На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Разработка стратегии маркетинговой деятельности на примере ОАО "Укртелеком"

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 30.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 9. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРИТЕТ "ХПІ"
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ 
 
 
 
 
 
 
 

Курсовий  проект з менеджменту
на тему:
"Розробка стратегії маркетингової діяльності
на прикладі ВАТ "Укртелеком" 
 
 
 

Виконала:
студентка гр. БФ 28в
Здоровенко Ольга
Перевірила:
Кулик А. М 
 
 
 

Харків 2009
 

Зміст 

 

Вступ

 
     Сьогодні  багато спеціалістів визнали принципово важливу роль маркетингу. Причому це актуально для підприємств різної галузі економіки. Одним з важливіших елементів організації маркетингової діяльності є побудова та впровадження її стратегії. Стратегію маркетингу можна буде ефективно реалізовувати тоді, коли буде існувати стійкий та стабільний ринок. Але на даний час ситуація на ринку України склалася така: ринок достатньо не розвинутий, відсутня розвинута та відлажена нормативно-правова база, слабо розвинута зовнішньоекономічна діяльність.
     В теперішній час ринок має низку специфічних рис, що визначають особливість підходів до його вивчення. Наприклад, він характеризується великим обсягом закупівель і продажу, технічною складністю товарів і способів їх розподілу. Це вимагає проведення ретельних маркетингових досліджень для прийняття обґрунтованих господарських рішень. Гостро стоїть перед промисловими підприємствами проблема прийняття виважених стратегічних маркетингових рішень щодо освоєння нового ринку, диверсифікації напрямів діяльності, виходу на ринок з новим товаром, тому обрана мною тема є актуальною.
     Об’єктом  дослідження в даному курсовому  проекті виступає Відкрите Акціонерне Товариство "Укртелеком" - сучасне підприємство з розвиненою інфраструктурою, що займає лідируючі позиції на ринку послуг фіксованого телефонного зв'язку України. Компанія охоплює близько 18% українського ринку телекомунікацій, у тому числі 73% - ринку послуг фіксованого телефонного зв’язку та 29% - ринку послуг з доступу до мережі Інтернет.
     Історія створення ВАТ "Укртелеком" бере початок у 1993 році, коли було зареєстроване Українське об'єднання електрозв'язку "Укрелектрозв'язок" (з 1994 року - Укртелеком). Пізніше, у 1998 році, відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України програми об'єднання "Укртелеком" було реорганізоване в єдине державне підприємство, а у січні 2000 року, після проведення корпоратизації, його було перетворено на відкрите акціонерне товариство.
     Організаційно-правова  форма господарювання: Відкрите Акціонерне Товариство
     Форма власності: колективна
     Орган управління: загальні збори акціонерів
     Статутний фонд: 4,68 млрд. грн.
     Юридична  адреса: бульвар Тараса Шевченка, 18 м. Київ, Україна, 01601
     Тел.: +380 44 235 53 33
     Факс: +380 44 235 47 68
     E-mail: ukrtelecom@ukrtelecom.ua
     Сайт: www.ukrtelecom.ua
     Сьогодні  ВАТ "Укртелеком" - це підприємство, організаційна структура якого сформована за вертикальним принципом управління фінансами, технологічними процесами, персоналом. До складу товариства входить 33 філії, одну з яких - філію "Утел" було створено у 2005 році за рішенням Загальних зборів акціонерів.
     Метою даної курсової роботи є розробка та удосконалення стратегії маркетингової діяльності ВАТ "Укртелеком".
 

1. Аналіз господарчо-економічної діяльності підприємства

1.1 Аналіз внутрішнього середовища

 
     Внутрішнє середовище організації - це та частина загального середовища, яка знаходиться в рамках організації. Вона постійно впливає на функціонування організації. Внутрішнє середовище має декілька зрізів, кожний з яких відповідає за потенціал та можливості організації. В наступних підрозділах буду детально проаналізовано кожний зріз.
     Організаційний  зріз
     У відкритому акціонерному товаристві сформовано дворівневу централізовану вертикальну  систему управління:
     I рівень - Загальних Зборі Акціонерів, яким належить прийняття важливих рішень. Наприклад затвердження необхідних структурних змін та відновлення Наглядової ради товариства.
     II рівень - Правління ВАТ "Укртелеком". До його функцій належить виконання доручень та наказів, прийнятих на Загальних Зборах Акціонерів; управління підприємством ВАТ "Укртелеком", за допомогою Апарату управління.
     Апарат  управління, який складається з наступних підрозділів:
     Голова  Правління;
     Перший  Заступник Голови Правління;
     Заступник Голови Правління з питань маркетингу та продажу послуг;
     Заступник Голови Правління з питань економіки та фінансів;
     Заступник Голови Правління з питань корпоративних  прав;
     Заступник Голови Правління з питань праці  та управління персоналом;
     Заступник Голови Правління з питань інформаційних  систем та перспективних мережних технологій.
     Директор філії "Утел".
     Кожному Заступнику Голови Правління підпорядковується  відповідний підрозділ та департамент, де виконуються доручення та накази. А самі Заступники підпорядковуються Голові Правління.
     Виходячи  з цього можна зобразити органітограму, зображуючи в широкому розумінні організаційну структуру підприємства (мал.1.1). 

 

     
     
     Рисунок 1.1- Організаційна структура ВАТ "Укртелеком" 

 

     

1.1.2 Виробничий зріз

     Компанія  ВАТ "Укртелеком" надає по всій території України практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг, таких як:
     міжнародний, міжміський та місцевий телефонний зв'язок;
     мобільний зв'язок за технологією UMTS/WCDMA;
     послуги передавання даних та побудови віртуальних приватних мереж;
     Інтернет-послуги, у т. ч.: комутований та широкосмуговий доступ до мережі Інтернет для абонентів мережі фіксованого телефонного зв'язку;
     постійне IP-з'єднання по виділеній лінії; апаратний і віртуальний хостінг;
     надання в користування виділених некомутованих каналів зв'язку;
     ISDN;
     відеоконференц-зв'язок;
     проводове мовлення;
     телеграфний зв'язок;
     здійснює  діяльність з технічного обслуговування мереж ефірного телемовлення та радіомовлення.
     Товариство  володіє потужною та розгалуженою транспортною мережею з високим ступенем надійності та резервування, яка є основою телекомунікаційної інфраструктури України.
     З метою задоволення зростаючих потреб клієнтів Укртелеком створює найпотужнішу в Україні національну магістральну мережу передавання даних, побудовану на базі сучасної технології DWDM, пропускна спроможність якої наближається до 4 Гбіт/с. Це дозволяє надавати якісні інформаційно-телекомунікаційні послуги, включаючи Інтернет, в усіх регіонах України. Для надання клієнтам послуг зв'язку з іноземними державами, а також для забезпечення послуг з транзитного передавання трафіку партнерів товариства як в Україні, так і за кордоном, Укртелеком бере активну участь у міжнародних телекомунікаційних проектах, що забезпечують вихід на цифрові телекомунікаційні системи країн Європи, Азії, Африки і Північної Америки, є співвласником 14 міжнародних підводних систем передавання даних, таких як ITUR, BSFOCS, а також є учасником проектів ТЕЛ та ТАЄ.
     Компанія  є найбільшим в Україні оператором фіксованого телефонного зв'язку, обслуговуючи понад 10 млн. телефонних ліній, лідером серед провайдерів Інтернет в Україні, надаючи послуги комутованого доступу до мережі сотням тисячам клієнтів, а також єдиною в Україні компанією, що надає послуги мобільного зв'язку нового стандарту під ТМ "Utel".
     2008 рік видався одним з найскладніших в історії компанії, коли об’єктивні та суб’єктивні фактори суттєво вплинули на основні показники діяльності товариства. Проте 2008 рік чітко окреслив напрямки виходу товариства на новий рівень розвитку та підтвердив правильність обраної стратегії.
     В умовах постійного зменшення доходів від традиційної телефонії компанія зробила ставку на розвиток Інтернет-технологій та мобільного зв’язку нового стандарту. За підсумками минулого року Укртелеком став впевненим лідером серед провайдерів Інтернет.

1.1.3 Кадровий зріз

     Ринковий  успіх товариства, насамперед, залежить від ефективної роботи керівних кадрів і фахівців, рівня їх кваліфікації і майстерності, розуміння ними змін, що відбуваються в суспільному житті  і виробництві. Тому кадрову політику ВАТ "Укртелеком" спрямовано на удосконалення структури товариства, якісне управління персоналом та забезпечення підрозділів висококваліфікованим персоналом у необхідній кількості.
     Станом  на 01.10 2009 у ВАТ "Укртелеком" працює 89 000 осіб.
     За 2008 р. середньооблікова чисельність штатних працівників товариства зменшилась на 8,8 тис. осіб (8,4%). Зменшення відбулося в результаті удосконалення структури товариства, технологічних та виробничих процесів, модернізації та реконструкції телекомунікаційних мереж. Серед працівників товариства понад 98% професіоналів мають вищу освіту, серед фахівців - близько 89%. У компанії спостерігається стійка тенденція до зростання кількості висококваліфікованих працівників. 

     
     Рисунок 1.2 - Структура персоналу ВАТ "Укртелеком" за категоріями працівників станом на 01.01.2009. 

     
     Рисунок 1.3 - Структура персоналу товариства за напрямками діяльності станом на 01.01.2009. 

     В умовах постійно зростаючої конкуренції  на телекомунікаційному ринку професійний  розвиток персоналу є найважливішим  фактором забезпечення ефективної діяльності компанії. Саме тому у ВАТ "Укртелеком" діє система безперервного навчання персоналу.
     Оновлення фундаментальних і наукових знань, вдосконалення практичних навичок  керівників та фахівців здійснюються у філії “Центр післядипломної освіти ВАТ "Укртелеком". Крім того, працівники навчаються у навчальних центрах фірм - виробників телекомунікаційного обладнання, консалтингових фірмах, за кордоном та безпосередньо на виробництві в системі технічного навчання.
     Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації робітників і технічних службовців здійснюються в Бюро з підготовки робітничих кадрів філій, у навчальних центрах підприємств України, безпосередньо на виробництві в системі технічного навчання.

1.1.4 Маркетинговий зріз

     ВАТ "Укртелеком" є найбільшим в Україні оператором фіксованого телефонного зв’язку та Інтернет - провайдером, який обслуговує понад 10,4 млн. телефонних ліній та 513 тис. абонентів швидкісного доступу до мережі Інтернет. Отже, даний зріз буде присвячено цій темі.
     ВАТ "Укртелеком" пропонує споживачам повний спектр послуг фіксованого та мобільного Інтернет-доступу по всій території країни:
     швидкісний  та комутований Інтернет-доступ для  абонентів мережі фіксованого телефонного  зв’язку;
     Інтернет-доступ по виділеній лінії;
     Інтернет-доступ за технологією Wi-Fi;
     мобільний доступ до мережі Інтернет,
     послуги хостингу.
     Що  зроблено в 2008 році
     У 2008 р. інвестиційні ресурси та маркетингову активність товариства було зосереджено на задоволенні зростаючих потреб населення та економічних суб’єктів України у послугах швидкісного фіксованого доступу до мережі Інтернет (торгова марка “ОГО! “).
     Протягом 2008 р. ВАТ "Укртелеком" в 2,5 раза збільшило кількість абонентів послуги “ОГО!" та стало лідером на ринку послуг швидкісного Інтернет-доступу України за всіма основними параметрами:
     кількістю користувачів - 513 тис. абонентів послуги “ОГО! “ на початок 2009 р.;
     географічним  охопленням мережі – більшість території країни;
     обсягом доходів від надання  послуг доступу до мережі Інтернет - 484,1 млн. грн.
     Йдучи назустріч споживачам, товариство постійно вдосконалює послуги Інтернет-доступу, роблячи їх ще зручнішими та змістовнішими.
     Так, у 2008 р. Для користувачів послуги “ОГО! “ було запроваджено низку нових послуг та тарифних пропозицій:
     швидкість доступу до мережі Інтернет збільшено в 2 рази (без підвищення вартості послуг);
     потенційним споживачам запропоновано  принципово новий  спрощений спосіб підключення до послуги  “ОГО! “ - стартові пакети “ОГО! START“;
     запроваджено  додаткову послугу  “ОГО! Антивірус“. 

     
     Рисунок 1.4 - Загальна кількість споживачів послуг швидкісного доступу до мережі Інтернет. 

     
     Рисунок 1.5 - Доходи від надання послуг швидкісного доступу до мережі Інтернет. 

     Розширюючи  спектр послуг та враховуючи зростаючу популярність безпроводового Інтернет-доступу, Укртелеком протягом 2008 року більше ніж у 3 рази збільшив кількість хот-спотів та значно розширив географію надання послуг Інтернет-доступу за технологією Wi-Fi. На кінець 2008 року мережа безпроводового доступу ВАТ "Укртелеком" налічувала 1195 хот-спотів (1752 точки доступу), що дає можливість надавати послугу безпроводового доступу до мережі Інтернет у всіх обласних та багатьох районних центрах. ВАТ "Укртелеком" створює хот-споти на територіях навчальних закладів, готелів, вокзалів, ресторанів, кафе, санаторіїв, в інших місцях відпочинку. У 2008 р. стартував спільний проект ВАТ "Укртелеком" та МакДональдз Юкрейн, який забезпечить вільний доступ до Інтернет за технологією Wi-Fi у ресторанах МакДональдз. Відтепер у закладах МакДональдз усіх регіонів України користувачі ноутбуків або кишенькових персональних комп’ютерів мають можливість користуватись безкоштовним доступом до Інтернет за технологією Wi-Fi від Укртелекому. Послугою Wi-Fi-доступу від Укртелекому в 2008 р. скористалося понад 61 тис. споживачів що в 4,4 раза більше, ніж у 2007 р. 

     
     Рисунок 1.6 - Кількість хот-спотів Укртелекому 

     Враховуючи  тенденцію зменшення попиту на традиційні види послуг у відділеннях “Телекомсервіс“  та підвищення попиту споживачів на послуги  доступу до Інтернет, у 2008 році Укртелеком продовжував створення нових та розширення діючих пунктів колективного користування Інтернет на базі відділень “Телекомсервіс".
     У 2008 році було відкрито 66 нових пунктів  колективного користування Інтернет і  на кінець року їх кількість становила 358. У цих пунктах організовано 1710 робочих місць для користувачів послуг доступу до мережі Інтернет.
     Що  зроблено в 2009
     У 2009 році відбувся значний приріст доходів (порівняно з 2008 р). Цей результат було отримано завдяки вдалій маркетинговій та інвестиційній політиці, масштабним рекламним кампаніям та акціям з підключення абонентів, розширення спектра додаткових послуг, які доступні абонентам товариства.
     Наприклад, акція "90 днів Інтернету "ОГО!" за 1 гривню" діє для абонентів, що підключаться до "ОГО!" у Донецьку, Дніпропетровську, Запоріжжі, Львові, Одесі, Харкові та Севастополі з 9 листопада до 31 грудня 2009 року.
     ВАТ "Укртелеком" завдяки покращенню науково - технічного забезпечення збільшило пропускну спроможність зовнішніх каналів мережі передавання даних в 2,7 раза - до 50 Гбіт/с.

1.1.5 Фінансовий зріз

     За 1 квартал 2009 року ВАТ “Укртелеком" надано послуг зв’язку на 1 963 млн. гривень, в т. ч. фіксованого зв'язку - 1 941 млн. грн. Середньомісячні доходи які генерує один основний телефонний апарат за звітний квартал становили 40,5 грн., в т. ч. у населення - 32,7 грн., у споживачів інших категорій - 99,1 грн.
     Обсяг доходів від надання послуг комп’ютерного  зв’язку 245 млн. грн., що в 1,7 раза перевищує обсяги 1 кварталу минулого року. За рахунок збільшення кількості задіяних портів ADSL на кінець кварталу до 646 тис. частка доходів у загальній сумі зросла з 7,1% в аналогічному періоді минулого року до 12,5% в звітному. Середньомісячна доходність 1-го задіяного порта ADSL - 108,4 грн., що в 2,7 рази перевищує середньомісячну доходність одного основного телефонного апарату. За звітний період введено в експлуатацію 85 об’єктів, на яких встановлено 108 точок широкосмугового доступу з використанням обладнання Wi-Fi доступу, послугами цієї мережі скористалося понад 26 тис. користувачів, що в 3,2 рази більше аналогічного періоду минулого року.
     На 10,2% збільшився обсяг доходів від  послуг наданих бізнес-абонентам. Питома вага в загальній сумі доходів досягла 4,9% проти 4,4% в 1 кварталі 2008 року.
     На  кінець 1 кварталу 2009 року в Товаристві нараховувалось 210,5 тис. користувачів послуг мобільного зв’язку, які згенерували 22 млн. грн. доходів. 

     
     Рисунок 1.7 - Структура доходів від надання послуг зв’язку 

     Обсяг витрат склав 1 967 млн. грн., що на 3,5% менше 1-го кварталу 2008 року, в т. ч.:
     матеріальні витрати зросли на 21,3% за рахунок  збільшення росту цін на енергоносії  та паливно-мастильні матеріали. Без врахування цієї статті ріст склав 3,7%;
     витрати на оплату праці зросли на 13,1%, що відповідає збільшенню рівня мінімальної заробітної плати передбаченого Законом України "Про державний бюджет України на 2009 рік";
     амортизаційні відрахування зросли на 12,3%;
     інші  витрати операційної діяльності зменшились на 18,7%.
     Фінансовий результат від звичайної діяльності склав 180,9 млн. грн. збитків, проти 97,5 млн. грн. збитків у 1 кварталі минулого року.
     До  бюджету та позабюджетних фондів сплачено податків, зборів та обов’язкових платежів на суму 521,5 млн. грн.
     Станом  на 01.04.2009 року рівень дебіторської заборгованості відносно місячних доходів становить 1,43 і знаходиться у межах технологічного, загальна сума дебіторської заборгованості складає 980 млн. грн., в т. ч. за товари, роботи, послуги - 901 млн. грн., що на 14 млн. грн. менше ніж на початок 2009 року, в т. ч. по обласним філіям відбулось збільшення у порівнянні з початком року на 26,5 млн. грн.
 

     
     Рисунок 1.8, 1.9 - Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги; рівень дебіторської заборгованості у відношенні до місячної суми доходів. 

     Дебіторська заборгованість за пільговими категоріями  населення у звітному періоді  збільшилась з 28,1 млн. грн. на початок 2009 року до 41,3 млн. грн., відповідно рівень заборгованості по цій категорії споживачів зріс з 1,8 до 2,7 місяців.
     Обсяг капітальних інвестицій 1 кварталу 2009 року склав 183,5 млн. грн., в експлуатацію введено основних фондів на 98,7 млн. грн., в т. ч.304 порти широкосмугового доступу, 13,8 тис. номерів телефонної ємності.
     Звіт  про фінансові результати та баланс за 1 квартал 2009 року надані в додатках 1-2.

1.1.6 Організаційно-культурний зріз

     Роль  організаційної культури на підприємствах  надзвичайно важлива. Організаційна культура об'єднує усі види діяльності та усі взаємовідносини усередині підприємства, створюючи високопродуктивний колектив. Вона створює зовнішній образ підприємства, формує його імідж, визначає характер відносин з клієнтами, партнерами.
     Організаційна культура ВАТ "Укртелеком" має декілька важливих аспектів, які є ключовими факторами успіху:
     дружні  відносини між працівниками, вони мають багато спільного;
     підприємство  схоже на велику родину;
     лідери  та керівники підприємства сприймаються як вихователі;
     підприємство  існує завдяки відданості та традиціям;
     висока  обов'язковість в діяльності підприємства, робиться акцент на
     довгостроковій  вигоді удосконалення особистості, приділяється велике
     значення  високому ступеню згуртованості  колективу та моральному клімату;
     успіх визначається в доброму ставленні  до споживачів та турботі про благополуччя працівників;
     заохочується бригадна робота, участь працівників в бізнесі.
     Отже, організаційна культура на ВАТ "Укртелекомі" розглядається як потужний стратегічний інструмент, що дозволяє орієнтувати всі підрозділи та окремих осіб на загальні цілі, мобілізувати ініціативу співробітників, забезпечити відданість, полегшити спілкування.
 

2. Аналіз  факторів зовнішнього  середовища організації

 
     Формування  стратегії фірми вимагає чіткого  визначення характеристик зовнішніх  умов її діяльності. Для цього виділяють різноманітні компоненти макро- та мікро середовища організації і виконують аналіз впливу факторів середовища по цим компонентам. Що й буде зроблено в наступних двох підрозділах.

2.1 Аналіз впливу факторів макросередовища

 
     Економічне  середовище.
     Стан  економіки держави впливає на поведінку організації. Саме від неї залежить ефективність підприємства. На діяльність підприємства впливають: інфляція, рівень безробіття, купівельна спроможність населення, неплатежі, курс національної валюти.
     Розглянемо  їхній вплив на підприємство ВАТ "Укртелеком".
     Оскільки  Укртелеком працює на ринку послуг фіксованого телефонного зв'язку України, то найбільший вплив на нього має купівель спроможність населення - це об’єм грошових засобів, які населення може витратити на купівлю товарів та послуг. А через те, що телефонний зв'язок є незамінним засобом комунікації, то несплата за його користування призводить до накопичення боргів і майбутніх перепон у фінансовому забезпеченні підприємства.
     Не  менш важливим фактором є рівень інфляції - надмірне проти потреб товарообігу збільшення кількості паперових грошей і швидке їх знецінення. Вона може призвести до подорожчання вартості послуг зв’язку та неспроможності населення заплатити за їх користування.
     Оскільки  Укртелеком є монополістом в галузі електро- та радіозв’язку, то має пряму залежність від економічних факторів макросередовища.
     Політико  - правове середовище
     Політико-правове  середовище представлена законодавчими  актами, які мають безпосереднє відношення до діяльності організації.
     Правова база діяльності Укртелекому складається з:
     Кодекс  України.
     Господарський кодекс України від 16.01.2003.
     Цивільний кодекс України від 16.01.2003.
     Кодекс  законів про працю України  від 10.12.1971
     Закони  України.
     "Про телекомунікації" від 18.11.2003.
     "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008.
     "Про приватизацію державного майна" від 04.03.1992.
     "Про Державну програму приватизації" від 18.05.2000.
     "Про управління об’єктами державної власності" від 21.09.2006.
     "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" від 05.07.1994.
     "Про захист прав споживачів" вод 12.05.1991.
     "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006.
     "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996.
     Укази Президента України.
     "Про корпоратизацію підприємств" від 15.06.1993.
     Постанови Кабінету Мiнiстрiв України.
     З 26.08.2005 введено в дію "Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг", які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 №720.
     Положення про закупівлю товарів, робіт  і послуг за державні кошти, нова редакція якого затверджена постановою Кабінету Міністрів від 19.11.2008 №1017.
     Правила охорони ліній електрозв’язку, які  затверджено постановою Кабінету Міністрів  України від 29.01.1996 № 135.
     Розпорядження Кабінету Мiнiстрiв України.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.