На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике Звт з проходження виробничої практики спецалста у Льввськй обласнй державнй адмнстрацї

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Добавлен: 24.09.2012. Сдан: 2012. Страниц: 11. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


УКООПСПІЛКА
Львівська комерційна академія 

Кафедра міжнародних
економічних відносин 
 
 

Звіт
з проходження виробничої практики спеціаліста у
Львівській  обласній державній адміністрації 
 

Виконала  студенткагр
Спец
Факультету 
Керівник  практики від установи:
Керівник  практики від ЛКА: 
 

Львів 2011 
 
 

ЗМІСТ 

Розділ 1. Загальна характеристика установи, організація  роботи установи
Розділ 2. Аналіз зовнішньоторгівельної діяльності регіону
Розділ 3. Інноваційна діяльність на підприємствах регіону
Розділ 4. Аналіз конкуренції
Розділ 5. Фінансові результати зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Розділ 6. Нормативно-правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Розділ 7. Макро- і мікросередовище, що впливає на підприємства
Розділ 8. Висновки і пропозиції 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 1. Загальна характеристика установи, організація  роботи установи
    Льві?вськаобласна? державна адміністра?ція є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.
    Львівська обласна державна адміністрація в  межах своїх повноважень  здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.
    Склад Львівської обласної державної адміністрації формує її голова. Голова Львівської обласної державної адміністрації призначається на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
    Голова  Львівської обласної державної адміністрації при здійсненні своїх повноважень відповідальний перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітний та підконтрольний органам виконавчої влади вищого рівня.
   Юридична  адреса: вул. Винниченка, 18, м. Львів, Україна, 79008
   Матеріально-технічна база
   Важливою проблемою сучасної економіки України є подолання спаду виробництва, відновлення нормального відтворювального процесу в усіх його ланках. В умовах гострого дефіциту інвестиційних ресурсів перед підприємствами постає першочергове завдання – підвищити ефективність використання матеріально-технічної бази  підприємства як важливого елементу виробництва, що значноюміроювизначаєїхпотенціал. Проблеміефективноговикористанняматеріально-технічноїбазипідприємствазавждиприділяласьзначнаувага з бокуучених-економістів, особливонастадіїіндустріальногорозвиткувиробництва, колитехнічнийрівеньперетворивсянаодин з найважливішихчинників, якийзумовлюєекономічнірезультатигосподарськоїдіяльностіпідприємстватаконкурентоспроможністьпродукціїнаринку.
   Стратегіяуправлінняматеріально-технічноюбазоюпідприємствавизначаєзастосуванняокремихдійдляпокращенняпоказниківефективностіїхвикористаннятавідтворення i досягненнязагаломефективнихрезультатівфінансово-господарськоїдіяльностіпідприємства.Вонарозробляєтьсянарівніпідприємства з метоювизначенняорієнтирівдлятривалогозростання, ефективногорозподілуіншихресурсів.
   Стратегічноюметоюуправлянняматеріально-технічноюбазоюпідприємства є забезпеченнямаксимальноефективногоїївикористання за мінімальнихвитратнаутриманнятаобслуговування.
   Матеріально-технічна база управління торгівлі, послуг та розвитку споживчих ринків головного управління економікою та інвестицій:
   Комп’ютери
   Телефони
   Факси
   Ксерокс
   Принтери
   Сканери
   Проектори
      У відділі споживчих ринків знаходяться  комп’ютери, так як вся база даних,  знаходиться у електронному вигляді;факс і телефони – потрібні для передачі інформації, а принтер і ксерокс, щоб можна було видруковувати документи, угоди, відповідні дані.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стуктурні підрозділи Львівської обласної адміністрації:
   Головне управління економікиі інвестицій:
   Відділ фінансового та господарського забезпечення
   Відділ інформаційно-технічного забезпечення
   Управління підприємництва, тарифно-цінової політики:
   Відділ підприємництва та регуляторної політики
   Відділ тарифно-цінової політики та державних закупівель
   Управління з питань координації торгівлі, послуг та розвитку споживчих ринків:
   Відділ споживчих ринків та торгівельно-економічного співробітництва управління торгівлі, послуг та розвитку ринків
   Відділ з питань сфери послуг
   Управління економічної стратегії та регіонального розвитку:
   Відділ регіонального розвитку та економічного аналізу
   Відділ цільових програм та економіки капітального будівництва
   Управління регіональних ресурсів та економіки природокористування:
   Відділ з питань економіки природокористування
   Відділ фінансових відносин та балансів регіональних ресурсів
   Управління інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності:
   Відділ інвестиційної політики
   Відділ торгівельно-економічного співробітництва
   Управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції:
   Відділ міжнародних відносин
   Відділ євроінтеграції та транскордонного співробітництва
   Головне фінансове управління
   Бюджетне управління
   Відділ зведеного бюджету та міжбюджетних відносин
   Відділ фінансів установ соціально-культурної сфери
   Управління фінансів невиробничої сфери:
   Відділ фінансів місцевих органів влади та управління
   Відділ фінансів установ соціального забезпечення і програм соціального захисту населення
   Управління доходів:
   Відділ доходів та економічного аналізу
   Відділ комп’ютерного забезпечення
   Управління доходів виробничої сфери:
   Відділ фінансів інвестиційних, природоохоронних та інших програм виробничої сфери
   Відділ фінансів житлово-комунальної сфери, транспорту, зв’язку та розрахунків за енергоносії
   Відділ бухгалтерського обліку і контролю
   Відділ кадрової та організаційної роботи
   Відділ господарського забезпечення
   Головне управління освіти і науки:
   Управління загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти та соціального захисту
   Відділ дошкільної і загальної освіти
   Відділ соціального захисту і виховання
   Управління професійної освіти, науки та координації діяльності вищих навчальних закладів:
   Відділ координації діяльності вищих навчальних закладів і науки
   Відділ професійно-технічної освіти
   Планово-фінансовий відділ
   Відділ з питань ліцензування та атестації навчальних закладів
   Відділ технагляду та комп’ютерного забезпечення
   Ресурсний центр матеріальних фондів
   Головне управління агропромислового розвитку:
   Відділ економіки, соціально-трудових відносин та інформаційно-аналітичного забезпечення
   Відділ фінансово-кредитної політики
   Відділ бухгалтерського обліку, звітності та контрольно-ревізійної роботи
   Відділ організації виробництва, маркетингу продукції рослинництва
   Відділ виробництва, маркетингу продукції тваринництва
   Відділ технічної політики
   Відділ врегулювання відносин власності
   Відділ функціонування аграрного ринку
   Відділ по координації роботи підприємств харчопереробної промисловості
   Відділ кадрів, аграрної освіти, правової і організаційно-господарської роботи
   Головне управління праці та соціального захисту населення:
   Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури
   Управління розвитку зв’язку, транспорту та дорожнього господарства:
   Відділ зв’язку та телекомунікацій
   Відділ транспорту і дорожнього господарства
ІХ. Управління розвитку промисловості:
   Відділ розвитку промислових пріоритетів та регіональних програм
   Відділ економічного аналізу та прогнозів
   Відділ корпоративних прав та приватизаційних процесів
Х. Управління вугільної промисловості та паливно-енергетичного     комплексу:
   Відділ газової та нафтової промисловості
   Відділ з питань енергетики та енергозбереження
   Відділ вугільної промисловості
ХІ. Головне управління охорони здоров’я
ХІІ. Управління з питань надзвичайних ситуацій:
   Організаційний відділ
   Фінансово-господарський відділ
   Відділ з питань планування цивільної оборони та підготовки населення
   Відділ координації дій у надзвичайних ситуаціях
   Відділ зв’язку, оповіщення та інформаційного забезпечення
   Відділ захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
ХІІІ. Управління у справах сім’ї та молоді:
   Відділ молодіжної політики, дитячих та сімейних програм
ХІV.Управління житлово-комунального господарства:
   Відділ розвитку комунальної теплоенергетики, водопровідно-каналізаційного господарства, експлуатації житлового фонду, благоустрою та комунального господарства
   Фінансово-господарський відділ
    ХV.    Управління капітального будівництва:
   Економічно-договірний відділ
   Виробничо-технічний відділ
   Відділ технічного нагляду
   Відділ бухгалтерського обліку і звітності
   Відділ комплектації
ХVІ. Управління містобудування та архітектури
ХVІІ.Управління з питань внутрішньої політики:
   Відділ у справах релігій та національностей
   Відділ зв’язків з політичними партіями та громадськими організаціями
   Інформаційно-аналітичний відділ
   Відділ політичного аналізу і прогнозування
ХVІІІ. Управління у справах поліграфії та телерадіопростору:
   Відділ поліграфії та телерадіопростору
   Відділ інформаційної політики
ХІХ. Управління культури і туризму:
   Відділ мистецтв і туризму
   Відділ культурно-просвітницької роботи та навчальних закладів
ХХ.Територіальна  служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України:
   Інженерно-технічний відділ
ХХІ. Управління з питань фізичної культури та спорту:
   Відділ з питань фізичної культури та спорту, оргроботи, спортспоруд та кадрів
   Сектор фінансово-господарського забезпечення
ХХІІ.Служба у справах неповнолітніх:
   Фінансово-бухгалтерський сектор
   Сектор запобігання бездоглядності, безпритульності та профілактики правопорушень серед дітей
   Сектор опіки та піклування над дітьми, позбавленими батьківського піклування
   Відділ з питань майна комунальної власності
ХХІІІ.Інспекція  якості та формування ресурсів сільськогосподарської  продукції:
   Відділ з організації роботи щодо формування ресурсів сільськогосподарської продукції
ХХІV.Інспекція державного технічного нагляду „Держтехнагляд”:
   Відділ по організації державного технічного нагляду в організаціях АПК
   Відділ по організації державного технічного нагляду в промисловості і в приватному секторі
   Відділ комп’ютерного та фінансово-господарського забезпечення
   Відділ охорони культурної спадщини
    ХХV.   Державний архів Львівської області:
   Відділ забезпечення зберігання документів
   Організаційно-аналітичний відділ
   Відділ обліку та довідкового апарату
   Відділ формування НАФ та діловодства
   Відділ публікацій та використання інформації
   Фінансово-економічний відділ
   Відділ забезпечення фізичного стану документів
   Відділ матеріально-технічного постачання та забезпечення
 
 
 
 
 
 
 
Основні функції та завдання управління торгівлі, послуг та розвитку споживчих ринків головного управління економіки та інвестицій:
  Відділ внутрішньої та зовнішньої торгівлі, виставкової діяльності та мобілізаційного резерву :
   Реалізація державної політики у сфері розвитку внутрішньої та зовнішньої торгівлі ринків, організації оптової, роздрібної торгівлі
   Сприяння у формуванні та товарному наліченню споживчого ринку, виробництві споживчих товарів, розширенню їх асортименту та поліпшення якості з урахуванням попиту населення
   Впровадження, затвердження в установленому порядку, правил торгівлі та здійснення заходів щодо вдосконалення торгівельного обслуговування
   Здійснення контролю за організацією якості обслуговування населення підприємствами роздрібної та гуртової торгівлі
   Координація роботи підприємств сфери торгівлі усіх форм власності промисловості підприємств, які здійснюють виробництво споживчих товарів і пов’язані з розвитком інфраструктури та насиченням споживчого ринку товарами
   Реалізація державної політики спрямованої на розвиток торгівельно-економічних відносин областей в умовах вступу України в СОТ, взаємодії з міжнародними організаціями та установами у питаннях сприяння розвиткові виробництва товарами народного споживання та здійснення заходів спрямованих на розвиток та організацію зовнішньоекономічних зв’язків
  Відділ з питань сфери послуг, громадського харчування та соціальної інфраструктури:
   Реалізація державної політики ресторанного та готельного господарства, побутового обслуговування населення на основі виконання ринкових механізмів господарства
   Впровадження, затвердження в установленому порядку правил побутового обслуговування населення, здійснення заходів щодо вдосконалення побутового обслуговування населення
   Впровадження, затвердження в установленому порядку правил роботи закладів ресторанного господарства та здійснення заходів щодо вдосконалення ресторанного обслуговування населення
   Здійснення контролю за організацією та якістю обслуговуванням населення підприємствами ресторанного господарства, побуту та готельних закладів
   Координація роботи та сприяння розвитку усіх форм власності сфери ресторанного господарства, побутового та готельного обслуговування населення
  Відділ споживчих ринків та торгівельно-економічного співробітництва управління торгівлі, послуг та розвитку ринків:
   Приймає участь у розробленні та організації виконання програми соціально економічного розвитку області спрямованого на поліпшення торгового обслуговування населення та збільшення обсягів виробництва товарами народного споживання
   Аналізує стан споживчого ринку товарів і послуг та готує пропозиції щодо підвищення ефективної роботи підприємств галузі
   Здійснює координацію діяльності суб’єктів господарювання у сфері торгівлі, ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів
   Взаємодіє з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері забезпечення державного регулювання торгівлі
   Проводить роботу спрямовану на підтримку та захист регіонального товаровиробника, розробляє прогноз щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств виробників
   Проводить моніторинг цін на основні продовольчі товари у підприємствах торгівлі та на ринках
   Разом з державними контролюючими органами здійснює контроль за дотриманням норм чинного законодавства підприємствами торгівлі всіх форм власності
   Надає методичну, консультаційну і організаційну допомогу підприємствам торгівлі
   Сприяє забезпеченню державного захисту прав споживачів щодо якості та безпеки товарів, виробленої продукції
   Проводить аналіз напрямів та механізмів регулювання зовнішньої торгівлі на регіональному рівні відповідно до правил СОТ
   Відповідно до законодавства та в межах повноважень, наданих Міністерству економіки України здійснює видачу суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності документів дозвільного характеру: ліцензії на експорт, імпорт, індивідуальних разових. Висновків щодо віднесення операцій як таких, що належать до операцій з давального сировинного у зовнішньоекономічних відносинах та щомісячного звіту перед Міністерством економіки стосовно їх видачі
   Двічі на рік подає до Міністерства економіки України звіт про зовнішньоекономічну діяльність
   Сприяє розвитку зовнішньоекономічної виробничої кооперації
   Вивчає та аналізує стан розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і рівень конкурентоспроможності продукції, кон’юнктуру ринку товарів та послуг та інформує керівництво облдержадміністрації
   Розробляє проекти програм підвищення рівня ефективності зовнішньоекономічної діяльності поліпшення структури експорту та імпорту товарів, сприяння розвитку експортного потенціалу області
   Аналізує стан правового регулювання відносин у сфері торгівлі, зовнішньоекономічної діяльності. Вносить пропозиції щодо його вдосконалення
   Організовує та приймає участь у проведенні виставок, ярмарків в тому числі і міжнародних на презентаціях та форумах.
 
Структура штату:
Управління  торгівлі, послуг та розвитку споживчих  ринків очолює заступник начальника головного управління – начальник управління.
   Відділ  внутрішньої та зовнішньої торгівлі, виставкової діяльності
заступник начальника управління– начальник  відділу

3 головні спеціалісти
провідний спеціаліст
 
 
 
 
    Відділ з  питань сфери послуг, громадського харчування та соціальної інфраструктури
 
начальник відділу   3 головніи спеціаліст   провідний спеціаліст
 
Функції начальника управління:
  Керує діяльністю управління
  Визначає функціональні обов’язки працівників управління та контролює їх виконання
  Структура і штатний розпис управління у складі структури і штатного розпису головного управління економіки облдержадміністрації затверджено головою облдержадміністрації
  Посадові інструкції, завдання та обов’язки працівників управління затверджено начальником головного управління економіки облдержадміністрації за поданням у встановленому порядку начальником управління торгівлі, послуг та розвитку споживчих ринків головного управління економіки облдержадміністрації
 
  Функції заступника начальника торгівлі, послуг та розвитку споживчих  ринків головного  управління економіки  облдержадміністрації:
  Координує роботу підприємств торгівлі з питань політики у сфері обігу споживчих товарів, проводить маркетингові дослідження
  Аналізує діяльність у галузі торгівлі, готує пропозиції відповідним органам
  Приймає участь у розробленні та виконанні програм соціально-економічного розвитку області спрямованого на поліпшення торгівельного обслуговування населення області
  Координує роботу щодо проведення перевірок та обстежень підприємств торгівлі і видачі спеціальних ліцензій у порядку визначеним законодавством
  Приймає участь у розробці проектів, рекомендацій та інших документів щодо регулювання продаж окремих товарів, удосконалення форм і методів торгівлі
  Приймає участь у проведенні обласних конференцій, нарад, семінарів, конкурсів
  Проводить планування та організацію роботи відділу споживання ринків та торгівельно-економічного співробітництва, аналізує та контролює роботу працівників відділу
 
 
  Функції головного спеціаліста:
  Проводить аналіз напрямків та механізмів регулювання зовнішньої торгівлі на регіональному рівні відповідно правил СОТ
  Двічі на рік подає до Міністерства економіки України звіти про зовнішню економічну діяльність в області
  Розробляє проекти програм підвищення рівня ефективності зовнішньоекономічної діяльності, поліпшення структури експорту та імпорту товарів, сприяння розвитку експортного потенціалу області
  Аналізує стан правового регулювання відносин у сфері торгівлі, зовнішньоекономічної діяльності. Вносить пропозиції щодо його вдосконалення
  Організовує та приймає участь у проведенні виставок, ярмарків в тому числі і міжнародних на презентаціях та форумах
  Розглядає листи, заяви, скарги та при необхідності організовує перевірки та готує відповіді на них
 
  Функції провідного спеціаліста:
  Веде переписку, узагальнює матеріали звітності щодо роботи з ринками з торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, дрібно роздрібної торгівельної мережі
  Узагальнює інформацію паспортизації ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів
  Здійснює аналіз статей інформації щодо діяльності ринків, дрібно роздрібної мережі
  Надає методичну та консультативну допомогу відповідним підрозділам райдержадміністрації та міськвиконкомів, підприємствам всіх форм власності з питань організації торгівельного обслуговування населення, розвитку і впровадження передових форм організації торгівлі, підвищення рівня культури торгівельного обслуговування населення
  Розглядає листи,скарги, заяви громадян, при необхідності організовує перевірки вкладених в них питань і готує відповіді на них
  Вивчає порядок формування цін на товари і тару, вносить пропозиції щодо його вдосконалення
  Проводить моніторинг цін на споживчі товари та вивчає порядок їх формування
  Проводить маркетингові дослідження діяльності торгівлі підприємств та готує інформацію та аналіз матеріалів
 
  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ несуть відповідно Закону України «про державну службу» щодо належного виконання прав, завдань та обов’язків, дотримання норм етики поведінки державного службовця присяги та обмежень по проходженню державної служби.
  ПРАВА:
   Дотримання у встановленому порядку від місцевих органів державної
виконавчої  влади, підприємств, установ та організацій  дані та різні інформаційні матеріали  необхідні для своєчасного виконання  роботи
   При виконанні покладених завдань взаємодіяти з іншими органами і
структурами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також  підприємствами, установами, громадськими організаціями
   Приймати участь у нарадах, семінарах, комісіях з вирішення питань
торгівлі  обслуговування населення
  ВИМОГИ  ДО ПРАЦІВНИКІВ:
  - спілкування іноземною мовою
  - навики ведення переговорів
  - навики укладання угод
  - участь проведення обласних конференцій, нарад, семінарів, конкурсів 
   

Характеристика  організації управління :
    Відділ  споживчих ринків та торгівельно-економічного співробітництва управління торгівлі, послуг та розвитку ринків:
  - начальник  відділу
  - головний  спеціаліст (3)
  - провідний  спеціаліст (1)
Посади  працівників:
  Заступник начальника управління – начальник відділу
  Головний спеціаліст
  Провідний спеціаліст
 
 
Розділ 2. Аналіз зовнішньоторгівельної  діяльності регіону
     Зовнішня  торгівля товарами
     За  даними Держмитслужби України, у  січні-жовтні 2010р. експорт товарів  із Львівської області становить 771,9 млн. дол., імпорт в область – 1,6 млрд. дол. Порівняно з січнем-жовтнем 2009р. експорт зріс на 27% або на 163,9 млн. дол., імпорт – на 21,6% або на 285 млн. дол. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі склало 832,7 млн. дол.
     Експорт товарів у країни ЄС у січні-жовтні 2010р. становить 514,6 млн. дол.(66,7% експорту області), імпорт – 1,2 млн. дол.( 71,8% імпорту  області). Порівняно з січнем-жовтнем 2009р. експорт у ці країни збільшився на 25,8%, імпорт – 19,7%.
     У торгівлі з країнами СНД експорт  зріс на 17,9% і становить 166,6 млн. дол., імпорт – на 20,5% і склав 240 млн. дол. Питома вага країн СНД у загальнообласному  експорті становить 21,6%, в імпорті  – 15% ( у відповідному періоді торік  – відповідно 23,2% та 15,1%).
     Географія експорту січні-жовтні 2010р. нараховувала 90 країн світу. Найбільші обсяги експортної продукції припали на Польщу – 143,2 млн. дол. (18,5% загального обсягу експорту), Німеччину – 103,8 млн.дол. (13,4%), Російську Федерацію – 78,1 млн. дол. (10,1), Данію – 58,4 млн. дол. (7,6%), Білорусь – 38,9 млн. дол. (5%), Сполучене королівство  – 37,4 млн. дол. (4,9%) та Італію – 36,1 млн. дол. (4,7%).
     Серед товарів, які Львівщина експортувала у січні-жовтні 2010р., переважали механічні, електричні машини і обладнання та їх частини – 218,2 млн. дол.(28,3% експорту області), текстиль та текстильні вироби – 122,3 млн. дол. (15,9%), деревина та вироби з неї – 95,4 млн. дол. (12,4%), жири та олії – 47,3 млн. дол. (6,1%), енергетичні  матеріали та продукти нафтоперегонки – 41,8 млн. дол.(5,4%).
     Збільшення  експорту області у січні-жовтні 2010р. зумовлене зростанням експорту електричного обладнання та устаткування – на 48,5 млн. дол. (на 33,9%), жирів та олії – ( переважно соняшникової олії) – на 35,7 млн. дол.(у 4,1 раза), шкур та шкір необроблених – на 22 млн. дол. (у 13,7 раза), енергетичних матеріалів та продуктів  нафто перегонки – на 10,8 млн. дол. (34,6%), зернових культур – на 9,7 млн. дол. ( у 8 раз), деревини та виробів з  неї – на 9,6 млн. дол. ( на 11,2%).
     Зі 114 країн, з яких здійснювався імпорт товарів у область, найбільші  обсяги припали на Польщу (508,4 млн. дол., 31,7%загальнообласного імпорту), Німеччину (199,5 млн. дол.,12,4%), Білорусь (178,1 млн. дол., 11,1%), Російську Федерацію (59,5 млн. дол., 3,7%), Чеську Республіку (57,6 млн. дол., 3,6%), Італію (57,4 млн. дол., 3,6%) та Китай (49,3 млн. дол., 3,1%).
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.