (64т./400т.)*100% = 16%.
   рент-ть по операц. приб. = (операц. приб. / V продаж)*100% = (28т./400т.)*100% = 7%.
   рент-т по чист. приб. = (чист. приб. / V продаж)*100% = (16т./400т.)*100% = 4%.
Зважаючи  на те, що оптим. є величина пок-ка в  межах 6-12%, то в даному випадку пок-к  є дещо низьким.
   рент-ть інвест-ня = (чист. приб-к / S Акт.)*100% = (16т./500т.) *100% = 3,2%.
 Строк  окупності = 100%/3,2% = 31,25 рр.
За даного рівня рент-ті кошти затрачені  на форм-ня Акт. , можуть окупитися за 31,25 рр.
   рент-ть власн. кап-лу  = (чист.приб-к / власн.кап-л)*100% = (16т./275т.)*100% = 5,8.
Строк окупності  кап-лу = 100%/5,8% = 17 рр.
-  доход  на 1-у акцію = (чист. приб-к- дивід.  на прив.акції) / кільк-ть звич. акцій  = (16т.-0)/32т.шт.. = 0,5$.
Задача 5. Згідно касового апарату, виручка магазину за день становила 5500 дол. Фактична наявність грошей у касира- 5515 дол. Оприбуткувати виручку від реалізації з урахуванням надлишку.
Рішення:
Дт “грош. кошти” - 5515$;
Кт “надлишок  грошей по касі” – 15$;
Кт “дохід від реал-ції” – 5500$.
Задача 6. Виручка продуктового магазину згідно касового апарату становила за день — 8200 дол. Фактична наявність грошей в касі — 8190 дол. Оприбуткувати виручку від реалізації з урахуванням нестачі.
Рішення:
Дт “грош. кошти” – 8190$; Дт “нестача грошей по касі”  – 10$; Кт “дохід від реал-ції” – 8200$.
Задача 7. Фірма створила фонд дрібних сум на місяць у розмірі 200 дол. Витрати за місяць: поштові витрати - 50 дол., представницькі - 60 дол., транспортні - 40 дол., канцелярські - ЗО дол.
Рішення:
Створ-ня фонду: Дт “фонд короткостр” – 200$; Кт “грош. кошти” – 200$.
Здійсн-ня витрат: Дт “пошт. Витрати” – 50$; представницькі – 60$; транспортні – 40$; канцелярські – 30$. Кт “грош. кошти” – 180$.
Задача 8. Корпорація "А" придбала 1000 простих короткострокових акцій корпорації "К" за ціною 50 дол. кожна. Брокерські послуги становлять 2000 дол. В кінці року корпорація "А" одержала дивіденди у розмірі 7 дол. з кожної акції.
Рішення:
Факт. собів-ть куплених акцій = 1000*50+2000 = 52т. $.
Дт “коротко строк. фін. вклад. (акції)” – 52т. $; Кт “грош. кошти”- 52т.$.
S див-дів = 1000*7$ = 7т.$.
Дт “грош. коши” – 7т. $; Кт “фін доходи (див-ди)”  – 7т. $.
Задача 9. Компанія "Д" має в активах короткострокові фінансові інвестиції (акції корпорації "К" 500 шт. за фактичною собівартістю 40000 дол.) 31.12.2000р. одержано дивіденди 7 дол. на кожну акцію. 25.01.2001р. компанія продала всі акції: варіант № 1 - за 45000 дол.; варіант № 2 - за 38000 дол.
Рішення:
31.12: Дт “грош.  кошти” – 500*7$ = 3500$; Кт “фін. доходи (див-ди)” – 3500$.
25.01: 1) Дт “грош.  кошти” – 45т.$; Кт “оротко строк. фін. вклад. (акції)” – 40т.$; Кт “приб-к від реал-ції акцій” – 5т.$.
2) Дт “грош.  кошти” – 38т. $; Кт “короткострок.  фін. вклад. (акції)” – 40т.$; Дт “збиток від реал-ції акцій” – 2т.
Задача 10. Компанія придбала 1.01.2000р. 80 короткострокових облігацій за ціною 1000 дол. кожна за умови 12% річних та одержання процентів кожні півроку (1.07. та 2.01. наступного року). Брокерські витрати становлять 2000 дол. 1.07.2000р. одержано проценти по облігаціях (визначити). 31.12.2000р. бухгалтер відобразив в обліку проценти до одержання, що відносяться до звітного періоду.
Рішення:
1.01.2000: Дт  “коротко строк.фін вклад. (обліг.)”  – 80*1000 = 80000$+2т. = 82т.$.
80т.*12%*6/12 = 4800$/півроку;
1.07.2000 – Кт  “фін. доходи” – 4800; Дт “грош.  кошти” – 4800.
Задача 11. Компанія "Д" має в активах короткострокові фінансові інвестиції (облігації компанії "К" за фактичною собівартістю 65000 дол., в т.ч. брокерські витрати - 5000 дол., 12% річних). 1.07.2000р. одержано проценти по облігаціях (визначити). Наступний термін одержання процентів -2.01.2001р., але компанія продала 1.09.2000 р. всі облігації за 68000 дол.
  Рішення: 
%: 6/12*60т.*0,12 = 7200$ = 3600$.
1.07: Дт “грош.  кошти” - 3600$; Кт “фін. доходи” - 3600$.
1.09: % за 2-а  місяці: 60т.*2/12*0,12 = 1200$
Дт “грош. кошти” – 69200; Кт “коротко строк. фін. вклад-ня” – 65т.; Кт “фін. доходи” – 1200; Кт “приб-к від реал-ції облігацій” – 3т.
Задача 12. Відвантажено готову продукцію клієнту: договірна ціна - 20000 дол., ПДВ - 15% (визначити). Через п'ятнадцять днів клієнт оплатив повністю рахунок - фактуру підприємства.
Рішення:
S ПДВ = 20т.*0,15 = 3т.$.
Дт “рах-ки до одерж-ня” – 23т.; Кт “дохід від  реал-ції” – 20т.; Кт “розрах-ки з бюджетом”  – 3т.
Через 15 днів: Дт “грош. кошти” – 23т.; Кт “рах-ки до одерж-ня” – 23т.
Задача  13. Підприємство відвантажило товари клієнту (5.12.2000р.) на умовах 2/н 10. Договірна ціна товарів 15000 дол. 13.12.2000р. надійшли гроші від клієнта з урахуванням зазначеної умови.
Рішення:
Знижка = 15т.*0,02 = 300.
5.12: Дт “рах-ки  до одерж-ня” – 15т.; Кт “доходи від реал-ції” – 15т.
13.12: Дт “грош.  кошти” – 14700; Дт “знижка”  – 300;
Кт “рах-ки до одерж-ня” – 15т.
Задача 14. Рахунок на адресу покупця за відпущені товари: договірна ціна -10500 дол., комерційна знижка - 500, розрахункова знижка - 2% (визначити), ПДВ (10%) - визначити. Через певний час згідно рахунку та договору надійшли гроші від покупця.
  Рішення: 
До оплати: 10500-500-200$ = 9800$.
ПДВ: 9800*0,1 = 980$.
Разом по рах-ку: 10780.
Дт “рах-ки до одерж-ня” - 10780$; Кт”дохід від реал-ції” – 10т.;
Дт “фін. витрати” - 200$; Кт “розрах-ки з бюджетом (ПДВ)” - 980$;
Дт “грош. кошти” – 10780; Кт “рах-ки до одерж-ня”  – 10780.
Задача 15. За результатами кварталу підприємство надало клієнту "К" комерційну знижку у розмірі 4500 дол. з договірної ціни проданих товарів, ПДВ на знижку -- 10% (визначити). В кінці звітного періоду здійснено регулювання доходу від реалізації на суму наданої знижки.
Рішення:
ПДВ = 4500*0,1 = 450$.
Дт “дохід від реаал-ції” - 4950$; Кт “комерц. знижки надані” - 4500$; Кт “розрах-ки з бюджетом (ПДВ)” - 450$.
Задача 16. Фірма оцінює свого дебітора "К" борг якого становить 30000 дол., неплатоспроможним на 60%. В кінці року (31.12.2000р.) Створено резерв сумнівних боргів. 25.02.2001р. дебітор перерахував в остаточний рахунок 15000 дол.
Рішення:
S сумнівного боргу = 30т.*0,6 = 18т.
31.12.2000: Дт  “витрати по сумнівн. боргах”  – 18т.; Кт “резерв для сумн. боргів” – 18т.
25.02.2001: Дт  “грош. кошти” – 15т.; Дт “резерв  сумн. боргів” – 15т.; Кт “рах-ки  до одерж-ня” – 30т.
Дт “резерв  для сумн. боргів” – 3т.; Кт “доходи від сумн. резервів” – 3т.
Задача 17. Фірма оцінює клієнта "К", борг якого становить 20000 дол., неплатоспроможнім на 70%. 31.12.2000р. створено резерв сумнівних боргів. 1 5.02.2001р. клієнт перерахував в остаточний розрахунок 4000 дол.
Рішення:
Сумнівний борг = 20т.*0,7 = 14т.
31.12: Дт “витрати  по сумн. боргах” – 14т.; Кт “резерв  дл сумн. боргів” – 14т.
15.02: Дт “грош.  кошти” – 4т.; Дт “резерв для  сумн. боргів” – 16т.; Кт “рах-к  до одерж-ня” – 20т.
Донарах-ня: Дт “витрати по створ. резерву” – 2т.; Кт “необх. сума резерву для сумн. боргів” – 2т.
Задача 18. Обсяг продаж компанії "Д" за звітний період становить 700000 дол. Розмір несплат за попередні три роки становить відповідно 4%; 8%; 6%. 31.12.2000р. нараховано резерв сумнівних боргів (визначити). 25.02.2001р. один з клієнтів, що банкрутує, надіслав в остаточний розрахунок 3000 дол. з загальної суми боргу 7000 дол.
Рішення:
(4+8+6)/3 = 6% - середн.%.
Резерв: 700т.*0,06 = 42т.
31.12: Дт “витрати  по сумн. боргах” – 42т.; Кт “”резерв сумн. боргів – 42т.
25.02: Дт “грош.кошти”  – 3т.; Дт “резерв сумн. боргів”  – 4т.; Кт “рах-ки до одерж-ня”  – 7т. 
Задача 19. Дебіторська заборгованість компанії "К" на кінець року становить 60000 дол. Несплати за попередні три роки: 7%; 5%; 9%. 31.12.2000р. нараховано резерв сумнівних боргів з урахуванням залишку резерву 200 дол. У лютому наступного року списано за рахунок резерву сумнівний борг 1300 дол.
Рішення:
(7+5+9)/3 = 7% - серед. %.
Сума резерву  сумн. боргів: 60т.*0,07 = 4200$.
Дт “витрати по сумн. боргах” - 4000$; Кт “резерв сумн. бргів” – 4000$.
Дт “резерв  сумн. боргів” - 1300$; Кт “рах-ки до одерж-ня” - 1300$.
Задача 20. Клієнт "Й" має заборгованість в сумі 2500 дол. 31.12.2000р. фірма оцінила цього дебітора як неплатоспроможного на 100% та здійснила пряме списання дебіторської заборгованості. Проте 15 березня 2001 року дебітор знайшов можливість відшкодувати 1500 дол. Гроші надійшли на рахунок фірми.
Рішення:
Дт “витрати по сумн. боргах” – 2500; Кт “рах-ки до одерж-ня” –2500;
Дт “рах-ки до одерж-ня” – 1500; Кт “рах-ки до одерж-ня”  – 1500;
Дт “грош.кошти” – 1500; Кт “рах-ки до одерж-ня” – 1500.
Задача 21. Клієнт "Р" перерахував на рахунок підприємства раніше списану дебіторську заборгованість в сумі 450 дол. Ця сума була списана минулого року (при складанні фінансової звітності) за рахунок резерву сумнівних боргів.
Рішення:
Дт “рах-ки до одерж-ня” - 450$; Кт “рах-ки до одерж-ня” - 450$;
Дт “грош. кошти” - 450$; Кт “фін. доходи (сумн. борги)” - 450$.
Задача 22. Від покупця "К" одержано (1.07.2000р.) вексель під  12% річних строком на 3 місяці в покриття дебіторської заборгованості. Номінал векселя 18000 дол. Через три місяці (1.10.2000р.) покупець оплатив номінальну вартість векселя і проценти.
Рішення:
1.07: Дт “векселі  одержані” – 18т.; Кт “рах-ки  до одерж-ня” – 18т.
S %: 18т.*0,12*3/12 = 540$.
1.10: Дт “грош.  кошти” – 18540; Кт “векселі  одержані” – 18т.; Кт “доходи  по %” – 540$.
Задача 23. 1.07.2000р. від клієнта "К" одержано вексель під 12% річних строком на 3 місяці в покриття дебіторської заборгованості на суму 12000 дол. Через три місяці (1.10.2000р.) клієнт не зміг сплатити вексель в строк, про Ідо повідомив письмово.
Рішення:
1.07: Дт “векселі  до одерж-ня” – 12т.; Кт “рах-ки  до одерж-ня” – 12т.
1.10: 12т.*12%*3/12 = 360$.
Дт “рах-ки до одерж-ня” – 12360$; Кт “векселі до одерж-ня” – 12т.; Кт “доходи по %” - 360$.
Задача 24. Підприємство продало дебіторську заборгованість (заборгованість клієнта "В" у розмірі 40000 дол. спеціалізованій фінансовій компанії. Комісійні на користь фінансової компанії — 5%. Гроші надійшли на рахунок підприємства (визначити).
Рішення:
S коміс. = 40т.*0,05 = 2т.
Дт “грош. кошти” – 38т.; Дт “фін. витрати” – 2т.; Кт “рах-ки до одерж-ня” – 40т.
Задача 25. Рахунок постачальника: куплено матеріали в кредит. Догговірна ціпа 5000 дол., ПДВ - 10%. Фірма застосовує систему постійного обліку запасів.
Рішення:
Система пост. обліку запасів.
Дт “складські запаси” - 5000$; Дт “розрах-ки з бюджетом (ПДВ)” - 500$; Кт “рах-ки до сплати” – 5500. $;
Задача 26. Рахунок постачальника: куплено матеріали в кредит. Договірна ціпа 2000 дол., ПДВ - 15%. Фірма застосовує систему періодичного обліку запасів.
Рішення:
S ПДВ = 2т.*0,15 = 300$.
Дт “витрати на закупівлю” - 2000$; Дт “розрах-ки з бюджетом (ПДВ)” - 300$; Кт “рах-ки до сплати” - 2300$;
Задача 27. Залишок товарів на початок місяця - 12000 дол., на кінець місяця -10000 дол. Куплено товарів за місяць - 40000 дол. Визначити собівартість витрачених (реалізованих) товарів та відрегулювати в обліку суму залишків на кінець місяця (система періодичного обліку — США).
Рішення:
Система період. обліку США.
Дт “витрати на закупівлю” – 40т. -  Кт “рах-ки до сплати”.
Зап. початок + Надх-ня = Реаліз-ція + Зап. кінець.
Списали початк. Залишок запасів:
Дт “фін. рез-ти за звітн. період” – 12т.; Кт “складські запаси” – 12т.
Собів-ть реалізов. товарів = 12т. + 40т. – 10т. = 42т..
Дт “рах-ки до одерж-ня” – 42т.; Кт “доход від  реалізації” – 42т.
Спис-ся кінець залишка: Дт “склад. запаси” – 10т.; Кт “фін. рез-тат” – 10т.
Задача 28. Залишок матеріалів на початок місяця - 6000 дол., на кінець місяця 11000   дол.   Куплено   матеріалів   за   місяць   -   40000   дол.   Визначити собівартість витрачених матеріалів та відрегулювати в обліку залишки їх па кінець місяця (система періодичного обліку запасів - західна Європа).
Рішення:
Система період. обліку запасів – ЗЄВ.
Собів-ть = 6т. + 40т. – 11т. = 35т.
1) Списання  зал. запасів на поч. міс.:
Дт “зміна зал-в запасів” – 6т.; Кт “склад. запаси”  – 6т.
2) купівля  товарів:
Дт “витрати на закупівлю” – 40т.; Кт “рах-ки до сплати” – 40т.
3) реал-ція  товарів:
Дт “рах-ки до одерж-ня” – 35т.; Кт “доход від  реал-ції” – 35т.
4) спис-ня  зал. запасів на кінець місяця:
Дт “склад. запаси” – 11т.; Кт “зміна зал-в запасів” – 11т.
Задача 29. Залишок товару "І," на 1.04.2000р. становить 20 піт. по 40 дол. Куплено за місяць: 10.04.-30 шт. по 50 дол.; 24.04. - 40шт.по55дол. Продано за місяць: 15.04.-50шт;25.04. - 30 шт.
Визначити методом  ФІФО собівартість проданих товарів  та списати їх, а також собівартість залишку запасів на кінець місяця.
Рішення:
Залишок на кін. міс. = 20 + 70 – 80 = 10шт.
10*55 = 550$.
Р (собів-ть) = 800 + 1500 + 2200 – 550 = 3950$.
Задача 30. Залишок товару "Ь" на 1.04.2000р. становить 20 шт. по 40 дол. Куплено за місяць: 10.04. - 30 шт. по 50 дол.; 24.04. - 40шт.по55дол. Продано за місяць: 15.04.-50шт.; 25.04. -30шт. Визначити методом ЛІФО собівартість проданих товарів та списати їх, а також собівартість залишку запасів на кінець місяця.
Рішення:
Залишок на кін. міс. = 20 + 30 + 40 – 80 = 10шт.
10*50$ = 500$.
Р (собів-ть) = 800 + 1500 + 2200 – 500 = 4т.
 Задача 31. Залишок товару "Ь" на 1.04.2000 року становить 20 шт по 40 дол. Куплено за місяць : 10.04. - 30 шт. по 50 дол., 24,04.- 40 шт. по 55 дол. Продано за місяць: 1 5.04. - 50 шт, 25.04. — 30 шт.
Визначити   методом   середньозваженої   собівартість   проданих   товарів   та списати їх, а також собівартість залишку запасів на кінець місяця.
Рішення:
(800 + 1500 + 2200)/(20 + 30 + 40) = 50$.
Залишок на кін. міс. = 20 + 70 – 80 = 10шт.
10*50$ = 500$.
Р (собів-ть) = 800 + 1500 + 2200 – 500 = 4т.
Задача 32. На дату складання балансу є такі дані:фактична собівартість залишку запасів - 9000 дол., ринкова (чиста реалізаційма) вартість - 7000 дол. >Іка вартість запасів повинна бути відображена в балансі? Відобразити   в  обліку  знецінення   запасів  методом   прямого   списання   та методом нарахування резерву на знецінення.
Рішення:
Система пост. обліку.
Знецінення  запасів на 2т.$.
Дт “збитки  від знецінення запасів” – 2т.; Кт “склад. запаси” – 2т.;
Дт “витрати на створ-ня резерву” – 2т.; Кт “резерв на знецін-ня запасів” – 2т.
Задача 33. Рахунок постачальника. Куплено устаткування для офісу: договірна ціна 50000 дол., ПДВ - 18%. У цьому ж місяці введено в експлуатацію гараж, збудований своїми силами, фактична собівартість якого становить 35000 дол. Рахунок постачальника оплачено грошима протягом місяця.
Рішення:
  куплено устатк-ня – 50т.; ПДВ – 18%.
Дт “устатк-ня”  – 50т. $;
Дт “розрах-ки з бюджетом (ПДВ)” = 50т.*0,18 = 9т. $;
Кт “рах-ки до сплати” – 59т.$.
  введено в експлуатацію гарант. варт-ть – 35т.$
Дт “осн. запаси” – 35т. $; Кт “незаверш. будівн-во”  – 35т.$.
Оплачено: Дт “рах-ки до сплати”; Кт “грош. кошти”.
Задача 34. Продано верстат (в кредит). Первісна вартість верстата 30000 дол., Амортизація за період експлуатації 20000дол. Договірна ціна реалізації 1 5000 дол. Відобразити в обліку вибуття устаткування за методикою США.
Рішення:
Дт “рах-ки до одерж-ня” – 15т. $; Дт “аморт. устатк-ня”  – 20т. $;
Кт “устатк-ня”  – 30т. $; Кт “приб-к від реал-ції” – 5т. $.
Задача 35. Продано верстат (в кредит). Первісна вартість верстата - 1 5000дол., амортизація за період експлуатації - 10000 дол. Договірна ціна реалізації 3500 дол. Відобразити в обліку вибуття устаткування за методикою США.
Рішення:
За методикою  США:
Дт “рах-ки до одерж-ня” – 3500т. $; Дт “аморт-ція” – 10т. $;
Дт “збитки  від реал- ції осн. засобів” – 1500; Кт “устатк-ня” – 15т. $;
Задача 36. Компанія продала в кредит устаткування, первісна вартість якого становить 30000 дол. За час експлуатації нараховано амортизацію устаткування 20000 дол. Договірна ціна реалізації 15000дол. Відобразити в обліку вибуття устаткування за методикою західноєвропейських країн.
Рішення:
Методика  ЗЄ-их країн.
Списання  бал. варт-ті:
Дт “аморт-ція  устатк-ня” – 20т. $; Дт “втрати по неаморт. Варт-ті” – 10т.; Кт “устатк-ня” – 30т. $.
Надходж-ня доходів:
Дт “рах-ки до одерж- ня” – 15т.; Кт “доходи від  реал-ції” – 15т.
Задача 37. Первісна вартість устаткування 42000 дол., термін експлуатації 5 років. Очікувана ліквідаційна вартість устаткування 2000 дол. Нарахувати суму амортизації за перший рік експлуатації прямолінійним методом та відобразити їх на рахунках бухгалтерського обліку.
Рішення:
Річна сума аморт-ції:
(перв. варт-ть  – лікв. варт-ть)/(кільк-ть рр.. експл-ції) = (42т. – 2т.)/5р. = 8т. 
N лін. аморт-ції  = 100%/5 = 20%
Дт “витрати на аморт-цію” – 8т.; Кт аморт-ція“ – 8т.
Задача 38. Первісна вартість устаткування 42000 дол., термін експлуатації 5 років. Очікувана ліквідаційна вартість 2000 дол. Визначити суму амортизації за перший рік експлуатації методом подвійної норми та відобразити її в обліку.
Рішення:
N аморт. = 100%/5 = 20%.
20%*2 = 40%
1 – 42т.; N аморт.  – 40%; річна сума аморт. –  16800; заг. варт-ть на кін. року – 25200.
Дт “витрати на аморт-цію” – 16800; Кт “аморт. устатк-ня” – 16800.
Задача 39. Первісна вартість устаткування 32000 дол., термін експлуатації 5 років. Очікувана ліквідаційна вартість 2000 дол. Визначити суму амортизації за перший рік експлуатації устаткування методом суми цифр років експлуатації та відобразити її в обліку.
Рішення:
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
1; перв-лікв  – 30т.; доля – 5/15; сума аморт.  – 10т.; зал варт-ть на кін.  року – 20т.
Дт “витрати на аморт.” – 10т.; Кт “аморт. устатк-ня”  – 10т.
Задача 40. Первісна вартість устаткування 32000 дол., термін експлуатації 5 років. Очікувана ліквідаційна вартість 2000 дол. Визначити суму амортизації виробничим методом за перший звітний період та відобразити її в облік>. Кількість продукції "А" до випуску за 5 років експлуатації - 6000 шт. В перший звітний період виготовлено 800 шт.
Рішення:
Ставка аморт. = (32т. – 2т.)/6т.  = 5.
1 період: 800од.;
Сума аморт. =  5$*800 = 4т.$.
Дт “витрати на аморт.” – 4т.; Кт “аморт.” – 4т.
Задача 41. Корпорація придбала в кредит родовище калійної солі, запаси якого становлять 5 млн.тон, за 3 млн. дол.. В перший звітний період видобуто і реалізовано 400000 тон. Визначити суму виснаження (амортизації) родовища за звітний період, відобразити в обліку операції придбання та амортизації родовища.
Рішення:
Придбання : Дт “Природні ресурси” 3 млн, Кт “Рахунки до сплати” 3 млн.
3 млн / 5 млн  т солі = 0,6 дол/тона (ставка амортизації).
річна сума амортизації = 0,6*400000 тон = 240000 дол.

Дт  “Витрати на виснаження” 240000, Кт “Виснаження родовищ” 240000

Задача 42. Рахунок постачальника. Куплено товари за договірною ціною 8000 дол., ПДВ - 10% (визначити). Через 15 днів рахунок постачальника оплачено грошима з рахунку в комерційному банку.
Рішення:
Дт “Витрати на закупівлю” 8000, Дт “Розрахунки з  бюджетом (ПДВ)” 800 (8000*0,1), Кт “Рахунки до сплати” 8800. 

Задача 43. Рахунок постачальника: договірна ціна за матеріали 20000дол., комерційна знижка 5 %, розрахункова знижка 2 % із суми після комерційної знижки. Відобразити в обліку рахунок постачальника та його оплату, зробивши попередньо необхідні розрахунки.
Рішення:
Комерц знижка 5%(20000*0,05=1000$); нетто комерційне =19000$; розрах знижка 2%((20000-1000)*0,02=380$) ® Сума = 20000-1000-380 =18620$
Рахунок постачальника:
Дт “Витрати на покупку”  19000, Кт “Рахунки до сплати” 18620, Кт “Фінансовий дохід” 380.
Оплата: Дт “Рахунки до сплати” 18620, Кт “Грошові кошти” 18620
Задача 44. Дані рахунку постачальника: договірна ціна куплених товарів 7000 дол., ПДВ - 5% (визначити). Рахунок постачальника оплачено банківським чеком. Відобразити в обліку розрахунки по заборгованості постачальнику за системи періодичного та постійного обліку запасів.
Рішення:
Система постійного обліку: Дт “Складські запаси” 7000, Дт “Розрахунки з бюджетом (ПДВ)” 350, Кт “Рахунки до сплати”;  Дт “Рахунки до сплати” 7350, Кт “Рахунки в банку” 7350.
Система періодичного обліку: Дт “Витрати на покупку” 7000, Дт “Розрахунки з бюджетом (ПДВ)” 350, Кт “Рахунки до сплати” 7350;  Дт “Рахунки до сплати” 7350, Кт “Рахунки в банку” 7350.
Задача 45. Борг підприємства постачальнику "Р" становить 15000 дол. 1.08.2000р. підприємство акцептувало переказний вексель на 15000 дол. на три місяці за умови 12% річних. Через три місяці (1.11.2000р.) сплачено вексель і належні відсотки.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.