На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Вихд страхової компанї «Просто-страхування» на ринок

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 18.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 8. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ
     НАЦІОНАЛЬНИЙ  АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
     КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ ТА РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
 
 

     Курсова робота
     з дисципліни
     «Міжнародний маркетинг»
     на  тему:
     «Вихід страхової компанії «ПРОСТО-страхування» на ринок …» 
 
 
 

     Роботу  виконала:
     студентка 417 групи ФЕП
     Вавдіюк М.О. 

     Перевірила:
     Хмельницька О. В. 
 
 
 
 

     Київ 2010
 

ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ ………..6
   Кількість страхових компаній……………………………………………..9
   Страхові премії……………………………………………………………..11
   Страхові виплати/відшкодування……………………………………….17
   Страхування життя………………………………………………………...27
   Перестрахування…………………………………………………………...30
   Активи страховиків та сформовані страхові резерви…………………32
   Структура виробників та визначення лідерів на даному ринку…….36
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА………………………...40
2.1. Основна інформація про Компанію………………………………………..41
2.2. Рейтинги, нагороди…………………………………………………………..41
2.3. Бізнес-активність Компанії…………………………………………………42
2.4. Фінансові показники Компанії станом на 30.06.2010……………………43
2.5. Стратегія розвитку…………………………………………………………46
2.6. Позиціонування конкурентів……………………………………………….56
2.7. Сильні та слабкі сторони СК «ПРОСТО-страхування»………………...59
2.8. Сегменти страхового ринку…………………………………………………59
2.9. Оцінка страхових  послуг відповідно  до вимог споживачів…………….61
2.10. Життєвий цикл страхових послуг………………………………………...61
2.11. Тенденції розвитку каналів продажів……………………………………65
РОЗДІЛ 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ……………………………………………………...69
Висновок…………………………….……………………………………………71
Джерела……………………………………………………………………………..73 
ВСТУП

     Сучасний  характер суспільно-виробничих відносин обумовив створення об'єктивних передумов  розвитку і функціонування ринку  страхових послуг в Україні і сформував відповідний рівень пропозиції та попиту на них.
     У сучасному економічному  середовищі суб'єкти господарювання вимушені знаходити  ефективніші підходи до організації  та управління в діяльності підприємства, виходячи із поглибленого визначення попиту, потреб і запитів споживачів як рушійних факторів розвитку виробництва товарів і послуг, що й визначає актуальність даного дослідження.
     Метою дослідження є вивчення стану, структури й особливостей розвитку українського ринку страхових послуг, а також поглиблення вивчених теоретичних і практичних положень маркетингової цінової політики, удосконалення методологічних основ розвитку страхового ринку і розробка науково-практичних рекомендацій щодо стратегій ціноутворення та механізмів цінової політики на підприємстві.
     Об'єктом дослідження виступає процес розвитку національного ринку страхування та функціонуючих на ньому підприємств.
     Предметом дослідження є закономірності й напрямки розвитку українського страхового ринку.
     Ринок страхування є однією з галузей вітчизняної економіки, яка найбільш динамічно розвивається. Разом з тим існують і чинники, які стримують цей процес: розбалансованість на фінансовому і валютному ринках, високий рівень монополізації й олігополізації ринків, деформація реального сектора, тінізація економіки та суперечливий характер впроваджуваних українських реформ, недосконалість чинного господарського і податкового законодавства, політична нестабільність, зволікання із прийняттям антикризових заходів на державному рівні та інші фактори впливу. На процеси подальшого планомірного розвитку страхування як у регіонах, так і в Україні в цілому впливають проблеми економічного, законодавчого, соціально-економічного і психологічного характеру. Страхові компанії застосовують недосконалі стратегії, здебільшого засновані на одиничних, не пов’язаних між собою дослідженнях. Чимало актуальних та перспективних проблем взагалі не розробляється, що негативно позначається на розв'язанні практичних задач соціального захисту населення, залучення у вітчизняну економіку інвестиційних ресурсів, забезпечення прав і гарантій окремої особистості та підприємництва взагалі.
     Можливість  поглиблення цих процесів у найближчій перспективі зумовлює необхідність розробки та впровадження програм можливих антикризових заходів на рівні керівництва компаній вітчизняного бізнесу. Для виживання на ринку, розвитку підприємницької діяльності і досягнення стратегічних цілей в умовах швидкоплинного середовища, на фоні кризово-рецесійних явищ в економіці країни страховим компаніям потрібно системно передбачати наслідки своїх рішень.
     Структура страхового ринку України залишається  недостатньо збалансованою, у ній  переважну роль відіграють ризикові види страхування. Разом з тим, існує  значна суспільна потреба в страхуванні  життя, але організаційно вона перебуває в стадії становлення. Нестійкість цієї системи викликана не тільки внутрішніми факторами його розвитку, але і є прямим слідством макроекономічних процесів ринкових перетворень. А тому страхування носить фрагментарний характер.
     Система впливу на страховий ринок з боку держави в Україні дотепер остаточно не сформувалася. На теперішній час немає дієвих механізмів управління страховим ринком на мікро- и макрорівнях. Економічна діяльність вітчизняних страховиків підпорядкована Державній комісії з регулювання ринку фінансових послуг.
     Національний  страховий ринок представлений  досить широким спектром страхових  компаній і товариств за статусом та організаційними формами, що є  позитивним моментом у формуванні інфраструктури, можливої їх участі в основних видах страхової діяльності. Але страхування в Україні стримується значною закритістю інформації про ринок і його учасників, чому сприяє відсутність виразних нормотворчих ініціатив щодо вирішення зазначеної проблеми. За даними Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, наразі лише близько 15% страхових компаній готові регулярно та добровільно публікувати всі розділи своєї звітності, а закон позбавляє регулятора права поширення таких відомостей про будь-якого учасника ринку.
     Страховий маркетинг в Україні й досі знаходиться поза увагою фахівців, практично відсутні дослідницькі роботи з цієї тематики. Сьогодні настає новий етап у розвитку українського ринку як страхових послуг, так і страхового маркетингу.
 

      РОЗДІЛ 1
     ХАРАКТЕРИСТИКА  ПІДПРИЄМСТВА
     Місія AT «ПРОСТО-страхування» полягає у наданні допомоги людям у 
непередбачуваних складних ситуаціях, що виникають у їх сьогоденні.

     AT «ПРОСТО-страхування»:
   надає можливість клієнтам відчувати впевненість у майбутньому, тому що робить життя кожного з них більш захищеним;
   робить страхові послуги доступними, зрозумілими та ПРОСТИМИ, відкрита для співробітництва, та спілкуємось на простій та зрозумілій мові;
   свідомо несе соціальну відповідальність перед суспільством, саме 
   тому розробляємо належні страхові продукти, постійно підвищуємо якість 
   обслуговування клієнтів;

   розуміє та поважає індивідуальність кожного нашого клієнта, 
   передбачаємо його потреби та працюємо так, щоб результати праці 
   перевершували очікування;

   швидко реагує на звернення клієнтів, надає всебічну допомогу та вчасно відшкодовує збитки;
   працює так, щоб забезпечити краще майбутнє для приватних та 
   корпоративних клієнтів, співробітників та партнерів;

   будує довгострокові відносини з клієнтами, і переконана, що успіх є невід'ємною складовою частиною їхнього успіху;
   усвідомлює відповідальність за кожен етап обслуговування клієнта, саме тому залучає до співпраці надійних партнерів.
     2.1. Основна інформація про Компанію
     АТ «ПРОСТО-страхування» засновано у 1997 році. З 2004 року входить до складу Групи «РЕСО».
     На сьогоднішній день Група «РЕСО» об'єднує страхові компанії Росії та СНД: ВСАТ «РЕСО-Гарантія» (Росія); ВАТ «ТСЖ «РЕСО-Гарантія» (Росія); ВАТ СПК «Юніті Ре» (Росія); ВАТ «СМК РЕСО-Мед» (Росія); СК «ПРОСТО-страхування» (Україна); СК «Бєлросстрах» (Білорусія); СК «НСК» (Казахстан); 
СЗАТ «РЕСО» (Вірменія). ВСАТ «РЕСО-Гарантія» є визнаним лідером страхового ринку Росії.

     АТ «ПРОСТО-страхування» є членом таких об'єднань страховиків, як: Ліга страхових організацій України (ЛСОУ); Моторно транспортне страхове бюро України (МТСБУ); Ядерний страховий Пул України; Український Сільськогосподарський Страховий Пул; Будівельний страховий Пул; а також є 
учасником Союзу спеціалістів з нерухомості міста Києва.

     У 2006 році Компанія підписала Глобальний договір з Організацією Об'єднаних Націй (ООН). АТ «ПРОСТО-страхування» входить до складу Національного клубу страхових виплат у номінаціях: 
«Особисте страхування», «Страхування відповідальності», «Обов'язкове страхування». Головний критерій членства в клубі - річна сума страхових виплат, що перевищує 1 000 000 Євро.

     2.3. Бізнес-активність Компанії
     АТ «ПРОСТО-страхування» здійснює страхову діяльність на всій території України. До послуг клієнтів 27 філій, 42 центри продажів та 331 точка продажів. Спеціалістами Компанії розроблено більш ніж 50 страхових продуктів та програм страхування як для фізичних, так і для юридичних осіб. 
У 2009 році до співпраці залучено близько 20 професійних страхових посередників, здійснювалася активна співпраця з більш ніж 90 банківськими установами України.

     Станом на 31.12.2009 р. з АТ «ПРОСТО-страхування» укладено більш ніж 2300 агентських договорів (з фізичними та юридичними особами). У 2009 році Центр професійної підготовки Компанії успішно закінчили 
151 чоловік, з них 110 продовжили співробітництво з Компанією.

     Пріоритетними видами страхування є: страхування автотранспорту; обов'язкове та добровільне страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, в тому числі «Зелена 
картка»; обов'язкове та добровільне страхування майна фізичних та юридичних осіб; страхування вантажу; страхування відповідальності автоперевізників; добровільне медичне страхування, страхування від нещасних 
випадків; туристичне страхування.

     Умови страхування в Компанії відповідають світовим стандартам, сучасним умовам і вимогам страхового ринку та враховують особливості української економіки. Додатковими гарантіями надійності Компанії, 
стабільності її фінансового становища є ретельно розроблені програми перестрахування і співробітництво з відомими вітчизняними і закордонними страховими та перестраховими компаніями. Серед наших партнерів: 
SCOR (Франція), Unity Re (Росія), Російське перестрахове товариство (Росія), Східне перестрахове товариство (Росія) та інші.

     2.4. Фінансові показники Компанії станом на 30.06.2010
     Основним стратегічним напрямком діяльності Компанії є розвиток агентської мережі. Велика увага приділяється підготовці кваліфікованих страхових консультантів.
     З 2004 року в Компанії  працює Центр професійної підготовки, який за період свого існування підготував понад 2000 консультантів по страхуванню. На сьогоднішній день в
     Компанії працює понад 2500 співробітників (враховуючи страхових консультантів)
     • Активи Компанії – 196,1 млн. грн.
     • Страхові платежі – 75,9 млн. грн.
     • Страхові резерви – 72,7 млн. грн.
     • Страхові виплати – 36,7 млн. грн.
     • Статутний фонд Компанії складає – 64,0 млн. грн.
     
     Рис.2.1. Розподіл страхового портфелю станом на 30.06.2010.,%
     Окрім підготовки звітності згідно з національними стандартами відповідно до вимог законодавства України, нормативних документів Міністерства фінансів і Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, АТ-«ПРОСТО-страхування», починаючи з 2007 року, веде облік із використанням міжнародних стандартів звітності (МСФО). 


     Рис 2.2. Фінансові показники СК
 

      2.6. Позиціонування конкурентів
     СК «Страхові традиції»:
     Позиціонує себе як молода компанія, в якій працюють Люди.
     Цільова Аудиторія: Менеджери середньої ланки з заробітком 600-1500 дол на місяць, не обов'язково мають сім'ю
     Логотип існує окремо від назви та слогану "Пріємне Відчуття спокою"
     У рекламі завжди присутні корпоративні жовтий і сірий кольори.
     Реклама: Відео-ролик "Літаючі крісла": ми гарантуємо виплати протягом трьох днів. Відео-ролики про страхування ремонту: "Ремонт І нічого зайвого"
     «Інго Україна»
     На ринку як страховиків з 2004 року.
     Цільова Аудиторія: корпоративні клієнти - великі компанії Україна, ТНК. Менеджери середньої ланки з доходом від 1000 дол (якщо немає сім'ї) і вище. Велика розмаїтість видів страхування.
      Логотип існує окремо від назви компанії, замість нього можуть ставитися назви філій, відділень. Корпоративні кольори - синій, блакитний. Скрізь в рекламі присутній небо.
     Слоган: «Життя гарантує сюрпризи. Ми гарантуємо виплати »
     Рекламні кампанії: Відео-ролик «Мі страхуємо мрії»
      «Оранта» Оберігає Україну
     Цільова Аудиторія: Менеджери середньої і вищої ланки з доходом від 1000 дол на місяць, мають сім'ю
     Логотип виконаний в синьо-помаранчевих кольорах.
     Реклама: Серія відео-роликів з чорним гумором. Ще одна серія відео-роликів: «5 переваг лідера». Реклама сімейного страхування - відео-ролик «А пам'ятаєш, як ми з тобою познайомилися» Останній рекламний ролик «А плюс два?»: Страхування каско 12 міс + 2 безкоштовно
     Позиціонування: клієнт може бути спокійний, якщо він застрахований в Оранті. 
     СК «НОВА»
     Досить відома компанія
     • Цільова Аудиторія: Корпоративні клієнти, Консерватори (компанії, які стали користуватися послугами НОВА давно і не хочуть відмовлятися від них зараз. Серед них багато великих банків і інвест фондів). Широкий спектр страхових послуг
     Логотип використовується тільки у варіанті блоком на червоному тлі
     Сутність бренду: ми створюємо почуття захищеності і впевненості в майбутньому у наших клієнтів
     Реклама представлена білбордами: логотип компанії на червоному тлі
     Страхова група «ТАС»
     Позиціонують себе в дорогому ціновому сегменті
     Цільова Аудиторія - великі власники приватної власності, люди з достатком і зазвичай старше 30-35 років. У них вже є сім'я, можливо навіть онуки.
     Логотип виконаний в синьо-червоних кольорах
     Реклама: Іміджевий відео-ролик: "Довіряю. Почуваюсь спокійно"
     На сьогоднішній день відомий більш банк, ніж СК
 


Таблиця 2.1
SWOT-аналіз  страхової компанії  «ПРОСТО-страхування»
Слабкі  сторони Сильні  сторони
1. Недосконала законодавча база в сфері страхування, недостатність професійних кадрів 1. Велика невикористана  ємність страхового ринку
2. Низький рівень життя населення 2. Можливість  широкої диверсифікації видів страхування
3. Непрозорість  страхового ринку, наявність шахрайств та  правопорушень, корупції у деяких видах страхування 3. Цілодобова  служба, співробітництва з лікарнями, аптеками
4. Слабка поінформованість населення, його недовіра до сучасних технологій страхування життя 4. Досвід роботи компанії – більше 10 років на українському ринку
5. Висока регіональна  диференціація страхового ринку 5. Розроблена  система навчання нових співробітників
6. Великий відсоток плинності кадрів 6. Торгова марка стає впізнаваною у ЗМІ завдяки новій програмі PR
Переваги Загрози
1. Тенденція галузі до укрупнення розмірів компанії і витіснення дрібних офісів 1. Низький рівень надійності зберігання накопичень та в вкладів у системі недержавного пенсійного страхування внаслідок  внутрішньої нестабільності в країні
2. Ненасичений російський ринок практично необмежені можливості для зростання. 2. Жорсткість  нормативів фінансових вимог  може привести до банкрутства компанії
3. Стабілізація економічної ситуації за останні 3 роки спричинила за собою збільшення рівня життя населення 3. Надмірне проникнення  іноземного капіталу загрожує втратою  самостійності страхової компанії і відтоком частки прибутку
 
 
 

     
     2.7. Сильні та слабкі сторони СК «ПРОСТО-страхування»
     SWOT-аналіз  дозволяє виокремити складові  потенціалу, які визначають наявність і сталість конкурентних переваг та  сформулювати стратегічні цілі для страхування (див. табл. 2.1).
     2.8. Сегменти страхового ринку
     Узагальнені характеристики користувача страхових послуг наступні: це чоловік 25-40 років, спеціаліст або керівник, проживає в столиці або обласному центрі, який має вищу освіту й оптимістичні погляди на життя. Більше за все він побоюється крадіжок, теракту, втрати здоров'я, настання фінансової відповідальності за заподіяння шкоди третім особам.
     Безумовно, частка автострахування на сьогоднішній день в Україні велика. Непогані перспективи також і в галузі страхування мандрівників.
     Всі ці продукти поширені переважно серед юридичних осіб. Рівень страхової культури населення України щорічно зростає, незабаром ринок страхування фізичних осіб вже не буде відповідати зростаючим потребам.
     У зв'язку з цим хотілося б відзначити важливу деталь - сезонність попиту на страхові продукти. Наприклад, влітку більше популярними стають продукти страхування виїжджаючих за кордон, страхування дітей від нещасних випадків, дач від пожеж і т.п.
       ОСЦПВ: локомотив розвитку страхового ринку
     Більшість опитаних експертів вважає, що найбільш динамічним видом страхування в 2010 році буде страхування ОСЦПВ - за рахунок очікуваного підвищення лімітів та відповідного зростання тарифів. При цьому, динамічне зростання даного сегменту ринку почнеться з другої половини 2010 року, коли почнуться техогляди транспортних засобів. У випадку, якщо підвищення лімітів не введуть, обсяг ринку ОСЦПВ залишиться на рівні цього року, причому буде активно розвиватися добровільне страхування цивільної відповідальності (ДСЦВ).
     ДМС: приціл на корпоратив
     А також страхові програми ДМС серій "Добровільне медичне страхування по комплексній програмі" і "Сімейна медицина". Як і раніше, в 2010 році ключову роль у розвитку добровільного медичного страхування (ДМС) гратиме корпоративний сегмент, в якому попит диктується обсягом витрат на персонал. Думки експертів щодо перспектив розвитку ДМС розділилися. На думку 50% опитаних експертів, в 2010 році ДМС продовжить активно розвиватися і стане одним з найбільш динамічних сегментів страхового ринку. Інша частина експертів відзначає відсутність перспектив зростання витрат корпоративного сегмента на персонал, що не приведе до істотного зростання цього сегмента. Також експерти відзначають можливість зростання тарифів внаслідок зростання вартості ліків.
     КАСКО: збереження status quo
     Хоча основна частина страхових премій провідних класичних страхових компаній як і раніше формується за рахунок страхування КАСКО, в 2010 році даний сегмент ринку не покаже істотну динаміку. Більшість експертів вважає, що обсяг премій по даному виду страхування за підсумками 2010 року залишиться на рівні 2009 року або покаже мінімальне зростання. Причиною даної ситуації є поступове погашення автокредитів банківськими позичальниками, які далі відмовляються від страхування автомобілів. У той же час, підтримують ринок чинниками буде поступовий розвиток автокредитування, починаючи з 2-ї половини 2010 року, а також зростання страхових тарифів внаслідок інфляційних процесів.
     Страхування майна: в очікуванні розвитку кредитів і крос-продажів
     Більшість експертів не очікує значного росту страхування майна у 2010 році. Наші експерти відзначають, що розвиток корпоративного страхування майна істотно залежить від макроекономічної ситуації, а також тенденцій розвитку кредитування бізнесу. Пожвавлення ринку страхування майна можливе з другої половини 2010 року, на тлі поновлення економічного зростання та розвитку програм кредитування. Важливим чинником розвитку роздрібного сегмента страхування майна може стати розвиток крос-продажів фізичним особам. Продовжиться тенденція перерозподілу корпоративних клієнтів між страховими компаніями.
     2.9. Оцінка страхових послуг відповідно до вимог споживачів
     Захист  інтересів споживачів страхових  послуг – мета розвитку страхової  компанії.
     Для реалізації даного завдання необхідне  впровадження автоматизованих систем звітності та систем раннього попередження, нагляду на підставі оцінки ризиків, а також здійснення зваженої інвестиційної політики страховика.
     Крім  того значна частина страхового законодавства  приймалася у 2001-2004 рр.., коли частка послуг населенню становила менше 10%.
     Сьогодні  ситуація докорінно змінилася: роздріб  становить понад 40%. За 6 місяців 2010 року порівняно з аналогічним періодом минулого року значно зріс попит населення  на послуги автоцивільної відповідальності (25%), ДМС (21,8%), страхування туристів (19,4%), страхування від нещасного випадку (8,1%) і страхування майна (5,9%). Також за цей період збільшилася кількість застрахованих зі страхування життя.
     Необхідно в цілому комплексно і планомірно реформувати страховий ринок.
     2.10. Життєвий цикл страхових послуг
     
     Рис 2.2. Життєвий цикл товару типу «тривалий бум»(товари-довгожителі)
     Життєвий цикл страхових продуктів в маркетингу страхових послуг також має специфічні особливості:
   витрати на стадії розробки страхового продукту значно нижче, ніж у матеріальних товарів, і в той же час значні кошти повинні бути направлені на підтримку і просування страхових продуктів;
   страховий цикл досить тривалий за часом, страхові поліси можуть продаватися без істотних змін протягом кількох десятків років, у той же час необхідна спеціальна програма по довгостроковому взаємодії страховика і страхувальника;
   окремі страхові продукти можуть розглядатися як безперспективні і виключатися з страхового портфеля страховика, а термін договору страхування конкретних страхувальників ще не закінчується; необхідне впровадження в практику роботи нових видів послуг для закріплення клієнтури.
     Періоди, з яких складається ринкова життя страхової послуги, утворюють стадії її життєвого циклу. Інформація про поведінку товару на цих стадіях принципово важлива для розробки стратегії маркетингу фірми, так як кожна зі стадій має свої характерні особливості з точки зору ринкової поведінки товару. Тому комплекс маркетингових заходів з метою формування попиту та стимулювання збуту товару для кожної стадії LCA розробляється окремо.
     Життєвий цикл страхового продукту має свої відмінності. По-перше, страховий цикл довше. Страхові поліси можуть продаватися без істотних змін набагато довше, ніж більшість товарів масового попиту. Страхові продукти менш схильні до моди. По-друге, первинні витрати на розробку і запуск страхового продукту нижче, ніж товарів масового попиту. По-третє, тривалість дії договору страхування може багаторазово перевершувати тривалість його життєвого циклу, наприклад іпотечне страхування.
     На стадії розробки страхових продуктів необхідно вивчити, чи потребує споживач у даному продукті, на який сегмент ринку можна розраховувати при реалізації задуму, хто є потенційним споживачем. Завдання маркетингу - роз'яснення потенційним споживачам вигідності умов страхування за новими видами страхових продуктів.
     На стадії впровадження страхові продукти починають пропонуватися клієнтам. Споживачі страхового ринку ще не готові до сприйняття нового продукту, тому споживач повинен отримати максимальну кількість найрізноманітнішої інформації про переваги цього виду і і умов страхування; необхідно переконати споживача у необхідності страхування як такого. Крім того, слід залучити значну кількість страхових агентів з докладними інструкціями, пов'язаними з особливостями етапу впровадження. Обсяг продажів страхових продуктів на цьому етапі невеликий, ціни встановлюються відповідно до ціновою стратегією, орієнтованої на наявність або відсутність конкурентів.
     На стадії зростання обсяг продажів страхових продуктів починає рости, якщо новий продукт на ринку повною мірою задовольняє потреби страхувальників. Завдання маркетингу, в даному випадку, роз'яснити гідності видів та умов страхування в порівнянні з конкурентами, підтримувати престиж самої компанії. Необхідно розробляти рекламну кампанію, засновану на інформаційній та порівняльній рекламі, основною метою якої є переконання страхувальників скористатися саме цими страховими послугами.
     Стадія зрілості характеризується неухильним зростанням числа продажів страхового продукту, попит став стійким, маркетингова діяльність на цьому етапі спрямована на масового споживача, зокрема, наприклад, можливе застосування методів стимулювання для постійних клієнтів компанії. З метою просування використовується так звана нагадує реклама, основним завданням якої є нагадування потенційним споживачам про існування певного товару (страхової компанії) на ринку і про умови страхування.
     Стадія спаду характеризується зменшенням обсягу продажів, чому сприяє успішна діяльність конкурентів, зміни в умовах страхування, інші переваги страхувальників. На стадії спаду маркетингова діяльність передбачає:
   використання більш інтенсивної реклами;
   застосування методів ефективного стимулювання;
   розширення мережі та активізація роботи страхових агентів;
   и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.