На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Оподаткування операцй з цнними паперами

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 19.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 6. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Державний вищий навчальний заклад
“Українська академія банківської справи
Національного банку України”
Кафедра фінансів 
 
 
 
 

Реферат
з дисципліни «Фінансовий ринок»
на тему
Оподаткування операцій з цінними паперами 
 
 
 
 
 

                                                              Перевірив: доц. Рекуненко І.І.
                                           
 
 
 
 
 

  Суми-2011
     ЗМІСТ 
 

1. Оподаткування операцій з цінними паперами                                                 3
СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ                                                       16
 

      1. Оподаткування операцій з цінними паперами
         

     Критерії  для визначення поняття «цінні папери»  у Податковому кодексі не визначені, тому при тлумаченні цього поняття  необхідно керуватися положеннями цивільного законодавства. У Цивільному кодексі України цінним папером визнається документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його розмістила (видала), і власником та передбачає виконання зобов' язань згідно з умовами його розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам (п. 1 ст.194 ЦК України).
     Наведене  визначення цінного паперу має такі необхідні і достатньо характерні ознаки, наявність яких дозволяє кваліфікувати той чи інший майновий об'єкт цивільних прав як цінний папір. До цих ознак належать такі:
     - цінний папір - це документ встановленої форми з відповідними реквізитами, який засвідчує відповідне майнове право;
     -  цінний папір - це майнове право, інкорпороване у документ, оборот якого здійснюється нерозривно від обороту документа.
     Ст. 6-13 та 15 розділу ІІ Закону України  № 3610-17 «Про цінні папери і фондовий ринок» (далі - Закону № 3610-17) визначаються такі види цінних паперів:
     1. Акція - іменний цінний папір,  який посвідчує майнові права  його власника (акціонера), що стосуються  акціонерного товариства, включаючи  право на отримання частини  прибутку акціонерного товариства  у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України (п. 2 ст. 190) та Законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств, і законодавством про інститути спільного інвестування.
     2. Облігація - цінний папір, що  посвідчує внесення його власником  грошей, визначає відносини позики  між власником облігації та  емітентом, підтверджує зобов'язання  емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити дохід за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення.
     3. Казначейське зобов язання України  - державний цінний папір, що  розміщується виключно на добровільних засадах серед фізичних осіб, посвідчує факт заборгованості Державного бюджету України перед власником казначейського зобов' язання України, дає власнику право на отримання грошового доходу та погашається відповідно до умов розміщення казначейських зобов' язань України.
     4. Інвестиційний сертифікат - цінний  папір, який розміщується інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та посвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді.
     5. Ощадний (депозитний) сертифікат - цінний  папір, який підтверджує суму  вкладу, внесеного у банк, і права  вкладника (власника сертифіката)  на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав.
     Пп. 14.1.204 п. 14.1 статті 14 ПКУ виступає спеціальною  нормою стосовно ст. 14 Закону № 3610-17, яка визначає поняття простого векселя як виду цінного паперу. Відповідно до пп. 14.1.204 ПКУ простий вексель, авальований банком, - цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов' язання векселедавця або його наказ банку сплатити після настання строку платежу визначену суму векселедержателю.
     У ст. 15 розділу ІІ Закону № 3610-17 до груп цінних паперів відносять: іпотечні, приватизаційні, похідні та товаророзпорядчі цінні папери. Визначення кожного із цих груп дається у зазначеному Законі п. 5 ст. 3), а саме:
     1. Іпотечні цінні папери - цінні  папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів.
     2. Приватизаційні цінні папери - цінні  папери, які посвідчують право  власника на безоплатне одержання  у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду.
     3. Похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та обігу  яких пов' язаний з правом  на придбання чи продаж протягом  строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів.
     4. Товаророзпорядчі цінні папери - цінні папери, які надають їхньому  держателю право розпоряджатися  майном, вказаним у цих документах.
     Оподаткуванню підлягають також операції з деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами.
     Відповідно  до пп. 14.1.45 ст. 14 ПКУ дериватив - це стандартний  документ, що засвідчує право та(або) зобов' язання придбати чи продати у майбутньому цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах. Стандартна (типова) форма деривативів і порядок їх випуску та обігу встановлюються законодавством. До деривативів належать такі документи:
     1. Форвардний контракт - стандартний  документ, який засвідчує зобов'  язання особи придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін такого продажу під час укладення такого форвардного контракту.
     2. Ф'ючерсний контракт - стандартний  документ, який засвідчує зобов'  язання придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов'язань сторонами контракту.
     3. Опціон - стандартний документ, який  засвідчує право придбати (продати)  цінні папери (товари, кошти) на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на час укладення такого опціону або на час такого придбання за рішенням сторін контракту.
     Відповідно  до пп. 14.1.90 ст. 14 ПКУ корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до Закону, а також інші правомочності, передбачені Законом та статутними документами.
     Оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні  папери, корпоративними правами передбачає, що платник податку веде відокремлений  облік фінансових результатів по цих операціях в цілях визначення об'єкта оподаткування з податку на прибуток. Процедура з податкових розрахунків фінансових результатів операцій з цінними паперами та деривативами встановлюється п. 153.8 ст. 153 ПКУ.
     Відповідно  до абз. "в" пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 розділу І Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – Кодекс) дохід від продажу цінних паперів, у тому числі акцій українських емітентів, отриманий резидентами або нерезидентами на території України її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, є доходом з джерелом походження з України.
  Цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення є товаром (пп. 14.1.244 п. 14.1 ст. 14 розділу І Кодексу).
     З прийняттям Податкового кодексу  України (далі - Кодекс) і набранням  чинності з 01.04.2011 року розділу III Кодексу  обов'язки платника податків з податкового  обліку фінансових результатів операцій з цінними паперами передбачено п. 153.8, 153.9 ст. 153 Кодексу. Відповідно до п. 153.8 ст. 153 Кодексу, якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів цінних паперів, деривативів, та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, понесені (нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу (відчуження) цінних паперів, деривативів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав цього ж виду протягом такого звітного періоду, від'ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами, деривативами або іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами цього ж виду наступних звітних періодів у порядку, визначеному статтею 150 цього розділу.
     Якщо  протягом звітного періоду доходи від продажу кожного з окремих видів цінних паперів, деривативів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, отримані (нараховані) платником податку, перевищують витрати, понесені (нараховані) платником податку внаслідок придбання цінних паперів, деривативів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав цього ж виду протягом такого звітного періоду (з урахуванням від'ємного фінансового результату від операцій з цінними паперами, деривативами або іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами цього ж виду минулих періодів), прибуток включається до складу доходів такого платника податку за результатами такого звітного періоду.
       Особливості оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами встановлено п. 153.8 ст. 153 розділу ІІІ Кодексу.
       Для цілей цього підпункту  під терміном "доходи" слід  розуміти суму коштів або вартість  майна, отриману (нараховану) платником  податку від продажу, обміну  або інших способів відчуження  цінних паперів, деривативів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, а також вартість будь-яких матеріальних цінностей чи нематеріальних активів, які передаються платнику податку в зв’язку з таким продажем, обміном або відчуженням. До складу доходів включається також сума будь-якої заборгованості платника податку, яка погашається у зв’язку з таким продажем, обміном або відчуженням.
       Під терміном "витрати" слід  розуміти суму коштів або вартість  майна, сплачену (нараховану) платником  податку продавцю (у тому числі емітенту, крім придбання під час первинного розміщення) цінних паперів, деривативів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, як компенсація їх вартості. До складу витрат включається також сума будь-якої заборгованості покупця, яка виникає у зв’язку з таким придбанням.
     Платник податку веде відокремлений облік  фінансових результатів операцій з  цінними паперами і деривативами в розрізі окремих видів цінних паперів, деривативів та інших, ніж  цінні папери, корпоративних прав. При цьому облік операцій з акціями ведеться разом з іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами. 
     Усі інші витрати та доходи платника податку, крім витрат та доходів за операціями з цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, визначеними цим підпунктом, враховуються у визначенні об’єкта оподаткування такого платника податку на загальних умовах, встановлених цим Кодексом.
     Згідно  із п. 153.9 ст. 153 розділу ІІІ Кодексу  норми пункту 153.8 статті 153 цього  Кодексу не поширюються на операції, що здійснюються платником податку - емітентом з розміщення корпоративних прав або інших цінних паперів, а також з їх зворотного викупу або погашення таким платником податку - емітентом.
     Норми пункту 153.8 статті 153 цього Кодексу  поширюються також на визначення балансових збитків або прибутків, отриманих платником податку від операцій із корпоративними правами, що виражені в інших, ніж цінні папери, формах.
       Операції з конвертації цінних паперів оподаткуванню не підлягають.
       Слід врахувати, що відповідно до п. 4 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" Кодексу операції з цінними паперами та деривативами, що придбані до набрання чинності розділом III цього Кодексу, відображаються в обліку при визначенні податку на прибуток підприємств за правилами, що діяли на момент придбання таких цінних паперів.
     Згідно  з п. 137.4 ст. 137 розділу ІІІ ПКУ  датою отримання доходів, які  враховуються для визначення об' єкта оподаткування, є звітний період, в якому такі доходи визнаються відповідно до цієї статті, незалежно від фактичного надходження коштів (метод нарахувань), визначений з урахуванням норм цього пункту та ст. 159 ПКУ.
     При цьому у п. 137.18 ст.137 розділу ІІІ  ПКУ зазначається, що за цінними паперами, придбаними платником податку з метою їх продажу або утримання до дати погашення, сума процентів включається до складу його доходів у податковий період, протягом якого була здійснена або мала бути здійснена виплата таких процентів згідно з умовами випуску таких цінних паперів.
     Окремою нормою визначається дата отримання  доходів власників іпотечних сертифікатів. Так, у п. 137.9 ст. 137 розділу ІІІ ПКУ зазначається, що датою отримання доходів власника іпотечного сертифіката участі за операціями з таким іпотечним сертифікатом є дата нарахування протягом відповідного звітного періоду доходу за консолідованим іпотечним боргом (зменшеного на суму винагороди за управління та обслуговування іпотечних активів).
     Якщо  позичальник (дебітор) затримує сплату процентів (комісійних), то кредитор урегульовує таку заборгованість згідно з п. 159.1 статті 159 ПКУ.
     Також окремою нормою Кодексу встановлюється процедура оподаткування певних груп цінних паперів. Зокрема, пп. 153.4.3 п. 153.4 ст. 153 ПКУ зазначається, що за борговими цінними паперами, емітованими платником податку, суми процентів включаються до складу його витрат у податковий період, протягом якого була здійснена або мала бути здійснена виплата таких процентів.
     У разі розміщення платником податку  боргових цінних паперів вище/нижче номінальної вартості, прибуток/збиток від їх розміщення відноситься до складу його доходів/витрат у податковий період, протягом якого відбулося погашення/викуп таких цінних паперів.
     Щодо  обліку фінансових результатів операцій з корпоративними правами в цілях оподаткування, то необхідно мати на увазі, що під «корпоративними правами» розуміються як акції, так і корпоративні права, «що виражені в інших, ніж цінні папери, формах». Тому облік операцій з акціями ведеться з іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами.
     Дія п. 153.8 ст. 153 ПКУ поширюється на платників  податку - торговців цінними паперами та деривативами, а також на будь-яких інших платників податку, які  здійснюють операції з торгівлі цінними  паперами чи деривативами (відповідно до п. 1 ст. 17 Закону № 3610-17 «... торговцями цінними паперами господарськими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності, а також банками»). Те саме стосується обліку операцій таких платників податку з придбання або продажу корпоративних прав, відмінних від акцій. Згідно з другим абзацем п. 153.9 ст. 153 ПКУ ці норми поширюються також на визначення балансових збитків або прибутків, отриманих платником податку від операцій з корпоративними правами, що виражені в інших, ніж цінні папери, формах.
        Фінансовий результат від здійснення операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами може бути як від' ємним, так і позитивним. У разі отримання від' ємного фінансового результату оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами здійснюється відповідно до п. 150.1 ст. 150 ПКУ, у якій зазначається, якщо результатом розрахунку об' єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є збиток, то сума такого збитку підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного збитку попереднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від' ємного значення.
     Згідно  з п. 153.8 ст. 153 ПКУ до витрат, які  не враховуються при визначенні фінансового результату за операціями з цінними паперами або деривативами, відносять такі, які протягом звітного періоду платником податку понесені (нараховані) і пов'язані з придбанням цінних паперів та деривативів емітентів, що можуть бути використані платником податку для непродуктивного відпливу капіталів, ухилення від оподаткування, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
     Платники  податків можуть використовувати цінні  папери та/або деривативи певних емітентів для непродуктивного відпливу капіталів, ухилення від оподаткування, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Згідно з п. 2 ст. 3 Закону № 3610-17 емітент - це юридична особа, Автономна Республіка.
     Крим  або міські ради, а також держава  в особі уповноважених нею  органів державної влади, яка від свого імені розміщує емісійні цінні папери та бере на себе зобов' язання щодо них перед їх власниками.
     Усі інші витрати та доходи платників  податку, крім витрат та доходів за операціями з цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, визначеними цим підпунктом, враховуються у визначенні об'єкта оподаткування такого платника податку на загальних умовах, встановлених цим Кодексом.
     Дивіденди по простих акціях за 2011-й і наступні роки, а також відсотки від корпоративних облігацій будуть оподатковуватися за пільговою ставкою 5%. Об'єктом оподаткування є також не тільки прибуток від операцій з акціями та облігаціями, а й з похідними цінними паперами, наприклад, ф'ючерсами.
     Змінитлася і ставка доходу для успішних гравців на фондовому ринку. Якщо їм вдається заробити в цілому понад 10 мінімальних зарплат на місяць, то платити (не в цьому, а вже в наступному році) їм доведеться не 15%, а 17% з суми перевищення.
     Але за звітний 2010 рік більшість інвесторів, як і раніше, віддадуть 15% з доходу, отриманого від інвестицій у цінні папери.
     Тим, хто купує і продає акції та облігації, потрібно буде не тільки заповнити податкову декларацію, а й надати до податкової ряд документів, що підтверджують сам факт отримання прибутку і понесених витрат. Для тих, хто здійснює операції в офісі у брокера, будуть потрібні копії договорів купівлі-продажу паперів, акти їх прийому-передачі та виписки хоронителя про стан рахунку. Ну і звичайно, попросять пред'явити квитанції після зняття грошей (прибутку) з грошового рахунку в банку.
     Відтепер  тим, хто освоює інтернет-трейдинг і здійснює операції з електронно-цифровим підписом, треба буде надати договір на обслуговування у брокера, виписки біржі по всіх угодах протягом року і квитанції з банку, якщо прибуток виводилася з рахунку. Роздруківка таблиць з результатами угод з програми онлайн-торгівлі Quik або Smart в цьому випадку не підійде. Будуть потрібні документи з підписами і печатками брокера і біржі. До речі, за підсумками року пачка таких документів може бути досить значною, особливо у тих гравців, хто здійснює по 10 - 15 угод протягом одного дня.
     Також гравцям доведеться самостійно провести облік прибутку і збитків. Відповідно до Податкового кодексу, прибуток розраховується як позитивна різниця між продажем і покупкою кожної папери за вирахуванням понесених витрат. Але податком буде обкладатися загальний дохід, отриманий за рік, а не кожна операція окремо. До речі, по "понесеними витратами" податкова не має через комісію брокерові, біржі або зберігачу - тільки витрати на купівлю паперу. Не зменшується прибуток і на суму абонплати, яку трейдер платить брокерської компанії за саму можливість торгувати на біржі через Інтернет.
     Учасникам пайових або корпоративних інвестиційних  фондів, якщо вони продавали з прибутком  в 2010 році свої сертифікати або акції, потрібно буде показати податківцям копію договору про купівлю сертифікатів, виписку зберігача, акти прийому-передачі паперів, квитанції про отримання "живих" грошей.
     Після збору всіх документів, подавати декларацію і сплачувати податок доведеться самостійно. При бажанні можна укласти з брокером або КУА договір про виконання ними функцій податкового агента. Але далеко не кожна компанія погодиться цим займатися. Зазвичай платнику податків дають 10 днів на внесення суми податку на спеціальний рахунок у банку. Після закінчення цього терміну можуть бути нараховані штрафи і чималі. За неподання декларації фізособою штраф складе 25% суми заниження податкового зобов'язання. До речі, відстрочка з нарахування штрафів існує, тільки, в перші півроку після набуття чинності Податкового кодексу (до 1 липня 2011 року). Потім ніяких обмежень з нарахування штрафів і пені у податківців не буде.
     При виплаті дивідендів або відсотків  по облігаціях функції агента здійснює сам емітент цінного папера. У цьому випадку інвесторові турбуватися нема про що. До речі, при отриманні дивідендів по привілейованих акціях (з обов'язковою виплатою частини прибутку акціонеру) в 2012 році доведеться сплатити податок не 5%, а 15%. А у випадку, якщо сума дивідендів перевищить 10 мінімальних зарплат, то й усі 17% з суми перевищення. Якщо ж дивіденди нараховуються у вигляді додаткових акцій, а не грошей, вони взагалі не підлягають оподаткуванню.
     На  сплату податку на доходи від інвестицій на фондовому ринку завжди можна було трохи заощадити. Всі ці можливості для покупців акцій і облігацій залишені і в новому Податковому кодексі.
     Як  і раніше, якщо прибуток за рік не перевищує розмір прожиткового мінімуму помноженого на коефіцієнт 1,4 (1220 гривень) вона взагалі не обкладається податком. До того ж, якщо за підсумками року в інвестора були збитки, то їх сума може переноситися в рахунок зменшення загального фінансового результату операцій з цінними паперами наступних років до їх повного погашення.
     Таким чином, можна трохи зменшити суму, на яку нараховується податок. До речі, якщо протягом 30 днів до дня продажу пакета цінних паперів або протягом наступного місяця з дня такого продажу інвестор купує пакет цінних паперів того ж емітента, то інвестиційний збиток, який, виникає від такого продажу, також не зараховується для визначення загального фінансового результату .
     Якщо  інвестор, який продав папір зі збитками в 2009 році, купив акції або облігації  тієї ж компанії в 2010 році, то вартість такого пакета буде визначатися на рівні проданого, збільшеного чи зменшеного на різницю між цінами купівлі обох пакетів.
     Тим інвесторам, які будуть купувати паї Піфів в цьому році, буде приємно дізнатися, що в разі їх продажу КУА в 2012 році податок за підсумками року складе всього 5%, а не 15%. І тільки в тому випадку, якщо паї будуть куплені третіми особами (не КУА) податок буде 15 - 17%, залежно від суми доходу. Насправді, норма про 5% для ПІФів існувала і раніше, однак через існував роз'яснення ДПАУ не використовувалося на практиці. Будемо сподіватися, що інвестори ПІФів все ж зможуть збільшити на 10% свій дохід в майбутньому за рахунок пільгової ставки оподаткування. До речі, для учасників корпоративних інвестфондів така можливість заощадити не передбачено.
     Таблиця 1.1 – Податки, що сплачуть приватні інвестори
Що  оподатковується Ставка податку  після прийняття Податкового кодексу Що було до прийняття  Податкового кодексу
Дохід від купівлі-продажу акцій, ф'ючерсів, опціонів 15% (17% *) 15%
     Продовження таблиці 1.1
Дохід від продажу держоблігацій 0% 0%
Дохід від купівлі-продажу корпоративних  облігацій 5% 15%
Дохід від участі в пайових інвестиційних  фондах 5% 5%
Дохід від участі в корпоративних фондах 15% (17% *) 15%
Дивіденди по простих акціях 5% 15%
Дивіденди за привілейованими акціями 15% (17% *) 15%
 
     Таблиця 1.2 – Документи, що потрібно збирати фондовим інвесторам
Кому Куди йти Документи, які брати перед заповненням податкової декларації
Тим, хто інвестує в акції та облігації брокерська  компанія Договір купівлі-продажу  паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, квитанції про отримання грошей (прибутку) у банку. Для трейдерів - виписки «Української біржі» про всі угоди, договір про обслуговування
Зберігач Виписки зберігача  про стан рахунку
Тим, хто інвестує в інвестфонди Компанія з управління активами Договір купівлі-продажу  паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, квитанції про отримання  грошей (прибутку) у банку
Зберігач Виписки зберігача  про стан рахунку
Тим, хто  інвестує в ф'ючерси брокерська  компанія Виписки "Української біржі" про всі угоди клієнта, договір про обслуговування, додаткову угоду про роботу з ф'ючерсами до нього
 
 
 
 
 
     СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

     
    Податковий кодекс України: Наказ від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17. - Законодавство України.
    Про цінні папери і фондовий ринок [Текст]: [Закон України: офіц.текст: за станом на 7 липня 2011 року]. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – № 3610-17.
    Сколько налога нужно платить с заработанного на ценных бумагах [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dengi.ua/clauses/75422_Skolko_naloga_nuzhno_platit_s_zarabotannogo_na_cennyh_bumagah.html - жур-л  Деньги.
 
     
    Цивільний кодекс України: Наказ від 16 січня 2003 року № 435-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=435-15. - Законодавство України.

и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.