Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Органзаця анмацйних послуг в закладах ресторанного господарства

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 17.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 11. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство  освіти і науки України
Київський національний лінгвістичний університет
Кафедра менеджменту 
 

Курсова робота
з курсу  «Маркетинг послуг»
на тему:
     «Організація анімаційних послуг в закладах ресторанного господарства» 
 
 
 

          студентки 402 групи
          Самойлович Вікторії
          Науковий  керівник
          доц. Торяник Т.І. 
           
           
           
           

     Київ  – 2010
Зміст
Вступ………………………………………………………….……………………3
I. Сутність поняття анімаційної послуги………………………………………...4
1.1. Служба  анімації в готельно-ресторанному  бізнесі………………………...4
1.2. Види  анімаційних програм на підприємствах ресторанного господарства…………………………………………………………….…………9
II. Особливості надання анімаційних послуг у розважальному центрі «Мі100»…………………………………………………………………………..18
2.1. Загальна характеристика розважального центру «Мі100» та його анімаційних послуг................................................................................................18
2.2. Дослідження впливу анімаційних послуг на ефективність діяльності підприємства…………………………………………………………………..…25
Висновки…………………………………………………………………………28
Resume……………………………………………………………………………30
Список  використаної літератури……………………………………………….32
Додатки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Вступ
    Туристська  анімація – це своєрідна послуга, що має на меті підвищення якості обслуговування, залучення туристів у різноманітні дозвільні заходи туристичного комплексу. Від високоякісної анімації у туристів назавжди залишаються приємні враження і тому вони прагнуть знову й знову відвідати саме те туристичне підприємство, де були обслуговані на високому рівні. В умовах жорстокої конкуренції виживають тільки ті підприємства, які пропонують якісні послуги й постійно вдосконалюються. Отже, дослідження обраної теми є особливо актуальним в умовах сьогодення, зважаючи на високий рівень конкуренції та динамічний розвиток ринку ресторанного бізнесу.
    Метою курсової роботи є визначити теоретичне підґрунтя і методологічні основи анімаційної послуги, а також всебічно проаналізувати анімаційні послуги в практичному аспекті на прикладі розважального центру «Мі100».
    Ця  мета визначила постановку наступних завдань:
  з’ясувати сутність поняття анімаційної послуги;
  дослідити роль служби анімації в готельно-ресторанному бізнесі;
  визначити види анімаційних програм на підприємствах ресторанного господарства;
  проаналізувати надання анімаційних послуг у розважальному центрі «Мі100» та дослідити їх вплив на ефективність діяльності підприємства.
    Згідно  з поставленими задачами визначена  структура роботи. Вона складається із вступу, двох розділів, висновків, резюме, списку використаної літератури та додатків.
    Об’єктом  дослідження є розважальний центр «Мі100», анімаційні послуги якого і досліджуватимуться у даній роботі.
    Предметом дослідження є теоретико-методологічні питання щодо сутності анімаційної послуги, видів анімаційних програм та особливостей їх використання на практиці.
     Методологічною  базою даної роботи є теоретико-практичні матеріали, а також інша вітчизняна та зарубіжна література, періодичні видання з теорії і практики маркетингової діяльності підприємства що впливають на діяльність організацій, а також такі методи наукового дослідження в менеджменті, як: абстракції (щодо прийняття економічних рішень), аналізу (аналіз процесу прийняття рішень), порівняння (зіставлення аналогічних показників конкурентів або ж власних за різних умов), дедукції (планування майбутніх економічних показників на основі знань про сучасний стан ринку), графічний (супровід тексту таблицями, схемами), а також спостереження тощо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    І. Сутність поняття  анімаційної послуги
    1.1 Служба анімації  в готельно-ресторанному бізнесі
     На  розвиток туризму істотно впливає  організація дозвілля, що становить  вагому складову найперспективнішої галузі світової економіки ? індустрії  дозвілля. Індустрія дозвілля створює умови для розгортання дозвільної діяльності. Туризм сприяє задоволенню оздоровчих, просвітніх, професійних, рекреаційних потреб людини, економічному, політичному, соціальному, культурному розвитку суспільства. Головною метою туристичного дозвілля є: удосконалення обслуговування людини у вільний час; залучення її до різноманітних розважальних заходів, що здійснюються туристичними комплексами; організація ефективного відпочинку людини; формування оптимістичного настрою, відновлення її духовних та фізичних сил.
     Сфера обслуговування закладами ресторанного господарства стрімко розвивається, інвестиції в основний капітал у ресторани протягом 2005-2009 рр. зросли на 464,1% і продовжують збільшуватись.
     Соціальна сутність ресторанно-туристичного дозвілля полягає також у формуванні й забезпеченні особистісних і суспільних потреб людини, поглибленні знань, розвитку культури дозвілля. Сучасний ринок ресторанно-туристичних послуг неможливий без цілеспрямованої дозвільної діяльності, від якої досить часто залежить імідж, та популярність готелю, ресторану, його прибуток, психологічний клімат тощо.
     Організація дозвілля здійснюється спеціальними службами в туристичних комплексах, які  мають назву «анімаційної», «рекреаційної», «дозвільної». Саме наявність такої служби, її матеріально-технічне оснащення, кадрове забезпечення відбивають статус та роль туристичного комплексу на ринку дозвіло-туристичних послуг, його комерційний успіх та перспективи розвитку [16].
     Тобто, збільшити кількість клієнтів у  конкретному ресторанно-туристичному центрі можна не тільки шляхом збільшення готельних номерів, чіткої роботи авіаліній, усунення комунальних проблем, а й шляхом створення умов для комфортного, різноманітного, цікавого відпочинку, забезпечення високоякісного дозвільного обслуговування. З цією метою розробляються програми проведення міжнародних акцій, наукових конференцій, симпозіумів, пропонуються спортивні види відпочинку (кінні прогулянки, парусний спорт, гірський туризм, екскурсії), азартні ігри, відвідування історичних пам'яток. Різноманітність форм дозвільної діяльності є запорукою подальшого успішного функціонування всього туристичного комплексу.
     Однак дозвільна програма повинна відповідати загальній стратегії розвитку ресторанно-туристичного комплексу. Створена при комплексі анімаційна служба функціонує відповідно до стратегії розвитку усієї організації і тісно співпрацює з іншими підрозділами: фінансовим, юридичним, кадровим, технічним, службою безпеки. Тому працівники анімаційної служби не лише розробляють програму дозвільної діяльності з клієнтами, а й беруть участь у формуванні цінової політики закладу, у вирішенні кадрових питань, експлуатаційних, транспортних, туристсько-екскурсійних та інших проблем згідно з тими завданнями, що стоять перед анімаційною службою. У дозвільних заходах враховуються соціально-демографічні особливості клієнтів — їх національність, вік, чисельність групи і тривалість перебування, культурні особливості, етнічна приналежність, релігійні погляди, дотримання певних традицій та звичок та ін. Незайвим буде проаналізувати мотиви, що спонукають людину до діяльності, потреби, які вона прагне задовольнити, відвідуючи дозвільні заходи (спілкування, творчості, емоційного збагачення, активності, пізнання, відновлення фізичних сил, спокою, естетичної насолоди).
     Ефективність  дозвільної діяльності неможлива без талановитих аніматорів, здатних реалізувати певну програму відпочинку. Тому "класичної" освіти для спеціалістів туристичної та дозвільної індустрії, опанування професійних знань, сьогодні недостатньо. Неабияку роль відіграють такі риси аніматора, як тактовність і делікатність, комунікабельність і доброзичливість, вміння "чути" клієнта та оперативно реагувати на його проблеми, витривалість і міцне здоров'я. Не даремно у провідних туристичних центрах світу пропагується як основний принцип анімаційної служби індивідуальний підхід у роботі з клієнтом. Йдеться про відзначення днів народження туристів, їх професійних свят, сімейних ювілеїв, про гнучкі пільгові системи. Головною проблемою для молодих спеціалістів є, зазвичай, відсутність практичного досвіду, гнучкості та творчості мислення, невміння використовувати набуті знання та навички у практичній діяльності. Тому сьогодні до організаторів дозвілля в туристичній галузі ставляться якісно інші вимоги: вища освіта, досвід роботи, бажання удосконалювати свою кваліфікацію, наявність відповідних особистісних якостей. З цією метою в туристичних комплексах проводяться різноманітні курси, проектні семінари, практикуми, тренінги, діють творчі лабораторії та школи.
     Як  правило, анімаційну службу ресторанно-туристичного комплексу очолює менеджер-аніматор, у підпорядкуванні якого знаходяться методисти-аніматори, організатори-аніматори та аніматори-виконавці. Зміст і рівень діяльності анімаційної служби, робота її різноманітних відділів залежать від завдань та можливостей туристичного комплексу.
     Менеджер-аніматор несе відповідальність за:
  систематичне та своєчасне вивчення культурних запитів різних груп населення;
  розробку та реалізацію соціально орієнтованих дозвільних програм і проектів;
  вивчення інноваційних дозвільних технологій та їх використання у роботі з клієнтами;
  прогнозування подальшого використання дозвільного потенціалу в туристичній галузі;
  ефективне управління анімаційною службою закладу;
  впровадження педагогічних методик для забезпечення культурної, декоративно-прикладної, естетичної творчості людини, розкриття її рекреаційного потенціалу;
  ініціативність та творчість анімаційної команди;
  роботу з колективом та з людьми різного вікового, освітнього, культурного, соціального, статевого, професійного статусу;
  реалізацію стратегії розвитку закладу, а не лише дозвільної служби організації [10, с. 141].
     Головним  завданням методиста-аніматора є методичне забезпечення дозвільних заходів, акцій та програм, а також підготовка та розробка сценаріїв, їх якісна реалізація. Допомагає методисту-аніматору організатор-аніматор, який забезпечує організаційний процес дозвільної діяльності закладу.
     Для здійснення перерахованих завдань  аніматору необхідно знати основи соціології, педагогіки, психології, економіки, права, управління, режисури, культурології; володіти навичками та вміннями роботи з різними соціально-демографічними категоріями населення; іноземними мовами, знати культуру та традиції інших народів. Такі вимоги до фахівця пояснюються, в першу чергу, тим, що він працює одночасно з туристичними групами, члени яких відрізняються за віком, освітою, соціальним становищем, релігійними поглядами, професією [1, с. 251].
     Класифікація  відвідувачів ресторанно-туристичного комплексу здійснюється за різними ознаками: за віком (діти, підлітки, молодь, дорослі, люди похилого та "золотого" віку), за статтю (чоловіки та жінки), за релігійними поглядами (невіруючі, православні, католики, мусульмани), за професійною приналежністю (військові, вчителі, художники, архітектори) та ін. Загальноприйнятою вважається класифікація туристів за віком, хоча слід враховувати й інші ознаки (національні особливості, інтелектуальний потенціал, матеріальне забезпечення, термін відпочинку).
     Дозвільні програми в туристичних комплексах можна умовно класифікувати за такими ознаками:
  місцем проведення - паркові, клубні, готельні;
  віком учасників - дитячі, юнацькі, молодіжні, для дорослих, пенсіонерів;
  радіусом дії - районні, місцеві, муніципальні, міжнародні.
     Загальновизнаною  вважається класифікація дозвільних програм за напрямом діяльності:
  рекреаційно-оздоровчі (дискотеки, танцювальні вечори, розважальні програми та вечірні шоу, карнавали, рибальство, ігрові конкурси, спортивні змагання);
  спортивні (мандрівки, змагання, велоспорт, плавання, екскурсії, подорожі);
  культурно-мистецькі (спектаклі, виставки, концерти, вернісажі, фольклорні акції, художні програми, відвідування музеїв, виставок, галерей);
  просвітні (лекції, зайняття за інтересами, зустрічі, інтелектуальні ігри, вікторини, фестивалі).
     Дозвільна програма має складатися із різноманітних за своєю формою та змістом заходів, викликати у відвідувачів зацікавленість та залучати якомога більше учасників.
     Розробка  та підготовка дозвільної програми вимагає від організатора дотримання та виконання кількох етапів: формування задуму, планування програми, реалізація та завершення [4, с. 67].
     Формування  задуму дозвільної програми. Головна роль на цьому етапі належить аніматорам як ініціаторам проекту, їх вмінню проаналізувати доцільність проведення конкретної програми, визначити шляхи її ефективної реалізації. На цьому етапі команда аніматорів має проаналізувати характер цільової аудиторії (вік, стать, соціальний статус, професійну приналежність, національність, стиль і темпи життя, стан здоров’я, активність); сформулювати чіткі завдання та мету дозвільного заходу; визначити час та місце проведення; здійснити попередні розрахунки витрат, розподілити функції та обов’язки між членами анімаційної команди.    
     Планування  програми полягає в тому, щоб визначити  засоби, форми та методи для досягнення мети, виявити матеріально-технічні, кадрові, фінансові та інші ресурси для ефективного втілення програми, здійснити рекламну кампанію запланованих дозвільних закладів, організувати проведення репетицій.
     Реалізація  програми полягає у фіксації результатів, їх значимості, контролюванні виконання програми, проведенні моніторингу, оцінці програмної діяльності, аналізу зібраної інформації, нормуванні процесу виконання програми. Реалізація запланованих заходів передбачає досягнення поставленої мети.
     На  етапі завершення програми аніматора порівнюють досягнуті цілі із запланованими, аналізують виявлені розбіжності та їх причини, невиконані зобов'язання, вивчають сприйняття програми туристами.
     Дуже  важливим є й досвід розвитку індустрії дозвілля в зарубіжних країнах, адже він дозволяє зрозуміти специфіку використання дозвілля у досліджуваній сфері. Можна стверджувати, що в сучасному туризмі розвиваються два напрями: кількісний - будівництво нових туристичних центрів, реконструкція старих будівель та якісний - організація дозвільно обслуговування високого рівня.
     Якщо  раніше для успіху закладу мало значення його вдале географічне розташування, якість харчування, умови проживання та досить обмежений вибір екскурсійних заходів, то сьогодні потреби людини у відпочинку, рекреації, розвагах, позитивних емоціях вимагають якісно іншої філософії рекреаційної у туристичних комплексах. Туристичне дозвілля утверджується як дозвільна діяльність у туристичних центрах для організації комфортного відпочинку туристів, відновлення фізичних та духовних сил. Анімаційні служби відіграють суттєву роль у функціонуванні ресторанно-туристичного комплексу на сучасному ринку індустрії дозвілля.
     Зазвичай, клієнтами ресторанно-туристичних комплексів є люди. які не просто бажають фізично та психологічно розслабитися, відновити свої внутрішні сили, але й отримати позитивні емоції, несподівані, приємні враження, хоча б тимчасово забути про буденні клопоти.
     Серед основних принципів дозвільного обслуговування у ресторанно-туристичних комплексах можна назвати такі: індивідуальний підхід, комплексність в організації рекреаційних заходів, систематичність проведення даних заходів та їх цілеспрямованість, свобода вибору та добровільність участі, театралізація, синтез усіх видів мистецтв [2, с. 98].
     Складність  підготовки аніматора для організації ресторанно-туристичного дозвілля полягає в тому, що характер професійної діяльності вимагає від нього широкої ерудиції: від основ соціальної та культурної політики держави, загальної організації системи соціального забезпечення, специфіки функціонування дозвільної та туристичної інфраструктур, від демографічних особливостей до конкретних методів роботи з різними верствами населення. Фахівець з ресторанно-туристичного дозвілля повинен бути фізично витривалим і здоровим, вміти переносити психічні навантаження, володіти багатьма професійними навичками, щоб вирішувати проблеми з питань соціології культури, педагогіки, психології, соціальної роботи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1. 2. Види анімаційних  програм на підприємствах  ресторанного господарства
     Ринок підприємств ресторанного господарства характеризується швидким зростанням, урізноманітненням надаваних послуг, а отже ресторанне підприємство вже  не може діяти самостійно та незалежно від інших.
     Навколишнє  і внутрішнє середовище підприємства складається з численних факторів, кожен з яких певною мірою впливає  на життєдіяльність підприємства. Усі  фактори, які визначають конкурентоспроможність підприємства громадського харчування можна поділити на з групи:
  фактори макросередовища;
  фактори мікросередовища;
  внутрішні фактори.
     Фактори макросередовища характеризуються тим, що вони не справляють прямого  впливу на оперативну діяльність підприємства, проте повністю диктують умови його діяльності, формулюють цілі та принципи здійснення діяльності у перспективі. Підприємство не здатне впливати на фактори макросередовища, а може лише пристосовуватись до них. Фактори нижчого рівня, що впливають на конкурентоспроможність підприємства і обов’язково враховуються при формуванні стратегії підприємства – це фактори мікросередовища. Фактори мікросередовища здійснюють прямий вплив на процес управління підприємством [5, с. 165].
     Отже, щоб вести прибуткову діяльність в умовах дії цих факторів необхідно  до них пристосовуватись, вдало маневрувати у сфері надання послуг та жорсткої конкуренції за клієнта. Підприємства ресторанного господарства намагаються будь-що привабити відвідувача саме у свій заклад, тому і створюють всеможливі розважальні програми, намагаються виділитись, запам’ятатись з кращого боку. Щоправда, нестандартних методів залучення відвідувачів поки що бракує.
     Клієнти ресторанів, як відомо, досить забезпечені люди. Вони мають можливість порівнювати побачене у нашій країні і за кордоном, оцінювати професіоналізм креативників, художників, дизайнерів, а також дирекції. Елітність ресторану не говорить про його відвідуваність. Якщо випадковому клієнту сподобається кухня чи інтер’єр, то це ще не означає, що він прийде туди знову. Повинна відчуватись перспектива закладу. І тоді клієнт приведе сюди свого друга, сім’ю, партнера, щоб чимось здивувати. А таких ресторанів дуже мало. Людям потрібні нові емоції. [6, с. 142]
     Традиційними святами у ресторанах є не лише червоні дати календаря, приміром, Новий рік чи 8 Березня. До «головних» свят ресторатори відносять день Св. Валентина, 1 квітня, Масляну, Великдень. Більшість ресторанів української кухні святкують день Св. Миколая, Івана Купала. Не залишається поза увагою і Хелоуїн. На свята кожен ресторан намагається розважити своїх відвідувачів, приготувати що-небудь особливе, і не тільки зі страв. Утім, з огляду на високу конкуренцію в ресторанному сегменті й брак професіоналів, обізнаних у промоутерстві цього напряму бізнесу, акції ресторанів часто дублюють одна одну. Набір пропозицій, як правило, однотипний — святкове меню, конкурси-розіграші, музична програма. Насправді ж для відвідувача у святковий день не має значення програма (окрім новорічної), оскільки на свято зазвичай вибирають відомий заклад, який вже не раз відвідували і можуть бути певні, що свято не буде зіпсовано. До того ж, в успішному і розкрученому ресторані на свята зал обов’язково буде повним. Як зізнаються самі ресторатори, основними відвідувачами на свята найчастіше є постійні клієнти. Спеціальні святкові меню розробляють з урахуванням сезону (зміна меню відповідно до сезону — звичний маневр рестораторів, щоб здивувати клієнтів), традицій, орієнтуючись на основного відвідувача. Наприклад, до 8 Березня значно поповнюється пропозиція десертів. На Масляну млинці подаватимуть навіть у ресторанах італійської і французької кухонь. Практично в кожному ресторані у піст з’явиться спеціальне меню. Окрім меню до свята змінюють й інтер’єр — додають відповідних декорацій. Навесні це переважно квіти, живі або штучні, букетики у вазочках на столах, ікебани. У багатьох ресторанах 8 Березня кожній відвідувачці обіцяють подарувати квіти.
     Як  правило, клієнтам пропонують виграти  приз у конкурсній святковій програмі. Зазвичай проводять шоу-програму, запрошують відомих шоуменів, артистів, співаків. Нарешті, серед святкових заходів рестораторів присутні дисконтні програми. А до весняних свят постійні відвідувачі деяких ресторанів отримують подарунковий сертифікат на 50-100 грн.
     Витрати на свято передусім залежать від креативності та можливостей рестораторів. Найдорожчою розвагою є виступ естрадної зірки, гонорар якої становить кілька тисяч доларів за вечір. Ресторан зазвичай компенсує «зіркові» витрати, продаючи на святковий вечір квитки, що коштують гостям ресторану в середньому $100 на персону. Хоча розважальні програми за участю зірок ресторатори розцінюють як найвигідніші, вони все одно не дають надвисоких доходів. За словами рестораторів, зростання виручки у святковий вечір з музичним оформленням не перевищує 10-20% (порівняно з буденними вечорами), а подеколи ресторани навіть зазнають збитків.
     Натомість отримати у святковий вечір гарантований прибуток ресторанам дозволяють так  звані спільні акції з творчими особистостями, що набули поширення  лише торік. Так, у ресторані «Le Grande cafe» на свята спільно з художніми галереями проводять своєрідні міні-аукціони картин — під час вечері можна просто споглядати (і навіть придбати) картини. Поширюється також практика співпраці ресторанів з модельєрами.
     Утім, як зазначають ресторатори, головною метою проведення святкових акцій є не стільки залучення нових клієнтів, скільки підвищення лояльності постійних відвідувачів та інформування потенційних клієнтів. Промо полягає не лише в директ-мейлі (розсилці повідомлень, інформації постійним клієнтам), а й в анонсуванні того чи іншого заходу, тобто в прямій рекламі, яку ресторани використовують дедалі частіше.
     Заклади ресторанного господарства найчастіше пропонують своїм клієнтам такі розваги, як : DVD, TV, дискотека, жива музика, ігрові автомати, карооке, концерти за участю популярних співаків чи естрадних артистів, міні-гольф, шоу, відеопроектор, відео, більярд, танцпол, стриптиз-шоу, еротичне шоу, еротичний театр, рибна ловля, пляж на березі озера, поле для пляжного футболу, поле для пляжного волейболу, сауна, нарди, танок живота, нью-витребеньки, міні-казино, жива музика на замовлення.
     Закладам  ресторанного господарства не обов’язково  самостійно створювати анімаційні програми та витрачати час на їх підготовку і реалізацію, адже не кожне підприємство має змогу утримувати анімаційну службу. Для таких випадків на ринку послуг діють спеціальні організації, підприємства, фірми, що професійно займаються організацією різноманітних розважальних заходів [Додаток 1].
     Наприклад, мережа ресторанів «Козирна карта» пропонує своїм клієнтам відвідати традиційне свято Жирний Четвер – кульмінація карнавального місяця, який святкується в ресторані щороку – парад карнавальних масок, флірт і кокетування синьйор, щедрість і галантність синьйорів, аукціон авторських ляльок від художньої галереї, популярні співаки та ведучий програми – відома телезірка.
     У ресторані «Мамбо» проводять  Бразильський карнавал: море захоплюючої  музики від знаменитого музичного  колективу «СМАК bend»; танцювальний марафон з Давай-Бразерс молодшим; танцювальне шоу у виконанні шоу-балету «Фрідом» і за участю персоналу «Мамбо»; м'ясне шоу і пригощання від партнера Бразильського Карнавалу; карнавальний хід і школа самби з балетом Румберос, а також маса веселих конкурсів, участь в яких заохочується призами і сюрпризами; гості, що прийшли в карнавальних костюмах, зможуть взяти участь в карнавальному ході.
     В салоні-ресторані «Дежавю» до дня  захисника Вітчизни пропонується спеціальна програма: обслуговування цілою дивізією струнких сержантів в спідницях, несподівані розіграші і пустотливі конкурси з неодмінними призами. Особливу атмосферу святу додасть виступ музичного колективу «MERRY WEATHER HUNTERS».
     Ресторан  французької кухні «Марше» кожного року запрошує всіх на Фестиваль Квітів, який проходитиме до свята 8 березня. Зали ресторану утопатимють в запашних композиціях і букетах з тюльпанів, гіацинтів, орхідей амарилісів, лілій.
     В березні в ресторані «Креп  Де Шин» приготували 2 чудових події, які зацікавили всіх прихильників живопису і любителів французької вишуканості. Вперше в Києві в ресторані «Креп Де Шин» пройшов Фестиваль Фіалок – улюблене свято сонячної Тулузи. З 1 по 8 березня «Креп Де Шин» запрошував всіх покуштувати "Фіалкове морозиво" з крапельками шоколаду, «Фіалковий мармелад» - мармелад з секретними інгредієнтами, фіалковий торт «Квітка Жозефіни» - традиційні французькі ласощі з кремом, фіалковий лікер. І все це подавалося із справжніми цукатами з квіток фіалок і пелюсток Фіалок. Спеціально для прекрасних пані до 8 березня ресторан «Креп Де Шин» приготував святкове убрання – там було море фіалок. Спеціально для художніх гурманів в «Креп Де Шин» в березні відбулася Нова Виставка картин Сергія Шулими «Фантазії в стилі неомодернізму».
     Відзначенням  «червоних дат» свята в ресторанах не обмежуються. Практично в кожному закладі є свої оригінальні акції, одним з різновидів яких є день народження ресторану, куди також запрошують постійних відвідувачів. Мережа ресторанів «Козирна карта» традиційно проводить «Козирну party». Серед нетрадиційних для вітчизняного ринку (подеколи навіть шокуючих) методів впливу — складання оригінального меню, наприклад, «Меню насолод» для собак і котів [16].
     Будь-яке  свято для ресторану — привід заявити про себе і проявити лояльність до своїх клієнтів. Якщо у святковий день ( день народження, 8 Березня, навіть 23 лютого) ресторан виявляє до свого відвідувача особливу увагу, це практично гарантує вдячність клієнта, яка в подальшому може вилитись у частіші відвідування, рекомендації закладу своїм знайомим.
     Отже, можна зробити висновок, що організація анімаційних програм для відвідувачів закладів ресторанного господарства завжди була одним з вагомих та невід’ємних засобів привернути і утримати клієнтів саме в своєму закладі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    II. Особливості надання анімаційних послуг у розважальному центрі «Мі100»
    2.1. Загальна характеристика  розважального центру  «Мі100» та його  анімаційних послуг
     Розважальний  центр «Мі100» є одним з найбільших закладів розваг та відпочинку в західній Україні. «Мі100» ? це якісно новий підхід до організації відпочинку людей різних вікових груп. За відносно недовгий час існування (відкритий на початку 2004 року) постійними партнерами розважального центру стали провідні компанії українського ринку: «Київстар», «UMC», «Перлова», «Союз Віктан», «ТРК Люкс», «Брокард» тощо. Він являє собою популярний, престижний заклад, що гарантує якісний відпочинок для своїх відвідувачів, а також створює серйозну конкуренцію для аналогічних закладів як Львівщини, так і регіону в цілому.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.