На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Порвняльна характеристика традицйного постачання постачання «Just-in-time» та фактори, як впливають на вибр виду транспорту

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 26.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     Зміст

     Вступ

  Визначення  понять «Логістичний канал» та «Логістичний ланцюг»
  Порівняльна характеристика  традиційного постачання і постачання «Just-in-time»
  Фактори, які впливають  на вибір виду транспорту
  Висновки
  Перелік використаних джерел
 

      1. Визначення понять «Логістичний канал» та «Логістичний ланцюг»

     Матеріальний  потік виходить або з джерела  сировини, або з виробництва, або  з розподільчого центру. Надходить  або на виробництво, або в розподільний центр, або кінцевого споживача (рис. 1.1.).
     У всіх випадках матеріал потік надходить у споживання, яке може бути виробничим чи невиробничих.  

     
     Рисунок 1. Варіанти надходження  матеріального потоку в систему споживання 

     Споживання  виробниче - це поточне використання суспільного продукту на виробничі потреби в якості засобів праці та предметів праці.
     Споживання  невиробниче - це поточне використання суспільного продукту на виробничі потреби в якості засобів праці та предметів праці.
     На  всіх етапах руху матеріального потоку в межах логістики відбувається його виробниче споживання. Лише на кінцевому етапі, завершальному логістичному ланцюзі, матеріал потік потрапляє у сферу невиробничого споживання.
     Логістичний ланцюг може завершуватися і виробничим споживанням. Наприклад, рух енергоносіїв. Потік вугілля, що направляється з вугільного розрізу, завершується при вступі до виробниче споживання на ТЕЦ чи промисловому підприємстві.
     Виробничим  споживанням може закінчуватися  потік знарядь праці, наприклад, виготовлених на машинобудівному заводі верстатів.
     До  виробничому споживанню відноситься  також процес перетворення матеріального  потоку в розподільному центрі. Тут  здійснюються такі логістичні операції, як підсортувння, упаковка, формування партії вантажу, зберігання, комплектація, фасування, переміщення та інші. Комплекс цих операцій становить процес виробництва в сфері обігу.
     На  всіх етапах руху матеріал потік є  предметом праці учасників логістичного процесу. На стадії руху продукції виробничо-технічного призначення це можуть бути необроблені сировинні матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби і т. д. На стадії руху товару матеріал потік являє собою рух готових товарів народного споживання.
     Постачальник  і споживач матеріального потоку в загальному випадку являють собою дві мікрологістічсскіе системи, пов'язані так званим логістичним каналом, або інакше - каналом розподілу. Логістичний канал - це частково впорядкована множина різних посередників здійснюють доведення матеріального потоку від конкретного виробника до його споживачів.
     Багато  є частково впорядкованим до тих  пір, поки не зроблений вибір конкретних учасників процесу просування матеріального  потоку від постачальника до споживача. Після цього логістичний канал  перетвориться в логістичну ланцюг (рис. 1.2). Наприклад, прийняття принципового рішення про реалізацію продукції через агентську фірму і, таким чином, відмова від безпосередньої роботи зі споживачем, є вибором каналу розподілу. Вибір же конкретної агентської фірми, конкретного перевізника, конкретного страховика і так далі - це вибір логістичного ланцюга. Логістична ланцюг - це лінійно впорядкована множина учасників логістичного процесу, які здійснюють логістичні операції з доведення зовнішнього матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої.
     На  рівні макрологістікі логістичні канали та логістичні ланцюги є зв'язками між підсистемами макрологістіческіх систем. Залежно від виду макрологістіческой системи канали розподілу мають  різну будову. У логістичних системах з прямими зв'язками канали розподілу не містять будь-яких оптово-посередницьких фірм. У гнучких і ешелонованої системи такі посередники є.

     Рисунок 1.2. Перетворення логістичного каналу, в логістичну ланцюг: а) логістичний канал, б) логістичний ланцюг   
 


     Рисунок. 1.3. Різні варіанти каналів розподілу виробів народного споживання 

     При виборі каналу розподілу відбувається вибір форми руху товару - транзитної або складської. При виборі логістичного ланцюга - вибір конкретного дистриб'ютора, перевізника, страховика, експедитора, банкіра і т. д. При цьому можуть використовуватися різні методи експортних оцінок, методи дослідження операцій та інші.
     Деякі варіанти каналів розподілу товарів  народного споживання наведені на рис. 1.3.
     Можливість  вибору логістичного каналу є суттєвим резервом підвищення ефективності логістичних  процесів.
  Порівняльна характеристика  традиційного постачання і постачання «Just-in-time»
     Системи «точно-в-строк» створені для зведення до мінімуму матеріальних запасів виробництва. Згідно філософії JIT, зберігання запасів - безглузді витрати. Система «точно-в-строк» - це система, яка застосовується переважно в серійному виробництві; досить проста бінарна логіка управління запасами без будь-якого обмеження до вимоги мінімуму запасів, в якій потоки матеріальних ресурсів ретельно синхронізовані з потребою в них, яка задається виробничим розкладом випуску готової продукції. Компанії, що використовують підхід "точно-в-строк" зазвичай мають значну перевагу перед своїми конкурентами, які використовують більш традиційний підхід. У них нижче вартість виробництва, менше браку, вище гнучкість і здатність швидко надавати на ринок нові або вдосконалені товари. Відповідно до системи «точно в строк» замовлення на готову продукцію подається на останню стадію виробничого процесу, де проводиться розрахунок необхідного обсягу незавершеного виробництва, яке повинно надійти на передостанній стадії. Аналогічно, з передостанній стадії йде запит на попередній етап виробництва на певну кількість напівфабрикатів. Таким чином, між кожними двома сусідніми стадіями виробничого процесу існує подвійний зв'язок:
     • з i-тої стадії на (i - 1)-у запитується («витягується») необхідна кількість незавершеного виробництва;
     • з (i - 1)-тої стадії на i-ту відправляються матеріальні ресурси в необхідній кількості.
     Крім  того, матеріальні ресурси з зовнішнього  середовища подаються невеликими партіями безпосередньо в потрібні точки виробничого процесу, а готова продукція відразу відвантажується покупцям. Таким чином, в системі «точно в строк» запаси, як такі, взагалі відсутні, що дозволяє відмовитися від створення складської системи. Страхові та сезонні запаси також відсутні. Щоб уникнути затримок поставок виробничих запасів і реалізації продукції власного виробництва взаємини по закупівлях / продажу встановлюються з невеликим числом надійних, перевірених постачальників, перевізників, покупців.
     Поява цієї концепції припадає на кінець 1950-х років, коли японська компанія Тойота Моторс, а потім і інші автомобілебудівні фірми Японії почали активно впроваджувати систему KANBAN. Найчастіше філософією JIT називають усунення витрат у виробничому процесі. Витратами називаються будь-які дії, що не додають вартості виготовлення продукту для споживача. Історично це правильно, оскільки саме виключення втрат було головною рушійною силою виробництва компанії Toyota - творця JIT.
     Назвау «just-in-time» концепції дещо пізніше дали американці, які спробували також використовувати цей підхід в автомобілебудуванні.
     В основу системи покладено принцип:
  повна ліквідація запасів на виробництві, мінімізацію їх на складах
  постачання ресурсів безпосередньо на робочі місця дрібними партіями маневреним транспортом.
     Метод "точно вчасно" базується на логістичній концепції - "нічого не буде зроблено, поки в цьому не виникне необхідність".
     Відмова від виробництва продукції великими партіями. Постачання виробництва здійснюється малими партіями відповідно до необхідності, в результаті чого досягається зниження рівня запасів товарно-матеріальних цінностей.
     Використання  цієї методики дозволяє підприємству позбавитися від:
  зайвих витрат шляхом скорочення непродуктивних витрат, які складаються, зокрема, з випуску зайвої продукції;
  простоїв обладнання та персоналу;
  змісту зайвих складських приміщень;
  втрат, пов'язаних з наявністю дефектів виробів.
     Основний  упор робиться на якість, доступність  і загальну вартість продукції, а не на рівень закупівельних цін. Транспортні системи, що використовують JIT ідеологію, є системами, в яких розміщення замовлень на поповнення запасів матеріальних ресурсів або готової продукції відбувається тільки тоді, коли кількість їх досягає критичного рівня. При цьому запаси «витягуються» по каналах фізичного розподілу від постачальників або логістичних посередників у системі дистрибуції.
     У практичній реалізації концепції JIT ключову  роль грає якість. Японські автомобілебудівні фірми, спочатку впроваджуючи концепцію у виробництво, принципово змінили підхід до контролю та управління якістю на всіх стадіях виробничого процесу і подальшого сервісу.
     Цілі  системи «точно-в-строк" (JIT)
     Кінцева мета системи JIT – це збалансована система; тобто така, яка забезпечує плавний і швидкий потік матеріалів через систему. Основна ідея полягає в тому, щоб зробити процес якомога коротше, використовуючи ресурси оптимальним способом. Ступінь досягнення цієї мети залежить від того, наскільки досягнуті додаткові (допоміжні) цілі, такі як:
  Виключити збої і порушення процесу виробництва.
  Зробити систему гнучкою.
  Скоротити час підготовки до процесу і всі виробничі терміни.
  Звести до мінімуму матеріальні запаси.
  Усунути необґрунтовані витрати.
     Збої  і порушення процесу мають  негативний вплив на систему, порушуючи плавний потік виробів, тому їх необхідно виключити. Зриви викликаються найрізноманітнішими факторами: низькою якістю, несправністю устаткування, змінами в графіках, запізненням поставок. Всі ці фактори слід по можливості виключити.
     JIT системи мають ряд важливих переваг, які привертають увагу компаній з традиційним підходом до виробництва.
     Основні переваги системи «точно в строк»:
     • короткий виробничий цикл, висока оборотність  активів, у тому числі запасів;
     • відсутні або надзвичайно низькі витрати зберігання виробничих і товарних запасів.
     Основні недоліки системи «точно в строк»:
     • складність забезпечення високої узгодженості між стадіями виробництва продукції;
     • значний ризик зриву виробництва  і реалізації продукції.
     Сьогодні  система постачань "точно-в-строк" з різним ступенем інтенсивності впроваджується на різних підприємствах. Це ще раз доводить застосовність принципів "бережливого виробництва" для будь-якої галузі. Хотілося б підкреслити, що всі зміни на заводах реалізовувалися в рамках поточних бюджетів, а досягнута економія обчислювалася мільйонами доларів.
     Висновки:
     До  пропозицій потрібно віднести комп'ютеризацію різних ланок логістичної системи, підключення їх до єдиної інформаційної  мережі (володіє високою швидкістю  передачі даних і дозволяє ефективно працювати з віддаленими терміналами), що дозволить відстежувати рух вантажу і контролювати транспортні потоки. Всі ці заходи покликані знизити величину транспортних витрат і доставити вантаж точно в строк. Компанії, що використовують підхід "точно-в-строк" зазвичай мають значну перевагу перед своїми конкурентами, які використовують більш традиційний підхід. У них нижче вартість виробництва, менше браку, вище гнучкість і здатність швидко надавати на ринок нові або вдосконалені товари.
   Фактори, які впливають  на вибір виду транспорту
     Транспорт - це сфера матеріального виробництва, яка здійснює перевезення людей та вантажів.
     В структурі суспільного виробництва  транспорт відноситься до сфери виробництва матеріальних послуг. Витрати на виконання транспортних операцій складають до 50% від суми загальних витрат на логістику.
     За  призначенням виділяють дві основні  групи транспорту: транспорт загального та транспорт незагального користування.
     Транспорт загального користування - це галузь національної економіки котра задовольняє потреби всіх галузей та населення в перевезенні вантажів і людей.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.