На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике Звт з виробничої (економчної) практики студентки на пдприємств ТОВ АФ Соняшник

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Добавлен: 18.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 7. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство  освіти і науки України
Кременчуцький університет економіки, інформаційних  технологій і управління
Економічний факультет
Кафедра менеджменту 
 
 
 

Звіт
з виробничої (економічної) практики студентки
на  підприємстві
ТОВ АФ “Соняшник” 
 
 
 

Склала
студентка III курсу, гр. МТ-08-31
Киця О.С.
9 липня  2011 р. 
 
 

Залікова оцінка з практики__________
Підпис керівника  практики
від кафедри_______________________
9 липня 2011р. 

Кременчук – 2011
                                                                                                                                                                                           
     Зміст
     Вступ
  Загальна характеристика підприємства
  Виробнича та організаційна структура підприємства
  Організація виробничого процесу
  Номенклатура продукції
  Склад матеріально-технічної бази підприємства
  Організація і культура управлінської праці
  Технічні засоби управління
  Підготовка і прийняття рішень
  Висновок 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

     Вступ 

     Виробнича практика — складова навчального процесу у виробничих умовах. Її метою є поглиблення і закріплення теоретичних знань, одержаних у процесі навчання, набуття навичок розв'язання прикладних завдань, підготовка до самостійної роботи.
     Завдання  практики: ознайомитися з виробничою структурою, потужністю підприємства; вивчити склад його матеріально-технічної бази; дослідити всі етапи виробничого процесу; виявити всі плюси та мінуси в системі організації праці, методи, якими користується фірма для мотивації своїх робітників, а також методи прийняття рішень.
     Базою проходження практики є ТОВ  АФ “Соняшник”.
     Сільське  господарство — галузь матеріального  виробництва, що займається вирощуванням сільськогосподарських культур  та розведенням сільськогосподарських  тварин для забезпечення населення  продуктами харчування, а промисловості — сировиною. Воно включає дві взаємопов'язані великі галузі — рослинництво (його ще називають землеробством) і тваринництво, які поділяються на менші галузі, підгалузі, виробництва.
        Сільське господарство є первинною  ланкою агропромислового комплексу (АПК), а разом із харчовою і деякими галузями легкої промисловості (текстильною, шкіряною, хутровою) складає його основу.
        Сільське господарство належить  до найдавніших видів господарської  Діяльності людини. На території  України на рубежі V і IV тисячоліть До н. е. розвинулося осіле землеробство (трипільська культура). З давніх часів Україна відома своєю сільськогосподарською продукцією серед інших народів і країн. І зараз сільське господарство належить до важливих галузей міжнародної спеціалізованої держави.
        Розвиток сільського господарства  залежить від природно-географічних  і соціально-економічних передумов.  До перших належать земельно-ґрунтові  й агро-кліматичні ресурси, які  загалом дуже сприятливі на  території України.
        Сільськогосподарські угіддя займають 42 млн. гектарів, або 70% загального фонду країни. Структура сільськогосподарських угідь така: 78,9% — орні землі (рілля) і багаторічні насадження, 13,0% — пасовища, 8,4% — сіножаті. Найвища частка орних земель — у степових районах (70 — 80%) і лісостеповій зоні. Пасовища зосереджені, в основному, в Карпатах, на Поліссі та в південно-східних степових областях, сіножаті — в долинах рік лісової і лісостепової зон.
        Серед соціально-економічних передумов  сільськогосподарського виробництва  важливу роль відіграють трудові ресурси (сільські райони України ними забезпечені достатньо), особливості землеволодіння, тобто відносини власності на землю, й аграрна політика держави.
        Тривалий час сільськогосподарське  виробництво розвивалося екстенсивним шляхом, тобто за рахунок залучення до нього додаткових земельних площ, особливо ріллі, збільшення поголів'я худоби. Нині територія України належить до найбільш розораних в Європі і світі (рілля становить 1/2 її площі).
        В сучасних умовах екстенсивний  шлях ведення сільськогосподарського виробництва має поступитися інтенсивному — отриманню більших врожаїв сільськогосподарських культур у результаті поліпшення обробітку земель, внесення добрив, використанню отрутохімікатів та ін., піднесенню продуктивності худоби за рахунок селекції, поліпшення кормової бази тощо. Важливо встановити правильні пропорції між  рослинництвом і тваринництвом, які забезпечили б виробництво кормів для останнього. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Загальна  характеристика підприємства
 
     ТОВ  АФ “Соняшник” була зареєстрована 17.08.2005 р. Головний офіс знаходиться за адресою: 39030, Полтавська область, Глобинський район, с. Великі Кринки. Тел.:  8(05365)35161. Директор Пасько
     Товариство  є юридичною особою і здійснєю свою діяльність відповідно до чинного  законодавства України. Працює за спеціалізацією сільськогосподарське виробництво, а саме за такими напрямками: молоко, зернові та технічні культури.
     Виробнича потужність підприємства розташована  на землі, площею 2400 га, с. Великі Кринки, Полтавська область, Глобинський район. Сюди відносяться молочно товарна ферма, поля, засіяні пшеницею, ячмінем, кукурудзою, соєю, соняшником; автогаражі для грузових та легкових авто, для тракторів, комбайнів та інших с/г машин; корівники, телятники, а також виробничі будівлі з різного роду машинами та обладнанням.
     Основними постачальниками ТОВ є;
   ТОВ Східна Торгівельна Компанія – горюче.
   Агросфера – гербіциди.
   ТОВ АГРОСКОП УКРАїНА – семена.
   ООО Интерсервис – техніка, запчастини.
     Основна місія ТОВ АФ “Соняшник” полягає у сприянні прогресивному розвитку аграрно-промислового сектору економіки України, збереженню унікальних земель на благо сучасного та майбутнього поколінь, шляхом виконання своєї роботи на професійному рівні і виробництва якісного продукту.
     Найважливіша цінність ТОВ — це її співробітники, команда професіоналів, націлених на спільний результат.
       ТОВ АФ “Соняшник” дотримується принципу орієнтації на клієнта і максимального задоволення його вимог.  
     Довіра  і лояльність клієнтів - основний критерій успішності підприємства на аграрному ринку України.
                                           Наш досвід працює для Вас!
  Виробнича та організаційна структура підприємства
     Основні виробничі підрозділи наведені на рис. 2.1. 

     
     Рис. 2.1. Виробничі підрозділи ТОВ  АФ “Соняшник”. 

     Розглянемо  кожен з підрозділів окремо.
     МТФ (молочно товарна ферма). Виробництво  молока. Перевагами цього господарства є висока якість молока і дбайливе ставлення до тварин.
     На  фермі працюють чотири корівники  по 200 голів в кожному. Продуктивність ферми 6 тис. літрів молока за рік на одну корову. Також на території ферми розміщено телятник.
     “Тік”. Переробка зерна. Включає будівлі, машини та механізми для зберігання, переробки і транспортування зернових культур.
     В експлуатації знаходяться силососховище, жатка, каток зубчато-кольчатий, транспортер, борона дисковочна і т.п. Загальна продуктивність становить 190 т/добу всих зернових культур, серед яких пшениці 87 т/добу, кукурудзи 56 т/добу, ячменю 47 т/добу.
     Автогараж. Транспортування зернових та технічних культур з місця збору(поле) на переробку(“Тік”). Використовуються грузові автомобілі КАМАЗ.
     Тракторна бригада. Приготування комбікормів  для скота і свиней. Обслуговує молочно товарну ферму, свинарник-маточник, свинарник телятник, телятник, корівники. Сировина для кормів надходить з “Тік”, як відходи виробництва.
     Адміністративний  персонал. Ці чотири підрозділи пов’язані з адміністративним персоналом підприємства. Він здійснює всебічний контроль за діяльністю підрозділів, збирає, обробляє, аналізує всю інформацію і передає її директору фірми. Займається розробкою стратегії підприємства на основі отриманих результатів за місяць, рік. Аналізує динаміку і провадить необхідні зміни за рішенням директора. А також проводить необхідні заходи для ліквідації будь-якмх відхилень у виробничому процесі.
     До  складу адміністративного персоналу  ТОВ АФ “Соняшник” входять керівник, головний бухгалтер, офіс-менеджер, помічник керівника. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Організаційна структура підприємства
 
 

Рис. 2.2. Організаційна структура ТОВ  АФ “Соняшник”. 
 

  Організація виробничого процесу.
 
     Кожен виробничий процес на підприємстві складається з таких елементів:
   праця, як свідома діяльність людини;
   предмети праці;
   засоби праці.
     Організація виробництва - це процес упорядкування, координації й оптимізації у просторі й часі  науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, освоєння та виготовлення продукції для задоволення потреб споживачів і отримання прибутку.
     Основні виробничи процеси на ТОВ АФ “Соняшник”   полягають у виробництві молока, вирощуванні та переробці зернових і технічних культур.
     Розглянемо  спочатку всі аспекти у технології виробництва молока. Весь процес можна  розділити на такі етапи:
   утримання;
   годівля;
   доїння;
   переробка і реалізація молока.
     Утримання. Залежно від природно-економічних умов господарства застосовують такі системи утриман-ня худоби: цілорічну стійлову, стійлово-пасовищну та стійлово-табірну. Агрофірма “Соняшник” використовує стійлово-пасовищну систему. Її застосовують у господарствах, які мають природні та штучні пасовища. Тварин утримують у примі-щеннях, а влітку їх випасають на пасовищах, що знаходяться непо-далік ферми. На території господарства побудовані чотири корівники на 200 голів -чотирирядні.
     Годівля дійних корів. Використовуються стаціонарні роздавачі кормів, при цьому корів розміщують головами на зовні приміщення. Там обладнанні годівниці з транспортерами для переміщення кормів вздовж годівниць. У приміщенні для кожної корови обладнують стійло, годівницю і автонапувалку одну на два суміжні стійла. На фермі застосовується групова годівля.
     Доїння  корів. Правильна організація й  техніка доїння забезпе-чують найповніше виведення молока з вим’я і  посилене його утво-рення в проміжках  між доїннями. Процес доїння складається з під-мивання вим’я, витирання з легким масажуванням, здоювання перших цівок молока, власне доїння й додоювання. Всоьго корів доять 3 рази на добу.
     Вим’я корів підмивають із відра, використовуючи кухоль, або водою зі шланга з розпилювачем із посудини, розміщеної на дроті для вільного пересування вздовж приміщення.
     Після підмивання вим’я витирають чистим рушником або спеціальною серветкою, змоченою у дезінфікуючому розчині (0,5 – 0,75 %-ний розчин однохлористого йоду, 1 %-ний розчин хло-раміду Б, 4 %-на водна суміш 20 % гексахлорофену та 80 % триета-ноламіну). Такий спосіб підготовки запобігає бактеріальному забру-дненню молока.
     Після цього здоюють перші 2 – 3 цівки  молока у спеціальний кухоль для виявлення маститу у корів, а також із метою зменшення бактері- ального забруднення. Тільки тоді, коли корова припустила молоко, оператор надіває на дійки доїльні стакани.
     Тривалість  підготовки корови до доїння — не більше 1 хв, оскіль-ки час від початку підготовки вим’я до моменту припускання молока становить усього 40 – 80 с.
       Фермою використовується ручне доїння. При ручному доїнні дійку захоплюють усіма пальцями й наступним натисканням почергово пальців руки. Під тиском молока сфінктер дійки відкри-вається і молоко виводиться з частки вим’я. Доїти корову треба швидко, здійснюючи 80 – 100 стискань за 1 хв.
     У кінці доїння проводять заключний масаж вим’я, після чого корову додоюють. Щоденний масаж вим’я сприяє підвищенню надоїв на 10 – 14 %.
     Переробка і реалізація молока. В спеціальній прибудові посередині корівника  обладнана молочарня. Безпосередньо в умовах ферми проводять первинну обробку молока, яка включає в себе очищення його від механічних домішок (фільтрування) та охолодження. Коли молоко зливають у фляги, то в горловини ставлять цідилки з фільтрами або обв’язують їх фільтрувальною тканиною. Фільтрування не забезпечує одержання чистого молока, оскільки частина механічних домішок розчиняється і разом із мікроорганіз-мами потрапляє в молоко.
     Неохолоджене  молоко швидко втрачає свої бактерицидні властивості і через 2 – 3 год починає скисати, тому зразу після одержання його охолоджують.
     З цією метою на фермерській молочарні фляги занурюють у басейн з проточною водою з розрахунку 3 – 5 л на охолодження 1 кг молока.
     Охолоджене  молоко зберігають при низь-ких температурах. Молоко зберігають в танках і ваннах. Танки мають подвійні стінки, простір між якими заповнено теплоізоляційним матеріалом. У них охолоджене молоко зберігають 36 – 48 год.
     Транспортують молоко у автомобільних цистернах. Застосування автомобільних молочних цистерн усуває трудомісткі процеси завантаження, розвантаження, миття, дезінфекції фляг і підвищує продуктивність праці майже в 2 рази.
     Молочні цистерни характеризуються достатньою термоізоляцією, яка запобігає нагріванню молока або замерзанню. За 10 год перебування молока в цистерні його температура змінюється не більш як на 2 °С.
     У цистерну молоко надходить за допомогою вакууму, що створюється відкачуванням із секції повітря всмоктуючим колектором двигуна автомобіля. Спрацьовує контактна електрична сигналізація і двигун автомашини після заповнення цистерни молоком вимикається.
     На  молоко, яке відправляють із господарства на молочне підпри-ємство, оформляють товарно-транспортну накладну, де зазначають його кількість, жирність та показники сортності. На молочному заводі молоко зважують, визначають жирність, вміст білка, кислотність, ступінь чистоти, бактеріальне обсіменіння та вміст соматичних клітин.
     Покупцями продукції ТОВ АФ “Соняшника” є Перятинський молокозавод, Глобинський молокозавод. 
     Далі  розглянемо процес вирощування та переробки зернових і технічних культур на ТОВ АФ “Соняшник”. Фірма займається вирощуванням таких зернових культур: пшениця, ячмінь, кукурудза; технічних: соняшник, соя, суданка.
     На  початку процесу здійснюється закупівля необхідного насіння. Постачальником насіння для “Соняшника” є ТОВ АГРОСКО УКРАЇНА. Далі засів полів за допомогою сівалок.
     В ході вирощування здійснюються всі  обробні роботи за допомогою машин та обладнання, а саме: трактор, жатка, гноєрозкидач, жижерозкидач, каток зубчато-кольчатий, ковш, комбайн, культиватор, насос, оприскувач, плуг, прес-підборщик, погрузчик. Ці роботи включають полив спеціальними насосами, обробку хімічними засобами проти шкідників, удобрення грунтів мінеральними та іншими добривами.
     Наступним етапом є збір. Після збору зерно(сою, кукурудзу, соняшник, ячмінь, суданку) відвозять на склади, де воно зберігається при певних умовах         (температура, вологість та інше). Далі підготовка зерна до первинної очистки. Воно сортується за фракціями: якісне, яке направляється вподальшому на переробку і неякісне, яке призначається для приготування комбікормів. До якісного належить те, яке відповідає певним нормам за такими показниками: зольність, вологість, скловидимість, крупність, вирівняність, плотність, міцність. Спеціалісти перевіряють продукт за всіма цими показниками, сортують його і відправлять за напрямками. Якісне зено очищують від домішок і відправляють на збут.
     Готовий продукт транспортується до покупця на грузових машинах. Основними покупцями є ТОВ Омега Инвест Агро та ПП “Віктор і К”.
  Номенклатура продукції
 
Номенклатуру  продукції наведена в таблиці 4.1.
Таблиця 4.1.
Оборотно-сальдова відоміст по рахунку: 27
Місця зберігання; ТМЦ
За 1 Півріччя 2011 р. ТОВ АФ “Соняшник”
Субконто Сальдо на початок періоду
Обороти за період Сальдо  на кінець періоду
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
1 2 3 4 5 6 7
Кулій В.П. 0000000002 Кіл-ть
5,952,550.77 40,119.040
  1,420,229.32 14,232,275
7,165,981,22 52,347.765
206,798.87 2,003.550
 
Гірчиця ТМЦ-000211 Кіл-ть
458,448.11 1,844.880
    458,448.11 1,844.880
   
Зерновідходи  кукур. ТМЦ-001137 Кіл-ть
17,308.96 
274.800
    17,308.96 
274.800
   
Зерновідходи  пшен. ТМЦ-000716 Кіл-ть
2,023.61 
25.200
  24,606.57 
298.100
26,630.18 
323.300
   
Зерновідходи  ячм. яр. 0000000048 Кіл-ть
17,349.60 
283.000
  17,221.21 
10.200
34,570.81 
293.200
   
Комбікорм  0000000344 Кіл-ть
    87,488.43 
965.475
87,488.43 
965.475
   
Кукурудза 0000000025 Кіл-ть
1,629,127.03 13,799.775
    1,577,005.92 13,799.775
52,121.11 441.500
 
М’ясо гов. 000000644 Кіл-ть
    23,100.00 770.000
15,300.00 510.000
7,800.00 260.000
 
 
Продавження таблиці 4.1.
1 2 3 4 5 6 7
М’ясо гов. Збой 0000000645 Кіл-ть
    285.00 
19.000
165.00 
11.000
120.00 
8.000
 
Мед 000000459 Кіл-ть
30,894.78 273.500
    3,558.26 31.500
27,336.52 242.000
 
Пшениця 0000000349 Кіл-ть
627,753.08 6,780.360
  755,846.04 9,083.800
1,373,082.91 15,752.660
10,516.21 111.500
 
Пшениця ТМЦ-001081 Кіл-ть
284,656.93 
2,722.050
    284,656.93 
2,722.050
   
Соняшник 000000037 Кіл-ть
4,554.54 27.800
    2,376.39 14.505
2,178.15 13.295
 
Соняшник  ТМЦ-001102 Кіл-ть
655,268.63 
5,352.255
  184,782.92 
2,893.700
790,212.34 
7,460.500
49,839.21 
785.455
 
Соя 000000038 Кіл-ть
1,875,995.66 8,507.800
    1,819,107.99 8,366.000
56,887.67 141.800
 
Суданка ТМЦ-000360 Кіл-ть
5,049.48 23.800
    5,049.48 23.800
   
Ячмінь 000000020 Кіл-ть
344,120.36 203.820
  326,899.15 192.000
671,019.51 395.820
   
Купцов  В.А. 000000024 Кіл-ть
    434,892.03 
472.400
434,892.03 
472.400
   
Соя 000000038 Кіл-ть
    102,943.40 256.600
102,943.40 256.600
   
Суданка ТМЦ-000360 Кіл-ть
    5,049.48 23.800
5,049.48 23.800
   
Ячмінь 000000020 Кіл-ть
    326,899.15 192.000
326,899.15 192.000
   
МКЗ Кулій В.Л. 000000014 Кіл-ть
1,691.70 
28.000
  195,720.83 2,135.350
174,976.86 1,930.950
22,435.67 232.400
 
Продовження таблиці 4.1.
1 2 3 4 5 6 7
Зерновідходи  кукур. ТМЦ-001137 Кіл-ть
1,691.70 
28.000
  17,308.96 
274.800
19,000.66 
302.800
   
Зерновідходи  пшен. ТМЦ-000716 Кіл-ть
    26,630.18 
323.300
16,353.37 
198.800
10,276.81 
124.500
 
Зерновідходи  ячм. Яр. 000000048 Кіл-ть
    34,570.81 
293.200
34,570.81 
293.200
   
Комбікорм 000000344 Кіл-ть
    87,488.43 965.475
87,488.43 965.475
   
Кукурудза 000000025 Кіл-ть
    22,153.54 187.655
12,295.98 104.155
9,857.56 83.500
 
Пшениця 000000349 Кіл-ть
    5,179.82 54.920
2,878.52 30.520
2,301.30 24.400
 
Пшениця ТМЦ-001081 Кіл-ть
    2,389.09 
36.000
2,389.09 36.000
   
МТФ Ковтун С.С. 0000000001 Кіл-ть
233,936.20 
12,415.640
  90,558.43 
1,579.475
230,983.89 
8,776.265
93,510.74 
5,218.850
 
Гній  корови ТМЦ-000477 Кіл-ть
32.43 
8.060
      32.43 
8.060
 
Зелена  маса одноріч. трав ТМЦ-000031 Кіл-ть
    3,070.00 
614.000
3,070.00 
614.000
   
Комбікорм  000000344 Кіл-ть
2,466.84 31.880
  87,488.43 965.475
89,955.27 997.355
   
Силос ТМЦ-000258 Кіл-ть
180,590.87 9,945.200
    90,962.05 5,256.260
89,628.82 4,688.940
 
Сіно  ТМЦ-000084 Кіл-ть
39,469.47 888.250
    39,469.47 888.250
   
Продовження таблиці 4.1.

и т.д.................


1 2 3 4 5 6 7
Солома  яч ТМЦ-000478 Кіл-ть
11,376.59 
1,542.250
    7,527.10 
1,020.400
3,849.49 
521.850
 
Новодворська  Н.В. 000000020 Кіл-ть
2,029.08 
750.000
  657,300.12 
262,920.000
656,771.96 
262,649.000
2,557.24 
1,021.000
 

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.