На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Оподаткування банквської дяльност

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 24.09.2012. Сдан: 2012. Страниц: 21. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
  ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«Київський  національний економічний університет  імені Вадима Гетьмана»

Кафедра інформаційних систем і технологій

 
Реферат
З курсу «Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту»
На  тему «Оподаткування банківської діяльності»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Студент 5 курсу
        Фінансово-економічний факультет
        Спеціальність 8104/1
        Магістерська  програма
        «Державний  фінансовий менеджмент»
        2 групи
        Коцюрба В.О.
 

Київ 2011

 
 
План
1. Предмет та об’єкт дослідження.
2. Сутність та особливості об’єктів та категорій дослідження згідно положень економічної теорії. спеціальних дисциплін та статистики.
3. Чинники, що впливають на механізм категорії дослідження.
4. Критерії оцінювання результатів діяльності.
5. Користувачі інформації.
6. Характеристика сучасного стану.
7. Інформаційне забезпечення дослідження.
8. Система показників.
9. Класифікації та групування.
10.Аналітична частина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Предмет та об’єкт дослідження.
    Предмет дослідження є система оподаткування банківських установ в Україні .
    Об’єктом  дослідження є  фінансові операції АТ «Ерсте Банк».
    Предметом дослідження є оподаткування діяльності банківських установ, бухгалтерські проведення щодо операцій з оподаткування також механізм обліку оподаткування небанківських операцій банківської установи.
    Мета: дослідження  актуальних проблем, які пов’язані з оподаткуванням банківських установ, вдосконалення використання та встановлення спрощеної податкової системи.
    Головний  чинник у досягненні мети полягає у вдосконаленні чинного законодавства щодо вирішення недоліків у сплаті податків та зборів  банківськими установами в бюджет, вирішення та запроваджено нові шляхи вирішення цієї проблеми.
    Способи досягнення мети.
     Зростання надходжень у державний бюджет багато в чому залежить від дієвого податкового адміністрування. У теорії та практиці оподаткування до цих пір немає єдиного підходу до визначення та утримання податкового адміністрування, відносно комерційних банків. Разом з тим вдосконалення методики податкового адміністрування буде сприяти і підвищенню ефективності роботи кредитних організацій. Необхідність поглиблення теоретичних досліджень і практичних розробок щодо підвищення ефективності податкових важелів впливу на діяльність комерційних банків визначила вибір теми дослідження.
     До  останнього часу в багатьох наукових розробках вирізнялися дві моделі становлення економічних (у тому числі й фінансових) систем: фондова (або англо-американська) і банкоцентрична – bank-based financial system (яка існує переважно у європейських країнах та в Японії). У післякризовий період в Україні такі небанківські фінансові інститути, як кредитні спілки та ломбарди, лізингові і факторингові компанії тощо, не змогли втриматись на ринку фінансових послуг, бо були більш залежними від інституційного середовища, ніж комерційні банки, що в свою чергу визвало недовіру до перших з боку населення та суб’єктів господарювання.
     Саме  тому комерційні банки як платники податків потребують особливої уваги  з боку податкового адміністрування.
     Введення системи автоматизації податкового обліку, яка в свою чергу зможе вирішити наступні питання:
   ведення податкового обліку за методом нарахувань ;
   підтримувати великий об’єм інформації, зв’язаний із зберіганням в аналітичних реєстрах податкового обліку детальної інформації про проведені операції і використаних об’єктах ;
   дозволять здійснювати по конкретних цифрах податків детальний аналіз, тобто дозволять податковому інспектору (і співробітникам податкової служби банку) бачити як вклад в сплачувані податки кожної операції, так дозволять підніматися від конкретної цифри податкової декларації до характеристик вихідних документів, на основі яких податок був розрахований ;
   зберігати детальну інформацію джерел оподаткування і їхньому вкладу в податки у виді зручному для оптимізації податкових сум співробітниками податкових служб банку.
 
2. Сутність та особливості  об’єктів та категорій  дослідження згідно  положень економічної  теорії. спеціальних  дисциплін та статистики.
    Протягом 2010 року відбулось відновлення економіки України. Остаточний показник росту реального ВВП трохи вищий за 4% і зміг перекрити лише третину економічного спаду за 2009 рік. Таким чином, Україна повернеться до показника доданої вартості докризового рівня лише на початку 2013 року. Україна буде в числі останніх східноєвропейських країн, які повністю подолають кризу, проте не останньою в Європі. Протягом I пол. 2010 року економічне зростання в Україні переважно стимулювалося «технічними» факторами, такими як збільшення товарно-матеріальних запасів та скорочення дефіциту торгового балансу. Починаючи з II пол. 2010 року, відбувся ріст споживання домогосподарств та інвестицій. Інвестиції зростали повільніше, оскільки рівень прибутковості українських компаній залишається невисоким. У 2009 році українські компанії в сукупності отримали збиток, а у 2010 підприємства повільно повертались до прибутковості. Платіжний баланс у 2010 році був профіцитним у 5,1 млрд. дол., тоді як у 2009 був дефіцит у 13,7 млрд. дол. І хоча платіжний баланс суттєво покращився в 2010 році, зростання в останні місяці ми спостерігали дефіцит. З одного боку, це спричинено зростаючим імпортом через ріст доходів населення та цін на продукти харчування та енергоносії. Також значну роль відіграв збільшений попит на іноземну готівкову валюту, котру населення купувало з метою захисту від інфляції.
    Податки - це обов’язкові платежі, утримувані державою з фізичних та юридичних  осіб в державний та місцевий бюджет і податковий фонд. В Україні запроваджені такі податки, як податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств і організацій, податок з власників транспортних засобів, податок з реклами, комунальний податок тощо.
    Існуюча система оподаткування сформована па підставі Закону України «Про систему оподаткування», змін і доповнень до нього та інших законодавчих актів, що видаються згідно з цим законом. Система оподаткування базується на принципах стабільності, обов'язковості. соціальної справедливості при визначенні та утриманні податків, зборів і внесків.
    Контроль  за дотриманням підприємствами і громадянами податкового законодавства здійснює державна податкова служба, створена при Кабінеті Міністрів України у складі Головної державної податкової адміністрації України та державних податкових адміністрацій в областях, районах, містах і районах у містах. Важливого значення у формуванні інформації про податки та їх сплату набуває бухгалтерський облік.
    Податковою  базою для розрахунку податку  на прибуток є різниця між доходами і видатками, в подальшому ми зупинимось на окремих особливостях розрахунку доходів і видатків банків з метою оподаткування.
    Необхідно звернути увагу на те, що доходи банків, точно так, як і видатки діляться з метою оподаткування, на три  категорії :
   від реалізації;
   позареалізаційні;
   не обліковані для оподаткування.
    Податковий  облік – це впорядкована система  збору, реєстрації, обробки і узагальнення інформації, необхідної для правильного  нарахування податкових зобов’язань  платника. Положення і норми, які  визначають порядок ведення податкового  обліку, відображаються в податковому законодавстві. Перш ніж розглядати податковий облік в банках в тому виді, в якому він існує зараз, повернемось до його історії.
    Предметом податкового обліку як і всієї  системи бухгалтерського обліку, являється господарська діяльність організацій або банку. В ході цієї діяльності використовується майно організації, здійснюються господарські операції, формуються доходи і витрати, виникають зобов’язання по нарахуванню (стягненню) і сплаті податків в бюджет.
    Мета  податкового обліку – формування повної і достовірної інформації про господарські операції за звітний період, яка дозволяє платнику податків правильно визначити податкову базу, забезпечити цією інформацією внутрішніх і зовнішніх споживачів, які здійснюють контроль за правильністю нарахування повної, достовірності і своєчасності сплати податків.
    Податковому обліку властиві такі показники, як платник  податків, податкова база, ставка податку, податкова декларація, податковий документ, податкова таємниця, аналітичні регістри податкового обліку, дані податкового обліку і ін. Характерною рисою майже всіх податкових показників являється те, що вони зумовлені даними бухгалтерського обліку. Це відноситься до таких показників, як оподаткований прибуток, середньорічна вартість майна, методи оцінки майна і зобов’язань, виручки від реалізації продукції (робіт і послуг). 

3. Чинники, що впливають на механізм категорії дослідження.
     Оподаткування –  це зовнішній чинник впливу на банківську діяльність.  Водночас,  зовнішні чинники доцільно поділити на прямі і непрямі.
     Прямі чинники безпосередньо впливають  на напрямки, обсяги та інструменти  банківської діяльності і спрямовані передусім виключно на банки. Непрямі чинники прямо не пов'язані з банківською діяльністю і спрямовані насамперед на інші види діяльності (промислове виробництво, видобуток корисних копалин,  освіта,  наука,  страхування тощо), що має вплив на інструменти та напрямки діяльності банків.
     Непрямі чинники – це опосередковані дії  на банківську діяльність. В умовах управління економікою значення і масштаби непрямих механізмів впливу на банківську діяльність зростають. До непрямих чинників банківської діяльності належить оподаткування юридичних і фізичних осіб, які є клієнтами банків. Наприклад, розміщення у банках грошових засобів на депозитних рахунках потребує від юридичних осіб оформлення відповідних документів у податкових органах.
     До  зовнішніх непрямих чинників  (методів)  впливу на банківську діяльність необхідно зачислити встановлення термінів сплати податків і зборів, визначення переліку інформації,  необхідної для надання податковим органам, передбачення санкцій за порушення податкового законодавства тощо. Банки є посередниками у перерахунку податків і зборів юридичних і фізичних осіб у бюджет, вони виконують функції податкових агентів – утримують і перераховують у бюджет податок, податок на закупівлю готівкової іноземної валюти та інших податків, зборів і платежів. 

4. Критерії оцінювання  результатів діяльності.
     До  банківської діяльності належить комплекс із трьох основних операцій:
     1) прийняття грошових вкладів від клієнтів;
     2) надання клієнтам позичок і  створення нових платіжних засобів;
     3) здійснення розрахунків між клієнтами.
     Зазначені операції є базовими і утворюють  первинну сферу банківської діяльності.
     Згідно  з Законом України «Про систему оподаткування» вiд 25.06.1991 р. № 1251-XII – об’єктом оподаткування є доходи (прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість продукції (робіт, послуг), у тому числі митна, або її натуральні показники, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та інші об’єкти, визначені законами України про оподаткування.
     Кожен податок, збір та обов’язковий платіж має самостійний об’єкт оподаткування, який визначається чинним податковим законодавством.
     Об’єкт  оподаткування повинен бути стабільним, чітко визначеним, мати безпосереднє відношення до платника податку.
     Враховуючи  що банківські установи «виробляють» та продають специфічний товар –  банківські послуги, банківські операції, згідно Закону України «Про систему оподаткування» вiд 25.06.1991 р. № 1251-XII, відносять до об’єктів оподаткування.
     Оподаткування банків чинить значний вплив як на окремі банківські операції,  так і на їхню діяльність загалом. До речі,  саме в цьому і проявляється сутність оподаткування як важливої прямої умови банківської діяльності. Так, високі ставки податків породжують у банків прагнення мінімізувати показники балансового прибутку шляхом створення штучних витрат і спрямування коштів у спеціалізовані дочірні структури.  Податкові пільги (знижені ставки податків), наприклад, на доходи всіх державних цінних паперів, доходи по кредитах підприємствам пріоритетних галузей економіки тощо можуть сприяти активізації банківської діяльності у названих напрямках. Отже, за допомогою податків можна істотно впливати на діяльність банків. По-перше, оподаткування банківського прибутку є способом державного впливу на переорієнтацію фінансових потоків із банківського сектору у виробничий, а не у спекулятивні інструменти банківської діяльності (міжбанківське кредитування, ринок цінних паперів, валютні цінності). По-друге, податкове втручання у банківську діяльність не повинно послаблювати фінансову стійкість банків і сприяти їхньому банкрутству, особливо малих банків. По-третє, податкове регулювання повинно протидіяти наростанню монополізації у банківській сфері, оскільки монополізація ринку банківських продуктів створює умови та можливості для перекладання податкового навантаження на клієнтів через зростання відсоткових ставок за користування кредитами, зниження ставок на депозити, збільшення комісійних тарифів тощо. 
 
 
 

5. Користувачі інформації.
     Користувачами звітності комерційних банків України є: інвестори, кредитори, клієнти, контрагенти, органи влади (у тому числі податкова адміністрація), громадськість, керівництво та працівники банку, Національний банк України, міжнародні фінансово-кредитні установи. Вони використовують звітність для того, щоб задовольнити свої різноманітні потреби в інформації. 

Користувачі звітності Вимоги
Інвестори Цікавить інформація про ризик, що супроводжує інвестиції, та дохід від них; вартість акцій, отже, надійність та прибутковість емітента. Джерелом інформації є балансовий звіт і звіт про прибутки та збитки
Акціонери Зацікавлені в  інформації, яка дозволила б оцінити  здатність банку виплачувати дивіденди, а саме, перелік та обґрунтованість витрат, загальна дохідність банку, обсяг отриманого прибутку. Джерелом інформації є балансовий звіт, звіт про прибутки та збитки, звіт про рух акціонерного капіталу
Керівництво Зацікавлене в аналізі всієї звітності на основі розробленої системи показників. Це дозволяє прогнозувати грошові надходження в банк та приймати рішення про ефективність, з якою банк міг би використовувати додаткові ресурси, визначати свою позицію щодо інших банків тощо.
Співробітники Зацікавлені в  інформації про стабільність та рентабельність свого банку, його здатність забезпечувати  їх заробітною платою, можливість подальшої  роботи
Кредитори Цікавляться інформацією  про ліквідність та платоспроможність  банку з метою прогнозування його можливостей вчасно сплатити за фінансовими зобов'язаннями. Джерелом інформації є основна фінансова звітність
Контрагенти Зацікавлені в  оптимальному виборі партнера і оптимізації  обсягу, характеру та рівня ризикованості  операцій із банком-контрагентом. Джерелом інформації виступає балансовий звіт
Органи  влади Цікавить інформація про розподіл ресурсів і результати діяльності банків. Джерелом інформації переважно є нефінансова звітність
Громадськість Отримує інформацію щодо діяльності окремих банків та стабільності банківської системи. Джерелом інформації є публічна фінансова звітність банків
Міжнародні  фінансово-кредитні установи Цікавить інформація для збірника «Міжнародна фінансова  статистика» (дані про валютні курси, міжнародну ліквідність, гроші та банківські операції, відсоткові ставки, міжнародні трансакції, рахунки державного сектора, державні рахунки тощо). Джерелом інформації може бути нефінансова звітність
Національний банк: департамент бухгалтерського обліку; департамент безвиїзного нагляду
Здійснює контроль за достовірністю інформації і бухгалтерського обліку. Джерелом інформації є баланси банків з різною періодичністю та рівнями розшифровок Збирає інформацію, яка дозволяє дати загальну оцінку ризиків кожного банку, а також визначити ступінь виконання банком економічних нормативів. Джерелом інформації є фінансова звітність
Департамент готівково-грошового обігу Збирає інформацію, що характеризує стан готівково-грошового  обігу. Джерелом інформації є звітність  про касові обіги банку та стан заборгованості виплат за заробітною платою
Економічний департамент Використовує  інформацію, яка конче необхідна  для складання платіжного балансу країни, підготовки звіту для Міжнародного валютного фонду (МВФ) та щомісячного бюлетеня Національного банку України.
Департамент валютного регулювання Здійснює комплексний  аналіз операцій уповноважених банків з валютними цінностями. Джерелом інформації є такі форми звітності: — «Дані про  рух коштів у гривнях на кореспондентських  рахунках іноземних банків в українських банках»;
— «Розшифровка валютних рахунків за видами валют»;
— «Звіт про  окремий зовнішній державний  борг та про приватний борг, гарантований державою»;
— «Звіт про  стан окремого зовнішнього державного боргу та приватного боргу, гарантованого державою»;
— «Звіт про  прогнозовані платежі з обслуговування зовнішнього боргу за одержаним довгостроковим негарантованим кредитом»;
— «Звіт про  залучення та обслуговування іноземного довгострокового гарантованого/негарантованого кредиту»;
— «Прогнозовані операції з одержання і погашення іноземних довгострокових гарантованих/негарантованих кредитів»;
— «Інформація  про курс та обсяги операцій з іноземною  валютою»;
— «Інформація  про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою»;
— «Інформація  про обсяги операцій з безготівковою іноземною валютою»;
— «Дані про  кількість пунктів обміну іноземної  валюти»;
— «Звіт про  оборот готівкової валюти в обмінних пунктах»
Управління платіжних систем та касового виконання держбюджету Збирає інформацію про рух бюджетних коштів на рахунках, відкритих в установах банків. Джерелом інформації є форми: — «Доходи державного бюджету з розшифровкою за символами»;
— «Дані про  сплату комерційними банками пені за перевищення нормативного терміну проходження платежів».
 
6. Характеристика сучасного стану.
     В 2010 році АТ «Ерсте Банк» зважено й поступово активізував кредитування фізичних і юридичних осіб, при цьому розширив продуктовий ряд як кредитних, так і депозитних продуктів. Основними пріоритетами в 2010 році залишались якість обслуговування клієнтів, оптимізація й ефективність бізнес-процесів. В 2010 році АТ «Ерсте Банк» продовжував збільшувати ресурсну базу (депозити й поточні рахунки), яка зросла на 47% й склала 1 433,2 млн. грн., порівняно з 975,7 млн. грн. станом на 01.01.2010. Зростання депозитного портфелю вдалось зберегти завдяки як роздрібним, так і корпоративним клієнтам, які продовжують довіряти свої заощадження банку. При цьому банк запропонував роздрібним клієнтам можливість збільшити прибутковість своїх вкладів не тільки за рахунок депозитів, а й інвестуючи в пайові інвестиційні фонди.
     З початку року кредитний портфель за 2010 рік зменшився на 11% за рахунок погашень й станом на 01.01.11 склав 5 383,4 млн. грн., порівняно з 6 066,8 млн. грн. станом на 01.01.2010. На 1.01.2011 року кредитний портфель фізичних осіб склав 3 469,9 млн. грн. (64% від загального обсягу портфелю клієнтів), а юридичних осіб – 1 913,5 млн. грн. (36% від загального обсягу портфелю клієнтів).
     Обсяг резервів під активні операції збільшено на 24% до 1 409,9 млн. грн., порівняно з 1 138,1 млн. грн. на 01.01.2010. При цьому в другій половині 2010 року зростання резервів сповільнилось в результаті стабілізації кредитного портфелю. В 2010 року банку вдалось скоротити збитки більш ніж в 2,5 рази. АТ «Ерсте Банк» зберігає високуадекватність регулятивного капіталу на рівні 24,7% (10% – мінімум за вимогами НБУ), що свідчить про достатній запас міцності, при якому банк може дозволити собі збільшити активні операції в сьогоднішній все ще складній економічній ситуації й відсутності прибутку.
     Активи  та зобов’язання по поточному податку  на прибуток оцінюються в сумі, яку  Банк очікує отримати від податкових органів або сплатити податковим органам ставки оподаткування та податкове законодавство, що використовувались для розрахунку даної суми — це ставки та закони, чинні (або в основному чинні) до кінця звітного періоду.     Відстрочений податок визнається на звітну дату щодо всіх тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активу та зобов’язаннями та їх балансовою вартістю в звіті про фінансовий стан.
     Відстрочене податкове зобов’язання Банк визнає щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню, крім тих випадків, за яких різниця виникає внаслідок операцій первісного визнання гудвілу, активу або зобов’язання в результаті господарських операцій, які не впливають на обліковий і податковий прибутки.
     Відстрочений  податковий актив (ВПА) визнається щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, тією мірою, якою є ймовірність, що буде отримано оподаткований прибуток, до якого можна застосовувати тимчасову різницю, яка підлягає вирахуванню за винятком тих випадків, за яких ВПА виник унаслідок операції, яка не впливає ні на обліковий, ні на податковий прибутки.
     Балансова вартість відстроченого податкового активу переглядається на кожну звітну дату і знижується в тих межах, у яких більше не буде ймовірною доступність оподаткованого прибутку, достатнього щоб дозволити використати винагороду, від відстроченого податкового активу повністю або частково. Будь-яке таке зменшення сторнується тією мірою, якою стає ймовірною доступність достатнього оподаткованого прибутку.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання банк оцінював за ставками оподаткування, які передбачає використовувати в період реалізації активу чи погашення зобов’язання.
     Банк  визнає відстрочений податок на прибуток витратами, крім відстроченого податку на прибуток, що нарахований у результаті операцій, що відображаються у власному капіталі.
Банк  відображає відстрочений податок на прибуток безпосередньо за рахунками власного капіталу, якщо податок відноситься до статей, які відображені безпосередньо за рахунками власного капіталу (переоцінка основних засобів, переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж тощо).
     Банк  згортає відстрочені податкові  активи та зобов’язання, тому що має повне юридичне право згортати поточні податкові активи та зобов’язання та відстрочені податки, яки стосуються податку на прибуток, що накладений на Банк тим самим податковим органом. У 2010 році податок на прибуток в Україні стягувався з валового доходу, зменшеного на суму валових витрат, за ставкою 25% (2009 р.: 25%). 

  Витрати на податок на прибуток 

Рядок Найменування  статті 31 грудня 2010року
31 грудня 2009року
1 Відстрочений  податок на прибуток (18’397) 128’909
2 Усього  (18’397) 128’909
 
Рядок Найменування  статті 31 грудня 2010року
31 грудня 2009року
1 Прибуток до оподаткування     (115’397) (474’635)
2 Сума податку  на прибуток, що визначений за ставкою оподаткування (28’849) (118’659)
 
Коригування облікового прибутку (збитку) 

3 Витрати, які  не включаються до суми валових витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському обліку, в т.ч.: 32’142 22’159
проценти, нараховані нерезидентам 6’388 -
витрати, що не визнаються згідно податкового  законодавства 4’751 2’832
резерви під стандартну заборгованість 21’003 18’674
виплачений  відсотковий дохід по ЦП власної  емісії - 653
4 Витрати, які  включаються до суми валових витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в бухгалтерському обліку, в т.ч.: (13’037) (5’040)
сплата  відсотків нерезидентам - (4’324)
-від’ємне  значення об’єкта оподаткування  за 2009 рік (11’637) (195)
- інші витрати (1’400) (521)
5 Доходи, які  не підлягають обкладенню податком на прибуток, але визнаються в бухгалтерському  обліку, в т.ч.: (76’890) (19’638)
- процентні доходи (70’173) (17’974)
- результат від продажу ЦП (6’716) (854)
- переоцінка ЦП - (810)
- інші доходи (1) -
 
 
 
Податкові наслідки, пов’язані  з визнанням відстрочених податкових активів  та відстрочених податкових зобов’язань за 2010 рік 

Рядок Перелік відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань Залишок на 1 січня 2010 року Визнані у фінансових результатах Визнані у власному капіталі Залишок на кінець дня 31 грудня 2010 року
1 Зміни нарахованих  доходів — активи 9 (9) -
2 Зміни нарахованих  доходів — зобов’язання (8’826) (13’366) (22’192)
3 Торгівля та переоцінка іноземної валюти 57’904 (57’904) -
4 Зміни нарахованих  витрат — активи 5’877 5’877
5 Зміни нарахованих  витрат — зобов’язання (3’367) 3’367 -
6 Формування  спеціальних резервів 59’148 (36’886) 22’262
7 Зміни в вартості основних засобів (11’036) (6’640) (17’676)
8 Зміни торгового  портфелю цінних паперів (27’515) 27’515 -
9 Зміни торгового  портфелю цінних паперів - 35’252 35’252
10 Збиток 2009 — 2010 р.р. 58’185 24’397 82’582
11 Переоцінка  ЦП у портфелі банку на продаж (86) 86 -
12 Переоцінка  ЦП у портфелі банку на продаж - 74 74
13 Чистий відстрочений податковий актив/ (зобов’язання) 124’416 (18’397) 160 106’179
14 Визнаний відстрочений податковий актив 175’246 (29’273) 74 146’047
15 Визнане відстрочене  податкове зобов’язання (50’830) 10’876 86 (39’868)

7. Інформаційне забезпечення дослідження

     Інформаційне забезпечення оподаткування банківських установ  можна поділити  на нормативне, аналітичне та інформаційне.
     Інформаційно  – нормативне забезпечення в управлінні фіскальним значенням оподаткування банківських установ полягає в знанні нормативно – правових актів, що регулює сферу оподаткування, до яких належать:
  Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року. Це документ містить інформацію щодо оподаткування суб’єктів господарювання в усіх сферах їх діяльності, зокрема у галузях народного господарства, фінансово-кредитному секторі економіки та сфері надання різноманітних послуг. У Податковому кодексі викладені положення щодо оподаткування на кожному етапі господарської діяльності підприємства, які раніше були викладені у відповідних Законах України та інших нормативно-правових актах, зокрема у наступних.
  Закон України «Про податок на додану вартість» від 27 червня 1997 року за N 403/97-ВР. У законі наведено норми, за якими сплачувалось ПДВ суб’єктами господарювання за базовою ставкою 20%. Із прийняттям Податкового кодексу цю ставки планується знизити. Згідно Податкового кодексу платником податку є той господарюючий суб’єкт, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування податку на додану вартість). Така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку..
  Закон України «Про систему оподаткування» від 25 червня 1991 року за № 1251-ХІІ. Цей закон відносить податок на прибуток до загальнодержавних податків та визначає напрямок його надходження до бюджету. Оскільки цей закон визначає основні та загальні принципи системи оподаткування, то ним користуються платники податків  на прибуток, Державна податкова служба в процесі стягнення податку, Міністерство фінансів України при складанні бюджету держави.
  Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 року № 283/97-ВР. Цей закон є основним регулюючим актом механізму стягнення податку на прибуток, він визначає об’єкт, предмет оподаткування, ставки податку на прибуток, порядку нарахування та строки сплати податку. Безпосередніми користувачами цього закону є податкові органи.
  Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21 грудня 2000 року № 2181-ІІІ. Цей закон є спеціальним законом з питань оподаткування, який установлює порядок погашення зобов’язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов’язкових платежів), включаючи збір на обов’язкове державне пенсійне страхування та внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, що застосовуються до платників податків контролюючими органами, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, що визначає процедуру оскарження дій органів стягнення. Основними користувачами даної інформації є платники податків, а у податкових органів – управління погашення прострочених податкових зобов’язань.
  Наказ ДПА України від 29 березня 2003 року за № 143 «Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підприємства та Порядку її складання». Цей наказ регулює звітність платника податку на прибуток щодо вірності його визначення та сплати за допомогою встановленої форми податкової декларації та порядку її заповнення. Основними користувачами даної інформації є безпосередньо платники податку на прибуток та ДПІ, що обслуговують даних платників, в обличчі канцелярії, що приймає декларації з податку на прибуток.
  Наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 року №353 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Податок на прибуток». Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов’язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності. Застосовується підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності, які згідно з чинним законодавством є платниками податку на прибуток (крім бюджетних установ).
     Інформаційно  – аналітичне забезпечення забезпечує інформацією щодо наявності кількісних даних об’єкта дослідження, які є наявними в первинних документах ДПІ та платника:
  Декларація з податку на прибуток, яка подається платником податку для реєстрації протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, в канцелярію відповідної ДПІ, а потім з неї до відділу адміністрування податку на прибуток для перевірки вірності нарахування податку та його сплати до бюджету.
  Декларація з ПДВ, яка подається платником податку на додану вартість у встановлені законодавством терміни в органи ДПІ і включає розрахунок податкового зобов’язання та податкового кредиту і є різницею між цими величинами.
  Єдиний державний    реєстр   юридичних   осіб   та   фізичних осіб   -   підприємців    - автоматизована  система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання    інформації    про    юридичних    осіб    та   фізичних осіб – підприємців.
  Бухгалтерський облік за рахунком 641 «Розрахунки за податками», аналітичний рахунок 98 «Податок на прибуток»:
  981 "Податок на прибуток від звичайної діяльності" ведеться облік суми витрат з податку на прибуток від звичайної діяльності. На цьому субрахунку також ведеться облік відрахувань до Державного бюджету України від доходів за державними грошовими лотереями і податку на доходи від страхової діяльності.
  982 "Податок на прибуток від надзвичайних подій" ведеться облік нарахованої суми витрат з податку на прибуток від надзвичайних подій.
 
  Щодо  інформаційних джерел забезпечення, то до них відносяться:
  періодичні видання ( «Фінанси України», «Економіка. Фінанси. Право», «Вісник податкової служби України», «Персонал»);
  монографії вітчизняних фахівців ( Єфіменко Т.І., Садовенко М.М., Томнюк Т.Л., Дука Ю.В., Хайтова Т.А.);
  статистична інформація з офіційних сайтів органів влади.
 

Зобразимо схематично структуру статистичного  спостереження ( рис. 7.1.)

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.1 Структура статистичного спостереження ППП
 

8. Система показників

     Важливим  критерієм ефективності є дотримання певних пропорцій між складовими ефективності (обсяг зібраних податків) та пов'язаними з ними доходами. Загальними критеріями, які визначають ефективність збирання бюджетних доходів є відсоток виконання плану по збору доходів на певну дату та частка ВВП, який концентрується в бюджеті певного рівня. Визначаючи всі критерії, що впливають на збирання доходів, варто розглядати їх в розрізі 4-х груп: податкові, неподаткові, операції з капіталом та офіційні трансферти. До критеріїв ефективності збору податкових надходжень можна віднести частку ВВП, що припадає на податкові надходження. Критерієм ефективності збирання неподаткових надходжень може виступати відсоткова частка штрафів, які збираються на певну дату. Щодо офіційних трансфертів, то критерієм ефективності тут є повнота і своєчасність надходження фінансових ресурсів до місцевих бюджетів. Критерієм ефективності при здійсненні операцій з капіталом слугує відсоткова ставка, ризиковість вкладень та кваліфікаційний рівень співробітників.
 

Таблиця 8.1
Система показників 

№ п/п Назва показника Формула Одиниці виміру Економічна  інтерпретація
1 2 3 4 5
Абсолютні показники
1. Податкові надходження ПН тис.грн. Характеризує  загальний обсяг податкових надходжень до бюджету.
2. Обсяг ВВП, який виробляється в регіоні ВВП тис.грн. Характеризує  обсяг ВВП, який вироблений у відповідному регіоні за відповідний період.
3. Обсяг надходження  ПП до держав. бюджету ПП тис. грн. Характеризує  обсяг надходження ПП до державного бюджету
4. Загальний обсяг  доходів бюджету Дох. тис.грн. Характеризує  загальний обсяг фінансових ресурсів, що концентруються в бюджеті.
Відносні  показники
1. Обсяг ВВП, що перерозподіляється через бюджет Дох./ЕВВП Од. Характеризує  частку ВВП, що концентрується в бюджеті.
2. Частка ПП в  загальних податкових надходження ПП/ПН*100% % Характеризує, яку частку займає ПП в загальних  видаткових надходженнях
3. Щорічний темп зростання ПП ППt/ППt-1*100% % Характеризує  у скільки % зросли надходження від  ПП в теперішньому році в порівнянні з минулим
4. Частка податкових надходжень в загальній сумі доходів ПН/Здох. Од. Характеризує  частку податкових надходжень в загальному обсязі доходів бюджету.
5. Ефективність надходжень ПП до державного бюджету на одного платника Е тис. грн./од Характеризує, скільки надходжень від ПП до державного бюджету припадає на одного платника ПП
 
 
 


9. Класифікації та групування

     В процесі аналізу надходження  ресурсів до бюджету використовують такі види класифікацій та групувань.
      У процесі аналізу фіскальної ролі податку на прибуток доцільно використовувати  таку класифікацію ( рис. 9.1):
                
    податок на прибуток за суб’єктом: резиденти; нерезиденти; постійні представництва нерезидента; філії, структурні підрозділи
    за методом встановлення оподаткування: прямий
    залежно від рівня  структур: загальнодержавні
    залежно від способу  стягнення: окладні
    залежно від об’єкта  оподаткування: податки на доходи
 
         Рис. 9.1 Класифікація податку на прибуток
 
     а). Структурне - характеризує склад сукупності по групам за певними ознаками. Структурне групування збору надходжень до бюджету може бути здійснене за видами доходів.
     б). Типологічне - передбачає поділ неоднорідної сукупності на якісно однорідні групи, тобто виокремлення соціально - економічних типів.
     в). Аналітичне - це групування, яке відображає взаємозв'язок між різними ознаками.
 

II. Аналітична частина

     У даному розділі ми будемо досліджувати вплив оподаткування АТ «Ерсте банк» на формування дохідної частини бюджету. Оскільки розглядати в цілому всі податки по банку не зовсім коректно, то розглянемо такий вид податку як податок на прибуток.

10.Аналіз  ефекту та ефективності

Модель 1.Еефективності збору  податку на прибуток
     Ефективність - це відносна величина, яка характеризує відношення ефекту до ресурсів (кількості  платників податку на прибуток) для досягнення цього ефекту. Ефективність надходжень податку на прибутку визначається обсягом податкових надходжень податку на прибуток, що в середньому припадає на одного платника.
     Отже, ефективність надходжень податку на прибуток (Е) або результативність надходжень податку на прибуток (Рез.) - це обсяг надходжень податку на прибуток, що припадає на одного платника податку на прибуток. Результативність надходжень податку на прибуток до бюджету можна визначити за формулою:
     Результативність  надходжень податку на прибуток до бюджету = Обсяг податкових надходжень до бюджету /Всього доходів
     Таблиця 10.1
Розрахунок  результативності збирання податку  на прибуток із АТ «Ерсте банк» до доходів бюджету (млн.грн.)
Показник 2006 2007 2008 2009 2010
Обсяг надходжень податку на прибуток підприємств  3,1 5,45 4,3 2,3 5,6
Всього  доходів 16,8 30,14 34,1 27,2 28,4
Ефективність  надходження податку на прибуток 0,185 0,181 0,126 0,085 0,197
 
     Умовою  зростання ефективності є перевищення  темпу приросту податку на прибуток над темпом росту доходів. Тпп (податку на прибуток) =5,6/2,3*100-100=146%. Отже, обсяг сплати податку на прибуток у 2010 році порівняно з 2009 роком зріс на 146%. Т пр (доходів бюджету) = 28,4/27,*100-100=4,4%. Отже, обсяг доходів бюджету у 2010 році зріс на 4,4% порівняно з 2009 роком.
     Темп  приросту надходжень податку на прибуток більший за темп приросту доходів  бюджету, що вказує на збільшення ефективності збирання фінансових ресурсів.
     Важливим  показником, що характеризує зміну  економічного показника є індекс. Розрахуємо індекс ефективності надходження  податку на прибуток за формулою: IE=I податку на прибуток/Iдоходів. Для цього розрахуємо
I податку  на прибуток = Податок на прибуток  звіт період/Податок на прибуток  базисний період=5,6/2,3=2,4, Iдоходів=28,4/27,2=1,02.
IE=2,4/1,02=2,35. I податок на прибуток = Iдоходів/ IE=1,02*2,35=2,4
Таким чином, за досліджуваний період, обсяг доходів до бюджету зріс на 4,4%, а податку на прибуток на 146%.
Модель 2. Факторний аналіз динаміки ефекту
     Проведемо факторний аналіз динаміки збору податку на прибуток до бюджету, за рахунок зміни ефективності збору податку на прибуток на зміни обсягу доходів до бюджету.
     Для розрахунку будемо використовувати  дані таблиці 10.1
     Таблиця 10.2
     Факторний аналіз динаміки збору податку на прибуток до бюджету
Показник 2006 2007 2008 2009 2010
Обсяг надходжень податку на прибуток підприємств  3,1 5,45 4,3 2,3 5,6
Всього  доходів 16,8 30,14 34,1 27,2 28,4
Ефективність  надходження податку на прибуток 0,185 0,181 0,126 0,085 0,197
     Результативною  ознакою дослідження виступає обсяг  надходження податку на прибуток до бюджету. Кількісною ознакою –  обсяг доходів, а ефективність збору податку на прибуток – це якісна ознака.
     У факторному аналізі використовуються такі формули:
      ППр (Еф) = (Еф2010-Еф 2009)* Дох2010
      ППр (Дох) = ( Дох2010- Дох 2009)* ЕФ2009
      ППр= ППр2010- ППр 2009= ППр (Еф)+ ППр(Дох)
  Визначимо як зміниться обсяг збору податку на прибуток до бюджету за рахунок зміни ефективності збору:
      За  2010 рік
       ППр (Еф)=(0,197-0,085)*28,4=3,18 (млн.. грн.)
      За  2009 рік
       ППр (Еф)=(0,085-0,126)*27,2=-1,12 (млн.. грн.)
      За  2008 рік
       ППр (Еф)=(0,126-0,181)*34,1=-1,87 (млн.. грн.)
  Визначимо як змінився обсяг збору податку на прибуток за рахунок зміни доходів.
    За 2010 рік
  ППр (Дох)=(28,4-27,2)*0,085=0,102 (млн.. грн.)
  За  2009 рік
  ППр (Дох)=(27,2-34,1)*0,126=0,89 (млн.. грн.)
  За  2008 рік
  ППр (Дох)=(34,1-30,14)*0,181=0,716 (млн.. грн.)
  3) Визначимо  зміну обсягу податку на прибуток  за рахунок впливу двох факторів (доходів та ефективності)
  За  2010 рік
  ППр=5,6-2,3=3,18+0,102=3,3
  За  2009 рік
  ППр=2,3-4,3=-1,12+0,89=-2
  За  2008 рік
  ППр=4,3-5,45=-1,87+0,716=-1,15
     У 2010 році податок на прибуток зріс у порівнянні з 2009 роком на 3,3 млн. грн., за рахунок ефективності збору податку на прибуток на 3,18 млн. грн., а за рахунок зростання доходів підприємств – на 0,102 млн. грн.
     Щодо  2009 та 2008 років, то податкові надходження податку на прибуток значно зменшилися, за рахунок зниженні ефективності збору.
     Модель 3. Індикатор інтенсивності діяльності
     Всі фактори, які впливають на динаміку діяльності, можна поділити на 2 групи:
  Фактори екстенсивного розвитку - обсяг доходів підприємств
  Фактори інтенсивної динаміки – ефективність збору податку на прибуток
     Важливим  завданням розвитку економіки є послідовне підвищення ролі інтенсивних факторів в цьому розрізі, тому в процесі аналізу необхідно визначити вплив на динаміку ефекту окремих екстенсивних та інтенсивних факторів і дати при цьому характеристику інтенсивності діяльності.
  ППр (Еф)/ ППр*100
  За 2010 рік
  ППр (Еф)/ ППр*100=3,18/3,3*100=96%
  За 2009 рік
  ППр (Еф)/ ППр*100=-1,12/-2*100=56%
  За 2008 рік
  ППр (Еф)/ ППр*100=-1,87/-1,15*100=62%
  ППр(Дох)/ ППр *100
  За 2010 рік
  ППр(Дох)/ ППр *100=0,102/3,3*100=3,09%
  За 2009 рік
  ППр(Дох)/ ППр *100=0,89/-2*100=44,5%
  За 2008 рік
  ППр(Дох)/ ППр *100=0,716/-1,15*100=62,3%
     Питома  вага приросту обсяг податку на прибуток за рахунок ефективності збору в загальній сумі надходжень становить у 2010 році 96%, у 2009 році 56%, у 2008 році 46%, за рахунок зміни обсягу доходів підприємств - у 2010 році 3,09%, у 2009 році – 44,5%, а у 2008 році 62,3%.
     Такий розподіл свідчить про перевагу інтенсивних  факторів у процесі збору доходів.
     Модель 4.Факторний аналіз динаміки ефективності
     Аналіз  динаміки ефективності збору податку  на прибуток проводиться за такими факторами, як обсяг надходжень податку  на прибуток, та обсяг доходів підприємств.
     
     
     
     Ефективність  збирання податку на прибуток змінилася  за рахунок зміни обсягу податку  на прибуток:
     За  2010 рік
      (5,6-2,3)/28,4=0,12
     За  2009 рік
      (2,3-4,3)/27,2=-0,07
     За  2008 рік
      (4,3-5,45)/34,1=-0,033
     Ефективність  збору податку на прибуток змінилася  за рахунок зміни обсягу доходів  підприємств:
     
     За  2010 рік
      2,3/28,4-2,3/27,2=-0,003
     За  2009 рік
      =4,3/27,2-4,3/34,1=0,031
     За  2008 рік
      =5,45/34,1-5,45/30,14=0,021
     За  2010 рік
      0,197-0,085=0,12-0,003=0,117
     За  2009 рік
      0,085-0,126=-0,07+0,031=-0,041
     За  2008 рік
      0,126-0,181=-0,033+0,117=-0,055
     У 2010 році у порівнянні з 2009 роком ефективність збирання податку на прибуток зросла на 11,7%, при цьому за рахунок зміни обсягу збору податку на прибуток зросла на 12%, а за рахунок обсягу доходів зменшилася на 3,1%.

11. Аналіз динаміки

Модель 5. Аналіз динаміки абсолютних величин
     Зміна показників у часі характеризує їх динаміку. Найпростішою формою аналізу  обсягу фінансових ресурсів є модель динаміки абсолютних величин, яка характеризує зміну показників у часі. За даними обсягу сплати податку на прибуток за 2007-2010 роки, розрахуємо такі показники:
Показники динаміки обчислюються за такими формулами розрахунку:

     Згідно  з цими формулами розрахунку визначимо  показники динаміки і запишемо в  табл. 11.1.
 
 
 
 
 
     Таблиця 11.1
     Показники динаміки
  2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік
Обсяг податку на прибуток, млн. грн. 5,45 4,30 2,30 5,60
Абсолютний  приріст, млн. грн. грн. ? (2007-2006) ? (2008-2007) ? (2009-2008) ? (2010-2008)
    -1,15 -2,00 3,30
Темп  зростання, % Тр 2007/2006 Тр 2008/2007 Тр 2009/2008 Тр 2010/2009
    78,90 53,49 243,48
Темп  приросту, в.п. Тпр 2007/2006 Тпр 2008/2007 Тпр 2009/2008 Тпр 2010/2009
    -21,10 -46,51 143,48
Абсолютне значення 1% приросту, млн. грн. ? (2007-2006)/ ? (2008-2007)/ ? (2009-2008)/ ? (2010-2009)/
  Тпр 2007/2006 Тпр 2008/2007 Тпр 2009/2008 Тпр 2010/2009
       
    0,05 0,04 0,02
 
     Отже, як видно з таблиці 11.1 у 2008 році порівняно з 2007 роком обсяг податку на прибуток зменшився на 1,15 млн. грн., у 2009 році зменшився на 2 млн. грн. а у 2010 році зріс на 3,30 млн. грн. Це насамперед пов’язане з негативними економічними та політичними процесами, які відбувалися в нашій державі протягом 2008-2010 років, а саме фінансова криза.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модель 6. Коефіцієнт еластичності
     Коефіцієнт еластичності показує на скільки відсотків змінюється результативна ознака при зміні фактора на 1%. В нашому випадку він показує на скільки відсотків змінюється обсяг надходження податку на прибуток до бюджету при зміні обсягів доходів банку на 1%.
Таблиця 11.2
Зміна обсягу податку на прибуток в залежності від доходів банку
Роки Обсяг податку на прибуток , млн. грн. Обсяг доходів банку, млн. грн. Тпр ППр Тпр Доходів Кел=ТпрППр/Тпр  Дох
2007 5,45 30,14 0,78899083 1,13138686 0,18082283
2008 4,3 34,1 0,53488372 0,79765396 0,12609971
2009 2,3 27,2 2,43478261 1,04411765 0,08455882
2010 5,6 28,4 3,15178571 4,21971831 0,1971831
Всього 17,65 119,84      
 
     Темп  приросту %
     Темп  приросту доходів=28,4/27,2*100-100=4,4 %
     Розрахуємо  коефіцієнт еластичності залежності обсягу податку на прибуток від обсягу доходів.
     Кел=ТпрППр/ТпрДох=43,4/4,4=9,86
     Отже, обсяг збору податкових надходжень (податок на прибуток) у 2010 році порівняно з 2009 роком зросла на 43,4%, а обсяг доходів, що формується на 4,4%. При зростанні обсягу доходів на 1% обсяг надходження податку на прибуток зросте на 84 %.
 

      Модель 7. Аналіз динаміки у відносному виразі
     Таблиця 11.3
Динаміка  обсягу сплати податку на прибуток у 2009-2010 роках, тис. грн.
     (у  % до підсумку)
Регіон Обсяг податку на прибуток, тис. грн. за. 2009 рік Обсяг податку  на прибуток, тис. грн. за. 2010 рік Структура
d=d2010-d2009
Темп Зростання
d2010/d2009*100
Темп  приросту Тз-100
d2
d2009,%; d2010,%
АР  Крим 132553,1 295776,3 5,62 5,19 -0,43 92,42 -7,58 0,18
Вінницька 88003,4 228342,2 3,73 4,01 0,28 107,46 7,46 0,08
Волинська 74212 198204,1 3,14 3,48 0,33 110,61 10,61
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.