Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Визначна роль дизайну, пдприємств сервсу готельно-ресторанних комплексах

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 19.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 10. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Київський національний університет культури і мистецтв.  Львівська Філія. 
 
 
 
 

Р Е Ф Е Р А  Т
На тему: «Визначна роль дизайну, підприємств сервісу готельно-ресторанних комплексах» 
 
 
 
 

Виконала:
Студентка групи  ГР-21
Мухаммедова  Альона 
 
 
 

Львів 2011
Інтер`єр - це організація внутрішнього простору будівлі, яке  представляє собою створене середовище, яке забезпечує умови життєдіяльності людини; складне, багатопланове явище, яке здатне справляти величезний естетичний психофізіологічний вплив на людину  

Сприятливі умови життєдіяльності людини в готелях забезпечуються завдяки створенню комфорту як у самому готелі, так і на території, що прилягає до нього. Загальний комфорт внутрішнього простору готелів є інтегральним поняттям. Воно включає екологічний, функціональний і естетичний комфорт середовища будь-якого приміщення готелю.  

Сучасний готель покликаний створити комфортабельні умови  для проживання гостя і надати йому ряд додаткових послуг.
Гармонійне поєднання  функціонального, конструктивного  та естетичного чин-
ників дає в результаті не просто готельний комплекс, а  витвір мистецтва, дизайну, що
відображає особливості  своєї епохи. Як продукт синтезу  мистецтва і техніки, дизайн в 
усі часи був відображенням  економічної ситуації в суспільстві, чуйно реагував на соці-
альне замовлення і  досягнення технічного прогресу. Поява  тих чи інших стилів у форму-
ванні інтер'єру готелів  завжди визначалася суспільним устроєм  і національними особ-
ливостями країни, системою релігійних вірувань і народними  традиціями.
У сучасному світі в епоху науково-технічного прогресу і розквіту нових техно-
логій, у період економічної  інтеграції та глобалізації відбувається бурхливий розвиток
туристичного та готельного бізнесу. Процес об'єднання  Європи, відкриття «залізної за-
віси», широке поширення нових інформаційних технологій роблять світ відкритішим. З
кожним роком зростає  кількість людей, які подорожують  з діловими або туристичними
намірами. Повноцінний  комфортабельний відпочинок, можливість побачити нові міста 
і країни, відвідати історичні місця та пам'ятки, насолодитися красою природи - заповіт-
на мрія багатьох. Саме за здійсненням цієї мрії, за втіленням  чарівної казки в життя і 
вирушають сучасні  мандрівники. Часто мотивом для  поїздки може бути просто бажан-
ня змінити обстановку. Тому роль готелів у сучасній інфраструктурі туризму важко пе-
реоцінити. Вона повинна  виправдати всі очікування клієнта, стати для нього на час за-
тишною та комфортною домівкою, запам'ятатися чимось індивідуально  неповторним.
Тому саме створення  позитивного іміджу готелю, уявлення про нього у клієнта як при-
вабливе місце, куди хочеться повернутися ще раз, і є  метою власника та персоналу, а в 
кінцевому результаті, запорукою комерційного успіху підприємства.
Метою цієї роботи є  розробка рекомендацій і пропозицій щодо формування та
підтримання позитивного  іміджу готельного комплексу.
Імідж готелю - поняття складне і багатогранне, він стає результатом втілення в
життя концепції  готелю, тієї ідеї, яка покладена  в основу його створення. Можна сказа-
ти, що позитивний імідж з'являється за умови гармонійної єдності форми і змісту. При
цьому дизайн об'єктів  інтер'єру та екстер'єру готелю є  формою, а дизайн виробництва 
(робота сервісних  служб) – змістом.
Дизайн об'єктів  готелю або готельного комплексу  – поняття складне і багато-
гранне, що включає  в себе зовнішній вигляд будівель, їхнє внутрішнє планування,
ландшафтну організацію  території і внутрішнє оздоблення приміщень. Кожна складова
важливою і самостійною, але тільки в комплексі, поєднуючись  в одне гармонійне ціле,
вони стають закінченим художнім образом, який відповідає загальній  ідеї готелю.
 Роль дизайну  об'єктів у формуванні іміджу  готелів надзвичайно важлива.  Виразний 
зовнішній і внутрішній вигляд стає тим візуальним чинником, який справляє найперше
і найсильніше враження на клієнта.
Аналізуючи різноманіття існуючих на сьогоднішній день у світі  готелів і готель-
них комплексів, можна  зробити висновок, що практично всі  сучасні напрямки і течії 
знайшли тут своє відображення. Це пов'язано з тим, що цей складний комплексний за
своїм призначенням об'єкт поєднує в собі, поряд  з житловою, і суспільно-розважальні 
функції, дозволяє дизайнерові  втілити найсміливіші новаторські  ідеї, створити вираз-
ний образ, який запам'ятовується.Саме створення такого яскравого образу, а не просто споруди, і є тією метою,
яку ставить перед  автором проекту замовник-інвестор. При цьому важливо, щоб об'єкт 
гармонійно вписувався в існуючу забудову або навколишній  природний ландшафт. Ви-
разний пластичний вигляд, самобутній інтер'єр, що запам'ятовується, використання на-
ціональних особливостей місцевої архітектури і традиційних  матеріалів – ось ті архі-
тектурні та дизайнерські засоби, якими створюється неповторна атмосфера – невід'ємна
частина іміджу готелю.
Дизайнерські рішення готелів часто диктуються природно-кліматичними умова-
ми, культурно-історичними  особливостями певного регіону, його архітектурними тра-
диціями. Використання традиційних для цієї місцевості дизайнерських прийомів і 
оздоблювальних матеріалів у поєднанні з несподіваними новаторськими ідеями забез-
печує готелю надзвичайно  привабливий для приїжджих національний колорит. Засто-
сування в декорі та оформленні інтер'єру специфічних  деталей - витворів мистецтва або
авторського дизайну, антикварних меблів або виробів ремісничої творчості завершує
формування цілісного  і яскравого художнього образу готелю, що запам'ятовується клі-
єнту на емоційному рівні. Крім цього, величезне значення має раціональна функціональ-
на організація  простору готелю – поділ його на гостьову і службову зони та забезпе-
чення зручного зв'язку між ними, а також сучасне інженерне  обладнання. Таким чином,
ще на стадії проектування, а потім і оформлення, формуються основи сприятливого
іміджу підприємства і закладається база для його процвітання.
У сучасному світі  існує величезна кількість готелів. Вони розрізняються за при-
значенням, місткістю, кількістю поверхів, типом конструкцій, рівнями комфорту, міс-
цем розташування та іншими ознаками. Усі ці ознаки, у  свою чергу, впливають на ди-
зайнерське рішення, а отже, і на імідж готелю. Адже сьогодні готель перестав бути
просто місцем для  тимчасової ночівлі. Лише високого рівня  комфорту вже недостатньо.
Для успіху в конкурентній боротьбі необхідно враховувати  вимоги сучасного ринку.
Просто розважати  гостей і забезпечувати їм комфорт - тепер цього дуже замало, треба
ще й дивувати, а може, навіть приголомшувати.
Тож якими дизайнерськими засобами домагаються успіху провідні готелі світу?
Які основні сучасні  тенденції, в яких напрямках розвивається дизайн готелів?
Дизайн об'єктів  готельного комплексу, як і інші явища  сучасної художньої куль-
тури, важко загнати  в жорсткі рамки якогось стилю  або напрямку. Вони часто перебу-
вають на межі, являють  собою складне поєднання різних традиційних і новаторських
дизайнерських прийомів. Тому логічним видається умовно розділити  численне різно-
маніття сучасних готелів  на групи за принципами їхнього розташування і за способом
будівництва. Для  кожної групи характерні певні загальні архітектурні особливості.
 Сучасні багатоповерхові  готелі - комплекси з дуже високим рівнем комфорту –
пропонують широкий  набір послуг, мають розвинену  інфраструктуру. Часто такі готелі
входять у всесвітньо відомі міжнародні мережі - «Шератон», «Хілтон» та ін. Різномані-
тні ресторани і  бари, конференц-зали, магазини, підземні паркінги, відкриті і закриті 
басейни і фітнес-центри, а також оснащені всіма сучасними  засобами зв'язку бізнес-
центри роблять  їх привабливими як для туристів, так  і для людей, які подорожують  із
суто діловими цілями.
Зовнішній вигляд таких  готелів зазвичай не має національного  забарвлення - це,
перш за все, візуальний образ сучасної архітектури, що вражає уяву сміливістю форм і 
технічних рішень. Архітектура  таких готелів дуже функціональна  і сучасна, використо-
вує новітні досягнення будівельних технологій, сучасні  конструкції і будівельні матері-
али. Це, перш за все, характерні для багатоповерхового  будівництва каркасні системи 
(колони і балки  із сталі або залізобетону), легкі  теплозберігаючі огороджувальні конст-рукції, ударостійке дзеркальне скло тощо. Новітнє прогресивне інженерне обладнання -
системи енерго- і  водопостачання, вентиляція та обігрів  дозволяють створювати всере-
дині готельного комплексу свій мікроклімат, комфортне  для людини середовище. Су-
часні конструкції  дають можливість перекривати великі прольоти, формувати складний
багаторівневий простір  з галереями, внутрішніми дворами-атріумами  та зимовими са-
дами, робити світлопрозору  покрівлю. Будучи автономним «містом  у місті», такі комп-
лекси дають можливість клієнтові реалізувати свої потреби  в розвагах і відпочинку, не
виходячи за його межі. Крім того, там створені всі  умови для успішного проведення
різних бізнес-заходів (з'їздів, конференцій і т.д.).
Зазвичай такі готелі розміщуються в урбанізованих, щільно забудованих, нових
районах великих  міст, поблизу центрів ділової  та комерційної активності, де підвищена 
поверховість будівель викликана високою вартістю землі. Можна навести безліч прик-
ладів подібних готелів. Об'єднані спільною приналежністю до сучасної архітектури,
кожен з них все  ж має свій неповторний вигляд. Вони є у всіх найбільших містах світу і 
уособлюють собою  розквіт цивілізації високих  технологій.
Тісно пов'язаний з  індустрією розваг, сучасний готельний бізнес іноді просто пе-
реходить умовні розділяючі їх межі. Цю тенденцію можна  простежити на прикладі го-
телів, розташованих на територіях тематичних парків розваг. У цих умовах готель на-
стільки відповідає навколишній її казковій реальності, що стає свого роду декорацією,
на тлі якої гості  отримують дивовижне відчуття ожившої  ілюзії.
В Європі, де збереглася безліч справжніх пам'яток архітектури, де сильні куль-
турно-історичні  традиції, у дизайні готелів чітко  простежується тенденція дбайливого
ставлення до історії, коли старі будівлі отримують нове життя. У столицях та історич-
них містах з багатими культурними традиціями такі готелі зазвичай знаходяться в без-
посередній близькості від визначних пам'яток. Найбільш фешенебельні з них розташо-
вуються в старовинних, що представляють архітектурно-історичну цінність, будівлях, в
існуючій міській  забудівлі. Багато готелів існують  вже давно, мають свою історію  і 
традиції, пишаються  своїми знаменитими гостями. Рівень комфорту в них є на найви-
щому рівні, тому що в процесі реконструкції та оновлення вони були оснащені всіма
засобами сучасного  інженерного обладнання. При цьому  зовнішній вигляд будівлі і ін-
тер'єр піддалися  реставрації, їм було повернуто первісний  вигляд, відтворено справжню
атмосферу минулої епохи. Інтер'єри і все оздоблення таких готелів виконуються в стилі
та традиціях певного  історичного періоду. В обробці  використовуються дорогі матері-
али; це можуть бути дубові панелі для облицювання стін і стель, шпалери і гобелени,
набірний паркет, мармур, широко використовується бронза і позолота. Інтер'єри рясні-
ють справжніми відреставрованими  деталями і антикварними меблями, вражають роз-
кішшю та справляють враження повної відповідності певній епосі. Це може бути баро-
ко або ампір, рококо або ар-нуво. Атмосферу автентичності створюють старовинні ка-
міни і дзеркала, картини, свічники та люстри. Рішення  ванних кімнат також відповідає
загальному духу - сучасна сантехніка стилізована під колорит минулого.
Завдання дизайнерів і декораторів під час реконструкції інтер'єру подібної істо-
ричної будівлі  полягає в тому, щоб вдихнути нове життя в старі стіни, зробити  це дбай-
ливо і делікатно, зберігши чарівність старовини і  високий престиж закладу.
Останнім часом  все більшого поширення набуває  дещо інший підхід до дизай-
нерського рішення  готелів, які розміщуються в історичних будівлях. Дбайливо ставля-
чись до зовнішнього  вигляду та фасадів, архітектор залишає  за собою право створюва-
ти абсолютно новий  за стилем і духом інтер'єр.
Високі темпи повсякденного життя і погана екологічна ситуація в сучасних ме-
гаполісах змушують людину повертатися обличчям до природи, черпати в ній життєві 
сили. Переваги тихого і розміреного провінційного  життя, спокій і відокремленість  на лоні природи, національний колорит і особливості місцевої кухні роблять «агротуризм»
більш привабливим. Готелі, що пропонують такий відпочинок, зазвичай розташовують-
ся в сільській  місцевості в будівлях традиційного дизайну.
Національний колорит - одна з основних особливостей, характерних для дизай-
ну заміських готелів, призначених для відпочинку. Використання в архітектурному об-
разі традиційних  для такої місцевості прийомів, деталей  і матеріалів дозволяє гармо-
нійно вписати будівлю  в навколишнє середовище і оптимально пристосуватися до при-
родно-кліматичних  умов. Крім цього, національний колорит, який є як в архітектурно-
му образі, так  і в оформленні інтер'єру, є важливим емоційно-естетичним фактором,
який впливає на формування позитивного іміджу готелів.
Дати гостю задоволення, зробити його перебування в готелі приємним і не нуд-
ним, розважити його і здивувати, вразити уяву і залишитися в його пам'яті надовго -
вершина, досягти  яку вдається не всім готелям. Вона підкоряється тільки тим, хто твер-
до знає формулу  успіху: виразне дизайнерське рішення  має бути наповнене змістом ви-
сококласного обслуговування.
Як же досягти  успіху у формуванні сучасного інтер'єру  номера готелю, холу,
приміщень рекреації, що надовго запам'ятовуються? Для  цього можна використати кіль-
ка прийомів. Розглянемо один з них - використання окремої деталі в його оформленні,
яка б запам'яталась. Ця деталь допомагає прикрасити інтер'єр, зробити його оригіналь-
ним, неповторним  і тим самим пожвавити надокучливий, невиразний інтер'єр, простір
якого наповнено  стандартними меблями, традиційно підібраним оформленням.
У дизайнерів і декораторів  існує таке поняття - домінанта інтер'єру. Сенс його
закладено в самому слові, оскільки dominus латинською означає  «господар», «голов-
ний». Як правило, домінанта - це якийсь об'єкт, який чітко виділяється на тлі всього
іншого інтер'єру  і відразу привертає до себе увагу. Мінімалізм з його лаконічністю і 
«порожнечею» є  ідеальним випадком для розігрування в просторі інтер'єру цієї дизай-
нерської теми.
Якщо в цілком сучасний інтер'єр затесалась якась  чужорідна річ - наприклад, пі-
аніно, велике мистецьке  полотно або старовинний буфет, можна вважати, що проблема
домінанти в ньому  вже вирішена. Ваше завдання - лише не заважати цьому контрасту,
намагаючись «пов'язати» цей предмет з новомодним фоном. Дозвольте йому відверто
домінувати і відчувати  себе раритетом - тоді він стане тією самою «родзинкою», яка
вам необхідна. Якщо ж таких предметів нема, варто  замислитись і привнести їх в  ін-
тер'єр штучно.
Класику інтер'єрного декорування - колони, арки, скульптури та ліпнину - слід
використовувати дуже обережно. Але є й інші варіанти. Наприклад, прекрасними тра-
диційними варіантами домінанти є фрески або яскраві  мозаїчні панно. Головне – уни-
кати збитих, кітчевих сюжетів і орієнтуватися перш за все на індивідуальність.
Розташовувати «кольорову пляму» треба на самому парадному  місці, щоб при вході в 
кімнату це було першим, що кидається у вічі. Тій ж меті може служити і така традиційна
прикраса, як вітраж. Звичайно, візерунку з кольорових скелець сам бог велів розміщу-
ватися у віконному  отворі - це найкраще для нього місце. Але якщо не можна позбав-
ляти прозорості ваше вікно, можна застосувати більш  сміливий варіант: замовити віт-
ражну перегородку, що світиться, або підвісну стелю.
Чудовий вихід, який поєднує приємне з корисним, - це рослинний куточок, на-
чебто зимовий сад. Можна виділити рослинам невелику ділянку  підлоги (можна викла-
сти його декоративною плиткою), вона з легкістю стане головною прикрасою кімнати.
Якщо виявиться, що доглядати за великою кількістю  рослин занадто клопітко, можна 
порадити завести  всього один екземпляр, проте великий  і ефектний. Знову ж таки, якщо звернутися до класики, то цю функцію  завжди відмінно виконували такі домашні фаво-
рити минулих років, як пальма або фікус (символ процвітання  будинку). На тлі світлих 
стін і за відсутності  відволікаючих деталей їхнє темно-зелене листя буде виглядати 
особливо імпозантно.
Дуже модно сьогодні використовувати у дизайні звичайну воду. Для інтер'єрів
холів, рекреації  виготовляють різні фонтани, струмочки, водоспади, озера і водно-
бульбашкові панелі. Якщо в приміщенні є подібна річ, то все інше, як кажуть, «відпо-
чиває». Усі ці водяні затії - безумовні кандидати в домінанти інтер'єру, тому не повин-
ні мати ніякої конкуренції. І дуже важливо, щоб обраний атракціон  був виготовлений
високоякісно, щоб  представляв собою щось дійсно дизайнерське, і тоді вийде чудова
домінанта. Одночасно  підвищиться вологість повітря  і за допомогою цілющого звуку
дзюркотіння води зміцниться нервова система як відвідувачів, так і персоналу.
Інший варіант «водного дизайну» - це акваріум, який останнім часом перекочу-
вав з розряду  дитячих захоплень чи не в дизайнерський  прийом організації простору.
Сьогодні є маса можливостей зробити акваріум ефектною домінантою інтер'єру. Його і 
встановлюють у  центрі великої кімнати-студії, використовуючи як логічний центр, нав-
коло якого «крутиться»  все інше. Або роблять його у  вигляді прозорої стіни-перегород-
ки, поділяють на зони простір, або займають акваріумом усю стіну, а можна повісити
його на стіну  як картину. Сучасних замовників все  частіше цікавлять не самі мешканці
акваріума, а безпосередня декоративність живого об'єкта. Тому вони вважають за кра-
ще не класичні біотопні акваріуми, а голландські декоративні  акваріуми-клумби (нага-
дують куточок підводного парку з буйною рослинністю). Або  зовсім не потребують ні-
якого догляду «довгограючі»  замкнуті екосистеми з креветками, які продаються запая-
ними і можуть «прослужити» від трьох до п'яти  років (при цьому креветки будуть самі
поглинати всі надлишки свого існування).
Як варіант можна  застосувати найнетривіальнішу  домінанту в інтер'єрі - деко-
ративний тераріум. Якоюсь мірою пристрій цей нагадує акваріум: те саме скло, той же
зімітований фрагмент природи, ті ж варіанти розміщення в  інтер'єрі. Але декоративних
можливостей тут  навіть більше: для створення антуражу використовуються і гілки де-
рев, і живі рослини, і декоративні штучні водойми. Ну і, звичайно, самі тварини - не-
звичайні, яскраві  і набагато інтелектуальніші, ніж  риби. Взагалі, треба сказати, що гра-
мотно «вписані»  в інтер'єр домашні вихованці  завжди будуть її прикрасою. Навіть зви-
чайна клітка з птахом цілком може претендувати на роль головної дизайнерської штуч-
ки (особливо якщо вона кругла). Чудернацько можуть виглядати  і будиночки для гри-
зунів з їхніми сходами  і колесами, що крутяться.
Але навіть якщо не робити великі і відповідальні споруди, а домінанта все одно
потрібна - можна швидко перетворити свій інтер'єр, створивши в ньому зовсім безпро-
грашний центр тяжіння. Потрібно взяти велику вазу (підлогову  або настільну), набрати 
в лісі різних гілочок, поставити їх в підсолоджену воду - і вже через тиждень в інтер'єрі
кімнати, холу, рекреації загориться салатними вогниками неповторне весняне листя!
Як оригінальну  домінанти можна використовувати  тромплей. Йдеться про ефект 
trompe l`oeil (буквально  перекладається з французької  як «обман зору»), що викликає 
бажання підійти до зображеного предмета й пощупати його – справжній він чи ні? Це
дотепний і модний декораторський прийом, який дозволяє грати з простором і привно-
сити в інтер'єр елемент несерйозності. Історія  тромплею нараховує дві тисячі років.
Один з авторів  цього стилю - Хогстратен Самуел Ван, голландський художник,
учень Рембрандта. Відмовившись від драматичного стилю свого  вчителя, він захопився 
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.