На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


лабораторная работа Аналз органзацї виробничого процесу у час

Информация:

Тип работы: лабораторная работа. Добавлен: 26.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 6. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     Лабораторна робота № 3
     з дисципліни
     «Операційний  менеджмент»
     Тема: Аналіз організації виробничого процесу у часі.
     Виконала  ст. гр. МО-07 б
     Варіант 10 

     Ціль  роботи: визначити структуру виробничого процесу, тривалість виробничого процесу і величину перерв у відповідності з характером руху деталей. 

     Теоретичні  відомості 

     Рівень     організації     виробництва     визначається     насамперед організацією  виробничих  процесів  і  формами  руху  предметів  праці  у виробничих процесах.
     Задачами  аналізу організації виробничого процесу у часі є: вимір рівня організації виробничих процесів; розробка і впровадження заходів щодо його підвищення. Рівень   організації   виробництва   можна   вимірити   наступними показниками:
  показниками тривалості виробничого циклу; коефіцієнтом    пропорційності    і    паралельності    виробничих процесів. спеціалізації виробництва,
  коефіцієнтами прямо точності руху предметів праці;
  коефіцієнтами безперервності і ритмічності виробництва.
     Організація   виробництва   -   сукупність   прийомів    і    методів раціонального сполучення праці з речовинними елементами і частковими виробничими процесами в просторі і в часі.
     Принципи  організації виробничих процесів:
     1. Спеціалізація виробництва - це обмеження номенклатури виробів, близьких за призначенням і конструкцією, чи обмеження номенклатури процесів, застосовуваних при виготовленні виробів, різних за призначенням і конструкцією.
     Підвищуючи  ступінь однорідності виробництва  на робочих місцях, ділянках, цехах, спеціалізація сприяє кращому використанню основних фондів, спрощує організацію виробництва, знижує собівартість. 

            ,     (3.1) 

     де  - сумарна кількість технологічних операцій у даному цеху (ділянки) відповідно до обсягу річної виробничої програми;
      - загальна кількість робочих місць у цеху (ділянці).
     Чим менше коефіцієнт спеціалізації, тим  вище рівень спеціалізації, тобто тим  менше операцій закріплено за одним  робочим місцем, отже, тим менше  трудомісткість і вище ефективність виробництва.
      2. Принцип     паралельності  - припускає одночасне рівнобіжне  виконання окремих операцій   і   процесів  по  виготовленню продукції.
     Цей принцип має велике значення при  виробництві складних виробів, що складаються  з багатьох деталей, послідовне виготовлення яких привело б до значного подовження виробничого циклу.
     Рівень  паралельності виробничого процесу  (Упар) характеризується відношенням тривалості виробничого циклу при рівнобіжної формі сполучення операцій і фактичної їхньої тривалості: 

      ,     (3.2) 

     Рівень  паралельності показує ступінь  сполучення часу машинної обробки з його витратами на установку/знімання деталі, одночасним виконанням робіт над різними деталями.
     3. Принцип пропорційності - полягає в тім, щоб у всіх частинах виробничого процесу повинна бути рівна пропускна здатність по випуску продукції. 

      ,     (3.3) 
 

     де  В  - плановий (фактичний) випуск продукції;
     ПрС  -  пропускна здатність;
     m - кількість переділів і стадій виготовлення продукції.
     На  підприємстві пропускна здатність  виробництва визначається коефіцієнтом пропорційності по всіх ланках підприємства (цехам, ділянкам, робочим місцям).
     Пропорційність  забезпечується не тільки в підрозділах  основного і допоміжного виробництв, але й усередині їх.
     Практично важко домоглися повної пропорційності потужностей ділянок, цехів виробництва. Вона періодично порушується через те, що не можна одночасно провести організаційно-технічні заходи у всіх ланках підприємства.
     Підтримка рівня пропорційності здійснюється шляхом розробки оперативно-календарних планів виробництва, за допомогою яких забезпечується комплектність випуску продукції і більш повне використання можливостей усіх цехів і ділянок.
     4.Принцип прямоточності відповідно до нього всі предмети праці повинні проходити най коротший шлях по всіх стадіях і операціях виробничого процесу без зустрічних і поворотних переміщень.
     Цей принцип забезпечується відповідним  розташуванням цехів, ділянок, робочих місць по ходу виробничого процесу.
     Ступінь дотримання принципу прямоточності забезпечується відношенням тривалості транспортних операцій до загальної тривалості виробничого циклу. 

      ,     (3.4) 

     Основним  показником підвищення коефіцієнту  прямоточності в  організації виробничого процесу є удосконалене розміщення виробничих підрозділів підприємства, наближення складів і допоміжних виробництв до ділянок основного виробництва.
     5. Принцип безперервності - вимагає, щоб у процесі виготовлення продукції перерви між послідовно виконуваними технологічними операціями були зведені до мінімуму чи цілком ліквідовані.
     Цілком  цей принцип реалізується лише в  технологічно безперервних виробництвах - у хімічної, металургійний галузях.
     Коефіцієнт  безперервності виробництва: 

      ,     (3.5) 

     Де  Ттехн - тривалість і-ої технологічної частини виробничого циклу ;
     Тц -    повна тривалість виробничою циклу.
     Позитивним    змінам    в    організації    виробництва    відповідає наближення значення коефіцієнта до 1.
     Основними факторами зниження тривалості перерв є:
  обмеження номенклатури роботи;
  скорочення міжопераційних перерв.
  Принцип ритмічності  - означає, що робота всіх підрозділів підприємств і випуск готової продукції повинні підкорятися визначеному ритму.
     Ступінь його дотримання характеризується коефіцієнтом ритмічності: 

      ,     (3.6) 

     
  де Вф,   Впл  - випуск продукції відповідно фактичний  і  плановий  по декадах (робочих тижнях, днях), тис. грн.
     Tі   - кількість періодів (декад, робочих тижнів, днів).
     7. Принцип   раціональності   -   пов'язаний   з   визначенням   рівно раціональності переміщення предметів праці.
     Розрахунок  коефіцієнта раціональності виробництва  залежить від перезмінюваних методів організації процесів виробництва:
  поточного;
  партіонного;
  одиничного;
     При поточному методі: 

      ,     (3.7) 

     де  Впот - випуск продукції при потоковому методі, грн.
     Вобщ -загальний випуск продукції, грн.
     При партійному і одиничному методах  виробництва Крий характеризується відношенням добутку оптимальної (найкоротшої) довжини маршрутів руху предметів праці й оптимального (мінімального) часу їх між операційного пролежування у виробничому циклі до добутку їхніх фактичних значень: 

      ,     (3.8) 

     де  Lopt, Lф - оптимальна і фактична довжина маршруту руху окремих предметів праці, хв.
     Торt Тф - оптимальний і фактичний час між операційного пролежування у виробничому процесі, хв.
     d    - кількість предметів. 

     Аналіз  організації виробничого  процесу в часі (виробничий цикл) 

     Виробничий  цикл - це інтервал від початку до закінчення виготовлення продукції, тобто  час, протягом якого предмети праці, то запускаються у виробництво, (сировина, матеріали, напівфабрикати) перетворюються в готову продукцію. Виробничий цикл складається з 2х частин - технологічного циклу виробництва і часу перерв.
     Тривалість  виробничого циклу Тц, виготовлення деталі в загальному вигляді може бути:
     Тц=Ттех + Тест + Ттран + Тпз + Тк + Тмо + Тмс,          (3.9)
                                        
                                Технологічний         Час
                                                 цикл         перерв
     де  Ттех - час виконання технологічних операцій;
     Тест  - ч ас природних процесів;
     Тпз - час індготовчо-заключних операцій;
     Ттранс - час транспортупання;
     Тк - час контрольних операцій;
     Тмо - міжопераційоний час;
     Тмс - міжзмінне пролежування. 

     Час перерв підрозділяється:
  перерви  партіонності; 
  розраховуються  в цілому  на  партію;
  деталі обробляються партіями і чекають своєї черги;
  міжцехове чекання;
  неробочий час: вихідні дні;
  святкові дні;
  перерви між змінами.
     Тривалість  технологічного процесу виробничого  циклу партії  деталей залежить від руху деталей партії по операціях технологічного процесу:
     - послідовного;
     - паралельного;
     - паралельно-послідовного.
     Тривалість  технологічного циклу обробки партії деталей на одній операції дорівнює: 

      ,     (3.10) 

     де  n - кількість деталей у партії;
     t - час обробки однієї деталі, хв.;
     С - кількість робочих місць, на яких виконується дана операція.
     При    послідовному   русі   предметів   праці партія передається з операції на операцію цілком. Кожна наступна операція починається тільки після закінчення обробки всієї партії деталей на попередній операції. 

      ,     (3.11) 

     де  m - число операцій, на яких обробляється партія деталей.
     При  паралельному   виді  руху   предмети   праці   передаються на наступну операцію й обробляються негайно після виконання попередньої операції, незалежно від готовності всієї партії. 

      ,     (3.12)
     де  tдл    - час виконання самої довгої операції, у хвилинах.
     При   паралельно-послідовному   русі   тривалість   технологічного циклу визначається за формулою (3.13): 

, (3.13) 

     де  tкор -   час коротких операцій.
     tдл - сума довгих операцій
     tкор з 2х суміжних - сума коротких їх двох суміжних операцій. 

     Правило визначення коротких і довгих операцій. 

     1. Перед першою і після останньої операції приймається нульова операція (t=0), що не впливає на загальну тривалість.
     2.Під  довгими операціями приймаються  операції між двома більш короткими, а короткі - між двома більш довгими.
     Наприклад:
     t0 = 0 ?tшт = 5+4+6+3=18
     t1 = 5 - довга ? tкор= 4
     t2= 4 - коротка ?tддл = 5+6=11
     t3= 6 - коротка
     t4= 3-не враховується
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.