На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Загальн вдомост про коледж навчальний процес

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 24.09.2012. Сдан: 2012. Страниц: 9. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


  План 

Вступ
  1. Загальні відомості про коледж і навчальний процес
     2. Аналіз уроку економіки
     3. Аналіз відвіданого навчального заняття по темі: “ Акцизний збір і мито“
     4. Мій урок
Висновок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Вступ
  Психолого-педагогічна практика для студентів ТІСІТ є важливою ланкою в системі вищої освіти. В процесі практики не лише закріплюються і поглиблюються теоретичні знання, придбані студентом у ВУЗі, але і виробляються практичні навики і уміння, необхідні для економіста та педагога-психолога. В період практики студенти спостерігають і аналізують різні сторони повчально-виховного процесу освітньої установи, вчиться самостійно проводити діагностику.
  Педагогічна практика є важливою частиною навчально-виховного  процесу в ході якого проходить безпосереднє поєднання і реалізація теоретичних знань, що отримують студенти на заняттях з їх практичною діяльністю в якості педагогів. Це дозволяє з одного боку, закріпити і поглибити знання теорії, а з іншого – набути вміння і навички необхідні для майбутньої самостійної роботи.
  Основна мета сучасної школи полягає в  тому, щоб створити таку систему  навчання, яка б забезпечувала  задоволення освітніх потреб кожного  учня відповідно до його схильностей, інтересів і можливостей.
  Цілями  практики стало те, щоб підвищити інтерес до економічної дисципліни; стимулювати учнів до пізнавальної діяльності; виховувати допитливість, доброзичливість, взаємоповагу та вміння спілкуватися. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1. Загальні відомості про коледж і навчальний процес
    До  вашої уваги буде представлена оцінка навчального закладу  
 м.  Тернополя, а саме Тернопільського Кооперативного торговельно-економічного коледжу.
    Головним  завданням практики є одержання  певного досвіду в роботі з  аудиторією, враховуючи її особливості (вік, рівень освіти, спеціальність і ін.), а також використання методів, прийомів і форм навчання на практиці. На основі знань, які я отримала з курсів “Методика викладання економіки , “Психологія і педагогіка” та інші дисципліни, я повинна вірно підібрати стиль спілкування з учнями, вибрати найефективнішу мотивацію, спираючись на вікові особливості групи; використати методи навчання таким чином, щоб саме навчання принесло задоволення учням. Це в свою чергу приведе до того, що матеріал уроку надовго залишиться в пам’яті студентів, що і є метою заняття.
      Що стосується самої база практики, то Тернопільський Кооперативний технікум був одним з перших навчальних закладів, відкритий на Тернопіллі і який пережив пору справжньої зрілості.
       Виходячи з потреби в підготовці кадрів з середньою спеціальною освітою, при сприянні місцевого керівництва області і на прохання правління Тернопільської облспоживспілки, 1 вересня 1958 року був відкритий Тернопільський кооперативний технікум.
       Його відкриття було давно очікуваним, адже Бережанська торговельно-кооперативна школа, що готувала продавців та облікових працівників, не мала можливості готувати кваліфікованих товарознавців та керівників кооперативної торгівлі.
       В умовах швидкого розвитку системи споживчої кооперації виникла потреба в підготовці фахівців масових професій.
      З 1965 року при технікумі створено училище, яке здійснювало підготовку кадрів масових професій.
       З 1968 року була створена Республіканська школа декораторів-рекламознавців, яка в нинішній час представлена в коледжі відділенням "Дизайн".
     14 лютого 1985 року училище набуло статус середнього професійно-технічного училища, яке в 1992 році було об'єднано з технікумом в зв'язку з впровадженням ступеневої підготовки в системі кооперації освіти.
     07 липня 2005 року Тернопільський кооперативний технікум реорганізовано в Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж (свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО №329547).
    Майбутнє України можуть забезпечити тільки кваліфіковані та віддані її інтересам спеціалісти.
      За 51 рік своєї діяльності коледж підготував понад 17 тис. спеціалістів, в т.ч. на стаціонарній формі навчання - понад 10 тис. чол., на заочній - 7,5 тис. чол., а також більше 6 тис. випускників робітничих професій.
      Коледж акредитований за статусом вищого навчального закладу освіти першого рівня і отримав Ліцензію і Сертифікат Міністерства освіти України на право освітньої діяльності (Ліцензія серія АВ №328952 видана 26.07.07р.)
       Своє п'яте десятиріччя коледж зустрічає з упевненістю у майбутньому, яка базується на досягненнях, традиціях, зформованих попередниками і які педколектив продовжує та розвиває.
      Щоб студенти були зацікавленні у навчанні потрібно мати розроблені певні методи і стратегії у поводженні з студентами і в у вмінні правильно подати матеріал. Ось чому 50% знань учнів залежить саме від викладача, а інші 50% від самої дитини. На мою думку вчитель повинен робити все, щоб учні не “засинали” на уроках, тобто повинен застосовувати активні методи навчання, а потім оцінювати знання, і якщо потрібно-виправляти і доповнювати. Необхідно також приділяти увагу самостійній роботі студентів. Застосування активних методів навчання: дискусій, ділових ігор, зацікавить учнів ще більше. Паралельно з вивченням теоретичних питань, учні повинні вирішувати задачі, тим самим розвиваючи логічне мислення.
    У складі фахівців педагогічного колективу, що складається з 62 викладачів, серед яких: 16 вищої категорії, 6 викладачів-методистів, 2 кандидати наук, 2 викладачі навчається в аспірантурі, 3 – здобувачі на вчену ступінь, відмінники освіти. Всі вони є висококваліфікованими спеціалістами з вищою освітою.
    Матеріально - технічна база коледжу має досить високий рівень. Усі кабінети оснащено згідно профілю тих предметів, які в них викладаються : є телевізор, магнітофон, екрани проектори, наочні посібники. Творчо підійшли до оформлення своїх кабінетів викладачі дизайну. У коледжі працюють 26 навчальних кабінетів, 3 комп'ютерні класи, є бібліотека, читальна та актова зали, медпункт, стоматкабінет, спортивний та тренажерний зали, комфортабельний гуртожиток, кафе. Що стосується викладачів, то деякі з них мають персональні комп’ютери, тому їм простіше і швидше працювати. Але сподіваюсь що незабаром ця ситуація буде виправлена дуже скоро.
    Графіки навчального процесу подаються  Міністерством Освіти України, і  їх вказівок чітко дотримується кожен  навчальний заклад, та інколи і Міністерство не може передбачити якихось екстремальний  ситуацій, я маю на увазі цьогорічний  турнір з футболу ”EVRO 2012”.
    Загалом, навчання поділяється на два семестри:
    І семестр починається 1 вересня 2011 року і триває до 25 грудня 2011 року;
    ІІ  семестр починається з 11 січня 2012 року по 28 травня 2012 року.
  Канікули  мають також певні етапи:
  26.12.11-11.01.2012—зимові канікули;
  29.05.12-01.09.12—літні канікули.
    В Тернопільському кооперативному торговельно-економічному коледжі навчається 450 студентів, всі вони є здоровими і адекватними, та разом з тим в кожнїй групі є діти,яким навчання дається важче ніж іншим.
    Базою моєї практики стала група МД - 11. Студенти в ньому є активні і відкриті до пізнавання і знайомства з чимось новим.
    Що  стосується якихось допоміжних елементів  у навчанні, то коледж має свою бібліотеку, яка забезпечує учнів стандартним набором підручників, також можна взяти в користування літературу яка зацікавить студентів. Також на парах використовується проектор з презентаціями, плакати і схеми.
    Щодо  оцінювання успішності студентів, то можна зазначити що в сучасних коледжах діє 100- бальна система оцінювання. Згідно якої викладач повинен об’єктивно оцінити знання студентая, його бажання до навчання, дисципліну, регулярність відвідування пар та інші фактори.
    Деякі викладачі, наприклад в екзаменаційних роботах, розділяють цих 100 балів на частини і оцінюють кожне завдання окремо. Інші перевіряючи роботу мають окрему думку по кожній роботі і зразу же ставлять оцінку.
    Загалом, екзаменаційні роботи проводяться 4 рази на рік, тобто 2 рази на семестр. Таким чином викладачі мають на меті перевірити знання студентів і подивитися як вони засвоїли матеріал, бо можливо якась тема була до кінці не розуміла і її потрібно глибше роз’яснити студентам. Зрештою екзаменаційна робота здійснюється і для викладачів і для студентів.
    Під час ознайомлення з навчальним процесом коледжу я дійшла висновку, що коледж чітко справляється із своїм завданням (навчання учнів).  
 
 
 
 
 
 
 
 

    2. Аналіз уроку економіки 

    Першим заняттям , яке я відвідав була пара економіки. Вона розпочався вчасно, на мою думку викладачка не дуже ретельно готувалась до заняття, бо вже з віком і великою практикою це є не обов’язковим, щоденним пунктом. Тепер перейдемо безпосередньо до заняття…
    Після взаємного привітання розпочалась  перекличка хто є на парі, і хто відсутній. Потім було опитано двох студентів по попередній темі і далі викладач перейшла до теми опрацювання.
    Тема  уроку: Попит, від чого залежить попит ?
         План уроку:
    1. Поняття попиту, його визначення.
    2. Закон попиту.
    3. Фактори, що впливають  на попит.
         Мета уроку:
    1. Повторити сутність попиту як економічної категорії;
    2. Розвивати пізнавальні інтереси в студенів, логічне мислення;
    3. Виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань, сприяти професійній орієнтації студетів;
    На  мою думку студенти зрозуміли заняття і те що вони мають освоїти в цій темі.
    Переходимо до матеріалу…
    I. Поняття попиту.
    Що  вам відомо про нього? (мозкова  атака)
    Чи  завжди ви знаходите саме ті товари, які вам потрібні? (Якщо ні, то це свідчить про високий попит на них).
    Вперше  фразу ”попит та пропозиція” використав Джеймс Денхем Стюарт у своїй праці “Принципи політичної економії”, що була опублікована у 1767. 
 

    Варіанти  визначень:
    1 .- це запит фактичного або потенційного покупця, споживача на придбання товару за наявних у нього коштів, що призначені для цієї покупки.
    2. - це платоспроможна потреба населення або сума грошей, яку покупці можуть і мають намір заплатити за певний товар.
    3. - попит на певний товар характеризує зміни в поведінці споживача у відповідь на зміну цінових і нецінових факторів. Попит окремого споживача називається індивідуальним попитом.
    4. - це кількість продукту, яку споживачі бажають і спроможні купити на ринку за певну ціну за певний проміжок часу.
    Головна мета продавця : якомога дорожче  продати товар.
    Головна мета покупця : купити найдешевший товар, який має достатню або високу якість.
    II. Закон попиту.
    Закон попиту — величина попиту зменшується у міру збільшення ціни товару. Математично це означає, що між величиною попиту і ціною існує обернено пропорційна залежність.
    Природа закону попиту не складна. Якщо у покупця  є певна сума грошей на придбання  даного товару, то він зможе купити тим менше товару, що більша ціна і навпаки. Звичайно, реальна картина  набагато складніша, оскільки покупець може залучити додаткові кошти, придбати замість даного товару інший — товар субститут. Але в цілому закон попиту відображає головну тенденцію — згортання об'єму закупівель зі зростанням цін на товар в умовах, коли грошові можливості покупця обмежені певною межею.
    Еластичність  попиту — це показник, що виражає коливання сукупного попиту, викликані пониженням цін на товари і послуги. Еластичним називається попит, що сформувався за умови, що зміна його об'єму (у %) перевищує відсотковий вираз зниження цін: Ed>1.
    Якщо  показники падіння цін і збільшення попиту виражені у відсотках, рівні, тобто зростання об'єму попиту лише компенсує зниження рівня цін, то еластичність попиту рівна одиниці: Ed=1.
    У разі, коли ступінь пониження цін  перевищує показник попиту на товари і послуги, попит нееластичний: Ed<1. Отже, еластичність попиту - показник ступеня чутливості споживачів до змін ціни товару.
    Еластичність  попиту може бути пов'язана не тільки із зміною ціни на товар, але і зі зміною доходу споживачів. Тому розрізняють  еластичність попиту за ціною та еластичність попиту по доходах. Є і попит з одиничною еластичністю. Це ситуація, за якої і дохід, і величина попиту змінюються на однаковий відсоток, отже загальний дохід залишається постійним у міру зміни ціни.
    Реакція споживачів на зміну ціни товару може бути сильною, слабкою, нейтральною. Кожен з них породжує відповідний попит: еластичний, нееластичний, одиничний. Можливі варіанти, коли попит виявляється абсолютно еластичним або абсолютно нееластичним.
    Як  правило, існують товари з різною еластичністю за ціною. Зокрема, хліб та сіль є прикладами нееластичного попиту. Підвищення або зниження на них цін в цілому не впливає на кількість їх споживання.
    Знання  ступеня еластичності попиту на товар  має велике практичне значення. Так, наприклад, продавці товару з високою еластичністю попиту можуть піти на зниження ціни з метою різко збільшити об'єм продажів і отримати прибуток більший, ніж якби ціна товару була вища.
    За  наявності великої кількості  продавців попит на будь-який товар  буде еластичним, бо навіть незначне підвищення ціни одним з конкурентів примусить споживачів звертатись за покупкою до інших продавців, що пропонують цей же товар дешевше. 
 
 

    III. Фактори, що визначають  попит.
    Важливими неціновими факторами, які впливають  на попит є:
   середній рівень доходу споживача - це ключовий детермінант попиту. Коли зростають доходи людей, збільшується попит майже на все;
   чисельність населення - збільшення кількості споживачів веде до підвищення попиту і навпаки;
   ціни і доступність споріднених товарів - існує залежність між взаємозамінними товарами, що виконують ті самі функції, як, наприклад, масло і маргарин, олівець і ручка, бавовна і вовна. Попит на товар А зменшується із зниженням ціни на взаємозамінний товар В.
    Існують ще товари-доповнювачі (машина-бензин; зубна паста - зубна щітка; фотоапарат - фотоплівка), без яких наш основний товар не функціонує. Зі збільшенням ціни на товар-доповнювач, попит на основний товар падає.
    Зрештою для індивідуальних товарів завжди існують особливі фактори, що стоять за попитом на них: кількість опадів сприяє попиту на парасольки, товщина снігового покриву впливає на продаж лиж. Крім того, сподівання щодо майбутніх економічних умов, особливо щодо цін, можуть істотно впливати на потреби.
    Слід  відзначити, що попит на різні товари постійно змінюється, бо економічне життя розвивається. Крива попиту ніколи не залишається на одному місці. Коли змінюються фактори, що лежать в основі попиту, окрім ціни на товар, крива попиту переміщується (праворуч або ліворуч).
    Вправа  на фокус уваги - (несподіване запитання)
    Якщо  ви хочете придбати модну куртку, але  не можете її купити, через брак грошей, чи виникає попит? Відповідь пояснюєм. (У даному випадку, економісти назвуть це бажанням, а не попитом. Але якщо у вас є гроші, які ви готові витратити на купівлю куртки, то це вже попит. Бажання підкріплені грошовими можливостями, перетворюються на попит. Попит - це потреби людей, представлені на ринку і забезпечені грошима; іншими словами, попит це платоспроможні потреби людей.)
    Завдання  для закріплення нової теми (10 хв.) – задіюєм всіх студентів.
    Якщо  перехресна еластичність попиту –  це величина негативна (від’ємна), то аналізовані  товари – це:
    а) товари „Гіффена”;
    б) товари „Веблена”;
    в) товари субститути;
    г) товари компліменти.
    Назвіть товари субститути (взаємозамінні) та товари компліменти (взаємодоповнюючі).
    Домашнє завдання (з урахуванням трьох  рівней)
    Джерела:
    Підручник стор. 50-59; 

    Аналізуючи  заняття з економіки, на мою думку, ця пора, досить цікава, наповнена доступною інформацією. Заняття було добре організованим. Тема була подана, мета визначена. Заняття, відповідало програмі навчального процесу. І тема попиту є актуальною в сучасному середовищі. Пара почалась вчасно і на кожен етап виділялася певна кількість часу.
    Робота  над домашнім завданням не велася. Було опитано двох студентів по попередній темі. Далі була подана нова тема, робота по новій темі велася колективно, якихось додаткових матеріалів, типу плакатів, технічних засобів не було. Якогось індивідуального підходу до студентів я не побачив. Домашнє завдання було засвоєння нової теми, прочитати параграф в підручнику.
    Що  до викладацької діяльності, то мовлення викладача була чітким і зрозумілим, не гласним. Дисципліна під час пари була доволі врівноваженою з елементами галасу проблемних студентів, але викладач уміло виправляв ситуацію. Загалом студенти були зацікавленні в роботі. Оцінки виставлялися в кінці уроку за активність на уроці, багато студентів хотіли отримати бали. 1год 20 хв уроку були використані раціонально, висновки зроблені. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    3. Розробка  заняття по темі : “Непряме оподаткування”.

    Хід уроку.
    Заняття було проведено у формі семінару, темою якого було “Непряме оподаткування“. Воно мало на меті перевірку засвоєних знань з попередньо викладених тем .
    На  початку уроку студентам було запропоновано розв’язати кросворд з метою перевірки засвоєння учнями основних понять теми .
    Після цього групу було розбито на дві команди ( два підприємства), кожна з яких отримала  три задачі ( по одній по кожній темі ) . На кожну задачу було відведено по 5 хвилин . По закінченню часу обидві команди представили свої рішення . Якщо задача розв’язана правильно то команда отримує 5 балів за кожну правильну відповідь . А якщо при розрахунках було допущено помилку - з команди знімаються 1,2 бали ( 120% ставки НБУ поділене на 100) .
    Причому виявити помилку було запропоновано  протилежній команді. Якщо команда  противника успішно справилась з  цим завданням - їй додавалось 1 бал  до загальної кількості .  

    Задачі, які були запропоновані студентам :
    ПДВ :
  Оптова ціна 1 л. молока становить 600 грн., державна дотація - 100 грн. на 1 л. . Визначити об’єкт оподаткування .
  Роздрібна ціна реалізації 1 пляшки горілки становить 56600 грн. ( це державна регульована ціна ). Сума фактично наданих торгівельної та оптово-збутової знижок дорівнює 5100 грн. Визначити оподаткований оборот .
    Акцизний  збір :
  Шкіряні куртки придбано згідно з митною декларацією за контрактною ціною 100 доларів США за 1 штуку. Ринковий курс НБУ, що діє на день подання митної декларації : 1 долар = 12600 крб. Ставка АЗ - 35% . Визначити суму АЗ, яка підлягає сплаті в бюджет після реалізації курток за національну валюту України .
  На території України за російські рублі закуплено 10 автомобілів, вартість яких становила 20000 тис. рос. рублів. Ринковий курс НБУ на день придбання автомобілів становив 1 рос. рубль = 10 грн. Ставка АЗ- 35% . Визначити суму АЗ .
 
    Мито :    
  Згідно з митною декларацією підприємство ввозить в Україну ковбасні вироби на суму 2000 доларів США; ця продукція була виготовлена в Угорщині ( розмір пільгової ставки згідно з єдиним митним тарифом - 10%). Курс НБУ на день подання митної декларації становить 12 тис. грн. за 1 долар США . Визначити суму мита.
  Підприємство подає митну декларацію про вивезення олії рослинного походження в Росію на суму 10500 тис. рос. рублів . Ставка мита по цій групі товарів - 30% . Курс НБУ на дунь подання митної декларації становить 1 рос. рублю за 10 грн. Визначити суму мита .
    Все заняття пройшло жваво, весело і  цікаво для студентів. Атмосфера була дружньою . Усі були раді достатньо вільній атмосфері спілкування і можливості отримати нові знання за допомогою гри. Але треба зауважити, що незважаючи на таку свободу студенти тримались у рамках дисципліни, шуму як такового не було. Наприкінці заняття підводячи підсумки було виставлено оцінки особливо активним учням . 
 
 
 
 
 
 
 

    4. Моє заняття . План уроку (з економіки)
    Тема: “Конкуренція”
    Мета:
Учні  мають знати:
    1. Поняття конкуренція,
    2.  Розрізняти види конкуренції, функції конкуренції,
    3. Недоліки і переваги конкуренції,
    4. Вміння розрізняти досконалу та недосконалу конкуренцію.
Основні поняття:
                - монополія;
                    - олігополія;
                        - дуополія;
                           - досконала та недосконала конкуренція.
Обладнання:
      1. висловлювання економістів;
         2. наглядний матеріал;
             3. перевірочна робота на закріплення матеріалу у вигляді тесту.
    Хід уроку:
    I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОМЕНТИ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.
    II.   МОТИВАЦІЯ УЧБОВОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
  для чого потрібна конкуренція взагалі?
  які функції конкуренції на ринку відомі?
  тест за темою «Конкуренція»
    III.    ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.  
 
 
 

    1.   Конкуренція.
    Конкуренція – це суперництво між фірмами, територіями, які зорієнтовані на досягнення однакової мети.
    Предмет конкуренції – товар, за для якого  суперники хочуть заволодіти покупцем та його грошима.
    Об’єкт  конкуренції – це покупець, за якого  конкурують зацікавлені сторони.
    Види  конкуренції:
  функціональна;
  видова;
  предметна.
Роль  фірми на ринку:
    1. Лідер (доля на ринку – 40%) відчуває себе впевнено або впевненіше інших.
    2. Претендент на лідерство (доля на ринку – 30%) відчуває себе впевненіше, коли атакує першим.
    3. Відомий (доля на ринку – 20%) слідкує за лідером, економить сили та кошти.
    4.  В ринковій ніші (доля на ринку - 10%) з цієї ролі бувають новачки.
Декілька  типів ринкових структур:
  олігополія;
  монополія;
  досконала конкуренція;
  недосконала конкуренція – стан ринку, на якому багато покупців і мало продавців та навпаки.
    IV. ОЦІНЮВАННЯ. ВИСНОВКИ ПРОВЕДЕНОГО  УРОКУ. 
      Оцінити виконані завдання студентів та зробити висновок: наскільки повно вони мають уявлення про розказані поняття.  
 

    ТИПИ  РИНКОВИХ СТРУКТУР.
      Метою функціонування будь-якої фірми є прибуток, як результат її діяльності. Розмір отримуваного фірмою прибутку залежить від якості внутрішнього менеджменту, а також від супіні конкуренції і від ступня впливу Фіми на ціну продукції.
      Умови взаємодії фірм і ціноутворення на ринках залежать від типу ринкової структури, який визначається наступними характеристиками:
   часткою фірми в ринковому обсязі попиту і пропозиції;
   ступеням однорідності продукції на ринку;
   можливістю входження нових фірм на ринок и виходу з нього;
   умовами взаємодії продавців і покупців на ринку, можливість змови учасників;
    Доступом до інформації, необхідної  для визначення поведінки на  ринку. 
      Існує декілька типів ринкових  структур:
  досконала конкуренція,
  монополія,
  олігополія,
  монополістична конкуренція.
    ДОСКОНАЛА КОНКУРЕНЦІЯ 
    Досконала конкуренція – такий тип ринкової структури, для якого характерні:
  велика кількість дрібних фірм, частка кожної з яких у загальному обсязі попиту і пропозиції незначна;
  абсолютна однорідність продукції фірми;
  можливість вільно входити на ринок і залишати його;
  відсутність взаємодії постачальників і споживачів між собою, поведінка учасників на ринку не є стратегічною;
  повна поінформованість всіх учасників ринку.
      Порушення будь-якої з цих умов  призводить до ринку з недосконалою конкуренцією.
      Варто зазначити, що реальних  ринків, де одночасно і в повному  обсязі виконуються всі ці  умови, не існує. Мова йде  про ідеальну модель ринку,  своєрідний еталон, відхилення від  якого можуть призвести до  певних суспільних втрат.
      Серед існуючих ринків до умов  ринкової конкуренції наближаються  деякі сільськогосподарські ринки,  валютні ринки, фондові біржі. 
      Основна відмінність недосконало  конкурентних ринків від досконало  конкурентних ринків полягає  у можливості учасників неконкурентних ринків в тій чи іншій мірі впливати на ринкові ціни, в той час як учасники повністю конкурентного ринку приймають ціну як задану (price-takers).
    ПРИКЛАДИ  ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ:
1. Виробництво сільськогосподарської продукції:
      По-перше, виробництво продукції не буде вигравати, якщо його здійснювати в великій фірмі.
      По-друге, витрати на «вхід»  в таке підприємство відносно  невеликі, тому що, фермерський капітал  включає в себе вартість відносно  недорогих інструментів .
      По-третє, велика кількість продуктів с/г дійсно однорідні. Пшениця вирощена в Краснодарському краї, не відрізняється від пшениці вирощеної в Курській області.
2.  Транспортні послуги: Ринок приватних таксі.
      Коли з “приватником” вступає в конкуренцію таксопарк. Якщо «приватник» здатен забезпечити більш дешеве обслуговування, у нього буде виграш, в затратах він зможе y назначити низькі ціни.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.