На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Необхднсть сутнсть грошей

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 18.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 11. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


      МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
      ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ
      КАФЕДРА «ГРОШІ ТА КРЕДИТ» 
 
 
 

      РЕФЕРАТ 

      за  темою :“Необхідність і сутність грошей” 
 
 
 
 
 
 
 

                                          Підготувала
                                                                       студентка 3-го курсу
                                                                       групи Ф-07-1
                                                                       Баєва Н.Г.
                                        Перевірила
                                                                       викладач кафедри
                                                    «Гроші та кредит»
                                                Кирієнко О.Е.
                                                                         
 
 
 
 
 
 

                                                 

      Донецьк 2010р.
 

Зміст
    Вступ
  Походження  і види грошей…………………………………………..4
  Сутність і функції грошей……………………………………..….….6
  Еволюція ролі грошей в економіці України…………………..……11
  Гроші як гроші і гроші як капітал…………………………………..12
  Висновок
  Список використаної літератури 

 

     Вступ 

У ринковій економіці грошам належить визначне місце. Вони забезпечують життєдіяльність  суб”єктів держави, огортаючи всі  клітини системи виробничих відносин.
      Справді, величезна кількість людей у світі щоденно розраховуються грошима за придбані товари чи послуги. Проте не кожна людина задумується про те, яке важливе значення мають гроші. А вони необхідні для функціонування економіки, оскільки саме гроші можуть привести в рух фінансовий механізм, здатний забезпечити розвиток виробничих сил.
      Отже, будучи предметом попиту, гроші впливають  на ринок товарів і послуг. Стан грошового обігу може привести до змін умов економічної рівноваги. Так, при інфляції люди по-іншому підходять  до розподілу своїх доходів між заощадженням і споживанням, ніж у періоди стабілізації цін.
      Особливого  значення вивчення грошей набуває для  розуміння функціонування ринкової системи економіки. Оскільки Україна  йде до ринкової економіки сучасного  типу, регулююча економічна роль держави достатньо велика, то гроші, грошовий обіг є головними інструментами в механізмі державного регулювання, який веде до економічного і соціального прогресу.
 

     1. Походження і види грошей 

    З питання про походження грошей існує  дві концепції: раціоналістична і еволюційна.
    Раціоналістична концепція пояснює походження грошей угодами між людьми, які переконалися у тому, що для пересування вартостей в міновому обороті необхідні спеціальні інструменти.
    Еволюційна  концепція походження грошей доводить, що гроші з'явилися крім волі людей в результаті тривалого розвитку обміну, коли з величезного товарного світу виділився особливий товар, що виконував роль грошей. Вперше цю теорію висунув К. Маркс, заслуга якого в розвитку теорії грошей полягає у тому, що він довів їх товарне походження.
    Розвиток  обміну проходить тривалий шлях зміни  наступних форм вартості: простої, або випадкової; повної, або розгорненої; загальної; грошової.
    Проста, або випадкова, форма  вартості відповідала ранньому ступеню обміну між общинами, коли він носив випадковий характер: один товар виражав свою вартість в іншому, що протистоїть йому товарі.
    Ця  форма має два полюси виразу вартості товару. На першому полюсі— товар, що виражає свою вартість, тобто товар, що виконує активну роль (він знаходиться у відносній формі вартості). На другому полюсі — товар, який служить матеріалом для виразу вартості першого товару, він виконує пасивну роль і знаходиться в еквівалентній формі.
    Еквівалентна  форма вартості мас  ряд особливостей, а саме:
    споживна вартість товару-еквівалента служить формою прояву своєї протилежності вартості товару;
    конкретна праця, що міститься в товарі-еквіваленті, служить формою прояву своєї протилежності  — абстрактної праці;
    приватна  праця, витрачена на виробництво  товару-еквівалента, служить формою прояву своєї протилежності — суспільної праці.
    Повна, або розгорнена форма  вартості пов'язана з розвитком обміну, викликаного першим великим суспільним розподілом праці — виділенням землеробських племен і племен скотарства. У зв'язку з цим в обмін включаються чисельні предмети суспільної праці, а кожен товар, який знаходиться у відносній формі вартості, протистоїть безлічі товарів-еквівалентів. Істотний недолік даної форми полягає у тому, що у зв'язку з безліччю товарів-еквівалентів вартість кожного з них не одержує закінченого виразу.
    Загальна  форма вартості пов'язана з подальшим розвитком товарного виробництва і обміну, що привело до виділення з товарного світу окремих товарів, які виконують на місцевих ринках роль головних предметів обміну (сіль, хутра, худоба і т. ін.). Особливість цієї форми вартості полягає у тому, що роль загального еквівалента ще не закріпилася за одним товаром, а у різний час її поперемінно виконували різні товари.
    Грошова форма вартості характеризується виділенням в результаті подальшого розвитку обміну одного товару на роль загального еквівалента, яка із створенням світового ринку закріпилася за благородними металами — золотом, сріблом — через їх природні властивості.
    Таким чином, гроші - це специфічний товар, який є загальним еквівалентом.
    Гроші відомі з X ст. до н.е. У своїй еволюції гроші виступають у вигляді металевих (мідних, срібних і золотих), паперових, кредитних, електронних грошей.
    Металеві  гроші діляться на повноцінні і неповноцінні.
    Повноцінні  — це гроші, номінальна вартість яких відповідає вартості благородного металу, що міститься в них. Вони виконують всі функції грошей і є загальним еквівалентом.
    Неповноцінні  гроші - форма грошей, цінність яких визначається не вартістю металу, з якого вони виготовлені, а набувається в обігу. Неповноцінні гроші спочатку чеканилися як розмінна (білонна) монета повноцінних грошей, їх номінальна вартість була вищою вартості металу, що міститься в них. Через високу швидкість обігу і стирання неповноцінні монети при золотому стандарті чеканили з срібла і недорогоцінних металів. В даний час розмінні монети чеканяться з різних сплавів і алюмінію.
    Паперові  гроші є знаками, або представниками неповноцінних грошей. Упровадження в обіг паперових грошей пройшло величезний шлях від випуску перших монет (Лідія — VII в. до н. є.) до перших паперових грошей (Китай — XII в. н. е., Європа і Америка — XVII—XVIII в. н. е.).
    Кредитні  гроші - це неповноцінні гроші, які виникають і функціонують на основі кредитних відносин у суспільстві. Вони з'являються не з обігу, як товар — гроші в докапіталістичній формації, а з виробництва, з кругообігу капіталу. Отже, не гроші виступають у формі грошового капіталу, а грошовий капітал — у формі кредитних грошей.
    Кредитні  гроші пройшли наступну еволюцію: вексель, банкнота, чек.
    Електронні  гроші — це гроші на рахунках комп'ютерної пам'яті банків, розпорядження якими здійснюється за допомогою спеціального електронного пристрою [1].
    2.Сутність  і функції грошей 

    Товаром, що вперше виступив у ролі універсальних грошей, майже в, усіх народів була домашня худоба, яка не могла повною, мірою задовольнити всі потреби ринкового обігу.
    Удосконалення і розширення економічних зв'язків  потребувало нових і грошей, які б відповідали таким якостям:
  висока і незмінна вартість;
  обмежена споживча вартість;
  компактність, тобто значна вартість у малому обсязі та зручним, для далеких перевезень;
  спроможність ділитися на малі частини і об'єднуватися у будь-яких кількостях при повному збереженні своїх якостей;
  фізична довговічність.
    Зазначеним  вище вимогам відповідають лише метали, особливо благородні.
    Важливим  відкриттям у дослідженні природи  грошей є їхнє словникове походження, чому що гроші - це товар.
    Еволюція  обміну товарів припускає розвиток наступних форм, вартості:
    •  проста - відповідає ранній стадії обміну товарами, коли конкретна праця слугувала еквівалентом абстрактної праці;
    •  розгорнута - кожен товар протистоїть безлічі різних товарів еквівалентних даному;
    •   загальна - товар стає головною метою виробництва.
    Унаслідок розвитку обміну загальним еквівалентом стає один товар, переважно метал. Цей процес визначив появу грошової форми вартості. Вона виокремилась у результаті набуття товаром ролі загального еквівалента.
    Гроші виникли з обміну. Їхня сутність полягає в тому, що це специфічний товар, який об'єднує три основні якості:
    а) безпосередній еквівалент обміну;
    6) засіб платежу;
    в) особливий товар.
    Починаючи з XII ст., гроші набули наступного виду: золоті, срібні монети, які виконували такі функції:
    •   компактна форма;
    •   міцність і збереження були довгострокові;
    •   тривалий час зберігали свою вартість;
    •   однорідність і однакова якість грошей.
    Цей період називали золотим стандартом. З другої половини XVIII ст., у грошовий обіг були введені паперові гроші.
    Гроші-це особливий товар, що є загальним еквівалентом. З появою грошей товарний світ розділився на два полюси: на одному зосередилися всі товари, визначені як корисні речі й споживчі вартості, а на іншому - гроші як вираження вартості цих товарів.
    Кредит  являє собою економічні відносини, які виникають між кредитором і позичальником при перерозподілі вартості на умовах повернення і з виплатою відсотка.
    Кредит  - надання грошей або товарів в борг, як правило, з виплатою відсотків; вартісна економічна категорія, невід'ємний елемент товарно-грошових відносин.
    Об 'єктом кредиту  є вартість у грошовій або товарній формі.
    Сторони, які беруть участь у кредитних  відносинах - суб 'єкти кредитних відносин.
    Дійсні  гроші - це гроші, номінальна вартість яких відповідає реальній, тобто вартості того матеріалу, з якого вони виготовлені.
    Металеві  гроші (мідні, срібні, золоті) мали різну  форму: спочатку штучні, потім вагарні.
    Замінники дійсних грошей - це гроші, вартість яких вище за реальну.
    Металеві  знаки вартості - стерта золота монета, білонна монета, виготовлена з дешевих металів (міді, алюмінію).
    Паперові  знаки вартості, поділяються:
    1) на паперові гроші;
    2) кредитні гроші.
    Паперові  гроші виникли як замінники золотих монет, які були в обігу.
    Особливості паперових грошей:
    а) наділені державним примусовим курсом;
    б) набувають представницької вартості в обігу;
    в) позбавлені власної вартості;
    г) виконують роль купівельного платіжного засобу.
    Кредитними  називаються гроші, рух яких здійснюється шляхом перерахунків у кредитних установах.
    Кредитні  гроші виникли, коли купівля-продаж товару здійснювалась на виплат. їхня поява пов'язана з функцією грошей як засобу платежу, де гроші виступають зобов'язанням, яке повинно бути погашене через заздалегідь установлений термін реальними грошима.
    Кредитні  гроші пройшли наступний шлях розвитку:
    •   вексель;
    •   акцептований вексель;
    •   банкнота;
    •   чек;
    •   електронні гроші;
    •   кредитні картки.
    Банкнота  - кредитні гроші, які випускає емісійний банк держа ви. За змістом банкнота - це національні гроші.
    Чек - грошовий документ, установленої форми, який вміщує наказ власника рахунка в банку про виплату держателю чека зазначеної суми.
    Розрізняють три основні види чеків:
    1)іменний;
    2) пред'явницький;
    3)ордерний.
    Електронні  гроші - переміщення грошей за допомогою передачі електронних сигналів, шляхом безготівкового обігу з банківського рахунка боржника на рахунок кредитора.
    Кредитні  картки -засіб отримання короткострокової позики в кредитній установі.
    Функції- це конкретне виявлення суті економічного явища.
    Масштаб цін- це технічна функція. Вона використовується між вимірювання величини вартості товарів у грошовому вираженні та визначає їхню кількісну вартість. З масштабом цін пов'язані девальвація і ревальвація грошової одиниці.
    Девальвація ~ це зниження курсу грошової одиниці щодо валю інших держав.
    Ревальвація - це збільшення курсу грошової одиниці щодо валют інших держав.
    Гроші виконують роль міри вартості. Міра вартості - це функція грошей, за якої вони забезпечують вираження і вимір вартості товарів, надаючи їй форму ціни.
    Уряд  будь-якої країни може змінити встановлений раніше масштаб цін, тобто здійснити  грошову реформу.
    Засіб обігу - це функція грошей, в якій вони виконують роль посередника в обміні товарів і забезпечують їх обіг.
    Функція грошей "засіб обігу" завжди поєднується з попередньою функцією "мірою вартості". Тільки разом вони надають абстрактного значення категорії грошей.
    Гроші - ідеальний засіб товарного обміну. Це означає: за гроші завжди можна придбати будь-який товар, що знаходиться на ринку.
    У функції "засобу обігу" гроші є  реальним утіленням мінової вартості: продавець віддає свій товар покупцеві  й замість нього одержує гроші. У цій функції гроші в остаточному  підсумку реалізують ціну товарів; їх внутрішня субстанція вже не має реального значення, важливою є тільки їх кількість.
    Основним  значенням функції грошей як "засобу обігу" є те, що за їх допомогою  товарний обмін розпадається на два  самостійні акти -продаж (Т-Г) і купівля (Г-Т), що можуть розділятися в просторі та часі.
    Засіб платежу - це функція грошей, що грунтується на обслуговуванні погашення різних боргових зобов'язань між суб'єктами економічних відносин.
    Товари  не завжди можуть продаватися за готівку, тому що до моменту появи на ринку  одного продавця зі своїм товаром в інших часто ще немає готівки. Тому виникає необхідність купівлі-продажу товарів у кредит.
    Гроші як засіб платежу відрізняються  від грошей як засобу обігу, оскільки вони не опосередковують, а лише завершують угоду купівлі-продажу.
    Роль  грошей у функції засобу платежу:
    1) забезпечують безперебійність виробництва;
    2) здійснюють контроль за своєчасними розрахунками в економіці;
    3)  допомагають контролювати правильний кругообіг виробничих фондів.
    Засіб нагромадження - це особливий вид активу, що утворюється після продажу товарів і послуг, і забезпечує власникові купівельну спроможність у майбутньому.
    Ліквідним називається актив, що може бути використаний як засіб платежу або має фіксовану номінальну вартість. Гроші за своїм визначенням мають досконалу ліквідність.
    Функція грошей як засобу нагромадження  є об'єктивною Сьогодні цю функцію виконують:
    а) цінні короткострокові папери;
    б) акції та довгострокові облігації;
    в) нерухомість.
    Світові гроші - це функція, в якій гроші обслуговують рух вар тості в міжнародному економічному обігу й забезпечують реалізацій взаємин між країнами.
    Розвиток  міжнародних політичних та економічних  відносні обумовлює процес створення  світових грошей.
    Світові гроші мають трояке призначення  і служать:
    •   як міжнародний засіб платежу;
    •   міжнародний засіб купівлі товарів і послуг;
    •   загальнонаціональне багатство даної країни.
    Як  міжнародний платіжний засіб  гроші виступають при роз рахунках за міжнародними балансами, головним чином за платіжним балансом.
    Для зміцнення національних грошей таких держав, як США Велика Британія, в ролі світових грошей (за їхньою ініціативою використовувалися міжнародні валютні угоди і валютні кліринги [2]. 

    3. Еволюція ролі грошей в економіці України. 

      У міру поглиблення ринкової  трансформацїї економіки України помітно зростає роль грошей в її розвитку. Поступово українська гривня перетворилась на справді загальний еквівалент. Кожний, хто має гроші, може вільно купувати  який потрібний товар на внутрішньому ринку. Запровадження часткової конвертованості гривні істотно підвищило роль грошей у розвитку зовнішньо – економічних відносин, в інтеграції економіки України у світову економіку. Динаміка цін стала відчутно реагувати на регулюючі заходи НБУ в грошовій сфері. Проте ці позитивні зрушення в підвищенні ролі грошей поки що не дали відчутних результатів у розвитку суспільного виробництва яке близько 10 років перебуває у стані хронічної кризи. Це зумовлено передусім уповільненістю, непослідовністю переведення економіки на ринкові засади, адміністративним втручанням держави в економічне життя, а також слабкістю самого грошового механізму, зокрема банківської системи, все ще високою інфляцією. Для покращення даної ситуації потрібно:
1) максимально  перевести на ринкові засади  всі сфери економічних відносин;
2) переорієнтація цілей економічної, в тому числі грошової, політики із забезпечення інтересів центру на інтереси безпосереднього виробника;
3) забезпечення  вільної, гарантованої капіталізації  грошових доходів всіх суб’єктів  економічних відносин усіма методами, сумісними з нашими соціальними пріоритетами;
4) оздоровлення  грошового обігу, забезпечення  високої сталої вартості грошової одиниці [3].
  4.Гроші як гроші і гроші як капітал 

    Застосування грошей для обслуговування процесів нагромадження вартості та її продуктивного використання (інвестування) істотно змінило їх суспільне призначення. З простого засобу обігу, що обслуговував обмін товарів, вони перетворилися в носія самозростаючої вартості, тобто у форму капіталу. Вони стали широко обслуговувати нагромадження вартості, використання її для фінансування розвитку виробництва, формування на цій основі маси позичкового капіталу та його руху. Забезпечення самозростання вартості стало пріоритетною ціллю руху грошей у процесі відтворення, яка істотно впливає на інтереси економічних суб’єктів, на їх взаємовідносини.
  При застосуванні у сфері інвестування гроші стають носієм капіталу, у  зв’язку з чим виникає необхідність розрізняти гроші як гроші і гроші як капітал.
  Гроші як гроші використовуються переважно  для реалізації наявної споживної вартості, тобто їх цільове призначення обмежується посередництвом в обміні.
  Гроші як капітал використовуються для  забезпечення зростання наявної  вартості. Для цього виготовлену  вартість потрібно реалізувати, нагромадити та використати так, щоб її не тільки зберегти, а й збільшити. Це можливо лише за умови, що гроші використовуються для формування промислового чи торговельного капіталу або як позичковий капітал. В усіх цих випадках цільове призначення грошей значно розширюється, розвиваються їх нові функціональні форми, зокрема засіб нагромадження і засіб платежу, істотно зростає роль грошей в економічному житті суспільства.
  Набуття грошима однієї з форм руху капіталу не означає, що вони перестали використовуватися  як гроші.
  Функціонуючи як капітал, гроші продовжують виконувати свої традиційні функції міри вартості і засобу обігу, які разом конституюють явище грошей. Тому відмінності між грошима як грошима і грошима як капіталом досить умовні і визначаються переважно призначенням грошей при їх використанні економічними суб’єктами. Гроші є власне грошима насамперед при їх витрачанні на особисте споживання, оскільки забезпечують купівлю товарів та послуг.
  Гроші стають капіталом переважно при  їх нагромадженні, зберіганні та продажу  на грошовому ринку, оскільки це дає власнику грошей додатковий дохід у вигляді процента.
  При обслуговуванні виробничого споживання гроші одночасно є власне грошима і капіталом, оскільки сприяють реалізації товару та одержанню прибутку.
  Найвиразніше  гроші як капітал виявляють себе в межах кругообороту капіталу окремого підприємства. Наявна у нього сума грошей (на банківських рахунках, у касах) є одночасно частиною його оборотного капіталу і масою ліквідності, що забезпечує його поточну платоспроможність. Збільшення цієї суми одночасно збільшує його оборотний капітал, тобто масу наявних ресурсів, його ліквідність, робить підприємство економічно могутнішим.
  У межах всієї економіки наявна сума грошей характеризує лише масу її ліквідності і не є частиною обсягу реального капіталу. Зростання цієї суми призводить лише до поліпшення ліквідності економіки, проте обсяг реального капіталу від цього не збільшується. Якщо зростання загальної маси грошей буде надмірним, це призведе лише до їх знецінення [4].
 

Висновок 

   На  основі матеріалу викладеного у роботі, можна зробити такі висновки:
   · суть грошей закладена у 5 функціях, які вони виконують: міра вартості, засіб обігу, засіб платежу, засіб нагромадження, світові гроші. Кожна функція розглядається в органічній єдності х іншими.
   · виникнення грошей пов”язане з розвитком обміну, торгових відносин. Перші гроші були призначені для здійснення бартерних угод. Благородні метали з часом витіснились паперовими грошима.
   · гроші характеризуються ліквідністю, тобто використовуються для придбання товарів чи здійснення послуг. Вони загально-прийнятий засіб обігу.
   · нова валюта Європейського Співтовариства – євро – 1 січня 1999р. почала свій похід по світовому фінансовому ринку, - у долара з’явився серйозний конкурент.
         Знання історії  становлення й еволюційного розвитку грошей – ключ пізнання глибинних теоретичних проблем, що розкривають їхню суть і сучасне функціональне застосування
 

     Список використаної літератури 

   
  Кирієнко  О.Е., Шепілова В.Г., Воротнікова В.Г. «Гроші та кредит»: навч.-метод.посібник.- Донецьк ДонДУУ,2009.-116 с.
  Петрушевський Ю.Л., Шапошнікова О.М. «Гроші та кредит»: навч.-практ.посібник.- Донецьк ДонДУУ,2008.-223 с.
  http://ukrlib.boom.ru/grikr/grikr1.htm
  Гроші та кредит Підручник  М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. - К. кнеу, 2001. - 602 с

и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.